Jaarmagazine

Page 1

!laatigid koo

Diversiteitsland

LEES CIJFERS, FEITEN EN ACHTERGRONDVERHALEN OVER DE PROGRAMMA'S VAN DIVERSITEITSLAND: MON€Y SCHOOL EN DE VITALE OUDERENRAAD.

Exclusief interview met

Ilias (11 jaar)

Kinderburgemeester A'dam 2020

Jaarverslag 2019-2020

p. 07


DIRECTEUR SALIH TÜRKER:

d n a l s t i e t i s r e v i D I 0 2 0 2- 9 1 0 2 g a l s r e v r a a J

WIJ WERKEN MET OUDEREN EN JONGEREN ZODAT ZIJ GEZIEN EN GEHOORD WORDEN.


Diversiteitsland

INHOUDSOPGAVE 03

Voorwoord

04

Resultaat in beeld

05

Educatie jeugd

07

Interview Kinderburgemeester

08

Vitaliteit ouderen

11

Blog Tineke Fokkema

12

Team

15

Financiers

16

Partners

17

Diversiteitsland op de kaart

18

Vooruitblik

03

11

12

05

16

08

18

DIVERSITEITSLAND Timorplein 29, 1094 CC Amsterdam 020 893 2481 | info@diversiteitsland.nl

www.diversiteitsland.nl

02


DE ROEP OM GEHOORD TE WORDEN

d n a lst iet is re v i D r uet ce r i D | re k r ü T h il a S | d r o o w r o o V

"HET RECHT VOOR EENIEDER OM MEE TE KUNNEN DOEN IN DE SAMENLEVING"

Ineens was daar het coronavirus en kwam de wereld terecht in een pauzestand. We konden niet zomaar meer naar buiten, elkaar ontmoeten of omhelzen. We maakten ons zorgen over onze gezondheid, ons inkomen en onze plek in de wereld. We werden ons bewust hoe dierbaar onze familie en vrienden zijn, hoe prachtig ons land eruitziet in volkomen rust, hoe geweldig mooi de natuur eigenlijk is. Maar ook hoe onze consumptiedrift op hol is geslagen. We vroegen ons af, hoe nu verder? Wat gaat er nu komen? En onverwachts waren daar de grote protesten in de wereld. Niet alleen in New York, Londen en Parijs maar ook in Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Leeuwarden. Midden in de coronatijd stonden grote groepen mensen op. Samen op straat trotseerden zij het grote gevaar en kwamen ze op voor de ander. Dit waren geen protesten tegen racisme maar een oproep tot een volwaardig leven voor iedereen, het recht voor eenieder om mee te kunnen doen in de samenleving, het recht om gezien te worden, om gehoord te worden.

Het was ten volle uit een ultieme schreeuw om menselijkheid. De protesten boden ons ineens licht aan het einde van de coronatunnel. Er komen dan wel andere tijden aan maar we zagen ook een glimp van hoop voor onze toekomst. En het is dezelfde hoop die de medewerkers van stichting Diversiteitsland graag aan u willen meegeven. Ook het komend jaar willen wij weer zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze projecten die bijdragen aan ieders volwaardigheid en menselijkheid. Graag bedank ik iedereen die het ons mogelijk maakt om van betekenis te zijn voor onze gemeenschap. Natuurlijk zijn dat op de eerste plaats onze deelnemers, financiers, partners en vrijwilligers. Mijn speciale waardering gaat uit naar de ondernemers en alle individuele sponsoren. Hartelijk dank! Namens alle medewerkers, Salih Türker Directeur stichting Diversiteitsland

03


Resultaten in beeld Stichting Diversiteitsland (hierna: Diversiteitsland) zet zich sinds 2008 in om het leven van mensen in kwetsbare sociaal-economische posities te vergemakkelijken. Met onze programma's MON€Y SCHOOL en de Vitale Ouderenraad richten wij ons respectievelijk op de financiële weerbaarheid van kinderen en jongeren en de sociaal-maatschappelijke weerbaarheid van migrantenouderen.

04


EDUCATIEJEUGD

MON€Y SCHOOL

MEER DAN GELDLESSEN

In de wijk: Met de sap-fiets - via het Moving Arts Project - leren met plezier over gezonde en betaalbare keuzes.

05


ACTIVITEITEN 2019-2020

INTERVIEW DEELNEMER

Online

Door het coronavirus zijn er alternatieve online activiteiten georganiseerd, zoals: de Zoom dialoog, werkbladen, video's en online huiswerk begeleiding via (t)huiswerkmaatjes.

Nieuw: De Zoom dialoog met lector Armoede interventies Roeland van Geuns en Salih Türker op 28 mei verving het jaarlijkse landelijk MON€Y SCHOOL symposium.

