Page 1

! a Ja

e N i Z a g a M

don ceder

danser, dj, host, Producent, acteur...

individualiSm

Doe De FaCeBooK TesT

wat voor user ben jij?

17 jAAr EN EEN MuziKAAl GENiE

manu

AMStErDAMMEr zoNDEr blAD voor DE MoND

1


fotografie cover lisa elseNburg

Inhoud jaa! redactie

fotografie TOmeK WHiTfielD

News Flash Samenwonende Studenten en ouderen

amsTerDam – gemiddeld 21 procent van de amsterdammers voelde zich in

sOlink koppelt namelijk woningzoekende

2010 weleens gediscrimineerd. Dit blijkt

studenten aan alleenstaande ouderen.

uit een onderzoek van de gemeente

Hiermee probeert de stichting eenzaam-

Pia Canales (18), redacteur “is het een rockster, is het een cavia, nee het is... Pia Canales, 18 jaar!!!! Woooooo. 6 VWO. in dit fantastische blad heb ik geschreven en samengewerkt met de stoerste, inspirerendste mensen. Was dat leuk? Jaa!”

Tamara lammerTse (22), redacteur “ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd aan de VU en ik volleybal en dans graag. ik ben stage gaan lopen bij Diversion om werkervaring op te doen. aangezien ik schrijven leuk vind, was de vraag of ik mee wilde werken aan Jaa! magazine snel beantwoord!”

meest last te hebben van discriminatie, Turken en surinamers minder. Westerse het minst gediscrimineerd. Bron: os.amsterdam.nl

jongeren en niet-westerse, allochtone jongens. Bron: Nu.nl 46 procent van alle amsterdamse

een cadeau sturen per sms? Via deze

vrouwen tussen de

rosario smit, beter bekend als smitty

en geeft aan wanneer en naar wie deze

smijt, zit nooit stil. Deze duizendpoot

verstuurd wordt. met deze code kan een

uit amsterdam West heeft net zijn

15 en 64 jaar economisch zelfstandig is? Het grootste

derde album, Zaken gaan Vooruit,

cadeau uitgezocht worden op de website,

gedeelte hiervan

uitgebracht onder zijn eigen label

bestaat uit autochtone en westerse

gexxx records. Daarnaast is hij bezig

vrouwen, het kleinste gedeelte uit Turkse

damnyouautocorrect.com

met het opnemen van een nieuwe

Je kent het vast wel, je smartphone die

videoclip en er zit zelfs een dvd aan te komen. Daar nog eens bovenop

en marokkaanse vrouwen.

5

heeft smitty smijt recentelijk zijn eigen

Driekwart van de

kledinglijn gelanceerd. Onder de naam

homo’s in amster-

Jawel Hoor bracht hij een serie vette

berichtjes ontstaan. Op deze site vind je

trainingspakken uit, voor jongens en

veel hilarische autocorrecties.

meisjes. net een beetje anders, net lmgtfy.com

een beetje leuker. De kleding kun je

Vind je die vrienden die altijd alles aan

bestellen via smittysmijt@gmail.com.

Wil je kans maken op een shirt uit deze

je vragen ook zo vervelend? alsof ze nog nooit van een zoekmachine hebben ge-

reeks, geef ons dan een goede, maffe,

hoord! Dan is ‘let me google that for you’

frisse of opmerkelijke reden waarom jij dit te gekke shirt verdient en wie

een erg grappige manier om dit duidelijk te maken. Vul de vraag in op deze site en

weet…! mail je antwoord naar info@

stuur de link naar je vriend.

jongamsterdam.nl o.v.v. prijsvraag.

dam de bijnaam

Manu in quotes

‘gay Capital of the World’ niet bij de stad vindt passen? 79 procent van

alle homoseksuele mannen en vrouwen vinden ook dat het klimaat voor homo’s in amsterdam de laatste jaren is verslechterd. Bron: os.amsterdam.nl

5

News Flash Nieuws, weetjes, doe mee en win!

BreaK DaNCe

Wat: free running is het zo mooi en zo snel mogelijk bewegen door de stad. Hiervoor gebruik je alles wat je tegenkomt op straat waar je op en af kan springen: bankjes, randen, muren en stoepen. Waar: Op straat. Jaa! sprak een aantal jongeren die graag een eigen ruimte hiervoor zouden willen om te oefenen. Dan weet je zeker dat de objecten die je gebruikt goed vastzitten en dat er niks kan gebeuren. en als je valt, val je binnen zachter dan op de stoeptegels! Kijk voor meer info bijvoorbeeld op: www.freerunningthebasics.nl

Waar: in amsterdam zijn een paar plekken waar je terecht kunt zoals bij het skatepark in amsterdam noord (nDsm werf). er zijn meerdere halfpipes te vinden in de stad (bijvoorbeeld op het museumplein, of bij kadoelen in amsterdam-noord). bankjes of stoepjes op straat zijn natuurlijk ook heel geschikt.

14

13

een sterk politiek rolmodel vonden wij bij jaa! in roos kistemaker (18). roos is een slim, jong en vooral gedreven persoon. ze is bekend op school om haar doortastendheid bij leraren en haar rebelse maar doch lieve karakter. en dat uit roos allemaal in dWars, de jongeren organisatie van groenlinks. Wereld, ontmoet hier, roos kistemaker. 15

anDrew M KKinga ‘ik ben eigenlijk een onbekende bekende nederlander’ andrew makkinga zit nooit stil. hij heeft zijn eigen radioprogramma bij www.radio6.nl en hij was jarenlang panellid bij het lagerhuis. ik sprak met andrew over zijn beweeglijke jeugd, bezigheden en de toekomst.

24

Kathmandu, de hoofdstad van nepal, gaan andrew en zijn zusje naar een britse internationale school. Thuis spreken ze engels. niet lang daarna verhuizen ze opnieuw, dit keer naar soedan. als daar in 1991 de golfoorlog uitbreekt, komen ze naar nederland, Hengelo om precies te zijn. Van daaruit verplaatsen ze zich eerst naar Winsum en uiteindelijk naar groningen. vlotte babbel als je hem nu hoort praten, zou je het niet zeggen, maar andrew leert pas echt nederlands op zijn negende. Op school, uit boekjes en video’s. ‘ik las altijd Pim, frits en ida van godfried bomans met mijn moeder en keek naar alfred

een ander kleurtje als ik vraag of hij zich wel eens gediscrimineerd voelde als donkere jongen in een nederlands dorp, blijft het heel even stil. ‘ik realiseerde me wel eigenlijk pas dat ik een kleur had toen ik in nederland kwam wonen.’ echt last had hij er niet van. Hij voelde zich niet gediscrimineerd: ‘achteraf gezien heb ik misschien wel wat dingen gemist, maar het is nooit echt een issue geweest. ik stond er gewoon niet voor open.’ als praktijkvoorbeeld noemt hij nog wel: ‘als tijdens een voetbalwedstrijd een van de tegenstanders een discriminerende opmerking maakte, zat mijn eigen team er meteen bovenop. ik was wel “onze andrew”, daar mochten anderen geen grappen over maken.’ amSterdam na de havo haalt andrew zijn propedeuse op het HbO, maar de grote stad roept. Oorverdovend hard. ‘Omdat ik toen al in het Jongerenlagerhuis zat, reisde ik elk weekend op en neer naar amsterdam.’ Zodra hij de mogelijkheid heeft, verhuist hij meteen naar amsterdam, ‘zogenaamd om politicologie te studeren,’ lacht hij. Dat studeren is er nooit van gekomen, maar zoals gezegd: andrew zit nooit stil. naast al zijn werkzaamheden is hij stiekem best een nerd: ‘ik word echt helemaal wild van geschiedenisboeken!’ in de jaren voordat hij naar amsterdam vertrok, was hij altijd al bezig met media. ‘ik maakte altijd filmpjes op vakantie en toen ik zestien was volgde ik een cursus in engeland.’ met andere jongeren

tom, 17, noord er mogen meer 16+ clubs komen!

dit is

danser, dj, host, Producent, acteur…

don

18

Wat is je advies aan andere jongeren? Denk bij politiek niet meteen aan saai. Politiek gaat over ons leven. bij een jongerenpartij kun je met gezellige mensen discussiëren over een ideale wereld. Daarom kan ik iedereen aanraden eens bij een jongerenpartij te gaan kijken.

don ceder (21) is een druk man. als hij niet bezig is met dansen op het podium, staat hij er naast om alles glad te laten verlopen. of hij is met een ander project bezig om jongeren hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. zijn laatste grote project was het theaterstuk crush. dit rauwe hip hop stuk vertelt het verhaal van een meisje dat verstrikt raakt in het web van de loverboys. in dit stuk mixte don dans en theater en dat allemaal samen met zijn geliefde talentvolle jongeren. maar don kan nog veel meer dan alleen dat...

Wil je een keer langskomen bij dWars amsterdam? kijk dan op amsterdam.dwars.org. Wil je een keer een vergadering van commissie rood bijwonen? stuur roos dan een mailtje op rood@ dwars.org

17

Facebooktest

tekst Kimberley Daal

26

Hoe goed hou jij via Facebook bij wat je vrienden aan het doen zijn? a niet b Van mijn real life vrienden weet ik meestal wel waar ze mee bezig zijn c ik weet altijd alles van en over iedereen

iSabel, 17, zeeburg als je uitgaat is er veel vriendjespoltiek, je komt dan alleen binnen als je de portier kent.

