__MAIN_TEXT__

Page 1

diverscity FOCUS OP TALENT!!

8 besturen gingen aan de slag met een innovatief HRMproject in 2017

jaarverslag • 2017

6011 deelnemers BEREIKTE DIVERSCITY IN 2017 MET EEN LEZING OF OPLEIDING

Nieuw in 2017: de energiebarometer!

DOSSIER DUAAL LEREN

MINDY WILLEMS VAN POETSVROUW TOT KINDERBEGELEIDER

“DANKZIJ DIVERSCITY KWAM MIJN DROOM UIT!”


P+OCONGRES X / V / M r o Vo T N E L A T met ember 2018 27 nov

BluePoint Antwerpen Filip Williotstraat 9 2600 Berchem Antwerpen

Meer info en inschrijven via www.vvsg.be/sites/p-o-congres karen.sarens@diverscity.be


IN DIT DIVERSCITY JAARVERSLAG

Sterke

04 COVER VERHAAL: Mindy Willems van poetsvrouw tot kinderbegeleider

medewerkers

05 OPLEIDING IN DE KIJKER: docent en deelnemer aan het woord: ‘Dilemmatraining’ 06 FOCUS OP TALENT: innovatieve HRM projecten 07 MINI MAXI: minivormingen voor maximaal resultaat

lokale

08 OPLEIDING IN DE KIJKER: docent en deelnemer aan het woord: ‘Hallo? Is dit discriminatie?’ 09 DOSSIER DUAAL LEREN: de voordelen van duaal leren voor lokale besturen 10 CIJFERS EN NIEUWS UIT 2017: een overzicht 11 VOLGENDE JAREN: Diverscity plant een bruisend 2018-2019 11 CONTACT: overzicht contactgegevens medewerkers Diverscity

voor sterke besturen Is het je ook opgevallen dat het aanbod van Diverscity het voorbije jaar sterk is uitgebreid? Samen met de VVSG en vakorganisaties realiseren we een aanbod voor diverse doelgroepen binnen de lokale besturen: opleidingen leidinggeven voor ploegbazen, versterken van digitale vaardigheden, kwalificerende opleidingen, mentoropleidingen in het kader van duaal leren,…

Peter

Neirynck

Coördinator Diverscity

Binnen de lokale besturen werken heel wat kortgeschoolde medewerkers. We hebben voor hen een pakket aan opleidingen uitgewerkt die hen moet versterken in en buiten hun job. Daarnaast hebben we ook sterk ingezet op de preventie van werkstress en werkdruk. Via de Energiebarometer kunnen teams en diensten binnen een lokaal bestuur zelf aan de slag om in kaart te brengen waar de energiegevers en energievreters zitten. Misschien denkt u wel eens dat Diverscity een commerciële speler is? Niets is minder waar. Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG als werkgeversorganisatie en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. We staan in voor de uitvoering van het sectorconvenant en het addendum focus op talent inclusief het luik VTO van het VIA4-akkoord. We zijn best trots op de paritaire samenwerking die om de 2 jaar wordt vernieuwd. Zou het niet mooi zijn mocht dit partnerschap kunnen werken met een lange termijnvisie? Een sterk publieke sector steunt op sterke medewerkers. Inzetten op talentontwikkeling is meer dan een eendagsvlieg. Alleen is het nog zoeken naar een structurele financiering. Dit jaarverslag geeft een overzicht van de realisaties, met naast de cijfers ook concrete verhalen van medewerkers en belanghebbende.

WWW.DIVERSCITY.BE COLOFON

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Mieck Vos, algemeen directeur VVSG VORMGEVING: Nele De Cat AFBEELDINGEN EN ILLUSTRATIES designed met freepik.com, beeldmateriaal van VVSG en Diverscity REDACTIE: Nele De Cat CONTACT: Nele De Cat, nele.decat@diverscity.be, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel, T 02-211 55 33, www.diverscity.be

Graag tot op een van onze activiteiten.

Peter Neirynck


COVER verhaal

Mindy Willems van poetsvrouw tot kinderbegeleider

MINDY WILLEMS VAN POETSVROUW TOT KINDERBEGELEIDER

”DIT IS WAT IK ALTIJD WOU DOEN! IK HAAL ENORM VEEL VOLDOENING UIT MIJN JOB!” blij met deze kans? ‘Voor mij is het een droom die is uitgekomen! Ik heb door omstandigheden nooit de kans gehad om te studeren. Tijdens mijn middelbare studies had ik geen idee welke kant ik uit wilde. Ik ben dan na mijn middelbaar vrij snel beginnen werken als poetshulp in de buitenschoolse opvang. Het is maar door in die omgeving te werken dat ik heb ontdekt wat ik graag wou doen en waar mijn hart ligt bij kinderen!’