Offline De speelse aanpak, de verhalen van gastdocenten en de excursies zijn favoriet bij de MON€Y SCHOOL deelnemers. Nieuw: De MON€Y SCHOOL lessen werden voor het eerst omgevormd tot projectweek. Ondanks de onderbreking door corona was het een groot succes. Ook stond in 2020 storytelling centraal. Onze peers leerden hoe ze hun persoonlijk geldverhaal kunnen vertellen en inzetten in hun lessen.

MON€Y TALKS Bij MON€Y TALKS krijgen ouders tips en informatie over een financiële opvoeding. Ouders die deelnamen vonden de tips en gesprekken met andere ouders over opvoeden waardevol. Nieuw: De samenwerking met de Hogeschool Utrecht Minor Armoede en Schulden. De studenten spraken met ouders en jongeren over de thema's financiële opvoeding en keuzes.

MON€Y CAR De Money Car - in samenwerking met het Moving Arts Project zorgt voor nadenken over geldzaken, bewegen en fun op het (school)plein.

Impactmeting Om de impact van MON€Y SCHOOL inzichtelijk te maken is in 2019 in samenwerking met Impact Matters een Theory of Change ontwikkeld.

"MON€Y SCHOOL WAS TOP!"

“Het was een lastig jaar door corona,” vertelt Mohamed. Hij is 9 jaar en zit in groep 6. Thuiswerken was moeilijk voor hem, want: “Ik snapte niet alles en eerst kon niemand het mij uitleggen.” Moeder Imane vindt het vervelend dat zij niet precies wist hoe ze de nieuwe reken, taal en spellinglessen begrijpelijk voor hem kon maken. Opgelucht besluit ze: "Wat was het fijn dat Mieke van de MON€Y SCHOOL hielp met huiswerkbegeleiding". “Mieke was lief”, zegt Mohamed over zijn huiswerkmaatje. Het leukste vond hij om samen met haar de geld-woordzoeker te maken en een brief te schrijven naar zijn idool Enzo Knol. "Ik ben beter geworden in rekenen en taal. En later word ik misschien Youtuber ... als bijbaantje".

MISSIE: MON€Y SCHOOL helpt stadsjongeren en volwassenen een financieel kompas te ontwikkelen, waardoor ze hun eigen financiële koers kunnen bepalen.

VISIE: MON€Y SCHOOL bouwt aan een wereld met meer financieel gelijke kansen en een succesvolle toekomst. Het doorbreekt de erfelijkheid van armoede.

79% van de jongeren vindt dat hij/zij beter met geld kan omgaan na de MON€Y SCHOOL.

IN HET KORT

Meer dan de helft van de Amsterdamse jongeren tussen 18 jaar en 27 jaar heeft schulden (Gemeente Amsterdam). Deze problemen ontstaan voornamelijk doordat zij hierover als kind niet worden geïnformeerd. Dat kan anders! MON€Y SCHOOL gaat preventief te werk en vergroot met haar programma’s niet alleen de kennis van financiële zaken, maar ook van andere onderwerpen die belangrijk zijn voor een succesvolle toekomst. Denk bijvoorbeeld aan voeding en beweging. De activiteiten van MON€Y SCHOOL zijn verdeeld over drie verschillende Ieeftijdscategorieën: 8-12 jaar (maak je dromen waar), 1315 jaar (start je eigen onderneming), 16-18 jaar. Bij iedere leeftijdscategorie ligt de focus op een ander financieel aspect. In 8 workshops leren de jongeren over (online) aankopen, bankzaken, reclame, geld verdienen, sparen en lenen. Vanuit het landelijke MON€Y SCHOOL Innovatie Punt in Amsterdam kan met behulp van het MON€Y SCHOOL handboek financiële educatie verder worden uitgerold buiten Amsterdam.

06


INTERVIEW MET KINDERBURGEMEESTER AMSTERDAM

Ilias: "Ik wil later met zin naar mijn werk gaan" Bekijk het filmpje: facebook.com/themoneyschool

Ik ben Ilias, 11 jaar oud. Samen met de Kinderraad van Amsterdam zet ik me in voor een beter Amsterdam voor iedereen, en speciaal voor kinderen.

Hoe verandert jouw rol nu je moet thuisblijven? Ik mag geen ceremoniële dingen doen zoals SAIL, Kwaku en de herdenking op de Dam. Wel praten we in Zoom meetings met de Kinderraad over wat beter kan in Amsterdam. We hebben het bijvoorbeeld over kinderrechten, groen, veiligheid en armoede in Amsterdam.

Als je alles zo snel mogelijk af hebt, heb je de rest van dag tijd voor leuke dingen. Vind je huiswerkbegeleiding goed? Ik vind het tof dat jullie dit als Diversiteitsland doen! Blijf zo doorgaan!

