Page 1

¸fSXfNXe ¸fb»fc£f

#

dVfUÀfZ³ff´fi¸fb£ffa³ff ¸ff³¹fUSXfaIYOcX³f Ad·fUfQ³f

ªfT¦ff½f. Àfû¸f½ffSXX, 18 ³fû½WZÔX¶fSX 2013

¶fZIYf¹fQf ¦f·fÊdÕaX¦f ¨ff¨f¯fe IYSX¯ffº¹ffaUSX d´fa´fSXe°f LXf´ff ´fid°fd³f²fe Ü Àff°ffSXf

¶fZIYf¹fQf ¦f·fÊdÕaX¦f ¨ff¨f¯fe IYSX°f AÀf»¹ff¨¹ff AfSXû´ffUøY³f ´fb¯fZ ´fûdÕXÀffa³fe dþ»WXëf°feÕX d´fa´fSXe (°ff. ¸ff¯f) ¹fZ±fe»f OXfg. dQ»fe´f SXfþ¦fZ ¹ffa³ff AMXIY IYSX¯¹ffÀffNXe Àff´fTf SX¨fÕXf, ¸ffÂf IbY¯fIbY¯f ÕXf¦f°ff¨f OXfg. SXfþ¦fZ³fZ ´fT IYfPXÕXf. °¹ffa¨¹ffdUSXû²ff°f ¸WXÀfUOX ´ffZd»fÀf NXf¯¹ff°f ¦fb³WXf QfJÕX AfWZX. d´fa´fSXe ¹fZ±fe»f ¨f`°f³¹f ÷Y¦¯ff»f¹ff°f OXfg. SXfþ¦fZ ¶fZIYf¹fQf ¦f·fÊd»fa¦f ¨ff¨f¯fe IYSX°f AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe ´fb¯fZ ´fûdÕÀffa³ff d¸fTfÕXe WXû°fe. ´fb¯¹ff°feÕX AVffZIY ÀffUa°f SXfþ¦fZ ¹ffa¨¹ffIYOZX ¨ff¨f¯feÀffNXe ¦fifWXIY

´ffNXU°f AÀfZ. ¹ff¶ff¶f°f Jf°fSXþ¸ff Óff»¹ff³fa°fSX SXdUUfSXe ´fb¯fZ ´fûdÕXÀffa³fe ÀffUa°f ¹ffa¨¹ffIYOZX ¶f³ffUMX ¦fifWXIY ´ffNXUc³f dU¨ffSX¯ff IZYÕXe. ´fûdÕXÀf °¹ffa¨¹ff ¸ff¦ffUSX WXû°fZ¨f. ¸ffÂf IYfSXUfBʨfe IbY¯fIbY¯f ÕXf¦f°ff¨f OXfg. SXfþ¦fZ, ÀffUa°f ¹ffa³fe ´fûdÕXÀffa³ff ¨fIYUf QZ°f ÷Y¦¯ffÕX¹ff¨¹ff ´ffNXe¸ff¦feÕX QfSXf³fZ ´fT IYfPXÕXf. ´fb¯¹ff¨fZ ¸fWXfd³fSXeÃfIY ¨faýiIYfa°f IbaY·ffSX, OXfg. EÀf. AfSX. U`ô, ¦ffZÔQU»fZ¨¹ff OXfg.A¨fʳff ÀffZ³fU»fZ ¹ffa¨fZ ´f±fIY ¹ff IYfSXUfBÊÀffNXe ¦fZÕZX WXû°fZ. QSX¸¹ff³f RYSXfSX OXfg¢MXSXÀfWX ¹ff SgXIZYMX¸f²¹fZ ÀfWX·ff¦fe AÀf»fZ»¹ff ÀfUf˨ff ´ffZd»fÀf IYÀfc³f VffZ²f §fZ°f AfWZX°f.