Mindy Willems MINDY WILLEMS was aan de slag als poetsvrouw in de buitenschoolse opvang ‘De Speelboom’ in Lovendegem en kon zich dankzij Diverscity omscholen tot kinderbegeleider. Dit gebeurde tijdens de werktijd zonder verlies van loon. Hoe ben je ertoe gekomen om de opleiding tot kinderbegeleider te volgen? ‘Ik werkte al acht jaar als poetshulp in de buitenschoolse opvang in Lovendegem. Ik deed die job graag, maar vooral omdat het een leuke omgeving was om in te werken. Tijdens die acht jaar is mijn interesse in de job als kinderbegeleider sterk aangewakkerd door andere kinderbegeleiders met de kinderen bezig te zien. Ik had zelf al wat info opgezocht over opleidingen tot kinderbegeleider, maar ik aarzelde toch nog. Ik heb uiteindelijk mijn verantwoordelijke bij De Speelboom, Els Coucke, hierover aangesproken en zij heeft mij verteld over de opleiding die mogelijk is via Diverscity.’ Door de opleiding via Diverscity te volgen kon je terug gaan studeren en toch je loon behouden. Ben je pagina 4/ DIVERSCITY.BE

De opleiding tot begeleider kinderopvang bestaat uit verschillende modules en omvat 360 uren opleiding (stage inbegrepen). Tijdens de opleiding is er 1 dag per week les en 1 dag per week stage. Ging het opnieuw studeren makkelijk? ‘Ik was bang dat het niet ging lukken, want mijn kind was nog jong. Ik heb dan nog een jaartje gewacht en ben er dan met volle moed aan begonnen. Mijn man en ouders hebben mij ongelofelijk gesteund en mij moed ingesproken als het even moeilijk was. Studeren en werken combineren is niet altijd makkelijk. Het is door mijn omgeving dat ik het gehaald heb. Ook mijn kinderen kan ik nu beter motiveren voor school en ik ben zelf een voorbeeld voor hen geweest. Niets is onmogelijk vertel ik hen. Je moet je niet neerleggen bij een situatie, want alles is altijd mogelijk, op ieder moment.’

“STUDEREN EN WERKEN IS NIET ALTIJD GEMAKKELIJK, HET IS DOOR MIJN OMGEVING DAT IK HET GEHAALD HEB!” Je bent nu een maand aan de slag als kinderbegeleider. Hoe voelt het nu? ‘Dit is wat ik altijd wou doen! Ik haal enorm veel voldoening uit mijn job. Ik amuseer mij. Het voelt niet aan als werken. Ik ben ongelofelijk blij dat ik deze opleiding en kans gekregen heb.’

Hoe heeft deze opleiding je leven veranderd? ‘Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen! Het deed me zoveel deugd om op de schoolbanken te zitten en iets te studeren dat ik graag doe. Ik ging vroeger nooit graag naar school, het was van moeten, nu is het van willen!’●

ELS COUCKE is verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang De Speelboom in Lovendegem. Zij bracht Mindy in contact met Diverscity omdat ze potentieel zag in Mindy. Hoe had je over de opleiding van Diverscity gehoord? ‘Ik kreeg de info via de regionale ondersteuningspunten voor verantwoordelijken van de kinderopvang. Ik heb op mijn beurt dan onze medewerkers bij het kinderdagverblijf hierover geïnformeerd.’ Had je onmiddellijk het gevoel dat Mindy een geschikte kandidaat was voor deze opleiding? ‘Wanneer ik Mindy observeerde zag ik dat zij spontaan bijsprong bij de kinderen. Zij had echt voeling met de kinderen en een natuurlijke aanleg voor de job als kinderbegeleider. Ik heb er dan ook alles aan gedaan zodat zij deze opleiding kon volgen en haar droom kon waarmaken. Niets is zo leuk als mensen een kans te geven om te groeien en te bloeien.’ En je hebt zelf nog meer kunnen doen voor Mindy? ‘Doordat er een collega wegging, is Mindy na haar opleiding in ons team aan de slag kunnen gaan. Mindy is enorm positief ingesteld en is een echte meerwaarde voor het team. Ik ben blij dat zij haar droomjob heeft gevonden in ons team!’●