Hoe doe jij je huiswerk nu? Ik zit in groep 8 en werk zelfstandig. Dat moet ik straks op het middelbaar onderwijs ook doen.

Wat is later belangrijk in jouw werk? Ik wil met zin naar mijn werk gaan en er niet tegenop zien. Werk moet van toegevoegde waarde zijn voor mijn leven. Ik denk niet dat je het volhoudt als je veel geld verdient, maar het werk niet leuk vindt.

Heb jij een tip voor thuiswerk? Maak een planning. Begin met een ontbijt. Ga zitten in een kamer zonder afleiding en neem om het half uur pauze.

Hoe ga jij met geld om? Ik geef niet veel uit. ik spaar meestal. Als ik iets uitgeef dan aan iets lekkers. Ik weet niet waar ik voor spaar. Ik spaar gewoon.

Van wie heb je dat geleerd? Van mijn ouders. Kijk dit is mijn spaarpot. Het is een robot. Het vakje onderin kan open, maar ik laat het dicht. Heb je op school geleerd over geld? Alleen tijdens de Week van het geld, verder niet. Is het belangrijk? Ja, het is een goede voorbereiding voor later. Dan weten kinderen hoe de wereld werkt. Weet je een leuke geldopdracht? Muntjes sjoelen lijkt me grappig.

Tegen iedereen zeg ik: " blijf doorgaan en zet 'm op!"

07


VITALITEITOUDEREN

CONTACT CENTRAAL

HOE DOE JE DAT MET COVID-19?

Nieuw: Juni 2020, Alzheimer Zomerconcert Vitale Ouderenraad samen met Alzheimer Nederland bij zorgcentrum Flevohuis.

08


. d a ar n er e d u O el a ti V e d n a v g a b ei d o o g n e e t g n a v t n o )r a aj 7 7 ( e yi s A

VITALITEITOUDEREN "Het praatje herinnerde mij dat ik niet alleen ben "

Van uni, bieb, concert tot alleen thuis... Samen met vrijwilligers als bruggenbouwster Canan en partners zet Diversiteitsland zich in om de kwaliteit van leven van Amsterdamse ouderen met een migratieachtergrond te bevorderen. In de KunstVerbindt workshops doen ook ouderen zonder migratieachtergrond mee. De activiteiten in stadsdeel Oost, West en Nieuw-West creëren ontmoetingen, inspireren en informeren bij vraagstukken. Hiermee helpen we ze de regie over hun eigen leven te behouden. Ondanks COVID-19 is de wereld voor een deel van de deelnemers groter gebleven dan hun directe leefkring, dankzij een snelle omschakeling van fysieke naar online bijeenkomsten. De realiteit is wel dat met deze verandering juist de kwetsbare ouderen, vaak digitaal analfabeet, niet mee konden komen. Deze doelgroep krijgt de komende tijd onze extra aandacht om de vereenzaming te verminderen. Canan vindt het altijd heel ontroerend om te horen van deelnemers dat de Vitale Ouderenraad een van de weinige redenen is om nog naar buiten te gaan. Het programma geeft ze volgens haar een plek om zonder gevoel van angst (door de taal en cultuurbarrière) te kunnen zijn. Daarbij ziet ze dat het netwerk van de deelnemers gegroeid is. Toen deelnemers door corona het huis niet meer konden verlaten, merkte ze hoe groot de behoefte was om met elkaar in contact te blijven. Ze vertelt: “Met ouderen die niet digitaal konden aanhaken, hebben we telefonisch contact gehouden. Ook gingen we bij ze op bezoek.” Dit hielp veel ouderen zoals de 77-jarige Asiye de dag door. Asiye bleef deze periode thuis. Ze gaat niet naar buiten.

Behalve haar kinderen ziet ze een keer per week de fysiotherapeut. Ze zegt: “Ik mis het zien van mijn vrienden en met ze praten. Ik mis gesprekken voeren met de betrokkenen van de Vitale Ouderenraad en koffie/thee drinken samen. Ik mis op reis gaan met iedereen en het volgen van activiteiten in de bibliotheek.” De goodiebag maakte haar heel blij. Het herinnerde haar dat ze niet alleen is. Ook vindt ze het leuk om gebeld te worden en te praten over oude tijden. Asiye hoopt dat alles zo snel mogelijk zoals vroeger wordt om elkaar weer te kunnen zien in de bibliotheek en samen te leren over fit blijven tijdens bijvoorbeeld een college van fysiotherapeut Enes.

