Page 1

Üæð·¤âÖæ çÙßÇU‡æê·¤

# ÀffZVf»f ¸fedOX¹ff°fc³f

v

´fdWX»fa ¸f°fQf³f 17 »ff, »f½fIYSX ´fbÀff VffBÊX, VfSXQSXf½ffa¨fZ ³ff½f §û°fZ, ¸f»ff 24 °ffSX£û¨fe §ffBÊ...!

d½f»fÃf¯f - B»f¢Vf³f

CVfeS IZY»ff Afd¯f..!

¶fa

OXJfmSe¨¹ff ·fe°fe³fZ VfZUMX¨¹ff Ãf¯ff´f¹fË°f C¸fZQUfSe þfWeS ³f IYS¯fZ, EZ³fUZTe C¸fZQUfS ¶fQ»f¯fZ AÀfZ ´fiIYfS ³fZW¸fe¨f d³fUOX¯fbIYe°f §fOX°ff°f. Ad²fIÈY°f C¸fmQUfSf³fm ´fÃffIYOcX³f ¶fe RYfg¸fÊ Af¯ff¹f¨ff AÀf°ffZ. ³fbIY°fZ¨f dVfOXeÊ ¸f°fQfSÀfa§ff°f dVfUÀfm³fm¨¹ff Qfm³f C¸fmUfSfa³fe ¶fe RYfg¸fÊÀfW AªfÊ QfJ»f IZY»fZ AfWZ°f. ¸ffÂf, AÀfZ ´fiIYfSX ´fcUeÊWXe A³fZIYQf §fOXÕZX°f. EIYQf EIYf ¸f°fQfSÀfa§ff°f ´fÃff³fZ AÀff¨f Qû§ffa³ff ¶fe RYfg¸fÊ dQ»ff. AªfÊ ·fS°ff³ff EIY C¸fZQUfS CdVfSf ´ffZWfZ¨f»ff, °fSX QbÀfº¹ff³fZ Af²fe AþÊ QfJÕX IZYÕXf. °¹ff¸fbTZ Ad²fIÈY°f CX¸fZQUfSX IYû¯f, AÀff ´fZ¨f d³f¸ffʯf ÓffÕXf. IYf¹f Wfm¯ffS? C°ÀfbIY°ff °ff¯f»fe WfZ°fe. ¸ffÂf, d³fUOX¯fcIY Ad²fIYfº¹ff³fm d³f¯fʹf dQ»ff IYe, kþfm AªfÊ CdVfSf QfJ»f Óff»ff AfWZ, °ffZ Ad²fIÈY°f Àf¸fþ»ff þfBÊ»f. ´fÃff³fm Af²fe dQ»fm»ff C¸fmQUfS ¶fQ»fc³f ³fa°fS AªfÊ QfJ»f IYS¯ffº¹ff»ff Ad²fIÈY°f C¸fmQUfS ¸W¯fc³f ¸ff³¹f°ff dQ»fe AÀff °¹ff¨ff A±fÊ WfZ°ffZ.l WZ EZIY°ff¨f CVfeS IZY»¹ff¶fï»f ´fV¨ffØff´f WfZ°f AÀf»fZ»¹ff °¹ff C¸fZQUfSf»ff þ¯fc W¿fÊUf¹fc¨f Óff»ff. Af°ff ¹ff´fbPXZ Af¹fb¿¹ff°f ÀfUÊ IYfWe CdVfSf IYSf¹f¨fZ, AÀff d³fV¨f¹f¨f °¹ff³fm ¸f³ff°f»¹ff ¸f³ff°f IYøY³f MXfIY»ff. Af°ff ¶ffm»ff! qdQ»fe´f ²fføYSIYS, AüSaX¦ff¶ffQ.

ÀfûÕXf´fcSX. VfbIiY½ffSX, 28 ¸ff¨fÊ 2014

07

¸ff¹ffU°fe ¹ffa¨ff AfSû´f, IYfh¦fiZÀf- ·ffþ´fÕXf SXûJ¯¹ff¨fZ AfUfWX³f

kVffBÊX ´fbÀff, ¸f°f MXfIYfl ¹ff VfSXQ ´f½ffSXfa¨¹ff ½föY½¹ff½fSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff°fc³f CX¸fMX»fZ»¹ff ´fid°fdIiY¹ff.