Meer info over het opleidingstraject dat Mindy volgde, vind je op onze website. www.diverscity.be/ ondersteuning/opleidingenop-maat/kwalificerendetrajecten DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017


OPLEIDING in de kijker

Docent en deelnemer aan het woord

DILEMMATRAINING

In 2017 stond Diverscity in voor 4 dilemmatrainingen aan 42 deelnemers uit 23 verschillende besturen. Alexander De Waele is de docent van deze opleiding en Tine Casteleyn volgde de opleiding in 2017. We geven hen graag het woord!

DOCENT ALEXANDER Functie? Directeur bij Governance & Integrity België Doelpubliek opleiding? Alle medewerkers van lokale besturen uit alle sectoren. Doel van de opleiding? Bewustwording rond integriteit, eerste stap in een moreel leerproces, zorgvuldig beslissingen nemen rond morele vraagstukken. Weten wat moreel juist is in een lastige of twijfelachtige beslissing. Minder oordeelsfouten, gezamenlijk genomen beslissingen, meer vertrouwen. Belang van de opleiding? Het is belangrijk om recht te doen aan alle betrokkenen waarmee en waarvoor een overheidsorganisatie samenwerkt. Dit kan alleen door de rechten, belangen en wensen van al deze betrokkenen zorgvuldig te wegen bij beslissingen. Zo wordt de kwaliteit van een beslissing verhoogd en dat is uitermate belangrijk voor het vertrouwen intern in de organisatie, maar nog belangrijker voor het vertrouwen van de burger. Wie zou zeker de opleiding nog moeten volgen? Politieke besturen, omdat zij zorgvuldige beslissingen moeten nemen met een grote impact in het kader van behoorlijk bestuur en behoorlijke vertegenwoordiging. Eigenlijk zouden alle managementteams van OCMW’s, steden en gemeenten, alsook de medewerkers van de organisaties gebaat zijn met deze opleiding omdat het hen een instrument biedt bij het nemen van lastige beslissingen. Laatste woord? De nood is hoog om rond morele oordeelsvorming te werken. Ik merk veel positieve reacties van deelnemers, want worstelen met morele vraagstukken is niet evident en brengt vaak stress met zich mee.

“INTEGRITEIT IS EIGENLIJK MINDER MOEILIJK DAN IK DACHT. MITS VOLDOENDE TRAINING KAN JE OP VRIJ KORTE TERMIJN EEN BESLISSING NEMEN DIE ONDERBOUWD IS EN DIE VOOR JEZELF GOED AANVOELT.”

DEELNEMER TINE CASTELEYN Functie? Adviseur/ hoofd personeelsdienst OCMW Brugge Waarom ingeschreven? Omdat integriteit naast passie en samenwerken één van onze 3 waarden is bij het OCMW van Brugge. Verwachtingen? Ik hoopte vooral meer duidelijkheid te krijgen over wat integriteit in de praktijk betekent. Verwachtingen ingelost? Jawel! Wat heb je onthouden? Ik heb vooral onthouden dat integriteit gemakkelijker toe te passen is dan dat ik dacht, de voorwaarde is wel dat iedereen bereid is hierin mee te gaan. Hoe is deze opleiding relevant in je huidige functie? De opleiding helpt mij bij het nemen van beslissingen en ook om beslissingen van anderen te objectiveren. Heeft deze opleiding je kijk op bepaalde zaken veranderd? Toch wel, integriteit is eigenlijk minder moeilijk dan ik dacht. Mits voldoende training kan je op vrij korte termijn een beslissing nemen die onderbouwd is en die voor jezelf goed aanvoelt. Laatste woord? Ik was super enthousiast na de training waardoor we een extra sessie hebben georganiseerd voor het managementteam, want het is vooral belangrijk dat het hele team achter de manier van werken staat.

Meer info/ inschrijven voor een dilemmatraining? www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen/ dilemmatraining-training-in-moreleoordeelsvorming

DIVERSCITY.BE

DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017/ pagina 5


FOCUS op talent!

