Page 1

ADVANCED

COATING SOLUTIONS BRODOSPLIT - ZAÅ TITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o. BRODOSPLIT - BOJA d.o.o.


BRODOSPLIT-ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE D.O.O. & BRODOSPLIT-BOJA D.O.O. Member of Shipbuilding Industry Split Inc. BRODOSPLIT-ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o. i BRODOSPLIT-BOJA d.o.o. su samostalne tvrtke unutar grupe BRODOSPLIT d.d.

BRODOSPLIT-HULL CORROSION PROTECTION Ltd. and PAINT Ltd. are independent companies within BRODOSPLIT Inc.

BRODOSPLIT-ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o. i BRODOSPLIT-BOJA d.o.o. proizašle su iz BrodosplitAntikorozivna zaštita d.o.o., tvrtke koja se može podičiti dugom tradicijom i ozbiljnošću pristupa poslu.

BRODOSPLIT-Hull corrosion protection Ltd. and BRODOSPLIT-Paint Ltd. are companies originating from Brodosplit-Anti Corrosive Protection Ltd., which can be proud of a long tradition, a serious approach to activity performance and a high quality of executed works.


PROIZVODI I USLUGE • • • • •

• • • •

antikorozivna zaštita ugovorno projektiranje kontrola kvalitete i nadzor radova antikorozivne zaštite završni građevinski, soboslikarski i ličilački radovi, štukature kemijska i mehanička čišćenja, servisiranja i konzerviranja konzerviranja industrijskih, energetskih, brodograđevnih te ostalih postrojenja i proizvoda pasivna zaštita od požara armirano–betonskih, metalnih, drvenih i zidanih građevinskih konstrukcija program za jahte FROSIO certificirani inspektori savjetovanje kod izrade sustava antikorozivne zaštite, pasivne zaštite od požara, dekorativne zaštite u programu za jahte, izrada potrebne tehničke dokumentacije te specifikacije sustava premaza

PRODUCTS AND SERVICES • • • • •

• • • •

anti-corrosion protection contracted design quality control and supervision of anti-corrosion protection finishing construction and painting jobs, plastering chemical and mechanical cleaning, servicing and preservation of industrial power, shipbuilding and other plants and products passive fire protection of reinforced concrete, metal, wooden and stone structures yacht program FROSIO certified inspectors consulting on building of anti-corrosion protection systems, passive fire protection, decorative protection for a yacht program; preparation of required technical documentation and specification of coating systems


PROIZVODNI PROGRAM • • • • • • • • •

brodske čelične konstrukcije krovne konstrukcije program za jahte stupovi za vjetroelektrane građevinske čelične konstrukcije čelične mosne konstrukcije oprema za industrijska i lučka postrojenja remont brodski interijeri

PRODUCTS • • • • • • • • •

ship steel structures roof structures yacht program towers for wind power plants steel structures steel bridge structures equipment for industrial and harbour plants repairs ship interiors


OSNOVNE TEHNIČKE INFORMACIJE

BASIC TECHNICAL INFORMATION

• • • •

priprema površine pjeskarenjem i brušenjem prema ISO 8501 nanošenje sustava premaza prema ISO 12944 kontrola radova antikorozivne zaštite prema NS 476 (FROSIO certificirani inspektori) nanošenje pasivne zaštite od požara (od C30 do H120) prema BS 476/479 nanošenje punila, brušenje i lakiranje do tražene finoće i ravnosti svih površina na jahtama i brodicama dekorativni ličilački radovi brodskih interijera (metal, drvo, plastika, gips)

• • • •

preparation of surface by sandblasting and grinding according to ISO 8501 application of coating system according to ISO 12944 inspection of anti-corrosion protection jobs according to NS 476 (FROSIO certified inspectors) application of passive fire-protection coating (from C30 to H120) according to BS 476/479 coating of fillers, grinding and varnishing up to the desired level of fineness and flatness of all yachts’ and boats’ surfaces decorative painting of ships’ interiors (metal, wood, plastic, gypsum)


HALE (KOMORE) ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE • •

LOKACIJA – horizontalni ležaj (poligon) NAMJENA – antikorozivna zaštita velikih segmenata i sklopova

Kapaciteti hala (komora): • • • • • • •

hala hala hala hala hala hala hala

za za za za za za za

pjeskarenje (hala br.3): dim. 24 m x 37 m x 17 m pjeskarenje (hala br.4): dim. 16 m x 30 m x 14,5 m bojanje (hala br.1): dim. 23 m x 30 m x 17 m bojanje (hala br.2): dim. 23 m x 37 m x 17 m bojanje (hala br.5): dim. 16 m x 30 m x 14,5 m bojanje (hala br.6): dim. 17,5 m x 22 m x 10,5 m bojanje (hala br.7): dim. 17,5 m x 17,5 m x 10,5 m.

Napomena: Sve hale klasificirane su kao eksplozivne zone (Ex I i Ex II) te posjeduju certifikat hrvatske Ex-Agencije. Sve hale imaju ventilaciju i postrojenja za održavanje mikroklimatskih uvjeta. Hale za bojanje opskrbljuju se bojom iz automatskih uređaja za miješanje boje: WIWA DUOMIX, ADS (boja dolazi u kontejnerima kapaciteta 800 litara).