Wil jij net als Canan vrijwilliger worden of een college verzorgen zoals fysiotherapeut Enes voor de Vitale Ouderenraad? Mail info@diversiteitsland.nl

09


VITAAL OUDER WORDEN ALS LEVENSKUNST KALENDER 2019-2020 Op de agenda van de Vitale Ouderenraad stonden: het Alzheimer Theehuis, het Senioren College en Kunst Verbindt. Er werd samengewerkt met bijvoorbeeld: academici, een notaris, fysiotherapeut, kunstenaars, muzikanten, thuiszorg, geneeskundigen en Alzheimer Nederland. Met op het programma o.a.:

MUZIEK Off- en online muzieklessen Zomerconcert FYSIEK Beweging en bewustwording in coronatijd Fysieke oefeningen, ademhaling en hersentraining Dementie en thuiszorg KUNST Workshop papiermarmering/watermarbeling Schildertherapie REIZEN Excursie Zeeuws Museum met Museumplusbus Reisverzekeringen en gezondheidsmaatregelen THEATER Voorstelling Mystiek Roemi OBA Amsterdam Een vreemd land doet verdriet. Ik ben geen vreemde, maar de vreemde bevindt zich wel in mij. (Gedicht van F. Aytekin, deelnemer Seniorencollege)

KENNIS AKTİF magazine Gedichten college Rechten, geschiedenis en psychologie college

Gemiddeld geven deelnemers de bijeenkomsten een 8.7. Gemiddeld geven docenten en sprekers hun ervaring een 9.3. 100% zou het aanraden om ook als docent of spreker bij te dragen aan het programma van de Vitale Ouderenraad .

AKTİF AKTİF is een uniek Turks-Nederlandstalig jaarmagazine over ouder worden in Nederland. Sinds 2019 zijn er in samenwerking met Alzheimer Nederland twee edities verschenen. De gedrukte oplage is 5.000. De magazines zijn ook online te lezen op: www.diversiteitsland.nl.

10


OP AFSTAND TOCH DICHTBIJ Tineke Fokkema is senior onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) en bijzonder hoogleraar Ageing, Families and Migration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is een internationaal gewaardeerde specialist op het gebied van veroudering, intergenerationele solidariteit en migratie. Op 8 maart 2019 hield zij haar oratie over Marokkaanse en Turkse ouderen. Hierin pleit ze voor een keurmerk voor migrantvriendelijk beleid. In deze blog wenst ze dat COVID-19 ons dichterbij elkaar brengt.

"Verplaats je in elkaar" “Hoe kunnen we de gevolgen van COVID-19 ombuigen tot iets positiefs?”, is zo’n vraagstuk dat mijn vrienden en ik nu telefonisch of tijdens een wandeling met elkaar bespreken. Voor corona voerden we onze de-wereldeen-beetje-beter-maken gesprekken vaak tijdens een etentje in een restaurant. In onze ogen biedt de gemeenschappelijke vijand corona en de onzekerheid die zij meebrengt ons als 1.5 meter maatschappij kansen om (figuurlijk) dichter bij elkaar te komen. Corona zet de sociaaleconomische verschillen namelijk vol in de schijnwerper. Helaas is ongelijkheid onder jong en oud, tussen arm en rijk, migrant en niet-migrant, etc. niks nieuws. De eerste afleveringen van de documentaire “Klassen” over kansenongelijkheid in het onderwijs werden voor corona opgenomen. De GGZ-wachtlijsten waren al voor de pandemie vol met mensen die leiden aan somberheid, en eenzaamheid was al een groot probleem onder verpleeghuisbewoners en migrantenouderen. Door COVID-19 is ons bewustzijn rond welbevinden, armoede en veiligheid vergroot. Mijn vrienden en ik beëindigen ons telefoongesprek positief door ons voor te houden dat bewustzijn het halve werk is. In de praktijk is omgaan met het ontbreken van de stip op de horizon, de confrontatie met onszelf aangaan en ons in elkaar verplaatsen natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen zijn kuddedieren. We houden niet van onzekerheid en maskeren dit door erbij te willen horen en mee te doen.