Hoe vaak update jij je status? a nee, mijn telefoon stamt uit de oertijd b soms, als ik iets écht moet delen c Op mijn mobiel, op de mobiel van mijn moeder

jelani, 15, zuid-ooSt de prijzen van het openbaar vervoer moeten naar beneden.

romY, 23, weSt Jaa! Mensen moeten niet meer roken in discotheken, dan gaat je haar zo stinken.

leSleY, 18, weSt ikzelf heb niet zoveel last van discriminatie. de mensen mogen wel wat liever zijn naar elkaar. ook ouderen naar jongeren trouwens, dat mag zeker beter.

19

Dit is DoN... voor het rauwe hip hop theaterstuk Crush mixte Don dans en theater.

anna,19, centrum ik erger me aan het winkelgedrag van mensen. iedereen is maar chagerijnig, al die grafkoppen!

giulia, 20, weSterpark ik vind het in amsterdam wel tolerant eigenlijk, heb nergens last van.

11

tekst Pia Canales fotografie TOmeK WHiTfielD

Hoeveel vrienden heb je op Facebook? a Tussen de 0 en 100 b Tussen de 100 en 200 c meer dan 200

juStin, 15, zuid-ooSt de metro’s mogen schoner, die zijn echt vies!

elmer, 20, oud-zuid het hele sociale gebeuren, mensen mogen wel wat toleranter naar elkaar zijn.

HoE bEGiN jE AAN EEN NuMMEr?

ik zit achter mijn piano, ik denk aan een bijzonder leuk meisje. Dan komen er allemaal

intervieW

tekst Pia Canales fotografie lisa elsenbUrg

martina, 18, weSt Mensen zouden wel wat meer respect kunnen tonen naar daklozen.

9

eigenlijk was ik al vrij jong, toen ik 7 was begon ik met gitaarspelen en muziek maken. Vanaf mijn 13e ben ik begonnen met het programma reason, om echt muziek te componeren op de computer.

HAD jE ooit GEDAcHt DAt jE zou WiNNEN?

Ja.

iNDiviDualism De jongste winnaar van de grote prijs van Nederland

waT ViND JiJ DaT ToleraNTer KaN?

vooruitzicht andrew laat vallen dat hij zich graag altijd overal mee bemoeit. als ik daarom vraag of hij wel eens heeft overwogen de politiek in te gaan, moet hij even nadenken. ‘De eerste Kamer lijkt me leuk, beetje achteroverleunen en sigaren roken,’ antwoord hij tenslotte lachend. ‘maar serieus, als de Tweede kamer over vijftien jaar nog bestaat… Wie zal het zeggen? Of ik begin een kunstgalerie, dat lijkt me ook leuk.’ Voorlopig blijft andrew toch een rasechte radioman. als hij een goede plaat hoort, ziet hij het als zijn plicht dit met zijn publiek te delen. ‘Je kunt in het leven niet alles zelf bepalen, maar ik geloof dat sommige dingen een roeping zijn.’ gelukkig heeft andrew makkinga zijn roeping gevonden en kunnen wij daar allemaal van meegenieten! 25

HoE zou jE jE MuziEK oMScHrijvEN?

Vind ik altijd een beetje lastig. ik zou het plaatsen onder electronica, ambient, dub misschien. ambient electronica klinkt wel mooi.

Wil je in de toekomst ook in de politiek? Het lijkt me heel leuk om een paar jaar in de politiek te gaan. maar ik vind dat je in de politiek een passant moet blijven en zorgen dat je midden in de maatschappij blijft staan. als ik de politiek in zou gaan zou ik dat doen als ik eerst werkervaring heb opgedaan.

streetrePort

Pia en lisa gingen De sTraaT OP Om aan amsTerDamse JOngeren Te Vragen WaT er beTer Kan in HUn sTaD. De Vraag Was Dan OOK: WaT VinD JiJ DaT TOleranTer Kan in amsTerDam?

GEWoNNEN?

10

vind je Groenlinks de beste partij? groenlinks is zeker de partij die het beste bij mij

16

obn’er andrew vertelt dat hij regelmatig herkend wordt op straat, ‘maar ik ben ook wel een beetje paranoïde soms,’ voegt hij er lachend aan toe. ‘ik ben eigenlijk een onbekende bekende nederlander!’ beroemd zijn is niet iets waar hij erg mee bezig is, maar: ‘positieve reacties zijn natuurlijk altijd leuk.’

timeliNe aNDrew 'ik ben eigenlijk een onbekende bekende Nederlander'

2

7

HoE rEAGEErDEN DE ANDErE fiNAliStEN toEN jij HAD

nou velen waren wel sportief en feliciteerden me, een enkeling vond het een beetje onterecht dat ik had gewonnen. ik vond het wel vet dat ik had gewonnen van mensen met veel meer ervaring dan ik. en ze waren allemaal ook wel een stuk ouder. ik voel me er niet super cool door, maar wel een beetje misschien. HoE ouD WAS jE toEN jE bEGoN MEt MuziEK?

past. Wij hebben vertrouwen in mensen. ik vind dat iedereen een plek moet hebben waar hij of zij tot zijn recht komt. maar dat betekent niet dat ik het altijd eens ben met wat ze zeggen bij Dwars. gelukkig maar, want dat zou ik saai vinden. Ook al hebben we ongeveer dezelfde mening, er kunnen toch wel eens heftige discussies ontstaan hoor!

16

Wat is je functie bij Dwars? ik ben voorzitter van de afdeling Commissie rood van DWars landelijk. Commissie rood is een inhoudelijke commissie die praat over onderwijs & wetenschap, zorg, cultuur, integratie en wonen.

vANWAAr DE zElfvErzEKErDHEiD?

Toen ik voor de halve finale geselecteerd was dacht ik wel dat ik een grote kans had om te winnen. ik merkte dat ik wel anders was dan de rest qua stijl en geluid. ik had ook een heel ander concept voor de finale dan de rest. namelijk een echte live band. ik stond daar dan met mijn computer waar loops uitkwamen en naast me stond een vijfkoppige band. Het live aspect was zeker een groot contrast met de andere finalisten. Die stonden op een enkeling na alleen met hun computer.

inderdaad. maar het ging me niet echt om het winnen eigenlijk, meer om het meedoen. Hoe cliché dat ook klinkt. mijn doel was om een vette liveshow neer te zetten waar ik trots op kon zijn, en dat is gelukt. Dat was ook wel te zien aan het publiek. iedereen ging crazy mad toen ik mijn muziek op ze afknalde. later stond in het jury rapport ook dat ze het vet vonden om te zien dat ik het publiek zo goed meekreeg. Zelfs mijn oma en opa waren aanwezig, en die gingen ook helemaal los.

op een koude winteravond zit ik samen met maarten brijker a.k.a. individualism op de bank. deze 17-jarige kerel is de nog kleine frisse wind die door de amsterdamse muziekscene vliegt. hoe kan het dat je met 17 jaar al zo veel succes hebt? jaa! sprak met het muzikale genie.

roos kistemaker lekker dwars!

was hij altijd plaatjes aan het draaien en hij begon toen al met radio maken. Zo kan het ook dat andrew, hoewel hij nog maar zesentwintig is, al tien jaar in het vak zit! in amsterdam gaat er een wereld voor hem open, hij komt mensen als Kees de Koning (radio-dj en oprichter van platenlabel Top notch, red.) tegen en het balletje begint te rollen. Hij nam een radiodemo op en deze viel in de smaak. ‘ik was nog geen twintig en ik mocht al beginnen bij 3fm, heel vet natuurlijk.’

24

Wat is Dwars? DWars is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van groenlinks. We zijn een gezellige club idealisten die groene en linkse politiek belangrijk vinden. We proberen de politiek, vooral groenlinks, te beïnvloeden door onze mening op allerlei manieren uit te dragen, bijvoorbeeld via media optredens en ludieke acties. Ook werken we veel samen met andere politieke jongerenorganisaties. Voor mij is DWars vooral een plek waar ik leuke mensen ontmoet en kan praten over onderwerpen die me interesseren. ik heb het heel erg naar mijn zin bij DWars.