MALE HALE (KOMORE) ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE • •

LOKACIJA – zapad ( Lora), istok (opremna obala) NAMJENA – antikorozivna zaštita bravarske i cjevarske opreme te malih segmenata i sklopova

Kapaciteti malih hala (komora): ZAPAD – LORA: • komora za pjeskarenje: dim. 7,3 m x 14 m x 6 m • komora za bojanje: dim. 7,3 m x 14 m x 6 m

Pokretne opreme i alati za rad izvan hala antikorozivne zaštite •

• •

ISTOK – OPREMNA OBALA: •

• • •

komora za pjeskarenje: dim. 4 m x 14 m x 3 m komora za bojanje komore za pjeskarenje i bojanje opremljene su mosnim dizalicama za manipulaciju tereta nosivosti 3 t

Napomena: Sve komore klasificirane su kao eksplozivne zone (Ex. I i Ex. II) te posjeduju certifikat hrvatske Ex-Agencije. Sve komore imaju ventilaciju i postrojenja za održavanje mikroklimatskih uvjeta.

• • • •

pokretna oprema za pjeskarenje (silos kapaciteta 20 t sa odvajačem prašine, usisne snage 90 KW, 4 tlačne posude za pjeskarenje sa instalacijama kapaciteta 260 litara svaka) – 5 pokretnih oprema visokotlačna pumpa za boju (omjer pumpe 1:69) – 24 komada ventilator odvlaživač (održavanje mikroklime u zatvorenim brodskim prostorima ) – 20 komada ventilator multiciklon (odsisni ventilator sa mogućnošću odvajanja prašine pri radovima pjeskarenja i brušenja) – 3 kom. tlačne posude za nanošenje boje – zračna metoda zračni alati za pripremu površine (čelik, aluminij, nehrđajući čelik) specijalni zračni alati za pripremu površine (drvo, punilo, gips) uređaji za kontrolu i mjerenje pri izvođenju radova


WORKSHOP HALLS FOR ANTI-CORROSION PROTECTION • •

LOCATION – horizontal slipway (western polygon ) PURPOSE – anti-corrosion protection for large segments and assemblies

Size of halls : • • • • • • •

sandblasting hall (hall no.3): dim. 24 m x 37 m x 17 m sandblasting hall (hall no.4): dim. 16 m x 30 m x 14,5 m painting hall (hall no.1): dim. 23 m x 30 m x 17 m painting hall (hall no.2): dim. 23 m x 37 m x 17 m painting hall (hall no.5): dim. 16 m x 30 m x 14,5 m painting hall (hall no.6): dim. 17,5 m x 22 m x 10,5 m painting hall (hall no.7): dim. 17,5 m x 17,5 m x 10,5 m.

Note: All halls are classified as zones of potentially explosive atmosphere (Ex I and Ex II) and have appropriate certificates from Croatian Ex-Agency. All halls are ventilated and equipped with devices for maintenance of microclimatic conditions. Painting halls are supplied with paint from automatic paint-mixing devices: WIWA DUOMIX, ADS (paint comes in 800 L containers).

SMALL HALLS FOR ANTICORROSION PROTECTION • •

LOCATION – west (Lora), east (outfitting quay) PURPOSE – anti-corrosion protection of locksmith and pipeline equipment, and small segments and assemblies

Size of small halls: WEST – LORA: • sandblasting chamber: dim. 7,3 m x 14 m x 6 m • painting chamber: dim. 7,3 m x 14 m x 6 m EAST – OUTFITTING QUAY: • sandblasting chamber: dim. 4 m x 14 m x 3 m • painting chamber • sandblasting and painting chambers are equipped with bridge cranes with 3 t cargo lifting capacity

Mobile equipment and tools for work outside of anticorrosion protection halls •

• • • • • •

Note: All chambers are classified as zones of potentially explosive atmosphere (Ex I and Ex II) and have appropriate certificates from Croatian Ex-Agency. All chambers are ventilated and equipped with devices for maintenance of microclimatic conditions.

mobile equipment for sandblasting (20 t silo with dust separator, 90 kW vacuumer, 4 pressure vessels for sandblasting, each with 260 L capacity) – 5 pieces of mobile equipment high-pressure paint pump (pump ratio 1: 69) – 24 pieces ventilator dehumidifier (microclimate maintenance in enclosed ship spaces) – 20 pieces ventilator multicyclon (exhaust ventilator with dust separation during sandblasting and grinding) – 3 pcs. pressure vessels for paint application – air method air tools for surface preparation (steel, aluminium, stainless steel) special air tools for surface preparation (wood, filler, gypsum) control and measuring devices


SOME OF OUR

COMPLETED PROJECTS


www.brodosplit.hr

BRODOSPLIT - ZAÅ TITA TRUPA OD KOROZIJE d.o.o. BRODOSPLIT - BOJA d.o.o.

HR-21000 Split, Put Supavla 21, P.P. 517 Tel: +385 21 392 202, Fax: +385 21 382 648 e-mail: uprava@brodosplit.hr

Brosura akz issue  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you