Niet voor niets zoeken bijvoorbeeld Nederlanders die emigreerden naar het buitenland elkaar weer op. We zoeken herkenning en sluiten ons aan bij het kamp dat het beste bij ons past. Tijdens corona grofweg: voor of tegen. Als wetenschapper (denker) gedij ik goed in deze periode. Alleen zijn vind ik heerlijk! De sterfgevallen, ziekenhuisopnames en het zien verdampen van spaargeld vind ik verschrikkelijk. Het kost me wat meer moeite mij te verplaatsen in iemand die zich afvraagt: Wie ben ik als mijn sociale agenda leeg is? Want, ik hou van een afspraakloos bestaan. COVID-19 verbindt ons alleen als we begrip tonen voor elkaar en af en toe elkaar helpen om buiten onze comfortzone te treden. De ouderen met een migratieachtergrond waar ik mij met mijn werk voor inzet, kunnen zo'n zetje in de rug ook goed gebruiken. Er zijn passende activiteiten voor hen. Alleen is de drempel vaak te hoog voor ze om hieraan deel te nemen. Ze voelen zich onzeker omdat ze de taal niet spreken en zijn bang dat erover hen geroddeld zal worden. Ik wens dat eenzame migrantenouderen die nu nog niet door organisaties worden bereikt zichtbaarder worden. Dat hun omgeving (bijvoorbeeld de kinderen) hun vertrouwen wint door hen mee te nemen naar een cultuurspecifieke activiteit, zoals die van Diversiteitsland. Hier kunnen ze gelijkgestemde leeftijdsgenoten ontmoeten en met elkaar praten in hun eigen taal. Waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en tijdens maar ook na het coronavirus het gevoel te hebben ergens bij te horen.

11


"MET VRIJGEKOMEN ENERGIE WEER KNALLEN ALS HET KAN." Carmen van Ginkel.

SAMEN

MEDEWERKERS DIVERSITEITSLAND

12


HET JAAR VAN... Diversiteitslands medewerkers - Kris en Sarah - blikken terug op hun 2020. Wat waren hun hoogte en dieptepunten?

Kris Konings Coördinator MON€Y SCHOOL Het dekentje op schoot en de joggingbroek houden Kris vandaag warm achter zijn laptop in zijn flat op de 12e verdieping in Amsterdam-West. Kris werkt thuis. Als hij een ommetje maakt in zijn buurt, ziet hij soms MON€Y SCHOOL pupillen. Die "gastjes" zou hij wat graag weer offline lesgeven over geldzaken en een gezonde levensstijl. Deze jongeren dragen geen mondkapje én houden geen afstand. Hij begrijpt het wel. Het geeft hem extra energie om juist hen ondanks COVID-19 te blijven bereiken. Kris werkt nu 2,5 jaar voor MON€Y SCHOOL. Zijn achtergrond in pedagogiek, sociologie, horeca en verkoop komen maximaal tot zijn recht. Filmpjes maken voor digitale huiswerkopdrachten, is niet zijn ding. Het liefste staat hij voor de klas om dromen en geldverhalen van kinderen en jongeren te horen of besparingstips uit te wisselen. De een-op-een online huiswerkbegeleiding tijdens de lockdown benaderden die voorliefde het meeste. Hoe partners bleven meedenken over aangepaste activiteiten was voor hem ook een hoogtepunt. Gelukkig, bleef er afgelopen schooljaar ook ruimte voor geplande MON€Y SCHOOL activiteiten. Lachend, denkt Kris terug aan: de bezoeken met de MON€Y CAR op verschillende (school)pleinen, de geldweek in Almere met de inspirerende gastles van de 22-jarige ondernemer Uzziel Barkers. Hij wenst dat er in 2021 veel van deze lessen van ervaringsdeskundige rolmodellen volgen. Bij de Marokkaanse kapper waar hij zich een COVID-kapsel aanmat, riep hij alvast jongemannen op om zich als gastdocent aan te melden. Kris heeft altijd kinderen bewonderd die een verdrietige ervaring weten om te buigen naar een positieve ambitie, zoals kinderdokter willen worden of advocaat. Hun flexibiliteit sterkt hem in dit door COVID-uitdagende jaar. Ook maakt het zijn jaar wanneer een moeder tijdens een feestelijke MON€Y SCHOOL afsluiting tegen hem zegt: “Nu snap ik waarom mijn zoon mij in de winkel vroeg om de verpakking te lezen.”

Wil jij je net als Kris inzetten voor MON€Y SCHOOL? Word gastdocent, stagiair of huiswerkmaatje. Mail: info@diversiteitsland.nl

Besparingstip: Kijk naar de kiloprijs om producten in de supermarkt te kunnen vergelijken.

13


Tip: Je bent nooit te jong om te leren ... digitaliseren"

