Page 1

1/2013

Tallers Discapacitats Psíquics

Octubre 2013

Pre-acord assolit a la negociació del conveni de Tallers per a Discapacitats Psíquics a l'espera de la consulta a treballadors/es

Recordem: A l'ultima reunió negociadora del dia 18 de setembre, tensa i difícil, CCOO vam fer una proposta. Fer un Acord d'un any pels Centres Especials de Treball, fora de conveni, en relació a la jornada. A canvi s’havia de prorrogar el conveni i continuar negociant per tal de fer aquest conveni de futur pels Centres Especials de Treball. Reunió del dia 10 d'octubre: - La patronal inicia la reunió dient que els seus associats havien valorat la proposta de CCOO i la seva resposta seria la següent: 1) Jornada: Incrementar-la Grup Jornada 1a7

1.730 hores

8 a 11

1.700 hores

2) Permís retribuït: Els 15 dies laborables han de desaparèixer i es substitueixen amb 4 dies de lliure disposició que no han de descomptar-se de la jornada. - La part social responem amb la proposta que prèviament havíem consensuat. 1) Jornada: Grup

Jornada

1a7

1.730 hores

8 a 11

1.623'5 hores

www.ccoo.cat/educacio

2) Acceptaríem la no aplicació de la interpretació de la comissió paritària en relació a la jornada dels 15 dies de permís retribuït. 3) Acceptaríem la congelació salarial fins el 2013 però haurem de parlar d'increment 2014 4) A canvi la pròrroga de conveni per un any i la continuïtat de les negociacions cap un conveni de futur de Centres Especials de Treball de Catalunya. -La patronal respon desprès d'un recés que necessiten part dels 15 dies laborables per tal de donar viabilitat al sector. - La part social una vegada valorada la situació transmetem que, temporalment per un any, podem valorar el no fer 5 d'aquests 15 dies laborables. Finalment, acordem valorar amb la nostra gent aquesta ultima proposta per tal de poder donar la resposta definitiva el dia 31 d'octubre i, compromís recollit en acta, que queden prorrogats la resta d’articles prorrogant-ne LA ULTRAACTIVITAT durant 1 any.

educacio@ccoo.cat

Acta proposta preacord conveni de tallers  

Proposta de preacord en relació a la jornada laboral per a Centre Especials de Treball formulat com a pacte amb vigència d'un any i condicio...

Acta proposta preacord conveni de tallers  

Proposta de preacord en relació a la jornada laboral per a Centre Especials de Treball formulat com a pacte amb vigència d'un any i condicio...

Advertisement