³f½ff CX£ff¯ff

×ãUæÚUæcÅþU

IYf¹fQZ ²f³³ffÀfZNX¨¹ff Àfû¹fe¨fZ d½fVfZ¿f ´fid°fd³f²fe Ü A¸fSXf½f°fe

kQZVff°f ·ffaOX½f»fQfSX, CXôûªfIY Afd¯f k²f³³ffÀfZNlX ¹ffa¨¹ffIYdSX°ff¨f IYf¹fQZ ¶f³f½f¯¹ff°f ¹fZ°ff°f. °¹ffa¨¹ff ¸fQ°fe³fZ¨f AfþUSX IYfh¦fiZÀf, ·ffªf´f³fZ QZVff¨fe ÀfØff WXÀ°f¦f°f IZY»fe. °¹ffa¨¹ff´ffÀfc³f ÀfbMXIYf IYSXf¹f¨fe AÀfZ»f, °fSX Af°ff ÀfûTf½¹ff »fûIYÀf·fZ°f IYfh¦fiZÀf, ·ffªf´f Qû§ffa³ffWXe ÀfØfZ´ffÀfc³f SXûJf¹fÕXf WXUZl, AÀfZ AfUfWX³f ¶fWbXªf³f Àf¸ffªf ´fÃff¨¹ff ³fZ°¹ff, CXØfSX ´fiQZVf¨¹ff ¸ffªfe ¸fb£¹f¸faÂfe ¸ff¹ff½f°fe ¹ffa³fe ¦fb÷YUfSXe A¸fSXf½f°fe°f IZY»fZ. ¦fbªfSXf°f¸f²¹fZ Qa¦fZ §fOX½f»¹ff¨ff AfSXû´f AÀfÕZXÕZX ³fSmXaýi ¸fûQe ¹ffa³ff ·ffªf´f³fZ ´fa°f´fi²ff³f´fQf¨ff CX¸fZQ½ffSX §fûd¿f°f IZY»fZ, °fSX ´fbPX¨ff ´fa°f´fi²ff³f k¹fb½fSXfªfl WXûBÊ»f AVfe IYfh¦fiZÀf»ff AfVff AfWZ, AÀfZ Àffa¦f°f ¸ff¹ff½f°fe ¹ffa³fe ´fa°f´fi²ff³f´fQf¨¹ff Qû³WXe CX¸fZQ½ffSXfa³ff d½fSXû²f QVfʽf»ff.X d½fQ·ffÊ°fe»f ¶fÀf´f¨¹ff 10 CX¸fZQ½ffSXfa¨¹ff ´fi¨ffSXf±fÊ ¸ff¹ff½f°fe ¹ffa¨fe A¸fSXf½f°fe¨¹ff Àff¹f³ÀfIYûSX ¸f`Qf³ff½fSX Àf·ff Óff»fe. ¹ff Àf·fZ°f ¸ff¹ff½f°fe ¹ffa³fe IYfh¦fiZÀf Afd¯f ·ffªf´f»ff »fùf IZY»fZ. À½ff°fa¹ffÕXf ÀffNX ½f¿fZÊ WXfZDY³fWXe QZVff°f ¦fSXe¶f Afd¯f ¸f²¹f¸f½f¦feʹf ªf³f°fZ¨fe Àff¸ffdªfIY Afd¯f Afd±fÊIY ´fdSXdÀ±f°fe ¶fQ»f»fe ³ffWXe. ¦fSXe¶fe ½ffPX»fe AfWZX A³fÐ ·fi¿MXf¨ffSX ¶fûIYfT»ff AfWZX. d½fô¸ff³f ÀfØff²ffº¹ffa³fe SXf¶f½fÕZX»¹ff ¹fûªf³ffa¨ff Àf½fÊÀff¸ff³¹ffa³ff IYÀfÕXfWXe RYf¹fQf Óff»ff ³ffWXe. QZVff¨¹ff Afªf¨¹ff WX»ffJe¨¹ff ´fdSXdÀ±f°feÕXf RY¢°f IYfh¦fiZÀf ÀfSXIYfSX¨f ªf¶ff¶fQfSX AfWZX. IZÔYýif¨¹ff ¨fbIYe¨¹ff Afd±fÊIY ²fûSX¯ffa¸fbTZ QZVff¨fe ´f°f Afa°fSXSXf¿MÑXe¹f ´ff°fTeUSX§fÀfSX»fe. Aôf´fWXe d½fQZVff°fe»f IYfTf ´f`Àff ·ffSX°ff°f Af¯f¯¹ff°f IYfh¦fiZÀf ÀfSXIYfSX»ff ¹fVf Af»fZ ³ffWXe. ·fi¿MXf¨ffSX ±ffa¶f½f¯¹ffÀffNXe IZY»fZ»fZ Àf½fÊ IYf¹fQZ IbY¨fIYf¸fe AfWZX°f, AÀfZ °¹ff ¸WX¯ff»¹ff.

k§fba¦fSXf¨¹ff ³ffQf°fl; Ad²fIYfSXe¨f ´fZ¨ff°f..!

