Page 1

YOUR ROADMAP TO THE FUTURE

OF ENGINEERING

BRODOSPLIT

BRODOSPLIT - BRODOGRADILIÅ TE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.


BRODOSPLIT- BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA Member of Shipbuilding Industry Split Inc. Brodosplit-Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. član je poslovnog sustava Brodograđevne industrije Split d.d.

Brodosplit-Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (BSO) is a member of Shipbuilding Industry Split Inc.


Tvrtka se bavi projektiranjem, gradnjom, opremanjem i ispitivanjem vojnih i specijalnih plovila te prijenosom znanja i tehnologija kao i remontom, popravkom i održavanjem specijalnih plovila. Tri desetljeća iskustva u gradnji sofisticiranih vojnih brodova, podmornica i specijalnih vojnih plovila osiguravaju mu značajno mjesto među brodogradilištima u Hrvatskoj, ali i svjetskim brodogradilištima specijaliziranima za slične poslove. Iskusni tim stručnjaka odgovara na svaki zahtjev za unapređenjem i modernizacijom postojećih ili razvojem novih projekata. Company’s business activities are designing, construction, fitting and testing of naval and various kind of special vessels. It can also provide service in ship repair as well as maintenance of those vessels. Three decades of experience in building of sophisticated naval vessels, submarines and special naval vessels ensure to this shipyard the significant place among specialized shipyards in Croatia and similar yards all over the world. Experienced team of professionals is capable for respond to any request for improvement and modernisation of existing projects or development of new one.


KARAKTERISTIKE

CHARACTERISTICS Na površini od 34.000 m2 BSO raspolaže proizvodnim mogućnostima za preuzimanje najsloženijih projekata: • • • • • •

zatvoreni ležaj, odnosno navoz za gradnju brodova do 60 m dužine i 1000 t istisnine - 8 dizalica, najveće nosivosti do 800 kN otvoreni ležaj za gradnju brodova do 120 m dužine i 5000 dwt valjak za cilindrično i konusno formiranje limova radionice za izradu i montažu - 1.400 m2 skladišni prostori - 1.900 m2 opremna obala - 200 m dužine

BSO has production capacities for implementation of the most complex projects on the overall area of 34,000 m2 equiped with: • • • • • • •

covered slipway for building of ships up to 60 m of length and 1000 t of displacement 8 cranes, the largest with cargo carrying capacity of 800 kN open slipway for building of ships up to 120 m of length and 5000 dwt roller for cylindrical and conical stell plate forming fabrication workshops - 1,400 m2 storehouses – 1,900 m2 fitting-out quay - 200 m long


PROIZVODNI PROGRAM

PRODUCTS


Proizvodni program BSO-a usmjeren je na gradnju brzih aluminijskih brodova, patrolnih brodova, brzih trajekata, putničkih katamarana, jahti, offshore konstrukcija te turističkih podvodnih objekata, kao i specijaliziranih ribarskih brodova i protupožarnih remorkera. Nakon iskustva u gradnji sofisticiranih vojnih brodova, podmornica i specijalnih vojnih plovila, Brodogradilište specijalnih objekata je tijekom posljednjih desetak godina razvilo novi proizvodni program i prilagodilo se civilnoj brodogradnji jer je program ratne mornarice bio odgođen. Na svjetskom je tržištu najpriznatija serija malih putničkih brodova (kruzera), građenih za tržište SAD-a u razdoblju od 2006.-2008. godine, od kojih je m/v ‘’Arethusa’’ u Conde Nast Travelleru, jednoj od vodećih svjetskih turističkih publikacija, proglašena najboljim malim kruzerom na svijetu 2013. godine. Također, dio brodogradilišta za gradnju specijalnih objekata odradio je 2012. godine vrlo značajan posao za azerbejdžanskog naručitelja isporučivši luksuznu motornu jahtu ‘Caspian Star’. Osim kruzera i motorne jahte, ‘Specijalna’ je 2012. započela sa isporukom serije brodova za nautički turizam, za koje ima ugovoren posao izgradnje trupa i nadgrađa, a natječe se i za gradnju novog ophodnog broda obalne straže za Ministarstvo obrane RH. Brodogradilište specijalnih objekata desetljećima je bilo specijalizirano upravo za vojna plovila pa iako ophodni brodovi nisu vojni u užem smislu te riječi, pripadaju u sivu flotu jer u dijelu opreme, naoružanja i elektronike imaju određene karakteristike i elemente vojne brodogradnje.


BSO production program is focused on building of fast aluminum boats, patrol boats, fast ferries, passengers catamarans, yachts, offshore constructions, underwater objects used for tourist purposes, as well as specialized fishing boats and fire-fighting tugboats. After experience in building of sophisticated naval boats, submarines and special naval vessels, BSO has developed a new production program during the last ten years, accommodating itself to civil shipbuilding since naval program has been postponed. Series of small passenger boats (cruisers), built for the US market in the period from 2006-2008, has been the most recognized in the world. M/V ‘’Arethusa’’ was declared as the best small cruiser in the world for year 2013 in “Conde Nast Traveller“ one of the world leading tourist publications. Furthermore, this shipyard completed very important order in 2012 for Azerbaijan client by delivering luxury motor yacht ‘Caspian Star’. Besides building of cruisers and motor yachts, in 2012 yard started with delivery of series of ships for nautical tourism, for which building in steel of hull and accommodation has been contracted, taking a part in the same time in tender for building of new patrol boat for Ministry of Defence of the Republic of Croatia. BSO has been specialized for naval vessels for decades and therefore, although patrol boats are not purely naval, they do belong to mentioned group due to the part of equipment, arms and electronics.


OPTIMIZED

MANAGEMENT


REFERENCE

REFERENCES

Tvrtka ima bogate reference i na području vanbrodograđevne djelatnosti kao proizvođač čeličnih konstrukcija za offshore konstrukcije, cjevovode većih promjera, rotacione peći za cement, željezničke komponente, brodske dizalice, stupove za vjetroelektrane, veća kućišta raznih namjena, čelične krovne konstrukcije i dr.

Company has mighty references also outside of the shipbuilding sector as manufacturer of various steel structures for offshore industry, large pipelines, rotary cement kilns, railroad components, ship cranes, towers for wind power plants, larger housings for various purposes, steel roof constructions, etc.


www.brodosplit.hr

BRODOSPLIT

BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.

BRODOSPLIT - BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA d.o.o. HR-21000 Split, Put Supavla 21, P.P. 517 Tel: +385 21 382 736, Fax: +385 21 382 409 e-mail: bso@brodosplit.hr

Bso2 issue  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you