Page 1

Àfbd½f¨ffSX

# AWX¸fQ³f

dVf¿¹f½fÈØfe

ªfZ ÕXûIY ½fZTZ¨ff Àf½ffÊd²fIY Qb÷Y´f¹fû¦f IYSX°ff°f °fZ¨f ÕXûIY Af´f»¹ffÕXf ½fZT ³fÀf»¹ff¨fe Af½fBÊX CXNX½f°f SXfWX°ff°f. r ª¹ff Q ÕXf ½¹fb¹fZ¹fSX

ÀfaIY»´f³ff, ¦fd¯f°f : °f¹ffSe ½¹ff´°fe U fÊ ´fSXeÃfZ¨fe °f¹ffSXe À´f²f

À¸fÈ°fe ¸ff³f²f³ff

B Àf¸fcWXf¨fZ ¸fSXfNXe ½fÈØf´fÂf

* 200 ´fQf´fʯff°f dõXVf°fIY

ªffÕX³¹ff¨ff ¦fb¯f½fa°f dIiYIZYMX´fMcX d½fªf¹f ÓfûÕX³fZ Af´f»¹ff SX¯fªfe ´fQf´fʯff°f EZd°fWXfdÀfIY dõXVf°fIY NXfZIYÕZX. Àfd¨f³f °fZaObXÕXIYSX

* 223 ½f³fOZX°f d½fV½fd½fIiY¸f À¸fÈ°fe ¸ff³f²f³ff³fZ ½f³fOXZ°f (SXfáÑXe¹f AaOXSX-19) 223 ²ff½ffa¨ff d½fIiY¸f ÀffIYfSXÕXf.

Àfd½fÀ°fSX . À´fûMÊXÐÀf

11

û¶fSX 2013

30 Afg¢MX

¶fb»fIYSX Q. ½ff. Afakar@gmail.com

ÀIcY»f IÈY¿¯f¸fc°feÊ Z°f... IbYNZX AfW

¶fb²fUfSX

´fid°fd³f²fe Ü AüSaX¦ff¶ffQ þf¹fIYUfOXe°f ´ff¯fe ÀffZOX¯¹ff¨fZ IYfZ¯f°fZWXe UZTXf´fÂfIY ÀffZ¸fUfSXe ÀfIYfTX´f¹fË°f ³f½WX°fZ. Ad²fIYfº¹ffa³ff °fVff Àfc¨f³ffWXe ³f½WX°¹ff. ¸ffÂf CX´f¸fb£¹f¸faÂfe Adþ°f ´fUfSX ¹ffa³fe ÀfIYfTXe RbYÕaX¶fie°feÕX Àf·fZ°f Àf¸f³¹ff¹fe ´ff¯feUfMX´ff¨fe ·fcd¸fIYf þfWXeSX IZYÕXe Afd¯f ÕX¦fZ¨f ÀfcÂfZ WXÕXÕXe. þÕXÀfa´fQf ¸faÂfe Àfb³feÕX °fMXIYSZX ¹ffa³fe þf¹fIYUfOXe°f 9.5 MXeE¸fÀfe ´ff¯fe ÀffZOX¯¹ff¨fe §ffZ¿f¯ff¨f IYøY³f MXfIYÕXe. ¨ffZUeÀf °ffÀffa°f °¹ff¨fe Aa¸fÕX¶fþfU¯feWXe ÓffÕXe. ¸fa¦fTXUfSXe ÀfIYfTXe ³f¦fSX¨¹ff d³fTXUaOZX ²fSX¯ff°fc³f 2.5 MXeE¸fÀfe ´ff¯fe ÀffZOX¯¹ff°f AfÕZX. ´fUfSX U °fMXIYSZX ¹ffa¨¹ff°f ´ff¯¹ff¨¹ff d³f¯fʹffUSX £fÕX¶f°fZ ÀfbøY AÀf°ff³ff¨f IYfh¦fiZÀf¨fZ ³f¦fSX dªf»‘f°feÕX ³fZ°fZ °f±ff AüSaX¦ff¶ffQ¨fZ ´ffÕXIY¸faÂfe ¶ffTXfÀffWZX¶f ±ffZSXf°f ¸ffÂf ´fc¯fÊ´f¯fZ Aa²ffSXf°f WXfZ°fZ. °¹ff¸fbTZX ´ff¯¹ff¨¹ff ¸fbïXëfUSX SXfáÑXUfQe³fZ IYfh¦fiZÀfUSX IbYSX§ffZOXe IZY»¹ff¨fe ¨f¨ffÊ AfWZX. °fe³f ¸fdWX³¹ffa´ffÀfc³f ¸fSXfNXUfOëf°feÕX Àff¸ffdþIY Àfa§fMX³ff ´ff¯¹ffÀffNXe AfIiY¸fIY WXfZ°¹ff. °¹ff¨fe ²ffÀ°fe VffÀf³ff³fZ §fZ°fÕXe £fSXe, ´fSaX°fb °¹ff¸ff¦fZ ßfZ¹ffÀffNXe SaX¦fÕZXÕXe

d³f¯fʹf Af§ffOXe ÀfSXIYfSX¨ff¨f

u

IbYSX§fûOXe¨ff ´fiV³f¨f ³ffWXe. d³f¯fʹf ªfÕXÀfa´fQf¨¹ff AJ°¹ffSXeX°f AÀf»¹ff³fZ °fMXIYSmXa³fe §ffZ¿f¯ff IZYÕXe. °fZ SXfáÑXUfQe¨fZ ¸faÂfe AÀfÕZX °fSXe d³f¯fʹf Af§ffOXe ÀfSXIYfSX¨ff AfWZX.l OXfg. IY»¹ff¯f IYfTZ, Af¸fQfSX, IYfh¦fiZÀf

´fc¯fÊ ßfZ¹f ´f½ffSX, °fMXIYSmÔX³ff¨f e SXf¿MÑX½ffQe¨fZ¨f Af¸fQfSX AfIiY¸fIY WXû°fZ. u´ff¯¹ffÀffNX °¹ff¨fe QJÕX ´f½ffSX, °fMXIYSmÔX³fe §fZ°fÕXe. °ff°fOXe³fZ d³f¯fʹf

A¸fÕXf°f Af¯fÕXf. °¹ff¸fbTZ d³f¯fʹff¨fZ ßfZ¹f ¹ff Qû§ffa³ff¨f AfWZX.l Àfaªf¹f ½ff§f¨füSmX, Af¸fQfSX, SXf¿MÑX½ffQe

SXfþIYe¹f SXÀÀfe£fZ¨fWXe AfWZX. SXfáÑXUfQe¨fZ ³fZ°fZ Adþ°f ´fUfSX, Àfb³feÕX °fMXIYSZX U ¸fWXÀfcÕX¸faÂfe ±ffZSXf°f WZX d°f³WXe ³fZ°fZ ÀffZ¸fUfSXe Af`SaX¦ff¶ffQZ°f WXfZ°fZ. ±ffZSXf°ffa¨¹ff CX´fdÀ±f°fe°f dþ»WXf d³f¹ffZþ³f ¸faOXTXf¨fe ¶f`NXIY ÓffÕXe. °¹ff°f 20 MXeE¸fÀfe ´ff¯fe ÀffZOX¯¹ff¨ff NXSXfU ÓffÕXf. ¸ffÂf B°f¢¹ff°f °¹ff¨fe Aa¸fÕX¶fþfU¯fe Vf¢¹f ³ffWXe, AÀfZ ±ffZSXf°f ¸WX¯ffÕZX. °¹ff³fa°fSX QfZ³f °ffÀffa°f¨f °fMXIYSZX ¹ffa³fe ´ff¯fe ÀffZOX¯¹ff¨fe §ffZ¿f¯ff IYøY³f MfIYÕXe. WXe §ffZ¿f¯ff IYTXf»¹ff³fa°fSX ±ffZSXf°fQZ£feÕX AfV¨f¹fʨfIYe°f ÓffÕZX WXfZ°fZ.

¦fÈWX, ½ffWX³f IYªffʨff BÊXE¸fAf¹f ½ffPX¯ffSX!

³¹fcªf BX³f¶ffg¢Àf CXØfSXf£faOX ¸fÈ°ffa¨fe OXeE³fE

¸fbÔ¶fBÊ Ü CXØfSXf£faOX þÕX´fiÕX¹ff°f SXfª¹ff°feÕX 167 ¹ffÂfZIYøY ¶fZ´fØff Óff»fZ WXfZ°fZ. ¹ff°feÕX ¸fÈ°ffa¨fe AfZTX£f ´fMXU¯¹ffÀffNXe °¹ffa¨¹ff ³ff°fÕX¦ffa¨fe OXeE³fE ¨ff¨f¯fe IYSX¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX AfWZX. ¸fSXfNXUfOXf, dUQ·ffÊ°f ¨ff¨f¯fe¨fe ÀffZ¹f ³fÀf»¹ff³fZ dVfd¶fSX §fZ¯¹ff°f ¹fZBÊÕX, AÀfZ ¸faÂfe ´f°fa¦fSXfU IYQ¸f ¹ffa³fe Àfad¦f°fÕZX.

dSXÓf½WÊX ¶fhIZY¨fZ ´f°f²fûSX¯f, SmX´fû QSXf°f 0.25 MX¢IZY ½ffPX ½fÈØfÀfaÀ±ff Ü ¸fba¶fBÊ

EZ³f Àf¯ffÀfbQe°f ¸fWXf¦ffBÊX³fZ ¦fifÀfÕZX»¹ff IYªfʲffSXIYfa¨¹ff d£fVffÕXf Af°ff Af¯f£fe ÓfT ¶fÀfZÕX. dSXÓf½WÊX ¶fhIZY³fZ ¸fa¦fT½ffSXe ªffWXeSX IZYÕZX»¹ff d°f¸ffWXe ´f°f²fûSX¯f AfPXf½¹ff°f SmX´fû QSXf°f 25 ¸fcT AaIYfa¨fe ½ffPX IZY»fe. ÀfeAfSXAfSX 4X MX¢IZY IYf¹f¸f NZX½f°f E¸fEÀfERY¸f²¹fZ 25 ¸fcT AaIYfa³fe IY´ff°f IZY»fe. dSX½WXÀfÊ SmX´fû QSXWXe 6.50 ½føY³f 6.75 MX¢IZY IYSX¯¹ff°f Af»ff. ¹ff SmX´fû QS½ffPXe¸fbTZ ¦fÈWXIYªfÊ, ½ffWX³f IYªfÊ °fÀfZ¨f IaY´f³fe ½f B°fSX IYªffʨff ¸ffdÀfIY WX´°ff ¸fWXf¦f¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff AfWZX.  Àfd½fÀ°fSX. ½¹ff´ffSX

EASX¸ffVfÊÕX AøY´f SXfWXf ³f½fZ WX½ffBÊX QÕX ´fi¸fb£f

³f½fe dQ»»fe Ü EASX¸ffVfÊÕX AøY´f SXfWXf ³f½fZ WX½ffBÊX QÕX ´fi¸fb£f ¶f³f°feÕX. °fZ EASX ¨feRY ¸ffVfÊÕX E³f.E.IZY. ¶fifDY³f ¹ffa¨fZ À±ff³f §û°feÕX. ¶fifDY³f 32 dOXÀfZÔ¶fSXÕXf d³f½fÈØf WXû°f AfWZX°f. EASX¸ffVfÊÕX SXfWXf 39 ½f¿ffË´ffÀfc³f IYf¹fÊSX°f AfWZX°f.