IZYUT AfVUfÀf³fZ ³ffWXe°f, dUIYfÀf IYøY³f QfJUc

d½fQ·ffÊ°fe»f QWXf CX¸fZQ½ffSXfa¨fe CX´fdÀ±f°fe ªffWXeXSX Àf·fZÕXf ¦fb¯f½fa°f QZ½f´ffSm X(A¸fSXf½f°fe), ¶fTeSXf¸f SXfNXûOX (¹f½f°f¸ffT-½ffVfe¸f), ¶fe. Àfe. IYfa¶fTZ (AIYû»ff), A. WXRYeªf A. Adªfªf (¶fb»fOXf¯ff), OXfg. ¸fûWX³f ¦ff¹fIY½ffOX (³ff¦f´fcSX), ¨fZ°f³f ´f`Qf¸f (½f²ffÊ), dIYSX¯f A¸fSXfU°fe ¹fZ±fe»f þfWXeSX Àf·fZ°f ¶ffZ»f°ff³ff ´ffMX¯fIYSX (SXf¸fMZXIY), SXf¸fSXfªf ¸ff¹ffU°fe. LXf¹ff: VfZ£fSX þfZVfe. ³f³³ff½fSm X(¦fOXd¨fSXû»fe), Àfaªf¹f ³ffÀfSm X(·faOXfSXf), WaXÀfSXfªf IbaY·ffSmX AfSXÃf¯f Àfa´fU¯¹ff¨ff OXfU (¨faýi´fcSX) WZ ¶fÀf´f¨fZX d½fQ·ffÊ°feÕX OXfg. ¶ff¶ffÀffWZX¶f Afa¶fZOXIYSXfa³fe QWXfWXe CX¸fZQ½ffSX CX´fdÀ±f°f WXû°fZ. Vfûd¿f°f, ´fedOX°f Afd¯f QdÕX°ffaIYdSX°ff AfSXÃf¯f IYf¹fQf »ff¦fc IYøY³f Àfbd½f²ff ªffWXeXSX³ff¸¹ff½fSX dQ»¹ff°f. ¸ffÂf, ÀfØfZ°f AÀf»fZ»¹ff d½fV½ffÀf NZX½fc ³fIYf IYfh¦fiZÀf ÀfSXIYfSX³fZ ³f½f³f½fZ d³f¹f¸f »fûIYÀf·fZ¨¹ff d³f½fOX¯fbIYe°f »ffQc³f QdÕX°f ªf³f°fZ¨ff AfSXÃf¯ff¨ff IYfh¦fiZÀf Afd¯f ·ffªf´f¨¹ff WX¢IY dWXSXf½fc³f §fZ¯¹ff¨ff ´fi¹f°³f ¨ff»f½f»ff AfWZX. QdÕX°ffaÀffNXe ÀfSXIYfSXe ªffWXeSX³ff¸¹ff½fSX d½fV½ffÀf NZX½fc ³fIYf, AÀfZ Af½ffWX³f ¸ff¹ff½f°fe ³fûIYSXe°f AÀf»fZ»fZ AfSXÃf¯f WXTcWXTc ¹ffa³fe IZY»fZ. QZVff°f ÀfWXf Àfa´f½f¯¹ff¨ff IYfh¦fiZÀf¨ff OXf½f AfWZX, ½f¿fZÊ ·ffªf´f¨fZ ÀfSXIYfSX WXû°fZ, AÀff AfSXû´f ¸ff¹ff½f°fe ¹ffa³fe IZY»ff. ¸f¦f °¹ff ½fZTe °¹ffa³fe QZVff°f QWXf U¿ff˳fe Af¦f¸f³f Àfb²ffSX¯ff IYf IZY»¹ff ³ffWXe°f? ¹ff´fc½feÊ 2004 ¸f²¹fZ d½f²ff³fÀf·ff ¶fWbXªf³f Àf¸ffªf ´fÃff¨¹ff d³f½fOX¯fbIYe¨¹ff ½fZTe ¸ff¹ff½f°fe ½f°fe³fZ IY²feWXe d³f½fOX¯fbIYe°f A¸fSXf½f°fe°f Af»¹ff WXû°¹ff. °¹ff³fa°fSX ªffWXeXSX³ff¸ff ´fiIYfdVf°f °f¶¶f»f QWXf ½f¿ff˳fa°fSX ÕXûIYÀf·ff IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f ³ffWXe. Af¸WXe d³fUOX¯fbIYe¨¹ff d³fd¸fØff³fZ °¹ffa¨fZ d½fIYfÀf IYøY³f QfJ½f°fû, A¸fSXfU°fe°f Af¦f¸f³f ÓffÕZX. AÀfZ ¸ff¹ff½f°fe ¸WX¯ff»¹ff.