StEl jEzElf EENS voor:

ik ben individualism. ik maak elektronische muziek en ik heb de grote Prijs van nederland gewonnen in de categorie Dance/Producer. Wat mij zeer gelukkig maakt. De grote Prijs van nederland is een wedstrijd voor muzikaal talent in nederland. Het bestaat uit 4 verschillende categorieën. Junkie Xl en nobody beats the Drums zijn bekende namen die al eerder deze prijs hebben gewonnen. EN Nu jij DuS, DE joNGStE WiNNAAr ooit!

politiek “ik geloof eigenlijk niet zo in democratie. afgelopen verkiezingen ben ik niet gaan stemmen, normaal stem ik blanco. er zit niemand in de Tweede Kamer waar ik door vertegenwoordigd wil worden. eigenlijk worden we vertegenwoordigd door muziek, een nummer dat bij je stemming past vertegenwoordigt je gevoel, dat vind ik belangrijk.”

tekst Pia Canales fotografie TOmeK WHiTfielD

roos KisteMaKer

tekst Pia Canales fotografie lisa elsenbUrg

Jodocus Kwak,’ vertelt hij. Hoewel zijn vader nederlands is, wordt hij behoorlijk in het diepe gegooid. gelukkig pikt hij de taal snel op, hoewel: ‘schrijvend wil je me echt niet bezig zien.’

inSpiratie “ik heb niet echt idolen op muziekgebied. Vroeger luisterde ik veel rauwe muziek: Wu Tang Clan, Xzibit, mos Def… Op dit moment ben ik helemaal weg van het album my World van lee fields & The expressions, prachtig. Verder vind ik de muziek van bijvoorbeeld Herman van Veen en boudewijn de groot heel mooi, zij hebben fantastische nummers gemaakt. nederlandse hiphop luister ik zelf eigenlijk helemaal niet.”

6

tussenpersoon tussen mij en mijn creator, mijn schepper. in de bijbel staan hele mooie metaforen, die hoor je hier en daar ook terug in mijn muziek.”

Hé roos, vertel eens aan de lezers wie je bent. mijn naam is roos. ik zit nu in 6vwo op het gerrit van der Veen College. en ik ben actief voor DWars, groenlinkse jongeren. Volgend jaar wil ik op reis naar india en vervolgens geneeskunde studeren. ik hoop later voor artsen zonder grenzen te kunnen werken.

lekker dWars

urbaN sports Jaa! dook in de wereld van urban sports, wat een echte mannenwereld is.

timeline

vijf december “ik ben niet tegen sinterklaas, ik ben alleen niet vóór Zwarte Piet. in zijn uiterlijk zitten natuurlijk allerlei verwijzingen naar de slavernij en voor veel

intervieW

sKaTe BoarDeN Wat: inmiddels classic deze sport. Het concept is bekend: op een plankje met vier wielen trucs uithalen, op straat, al rijdend of op een ramp of halfpipe.

ik ben niet tegen sinterklaas, ik ben alleen niet vóór zWarte Piet.

6

Waar: Zomaar een deur in amsterdam noord, een bel. Daarachter gaat een gymzaal schuil die vol staat met trampolines, matten en een tumblingbaan (soort enorm luchtbed). Je kan ook terecht in de turnzaal van de alO/HVa (dr. meurerlaan 8)

FreerUNNiNg

in beweging andrew ziet het levenslicht in 1984 in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. De oerhollandse achternaam komt voort uit het feit dat zijn moeder trouwt met rob makkinga, die op verschillende plekken irrigatieprojecten coördineert. Hierdoor verhuist het gezin al snel naar nepal. in

de amsterdamse raPPer manu ken je natuurlijk van zijn veelbesProken debuutalbum de vloek oP de overvloed en van zijn radioProgramma sPoken radio oP FunX.

Wat: Deze (nog) vrij onbekende sport bevat elementen uit martial arts, turnen, capoeira en breakdancing. Je maakt een zo indrukwekkend mogelijke combinatie van bewegingen zoals salto’s, backflips en twists.

Waar: Dansen is vaak iets voor meisjes, maar Jaa! kwam bij het amsterdam Dance Centre eigenlijk alleen maar jongens tegen. Zeker in de winter is dit geen sport om op straat of in een park te beoefenen. Dus gebeurt het op verschillende dansscholen in de stad.

bijbel “ik ben wel gelovig, maar niet religieus. ik werd katholiek opgevoed, maar schreef me op mijn zeventiende uit bij de kerk omdat ik het zo verschrikkelijk vond. Dat vind ik nu niet meer hoor, maar ik heb me gewoon nooit opnieuw ingeschreven. ik heb geen religie nodig als

maNu iN quotes De amsterdamse rapper manu staat bekend om zijn kritische kijk op de maatschappij.

TriCKiNg

Wat: breakdance is een dansstijl die voorkomt uit de hiphop. Het bestaat uit vier basiselementen: toprock, downrock, power moves en freezes/suicides. Dit zijn veel acrobatische bewegingen zoals een salto of overslag, maar ook een headspin hoort erbij. er wordt vaak gebatteld waarbij de crews elkaar in een cirkel uitdagen om hun beste moves te laten zien.

mensen is dat nog altijd erg kwetsend. ik vind wel dat we daar af en toe stil bij zouden moeten staan.”

Bron: os.amsterdam.nl

ben je te laat en is het al verstuurd. Toch kunnen er af en toe erg grappige

4

andrew zit al in het café waar we hebben afgesproken als ik binnenkom. Het is onze tweede afspraak, de eerste ging niet door omdat hij ziek was. Het is duidelijk dat deze jongen zijn brood verdient met zijn vlotte babbel: hij begint meteen te praten en stopt daar ook lange tijd niet mee. gezellig!

amSterdam vS. gouda “amsterdam is een samensmelting van verschillende culturen. als je op straat om je heen kijkt, zie je mensen in alle kleuren, soorten en maten. Dat heb je in gouda natuurlijk ook, maar er zijn daar nog wel meer dan hier mensen die een probleem hebben met die diversiteit. mijn eigen vriendengroep is qua etnische samenstelling heel divers, maar dat is niet iets waar ik bij stilsta.”

bij laagopgeleide

www.cadeaucode.nl site kan dat! Je koopt een cadeaucode

die dan gratis thuisbezorgd wordt!

TOmeK WHiTfielD (19), fotograaf “ik ben fotograaf, ik werk met photoshop en ik drum in een metalband. ik was blikopener voor het stedelijk museum en kwam zo bij Jaa! terecht.”

seks heeft voor het zoenen? Dit komt vooral voor

doe mee & Win!

de woorden in je sms verandert. Vaak

lisa elsenbUrg (20), hoofdredacteur/fotograaf “Houdt van: muziek, fotograferen, vrienden, reizen, afrika, zon, hard werken, dansen, slapen, nachten doorhalen, lachen, paardrijden, knuffelen, knuffels, eten, films en lezen. na de middelbare school, 6 maanden ghana, baantjes als doorbitch, conciërge en au-pair gaat zij volgend schooljaar (waarschijnlijk) weer studeren!”

jongeren tussen

Bron: os.amsterdam.nl

tiP!

tekst Pia Canales fotografie TOmeK WHiTfielD

er zit niemand in de tWeede kamer Waar ik door vertegenWoordigd Wil Worden.

de 12 en 25 jaar

allochtonen en autochtonen voelden zich

initiatief met 30.000 euro. Voor meer informatie, ga naar www.solink.nl.

Manu werd als Maarten van Kersbergen in Gouda geboren in 1984. Na eerst een paar vaak gedownloade albums op te hebben genomen met zijn broer Neo, kwam in 2008 zijn eerste soloalbum uit. Hij woont nu in Amsterdam. Manu rapt over uiteenlopende onderwerpen, maar staat toch vooral bekend om zijn kritische kijk op de maatschappij. We voelen hem aan de tand over de meest uiteenlopende onderwerpen.

een kwart van de

amsterdam. marokkanen bleken het

heid bij senioren en woningnood bij studenten op te lossen. sinds kort subsidieert de gemeente amsterdam dit

Kimberley Daal (20), redacteur “ik vond dat het wel eens tijd werd voor een interessant verhaal, voor als mensen op een verjaardag zouden vragen: wat doe jij zoal? ik ben net gestopt met mijn studie, en zo boeiend is mijn werk nou ook weer niet. Daarom ben ik bij Jaa! gekomen, voor de interessante verhalen. en de interessante mensen. en de interessante belevenissen. ik heb het allemaal gehoord, gezien en meegemaakt, ik was er gewoon bij! binnenkort is de volgende familieverjaardag en deze keer heb ik zeker wat te melden!”

intervieW

tekst Kimberley Daal fotografie lisa elsenbUrg

BiograFie

tekst Tamara lammerTse, Kimberley Daal

Wist je dat?

marokkanen voelen zich meeSt gediScrimineerd

amsTerDam – studenten en senioren wonen tegenwoordig samen. stichting

26

HAD jE HEt MEEStE A?

Welk FacebooktyPe ben jij?

Sjaan,19, zeeburg Meer opstaan voor ouderen in het oV.

pleuntje, 20, weSterpark Meer tolerantie in het verkeer! Vooral onder fietsters.

street report wat vind jij dat toleranter kan in amsterdam?

facebook zit (nog) niet bepaald in jouw systeem. Je geniet van je nietdigitale leven en je ziet je vrienden vaker in het echt dan op je beeldscherm. Vierkante oogjes zul jij niet zo snel krijgen, maar vergeet niet dat je ook vaak de laatste roddels mist door je profiel te verwaarlozen!

Speel je ook spelletjes op Facebook? a nee, ik heb ze allemaal geblokkeerd b ik heb het wel eens geprobeerd, maar ben niet zo fanatiek c mijn online café, boerderij en aquarium zijn altijd spic en span

Maak je nog wel eens gebruik van MSN of e-mail? a ik zou niet weten hoe ik de buitenwereld anders bereik b minder dan vroeger, het kan ook via facebook c msn? is dat een soort facebookchat?

