Page 1

Selecció de novetats bibliogràfiques Dossier núm. 5. Març 2013


SUMARI

MONOGRAFIES..................................................................................................................3 Acció cívica, tercer sector i voluntariat .............................................................................3 Autonomia personal i atenció a la dependència...............................................................3 Discapacitat i salut mental................................................................................................3 Dones...............................................................................................................................4 Família, infància i adolescència .......................................................................................5 Gent gran .........................................................................................................................5 Immigració........................................................................................................................6 Inclusió social...................................................................................................................6 Joventut............................................................................................................................7 LGBT................................................................................................................................7 Serveis socials .................................................................................................................7 DOSSIERS TEMÀTICS .......................................................................................................8 PUBLICACIONS PERIÒDIQUES........................................................................................9

Dossier de novetats núm. 5

2


MONOGRAFIES

Acció cívica, tercer sector i voluntariat Volunteering infrastructure. Luxembourg: European Volunteer Centre, 2012. 439 p. Publicació que inclou una sèrie de recomanacions i material de suport per a totes aquelles persones voluntàries, així com per a les organitzacions de voluntaris. El document conté un capítol per a cadascun dels estats membres de la unió europea. Accés al catàleg Accés en línia

Autonomia personal i atenció a la dependència Rodríguez Rodríguez, Pilar. Servicios de ayuda a domicilio: manual de planificación y formación. Madrid: Médica Panamericana, 2012. 397 p. Obra que proposa les claus per avançar en una línia de millora, innovació i excel·lència en l’organització, la planificació i la formació d’auxiliars i professionals dels Serveis d’Ajuda a Domicili. Accés al catàleg

Discapacitat i salut mental 4t Premi investigació i innovació sobre persones amb discapacitat intel·lectual: treballs premiats 2012 = 4o Premio investigación e innovación sobre personas con discapacidad intelectual: trabajos premiados 2012. Manresa: Ampans, 2012. 447 p. Publicació que recull els treballs premiats durant el concurs del 2012. Aquests estan classificats en dues categories: premis d’investigació i premis d’innovació. Accés al catàleg Accés en línia

Dossier de novetats núm. 5

3


Moya i Ollé, Josep. Elements bàsics de salut mental per a professionals de l'àmbit social. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família: Red-Ediciones, 2012. 136 p. Manual que té per objectiu ser una eina de suport per a tots els professionals de l’àmbit de l’atenció social que intervenen en les fases d’atenció a casos relacionats amb la salut mental. Cada capítol conté un apartat pràctic, amb anàlisi de casos i recomanacions per als professionals. Accés al catàleg Rodríguez Vega, Beatriz; Fernández Liria, Alberto. Terapia narrativa basada en atención plena para la depresión. Bilbao: Desclée de Browuer, 2012. 319 p. Llibre que tracta sobre el procés terapèutic de la depressió com una conversa entre terapeuta i pacient que facilita l’evolució dels significats narratius construïts entorn la pèrdua o l’autodesvalorització. Accés al catàleg

Dones Las abuelas como recurso de conciliación entre la vida familiar y laboral: presente y futuro. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid: Instituto de la Mujer, 2007. 163 p. Estudi realitzat per l’Instituto de la Mujer sobre el rol de les àvies en l'estructura familiar i laboral. Accés al catàleg Accés en línia

Castaño Collado, Cecilia. Género y TIC: presencia, posición y políticas. Barcelona. UOC, 2010. 460 p. Llibre que tracta sobre l’escassa presència de dones en els àmbits relacionats amb les tecnologies de la informació. El seu contingut es basa en la investigació i estudi de casos del programa Gènere i TIC (Internet Interdisciplinary Institute-IN3, UOC). Accés al catàleg