¨fbIY·fcÕX... SXfáÑXUfQe¨fZ A²¹fÃf VfSXQ ´fUfSX ¹ffa¨¹ff ¶fû¦fÀf ¸f°fQf³ff¶ff¶f°f¨¹ff U¢°f½¹ffUSX d³fUOX¯fcIY Af¹fû¦ff³fZ ¦ffa·fe¹ffʳfZ §fZ°fÕZX AfWZX. °¹ff¸fbTZ AOX¨f¯fe°f AfÕZX»¹ff ´fUfSXfa³fe IY»¹ff¯f¨¹ff Àf·fZ°f ¦fb÷YUfSXe IYf³ffÕXf WXf°f ÕXfUc³f Af´fÕXe ¨fcIY °fSX ¸ff³¹f IZYÕXe ³ffWXe ³ff...!

IZYþSXeUfÕX´ffNXû´ffNX VfSXQ ´fUfSXWXe ´fiÀffSX¸ff²¹f¸ffaUSX §fÀfSXÕZX

¸ff²¹f¸ff°f ´f`ÀfZ Aû°fc³f ¸fûQe´fi¨ffSX dUVfZ¿f ´fid°fd³f²fe Ü ¸fba¶fBÊ

Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeʨfZ ´fi¸fb£f ASXdUaQ IZYþSXeUf»f ¹ffa¨¹ff´fi¸ff¯fZ SXfáÑXUfQe IYfh¦fZiÀf¨fZ A²¹fÃf VfSXQ ´fUfSX ¹ffa³fe »ffZIYÀf·ff ´fi¨ffSXÀf·fZ°f ¸fedOX¹ffUSX °ffZRY OXf¦f»fe. ·ffþ´f¨fZ ´fa°f´fi²ff³f´fQf¨fZ CX¸fZQUfSX ³fSZÔXýi ¸ffZQe ¹ffa¨ff ´fi¨ffSX IYfWXe ¨fg³fZ»Àf ´f`ÀfZ §fZDY³f IYSX°f AfWZ°f. dUVfZ¿f ¸WX¯fþZ QZVff°f IY²fe ³f½WZX °fSX ´fi±f¸f¨f ¸fedOX¹ff¸f²¹fZ ´f`ÀfZ AfZ°fc³f ¸ffZQeÔ³ff ´fa°f´fi²ff³f ¶f³fU¯¹ffÀffNXe þfZSXQfSX ´fi¹f°³f ÀfbøY AfWZX°f, AVfe £fSX¸fSXe°f MXeIYf ´fUfSX ¹ffa³fe ¦fb÷YUfSXe IZY»fe. IY»¹ff¯fOXfZÔd¶fU»fe ¸f°fQfSXÀfa§ff°feÕX SXfáÑXUfQe¨fZ CX¸fZQUfSX Af³faQ ´fSXfaþ´fZ ¹ffa¨¹ff ´fi¨ffSX Àf·fZ°f ¶ffZ»f°ff³ff ´fUfSfa³fe ¸ffZQeÔUSX Àfa²ff³f Àff²f¯¹ff¨fe EIYWXe Àfa²fe ÀffZOX»fe ³ffWXe. ·ffSX°ff¨ff Bd°fWXfÀf U ·fb¦ffZ»f ¸ffdWX°f ³ffWXe °fZ ¦fbOX §¹ff»ff ¶ffdVfa¦f ¶ffa²fc³f ´fa°f´fi²ff³f WXfZ¯¹ff¨fe À½f´³f ´ffWX°ff°f, WZX QbQ`U. d³fUOX¯fcIY Óff»fe ³ffWXe, ¶fWbX¸f°f d¸fTXf»fZ