Update je je status wel eens onderweg? a nee, mijn telefoon stamt uit de oertijd b soms, als ik iets écht moet delen c Op mijn mobiel, op de mobiel van mijn moeder of op de computer in de bibliotheek: mijn vrienden hebben het recht om te weten wat ik doe!

28 HAD jE HEt MEEStE b?

Jij bent goed bezig. Hoewel je af en toe wel eens meer tijd op face-

HAD jE HEt MEEStE c?

Jij moet echt eens achter je oor krabben of je niet per ongeluk een flinke

book doorbrengt dan je zou willen,

facebookverslaving hebt opgebouwd.

weet jij nog een gezonde balans te

als je je vrienden voornamelijk ziet

bewaren tussen het echte leven en

als je berichten op hun prikbord

het leven online. Vooral in tijden van

achterlaat, weet je dat je iets te ver

veel schoolwerk is facebook je beste

bent gegaan. als je in paniek raakt als

vriend, maar als het erop aankomt

je op school bedenkt dat je je online

weet je ook het rode kruisje in de

varkens bent vergeten te voeren: haal

rechterbovenhoek bijtijds te vinden!

even diep adem. ga eens wat vaker de deur uit en laat je profiel een dagje met rust, dat kan zeker geen kwaad!

27

28

FaCebooktest wat ben jij voor gebruiker? Doe de test!

29


fotografie tomek whitFielD

voorWoord

wij van Jaa! zijn ongelooflijk blij en trots dat jij ons magazine nu kunt vasthouden, ruiken en proeven. met bloed, zweet en tranen hebben we de afgelopen tijd gezwoegd en geploeterd om van de tweede editie van Jaa! magazine een feit te maken. we hopen dan ook van harte dat jullie er net zo enthousiast van worden als wij tijdens het maken zijn geweest! voordat jij dit magazine in je handen kon houden, is er een hoop gebeurd. we zijn op zoek gegaan naar nieuwtjes en tips uit amsterdam, zodat jij weer op de hoogte bent. we spraken met rapper manu, die ons een blik gunde op zijn realiteit. we gingen op pad met grote prijs-winnaar maarten brijker a.k.a. individualism. we praatten met inspirerende jongeren roos en Don over hun interessante bezigheden. we hadden een goed gesprek met radiotycoon andrew makkinga. Nee, wij van Jaa! hebben niet stil gezeten. Dit nummer heeft natuurlijk nog meer voor jullie in petto: in het streetreport komen jullie zelf aan het woord, in de quiz kun je erachter komen wat voor Facebooktype jij bent en in de prijsvraag kun je een vet t-shirt winnen. Dan rest ons nu niets dan jou heel veel leesplezier te wensen, en vergeet zeker niet om onze site snel te bezoeken om je mening te laten horen! Namens de hele redactie, Kimberley Daal, redacteur bij jAA!

3


jaa! redactie

Kimberley Daal (20), redacteur “Ik vond dat het wel eens tijd werd voor een interessant verhaal, voor als mensen op een verjaardag zouden vragen: wat doe jij zoal? Ik ben net gestopt met mijn studie, en zo boeiend is mijn werk nou ook weer niet. Daarom ben ik bij JAA! gekomen, voor de interessante verhalen. En de interessante mensen. En de interessante belevenissen. Ik heb het allemaal gehoord, gezien en meegemaakt, ik was er gewoon bij! Binnenkort is de volgende familieverjaardag en deze keer heb ik zeker wat te melden!”

4

Pia Canales (18), redacteur “Is het een rockster, is het een cavia, nee het is... Pia Canales, 18 jaar!!!! Woooooo. 6 VWO. In dit fantastische blad heb ik geschreven en samengewerkt met de stoerste, inspirerendste mensen. Was dat leuk? JAA!”

Lisa Elsenburg (20), hoofdredacteur/fotograaf “Houdt van: muziek, fotograferen, vrienden, reizen, Afrika, zon, hard werken, dansen, slapen, nachten doorhalen, lachen, paardrijden, knuffelen, knuffels, eten, films en lezen. Na de middelbare school, 6 maanden Ghana, baantjes als doorbitch, conciërge en au-pair gaat zij volgend schooljaar (waarschijnlijk) weer studeren!”

fotografie Tomek Whitfield

Tamara Lammertse (22), redacteur “Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd aan de VU en ik volleybal en dans graag. Ik ben stage gaan lopen bij Diversion om werkervaring op te doen. Aangezien ik schrijven leuk vind, was de vraag of ik mee wilde werken aan JAA! magazine snel beantwoord!”

Tomek Whitfield (19), fotograaf “Ik ben fotograaf, ik werk met photoshop en ik drum in een metalband. Ik was Blikopener voor het Stedelijk Museum en kwam zo bij JAA! terecht.”


News Flash

tekst tamara lammertse, kimberley Daal

WIst je dat?

Samenwonende Studenten en ouderen

marokkanen voelen zich meeSt gediScrimineerd

amsterDam – studenten en senioren

amsterDam – gemiddeld 21 procent

wonen tegenwoordig samen. stichting

van de amsterdammers voelde zich in

solink koppelt namelijk woningzoekende

2010 weleens gediscrimineerd. Dit blijkt

studenten aan alleenstaande ouderen.

uit een onderzoek van de gemeente

hiermee probeert de stichting eenzaam-

amsterdam. marokkanen bleken het

een kwart van de

heid bij senioren en woningnood bij

meest last te hebben van discriminatie,

jongeren tussen

studenten op te lossen. sinds kort

turken en surinamers minder. westerse

de 12 en 25 jaar

subsidieert de gemeente amsterdam dit

allochtonen en autochtonen voelden zich

seks heeft voor

initiatief met 30.000 euro. voor meer

het minst gediscrimineerd.

het zoenen? Dit

informatie, ga naar www.solink.nl.

Bron: os.amsterdam.nl

komt vooral voor bij laagopgeleide

Bron: os.amsterdam.nl

tIP! www.cadeaucode.nl

doe mee & WIn!

een cadeau sturen per sms? via deze

jongeren en niet-westerse, allochtone jongens. Bron: Nu.nl 46 procent van alle amsterdamse vrouwen tussen de

site kan dat! Je koopt een cadeaucode

rosario smit, beter bekend als smitty

15 en 64 jaar eco-

en geeft aan wanneer en naar wie deze

smijt, zit nooit stil. Deze duizendpoot

nomisch zelfstandig

verstuurd wordt. met deze code kan een

uit amsterdam west heeft net zijn

is? het grootste

cadeau uitgezocht worden op de website,

derde album, Zaken gaan vooruit,

die dan gratis thuisbezorgd wordt!

uitgebracht onder zijn eigen label

bestaat uit autochtone en westerse

gedeelte hiervan

gexxx records. Daarnaast is hij bezig

vrouwen, het kleinste gedeelte uit turkse

damnyouautocorrect.com

met het opnemen van een nieuwe

en marokkaanse vrouwen.

Je kent het vast wel, je smartphone die

videoclip en er zit zelfs een dvd aan

Bron: os.amsterdam.nl

de woorden in je sms verandert. vaak

te komen. Daar nog eens bovenop

ben je te laat en is het al verstuurd.

heeft smitty smijt recentelijk zijn eigen

Driekwart van de

toch kunnen er af en toe erg grappige

kledinglijn gelanceerd. onder de naam

homo’s in amster-

berichtjes ontstaan. op deze site vind je

Jawel hoor bracht hij een serie vette

dam de bijnaam

veel hilarische autocorrecties.

trainingspakken uit, voor jongens en

‘gay Capital of the

meisjes. Net een beetje anders, net

world’ niet bij de

lmgtfy.com

een beetje leuker. De kleding kun je

stad vindt passen?

vind je die vrienden die altijd alles aan

bestellen via smittysmijt@gmail.com.

je vragen ook zo vervelend? alsof ze nog

wil je kans maken op een shirt uit deze

alle homoseksuele mannen en vrouwen

nooit van een zoekmachine hebben ge-

reeks, geef ons dan een goede, maffe,

vinden ook dat het klimaat voor homo’s

hoord! Dan is ‘let me google that for you’

frisse of opmerkelijke reden waarom

in amsterdam de laatste jaren is verslech-

een erg grappige manier om dit duidelijk

jij dit te gekke shirt verdient en wie

terd. Bron: os.amsterdam.nl

te maken. vul de vraag in op deze site en

weet…! mail je antwoord naar info@

stuur de link naar je vriend.

jongamsterdam.nl o.v.v. prijsvraag.