HET JAAR ...VAN Sarah van Ree Coördinator Vitale Ouderenraad Midden in de coronaperiode begon Sarah aan haar nieuwe baan bij Diversiteitsland. Het was voor haar een raar jaar. Naast het nieuwe werk, moest door COVID-19 alles bij de Vitale Ouderenraad - waar ontmoeting centraal staat - anders. "Het lijkt alsof ik veel langer voor Diversiteitsland werk dan afgelopen half jaar, maar het bevalt goed!" Sarah ontmoette nog niet alle deelnemers van de Vitale Ouderenraad. Degenen met wie ze wel kennismaakte, beschrijft ze als "lieve, vrolijke, geïnteresseerde mensen." Ze bewondert hun jebent-nooit-te oud-om-te-leren mentaliteit. Doorgaans doen er zo'n 30-40 mensen mee aan het educatieve cultuurprogramma van de raad. De diverse culturele, educatieve en informatieve activiteiten in de vorm van het Alzheimer Theehuis en de Levenskunst Academie (voorheen Senioren College) bieden alle ingrediënten om samen zo vitaal mogelijk oud te worden. Wat Sarah zo krachtig vindt aan het programma zijn de ontmoetingen op locatie, bijvoorbeeld in de OBA op het Javaplein in de Indische Buurt. Iets wat dit jaar naar haar mening veel te weinig kon. De echte bijeenkomsten tijdens het zomerconcert en de muzieklessen waren natuurlijk onze hoogtepunten. Voor ouderen die niet goed ter been waren, werd het door COVID-19 nog lastiger zich staande te houden. De uitdaging was om hen te blijven bereiken. Om vanuit huis verbonden te kunnen blijven werd een bellijn gestart. Na rondvraag bleken velen blij met een wekelijks telefoontje om hun hart te luchten. Anderen klopten aan met vragen over bijvoorbeeld thuiszorg. Wij regelden dan via ons netwerk in samenspraak met de kinderen een afspraak. Om deelnemers te digitaliseren ontvingen we van de gemeente 18 laptops. Na computerlessen volgden succesvolle online muzieklessen. "Kunnen we geen twee keer per week les krijgen?" klonk Sarah als muziek in de oren. Toch gaat zij met haar studie erfgoed en culturele geschiednis op zak het liefste snel weer samen met de Vitale Ouderenraad naar een muziekvoorstelling of museum.

14


DIVERSITEITSLAND

WORD OOK FINANCIER!

FINANCIERS

Rianne Koelmans, accounthouder Fonds 21 MON€Y SCHOOL staat inmiddels stevig. Het programma is mooi opgebouwd en de visie op het doorbreken van de erfelijke armoede is sterk. Het programma past hiermee goed bij ons beleid, waarbinnen we projecten steunen die zorgen dat jongeren goed beslagen ten ijs komen in de 21ste eeuw.

Henk van Stokkom, accounthouder Vermogensfonds Diorapthe: Een organisatie bestaat uit mensen. Als die deugen en visie hebben dan willen we ze helpen. Dit geldt voor Diversiteitsland. Hun programma MON€Y SCHOOL voldoet aan ons idee dat jongeren moeten leren nadenken over geld. Dat behoedt hen voor ellende in een later leven. Een grote groep heeft dit in hun jeugd niet geleerd. Zij komen al vroeg in de schuldsanering. We moeten hen preventief helpen.

Danielle van den Akker, programmamanager Rabo Foundation: Financiële educatie is belangrijk. Eigenlijk zouden we allemaal levensvaardigheden op school moeten leren, zoals leren hoe om te gaan met geld.

Diversiteitsland wordt financieel ondersteund door de volgende partijen:

MON€Y SCHOOL Adyen Fonds 21 Gemeente Amsterdam Janivo Stichting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rabobank Haarlem Rabo Foundation Rotary Club: Amsterdam Blauw Sint Laurens Fonds Stichting Boschuysen Stichting Diorapthe Stichting het R.C. Maagdenhuis Stichting Steunfonds B.J.A.-C.O.W Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Stichting Zonnige Jeugd Triodos Foundation VSBfonds

FONDSEN "WIJ GEVEN STEUN AAN MON€Y SCHOOL OMDAT ER GROEIPOTENTIE IN ZIT"

VITALE OUDERENRAAD AC ALEA CARE Alzheimer Nederland Fysiotherapie Transvaalbuurt Gemeente Amsterdam Oranje Fonds RCOAK Service Apotheek Stichting Diorapthe Stichting het R.C. Maagdenhuis

BEDANKT! 15


DIVERSITEITSLAND

WORD OOK PARTNER!

PARTNERS DEELNEMER

Wasilis Psathas, Combiwel. Ik hoop dat we met Diversiteitsland ons plan om een Alzheimer Theehuis te starten bij de OBA Osdorp in 2021 wél kunnen verwezenlijken. Dit kan een laagdrempelige huiskamer zijn waar ouderen met een migratieachtergrond samenkomen voor koffie, ontspanning, netwerkvergroting en voorlichting bijvoorbeeld over dementie. Zo kunnen we langzamerhand de groep Turkse en Marokkaanse ouderen in NieuwWest bereiken.

Diogo, deelnemer 13+ MON€Y SCHOOL: In de toekomst wordt alles digitaal: shoppen, betalen met je telefoon. Je geeft dan makkelijk veel geld uit. Iedereen zou een innerlijke geldradar moeten hebben die je vertelt of je nog genoeg geld hebt of niet.