Dossier de novetats núm. 5

4


Família, infància i adolescència Un infant, quina il·lusió!. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, 2013. 69 p. Llibre que dóna la benvinguda als nens i nenes de Catalunya, proporcionant eines i consells per a la seva cura i educació, així com informació sobre el creixement dels nadons i les seves necessitats. Informa també de les prestacions i serveis destinats a les famílies amb infants. Accés al catàleg Accés en línia La justícia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar: un análisi de casos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Madrid: Save the Children, 2012. 50 p. Investigació que analitza l’origen i l’abast dels principals obstacles que dificulten l’accés a les presumptes víctimes dels delictes d’abús sexual infantil, a una adequada protecció i a la tutela judicial efectiva. Accés al catàleg Accés en línia Pereira, Roberto. Adolescentes en el siglo XXI: entre impotencia, resilencia y poder. Madrid: Morata, 2011. 598 p. Llibre que recull, ampliades, les ponències presentades al XXXII Congreso Español de Terapia Familiar. Quaranta-un especialistes en adolescència, psicòlegs, psiquiatres, sociòlegs, pedagogs, educadors i treballadors socials, reflexionen sobre l’adolescència actual, aporten la seva visió sobre els seus problemes, i la seva experiència respecte com intervenir per intentar de solucionar-los. Accés al catàleg

Gent gran La participación social de las personas mayores. Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 2008. 193 p. Monografia que presenta una bateria d’indicadors que mesuren la participació de les persones grans en la política, en el mercat de treball, en l’àmbit educatiu, en els mitjans de comunicació i en les activitats d’oci i temps lliure. Accés al catàleg Accés en línia

Dossier de novetats núm. 5

5


Immigració Essomba, Miquel Àngel. Inmigración e interculturalidad en la ciudad: principios, ámbitos y condiciones para una acción comunitaria intercultural en perspectiva europea. Barcelona: Graó, 2012. 160 p. Llibre que tracta sobre la gestió de la diversitat cultural en el context d’una acció comunitària des d’un model intercultural. Accés al catàleg

Estrangers en centres penitenciaris. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2012. 506 p. (Justícia i societat; 35) Treball que integra el resultat de dues recerques sobre la situació dels estrangers empresonats a tots els centres penitenciaris catalans. Accés al catàleg

Vurma: recuperant la memòria històrica del poble gitano a Catalunya. Barcelona: FAGIC, 2012. 1 DVD. Memorial elaborat per la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya que té per objectiu sensibilitzar, comunicar, difondre i promoure el coneixement de la història del poble gitano i de la cultura gitana, a través de testimoniatges que relaten i verifiquen la memòria històrica del poble gitano. Accés al catàleg

Inclusió social Medición de pobreza infantil: nuevas tablas clasificatorias de la pobreza infantil en los países ricos del mundo. Florencia: Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, 2012. 36 p. Informe que recull les dades més recents comparables a nivell internacional sobre privació infantil i pobresa infantil relativa. Ofereix, per tant, informació actual sobre la pobresa infantil a les nacions més riques del món. Accés al catàleg Accés en línia Plujà i Calderon, Marta. Con techo y sin hogar: efectos de la vivienda precaria en la vida de las personas en Barcelona. Una mención especial a las familias con hijos. Madrid: Cáritas, 2011. 180 p. (Estudios e investigaciones (Cáritas)) Document on s’estudien els efectes de l’habitatge precari en la vida de les persones a la ciutat de Barcelona, fent especial èmfasi a les famílies amb fills. Accés al catàleg Accés en línia

Dossier de novetats núm. 5

6


Joventut NEETs, young people not in employment, education or training: charecteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. 158 p. Informe que analitza la situació del mercat laboral dels joves a Europa, focalitzant l'atenció al col·lectiu de joves Ni Ni (NEET). S’analitzen les condicions socials d’aquests joves i es mesuren els costos econòmics i socials que comporten. Accés al catàleg Accés en línia

LGBT Contra l'homofòbia: polítiques locals d'igualtat per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere: llibre blanc europeu. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Direcció de Drets Civils, 2011. 170 p. Llibre blanc elaborat en el marc del projecte Contra l’Homofòbia, per a posar de manifest el tipus d’accions que els ens locals poden emprendre per a combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere. Accés al catàleg Accés en línia

Serveis socials González Lázaro, Paola; González Ortuño, Beatriz. Afasia: de la teoría a la práctica. Buenos Aires: Médica Panamericana, 2012. 183 p. Llibre on s’exposen les principals qüestions relacionades amb la pèrdua del llenguatge com a conseqüència d’una lesió cerebral. Inclou bibliografia especialitzada en espanyol sobre l’afàsia. Accés al catàleg