¸fbIZYVf Aa¶ff³fe Àf½ffË°f ßfe¸fa°f ·ffSX°fe¹f

AÀff ½ffPX¯ffSX IYªffʨff WX´°ff

IYªfÊ SX¢IY¸f IYf»ff½f²fe Àfa·ff½¹f ½ffPX 05 »ffJ ´ff¨f ½f¿fZÊ 62 ÷Y´f¹fZ 10 »ffJ 10 ½f¿fZÊ 139 ÷Y´f¹fZ 20 »ffJ 20 ½f¿fZÊ 332 ÷Y´f¹fZ 30 »ffJ 30 ½f¿fZÊ 559 ÷Y´f¹fZ

Afd±fÊIY À±f`¹ffÊÀffNXe Xf d³f¹faÂf¯ff°f NZX½f¯¹ffÀffNXe u¸fWXAfd¯ff¦ffBÊ°feÕÀf¸ff²ff³fIYfSX IY ´ff°fTe°f Af¯f¯¹ff¨ff ´fi¹f°³f dSXÓf½WÊX ¶fhIZY³fZ IZYÕXf AfWZX. ¹ff¸fbTZ ¸ff¹fIiYû BIYfg³ffgd¸fIY ´ff°fTe°f Àfb²ffSX¯ff Afd¯f Afd±fÊIY À±f`¹ffÊÀf WXf°f·ffSX ÕXf¦fZÕ, AÀfZ ½ffMX°fZ.l SX§fbSXf¸f SXfªf³f, ¦f½W³fÊSX, dSXÓf½WÊX ¶fhIY

1287 A¶ªf ÷Y´f¹fZ

d°fÀfº¹ff Af§ffOXe¨¹ff ¶f`NXIYe¸f²¹fZ Afªf SXfáÑX½ffQe¨fe WXªfZSXe ´faIYþIbY¸ffSX ´ffaOZX¹f Ü ³fUe dQ»ÕXe

ÀfØff²ffSXe ¹fc´feE Af§ffOXe ÀfSXIYfSX¸f²¹fZ ¸fWXØUf¨ff §fMXIY´fÃf AÀfÕZX»¹ff SXfáÑX½ffQe IYfh¦fiZÀf³fZ ¶fb²fUfSXe dQne°f WXfZ¯ffº¹ff d°fÀfº¹ff Af§ffOXe¨¹ff ¶f`NXIYe°f ÀfWX·ff¦fe WXfZ¯¹ff¨ff d³f¯fʹf §fZ°fÕXf AfWZX. ´fÃff¨¹ff U°fe³fZ OXe.´fe. dÂf´ffNXe ¶f`NXIYeÕXf WXþSX SXfWX°feÕX. ¹ff Af²ffSXfUSX ´fÃffÕXf d°fÀfº¹ff Af§ffOXeVfe þfZOX¯fZ ¶fSXfZ¶fSX ³ffWXe. Af¸f¨ff ÀU°faÂf ´fÃf AfWZX. IYfZ¯f°¹ffWXe SXfþIYe¹f ¶f`NXIYeÕXf Af¸WXe þfDY VfIY°ffZ, AÀfZ dÂf´ffNXe ¹ffa³fe ¸WXMXÕZX AfWZX. IYfh¦fiZÀf ³fZ°fZ ´fe. Àfe. ¨ffIYfZ ¹ffa³fe ¸ffÂf ¹ffUSX ·ff¿¹f IZYÕZXÕZX ³ffWXe. SXfáÑXUfQe¨fZ ´fi¸fb£f VfSXQ ´fUfSX ¹ffa³fe SXfWbXÕX ¹ffa³fe ¸faÂfe WXfZDY³f ´fiVffÀf³ff¨ff A³fb·fU §¹ff¹fÕXf WXUf WXfZ°ff, AÀfZ ¹ff Af²fe¨f ¸WXMXÕZX WXfZ°fZ.

°fSa¦f¯ffSZ Àf Afþ

AüSaX¦ff¶ffQ

EÀfE¸fEÀf Vfb»IY ½ff´fSXf³fbÀffSX NXSX½ff . 08

30 Afg¢MXû¶fSX 2013

Af¸WXf»ff

SXfáÑXUfQe³fZ Qf£fUÕZX IYfh¦fiZÀfÕXf ´ff¯fe!

´fUfSX-°fMXIYSZÔX°feÕX £fÕX¶f°ffa³fa°fSX ÀfcÂfZ WXÕXÕXe; IYfh¦fiZÀf¨fZ ¸faÂfe ±ffZSXf°f Aa²ffSXf°f

Y¦û

f¶f¯ff¨û Rb

þZ.

S³fªfe°f ²fbSaX²fSX! ßfZ¹f IYfZ¯ff¨fZ? Ü USX¨¹ff ²fSX¯ffa°fc³f þf¹fIYUfOXe°f ´ff¯fe ÀffZOX¯¹ff¨¹ff ¸fbïXëf½føY³f IbYSX§ffZOXe

Àfd¨f³f³fZ Vû½fMX¨¹ff SX¯fªfe Àff¸f³¹ff°f 55 ²ff½ff IZY»¹ff. ´fi±f¸f ßfZ¯fe°feÕX WZ °¹ff¨fZ 115 ½fZ A²fÊVf°fIY AfWZX.

¦fSX, ¶fb²f½ffSX.