IZÔYýie¹f ¸faÂfe VfSXQ ´fUfSX, LX¦f³f ·fbþ¶fT, ·ffþ´f ³fZ°fZ ÕXfÕXIÈY¿¯f AOXUf¯fe, ¦fû´fe³ff±f ¸fbaOZX ¹ffa¨¹ffÀfWX A³fZIY ¸ff³¹fUSXfa³fe dVfUÀfZ³ff´fi¸fbJfÔX¨¹ff À¸fÈd°fÀ±fTfÕXf Ad·fUfQ³f IZYÕZX. 

LXf¹ffd¨fÂfZ : ÀfaQe´f ¸fWXfIYfÕ

k´fSX°f ¹ff, ´fSX°f ¹ff, ¶ffTXfÀffWZX¶f ´fSX°f ¹ff!l

dQUa¦f°f dVfUÀfZ³ff´fi¸fbJ ¶ffTfÀffWZX¶f NXfIYSmX ¹ffa³ff ¦f°fU¿feÊ AJZSX¨ff d³fSXû´f QZ°ff³ff SXfª¹f·fSXf°feÕX ÕXfJû dVfUÀf`d³fIY U NXfIYSmX´fiZ¸feÔ³fe °¹ffa³ff ´fSX°f ¹fZ¯¹ff¨fe Af°fÊ WXfIY dQÕXe WXû°fe. Afþ °f¶¶fÕX EIY U¿ffʳfa°fSX, °¹ffa¨¹ff À¸fÈd°fdQ³fe ¹ff¨f ·ffU³fZ³fZ dVfUÀf`d³fIYfa³fe Af´f»¹ff ÀffWZX¶ffa³ff ´fb³WXf WXfIY dQÕXe, °fZ½WXf IZYUT dVfUfþe ´ffIÊY¨f ³f½WZX °fSX Àfa´fc¯fÊ ¸fWXfSXfáÑX ·ffU³ffUVf ÓffÕXf WXû°ff. SXdUUfSXe ´fdWX»¹ff À¸fÈd°fdQ³fe ¶ffTfÀffWZX¶ffa³ff Ad·fUfQ³f IYSX¯¹ffÀffNXe QZVff°feÕX dQ¦¦fþ SXfþIYe¹f ³fZ°fZ, WXþfSXû dVfUÀf`d³fIY U Àff¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYfa³fe dVfUfþe ´ffIÊYUSX SXe§f ÕXfUÕXe WXû°fe. ´fid°fd³f²fe Ü ¸fba¶fBÊ k´fSX°f ¹ff ´fSX°f ¹ff, ¶ffTXfÀffWZX¶f ´fSX°f ¹ff,l kEIY¨f ÀffWZX¶f ¶ffTXfÀffWZX¶f...l EIY U¿ffʳfa°fSX ´fb³WXf AVfe Af°fÊ ÀffQ WXþfSXû dVfUÀf`d³fIYfa³fe SXdUUfSXe dVfUfþe ´ffIÊYUSX §ff°fÕXe A³fÐ ÕXfOX¢¹ff ³fZ°¹ff¨¹ff AfNXU¯fe³fZ IZYUT ¸fba¶fBʨf ³f½WZX °fSX Àfa´fc¯fÊ ¸fWXfSXfáÑX ´fb³WXf ¦fdWXUøY³f ¦fZÕXf. ¶ffTfÀffWZX¶ffa¨¹ff À¸fÈd°fdQ³fe WXþfSXû ¸f`ÕXf¨ff ´fiUfÀf IYSX°f AfÕZX»¹ff SXfª¹f·fSXf°feÕX AÀfa£¹f dVfUÀf`d³fIYfa³fe Àf¸ff²fe À±fTfUSX OXûIZY MZXIYU°f Aßfc ·fSX»¹ff OXûTëfa³fe ¶ffTfÀffWZX¶ffa³ff ÀffáXfa¦f QaOXU°f §ff°fÕXf. ¸ff¦feÕX U¿feÊ 17 ³fû½WZÔX¶fSX SXûþe dVfUÀfZ³ff´fi¸fbJ ¶ffTfÀffWZX¶f NXfIYSmX A³fa°ff°f dUÕeX³f ÓffÕZX. SXdUUfSXe °¹ffa¨ff ´fdWXÕXf À¸fÈd°fdQ³f WXû°ff. ¹ffd³fd¸fØf ¶ffTfÀffWZX¶ffa³ff AfQSXfaþÕXe UfWX¯¹ffÀffNXe Vfd³fUfSX´ffÀfc³f¨f dVfUÀf`d³fIYfa¨fZ þ°±fZ¨¹ff þ°±fZ dVfUfþe ´ffIYUSX ²fOXIY°f WXû°fZ.