"DE VITALE OUDERENRAAD GEEFT ME MOED!"

Reda Belkadi, Directeur SKC Met onze partner Diversiteitsland hebben wij weer honderden leerlingen een klein stapje verder geholpen richting een geslaagde schoolloopbaan. Goed om kunnen gaan met geld is belangrijk als je de overstap naar het voortgezet onderwijs maakt. Samen maken we het verschil.

"IK PLEIT VOOR EEN LANGER MON€Y SCHOOL TRAJECT, WAARDOOR DE KENNIS NOG BETER BLIJFT HANGEN."

Adyen Brede School Buurt Talent Ontwikkeling (BTO) Calvijn Business School Rotterdam Combiwel De Indische Buurt School Dock Elthetokerk Financieel Café Gea de weggeefwinkel Groningen Hogeschool Utrecht Moving Arts Project Openbare Bibliotheek Amsterdam ROC op Maat Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) Stichting Fazilet Dordrecht Stichting Saray Street-Pro Studiezalen Weekendschool Groningen Weekend Academie Amsterdam, Almere en Haarlem Wij-Team Vinkhuizen JEUGD en KIDS

WIJKCENTRA "HET TEAM VAN DIVERSITEITSLAND IS ENTHOUSIAST, FLEXIBEL EN DENKT GOED MEE"

Fred Cohen, voorzitter Alzheimer Amsterdam:

DOCENTEN

Bij de MON€Y SCHOOL activiteiten wordt samengewerkt met o.a.: (gast)docenten, peer educators, stagiaires, vrijwilligers en partners als:

Dylan, peer-educator MON€Y SCHOOL: Kinderen vertelden tijdens de training over sparen hoe ze dankzij de MON€Y SCHOOL lessen konden berekenen hoelang ze nog moesten sparen om iets wat ze graag wilden te kopen.

De samenwerking tussen Alzheimer Amsterdam en Diversiteitsland is de beste manier om de Nederlanders met een migratieachtergrond, in het geval er sprake is van dementie, te ondersteunen zodat de persoon met dementie en diens partner/mantelzorger nog een goed leven kunnen hebben.

Bij de Vitale Ouderenraad activiteiten wordt samengewerkt met o.a.: stagiaires, vrijwilligers, onderzoeksinstellingen, gastdocenten als artiesten, een fysiotherapeut, een landschapsarchitect, juristen, kunstenaars, musici, life coaches, professoren, auteurs en partners als:. AC ALEA CARE Alzheimer Nederland Alzheimer Nederland afdeling Amsterdam Civic Amsterdam Combiwel Cordaan Dock Dynamo Amsterdam Eigen Kracht Gemeente Amsterdam Openbare Bibliotheek Amsterdam Ouderen Advies Raad Oost Stichting Buurthulp Stichting Life & Style Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)

BEDANKT! 16


DIVERSITEITSLAND OP DE KAART "De wereld is groter dan je huiskamer". Met deze visie ontwikkelt Diversiteitsland programma’s die bijdragen aan het doorbreken van een maatschappelijke achterstandspositie en versterkt een inclusieve samenleving. De brede maatschappelijke kennis, het ondernemende karakter en de wijkgerichte aanpak in samenwerking met de Amsterdamse stadsdelen heeft geleid tot het succes van de MON€Y SCHOOL en de Vitale Ouderenraad. De MON€Y SCHOOL activiteiten worden ook op landelijk niveau uitgevoerd in Almere, Dordrecht, Groningen, Haarlem en Rotterdam. MON€Y SCHOOL

Wat zien de stadsdeelmedewerkers als kansen voor een landelijke uitrol van MON€Y SCHOOL?

1

ANDRE VAN VUGHT

Stadsdeel Oost MON€Y SCHOOL sluit aan bij de armoedebestrijding van de gemeente Amsterdam. Om continuiteit te waarborgen ontvangt het programma een reguliere subsidie. Onmisbaar vind ik het programmaonderdeel ouderbetrokkenheid.

Organisaties als Diversiteitsland zijn nodig om ook invulling te geven aan financiële educatie voor 17plussers. Dat kan de gemeente niet alleen organiseren. De landelijke uitrol van MON€Y SCHOOL is kansrijk als er wordt opgetrokken met een partner met een gemeenschappelijk doel.

2

ARJAN MUGGEN

Stadsdeel Centrum Er komt door corona een grotere crisis aan. Armoedebestrijding wordt nog belangrijker. Armoede is een taboeonderwerp. Er mag meer aandacht voor zijn bij het jongerenwerk en op scholen. MON€Y SCHOOL helpt de gemeente hierbij. De MON€Y SCHOOL methodiek is zeer geschikt voor jongeren.