dVfUÀfZ³ff ³fZ°fÈ°Uf³fZ Af°¸f´fSXeÃf¯f IYSXfUZ

Af³faQ ´fSXfaþ´fZ dVfUÀfZ³ff ÀffZOcX³f ¦fZ»fZ °fZ½WXf °¹ffaa¨¹ffUSX U`¹fdöYIY MXeIYf IYSX¯¹ff°f Af»fe. ¸ffÂf °¹ffa¨¹ff³fa°fSX ·ffDYÀffWZX¶f UfIY¨ff`SZX, ¦fþf³f³f ¶ff¶fSX, ¦f¯fZVf Qc²f¦ffUIYSX, ¸ffZWX³f SXfU»fZ, SXfWbX»f ³ffUZÊIYSX AÀfZ £ffÀfQfSX, ³fZ°fZ ´fÃf ÀffZOc³f ¦fZ»fZ. °¹ff¸fbTZX dVfUÀfZ³ff ´fÃf´fi¸fb£ffa³fe °¹ffa¨¹ff ´fÃff¶ff¶f°f ¸fc»f·fc°f dU¨ffSX IYSX¯¹ff¨fe, Af°¸f´fSXeÃf¯f IYSX¯¹ff¨fe ¦fSXþ AfWZX, AÀff MXfZ»ffWXe ´fUfSXfa³fe ¸ffSX»ff. ³ffWXe Afd¯f ´fa°f´fi²ff³f Óff»fZ, AÀfZ ±ffMXf°f ¸ffZQe ¶ffZ»f°f AfWZX°f Afd¯f dUVfZ¿f ¸WX¯fþZ IYfWXe ¨fg³fZ»Àf °¹ff»ff £f°f´ff¯fe §ff»f°f AfWZX°f, AÀfZ ´fUfSX ¸WX¯ff»fZ. QZVff¨¹ff Af°ff¨¹ff ´fa°f´fi²ff³f´fQf¨fe ·ff¿f¯fZ Qf£fU»fe þf°f ³ffWXe°f. ´f¯f, ´fa°f´fi²ff³f´fQf¨¹ff CX¸fZQUfSXf¨fe ·ff¿f¯fZ

Qa¦f»fe¨fZ Qb:£f UfMcX ³f¹fZ, WXe VffZIYfad°fIYf

¦fbþSXf°f¨¹ff þf°fe¹f Qa¦f»fe¶ff¶f°f ÀfUfZÊ© ³¹ff¹ff»f¹ff³fZ þfZ d³fIYf»f dQ»ff AfWZ °¹ff¨ff Af¸WXe ÀUeIYfSX IYSX°ffZ. ´f¯f þZ±fZ Qa¦f»fe Óff»¹ff °fZ AWX¸fQf¶ffQ ¦fbþSXf°f¨fe SXfþ²ff³fe ¦ffa²fe³f¦fSX´ffÀfc³f RYöY UeÀf dIYÕXû¸feMXSXUSX AfWZX. AWX¸fQf¶ffQ¸f²¹fZ Qa¦f»fe WXfZ°ff°f, ¸ffÂf °¹ff¨fZ Qb:£f 20 dIYÕXû¸feMXUSX AÀf»fZ»¹ff ¸fb£¹f¸fa¹ffa¨¹ff £fb¨feÊ»ff UfMc ³f¹fZ, WXe d°f±f»¹ff SXfª¹fIY°¹ffËÀffNXe VffZIYfad°fIYf AfWZX, AÀfZ ´fUfSX ¸WX¯ff»fZ. ¸ffÂf ÀfSXfÊÀf Qf£fU»fe þf°f AfWZX°f. AÀfZ IY²fe¨f Óff»fZ ³f½WX°fZ. ¹ffdVfUf¹f Af°ff´f¹fË°f IYfZ¯f°¹ffWXe ³fZ°¹ff³fZ ´fa°f´fi²ff³f WXfZ¯¹ffÀffNXe ¸f°fZ ¸ffd¦f°f»fe ³f½WX°fe. ´f¯f, ¹ffUZTXe ¸ffZQeÔ¨¹ff ³fffUfUSX ¸f°fZ ¸ffd¦f°f»fe þf°f AfWZX°f, ¹ffIYOZXWXe ´fUfSXfa³fe »fÃf UZ²f»fZ.