79 procent van

5


Manu in quotes De Amsterdamse rapper Manu ken je natuurlijk van zijn veelbesproken debuutalbum De Vloek Op De Overvloed en van zijn radioprogramma Spoken Radio op FunX. 6


tekst kimberley Daal fotografie lisa elseNburg

BiograFie Manu werd als Maarten van Kersbergen in Gouda geboren in 1984. Na eerst een paar vaak gedownloade albums op te hebben genomen met zijn broer Neo, kwam in 2008 zijn eerste soloalbum uit. Hij woont nu in Amsterdam. Manu rapt over uiteenlopende onderwerpen, maar staat toch vooral bekend om zijn kritische kijk op de maatschappij. We voelen hem aan de tand over de meest uiteenlopende onderwerpen.

amSterdam vS. gouda “amsterdam is een samensmelting van verschillende culturen. als je op straat om je heen kijkt, zie je mensen in alle kleuren, soorten en maten. Dat heb je in gouda natuurlijk ook, maar er zijn daar nog wel meer dan hier mensen die een probleem hebben met die diversiteit. mijn eigen vriendengroep is qua etnische samenstelling heel divers, maar dat is niet iets waar ik bij stilsta.”

er zIt nIemand In de tWeede kamer Waar Ik door vertegenWoordIgd WIl Worden.

mensen is dat nog altijd erg kwetsend. ik vind wel dat we daar af en toe stil bij zouden moeten staan.” bijbel “ik ben wel gelovig, maar niet religieus. ik werd katholiek opgevoed, maar schreef me op mijn zeventiende uit bij de kerk omdat ik het zo verschrikkelijk vond. Dat vind ik nu niet meer hoor, maar ik heb me gewoon nooit opnieuw ingeschreven. ik heb geen religie nodig als

Ik ben nIet tegen sInterklaas, Ik ben alleen nIet vóór zWarte PIet. vijf december “ik ben niet tegen sinterklaas, ik ben alleen niet vóór Zwarte piet. in zijn uiterlijk zitten natuurlijk allerlei verwijzingen naar de slavernij en voor veel

tussenpersoon tussen mij en mijn creator, mijn schepper. in de bijbel staan hele mooie metaforen, die hoor je hier en daar ook terug in mijn muziek.”

inSpiratie “ik heb niet echt idolen op muziekgebied. vroeger luisterde ik veel rauwe muziek: wu tang Clan, Xzibit, mos Def… op dit moment ben ik helemaal weg van het album my world van lee Fields & the expressions, prachtig. verder vind ik de muziek van bijvoorbeeld herman van veen en boudewijn de groot heel mooi, zij hebben fantastische nummers gemaakt. Nederlandse hiphop luister ik zelf eigenlijk helemaal niet.” politiek “ik geloof eigenlijk niet zo in democratie. afgelopen verkiezingen ben ik niet gaan stemmen, normaal stem ik blanco. er zit niemand in de tweede kamer waar ik door vertegenwoordigd wil worden. eigenlijk worden we vertegenwoordigd door muziek, een nummer dat bij je stemming past vertegenwoordigt je gevoel, dat vind ik belangrijk.” 7


waarheid “er is niet zoiets als één waarheid. iedereen heeft zijn eigen waarheid, als jij hier uit het raam kijkt zie jij iets heel anders dan ik. Dat is jouw waarheid. mijn waarheid hoor je in mijn muziek, maar dat is maar een momentopname. in die twee jaar sinds De vloek op De overvloed uitkwam is er natuurlijk weer van alles veranderd.”

gratis!

vroeger WIlde Ik Wel graag mensen beWust maken, tegenWoordIg Is mIjn muzIek echt een uItIng van mIjn gevoelens.

muziek “het is niet mijn bedoeling een soort beweging op te zetten van mensen die mijn denkbeelden delen. vroeger wilde ik wel graag mensen bewust maken, tegenwoordig is mijn muziek echt een uiting van mijn gevoelens. als ik iets van me afschrijf, ben ik het ook echt kwijt.” plannen “ik ben bezig mijn studie antropologie af te ronden en heb het heel druk met mijn radioprogramma, de voorbereiding kost veel tijd. het is fantastisch om gedachten met mensen uit te wisselen op hun eigen vakgebied, kennis op te doen uit de eerste hand. ik ben bezig een reeks benefietconcerten op touw te zetten (check www. dontforgetgaza.nl) en daarnaast komt mijn nieuwe album eraan, ik hoop het ook echt op te gaan nemen in gaza.” 8

Manu’s nieuwste track, De Dag Dat De Euro valt, kun je nu gratis downloaden op www.manu-music.com


De jongste winnaar van de Grote Prijs

Individualism, 17 jaar en een muzikaal genie 9


IntervIeW

op een avond zit ik samen met maarten brijker a.k.a. Individualism op de bank. deze 17-jarige kerel is de nog kleine frisse wind die door de amsterdamse muziekscene vliegt. hoe kan het dat je met 17 jaar al zo veel succes hebt? jaa! sprak met het muzikale genie.

10


tekst pia CaNales fotografie tomek whitFielD

StEl jEzElf EENS voor:

vANWAAr DE zElfvErzEKErDHEiD?

ik ben individualism. ik maak elektronische muziek en ik heb de grote prijs van Nederland gewonnen in de categorie Dance/producer. wat mij zeer gelukkig maakt. De grote prijs van Nederland is een wedstrijd voor muzikaal talent in Nederland. het bestaat uit 4 verschillende categorieĂŤn. Junkie Xl en Nobody beats the Drums zijn bekende namen die al eerder deze prijs hebben gewonnen.

toen ik voor de halve finale geselecteerd was dacht ik wel dat ik een grote kans had om te winnen. ik merkte dat ik wel anders was dan de rest qua stijl en geluid. ik had ook een heel ander concept voor de finale dan de rest. Namelijk een echte live band. ik stond daar dan met mijn computer waar loops uitkwamen en naast me stond een vijfkoppige band. het live aspect was zeker een groot contrast met de andere finalisten. Die stonden op een enkeling na alleen met hun computer.

EN Nu jij DuS, DE joNGStE WiNNAAr ooit!

inderdaad. maar het ging me niet echt om het winnen eigenlijk, meer om het meedoen. hoe clichĂŠ dat ook klinkt. mijn doel was om een vette liveshow neer te zetten waar ik trots op kon zijn, en dat is gelukt. Dat was ook wel te zien aan het publiek. iedereen ging crazy mad toen ik mijn muziek op ze afknalde. later stond in het jury rapport ook dat ze het vet vonden om te zien dat ik het publiek zo goed meekreeg. Zelfs mijn oma en opa waren aanwezig, en die gingen ook helemaal los.

HoE rEAGEErDEN DE ANDErE fiNAliStEN toEN jij HAD GEWoNNEN?

Nou velen waren wel sportief en feliciteerden me, een enkeling vond het een beetje onterecht dat ik had gewonnen. ik vond het wel vet dat ik had gewonnen van mensen met veel meer ervaring dan ik. en ze waren allemaal ook wel een stuk ouder. ik voel me er niet super cool door, maar wel een beetje misschien. HoE ouD WAS jE toEN jE bEGoN MEt MuziEK?

vind ik altijd een beetje lastig. ik zou het plaatsen onder electronica, ambient, dub misschien. ambient electronica klinkt wel mooi.

eigenlijk was ik al vrij jong, toen ik 7 was begon ik met gitaarspelen en muziek maken. vanaf mijn 13e ben ik begonnen met het programma reason, om echt muziek te componeren op de computer.

HAD jE ooit GEDAcHt DAt jE zou WiNNEN?

HoE bEGiN jE AAN EEN NuMMEr?

Ja.

ik zit achter mijn piano, ik denk aan een bijzonder leuk meisje. Dan komen er allemaal

HoE zou jE jE MuziEK oMScHrijvEN?

11


diepe gevoelens op van de club, van de scene. Dan komen er zoveel creatieve ideeĂŤn naar boven dat mijn vingers vanzelf beginnen te spelen.

WAt iS jE ADviES AAN ANDErE bEGiNNENDE

WAt zou Er bEtEr KuNNEN iN DE AMStErDAMSE

NEE ADviES.

MuziEKScENE?

oh ha ha. probeer je muziek aan zoveel mogelijk andere mensen te laten horen. advies vragen aan andere mensen kan zorgen voor nieuwe invalshoeken, daar leer je echt wat van. ook kan je er optredens en contacten uit halen. Je muziek aan andere mensen laten horen is ontzettend belangrijk maar ook weer niet, het belangrijkste is eigenlijk om niet zoveel van andere mensen aan te trekken en vooral dicht bij jezelf te blijven.

Die hypes zouden wel weg mogen, soms wordt echte kunst niet gewaardeerd maar gaat het meer om een hype. maar dat kan je nooit verhelpen denk ik... WAAroM DENK jE DAt jouW Soort MuziEK NiEt zo populAir iS bij joNGErEN?

het is niet heel catchy of zo. De sound is wat dieper dan de mainstream muziek, je moet er een beetje van houden. ik heb ook niet echt die toekomstdroom om een super bekende DJ te worden. ik bedoel, dat zou wel fijn zijn, maar het is zeker niet de reden waarom ik muziek ben gaan maken. ik doe het voor de muziek. mijn toekomstdromen zijn voor nu een plaat maken en die uitbrengen. ook zou ik graag met meer vocalisten en instrumentalisten samenwerken. 12

MuziKANtEN?

vies?

benieuwd naar het geluid van deze muziekman? check zijn muziek op: www.soundcloud.com/individualism


tekst Jaa!

UrBaN sPorTs

een aantal jaa! jongeren kregen een interviewtraining van televisie- en radiopresentator frits barend (o.a. bekend van barend & van dorp, villa bvd). daarna gingen ze met een camera de stad in op zoek naar sportieve jongeren. tennis, voetbal, atletiek, die sporten kennen we allemaal wel. jaa! zocht het wat extremer en dook in de wereld van urban sports en kwam erachter dat dit best een mannenwereld is.