Innovatieve HRM-Projecten

Onder het motto ‘met de oplossingen van gisteren lossen we de problemen van morgen niet op lanceerden we in september 2016 de oproep ‘innovatieve hrm-projecten’, waarbij we op zoek gingen naar projecten die HRM en de medewerkers als uitgangspunt hebben en nog niet of nog maar zeer beperkt bij de lokale besturen geïmplementeerd zijn. In november van datzelfde jaar hadden 25 lokale besturen een project ingediend (6 projecten van een gemeente en OCMW samen, 9 steden/gemeenten, 6 OCMW’s, 1 zorgbedrijf, 2 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 1 politiezone). Na de beraadslaging van de jury, zijn 8 besturen geselecteerd die van start gegaan zijn met hun project. Diverscity bood hen een vergoeding voor het inhuren van externe deskundigheid voor maximaal €15000 (het lokaal bestuur betaalde zelf 25% van de subsidiabele projectkosten).

#1 AARSCHOT

#2 DILBEEK

Het project rond talentmanagement is gestart met de introductie van een nieuw dienstverleningsconcept waarbij Stad Aarschot op zoek is gegaan naar talenten bij de eigen medewerkers. Medewerkers die een nieuwe uitdaging wilden aangaan en interesse hadden om deel uit te maken van het onthaalteam kregen de kans om hét gezicht en dé stem van de stad Aarschot te worden. Zes medewerkers hebben de selectie met gunstig gevolg doorlopen en kunnen aangesteld worden als leden van het nieuwe onthaalteam.

#3 HARELBEKE

Stad Harelbeke heeft op unieke wijze met haar leidinggevend team een traject afgelegd rond (integer) leiderschap en de rol ervan in een integere organisatie. Een aantal uitgangspunten stonden doorheen het project centraal: organisatiewaarden, actieve participatie van het team leidinggevenden en bottumup betrokkenheid. Dit moet ertoe leiden dat het team leidinggevenden ten volle zijn rol opneemt binnen de morele dilemma’s waarmee hun medewerkers en zijzelf geconfronteerd worden.

#4 LOMMEL

Door de veranderingen in de maatschappij ontstond er binnen het stadsbestuur van Lommel nood aan verandering: een nieuwe vorm van samenwerken en een nieuwe vorm van communiceren met elkaar. Uit de werkgroep ‘Mijn team en ik’ kwam de vraag om de methodiek van Insights Discovery op iedereen toe te passen om zo een nieuwe manier van communiceren binnen de organisatie te introduceren. Elk personeelslid kreeg een individueel rapport op basis van een ingevulde vragenlijst en per team werd er een teamdag georganiseerd.

In Dilbeek zijn nieuwe teams aan het werk met herziene processen en volgens de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO). Zo ontstond de behoefte aan nieuwe functiebeschrijvingen. Wat is het belang van deze functiebeschrijvingen voor de medewerker en de teamcoach? En wat zijn functiefamilies?

#5 MEISE

De voorbije jaren werd de deontologische code van OCMW Meise herwerkt. Hierin werden de medewerkers betrokken en er kwamen praktische voorbeelden bij de verschillende waarden. De bedoeling van het project was om de waarden en de deontologische code ingang te laten vinden bij alle medewerkers. Alle medewerkers kregen een dilemmatraining waarbij de waarden van OCMW Meise ook aan bod kwamen. Hiermee werd ook duidelijk gemaakt dat alle medewerkers van het OCMW dezelfde doelen willen bereiken en dezelfde opdracht hebben.

#6 VILVOORDE

Het OCMW van Vilvoorde staat voor een aantal uitdagingen waarbij telkens verschillende entiteiten geïntegreerd worden. In de contacten tussen de diverse diensten komen veel verschillen tot uiting. Dit gaat van de werkwijze over de items die er ‘leven’ tot de overtuiging van de betrokken personeelsleden en diensten. Ze wilden zicht krijgen op de bestaande organisatiecultuur binnen de verschillende organisaties en hun afdelingen en de gewenste organisatiecultuur in kaart brengen. Vilvoorde kiest bewust voor het schrijven van een nieuw verhaal waar beide organisaties zich ten volle willen achterzetten, m.a.w. voor een gezamenlijke aanpak en organisatiecultuur.

#7 ROESELARE

Zorgbedrijf Roeselare onderzocht alternatieven voor een klassieke baremieke verloning. Het doel was drieledig: differentiëren, werkbaar werk stimuleren en de personeelskost onder controle houden.

pagina 6/ DIVERSCITY.BE

DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017


FOCUS op talent!