dQ½¹f f³f Eª¹fbIZYV . ´ff³f 11

fel

²¹ff³fek¸f³

Àf²¹ff¨¹ff

Afªf AfgÀMÑZXdÕX¹ffd½f÷YðX ÕXPX°f . 10

55* A²fÊVf°fIYe d³fSXû´f

À´f²ffÊ ´fSX

IYdSXASX

EIcY¯f ´ff³fXZ 12+8+4=24sdIaY¸f°f v 3.00

d½fªf¹f ÓfûÕX

eÃff

a.ambul dattatray ³f¸fb³ff ½f : Aªffʨff cMX AfgRY QZ¯fa ³f¸fb³ff ½f °f´fVfe»f IiY. f Qû³f U¿fË f³f»f Bd³ÀMXMë � Aªffʨff QcSX²½f³fe ffNXe ³fgV »f fa IYfWe A¦fQe §fÀf§fVfe° °f´fdVf»ffÀ AWX¸fQf¶ffQ¨¹ff A±f½ff MX AfgRY ÷YSX ! ´fc¯fÊUZT ³fÀf»¹ffÀf IYfTþe¨ VfIY°fû ¹ûDY Àfa´fIÊY Àff²ff½ff ns.nid. dOXÓffB³f, Bd³ÀMXMëc ÀfIiY¸f e Vf¢¹f IZY»¹ffÀf CØf¸f 23462½fSX ³fgVf³f»f RYf¹f³ff³Àf ´f`Àff ¹ff QûWûa¸fbTZW f¸f²fe»f IYûÀfÊWe IYS°ff´f¹ffʹf AfWZ¨f. fZ A·¹ff 079-266 ¨¹ff http://admissio Xe UZT Afd¯f ´ffMÊMfB¸f RYf¹f³ff³À °fS QcSdVfÃf¯f Wf IYûÀfÊ ¦f»fZ»fÿ OZX½WX»f´f¸fZÔMX¨ E³fAf¹fO IZY°fÀ±fTf»ff ·fZMX ôf½fe. : d½fdWX°f Àfa ¸fÀfʨfe IYfS¯f ³ffWe. ¸ffVfe ÎVfIY°f AÀû»f Ag³ffd»fÀMÀffSJf fMX¨fe °ffSXeJ Y °fZ edu ¹ff ´fØff ½f VfZ½ d¸fÂffa³fe IYfg ³ffWe. ÎIYUf °¹ff°fWe¨ffMÊOÊ RYf¹f³ffd³Vf¹f»f ª¹ff Af´f»¹ff ´ffNXd½f¯¹ff¨ff ¯fÊ´f¯fZ ·fSX»fZ»fZ ½f Af½fV¹fI � AªfÊ Af°ff IYfWe IYfS¯f ÀfWX AÀf¯ffSmX Àfa´fc dVfUf¹f QZDY VfIY°fû. ³ffC¸ûQ Wû¯¹ff¨fa a°fU¯fcIY, ¶f¨f°f, ³f¸fb³¹ff°fe»f Afd¯f dOX¸ffaOX OÑXfμMX RY dOXÓffB³f, ´f¦ffSf¨fe ³fûIYSe fe ³ffWe °¹ffa³ffWe AfWZ °¹ffa³ff ¦fb A¦fQe Àff¹f³Àf cMX Afg 2 IYf¦fQ´fÂf ¹ff ´fعff½fSX f³f»f Bd³ÀMXMë dQVff d³fUO»û» ª¹ffa³fe §û°f»fa °fb»f³û³fa Àfû´fa þf°fa.¸fbVffdRYSe IYSe°f AªfÊ ³fgV ffQ 380007 f AVff ¶fZ°ff³fZ f°f ¶feE»ff A±fÊVffå§fOf¸fûOe IYT¯fa¹ff A±fÊdUäf¸f²¹û ´ff¹ff ¸fbT ´ff»fOXe, AWX¸fQf¶ f ´fûWXû¨f°fe» 2013´f¹fË° AfͱfIY ½¹fUWfS ¸faOTeÀfbðXf »f. IYfS¯f ¹ff ÃûÂff¨ff AfWZ. °¹ff¸fbTZ X ³fû½WZÔX¶fSX Bd³ÀMXMëcM U A³fb·fU ÃûÂff°f COe fIYSin AfPT°fe ¦figª¹fbEM Óff»û»fe ´ffNX½ff½fZ°f. ¦ffUSÀ ¹ff ff ³fgVf³f»f°fSSXf¿MÑXe¹f ½f Afd¯f Äff³f AÀf°ff³ff dU»ffÀf ahoo.co. AÀf»û»fe fdSIY B¨Lf, ¸ffdW°fe ·ffaOU»ffUS °fb¸We ¨fbIcY³f ´fOf¹f»ff ª¹ff d½fôf±¹ff˳ ¹ff Afa fIY d½fVfZ¿f askar@y ° vilasgavr Z ¦û»fe ÎIYUf °fS °fb¸f¨¹ff °fb¸f¨fe Afa dOXÓffB³fÀffSX£ ÓffB³fd½f¿f¹ AÀfZ»f WX»f´f¸fZÔMX, Afd¯f Äff³ff¨¹ff f¹f¨fZ ÷YSX»f OZX½ d½fd½f²f AfgRY °f ÀfaÀ±fZ°fc³f dOX Óff»fa IZYUT ¸ffdW°fe¸ffÂf COe ¨fbIcY³f ·f»f°feIYO dVfÃf¯ff¨ff X AfgRY IYdSXASX IYSX IYSXf½ff. ff £¹ffd°f´fif´ Bd³ÀMXMëcM Ad²fIÈY°f ´fQUe¨ff d½f¨ffSX §ûDY VfIY°ff. ¹ffÀffNXe A·¹ffÀfIiY¸ffaõXfSmX Af´f»fZ ³fgVf³f»f ¹fZ±fZ CX´f»f¶²f AÀf¯ffº¹ iY¸ffa¨ff A½fV¹f ´fi½fZVf QZ¯ ÎIYUf VfIY°fû. W`XQSXf¶ffQ A·¹ffÀfIiY¸ffa¸f²¹fZ fZ ´ffÂf°ff²ffSXIY °¹ffa³fe ¹ff A·¹ffÀfI MXÀfZÀf C´f¹fû¦f WûDYd¸fÂf À¸ffMÊ ¹fZ°f X»½fZ Ag´fiZÔd Sm Y»¹ff´fi¸ff¯ f°f IZ ´fQ½¹fbØfSX Q ¢»ffÀf ¸ff¦fd½f¯¹f ³f¸fc þZ dUôf±feÊ ²¹û À´fZVf»f 2014 Vf AªfÊ Jf»fe YOcX³f ´fi½fZ AfWZ°f, ª¹ffa¨¹ff¸f ¸f³fZVf³f : RÊZY À´fZVf»f ¢»ffÀf AfWZ°f, °f d½fôf±¹ffËI : ÀfaÀ±fZ¸f²¹fZ E¢Óffd f Af¹fû¦ff°ffZVf³f-2014 Aa°f¦fÊ ³û°fÈ°U¦fb¯f AfWZ, ¨ff °f´fVfe»f AfWZX°f. IZÔYýie¹f »fûIYÀfZ½f A·¹ffÀfIiY¸ffa ff ´fQ½¹fbØfSX ´fQd½fIYf f E¢Óffd¸f³ ¸fZQ½ffSX ¸WX¯fc³f d³f½fOX ²fOfOe À fZ À f»f¶²f MX IYøY³f ´ d X Ô Z CX fi AfWZX. ´ � AÀf¯ffº¹ SmX»½fZ Ag »f ´fi¸ff¯fZ dVfIYfDY CX CX¸fZQ½ffSXfaIYOcX³f AªfÊ IYfWe°fSe CX´f»f¶²f ¨ff °f´fVfe»f ´fbPXe ´fQd½fIYf SmX»½fZ ¸faÂff»f¹ff°f ff¨fe dþï XIY iY¸ffa QfJdU¯¹ ¦fba°fU¯fcIY ´ffÂf°ff²ffS A·¹ffÀfI d½fIYfÀfd½f¿f¹fIY iY¸f. fe 10+2 IYSX¯¹ffÀffNXe ¹fZ°f AfWZX°f¦fif¸fe¯f AfWZ °û ³fûIYSQfS, A·¹ffÀfI : AªfÊQfSXfa³ f°f Ãff À±ff¹fe ¸ff¦fd½f¯¹f iY¸f d³f¹ffd¸f°f f³fd½f¿f¹fIY ´fQd½fIYf fd¯fIY ´ffÂf°fff¦fÊ°f ¶ffSXf½fe¨fe ´fSXe A·¹ffÀfI e IYøY VfIY°ff°f. ´fðX°fe¨ff � Af½fV¹fIY Vf`à f ¹ff iY¸ffa° IY¸ffBÊ AÀf¯ffSZ) e ½¹fUÀff¹fW d½fIYfÀf ½¹f½fÀ±ff´ dVfÃf¯f A·¹ffÀfI ½f SXÀff¹f³fVffÀ X ½f³f½ffÀfe iY¸f- QcSXÀ±f Vf`Ãfd¯fIY fIY Àf»»¹ff¨f fÀÂf ¸W¯fc³f ÀU°f:¨ff, U`¹fdöYIY (dIYSIYûT ´fQ½fe ¦fd¯f°ffÀfW ³ff A±fÊdU¿f¹ A³ffUV¹fIY A·¹ffÀfI Àfnf¦ffS ¯ffa¨fe ¦fd¯f°f, ·füd°fIYVf ½fSXe»f Qû³WXe iY¸f. fIY, Côû¦f´f°fe IaY´f³¹ff ¹ffa X A±f½ff ¶feEÀÀfe °¹ffa¨¹ff ¦fb WX½fe A·¹ffÀfI Vf`Ãfd¯fIY ´ffÂf°ff : c³f IYf¸f ½¹ffUÀffd¹ JfÀf¦fe ÀfaÀ±ff, C°´ffQIY°ff UfPUc³f, AªfÊQfSX d½f¿f¹ffaÀfW »fe AÀff½fe ½f ¹f¶fTfIYO AÀff¹f»ff °f. Y»fZ Vf §fZ¯¹ffÀffNXe f ´fQ½fe »fûIY °fÀû¨f ·ffÀf°f AÀf°û. ´fidVfdÃf°f ¸f³fb¿ °fªÄffa¨fe ¸fQ°f � Af½fV¹fIY ¸ffa¸f²¹fZ ´fi½fZ CXØfe¯fÊ IZ IY¸fe°f IY¸fe 50% WX½fZ iY AÀff¹f»ff A·¹ffÀfI IbYNX»¹ffWXe d½f¿f¹ff°fe»A±f½ff °fZ d³f°ffa°f ¦fSþ ¶fÀfUc³f, dVfdÃf°f, UfPU¯fa, ¹ffÀffNe ½¹fUÀff¹f MX¢IZY½ffSXe fe AfTf È¿Mëf ÀfÃf¸f ½f¹f 21 ½f¿ffËWcX³f fS ÀU°f:¨ff d³fUOc IZY»fe ³fRZYQfSe d½fôf±¹ff˳ fe¯fÊ IZY»fZ»fe AÀff½fe J¨ffÊ»ff fZ °f e d³f͸f°fe aM ½f °fZ VffSXedSXIYQ AªfÊQfSXfa¨ Z¨fe AMX A³fbÀfcd¨f CXØ §û¯fa, IaY´f³fe¨fe ¸W¯fc³f ¹ff IaY´f³¹ffa¶fSû¶°fb¸We WZ IYdSAS IYûÀfʨfeW : AÀff½fZ°f. Ãff e f ´fSX IYSUc³f B³½WZÀM¸û YfS¨¹ff feʹf ÎIYUf ³fûIYSe IYøY³f fd¯fIY Af»fZJ � ½f¹fû¸f¹ffÊQ ³fÀff½fZ. ½f¹fû¸f¹ffÊQ ¸We Àfnf¦ffS ÃfZ»ff ¶fÀf»fZ»fZ AVff ´fiI ¸ff¦ffÀf½f¦ ´fQ½fe ´fSXe : AªfÊQfSXfa¨ff Vf`à Af²ffSmX °¹ffa³ff ·ffÀf°û. °fb ÎIYUf IaY´f³¹ffa¸f²¹û IYÀff C´f¹fû¦f A±fʽ¹fUÀ±ff´f³f ½f B°fSX ¶f¨f°f dQ³ff¨û Af²ffS §ûDY³f Ad²fIY ´fðX°fe þf¦fd°fIY ff°feÔ¨¹ff f¦ffS Uf¢¹ff¨ff ¸f³fe ¸fg³ûþ¸ûaM ÎIYUf ¹ff¨ff IYdSAS ¸W¯fc³f ¯ffaIYfa¨¹ff Ê»f. IYøY VfIY°ff � d³f½fOX ªff°fe-ªf¸ ffNXe dVfd±f»fÃf¸f AfWZX. ´ffÂf°ff²ffSXIY °fªÄf/Àfn eÃfZ°fe»f ¦fb ´fi½fZVf QZ¯¹ff°f ¹fZB Tf AÀf¯ffº¹ff (´f`Àff) ¦û»fe AfWZ. ¶f¨f°fe¨û VffÀÂf! IYøY¹ff°f. ½f ´fQ½fe ´fSX VfIY°ff! AÀff»f °fS iY¸ff°f 2 ½fZ ¢Mû¶fS Sûþe ¦fba°fU¯fcIY, ¶f¨f°f Q½ffSXfaÀ : AªfÊQfSXfa´f`IYe ´fSXeÃfZÀffNXe fZ RYöY ¸f³fe ¸ Afg CX dVfIY°f A±ffÊ°f fNe 30 ½f¿ffÊ°fc³f ²¹ff³fe A·¹ffÀfI f²¹fZ dU¨ffS ¸W¯fc³f ¹ff ¹ff fÀfʸ °û½Wf Àff¹f³Àf VfIZY»f ¹ff¨ff Àfa¶fad²f°f IYfg¸fÀfʸf²¹û ½fZVf ´fidIiY f` ¸fdWX³¹ff°f ´fc¯fÊ � d³f½fOX ´fidIiY¹ff »fZJe d³f½fOX Àf²¹ff IYfg¸ ´fSXeÃff ³fÀffUa? þ¦f¯¹ffÀf »ff¦ff. Àff²fc³f IYdSAS IYfTf°f Àf¦f¼¹ffa¨ » iY¸ffa¸f²¹fZ ´fi IYSe°f ff ff IYS°ff ¹ûDY d¸fÂfWXû, þS °fb¸WXe ¦fSþ¨f ³ffWe. IYfS¯f e d³f½fOX fSX 12 Af`d¨f°¹f þ¦f¯fa A°¹fa°f dQÀf°fa¹f. IYf A·¹ffÀfI f ªff³fZ½ffSXe ½f ªfb fc³f¨f °f¹ffSe»ff