BMX Wat: Fietscross of stunten op een (kleine) fiets. bmX splist zich in verschillende takken: bmX race en bmX Freestyle. Freestyle kan je weer onderverdelen in Dirt, street, park, vert en Flatland.

Waar: Jaa! ging langs bij skatepark amsterdam op de NDsm-werf en sprak daar een aantal bmx’ers. hoewel deze sport bij uitstek een straatsport is, blijken veel bmx’ers toch graag in een skatepark te rijden. en zoveel zijn er daar niet van in amsterdam, én je moet de ruimte delen met andere skaters, dus de ruimte is krap!

13


BreaK DaNCe Wat: breakdance is een dansstijl die voortkomt uit de hiphop. het bestaat uit vier basiselementen: toprock, downrock, power moves en freezes/suicides. Dit zijn veel acrobatische bewegingen zoals een salto of overslag, maar ook een headspin hoort erbij. er wordt vaak gebatteld waarbij de crews elkaar in een cirkel uitdagen om hun beste moves te laten zien.

Waar: Dansen is vaak iets voor meisjes, maar Jaa! kwam bij het amsterdam Dance Centre eigenlijk alleen maar jongens tegen. Zeker in de winter is dit geen sport om op straat of in een park te beoefenen. Dus gebeurt het op verschillende dansscholen in de stad.

FreerUNNiNg

Wat: Free running is het zo mooi en zo snel mogelijk bewegen door de stad. hiervoor gebruik je alles wat je tegenkomt op straat waar je op en af kan springen: bankjes, randen, muren en stoepen. Waar: op straat. Jaa! sprak een aantal jongeren die graag een eigen ruimte hiervoor zouden willen om te oefenen. Dan weet je zeker dat de objecten die je gebruikt goed vastzitten en dat er niks kan gebeuren. en als je valt, val je binnen zachter dan op de stoeptegels! kijk voor meer info bijvoorbeeld op: www.freerunningthebasics.nl

14


TriCKiNg Wat: Deze (nog) vrij onbekende sport bevat elementen uit martial arts, turnen, capoeira en breakdancing. Je maakt een zo indrukwekkend mogelijke combinatie van bewegingen zoals salto’s, backflips en twists.

Waar: Zomaar een deur in amsterdam Noord, een bel. Daarachter gaat een gymzaal schuil die vol staat met trampolines, matten en een tumblingbaan (soort enorm luchtbed). Je kan ook terecht in de turnzaal van de alo/hva (dr. meurerlaan 8).

sKaTe BoarDeN Wat: inmiddels classic deze sport. het concept is bekend: op een plankje met vier wielen trucs uithalen, op straat, al rijdend of op een ramp of halfpipe.

Waar: in amsterdam zijn een paar plekken waar je terecht kunt zoals bij het skatepark in amsterdam Noord (NDsm werf). er zijn meerdere halfpipes te vinden in de stad (bijvoorbeeld op het museumplein, of bij kadoelen in amsterdam-Noord). bankjes of stoepjes op straat zijn natuurlijk ook heel geschikt. 15


IntervIeW

roos KisteMaKer

lekker dWars

een sterk politiek rolmodel vonden wij bij jaa! in roos kistemaker (18). roos is een slim, jong en vooral gedreven persoon. ze is bekend op school om haar doortastendheid bij leraren en haar rebelse maar doch lieve karakter. en dat uit roos allemaal in dWars, de jongeren organisatie van groenlinks. Wereld, ontmoet hier, roos kistemaker. 16


tekst pia CaNales fotografie tomek whitFielD

HĂŠ roos, vertel eens aan de lezers wie je bent. mijn naam is roos. ik zit nu in 6vwo op het gerrit van der veen College. en ik ben actief voor Dwars, groenlinkse jongeren. volgend jaar wil ik op reis naar india en vervolgens geneeskunde studeren. ik hoop later voor artsen zonder grenzen te kunnen werken. Wat is Dwars? Dwars is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van groenlinks. we zijn een gezellige club idealisten die groene en linkse politiek belangrijk vinden. we proberen de politiek, vooral groenlinks, te beĂŻnvloeden door onze mening op allerlei manieren uit te dragen, bijvoorbeeld via media optredens en ludieke acties. ook werken we veel samen met andere politieke jongerenorganisaties. voor mij is Dwars vooral een plek waar ik leuke mensen ontmoet en kan praten over onderwerpen die me interesseren. ik heb het heel erg naar mijn zin bij Dwars. Wat is je functie bij Dwars? ik ben voorzitter van de afdeling Commissie rood van Dwars landelijk. Commissie rood is een inhoudelijke commissie die praat over onderwijs & wetenschap, zorg, cultuur, integratie en wonen.

past. wij hebben vertrouwen in mensen. ik vind dat iedereen een plek moet hebben waar hij of zij tot zijn recht komt. maar dat betekent niet dat ik het altijd eens ben met wat ze zeggen bij Dwars. gelukkig maar, want dat zou ik saai vinden. ook al hebben we ongeveer dezelfde mening, er kunnen toch wel eens heftige discussies ontstaan hoor! Wil je in de toekomst ook in de politiek? het lijkt me heel leuk om een paar jaar in de politiek te gaan. maar ik vind dat je in de politiek een passant moet blijven en zorgen dat je midden in de maatschappij blijft staan. als ik de politiek in zou gaan zou ik dat doen als ik eerst werkervaring heb opgedaan. Wat is je advies aan andere jongeren? Denk bij politiek niet meteen aan saai. politiek gaat over ons leven. bij een jongerenpartij kun je met gezellige mensen discussiĂŤren over een ideale wereld. Daarom kan ik iedereen aanraden eens bij een jongerenpartij te gaan kijken. Wil je een keer langskomen bij dWars amsterdam? kijk dan op amsterdam.dwars.org. Wil je een keer een vergadering van commissie rood bijwonen? stuur roos dan een mailtje op rood@ dwars.org

vind je Groenlinks de beste partij? groenlinks is zeker de partij die het beste bij mij 17


IntervIeW

tekst pia CaNales fotografie tomek whitFielD

dIt Is

danser, dj, host, Producent, acteur‌

don don ceder (21) is een druk man. als hij niet bezig is met dansen op het podium, staat hij er naast om alles glad te laten verlopen. of hij is met een ander project bezig om jongeren hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. zijn laatste grote project was het theaterstuk crush. dit rauwe hip hop stuk vertelt het verhaal van een meisje dat verstrikt raakt in het web van de loverboys. In dit stuk mixte don dans en theater en dat allemaal samen met zijn geliefde talentvolle jongeren. maar don kan nog veel meer dan alleen dat... 19


20


Don, vertel eens wat over jezelf. ik ben danser. ik geef les op verschillende plaatsen en scholen. ook treed ik vaak op met dansgroepen. verder houd ik mij bezig met muziek, dat is echt een passie voor me. ik ben DJ en ik speel piano. verder ben ik betrokken bij

Ik had totaal geen rItmegevoel stichting game of life, een stichting die jongeren helpt het beste uit zichzelf te halen. wij zetten evenementen op waar jongeren de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en bieden een podium aan voor nieuw talent. af en toe host ik zulke events. Dan praat ik alles een beetje aan elkaar, presenteer ik de mensen etc. Daarbij ben ik soms als acteur betrokken bij producties. ook is het geloof erg belangrijk voor me, en ben daarom ook betrokken in de kerk. Hoe ben je begonnen met dansen? vroeger was ik echt stijf ha ha. ik wou wel dansen maar had totaal geen ritmegevoel. wel was ik al gefascineerd door dansen. ik zie het echt als een kunstvorm, als een sport. een paar vrienden die ik van mijn kerk kende nodigden mij ongeveer 4 jaar geleden uit om mee te doen met een dansgroep. ik was echt vreselijk, en wist dat zelf ook, maar gaandeweg begon het steeds beter te gaan. Doordat ik het echt graag wilde en bleef

oefenen en trainen, boekte ik vooruitgang. op een gegeven moment werd ik zelfs gevraagd om lessen te geven, en werd ik benaderd door andere dansgroepen om samen met hen op te treden. vanaf dat moment is het heel snel gegaan, en is dansen een groot onderdeel van mijn leven geworden. echt geweldig! Waarom wil je jongeren bij projecten zoals Game of life en crush betrekken? ik was zelf een jongen die heel veel dromen had, maar nooit wist hoe ik deze kon bereiken. ik geloofde niet dat het mogelijk was. ik wist niet waar ik moest beginnen, en ik had motivatie problemen. ik zie dat nu heel veel onder jongeren. sommige hebben gigantisch veel talent, en ik wil deze jongeren de kans geven om hun talenten te tonen aan de wereld. Zelf leer ik ook nog heel veel, maar ik probeer met wat ik doe altijd onervaren jongeren te gebruiken, en deze jongeren zo te inspireren om de volgende keer iets zelf te doen, en zelfs groter! vaak onderschatten deze jongeren zichzelf, en ik vind dat doodzonde. Waar ben je nu mee bezig? momenteel zijn we met Crush bezig met de voorbereidingen voor een schooltoer, waarbij we leerlingen op middelbare scholen bereiken. ook proberen we Crush nog ĂŠĂŠn keer op te voeren, omdat er nog heel veel vraag naar is. ik ben momenteel ook bezig met mijn master rechten aan de vrije universiteit, en ik hoop deze dit jaar af te ronden. verder ben ik met game of life bezig aan het uitwerken van enkele projecten. en ik ben bezig met het opzetten van een website, wat ik als platform wil gebruiken voor getalenteerde jongeren. Welke reacties heb je gekregen op je theaterstuk crush? wauw... de reacties waren echt ongelofelijk positief! wanneer je met de cast maanden traint dan hoop je wel op een mooi resultaat en op 21