De stadsdeelvoorzitter draagt het programma een warm hart toe. Het aanbod werd tot nu op de Oostelijke Eilanden aangeboden. Komend jaar willen we MON€Y SCHOOL ook aanbieden aan jongeren in het westelijke deel van de binnenstad.

Vitale Ouderenraad

Diversiteitsland begon in stadsdeel Oost in 2008. In 2014 startte het programma MON€Y SCHOOL. In de daarop volgende jaren werden de activiteiten uitgebreid naar de overige stadsdelen en ook uitgerold buiten Amsterdam. In 2015 sloot de Turkse Ouderenraad zich bij Diversiteitsland aan. Sindsdien is de doelgroep van ouderen met een Turkse achtergrond uitgebreid met onder andere ouderen met een Marokkaanse en niet migratieachtergrond. In 2019 werd de Turkse Ouderenraad omgedoopt tot Vitale Ouderenraad. De activiteiten voor ouderen zijn georganiseerd in stadsdeel Oost, West en Nieuw-West.

MON€Y SCHOOl en de Vitale Ouderenraad in jouw gemeente? Mail: info@diversiteitsland.nl

3

JOSE VAN DEN BERG

Stadsdeel Amsterdam West De samenwerking tussen stadsdeel West en Diversiteitsland is constructief. De geldlessen aan jongeren worden aangeboden in de wijken waar dat het hardste nodig is. In de meest kwetsbare buurten werkt Diversiteitsland nauw samen met maatschappelijk spelers die hier actief zijn.

Het is belangrijk om kinderen en jongeren ervan bewust te maken hoe om te gaan met (beperkte) middelen. Tijdens de trainingen gaan kinderen en jongeren op een leuke en speelse manier aan de slag en met elkaar in gesprek over de betekenis van geld en hoe positief met geld om te gaan.

BEDANKT! 17


DE GOUDEN CIRKEL VAN DIVERSITEITSLAND VOORUITBLIK 2021 Ambitiesessie Op vrijdag 17 juli 2020 kwam het bestuur van Diversiteitsland voor een ambitiesessie bij elkaar. We hebben samen gekeken naar de blik van binnen (motivatie bestuursleden) en de blik van buiten (partners en deelnemers). Met deze inzichten hebben we het waarom, hoe en wat van de organisatie vastgesteld. Vanuit het inzicht: er is meer te beleven dan alleen waar je woont, kwamen we tot onze WHY. Het Diversiteitsland bestuur bestaat uit: Etienne Spierts - Voorzitter Julia Houwer - Secretaris Muammer Bayraktar - Penningmeester

WHY? "Wij geloven in de kracht van mensen om eigen keuzes te maken, zichzelf te redden waardoor ze meer weerbaar zijn en beter mee kunnen doen aan de samenleving."

WAT?

HOE?

WAAROM?

Prioriteiten

Digitale ambitie

Tijdens voornoemde ambitiesessie werden de volgende prioriteiten vastgesteld voor de toekomst van Diversiteitsland: Effect en impactmeting van de programma’s voor bewijslevering aan fondsen en donateurs. Deelnemen aan netwerken en slimme samenwerkingen aangaan om nog meer regionaal en landelijk te kunnen opereren. Onze expertrol uitbreiden en gesprekspartner/spreekbuis zijn, consultancy/advies bieden en eigen onderzoek gaan doen.

Gelukkig, lijkt het dat de pandemie ook positieve bijeffecten heeft, zegt directeur Salih Türker. "Dankzij dit uitdagende jaar is onze digitale ambitie in een stroomversnelling geraakt." Het komende jaar hoopt hij weer op jullie steun om meer en meer kwetsbare jongeren en ook ouderen met online onderwijs en activiteiten te kunnen blijven bereiken: lokaal, regionaal en nationaal.

Verbondenheid Ook viel het Salih op dat in 2020 steeds meer vrijwilligers zich hebben aangemeld bij Diversiteitsland om kwetsbare jongeren en ouderen te steunen. Hij wenst voor 2021 dat de verbondenheid met elkaar die is ontstaan zich voortzet. En hij roept nieuwe partners, gemeenten, fondsen, particuliere donateurs, stagiaires en vrijwilligers op samen met zijn team de wereld te verruimen voor jong en oud in een kwetsbare positie.

18


SALIH TÜRKER

De wereld is groter dan je huiskamer. Colofon Wij bedanken iedereen die aan dit jaarverslag heeft meegewerkt! Redactie: SalihTürker, Carmen van Ginkel, Lidwien Scheepers en Simone Bommeljé. Vormgeving: Simone Bommeljé

Diversiteitsland KVK: 34309272 IBAN: NL45ABNA0545530369 Website: Diversiteitsland.nl