Innovatieve HRM-Projecten

#8 WESTERLO

Gemeente en OCMW Westerlo werken aan een innovatieve arbeidsorganisatie. Na een proefproject in de buitenschoolse kinderopvang met als doelstelling meer autonomie en zelfredzaamheid binnen de teams wordt nu gekeken hoe dit door te trekken naar andere teams binnen het bestuur.

MINI maxi

Minivormingen voor maximaal resultaat

De eerste minivormingen werden in 2014 door Diverscity gelanceerd. Minivormingen zijn korte, kant -en-klare, downloadbare vormingen van één uur om op de werkplek in te zetten. De basis is altijd een filmpje met herkenbare situaties uit een specifieke werkcontext. Die situaties worden aan de hand van reflecterende vragen besproken. Daarna volgen er verdiepende oefeningen of opdrachten. In 2017 hebben we het aanbod nog verder uitgebreid . Els Stoop, coördinator van het initiatief buitenschoolse opvang van de gemeente Wommelgem vertelt waarom zij fan is van de minivormingen. FORMEEL MAAR OOK INFORMEEL

Ik merk in mijn team van de buitenschoolse kinderopvang dat het soms moeilijk is om bepaalde veranderingen door te voeren. De minivormingen helpen mij daar enorm bij doordat ze een formeel middel zijn, het komt niet van mij persoonlijk. Omdat we ze bij ons in de opvang kunnen doen, komen ze informeler over waardoor de materie of verandering niet te zwaar valt bij de medewerkers.

AFGEWERKT PRODUCT

Ik ben zo blij dat ik het niet allemaal zelf moet gaan verzinnen. De minivormingen zijn afgewerkte producten, ze zitten goed in elkaar, zijn duidelijk en op maat van de medewerkers. Per minivorming is er een voorbereiding, een powerpointpresentatie met beeldmateriaal, en indien van toepassing achtergrondinformatie beschikbaar. Zo kan je je als verantwoordelijke inlezen in het thema.

DWINGEN TOT PARTICIPATIE

Als er zaken moeten veranderen is het altijd een voordeel om met inbreng van je medewerkers tot die verandering te komen. Dan worden veranderingen ook makkelijker aangenomen en toegepast. De minivormingen zijn zo opgebouwd dat ze dwingen tot participatie en dat zorgt ervoor dat het beter blijft hangen.

FLEXIBEL

Els Stoop

De minivormingen zijn opgedeeld per thema, maar elke opleiding kan je ook losstaand volgen. Wat ze flexibel inzetbaar maakt. Ook was ik vroeger in de verkeerde veronderstelling dat je de vormingen altijd met je hele team moest volgen. Ondertussen heeft de praktijk mij geleerd dat je ze ook persoonlijk kan toepassen. Heb je bijvoorbeeld 2 mensen in je groep waarvan je merkt dat ze wat verlegen zijn om met ouders te praten, dan kun je de minivorming rond dat thema enkel met hen doen.

KORT EN KRACHTIG

Een minivorming duurt ongeveer een uur, dat vind ik tof, op die manier kun je ze maandelijks inplannen. Binnen een minivorming van 1 uur is het ook niet alleen maar kijken en luisteren, je mag eens iets doen, er zitten spellen in verwerkt, maar altijd binnen hetzelfde thema, dus het verveelt niet.

Meer info of zelf aan de slag met minivormingen? www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen-op-maat/minivormingen

DIVERSCITY.BE

DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017/ pagina 7


OPLEIDING in de kijker

Docent en deelnemer aan het woord

Hallo, is dit discriminatie? In 2017 verzorgde Diverscity 5 maal de opleiding ‘Hallo, is dit Discriminatie?’. Zo bereikten we 89 deelnemers uit 58 verschillende besturen. Michel De Gieter is één van de docenten die deze opleiding in 2017 gaf en Stefanie Rodts volgde deze opleiding. We geven hen graag het woord!