dVfUÀf`d³fIYfa¨¹ff Af°fÊ WXfIZY³fZ dVfUfþe ´ffIÊY ´fb³WXf ¦fdWXUSXÕXf

·fþ³f A³fÐ §fû¿f¯ff SXfa¦fZ°f dVfÀ°fe°f CX·fZ AÀfÕZXÕZX dVfUÀf`d³fIY ·fþ³f ¸WX¯f°f WXfZ°fZ. ´fi°¹fZIYf¨¹ff WXf°ff°f A´fʯf IYSX¯¹ffÀffNXe RbY»fZ dQ»fe þf°f. Aßfc ·fSX»¹ff OXûTëfa³fe ¨ff`±fº¹ff»ff ¸ff±ff MZXIYU°ff³ff dVfUÀf`d³fIYfa³ff ÀRbYSX¯f ¨fPZX Afd¯f kA¸fSX SXWZXl¨¹ff §fû¿f¯ff QZDY³f ·fS»¹ff ¸f³ff³fZ °ffZ ¶ffþc»ff WXfZBÊ.

þû´f¹fË°f ²f°feÊ, °fû´f¹fË°f IYe°feÊ

SXdUUfSXe ´fWXfMZX´ffÀfc³f¨f QVfʳffÀffNXe SXfa¦ff ÕXf¦f»¹ff WXû°¹ff. A³fZIY ¸ff³¹fUSXfa³feWXe ¶ffTfÀffWZX¶ffa³ff AfQSXfaþÕXe UfW¯¹ffÀffNXe WXþZSXe ÕXfUÕXe WXû°fe. dVfUÀfZ³ff ·fU³f °fZ dVfUfþe ´ffIÊY ¹ff ¸ff¦ffÊUSX ÀMXfg»Àf¨fe ¦fQeÊ dQÀf°f WXfZ°fe. ¶ffTXfÀffWZX¶ffa¨¹ff ·ff¿f¯ffa¨fe, ½¹fa¦fd¨fÂffa¨fe ´fbÀ°fIZY £fSZXQe IYSX¯¹ffÀffNXe AÃfSXVf: Ófba¶fOX CXOX°f WXû°fe.

dVfUÀfZ³ff´fi¸fb£ffa¨fe LXf¹ffd¨fÂfZ, dVfUÀfZ³fZ¨fZ d¶fnZX, ·f¦fUZ ÓfZÔOZX, IgYÀfZMXÐÀf ¹ffa¨fe QbIYf³fZWXe ¸fûNXëf ´fi¸ff¯ffUSX ÕXf¦fÕXe WXû°fe. SXfª¹ff¨¹ff IYf³ff-IYû´fº¹ff°fc³f AfÕZX»¹ff dVfUÀf`d³fIYfa³ff À±ffd³fIY IYf¹fÊIY°¹ffË°fRZÊY ´ff¯fe, ³ffV°ff ´fbSXU»fZ þf°f WXfZ°fZ. dVfUfþe ´ffIÊY ´fdSXÀfSXf°f ¸ffZ¶ffB»f MXfg¹f»fZM, ´ff¯¹ff¨fe MhXIYÀfÊ þf¦ffZþf¦fe NZXU¯¹ff°f Af»fZ WXfZ°fe.

dVfUfþe ´ffIÊY¨¹ff ´fiUZVfõXfSXfUSX ¸fe³ff°ffBÊ NXfIYSZX ¹ffa¨ff ´fb°fTXf ÓfZÔOcaX¨¹ff RbY»ffa³fe ÀfþU»ff WXfZ°ff. kþfZ´f¹fË°f ²fSX°fe AfWZX, °ffZ´f¹fË°f ÀffWZX¶ffa¨fe IYe°feÊ AfWZXl, kAf·ffTX¦f°f ¸ff¹ff °fb¸f¨fe Af¸WXfUSX°fe SXfWcX QZl, AVfe Vf¶Q¸f¹f AfQSXfaþ»fe ½¹f¢°f IYSX¯¹ff°f AfÕXe WXû°fe.