Cuadros de mando de indicadores de calidad en el ámbito de los servicios sociales. Vitoria-Gasteiz: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 2011. 135 p. Informe que té per objectiu analitzar les experiències i bones pràctiques desenvolupades a nivell internacional, sobre els sistemes d’indicadors de rendiment en l’àmbit dels serveis socials Accés al catàleg Accés en línia

Dossier de novetats núm. 5

7


Gutiérrez Resa, Antonio. Orígenes y desarrollo del trabajo social. Madrid: Ediciones Académicas: UNED, 2011. 358 p. Manual que exposa l’origen del Treball Social amb la màxima complexitat possible. Aborda la pobresa i el desenvolupament històric dels principals models d’assistència i treball social, així com dels receptors de l’atenció i protecció social. Accés al catàleg

DOSSIERS TEMÀTICS Avis cangurs (10.01.2013) Recull de publicacions, articles, institucions i recursos web sobre les relacions intergeneracionals entre les persones grans i els seus familiars, essent la majoria dels casos recursos que tracten sobre la relació entre avis i néts. A l’apartat de normativa s’hi poden trobar algunes de les lleis en matèria de relacions familiars entre aquests dos col·lectius, així com el foment i suport d’aquestes relacions intergeneracionals. Accés al dossier temàtic

Poble gitano (18.02.2013) Recull de monografies, articles, institucions, recursos web i normativa per aprofundir en el coneixement del poble gitano a Catalunya, Espanya i Europa. Alguns d’aquests recursos ofereixen plans i actuacions per promocionar el seu desenvolupament integral i la seva participació social. Accés al dossier temàtic

Dossier de novetats núm. 5

8


PUBLICACIONS PERIÒDIQUES Nous exemplars disponibles als centres DIXIT: Autonomia personal

Batec

Comunicar-nos: la revista d'ACAPPS

Núm. 8, desembre 2012

Núm. 62, desembre 2012

Núm. 48, desembre 2012

Documentación social

Encuentro

Esclat

Núm. 164, gen. – mar. 2012

Núm. 3, oct. – des. 2012

Núm. 64, tardor 2012

Gizarteratuz

Guía Polibea de la discapacidad, La

Infocop

Núm. 32, novembre 2012 Núm. 33, desembre 2012

Núm. 169, febrer 2013

Núm. 59, desembre 2012

Dossier de novetats núm. 5

9


Infogai

Informaciones psiquiátricas

Integración

Núm. 188, gen. – feb. 2013

Núm. 210, 4t trimestre 2012

Núm.65, gener 2013

Joia: magazine de la salut mental

Noticiari de fisioteràpia

O Tchatchipen

Núm. 9, novembre 2012

Núm. 82, set. – oct. 2012 Núm. 83, nov. – des. 2012

Núm. 80, oct. – des. 2012

ONGC

Perfiles

Polibea

Núm. 51, tardor 2012

Núm. 286, desembre 2012 Núm. 287, gener 2013

Núm. 106, gen. – mar. 2013

Dossier de novetats núm. 5

10


Prevenim.dro

Protagonistes, ja!

Quaderns d'educació social

Núm. 35, desembre 2012

Núm. 68, jul. – ago. 2012

Núm. 14, desembre 2012

SD

Senda senior

Siglo cero

Vol. 16, núm. 3, set. 2012

Núm. 135, gener 2013

Vol. 43 (4), 244, oct. – des. 2012

Trabajo Social Hoy

Viure en família

Zerbitzuan

Núm. 66, mai. – ago. 2012 Núm. 67, set. – des. 2012

Núm. 47, gen. – feb. 2013

Núm. 52, desembre 2012

Dossier de novetats núm. 5

11


DIXIT és un servei de:

Més informació a: http://dixit.gencat.cat

DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials Departament de Benestar Social i Família Plaça Pau Vila, 1 08039 Barcelona Tel. 93 551 76 99 dixit.bsf@gencat.cat

DIXIT GIRONA Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall Fundació Campus Arnau d’Escala Carrer Bernat Boades, 68 17005 Girona Tel. 972 106 122 dixit.girona@campusarnau.org

DIXIT VIC Centre de Documentació de Serveis Socials Universitat de Vic Carrer Miquel Martí i Pol, 1 08500 Vic Tel. 93 881 55 24 dixit.vic@uvic.cat

Selecció de novetats bibliogràfiques 05  

Dossier núm. 5 Març 2013