CX¸fZQ½ffSXfa³ CX¸fZQ½ffSXfa³ ¹fZBÊ»f. WX AfWZ AÀfa AfWZ. ´f`VffdVfUf¹f ´f¯f ¹ff¸f²¹û dUôf±feÊ IYfWe Àffa¦f¯¹ff¨fe IYS¯¹ffÀffNe AfIYÍ¿f°f UZT IZÔYýifa½ ¸WX¯fªfZ¨ °fZ. d³f½fOX Óff»fZ»¹ff Àfa¶fad²f°f ¸W¯fc³f Af°ff´ffÀ ¦fTa ¶fû»ffd½f¯¹ff°fd³f½fOXIY ´fSXeÃff BÊ»f ½f °¹ff¸f²¹fZ fS ÀfeE ¦fgSaMe ! ¸f¦f °ûUPf f §fMIY Wf ¸fWØUf¨ff AfWZ¨f. dUd³f¹fû¦f ¹fZ E¸f¶feE °fb¸WXf»ff UZ AfIYOZ¸fûO ³fa° ³fû IYSX¯¹ff°f IYf»ff½f²fe°f Af´f»ff ÎIYUf ´f`Àff EIY ¸fWØUf¨f §fZ¯¹ff°f ¹fZ QZVffa°f¦fÊ°f ´fSXeÃff e Qû³f U¿ff˨ff ´f`Àff Wf WûDY VfIY°fa. °û½Wf Vffa¨ff C´f¹fû¦f IZY»fe þf¯ffSe ÀfeE ¸W¯fþZ dSÓf»M¨fe 2014 SXûªfe ½f ³ff¦f´fcSX ¹ff eÃfZ°f ÀfWXf ¸fdWX³fZ ´fc¯fÊ IYSXf½ff »ff¦fZ»f. ½f °f´fVfe»f : AVff UZT Y ¸W¯fþZ ´f` ªff³fZ½ffSXe f¨f iY¸f ¸fba¶fBÊ ÂffÀfQf¹fI d³f½fOX ´fSX fa³ff f AfWZ °fû AÀû»f. ´f¯fAf´f¯f °f¹ffS ³fÀf°fû. ·ffT¯¹ff»f A·¹ffÀfI ³ff, Ad²fIY ¸ffdWX°fe ¸ffdWX°fe, AÀfZ»f. ¸fWXfSXf¿MÑXf°fe»f f´ûÃff °fû Àffa ³f¸fb CX¸fZQ½ffSX °¹ffWc³f ¸fWØUf¨f »f¸f²f»fa Àf¸ff½fZVf ±ffa¶ff¹f»ff ¸fZÔMX Q·ffÊ°f Ad²fIY ! Àff d¸fTU¯¹f RYf¹f³ff³Àf ÀIcY ¹ff¨f � Aªffʨff IZÔYýifa¨ff ¯ffaIY d¸fTd½f¯ffº¹ff¸fb»ffJ°feÀffNXe e kE¸´»ffg¹f iY¸ffa¨¹ff Àfa ffNX ÎIYUf Uf´fS ´fcUÊþ ¸W¯ff¹f¨û, ´f` ¦fb EJfôf ½f A·¹ffÀfI ³ff ½f °f´fdVf»ffÀ YfdVf°f Óff»fZ»fe SmX»½fZ d³f²ffÊdSX°f ¹ûBÊ»f. ÎIY¶fWb³ff Af´f»û Uf¢¹f ¸W¯fþZ SmX °¹ffa¨fe Ãf¸f°ff ¨ff¨f¯fe Aªffʨff ³f¸fb ¸fbJ ½fÈØf´fÂffa°f ´fiI f OZX½WX»f´f¸fZÔMX, »ff¦f°fa. WZ þf¯ffSa Uf¢¹f ¸W¯f°ff VffSXedSXIY ´fi » ¹fZDY³f °¹ffAf²ff ¯¹ff°f ¹fZBÊ»f. OûIaY þfÀ°f a ¸ff³f»fa ³¹fcªflÀfWX cMX AfgRY ÷YSX QcSX²½f³fe ¶fû»ffd½f¯¹ff°fÊ°f Aad°f¸f d³f½fOX IYSX ·fSXf½f¹ff¨fZ ´ffWXf½fe, A°¹fa°f ¸fWØUf¨f ³fgVf³f»f Bd³ÀMXMë ªffdWXSXf°f ¸faÂff»f¹ffa°f¦ff½f¹ff¨fZ Vfb»IY : AªffÊÀfWXXMX ¶fhIY AfgRY ´fIÊY Àff²ff½ff. ·fSX W`XQSXf¶ffQ¨fe 08585 ½fSX Àfa rd.org.in ¹ff SXûJe³fZ ÀMZ � AªffÊÀfWX SXûJe³fZ A±f½ff ¯fc³f 100 ÷Y. IiY. 040-240 cMX www.ni Vfb»IY ¸WX IbYNX»¹ffWXe VffJZ°f Y AfWZX. A±f½ff Bd³ÀMXMë eJ : d½fdWX°f ff ·fZMX ôf½fe. BadOX¹ff¨¹ff ´fðX°fe³fZ ·fSX¯fZ Af½fV¹fI¸ffdWX°feÀffNXe û IZY°fÀ±fTf» ´fØff ½f VfZ½fMX¨fe °ffSX Af½fV¹fIY ¯ Àfa ´fb Ad²fIY ´fUfS : Àfa¦f¯fIYe¹f ½f °f´fVfe»f ¢MXû¶fSX Àfbdþ°f Q ¹fbd³fIY AIgYO¸fe,m ´ffNXd½f¯¹ff¨ff fc¯fÊ´f¯fZ ·fSX»fZ»fZ ½f AÀf¯ffSmX ¸ffdWX°fe fl¨¹ff 5 °fZ 11 Afg IZÔYýie¹f � AªfÊ Àfa´ faÀfWX � Ad²fIY ´fif²¹ff´fIY, ar2209@gmail.co ÔMX ³¹fcª Óff»fZ»fe f½fe. ³f¸fb³¹ff°fe»f Afd¯f IYf¦fQ´fÂf Àfe), ³fgVf³f»f kE¸´»ffg¹f¸fZ AaIYf°f ´fiIYfdVf°f sushipaw ´fWX BÊ °fû °f´fVfe»f MX OXf¹fSmX¢MXSX (OXe OZX½WX»f´f¸fZÔMX, n ¹ff 2013¨¹ff Af¹fû¦ff¨fe ªffdWXSXf°f ¢ ·ff¦f 1 sc.gov.i ¹ff AªfÊ ´fiûªfZ X AfgRYSX ÷YSX»f ¹ff ´fعff½fSX 29 »fûIYÀfZ½ff ¨ff¨f¯fel ¹ff www.up k¶fbdð¸fØff »ûJf°f À´f²ffÊ Bd³ÀMXMëcM W`XQSXf¶ffQ-500030 f AVff ¶fZ°ff³fZ : A±f½ff Af¹fû¦ff¨ , û Af´f¯f ff ·fZMX ôf½fe. ½fMX¨fe °ffSXeJ §û°f»fe. ¹ff »ûJfa¸f²¹ SXfªfZÔýi³f¦fSX °f ´fûWXû¨f°fe» °¹ff¨¹ff ÀfaIZY°fÀ±fTf» ´fðX°f ½f VfZ IZY°fÀ±fTf½fSX 2013 ´f¹fË ¦fZ»¹ff °fe³f °f¹ffSeÀfaQ·ffÊ°f ¸ffdW°fe A·¹ffÀfIiY¸f U Àfa f ¯¹ff¨fe ³fû½WZÔX¶fSX »f IYSX À±ff¹fe e f ½fSX »fûIYÀûU AªfÊ � §fMIYf¨¹f k¦fd¯f°fl ¹ff dU¿f¹ff¨ff ¸fWfSfáÑ ´fðX°fe³fZ eJ 4 ³fû½WZÔX¶fSX ¹ff; ´ffNX½ff½fZ°f. a³ff ½f³f½ffÀfe d½fIYfÀf,¹ffÀffSX£¹ff e»f ffNe¨¹ff ´fQe U dIiY Àfa¦f¯fIYe¹f ¹ff¨fe VfZ½fMX¨fe °ffSX ´fSeÃffa¸f²f ¸ffdW°fe §û¯ffS AfWû°f.dUdU²f ´fQfaÀ û dIiY¹ff; ¶fWb ª¹ff ´fQ½fe²fSXfe»f ¦fif¸fe¯f d½fIYfÀf Àf¸ffUZVf Wû°fû. ¶feþIYSfVfe U EIYf ¨f»ff°fe»f, Qû³fû, AªfÊ IYSX¯ f¹f¨fZ AÀfZ»f °f¹ffSe¶ff¶f°f §û¯¹ff°f ¹û¯ffº¹ffIYfdN¯¹f´ff°fTe UfP»¹ff¨ À½føY´ff°f ÃfZÂff°f IYdSXASX IYSX IYSXf½ff. CØfSZ : ¹ff¸f²¹û Àf¸feIYS¯û fSZ ´fQd½fIYf 2013. BÊIY Àf¸feIYS¯ffa¨fe ¶feþ¦fd¯f°f Af¹fû¦ffõ ¦fd¯f°f ¹ff dU¿f¹ff¨fe ´fiV³ffa¨fe Àfa£¹ff U QZ¯û; ÀfZ½ff·ff½fe A·¹ffÀfIiY¸ffa¨ff d½f¨ffSX fd½f¿f¹fIY §ff»f¯û û f fe»f SZ¿ ÀfSTøY´f SZ¿fe¹f Àf¸feIYS¯û; EIYÀff¸ff ´fSeÃffa¸f²¹ À´f²ffÊ ´fSeÃû°fe» T ¹ff¨fe Àffa¦fO AVffa³fe ¹ff CIY»f; Af»ûJf° ¦fif¸fe¯f d½fIYfÀ UZ ¨f»ff°fe»f À±fZ¨fZ U °¹ffa¨fe Wû°fû. dQÀfc³f ¹û°û. AÀf»û»ff IY¸fe f iY¸f ÓffB³f Àfa A·¹ffÀfIiY¸f U¦fÊÀf¸feIYS¯ûB. ´fiIYS¯ffa¨ff Àf¸ffUZVf Vf°f¸ff³f, ³fRYf-°fûM A·¹ffÀfI QZ¯¹ffÀffNe AÀf°û. SXf¿MÑXe¹f dOX û ¹ff dU¿f¹ff¨ff dU¿f¹ff¨¹ff ÀfSfÀfSe, f ´fdS¸ff¯û, ¨f»f³f CX´f»f¶²f Y fZ ± Àf¸feIYS¯ ¹fZ ¦fd¯f°f ÀfIiY¸f ¹ff¸f²¹û ffQ : f AfUV¹fI ´fSeÃû°fe» ¦fd¯f°f IYf¸f, A·¹ff Y ¦fd¯f°f ´fð°fe°fe» ±ff, AWX¸fQf¶A·¹ffÀfIiY¸ffa¸f²¹fZ ´fi°¹ûIYf³û À´f²ffÊ ½¹ffUÀffd¹fI , ½¹ffþ, QVf¸ff³f , d¸fßf¯f, IYfT, USe»f ÓffB³f ÀfaÀ ´ffNë´fbÀ°fIYf°fe»f AÀf°fû. °¹ffÀffNe IY»´f³ff SXf¿MÑXe¹f dOX dOXÓffB³fd½f¿f¹fIY ¹fZ¯ffº¹ff ´fi½fZVf U ÀfcM Wf Vff»û¹f Af²ffdS°f dU¿f¹ff°fe»f ÀfUÊ Àfa ´fi¸ff¯f, ·ff¦feQfSe f U Af¦f¶fûMe ´fiIYfSZ iY¸ffUS¨f AÀf¯ffº¹ff ¹ffÀffNXe §fZ¯¹ff°f dU¿f¹ff¨ff ¦fb¯fûØfS U Aa°fS, Af¦f¦ffOë þfÀ°f fZ ´fi½fZVf AªfÊ °fû Àf²¹ff A·¹ffÀfI AÀf»û»¹ff ¦fd¯f°f QZ¯ , »¹ff´fi¸ff¯ Y ¦fd¯f°f ¹ff ¸fc»f·fc°f þfÀ°fe°f T IZ f dNIYf¯fe UZ V fZ Q ½ f tations) f, ° Ë ´fi ¦ ¸ff³û NS°û. ³f¸fc UZ IiY Y ¿f¹fIY (Permu YÀfW A³ûIY QWfUe´f¹f ¹ff¸f²¹û ·fcd¸f°fe e Jf»fe ) Afd¯f À±fZ¸f²¹fZ ÔMX §û¯û AfUV¹fI §û°f»¹ffÀf ¸fWf´ffd»fIZ þf°f AfWZ. AfSû¦¹fdU ´fSXeÃfZÀffNX ¹fZ°f AfWZX°f. U ´fiV³f, UÀ°fca¨¹ff fÊ°fe»f Vf¢¹f°ff nations Àf¸fþc³f °f´fVfe»f : Àfa »f ¸fg³fZªf¸fZ f°f fIY ¦fd¯f°f Sf¶fdU»ff VffTZ°f AfWZ°f. e VffTf iY¸f dU¨ffSf°f ¸ff¦fd½f¯¹f ¸ffa¨ff IYf»ff½f²fe ½f A·¹ffÀfIiY¸ffa¨ff X AfgRY ÷YSX ¸ffaO¯¹ffÀfaQ·f ff Vf¢¹f°ff (Combi´fiIYS¯ffa¨ff Àf¸ffUZVf f¿f¹fIY C´f§fMIYf¨¹ff A·¹ffÀfI ¶feþ¦fd¯f°f, ½¹ffUÀffd¹ ¹ff : Bd³ÀMXMëcM ¦fif¸fe¯f d½fIYfÀfd½ ½fZVf Af°ff ´fi°¹ûIY � A·¹ffÀfIiY AfWZX. ´ffN ¦ffþ»û»f ¶ûÓfaM ³fgVf³f»f Uf d³fUOea¨¹(Probability) ¹ff AÀf¯ffº¹ff ´fi AaIY¦fd¯f°f, a¨ff Àf¸ffUZVf Wû°fû. IÈY¿¯f¸fc°feÊ f C´fIiY¸fWe AÀf¯ffº¹ff IYøY. iY¸ff¸f²¹fZ ¹ff VffTZ´ffNû ¨fe Sfþ§ffM CX´f»f¶²f ½f °f´fVfe»f ´fbPXe»f´fi¸ff¯fZ: ¨ffSX½f¿feʹf ¸fc»f·fc°f ¶fï»f Àfa·ff½¹f°ff ¸f ¹fZ±fZ CX´f»f¶²f´fQd½fIYf A·¹ffÀfI f°f ¹fZ°f AfWZX°f. e UfSf¯fÀfe d¸f°fe°fe»f RYIY»f¨¹ff B. C´f§fMIYf ÀfdUÀ°fS´f¯û dU¨ffSÀfa£¹ffÄff³f-Àfa£¹ffa f³f; IYf»ff½f²f f ´fQ½fe A·¹ffÀfIiY iY¸f ÀfaÀ±fZ¨¹ff d±fAfgÀffgd ¨û ³ffU ¦fd¯f°fe ·fcd¸f°fe, ·fc AfWZ °fe iY¸ff¨ff EIY ´fdS¨f¹ ¸fWØU¸ff´ Wû°fû. : ¹ff ´fQ½¹fbØfSX ¹ffa d³fQZÊVfIY AªfÊ ¸ff¦fd½f¯¹f A·¹ffÀfI IY¦fd¯f°f : ¹ff¸f²¹û £¹ff¨û ´fiIYfS; Y¿¯fþea¨¹ff ; ffB³f¸f²fe» WXf A·¹ffÀfI ·fcd¸f°fe; Àfa CX´f»f¶²f QZ¯¹ffÀffNXe ´fi½fZVf IYf»ff½f²fe ½f °f´fVfe»f 2014 °fZ ÀIcY»f. IÈ AfBÊ Ag³fe ¶ûÓfaM � dOXÓ ¹ff ·fcd¸f°fe : ¹ff¸f²¹û dõd¸f°fe¹f Àf¸ffUZVf Wû°fû. e¨ff ¸fc»f·fc°f Aa ¸ffdW°fe U e, ¦fb¯ffIYfS U ·ff¦ffIYfS Ê IYf»ff½f²f ¹fZ±fe»f ¸fb£¹ff»f¹ff°f BaOXdÀMÑX¹f»f e ªff³fZ½ffSXe dQUÀff°fe»f AfWZ. We VffTf ÀffS³ff±f¨ U »f.