CX¸fZQ½ffSXe ³ffIYfSX»¹ff³fZ dVf½fÀfZ³fZ¨fZ ¦fªff³f³f ¶ff¶fSX ¸f³fÀfZ¨¹ff CaX¶fSXNëf½fSX dUVfZ¿f ´fid°fd³f²fe Ü ¸fba¶fBÊ

¸ff½fT ¸f°fQfSXÀfa§ff°fc³f CX¸fZQ½ffSXe ³ffIYfSX»¹ff³fZ ³ffSXfªf AÀf»fZ»¹ff dVfUÀfZ³ff JfÀfQfSX ¦fªff³f³f ¶ff¶fSX ¹ffa³fe AJZSX ¸f³fÀfZ°f ´fi½fZVf IYSX¯¹ff¨ff d³f¯fʹf §fZ°f»ff AfWZX. JSm X°fSX Afªf¨f ¶ff¶fSX ¸f³fÀfZ°f ´fi½fZVf IYSX¯ffSX WXfZ°fZ. ¸ffÂf IYfWXe A´fdSXWXf¹fÊ IYfSX¯ffÀ°f½f °¹ffa¨ff Afªf¨ff ´fi½fZVf ´fbPZX PXIY»f¯¹ff°f Af»ff. Af°ff WXf

IYf¹fÊIiY¸f ÀffZ¸f½ffSXe WXûBÊÕX. ¸ff½fT ¸f°fQfSXÀfa§ff°f»fZ d½fô¸ff³f JfÀfQfSX ¦fªff³f³f ¶ff¶fSX ¹ffa³ff OXf½f»fc³f dVfUÀfZ³fZ³fZ ßfeSaX¦f ¶ffSX¯fZ ¹ffa³ff CX¸fZQ½ffSXe dQ»fe AfWZX. ¹ff¸fbTZ ³ffSXfªf Óff»fZ»¹ff ¶ff¶fSX ¹ffa³fe ³fZ°fÈ°½ff¨¹ff ¹ff d³f¯fʹffd½fSXfZ²ff°f ªffWXeSX ³ffSXfªfe ½¹f¢°f IZY»fe WXfZ°fe. Af°ff AJZSX °¹ffa³fe ´fÃff°fc³f ¶ffWZXSX ´fOXc³f ¸f³fÀfZ°f ªff¯¹ff¨ff d³f¯fʹÞf §fZ°f»ff AfWZX.

SX¸fZVf UfaþTZÔ¨fe ´fûIYTe ·fSX¯ffSX

¸ff½fT¸f²f»fZ VfZIYf´f¨fZ CX¸fZQ½ffSX »føf¯f ªf¦f°ff´f ¹ffa³ff ¸f³fÀfZ³fZ ´ffdNaX¶ff dQÕXf AfWZX. °¹ff¸fbTZ ¶ff¶fSX ¹ffa³ff d½f²ff³fÀf·fZ¨fe CX¸fZQ½ffSXe dQ»fe ªff¯ffSX AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe ÀfcÂffa³fe dQ»fe AfWZX. ¸f³fÀfZ¨fZ dQ½fa¦f°f Af¸fQfSX k¦ffZ»OX¸fg³fl SX¸fZVf ½ffaªfTZ ¹ffa¨¹ff d³f²f³ff³fa°fSX ¸f³fÀfZ»ff ´fb¯fZ ´fdSXÀfSXf°f °f¦fOXf ³fZ°ff WX½ff AfWZX¨f. ¶ff¶fSX WXe ´ffZIYTe ·føY³f IYfPcX VfIY°ff°f, AÀff d½fV½ffÀf ¸f³fÀfZ»ff AfWZX. °¹ff¸fbTZ dVfUÀfZ³fZ´ffÀfc³f QbSXf½f»fZ»¹ff ¶ff¶fSX ¹ffa³ff ´fÃff°f §fZDY³f °¹ffa³ff d½f²ff³fÀf·fZÀffNXe ¶fT QZ¯¹ff¨fe SX¯f³fe°fe AfJ¯¹ff°f Af»fe AfWZX.