Àf`d³fIYfa¨fe ´ffU»fZ ±f¶fIY»fe dVfUfþe ´ffIÊYUøY³f ´fSX°f¯ffSXf dVfUÀf`d³fIY dVfUÀfZ³ff ·fU³ff´ffVfe ±f¶fIY°f WXû°ff. IYfZdWX³fcSX¨¹ff MXfgUSX»ffWXe °ffZ AfÀ±fZ³fZ ³¹ffWXfTX°ff³ff dQÀf°f WXfZ°fZ. dQUÀf·fSXf°f 25 WXþfSX´fZÃff Ad²fIY dVfUÀf`d³fIYfa³fe À¸fÈ°feÀ±fTXfUSX ¸ff±ff MZXIYU»ff AÀffUf, AÀff AaQfþ AfWZX.

¸f³fÀfZÕXf ¸fWXf¹fb°fe°f Af¯f¯¹ffÀffNXe ´fi¹f°³f : RYSXfaQZ

¹fZUÕXf Ü IYfgh¦fiZÀf ÀfûOcX³f ÀfUʨf ´fÃffa³fe EIYdÂf°f ¹fZDY³f ·ffþ´fÀfWX ¸fWXf¹fb°fe°fX Àff¸feÕX ½WXfUZ, AÀfZ AfUfWX³f ·ffþ´f¨fZ ´fiQZVf ´fiU¢°fZ ´fif. ÀfbWXfÀf RYSXfaQZ ¹ffa³fe SXdUUfSXe ´fÂfIYfSX ´fdSX¿fQZ°f IZYÕZX. ¸fWXf¹fb°fe°f ¸f³fÀfZÕXf Af¯f¯¹ffÀffNXe SXfáÑXe¹f ´ff°fTeUSX ·ffþ´fIYOcX³f ´fi¹f°³f ÀfbøY AÀf»¹ff¨fZ °¹ffa³fe À´fáX IZYÕZX. ¸fb£¹f¸fa¹ffa³ff °fe³f U¿fZÊ ´fc¯fÊ Óff»¹ff¶fïÕX IYfgh¦fiZÀf ´fÃff°fRZÊY EIY Ad·f¹ff³f ÀfbøY IZYÕZX AfWZX. ¸ffÂf AfQVfÊ §fûMXf¼¹ff¨ff °f´ffÀf °fe³f U¿ffË°f ¸fb£¹f¸fa¹ffa³fe IYSXf¹fÕXf WXUf WXû°ff; ¸ffÂf °¹ffa³fe ´ffa§føY¯f §ffÕX¯¹ff¨fZ IYf¸f IZYÕZX, AVfe MXeIYf RYSXfaQZ ¹ffa³fe IZYÕXe.

¨ff»fc ôf...