Àff. ÀfaIY»´f³ff; B. ´fiIYS¯ffa¨ff A·¹ffÀfIiY¸ff¨ff »fIY¯fe UÀ°fbd³fâ il.com ¦û»û Wû°û. ¸f.Àff.dU. U¦fʸfcT; AfWZX. ´fif¸fb£¹ff³fZ MZX¢ÀMXfB»f � A·¹ffÀfIiY¸ff¨ff IYf»ff½f²f ¶ûSeþ, Uþf¶ffIY WZSa¶f IbYk@ AWX¸fQf¶ffQ rediffma VffTZ»ff dQ»û ¶fbðX ¹ff SÀ°¹ff³û dUVû¿f dÂfIYû¯fd¸f°fe dIiY¹ff - ´fiIYfS U CQfWS¯û; °¹ff¸f²¹fZ U¦fÊ U ¹ff EIY ½f¿ffʨff : AªfÊQfSX AfWZ. herambr AfWZ. Vf`Ãfd¯fIY Vf³f dOXÓffB³f, AÀfc³f, dOXÀfZÔ¶fSX 2014Vf`Ãfd¯fIY ´ffÂf°ff e EIcY¯f¨f A³ûIY SÀ°¹ffUS ¨f We VffTf ¸f²fc³f ¦fa¦ff A´fc¯ffËIY ¹ff ´fð°fe U CQfWS¯û;ßû¯fe B. ´fiIYS¯ffa¨ff AÀff½fZ°f IY¸¹fbd³fIZY IÈY¿¯f¸fc°fe˨f dOXÓffB³f, Àf¸ff½fZVf AÀfZ»f. ¸f : AOeX¨f f¨¹ff dJO¢¹ffa S¸¹f úV¹f ¹ff ´ff½f»ffaUS f ´fQ½fe²fSX Afd¯f dU. IYfP¯¹ff¨ §ff°ffaIY U IYS¯fe; � Af½fV¹fIY U¦ffʨ¹ff d½f¿f¹ff°fe» AÀff½fZ°f IÈY¿¯f¸fc°feÊ ¸ffaO¯fe Afþ´f¹fË° ¹ff d½f¿f¹ffa¨ff f ´fQ½¹fbØfSX A·¹ffÀfIiY A·¹ffÀfIiY¸f ¸W¯fþZ fW dQÀf°fû. WZ dIY°fe ¦fif¸fe¯f IbYNX»¹ffWXe eÃfZ»ff ¶fÀf»fZ»fZ IYf¸ff°f ÷Y¨fe §f³f U §f³f¸fcT; ¶fd§f°f»¹ffUS IYøY³f §ûDY. ´fSX ffB³f¸f²fe» e¨ff WXf ´fQ½¹fbØfSX ¦ffa²fe³f¦fSX f¿f¹fIY ³fQe¨ff ´fiU VffTZ¨¹ff U ³fa°fS¨¹ff e»f � dOXÓ ½f ´fQ½fe »ûJfa°fc³f ¹ff ¸ffdW°fe ¹ff ¸fWfSfáÑf°f ¸fe¯f d½fIYfÀfd½ øY IZY»¹ff þ¸f»û ½f¿fZÊ IYf»ff½f²f f ÀfaÀ±fZ¨ ´f¯f CX´f»f¶²f XIY °¹ffa³ff ¦fif WX½fe. VffTfadU¿f¹fe¹ff VffTf IYf Àfb IÈY¿¯f¸fc°feÊ AÀf°û! ¹ff C·ffS¯fe°f WZ °fb¸Wf»ff AÀf»û»û ¹fZ f f`IYe ´ffÂf°ff²ffS AWX¸fQf¶ffQdVf½ff¹ dUIYfÀff¨ ´fIYO°ff ¹û°fû.IYS°ff ¹ûBÊ»f. ¹ff VffJfa¸f²£¹ff³fZ Agd³f¸fZVf³f ¯¹ff°f AÀff¹f»f ¸W¯fc³f ´fdSd¨f°fÀfUfÊ°f ¸fûNf AªfÊQfSXfa´ Y ¸fbTf°f¨f ÀfbøYUf°f IYøY. ø : ffBOUS Wû°û. û³ff³fe fTb ¦ ´fSXeÃff §fZ ´fif¸fb dIiY¹ff ¨ff ½f ¶fa Of¹fAfg¢À T d³fSeÃf¯f ÀffdW°¹f EIY UeÀf Ag¯OX ¦»ffÀf � d³f½fOX ´fi ff »fZJe d³f½fOX ffa°f¦fÊ°f d³f²ffÊdSX°f B±f´ffÀfc³f ÀfaÀ±ff À±ff´f¯¹ffdU÷YðX À±ff´f³f ÀUf°fa¹fÀ U ´fMU²fʳf ¹ffa ff VûUMWe ¹ff¨f °¹ff¸f²¹fZ Ad²fIY UZ f IYf¶fʳf AÀfc³f, ÓffB³f, dÀfSXgd¸fIY IY¸¹fbd³fIZYVf³f, f þSe A¨¹fb°fSf A¨¹fb°fSfUfa¨ ´ffW¯¹ff¨f ¸W¯fþZ RbY¦¹ff¨û Af°ff ÀfbøY Óff»ff. ´ffSQVfÊIY AÀf»fe, d½fôf±¹ff˳ d³f½fOX ´fSXeÃff QZV 2013 SXûªfe ÀfaUfQ IYû¯f°feWe f Wû°û. ¹fû¦f Wû°ff. d·f¢£fcaVfe d½WXdOXAû Y¿¯f¸fc°feÊ RYfCaXOZVf³ RbY¦û þUTc³f Af°ff °fb¸We dRY»¸f dOX ¶ffQ»fe fdRYIY Af´f»ff ´fi ¹fZBÊ»f. WXe fa½fSX 24 ³fû½WZÔX¶fSX fe ´fQ½fe °¹ff¸fbTZ IÈ °û °¹ff´ffÀfc³f Ad»f´°f¨ IYfWe UfMf Óff»ff... ¶füðX ¶ffQ»fe. dRY¢Àf ½f ÓffB³f, ¦fi ffB³f, f ÀfûOf ¨f¸f¨ff·fS AfWZ. ÔYýi Af´f¯f Àff¶f¯ff¨û dOXÓffB³f, OX BaMZXdSXASX dOX dU´fSe°f dNIYf¯fe B±û¨f IZY»ff. ´»fgdÀMIY¨fe ¶fVfe, Jf¯¹ff¨f ¨f¸f¨ff·fS SÀf, dOXÓ ´ffWf¹f¨ff Af¸We Wf°f ´fSXeÃff IZ BÊ»f. Àfa¶fad²f°f d½fôf±¹ffʨ Óff»fZ °fSe Ah We VffTf ¸ffaO¯fe¨¹ff ½¹fdöY´fcþf ½f »fZJe d³f½fOX ÀMÑfg. JZT IYøY³f ´ffWf¹f¨ff IYÀff? Àff¶f¯ff¨ff d»fMSCØf¸f. IYf¨û¨fe ÎIYUf λf¶ff¨ff RYd³fʨfSX fgOX¢MX dOXÓffB³f, ¸fedOX¹ff kQ ÀIcY»fl §fZ¯¹ff°f ¹fZ ¦fb¯ffa¨fe MX¢IZY½ffSXe °¹ffa³ff ½fSX ³f¸fcQ ¦fZ¸f dOXÓffB³f, dVfÃf¯f ¸ffÂf Af´f»¹ffÎIYUf IÈY¿¯fþea¨fe IYMfÃff³û IÈY¿¯fþea³fe Àfû´f Afd¯f NZUf. ´fi °fS RbY¦ff ¨ûÖfBʨfe û dOXÓffB³f, dOXÓffB³f, MXfg¹f AhO e À´fVfÊ ±fûOZ ´ff¯fe, d½W³û¦ffS ffNe d»fd¢½fO Àff¶f¯ff¨ff ³f þf°fû. WUZ°f þû´f¹fË°f dOXÓffB³f B¹fØffdUSdW°f f AfWZ. ´fSXeÃfZ°fe»f ¦fb¯ffaIYf¨¹ff Af²ffSmX ff AÀf¯ffº¹ff Wû¯ffS ³ffWe ³ffWe ¹ffIYOZ °¹ffa¨ ¸W¯ff»f, IYf¨û¨fe ¶fVfe §ff»ff, YMc ¶f³fU¯¹ffÀ ´f¯f þd¸f³feVf ¸fWØUf¨f RYûMXû¦fifRYe ³fZªf¸fZÔMX, AfgMXû¸fû¶ffB»f ÀfðX AfWZ. IYe °fû Rb ´fSXeÃfZ°fe»f d³f½ffÀfe À½føY´ff¨¹ BÊ»f. °fû dQÀf°fû, Y¦ff ´ffWf¹f¨ff IYÀff? Àff¶f¯ff¨û RbY¦û ¶ffQ»fe¨¹ff °fTfVfe f ÀfûOf AÀfZ»f. ffNXe d°f±û Wû¯ffS ¸fg ¹ff ´fid ¹ff¨ff B±f»ff ´fi¹fû¦f dVfÃf¯fdU¿f¹fIY »ffU»ff °fû´f¹fË°f Wf ffB³f ½f ½ Rb Jf¯¹ff¨f Ó f Àf¸ff½fZVf þZ À dOX ¨f¸f¨ff·fS f AfWZ iY¸ffa QZ¯ We f QZ¯¹ff°f ¹fZ fIÊY : Aªffʨff IZY»fZ»¹ff û EIcY¯f¨f d½f¿f¹ffa¨ff »fÃf AÀfZ... RYfCaXOZVf³f³û RbY¦ff WUZ° RbYM°fû. ¸f¦f Àff¶f¯ff¨f RbY¦û. SÀf ÎIYUf IZY»fe °¹ff°f ¨f¸f¨ff·fS ´ iY¸ffÀf ´fi½fZV IYe ¹ffÀffSX£¹ff : ½fSXe»f Qû³f A·¹ffÀfI VffTZ°f Óff»û. °fû Àff¶f¯ff¨û λf¶ff¨ff IÈY¿¯f¸fc°feÊ IYSf¹f»ff Àfb÷YUf°f IZY»û, ÀfUÊ VffTfa¸f²¹ A·¹ffÀfI ff ½f °f´fdVf»ffÀffNXe Àfa Bd³ÀMXMëcMX RYÀfRYÀff¹f»ff e £¹ff ´fi°¹fZ ´fi¹f°³f ¹ff °f AÀfc³fWe QfM Óff»ff IYe fû¦f AfWZ °fSa¦f¯ffSZ Àfc¨f³ff ÀfûOëfUS ³ ªff¦ffa¨fe Àfa ¹ Af¸»ff¨f � d½fVfZ¿f §ff»ff. d¸fßf¯f ffNXe ³fgVf³f»f Aªffʨff ³f¸fb SX²½f³fe VffTf À±ff´f³f°¹ff°f þøYS ¸ff¦fÊQVfʳf¸ffÂf °¹ff ¸fWØUf¨û¨ûÖfBʨ¹ff ¸f²¹f·ff¦ff ³ffWe. UÀfa°f AÀf¯ffº¹ff Afþ¨ff ´fi d½W³û¦ffS ff ÀfûOëfUS IYf¶fʳf f`IYe � ³f¸fb³ff ½f °f´fdVf»ffÀ ÔMX, W`XQSXf¶ffQ¨¹ff Qc fe CX´f»f¶²f Jf¯¹ff¨¹ AªfÊQfSXfa´ °¹ff°fc³f f¸fZ °û½Wf °¹ffa³ f IYf¹f¸f Wû°fe. AÀff½¹ff°f VffTf AfWZ. We VffTf d³fUfÀfe f¨û ¸fb£¹f ª fZ ³ f »ff¦û»f. f ¸fg : Àfa´fIÊY Àff²ff½ff ¸W¯fþZ 100 AfWZX. ´fðX°fe RYfCaXOZVf³ ÓffOe °fû WUZWc³ e d³f½fOX AfgRY ÷YSX» 08522 ½fSX ´f¯f Ad»f´°f°f f ´fdSÀfSf°f rd.org. IÈY¿¯f¸fc°feÊ dIiY¹ff Óff»fe ¶ffWZS ´fO°fû. ff »fZJ ´fQ½fe ¶ffWZS AVff þf¦ff dUWfS WZ ¨ûÖfBÊ°f¨f AfWZ. � d³f½fOX ffBO IiY. 040-240 cMX¨¹ff www.ni ½Wg»fe VffTf d³fÀf¦fÊS¸¹ XIY d½fôf±¹ff˳ ¹fZBÊ»f. Of¹fAfg¢À û ¶ffQ»fe°fc³f »fUIYS Bd³ÀMXMë °fÀ±fTf»ff ·fZMX ôf½fe. SX¯f Af¦fiW Wû°ff. ¹ff VffTf ´ffÂf°ff²ffS ¶fû»ffd½f¯¹ff°f ´fSXeÃff IYf¹ffÊ»f¹fWe e ¶fa¦fTbøY¸f²fe»f UÀf»fe A±f½ff IZY Wf °¹ffa¨ff þøYS Vfû²f»¹ff. e d³f½fOX Àf½fÊÀff²ff þO AÀf»¹ff³ m ¹ff Àfa þa¦f»ff°f ÓffOe IÈY¿¯f¸fc°fe˨f f³û ´fSXeÃfZÀffNX fe ÀffWf¹¹ff³û inpgdrd »IY : AªfÊQfSX AªffÊÀfWX EIYSfa¨¹ff RYfCaXOZVf³ Bd°fWfÀf C´f»f¶²f AfWZ. À±ff´f³f iY¸ffÀffNXe¨ SXûªfe °fSX ´fQ½¹fbØfSX ´fi¨faO ´fO°f ³ffWe. °fb¸We ÀMÑfg¨¹ff IYSf¹f¨û. ´ffNX½ff¹f¨fZ Vfb »f VûIYOû A·¹ffÀfI fe Af´f»¹ff 2014 RbY¦û À±ff´f³û¨ff f 75 U¿ffË´fcUeÊ »fûIYd´fi¹f ÀIcY ¶fa¦fTbøY VfWSf°f B°fIYeIY»ffdU¿f¹fIY Af°ff eÃff 11 ªff³fZ½ffSXe � AªffÊÀfWX AÀf»¹ffÀf °¹ffa³ f°fe»f CX¸fZQ½ffSXfa³fe Àff¶f¯ff¨û 12 ªff³fZ½ffSXe d³f½fOX ´fSX ½fSXe»f d³f½fOX Àff¶f¯ff¨ff þUT´ffÀ fSXE¸f û ÀfUfÊ°f AfWZ. AfWZ. ¦fMXf°fe»f (SXfJe½f ¦fMX ±fæY Wû°fû. AfWZ. EIcY¯f¨f iY¸ffÀffNXe ³ûW¸feÀffSJZ ¹ff´fbPZ AfWZ. WUZ°fc³f ´feªfeOXeA »fe ³f Af´f¯f ¹ff VffTfa¸f²¹ A·¹ffÀfI §fZ¯¹ff°f ¹fZBÊ»f. eÃff IZÔYýifa½fSX 500 ÷Y.