  

     %& #'

 ! "#$ 

°f¦fOXëf þ³fÀfa´fIYfʨfe ÕXPX°f ´fi·ffUe ÕXûIY´fid°fd³f²feVfe! Àfaþ¹f ´fSX¶f Ü ¸fba¶fBÊ CXØfSX ¸fba¶fBÊ Wf ·ffþ´f¨ff EIYf QVfIYf´fcUeʨff ´ffSaX´fdSXIY ¶ff»fZdIY»»ff. 2004 ¸f²¹fZ Ad·f³fZ°ff ¦ffZdUaQf ¹ffa³fe ¸ffþe ¸faÂfe SXf¸f ³ffBÊIYfa³ff ´fSXf·fc°f IYøY³f WXe ´fSaX´fSXf ¸ffZOXe°f IYfPX»fe Afd¯f ³fa°fSX dVfUÀfZ³fZ°fc³f IYfh¦fZiÀf¸f²¹fZ ¦fZ»fZ»¹ff ´fÂfIYfSX Àfaþ¹f d³f÷Y´f¸f ¹ffa³fe ¸f³fÀfZ¸fbTZX ÓffÕZX»¹ff ¸fSXfNXe ¸f°ffa¨¹ff dU·ff¦f¯fe¨ff RYf¹fQf §fZ°f AU§¹ff 5809 ¸f°ffa³fe dUþ¹f d¸fTU»ff. ¸ffÂf ´ff¨f U¿ffË°f ´fb»ff£ff»fc³f ¶fSXZ¨f ´ff¯fe UfWcX³f ¦fZ»fZ AfWZX. ³fSZÔXýi ¸ffZQe ÕXfMX Afd¯f SXfþ NXfIYSZÔX³fe ¸ffZQeÔ³ff dQ»fZ»¹ff ´ffdNaX¶¹ff³fZ ·ffþ´f¨fZ CX¸fZQUfSX ¦ffZ´ffTX VfZ˜Xe ¹ffa¨fZ ´ffSXOZX þOX Óff»fZ»fZ dQÀf°fZ. dUVfZ¿f ¸WX¯fþZ VfZ˜Xe ÀU°f: ´fi·ffUe »ffZIY´fid°fd³f²fe AÀf»¹ff³fZ ¹fb°fe¨¹ff ¶ff»fZdIY»»¹ff»ff dUþ¹ff¨fe þf¦f Af»¹ffÀffSX£fZ UfMX°fZ. ¹faQfWXe ¸f³fÀfZ CX¸fZQUfSX QZ¯ffSX, ¹ff AfVfZ³fZ Àfaþ¹f d³f÷Y´f¸f WZX d³fdV¨fa°f

WXfZ°fZ. 2009 ´fi¸ff¯fZ¨f ¸fSXfNXe ¸f°ffa°f RcYMX ´ffOcX³f Af´fÕXf dUþ¹f ´f¢IYf, AÀfZ¨f ¸ffaOZX d³f÷Y´f¸f £ff°f WXfZ°fZ. ¸ffÂf Af°ff °¹ffa¨¹ff´fbPXe»f Af½WXf³f IYNXe¯f Óff»fZ AfWZX. AÀfZ AÀfÕZX °fSXe dVfUÀfZ³fZ°f »fWXf³ff¨fZ ¸ffZNZX Óff»fZ»¹ff d³føY´f¸f ¹ffa³fe Àf¸ffþf°f»¹ff VfZUMX¨¹ff §fMXIYfaVfe ³ffTX §f˜X IZYÕZÕXe AfWZX. °fZ VfZUMX¨¹ff äfÀff´f¹fË°f WXf°fe Af»fZ»ff dIYnXf ¦f¸ffUc QZ¯ffSX ³ffWXe°f. ¦fZ»¹ff ´ff¨f U¿ffË°f 20 IYfZMXe d³f²fe¨ff 100 MX¢IZY Uf´fSX IYSX°f °¹ffa³fe ÀU°f:¨fe AVfe ½WXfZMX¶fhIY °f¹ffSX IZY»fe AfWZX. IYfh¦fZiÀf IYf WXf±f, ¦fdSX¶ffZÔIZY Àff±f AÀfZ ¦ff¯fZ ¦ff°f RY¢°f ¦ffa²fe §fSXf¯¹ffUSX dUÀfa¶fc³f Af°¸f¸f¦³f SXfWX¯¹ff¨fe ¨fcIY °¹ffa³fe §fOcX dQÕZXÕXe ³ffWXe. °¹ff¸fbTZ dUIYfÀfIYf¸ffa¨¹ff þfZSXfUSX °fZ »fPXf¹f»ff Àfªþ AfWZX°f. £fSZX °fSX CXØfSX ¸fba¶fBʨfe WXe »fPX°f ¸WX¯fþZ QfZ³f þfd°fUa°f IYf¹fÊIY°¹ff˸f²fe»f »fPX°f AÀfZ»f. 1992 ´ffÀfc³f ³f¦fSXÀfZUIY AÀfÕZX»¹ff ¦fû´ffT VfZ˜XeÔ³fe °¹ff³fa°fSX ¸ff¦fZ UTcX³f ¶fd§f°f»fZ»fZ ³ffWXe.

