Page 1

CRANE

SERVICE


BRODOSPLIT – DIZALICE


Tvrtka BRODOSPLIT-DIZALICE d.o.o. osnovana je 1993. godine i od tada je u sastavu Brodograđevne industrije Split d.d. Tvrtka proizvodi različite vrste dizalica, kao što su mosne jednogredne i dvogredne dizalice, konzolne okretne dizalice, dizalice za remont u stroju broda, brodske dizalice provijanta, dizalične staze, uređaje za zaštitu od preopterećenja te ostale industrijske dizalice prema zahtjevima naručitelja.

Company BRODOSPLIT-DIZALICE d.o.o. was incorporated in 1993. and has been part of company Brodograđevna industrija Split d.d. ever since. The company produces different types of cranes, such as single and double girder overhead cranes, rotating jib cranes, cranes for repairs in ship’s engine room, ship’s provision crane, crane rails, devices for overload protection and other industrial cranes according to clients’ demands.


Osim proizvodnje novih dizalica dio proizvodnog programa su i popravci, rekonstrukcije starih dizalica, izrada dizaličnih staza, održavanje dizalica i dizaličnih postrojenja te obavljanje stručnih konzultacija vezanih za pronalaženje rješenja problema podizanja tereta i raznih podiznih uređaja. Besides production of new cranes, company offers repairs and professional consulting service of finding solutions for issues related to cargo lifting and various lifting devices.


Tvrtka raspolaže svom potrebnom infrastrukturom za realizaciju svojih poslova. Proizvodni pogon zadovoljava sve standarde, a oprema sa strojevima u potpunosti je prilagođena suvremenoj i kvalitetnoj proizvodnji. Svi zaposlenici i suradnici osposobljeni su za izradu visokokvalitetnih proizvoda i pružanje najkvalitetnije usluge. The company has the entire necessary infrastructure for execution of its works at its disposal. All required standards have been satisfied in production plant and equipment with machines is fully adapted to modern and quality production. All employees and associates are trained for delivery of high-quality products and rendering of the highest quality service.


Dizalica provijant je namijenjena za podizanje i prijenos rezervnih dijelova brodskog stroja, namirnica i ostale brodske opreme. Čelična konstrukcija vozne grede i nepomični nosači su izrađeni od standardnih profila. Vozna greda je ovješena na kotačima u četiri nosača, koji su vijcima pričvršćeni za strukturu broda. Vozna greda se pomoću zubne letve, zupčanika, elektromotora i reduktora pomiče uzduž nosača. Vozna kolica su ovješena na voznu gredu i imaju svoj neovisan pogon. Svi ležajevi su zatvoreni i podmazani za čitav vijek trajanja. Napajanje dizalice je pomoću savitljivog kabela namotanog na kabel-bubanj, a upravljanje dizalicom se izvodi preko visećeg upravljačkog pulta. Sva oprema dizalice je u izrađena u propisanoj zaštiti za morske uvjete rada i posjeduje svu potrebnu sigurnosnu opremu.

Provision lifting beam is used for engine spare parts hoisting and transfer, same as for transport of provision and other ship equipment. Driven beam steel structure and fixed supports are made of standard profiles. It is suspended on wheels in four supports which are attached by means of bolts. Lifting beam is driven along the girder using the rack, gear, electric motor and gear box. Driving cart is suspended on the driving beam with independent drive. All bearings are closed and greased for lifetime. Electric power comes through the flexible cable on the cable drum and driving is enabled by hanging control panel. All equipment is made with requested protection for sea condition and with all safety equipment needed.


Dizalica brodske strojarnice je namijenjena za podizanje i prijenos rezervnih dijelova, te kod servisa motora broda i ostale opreme u strojarnici. Dizalica se izrađuje u dvije varijante i to kao: tipična mosna dizalica ili kao dizalica u kojoj je moguće kuku okretati pomoću grane za 360º. Dizalica se zbog postizanja stabilnosti u radu pokreće pomoću zupčanika i zupčaste letve koja je postavljena uz čitavu stazu dizalice. Napajanje dizalice je pomoću namatača kabela, a izvodi preko visećeg upravljačkog pulta. Sve dimenzije dizalice i sve tehničke karakteristike se izrađuju prema zahtjevu vlasnika, Sva oprema dizalice je u izrađena u propisanoj zaštiti i posjeduje svu potrebnu sigurnosnu opremu.