¨ff E³fAf¹fAfSXOXe, f¶ffQ ¹fZ±fZ QZ¹f ff¨¹ffWe Óff»û»¹ff VffTf We FY¿fe ½Wg ÀfUfÊ°f ¶f§fc ¨ffa¦f»û IYf¸f B±û Óff»û ´fSX ªfe °fb¸f¨û IYüVf»¹f ´fOf¹f»ff WUf. AfWZ. SX dVfIYdU¯¹ T¨f f 2014 SXû ffa°f¦fÊ°f d³f½fOXIY ¸fWXfSXf¿MÑXf°fe»f 300÷Y.¨ff) AÀf¯ffSXf ½f W`XQ Y AfWZX. U ¶fWb¨fͨf°f ff°fe»f ¹ff VffTZ»ff·ûM dQ»fe Jc´ VffTZ°f dU¿f¹f V RbY¦ff ¶ffQ»fe°f¹û°fû WZ °fb¸Wf»ff NfDYIY »f VffTZþU WZ ZV ´fSXeÃff QZ BÊ»f ½f °¹ff¸f²¹fZ ýifa¨ff Àf¸ff½fZVf ¶ffQ»fe°fe ¹ffa¨¹ff ³ff½fZ ´ffNXd½f¯fZ Af½fV¹fI°ffSXeJ : d½fdWX°f Afa²fi ´fiQ IZaYýi ¹fZ IZÔY ff »fûIYfa³fe Oûa¦fSf°f ¹ff ¦f¼¹ff ´fðX°fe AfWZ°f. RbY¦ff Jf»fe ³f þf°ff °fû ¶ffQ»fe°f XfμMX A·¹ffÀf §fZ¯¹ff°f Y ¹ff ´fSXeÃff eÃfZ°fe»f ¦fb¯ffa¨fe ½f VfZ½fMX¨fe dOX¸ffaOX OÑ þfÀ°f þ¦f·fS¨¹ S¸¹f AVff Y¿¯f¸fc°fe˨û UZ¦fUZ RbY¦ff °fTfVfef°f SfW°fû. A±ffÊ°f IÈY¿¯f¸fc°feÊ f d½f¯¹ff¨ff ´fØfff¯fZ ·fSX»fZ»fZ ½f Af½fV¹fI Ad°fVf¹f IÈ ¸fba¶fBÊ ½f ³ff¦f´fcSX fe ´ffÂf°ff ´fSX ¦fb¯ffaIYf¨¹ff Af»û»ff ¦ ´ffNX AU»fa¶fc³ AÀf»û»û AfWZ. °fSa WZ AªfÊ ´ fÊ AÀffUe. UÀf»fe AfWZ. fSþUT ¶ffQ»fe°f ffBOUS UZ¦fTZ ´fSXeÃfZ°fe»f iY¸ff°f ´fi½fZVf � ³f¸fb³¹ff°fe»f Àfa´fc¯ IYf¦fQ´fÂffaÀfWX AÀf¯ffSmX ´fi¹f°³f AfWZ ¹ffUS f þUT¨f Sfþ¦fb÷Y³f¦ AÀfZ»f. AªfÊQfSXfa¨ f³Àf), ½f d³f½fOX We VffTf ¸fQ³f´fne WZ B±fc³ dNIYf¯fe A°¹fa°f IYf¶fʳf Of¹fAfg¢ÀOf¹fAfg¢ÀffBO f RbY¦ff ´fIYO¯¹ff¨ff OZ»f. Afd¯f ¦ffUfþUT (AgOXd¸fV ¸fWfSfáÑf°f MX¢IZY½ffSXe ³ff Àfa¶fad²f°f A·¹ffÀfI ¹ff Àffa UfOf ¹ff f¨f Ca¨f °fû °f´fVfe»f IYû-AfgdOÊX³fZMXSX OXeªf, ³fgVf³f»f þ³¸f¦ffU dIY°fe IYf¶fʳf C¨f»fc³f Àff¶f¯ff¨f We VffTf ffBO ¶ffWZS IYSf. S SûO»ff Ca¨ ¸W¯fþZ fZ Af²ffSmX °¹ffaÊ»f. ´ffNX½ff¹f¨ ´fi¹f°³f AªfÊ dQ ´fûÀMX ¦figª¹fbEMX ÀMX OZX½WX»f´f¸fZÔMX, Jf»fe AfWZ. °¹ff¸fbTZ¨fAf»fe. dUVû¿f f ¦fif¸fe¯f ·fe¸ffVfaIY ÀIcY»f AfWZ. AfWZ. ¶ffQ»fe »f IYf¶fʳf Of¹fAfg¢À B X ff VffTf U f¨¹ff þfBÊ»f AÀû°fû dQÀf°f ³ffWe. QZ¯¹ff°f ¹fZ ½ff¹f¨fZ Vfb»IY : AªffÊÀfWX ÀfZÔMXSX RYfgS X AfgRY ÷YSX»f (Afa²fi ´fiQZVf) ¯f ¦fMX We ÀfbaQS A±ffa¦f ´ff¯fe, UÀfdU¯¹ff°f þûOc³f AÀf»û»f AfWZ. Àf‘fýie IZY»¹ffÀf ¶ffQ»fe°fe ail.com ´ffNX ¸fûW³f ¸fõf¯¯ RbY¦ff¨f ¶ffQ»fe°f Àf½fÊÀff²ffSX AÀf»¹ff³û f °fe dUÓf°û. f°fe»f na@hotm � AªffÊÀfWX Bd³ÀMXMëcM W`XQSXf¶ffQ-500030 f ´fûWXû¨f°fe»f SfW°fû. A°¹fa°f û °¹ffEZUþe ¹ff VffTZ»ffY»´f Wf þ¦f·fS ¦ffþ°fû ff M´´ff MZIYOeþUT ¸WX¯fc³f fJe½f ¦fMX cMX madwan ffBO Sa¦fWe³f ³f ²fS¯ff¨û ¦ff AVff A°¹fa°f ÀfûO»¹ffÀ f²¹û , T °fSa¦f°f I ÷Y.¨ff (SX Vfb»IY Bd³ÀMXMë SfXªfZÔýi³f¦fSX 11 ³fû½WZÔX¶fSX 2013´f¹fË° °f ±fûOf UZ ·fS»û»fe AÀf»¹ff³ IYf¶fʳf Of¹fAfg¢À þT°fe ¸û¯f¶fØfe WUZ °fS ¸fû¶ffB»f¸ dUIYfÀf ´fi ½Wf Af´f»ff dUIYfÀff¨ ¹ff ¨ffÀfIY¸ffÀf‘fýie¨¹ff Sfa VffTf AfWZ. fe 1500 þZ f RbY¦ff WUZ CX¸fZQ½ffSXfa³ 750 ÷Y.¨ff) ³fgVf³f»fAÀf¯ffSXf ½f Lf¹ffd¨fÂf f WUf IYOZ»ff ¨ff Ófû°f ´f¯f ¹ff ¶ffQ»fe°f d³fSeÃf¯f IYSf. ´fعff½fSX ff°f We aYýi f. IZ ¹ff WUZ Àff¶f¯ff¨f °¹ff¨û ¹ff VffTZ³û °û½Wf ¹ff VffTZ³û ´fdSÀfSf°f» fe ³ a f AfUS¯ff° Uf°ffUS¯ °fS ´ffNX½ff½fZ° Wf°ff°f A·¹ffÀf ff ¶ffWZøY³f d¸fÂfRbY¦¹ff¨û Àfû¹f AÀû»f CX¸fZQ½ffSX ÓffB³f¨¹ff ³ff½fZ dOX¸ffaOX OÑXfμMX AVff ¶fZ°ff³fZ ´fc¯fÊ IZY»ff dUIYfÀff¨ff IYf¹fÊIiY¸f »f 10 ¸f³fûWfSeS¸¹f AÀû IÈY¿¯f¸fc°feÊ ¶Qe U¿ffÊ°f 60 fe °fSa¦f¯ffº¹ff f°fû. Jû»fe°f ¹û°fû U þd¸f³feÀf ¦¹ff¨fe þfQc ´ff°fT Àff¶f¯ff¨¹ AfgRY dOX ¹fZ°fZ QZ¹f AÀf¯ffSXf 0050 Jf»fe RbY¦ff °fSa¦ fS QfSZ- Lf¹ffd¨fÂf IYfP¯¹ff¨ Àff¶f¯ff¨¹ff RbY UfPZ»f. Àff¶f¯ff¨¹ff ¦ffUfa¨¹ff dVfÃf¯ff°f ´fdSÀfSf°fe dVfÃfIY B±ûWe IÈY¿¯fþea¨¹ff þ³¸fVf°ff Óff»fe. Àff¶f¯ff¨ff °fS RbY¦ff WTcWTc WUZ¨¹ff Ófû°ff¶fSû¶ - 8082 e AWX¸fQf¶ffQ Y AfWZX. AfWZ. ³ff¨f IYVff¨ffW IYfPf U °fSa¦f¯ffº¹ff IYSf. °fb¸f¨ff ·ffUd³fSeÃf¯f IYSf. °¹ffUS ´ffIÊY VffTZ¨fe À±ff´f³ff §û°f»ff. Af½fV¹fI ¹û°f ³fÀû»f IYe RbYMc³f þf°fû. ff ¸fb»ffa f¦fieA·ffUe RY¢°f SMS þf°fû U VûAS Àff»fe ¹ff ¨f RbY¦ff e U ¶ffIYUbO f EIY f °¹ff¨û ´ffNXd½f¯fZ û¶fS Af´f¯f ffNX 1995 ¶ffWZS dVfIY»û»¹ À Óff»ff ¹ffa AûWf¹fû dQÀf°fû Y ° ZS Ue ´fi¹fû¦ff°f °fSa¦f°f À´fVfÊ f, ¸üdÂf¯fe¶fS ´fÈâ·ff¦f IYÀff e Sa¦ff¨¹ff Àff¶f¯ff¨f Af»û. Àff²f³fÀff¸ IYfOÊÐXÀfõXfSZ ·ffS°ff¶ffW AfWZ°f, °fS ¸fba¶fBÊ fc³f Afþ¨¹ff ³f RbY¦ff ÕZXJe ´fid°fdIi IYû¯f°¹ffW IYS¯¹ff°f RbY¦¹ff¨ff IZY½Wf °fSe. VffTf dJO¢¹ffa°fc IYe RbYMc³f þf°fû. AfWZ. WUf WZ ³ff¹fMÑûþ³ U dUdU²f °fe dUIYdÀf°f AfWZ. dQÀf°ff°f ÎIYUf ¹ff¨fe CØfSZ ´fb³Wf B±ûWe Qû³f AfWZ. IÈY¿¯f¸fc°feÊ VffTfa´ffÀ ¶ffWb»fe³ffMë dNIYf¯fe ff¨fe ´fðX À´fVfÊ Óff»ffRbY¦ff dMIYUc³f NZUf¹f¨ffffBO Uf¹fc¨û d¸fßf¯f AfWZ. Sa¦f IYÀû f ³ffWe. 05 IYÀff dQÀf°fû, ¶ff»fVffT QZVff°f A³ûIY AfWZX°f... ¸fb»ffa³ff dVfIYdU¯¹¹ff VffTZ°f B¹fØff 04, 24535 Àff¶f¯ff¨ff U IYf¶fʳf Of¹fAfg¢ÀWf ÀfUfÊ°f þO Uf¹fc °fS °fû ´ffaPSf¨f Af»fe. ´fiZS¯ff §ûDY³f ÀfbøY Óff»¹ff »ffa³fe ÀfûOU»fe IYfWe IYS¯¹ff°f 0240-24535 Afgd¢Àfþ³f Of¹fAfg¢ÀffBO NZUf¹f¨ff AÀû»f IYfOÊÐÀf ¸fb Óff»¹ff AÀû AVff VffTf ¸f»ff þf°ff Af»û.Af»ff... 3 Àfa´fIÊY : ´fif´°f d°f°fIYe dUdVfá ¹ff°fe»f IYf¶fʳfÀff¶f¯ff¨ff RbY¦ff °fÀff¨f - 43100 IYS°ff ff °¹ff Ãf¸f°ffû ÀU¹faA²¹f¹f³ff°fc³f ff ´fi°¹ûIY VffTZ°f U X, Af`SaX¦ff¶ffQ IYe ¸fb»ffa³ ¸fb» Af´f»¹ff» ±ffa¶fc³f A·¹ffÀf UT¯f QZ¯ffSZ WZ JfÀf þfÕ³ff SXfZO ¸ff³f»û þf°û. ¶ffWb»fe³ffMë A·¹ffÀfc³f dQUÀf e Af¹fb¿¹ff»ff AfWZX°f °û.... IYfg¸´ÕZ¢Àf, , ¸ffZ°feUfÕf dVfIY°ff°f. WXf ´fi¹fû¦f ¹fbd³fÀûRY³û 30 U¿ûÊ ¸ffÓ¹ffÀffNIYS¯ffSZ dQUÀf ¦û»fe Sû¸ffad¨f°f ´ÕfgMX ³fa. 15295 U`dVf¿Më. ¸fba¶fBÊ A³ûIY dNIYf¯fe # ·ffS°f·fS þf°f AfWZ. ¸fWfSfáÑf°f Sf¶fdU»ff