ÕXPXfBÊ°feÕX Ad²fIY - CX¯fZ Àfaþ¹f d³f÷Y´f¸ffa¨fe ¶f»fÀ±ff³fZ »fWf³ffa´ffÀfc³f ±ffZSXfa´f¹fË°f ÀfWXþ CX´f»f¶²f AÀf¯ffSXf £ffÀfQfSX. U`¹fdöYIY ÀfaUfQf¨fZ ÀfUʽ¹ff´fe ´fÂfIYfSXe IYf`Vf»¹f. ¨ffTXe, ÓffZ´fOX´f˜ëfa¸f²fe»f CXØfSX ·ffSX°fe¹ffa´fi¸ff¯fZ ¸fSXfNXe ¸f°fQfSXfa³ffWXe AfIYd¿fÊ°f IZY»fZ.

¦ffZ´ffTX VfZ˜XeÔ¨fe ¶f»fÀ±ff³fZ

´ffd»fIZY¨¹ff AfSXdÃf°f ·fc£faOXf¨ff CXØf¸f dUIYfÀf. IYf¹fÊÃf¸f AÀf¯ffSXf ³f¦fSXÀfZUIY, Af¸fQfSX. CXØf¸f Àfa§fMXIY. »ffZIY´fid°fd³f²feÔ¨fe EIY EIY ´ff¹fSXe ÀfSX IYSX°f ¦fZ»¹ff³fZ °f÷Y¯ffa°fWXe »ffZIYd´fi¹f.

 >'

³f¦fSX QdÃf¯f ÕXûIYÀf·ff ¸f°fQfSXÀfa§ff°feÕX Af¸f AfQ¸fe ´fÃff¨¹ff CX¸fZQ½ffSX U Ad·f³fZÂfe Qe´ffÕXe Àf¹¹fQ ¹ffa¨ff k§fba¦fSXf¨¹ff ³ffQf°fl ¹ff d¨fÂf´fMXf¨ff RYÕXIY IiYeOXf ÀfaIbYÕXf¶ffWZXSX ÕXf½f¯¹ff°f AfÕZXÕXf AfWZX. ¹ff RYÕXIYf°fc³f Af¨ffSXÀfadWX°fZ¨ff ·fa¦f WXû°ff IYf? WXf ´fiV³f ¹ffd³fd¸fØff³fZ CX´fdÀ±f°f ÓffÕXf. °¹ffUSX Af¨ffSXÀfadWX°ff IYÃf´fi¸fbJ ¸WX¯ffÕZ,X kAVff ´fiIYfSX¨ff ´fZ¨f ´fdWX»¹ffaQf¨f Af¸f¨¹ff Àf¸fûSX AfÕXf AfWZX. Àfa¶fad²f°f RYÕXIY ÕXfU¯¹ffÀffNXe ¸fWXf´ffdÕXIZY¨fe ´fSX½ff³f¦fe §fZ°fÕXe IYf WZX ¶f§ff½fZ ÕXf¦fZÕX. ªfSX ¹ff ÀfaQ·ffÊ°f °fIiYfSX AfÕXe, °fSX Àfa¶fad²f°f RYÕXIY ÕXf½f¯ffº¹ff½fSX Af¨ffSXÀfadWX°ff ·fa¦ff¨fe XIYfSX½ffBÊ IYSX¯¹ff°f ¹fZBÊÕX.l LXf¹ff : IY»´fIY WX°f½fT¯û

%& #'

 5 ' 4# , , , -.+/0  ,   -. + /  0 6 /# , #1' 74/ ' 5' '71 2%& #' 3 ' *+8 , #1 4''#  ' 0 +0'5 449 %#: ' 5  6'/ 4 0  ,/ 6 1 60748'  4'= 0- ? # 4 4 - 6 6 + /7; 488'5/ #'  4, #%& 1 #4  07 - 8' #' %''%& /' 6' 44 @ 4##4 4, ' ' ! #4  #4 '5 AAB44 '4-7#'5   # %& 4 1+<'495% #'  4'=  4, 4 =  ',.4-74#0' 

  

( ')  '*+

Solapur news in marathi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you