positieve reacties, maar dit had ik niet verwacht. Na de première heb ik van letterlijk honderden jongeren gehoord dat ze het echt vet vonden. ik heb mails gehad van instanties die het geweldig vonden, en vroegen wanneer er weer een andere voorstelling zou komen. De mailtjes bleven binnenstromen, en ook via Facebook en twitter heb ik alleen maar positieve reacties gehad. Dat deed me veel, want je werkt toch wel een aantal maanden aan zo een project, en als het aanslaat dan ben je blij voor jezelf en ook voor iedereen die heeft meegeholpen. Hoe en waarom heb je dans en theater met elkaar gemixt? we hebben het onderwerp 'loverboys' gebruikt, maar ik wilde het verhaal op een unieke manier vertellen. Naast het verhaal zelf vond ik de uitvoering ervan ook erg belangrijk, en wilde dan dit ook anders aanpakken. toen kwamen we op het idee om zowel acteurs en dansers te gebruiken. het mooie eraan vond ik dat we de kans kregen om 2 podiumkunsten (theater en dans) samen te laten smelten en het ÊÊn geheel te laten worden, zonder dat het geforceerd leek. ik wilde iets neerzetten dat jongeren zowel interessant als spectaculair zouden vinden, en een fusie van dans en theater was daarvoor zeker geschikt Wat wil je doen in de toekomst? ik wil graag mensen helpen. Dat doe ik nu al een tijdje en dat wil ik blijven doen. ik heb daarom ook voor rechten als studie gekozen. ik denk dat ik een stichting op ga zetten, en daarmee uitreik naar mensen met de nodige problemen. ook wil ik later de politiek in, en helpen meedenken aan een beter beleid voor Nederland. ik geloof dat wij samen de wereld een betere plek kunnen maken, en ik ben best bereid om daar actief aan te deel te nemen door middel van politiek. 22

Ik zou gelIjk de WetgevIng aanPassen... Als jij een dag de baas was van Amsterdam, wat zou je dan veranderen/doen? ik zou gelijk de wetgeving aanpassen, en er voor zorgen dat ik langer dan 1 dag de baas ben ha ha. Nee, ik zou gelijk aan betere voorzieningen voor jongeren werken. Jongeren willen zichzelf ontwikkelen, maar kunnen dat vaak niet omdat de benodigde materialen er niet zijn. buurtcentra kunnen hulp bieden, maar deze hebben het allemaal zwaar sinds de bezuinigingen die door dit kabinet zijn ingevoerd. het stomste wat men kan doen is bezuinigen op de jeugd, omdat dit de leiders van de toekomst zijn. Door jongeren te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en zichzelf te ontwikkelen, garanderen we amsterdam een mooie toekomst.


tImelIne

tekst pia CaNales

anDrew M KKinga ‘Ik ben eIgenlIjk een onbekende bekende nederlander’ andrew makkinga zit nooit stil. hij heeft zijn eigen radioprogramma bij www.radio6.nl en hij was jarenlang panellid bij het lagerhuis. Ik sprak met andrew over zijn beweeglijke jeugd, bezigheden en de toekomst.

andrew zit al in het café waar we hebben afgesproken als ik binnenkom. het is onze tweede afspraak, de eerste ging niet door omdat hij ziek was. het is duidelijk dat deze jongen zijn brood verdient met zijn vlotte babbel: hij begint meteen te praten en stopt daar ook lange tijd niet mee. gezellig! in beweging andrew ziet het levenslicht in 1984 in kampala, de hoofdstad van oeganda. De oerhollandse achternaam komt voort uit het feit dat zijn moeder trouwt met rob makkinga, die op verschillende plekken irrigatieprojecten coördineert. hierdoor verhuist het gezin al snel naar Nepal. in kath24

mandu, de hoofdstad van Nepal, gaan andrew en zijn zusje naar een britse internationale school. thuis spreken ze engels. Niet lang daarna verhuizen ze opnieuw, dit keer naar soedan. als daar in 1991 de golfoorlog uitbreekt, komen ze naar Nederland, hengelo om precies te zijn. van daaruit verplaatsen ze zich eerst naar winsum en uiteindelijk naar groningen. vlotte babbel als je hem nu hoort praten, zou je het niet zeggen, maar andrew leert pas echt Nederlands op zijn negende. op school, uit boekjes en video’s. ‘ik las altijd pim, Frits en ida van godfried bomans met mijn moeder en keek naar alfred Jodocus


kwak,’ vertelt hij. hoewel zijn vader Nederlands is, wordt hij behoorlijk in het diepe gegooid. gelukkig pikt hij de taal snel op, hoewel: ‘schrijvend wil je me echt niet bezig zien.’ een ander kleurtje als ik vraag of hij zich wel eens gediscrimineerd voelde als donkere jongen in een Nederlands dorp, blijft het heel even stil. ‘ik realiseerde me wel eigenlijk pas dat ik een kleur had toen ik in Nederland kwam wonen.’ echt last had hij er niet van. hij voelde zich niet gediscrimineerd: ‘achteraf gezien heb ik misschien wel wat dingen gemist, maar het is nooit echt een issue geweest. ik stond er gewoon niet voor open.’ als praktijkvoorbeeld noemt hij nog wel: ‘als tijdens een voetbalwedstrijd een van de tegenstanders een discriminerende opmerking maakte, zat mijn eigen team er meteen bovenop. ik was wel “onze andrew”, daar mochten anderen geen grappen over maken.’ amSterdam Na de havo haalt andrew zijn propedeuse op het hbo, maar de grote stad roept. oorverdovend hard. ‘omdat ik toen al in het Jongerenlagerhuis zat, reisde ik elk weekend op en neer naar amsterdam.’ Zodra hij de mogelijkheid heeft, verhuist hij meteen naar amsterdam, ‘zogenaamd om politicologie te studeren,’ lacht hij. Dat studeren is er nooit van gekomen, maar zoals gezegd: andrew zit nooit stil. Naast al zijn werkzaamheden is hij stiekem best een nerd: ‘ik word echt helemaal wild van geschiedenisboeken!’ in de jaren voordat hij naar amsterdam vertrok, was hij altijd al bezig met media. ‘ik maakte altijd filmpjes op vakantie en toen ik zestien was volgde ik een cursus in engeland.’ met andere jongeren

was hij altijd plaatjes aan het draaien en hij begon toen al met radio maken. Zo kan het ook dat andrew, hoewel hij nog maar zesentwintig is, al tien jaar in het vak zit! in amsterdam gaat er een wereld voor hem open, hij komt mensen als kees de koning (radio-dj en oprichter van platenlabel top Notch, red.) tegen en het balletje begint te rollen. hij nam een radiodemo op en deze viel in de smaak. ‘ik was nog geen twintig en ik mocht al beginnen bij 3Fm, heel vet natuurlijk.’ obn’er andrew vertelt dat hij regelmatig herkend wordt op straat, ‘maar ik ben ook wel een beetje paranoïde soms,’ voegt hij er lachend aan toe. ‘ik ben eigenlijk een onbekende bekende Nederlander!’ beroemd zijn is niet iets waar hij erg mee bezig is, maar: ‘positieve reacties zijn natuurlijk altijd leuk.’ vooruitzicht andrew laat vallen dat hij zich graag altijd overal mee bemoeit. als ik daarom vraag of hij wel eens heeft overwogen de politiek in te gaan, moet hij even nadenken. ‘De eerste kamer lijkt me leuk, beetje achteroverleunen en sigaren roken,’ antwoord hij tenslotte lachend. ‘maar serieus, als de tweede kamer over vijftien jaar nog bestaat… wie zal het zeggen? of ik begin een kunstgalerie, dat lijkt me ook leuk.’ voorlopig blijft andrew toch een rasechte radioman. als hij een goede plaat hoort, ziet hij het als zijn plicht dit met zijn publiek te delen. ‘Je kunt in het leven niet alles zelf bepalen, maar ik geloof dat sommige dingen een roeping zijn.’ gelukkig heeft andrew makkinga zijn roeping gevonden en kunnen wij daar allemaal van meegenieten! 25


streetrePort

tekst pia CaNales fotografie lisa elseNburg

waT ViND JiJ DaT ToleraNTer KaN? pia eN lisa giNgeN De straat op om aaN amsterDamse JoNgereN te vrageN wat er beter kaN iN huN staD. De vraag was DaN ook: wat viND JiJ Dat toleraNter kaN iN amsterDam?

martina, 18, weSt Mensen zouden wel wat meer respect kunnen tonen naar daklozen.

tom, 17, noord er mogen meer 16+ clubs komen!

juStin, 15, zuid-ooSt de metro’s mogen schoner, die zijn echt vies!

romY, 23, weSt Jaa! Mensen moeten niet meer roken in discotheken, dan gaat je haar zo stinken.

elmer, 20, oud-zuid het hele sociale gebeuren, mensen mogen wel wat toleranter naar elkaar zijn. 26

giulia, 20, weSterpark ik vind het in amsterdam wel tolerant eigenlijk, heb nergens last van.


anna,19, centrum ik erger me aan het winkelgedrag van mensen. iedereen is maar chagerijnig, al die grafkoppen! iSabel, 17, zeeburg als je uitgaat is er veel vriendjespoltiek, je komt dan alleen binnen als je de portier kent.

jelani, 15, zuid-ooSt de prijzen van het openbaar vervoer moeten naar beneden.

leSleY, 18, weSt ikzelf heb niet zoveel last van discriminatie. de mensen mogen wel wat liever zijn naar elkaar. ook ouderen naar jongeren trouwens, dat mag zeker beter.