ªff¹fIY½ffOXeÀffNXe d³fT½faOZX°fc³f ´ff¯fe ÀfûOXÕZX

´fid°fd³f²fe Ü AIYûÕZX (dþ. ³f¦fSX) SXfª¹ff¨fZ ªfÕXÀfa´fQf¸faÂfe Àfb³feÕX °fMXIYSmX ¹ffa³fe ÀffZ¸fUfSXe IZYÕZX»¹ff §ffZ¿f¯fZ³fbÀffSX ¸fa¦fT½ffSXe ¹fZ±feÕX d³fT½faOZX ²fSX¯ff°fc³f 1700 ¢¹fbÀfZIY UZ¦ff³fZ ªff¹fIY½ffOXeÀffNXe ´ff¯fe ÀfûOX¯¹ff°f AfÕZX. WZX Af½f°fʳf Àfb¸ffSmX 18 dQ½fÀf ¨ffÕX¯ffSX AÀfc³f EIcY¯f 2.5 MXeE¸fÀfe ´ff¯fe ²fSX¯ff°fc³f ÀfûOX¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX AfWZX. þf¹fIYUfOXe°f WZX ´ff¯fe 4 °fZ 5 dQUÀffa°f ´ffZWXfZ¨f¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff AfWZX. ßfeSXf¸f´fcSX VfWXSX ½f ÕXf·fÃfZÂffÀffNXe d³fT½faOZ°fc³f d´f¯¹ff¨¹ff ´ff¯¹ffÀffNXe ÀfbøY AÀfÕZXÕZX Af½f°fʳf ¶faQ IYøY³f ¸fa¦fTXUfSXe ÀfIYfTe 7 UfþZ´ffÀfc³f ªff¹fIY½ffOXeÀffNXe 1700 ¢¹fbÀfZIY´fi¸ff¯fZ ´fi½fSXf ³fQe°f ´ff¯fe  CX½fÊdSX°f . ´ff³f 2

2.5 MXeE¸fÀfe ´ff¯fe 18 dQUÀf ÀfûOX¯ffSX; ¨ffSX °fZ ´ff¨f dQUÀffa°f ´ff¯fe ³ff±fÀff¦fSXf°f ³f¦fS¸f²feÕX ÀffNXf ·faOXfSXQSXf, ¸fbTf°fc³f 2.5 ·faOXfSXQSXf 100% eE¸fÀfe ´ff¯fe ÀffZOX¯ffSX ¸fbTf 87% MX´ff¯¹ff¨ff 1700 ¢¹fbÀfZIY¨ff UZ¦f IY¸fe d³fTUaOZX 70% AfWZX. °fZ þf¹fIYUfOXe°f ´ffZWXfZ¨fZÕX¨f ¹ff¨fe AÀfZ d¸fT¯ffSX ´ff¯fe ³f¦fSX : ·faOXfSXQSXf, d³fTUaOZ 2.5 ¸fbTf : 2.5 ³ffdVfIY : 4.5 EIcY¯f : 9.5

AfIYOZX MXeE¸fÀfe¸f²¹fZ

VffVU°fe ³ffWXe. °¹ff¸fbTZ ·faOXfSXQSXf U ¸fbTfUSX¨f ¸fQfSX AfWZX. 3 °fZ 4 WXþfSX ¢¹fbÀfZIY³fZ ÀffZOXÕZXÕZX ´ff¯fe °fe³f dQUÀffa°f þf¹fIYUfOXe°f ´ffZWXfZ¨fZÕX. d³fTUaOZX¨fZ ´ff¯fe IY¸fe WXfZ°ff¨f ·faOXfSXQSXf°fc³f d½fÀf¦fÊ ÀfbøY WXfZBÊÕX. ¸ffÂf, Aôf´f AfQZVf ³fÀf»¹ff¨fZ Ad²fIYfº¹ffa³fe ¸WXMXÕZX AfWZX.

...°fSX þf¹fIYUfOXe¨ff ÀffOZX³fDY´f`IYe 7.5 MXeE¸fÀfe ´ff¯fe

ÀffNXf 41%

´fûWXû¨fc VfIY°fZ. ¹ff¸fbTZX Àf²¹ff¨ff 32.38 MX¢IZY ´ff¯feÀffNXf 41 ´f¹fË°f þfBÊÕX .

EIY ´fa°f´fi²ff³f d½fô¸ff³f, QbÀfSmX CX¸fZQ½ffSX! ³fZWXøaYEZ½fªfe ´fMZXÕX WX½fZ WXû°fZ ´fa°f´fi²ff³f ·ffªf´f¨fZ ´fa°f´fi²ff³f´fQf¨fZ CX¸fZQ½ffSX Afd¯f d½fô¸ff³f ´fa°f´fi²ff³f OXfg. ¸f³f¸fûWX³fdÀfa¦f ¸fa¦fT½ffSXe EIYf ½¹ffÀf´feNXf½fSX WXû°fZ. d³fd¸fØf WXû°fZ ÀfSXQfSX ½f»ÕX·f·ffBÊX ´fMZXÕX Àfa¦fiWXfÕX¹ff¨¹ff CXQЧffMX³ff¨fZ. OXfg. dÀfa¦f ¹ffa¨¹ffÀf¸fûSX IYfh¦fiZÀf½fSX MXeIYf IYSX°f ¸fûQe ¸WX¯ffÕZX, ³fZWXøaYEZ½fªfe ´fMZXÕX ´fa°f´fi²ff³f ÓffÕZX ³ffWXe°f ¹ff¨feX Aªfc³fWXe ·ffSX°fe¹ffa³ff AWX¸fQf¶ffQ d½f¸ff³f°fTf½fSX ´fa°f´fi²ff³f OXfg. ¸f³f¸fûWX³fdÀfa¦f £fa°f ½ffMX°fZ. °fÀfZ §fOXÕZX AÀf°fZ °fSX QZVff¨fZ d¨fÂf ½fZ¦fTZ AÀf°fZ.l  Àfd½fÀ°fSX . ´ff³f 5 ¹ffa¨fZ À½ff¦f°f IYSX°ff³ff ¦fbªfSXf°f¨fZ ¸fb£¹f¸faÂfe ³fSmÔXýi ¸fûQe.