Engine room crane is intended for spare parts lifting and transfer, same as for main engine and other engine room equipment service. Two various types of cranes are in option: first one as a typical bridge crane and second one as a crane with 360 deg. rotating jib with hook. Due to stability reason, moving of the crane is enabled with the gear and the rack welded all the way of crane track. Electric power comes through the cable drum and driving is enabled by hanging control panel. All crane dimensions and technical features can be made according the buyer’s requests. All crane equipment is made according requested protection with all necessary safety equipment.


SPECIJALNA MOSNA DIZALICA

SPECIAL OVERHEAD CRANE Uz isporuke standardnih dizalica valja istaknuti isporuku specijalne mosne dizalice nosivosti 10 t i staze za sanaciju krovišta Jupiterovog hrama u Dioklecijanovoj palači u sklopu projekta očuvanja kulturne baštine. Posebnost navedenog projekta se očitovala u tome da su svi elementi staze i dizalice trebali biti prilagođeni ručnoj dopremi i montaži na mjestu hrama u samom središtu Dioklecijanove palače.

Besides delivery of standard cranes, also worth mentioning is the delivery of special overhead crane with 10 t cargo carrying capacity and rails for restoration of Jupiter’s Temple roof in the Diocletian’s Palace within project of cultural heritage preservation. This project was specific because all rails and crane elements had to be adapted to manual delivery and assembly on the spot on the location of the temple which is in the very heart of Diocletian’s Palace.


Cilj tvrtke je da se u nadolazećem vremenu još snažnije uključi na svjetsko tržište brodske opreme i isporuke dizalica za hidrocentrale, trafostanice i slične objekte koristeći se stečenim referencama u gradnji dizalica. The company’s objective in times to come is to be more strongly engaged in the global market of ship equipment and delivery of cranes for hydroelectric power plants, transformer substations and similar structures using achieved references in crane construction.


OKVIR

FRAMEWORK Dizalica provijanta namijenjena je za podizanje i prijenos rezervnih dijelova brodskog stroja, namirnica te ostale brodske opreme. Čelična konstrukcija vozne grede i nepomični nosači izrađeni su od standardnih profila. Vozna greda je ovješena na kotačima u četiri nosača koji su vijcima pričvršćeni za strukturu broda. Vozna greda se pomiče uzduž nosača pomoću zubne letve, zupčanika, elektromotora i reduktora. Vozna kolica su ovješena na voznu gredu i imaju svoj neovisan pogon. Svi ležajevi su zatvoreni i podmazani za čitav životni vijek. Napajanje dizalice je pomoću savitljivog kabela namotanog na kabelbubanj, a dizalicom se upravlja preko visećeg upravljačkog pulta. Sva oprema dizalice ima propisanu zaštitu za morske uvjete rada i svu potrebnu sigurnosnu opremu.

Provision crane is intended for lifting and transport of spare parts of ship’s engine, provisions and other ship equipment. Steel construction of travelling girder and immobile bearers is made of standard profiles. Travelling girder hangs on four wheels in four bearers that are fixed to the ship’s structure. Travelling girder travels along the bearers by help of rack, gear, electro motor and gearbox. Travelling girder trolley hangs from the travelling girder and has its independent drive. All bearings are closed and lubricated for their lifetime. Crane is powered by elastic cable coiled on cable drum and controlled by hanging control board. All crane equipment has prescribed protection for sea working conditions and all necessary safety equipment.


www.brodosplit.hr

BRODOSPLIT - DIZALICE d.o.o. HR-21000 Split, Put Supavla 21, P.P. 517 Tel: +385 21 322 660, Fax: +385 21 382 662 e-mail: dizalice@brodosplit.hr

Brosura dizalice issue  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you