³ff¦f´fbSXf°f ÕZXdJIYf Àfa¸fZÕX³f

3

²f³faªf¹f EIY¶fûMZX

³ff¦f´fcSX Ü Qû³fdQ½fÀfe¹f SXfª¹fÀ°fSXe¹f »fZd£fIYf Àfa¸fZ»f³f 30 ³ffZ½WZÔX¶fS´ffÀfc³f ³ff¦f´fbSXf°f Af¹fûdªf°f IYSX¯¹ff°f AfÕZX AfWZX. OXfg. dUþ¹ff SXfþf²¹fÃf, ³feSXþf, OXfg. ´fi·ff ¦f¯ffZSXIYSX ¹ff ´fidÀfðX »fZd£fIYfaÀfWX ³fe³ff IbYTXIY¯feÊ, »ff»f³f ÀffSaX¦f, dÀ¸f°ff °fTXU»fIYSX, ´fi°feÃff »ffZ¯fIYSX ¹ff ´fidÀfðX Ad·f³fZÂfeÔ¨fe CX´fdÀ±f°fe Àfa¸fZÕX³ff¨fZ AfIY¿fʯf AÀfZÕX. Àfa¸fZ»f³ff¨¹ff A²¹fÃfÀ±ff³fe IYUd¹fÂfe U IY±ff»fZd£fIYf ³feSXþf SXfWX¯ffSX AfWZX°f. OXfg. A÷Y¯ff PZXSZX Àfa¸fZ»f³ff¨fZ CXQЧffMX³f IYSX°fe»f. »fZd£fIYf U Af¸fQfSX ³fe»f¸f ¦ffZºWZ, A²¹fÃff OXfg. ¸ff²fUe U`ô ¹ffa¨fe ´fi¸fb£f CX´fdÀ±f°fe SXfWXe»f.

IYfZ»WXf´fcSXþUTX Àf´fÊdU¿f þ~

IYfZ»WXf´fcSX Ü dþ»‘f°fe»f IYf¦f»f ¹fZ±fZ 45 »ff£f ÷Y´f¹ffa¨fZ Àff´ff¨fZ dU¿f ´ffZd»fÀffa³fe þ~ IZY»fZ AÀfc³f ¹ff´fiIYSX¯fe EIYf ¸fdWX»fZÀfWX ´ff¨f þ¯ffa³ff AMXIY IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWZX. ¦fZ»fZ QfZ³f dQUÀf WXe IYfSXUfBÊ ÀfbøY WXfZ°fe. ¹ff SgXIZYMX¨fZ ¦ffZ½¹ff´f¹fË°f¨fZ ´ffTZX¸fbTZX ´ffWX°ff ¹ff°fc³f Afa°fSXSXfª¹f MXfZTXe CX§fOXIYeÀf ¹fZ¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff AfWZX. IYf¦f»f ´ffZd»fÀffa³fe þUTX¨f IY³ffÊMXIY SXfª¹ff¨¹ff WXïXeUSX AÀf¯ffº¹ff ´fZMXÑfZ»f ´fa´ffUSXe»f WXfgMZX»f¸f²¹fZ UZVffa°fSX IYøY³f Àff´fTXf SX¨f»ff.

þ³f°fZ»ff °fWXf³f-·fcIY dUÀføY³f kdIiYIZYMXl dVfIYU»fZÀf »ffZIY k¸fWXf¦ffBÊl»ff ÀfbðXf dUÀføY³f þf°f. 24 U¿fÊZ Af¸f¨ff ´fiUfÀfWXe Àfb£fIYSX IZY»ffÀf SZX ¶ff¶ff !

d¸fT½ff CXªfT°ff

ieesjsheCee ¸fe ½f¿ff˨ff AfWZX. ¸ffÓ¹ff ¨fZWXº¹ff¨ff SaX¦f Àff½fTf Wû°ff Afd¯f °½f¨ff Jc´f SXRY Wû°f Wû°fe. ¸ffÓ¹ff d¸fÂff³fZ ¸f»ff ¸fe¦f»fû ½ff´fSX¯¹ff¨ff Àf»»ff dQ»ff Afd¯f ¹ff¨¹ff Sûªf ½ff´fSXf¸fbTZ ¸f»ff d¸fTf»ff ³f`Àfd¦fÊIY ¦fûSmX´f¯ff. 2 ½fZTf

³fZ ¨ffa¦f»¹ff ´fðX°fe³fZ ¨fZWXSXf ²fb½f»¹ff³fa°fSX dQ½fÀff°fc³f ÕXf½ff Afd¯f d¸fT½ff Ad²fIY¨ff ¦fûSmX´f¯ff.

Jalgaon bollywood movies  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you