¯f

d½fÄff³f dVfÃf

IYT½ff

¸fSXfNXUfOëfÕXf dQUfTXe ·fZMX! ¦f

°fU¿feÊ ´fOXÕZX»¹ff Qb¿IYfTXf³fZ ¸fSXfNXUfOëfÕXf þZ ¨fMXIZY dQÕZX, °fZ ¹faQfWXe ¶fÀfc ³f¹fZ°f ¸WX¯fc³f þf¹fIYUfOXe þÕXfVf¹ff°f ´fbSZXÀfZ ´ff¯fe ³f¦fSX Afd¯f ³ffdVfIY dþ»WXëf°fc³f ÀffZOX¯¹ff¨fe ¸ff¦f¯fe ´ffUÀff¼¹ff¨¹ff Àfb÷YUf°fe´ffÀfc³f¨f ÕXfZIYfa³fe ÕXfUc³f ²fSXÕXe. ´fOX°¹ff ´ffUÀff°f CXÀffÕXf IgY³ffgÕX¨fZ ´ff¯fe QZ¯¹ff¨fe ÀfU¹f AÀfÕZX»¹ff ·ff¦ff°fc³f ´ff¯fe ÀfWXþ ÀffZOXÕZX þf¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff ²fcÀfSX AÀf°ff³ff ÕXfZIYfa³fe AfaQfZÕX³f IZYÕZX. °¹ff¨fe Q£fÕX ÀfØff²ffº¹ffa³ff A£fZSX §¹ffUe ÕXf¦fÕXe Afd¯f AOXUÕZXÕZX ´ff¯fe ¦ffZQf´ffÂff°f ÀffZOXfUZ ÕXf¦fÕZX. dQUfTXÀf¯ff¨¹ff ¸ffZÀf¸ff°f d¸fTXfÕZXÕXf WXf dUþ¹f IYfZ¯f°¹ffWXe ´fÃff¨ff, ½¹f¢°fe¨ff dIaYUf dþ»WXëf¨ff ³ffWXe. °fZ ¸fSXfNXUfOëf°feÕX þ³f°fZ¨fZ ¹fVf AfWZX. ¨ffSX ¸fdWX³¹ffa´ffÀfc³f ÕXfZIY ´ff¯¹ffÀffNXe AfaQfZÕX³f IYSX°f WXfZ°fZ, ´f¯f IYfWXe A´fUfQ U¦fTX°ff EIYfWXe ÕXfZIY´fid°fd³f²feÕXf ¹ff ´fiV³ff¨fZ ¦ffa·fe¹fÊ ³f½WX°fZ. IYf¹fÊIY°¹ff˳fe dUVfZ¿f ·ff¿¹f ¸fb£¹f¸fa¹ffaÀf¸ffZSX WXf ´fiV³f CX´fdÀ±f°f IZYÕXf, ²f³faþ¹f ÕXfa¶fZ °fZ½WXf ÀfSXIYfSXÕXf °fZ IYTXÕZX. °¹ff³fa°fSX Af`SaX¦ff¶ffQ dþ»WXëf°feÕX Af¸fQfSX AfIiY¸fIY ÓffÕZX Afd¯f ´ffÕXIY¸fa¹ffaIYOZX °¹ffa³fe Af¦fiWX ²fSXÕXf. A±ffÊ°f, °ffZ´f¹fË°f ´ff¯fe ÀffZOX¯¹ff¨ff d³f¯fʹf ´fÃf´ff°fTXeUSX ÓffÕXf AÀffUf, IYfSX¯f SXfáÑXUfQe IYfh¦fiZÀf¨fZ A²¹fÃf VfSXQ ´fUfSX ¹ffa³fe ¦fZ»¹ff¨f AfNXUOëf°f (20 Afg¢MXfZ¶fSX) ³f¦fSX dþ»WXëf°feÕX àieSXf¸f´fbSXf°f k¸fSXfNXUfOëf°feÕX ÕXfZIY ´ffdIYÀ°ff³fe ³ffWXe°f, ´ff¯fe IYf ³ffIYfSX°ff?l AÀff Àfa°f~ ÀfUfÕX IZYÕXf WXfZ°ff. °¹ff³fa°fSX ¨fIiZY dRYSXÕXe Afd¯f ´ff¯fe ÀffZOX¯¹ff¨¹ff WXfÕX¨ffÕXe ÀfbøY Óff»¹ff. ³f¦fSX Afd¯f ³ffdVfIY dþ»WXëf°feÕX ²fSX¯fZ Vfa·fSX MX¢IZY ·fSXÕXe, °fZ½WXf þf¹fIYUfOXe°f AU§fZ 20 MX¢IZY ´ff¯fe WXfZ°fZ. þf¹fIYUfOXe B°fSX ²fSX¯ffa´fZÃff ¸ffZNXZ AfWZX, ´f¯f °¹ff ´fi¸ff¯ff°fWXe °¹ff°f ´ff¯feÀffNXf ³ffWXe. ´fb³WXf AfWZX °fZ ´ff¯fe d´f¯¹ffÀffNXe SXf£fc³f NZXU¯¹ff¨fe dÀfa¨f³f Afd¯f ¸fWXÀfcÕX £ff°¹ff¨fe Q¸fQfMXe ÀfbøY¨f AfWZX. ¸WX¯fþZ Af¸WXe CXÀff¨fe VfZ°fZ ¦fbOX§ff·fSX ´ff¯¹ff³fZ ·føY³f §fZDY, ´f¯f ¸fSXfNXUfOëf°feÕX VfZ°fIYº¹ffa³fe °fcSX, ¦fWcX, IYf´fÀffÀffNXeWXe ´ff¯fe ¸ff¦ff¹f¨fZ ³ffWXe, AVfe ASZXSXfUe ¨ffÕXÕXe AfWZX. ¸fSXfNXUfOëfÕXf ´ff¯fe ôfUZ ÕXf¦fc ³f¹fZ  CX½fÊdSX°f . ´ff³f 2

Àffa²fZQbJe¨fZ AfNX VfbðX Af¹fb½fZÊdQIY ªfOXe-¶fbMXeÔ´ffÀfc³f d³fd¸fÊ°f OXfg. Afg±ffZÊ °fZ»f IaY¶fSXQbJe, ¦fbOX§fZQbJe, JfaQZQbJe,´ffNXQbJe, ¸f³f¦fMXQbJe B. »ff Af°fc³f IY¸fe IYSX¯¹ffÀf ÀfWXf¹fIY AfWZX.

Àfa´fØfe

1

³¹fc¹ffgIÊY Ü dSXÕXf¹f³Àf BaXOXÀMÑXeªf¨fZ ´fi¸fb£f ¸fbIZYVf Aa¶ff³fe ¹ffa³fe QZVff°feÕX kÀf½ffË°f ßfe¸fa°fl WZX d¶f÷YQ IYf¹f¸f NZX½fÕZX AfWZX. kRYû¶ªfÊl³fZ ·ffSX°ff°feÕX ´fdWX»¹ff 100 ßfe¸fa°f ½¹f¢°feÔ¨fe ¹ffQe ªffWXeSX IZYÕXe AÀfc³f ¹ff°f Aa¶ff³fea¨fZ A½½fÕX À±ff³f IYf¹f¸f AfWZX.

A½½fÕX ´ff¨f CXôû¦f´f°fe

2 ÕXøfe d¸fØfÕX 3 dQÕXe´f Àfa§f½fe ´fi½ffÀfe ·ffSX°fe¹f CXôfZ¦f´f°fe

Àf³f RYf¸ffʨfZ ´fi¸fb£f

`980A¶ªf `852A¶ªf 4 Adªf¸f ´fiZ¸fªfe d½f´fiû¨fZ ´fi¸fb£f

5 ´fe. d¸fÀÂfe

Vff´fcSXªfe-´ffÕXû³fªfe¨fZ ´fi¸fb£f

`846A¶ªf `766A¶ªf ¦fbP§¹ff¨ff ÂffÀf

Afa°fSXSXfáÑXe¹f SXûd¸fa¦f À½fÀ°f

¸f¦f³fMXf¨ff ÂffÀf

³f½fe dQ»»fe Ü ½WXûOXfRYû³f³fZ ´fie´fZOX ½f ´fûÀMX´fZOX ¦fifWXIYfaÀffNXe BaXMXSX³fgVf³fÕX SXûd¸fa¦f QSXfa°f IY´ff°f IZYÕXe AfWZX. °fZ Af°ff 1 ´f`ÀfZ ´fid°fÀfZIaYQ ÓffÕZX AfWZX°f. Af¹fdOX¹ff ÀfZ»¹fbÕXSXWXe IY¸fe QSXfa½fSX ÀfZ½ff QZ°f AfWZX. ¹ff¸fbTZ ÕX½fIYSX¨f BX°fSXWXe IaY´f³¹ffaIYOcX³f SXûd¸fa¦f QSXfa°f IY´ff°f WXû¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff ½¹f¢°f IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f AfWZX.

Jfaôf¨ff ÂffÀf

IY¸fSXmX¨ff ÂffÀf ¸ff³fZ¨ff ÂffÀf

ÀfSXIYfSXe IYf¹ffÊÕX¹ffa°f ªfe-¸fZÕX, ¹ffWcX ¶faQ

³f½fe dQ»»fe Ü ÀfbSXÃû¨¹ff IYfSX¯ff½føY³f ÀfSXIYfSXe IYf¹ffÊÕX¹ffa°f ªfe-¸fZÕX Afd¯f ¹ffWcX¨fe ÀfZ½ff ¶faQ IZYÕXe ªffDY VfIY°fZ. WXe ¶faQe ÕXf¦fc ÓffÕXe °fSX °¹ff¨ff ´fdSX¯ff¸f kE³fAf¹fÀfel ¹ff Ad²fIYfº¹ffa¸ffRÊY°f Àfa´fIYfÊÀffNXe ½ff´fSX»¹ff ªff¯ffº¹ff BXʸfZÕX ÀfZ½fZ½fSX WXûBÊXÕX.

A¦fiÕZX£f  ´ff³f. 6 AÀf¸f°fûÕXf¨ff A³½f¹ff±fÊ ½f¿fÊ 3 r AaIY 153 r ¸fWXf³f¦fSX

ÎñçÙ·¤ ÖæS·¤ÚU â×êãU

13 SXfª¹fZ r w6 Af½fÈعff

r

¸f²¹f ´fiQZVf r LXØfeÀf¦fO r SXfªfÀ±ff³f r ³f½fe dQ»»fe r ´faªff¶f r ¨fadQ¦fOX r WXdSX¹ff¯ff r dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf r CXØfSXf£faOX r ÓffSX£faOX r ªf¸¸fc-IYfV¸feSX

r

¦fbªfSXf°f r ¸fWXfSXfáÑX

r

¸fWXfSXfáÑX

r

¸fba¶fBÊ r ¶fZÔ¦fTbøY r ´fb¯û r AWX¸fQf¶ffQ (ÀfbSX°f) r ªf¹f´fcS

r

7 SXfª¹fZ r 1x IZÔYýiZ

Pune news marathi  

divyamarathi:-latest Mumbai News Headlines in Marathi, Marathi Mumbai News, Breaking Mumbai News, Daily Mumbai News in divyamarathi.in. Read...

Pune news marathi  

divyamarathi:-latest Mumbai News Headlines in Marathi, Marathi Mumbai News, Breaking Mumbai News, Daily Mumbai News in divyamarathi.in. Read...

Advertisement