Sjaan,19, zeeburg Meer opstaan voor ouderen in het ov.

pleuntje, 20, weSterpark Meer tolerantie in het verkeer! vooral onder ďŹ etsters. 27


Facebooktest

tekst kimberley Daal

Welk FacebooktyPe ben jIj? 28


Hoeveel vrienden heb je op Facebook? a Tussen de 0 en 100 b Tussen de 100 en 200 c Meer dan 200

Hoe goed hou jij via Facebook bij wat je vrienden aan het doen zijn? a Niet b Van mijn real life vrienden weet ik meestal wel waar ze mee bezig zijn c Ik weet altijd alles van en over iedereen

Hoe vaak update jij je status? a 1 keer per week b 1 keer per dag c Meerdere keren per dag

Had je het meeste a?

Speel je ook spelletjes op Facebook? a Nee, ik heb ze allemaal geblokkeerd b Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ben niet zo fanatiek c Mijn online cafĂŠ, boerderij en aquarium zijn altijd spic en span

Maak je nog wel eens gebruik van MSN of e-mail? a Ik zou niet weten hoe ik de buitenwereld anders bereik b Minder dan vroeger, het kan ook via Facebook c MSN? Is dat een soort Facebookchat?

Update je je status wel eens onderweg? a Nee, mijn telefoon stamt uit de oertijd b Soms, als ik iets ĂŠcht moet delen c Op mijn mobiel, op de mobiel van mijn moeder of op de computer in de bibliotheek: mijn vrienden hebben het recht om te weten wat ik doe!

Had je het meeste b?

Had je het meeste c?

Facebook zit (nog) niet bepaald in

Jij bent goed bezig. Hoewel je af en

Jij moet echt eens achter je oor krab-

jouw systeem. Je geniet van je niet-

toe wel eens meer tijd op Face-

ben of je niet per ongeluk een flinke

digitale leven en je ziet je vrienden

book doorbrengt dan je zou willen,

Facebookverslaving hebt opgebouwd.

vaker in het echt dan op je beeld-

weet jij nog een gezonde balans te

Als je je vrienden voornamelijk ziet

scherm. Vierkante oogjes zul jij niet zo

bewaren tussen het echte leven en

als je berichten op hun prikbord

snel krijgen, maar vergeet niet dat je

het leven online. Vooral in tijden van

achterlaat, weet je dat je iets te ver

ook vaak de laatste roddels mist door

veel schoolwerk is Facebook je beste

bent gegaan. Als je in paniek raakt als

je profiel te verwaarlozen!

vriend, maar als het erop aankomt

je op school bedenkt dat je je online

weet je ook het rode kruisje in de

varkens bent vergeten te voeren: haal

rechterbovenhoek bijtijds te vinden!

even diep adem. Ga eens wat vaker de deur uit en laat je profiel een dagje met rust, dat kan zeker geen kwaad!

29


wat is jaa!?

jaa! report

WAT IS JAA!? Jeugd Actief voor Amsterdam (JAA!) is een platform voor Amsterdamse jongeren van 10 tot 23 jaar. JAA! jongeren geven gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die hen bezig houden. Zij bedenken zelf activiteiten, organiseren brainstorms, voeren debatten en acties, en doen onderzoek. Al sinds 2002 organiseert JAA! activiteiten en acties rond de belangrijkste thema’s waar jongeren zich mee bezig houden, zoals veiligheid, vrijetijdsbestedingen, alcohol & drugs, seksualiteit en de multiculturele stad.

Wat heeft JAA! in 2010 allemaal gedaan?

Voor wie? Alle Amsterdamse jongeren tussen de 10 en 23 jaar kunnen deelnemen aan de activiteiten. JAA! is divers. De jongeren van JAA! komen uit alle verschillende stadsdelen, hebben verschillende culturele achtergronden en interesses. JAA! is creatief. Jongeren geven via film, fotografie en multimedia hun blik op de stad en brengen zo hun leefwereld en mening onder de aandacht. Lid worden van JAA! Laat weten waar jij je mee bezighoudt, waarom Amsterdam jouw stad is, maar ook wat je niet goed vindt aan Amsterdam. Alle Amsterdamse jongeren tussen de 10 en 23 jaar kunnen mee doen met JAA! Dit doe je door je mening te geven in een panel of brainstorm, te onderzoeken wat andere jongeren vinden, of deel te nemen aan ludieke acties. Je kunt alleen meedoen, met een paar vrienden, of met je hele klas. Ook kun je zelf kiezen of je één keer mee wil doen of dat je er bij elk JAA! activiteit weer bij wil zijn! Wil jij ook je mening kwijt en ben je enthousiast geraakt door JAA! Kijk dan op jongamsterdam.nl en vul daar het aanmeldingsformulier in. De begeleiding van JAA! wordt uitgevoerd in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van Gemeente Amsterdam. De activiteiten van JAA! worden begeleid door Diversion, bureau voor maatschappelijke innovatie. 30

JAA! Trendmeting 2010 In 2010 werd de jaarlijkse trendmeting van JAA! gehouden. Meer dan 200 Amsterdamse jongeren tussen de 12 en 23 jaar deden hieraan mee. Hieruit bleek dat de jongeren vooral niet blij zijn met de OV-chipkaart. Het fenomeen van witte en zwarte scholen, geweld tegen homo’s en de populariteit van Geert Wilders zijn volgens hen ook negatieve trends in Amsterdam. Het uitgebreide winkel- en uitgaansaanbod, jongeren die doorstuderen en het milieu vinden ze daarentegen positieve trends. Voor het volledige rapport van de JAA! Trendmeting 2010 surf je naar www. jongamsterdam.nl. JAA! HOJO Jongeren maken zich zorgen over het geweld tegen homo’s in Amsterdam. Naar aanleiding van deze uitkomst van de JAA! Trendmeting werd JAA! Hojo (homojongeren) georganiseerd. 13 jongeren en 9 professionals kwamen bij elkaar om de oorzaken en problemen van geweld tegen homo’s te benoemen. Hieruit kwamen 9 aanbevelingen voort, die Stadsdeel West gaat gebruiken om de incidenten tegen te gaan en de problemen op te lossen. JAA! Participatiewedstrijd 2010 4 Amsterdamse scholen streden tegen elkaar tijdens de JAA! Highschool Battle. De scholieren moesten een flashmob maken om overmatig alcohol en drugsgebruik tegen te gaan. Ze kregen hierbij hulp van professionals uit de reclamewereld en een camerateam. Het filmpje met de meeste hits op Youtube was de winnende flashmob. In totaal hebben 250 leerlingen meegewerkt aan de filmpjes en zijn er via Youtube ruim 1000 jongeren bereikt. Op 10 november vond tijdens het eindevenement de prijsuitreiking plaats in het Comedy Theater in de Nes.


jaa! coloFon

Jaa! magaZiNe Nr. 2 2011 proJeCtleiDer michelle kulkens graFisCh oNtwerp Jannemieke oostra Drukwerk Drukwerk expert meDe mogeliJk gemaakt Door Jaa! Jeugd actief voor amsterdam, Diversion, gemeente amsterdam

reDaCtie lisa elsenburg, kimberley Daal, tomek whitfield, pia Canales, tamara lammertse eiNDreDaCtie eline Noordegraaf & sevtap g端ner CoNtaCt keizergsgracht 205, 1016 Ds, amsterdam, (020) 422 605 website www.jongamsterdam.nl e-mail info@jongamsterdam.nl 31


Amsterdam is jouw stad! Heb jij een mening? Laat ‘m horen www.JONGAMSTERDAM.NL

32

JAA! Magazine 2011  

Magazine van Jeugd Actief voor Amsterdam. JAA! is een platform voor Amsterdamse jongeren van 10 tot 23 jaar. JAA! jongeren geven gevraagd en...

JAA! Magazine 2011  

Magazine van Jeugd Actief voor Amsterdam. JAA! is een platform voor Amsterdamse jongeren van 10 tot 23 jaar. JAA! jongeren geven gevraagd en...

Advertisement