“HET WAS ÉÉN VAN DE BESTE OPLEIDINGEN DIE IK OOIT VOLGDE ( EN DAT ZIJN )!!” ER AL WAT

DOCENT MICHEL DE GIETER Functie? Trainer bij SKAN Performance Management Doelpubliek opleiding? Medewerkers OCMW, steden en gemeenten. Doel van de opleiding? Het is de bedoeling dat deelnemers in deze opleiding inzichten en communicatietools krijgen aangereikt om op een professionele manier met discriminatie om te gaan. Verder is het ook de bedoeling om inzicht te krijgen in het verschijnsel van discriminatie, de rol van de context en het effect van een reactie op betrokkenen. Belang van de opleiding? Deze opleiding is belangrijk omdat je merkt dat mensen soms niet weten hoe te reageren op bepaalde racistisch getinte uitspraken en ook dikwijls over hun grens laten gaan door het gedrag van de ander te minimaliseren. Deze opleiding maakt duidelijk dat een grens aangeven op een professionele manier belangrijk is. Wie zou zeker de opleiding nog moeten volgen? Mensen die in contact komen met discriminatie of grensoverschrijdend gedrag dat daaruit voortvloeit en die op zoek zijn naar communicatietechnieken om hiermee om te gaan. Laatste woord? Ik sta elke keer weer te kijken van de motivatie van de medewerkers die de opleiding volgen en hun betrokkenheid met hun job en de mensen die ze via hun job helpen.

DEELNEMER STEFANIE RODTS Functie? Deskundige Sociale Zaken bij lokaal bestuur Herzele. Waarom ingeschreven? Ik heb mij ingeschreven in het kader van de Intergemeentelijke Samenwerking Onthaal- en Inburgeringsbeleid ZuidOost-Vlaanderen. Verwachtingen? Ik hoopte vooral veel bruikbare info en tips te krijgen. Verwachtingen ingelost? Heel zeker! De docent, Michel De Gieter kon de materie heel goed naar de praktijk brengen door middel van verschillende methodes, bijvoorbeeld rollenspel. Wat heb je onthouden? Hoe je in de praktijk kan omgaan met discriminerende uitspraken, iets wat niet altijd gemakkelijk is. Hoe is deze opleiding relevant in je huidige functie? Ik kan wat ik geleerd heb heel goed toepassen in het kader van onthaalgesprekken met nieuwe inwoners en als medewerker van de dienst Burgerzaken. Heeft deze opleiding je kijk op bepaalde zaken veranderd? Zeker! Ik vond het confronterend te ondervinden welke invloed de culturele verschillen tussen mensen hebben op de interactie met elkaar. Laatste woord? Het was één van de beste opleidingen die ik ooit volgde (en dat zijn er al wat )!!

Meer info/ inschrijven voor een opleiding? www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen

Nog meer opleidingen in 2017

4x

5x

5x

Opleiding ‘Burn-out, (h)erkennen van signalen voor leidinggevenden’

Opleiding ‘Burn-out. Verhoog je veerkracht. Jezelf wapenen tegen Burn-out’

Opleiding ‘Hoe geef ik als ploegbaas leiding aan mijn team?’

66 deelnemers

85 deelnemers

78 deelnemers

47 verschillende besturen pagina 8/ DIVERSCITY.BE

50 verschillende besturen

41 verschillende besturen DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017


DOSSIER duaal leren

De voordelen voor lokale besturen

INZETTEN OP DUAAL LEREN LOONT VOOR LOKALE BESTUREN De stad Gent gaf de kans aan 10 jongeren uit de opleiding kinderbegeleider om werkervaring op te doen in het kader van het duaal leren. “Zo verhogen we niet alleen de kansen van jongeren op een job , maar profiteren we ook als stad om bepaalde knelpuntvacatures in te vullen. Een win-winsituatie”. Ilse Cooman en Tom Monsieur van stad Gent en Delphine Decherf van IVV (Instituut voor verpleegkunde Sint-Vincentius) Gent leggen de samenwerking uit tussen de stad en de school. De dienst Kinderopvang van de stad Gent nam dit schooljaar voor het eerst deel aan duaal leren. 10 jongeren kregen de kans om gedurende het hele jaar 3 of 4 dagen per week werkervaring op te doen bij de verschillende kinderopvanginitiatieven van de stad. De jongeren krijgen in ruil een leervergoeding van maximaal € 539,10 per maand. Ilse Cooman (Dienst Kinderopvang – Stad Gent): “De voorbije jaren werkten we al samen met scholen uit Gent en omliggende gemeenten in het kader van stages. Samenwerken met onderwijs was ons dus niet onbekend, maar de grote meerwaarde van dit traject is de lange aanwezigheid op de werkvloer Bij de start waren de verantwoordelijken van de verschillende kinderdagverblijven en StiBo’s enigszins op hun hoede. Ze wisten ook niet wat ze konden verwachten. Er heerste wat onduidelijkheid. Maar al snel sloeg de oorspronkelijke argwaan om in enthousiasme. Dankzij de goede begeleiding vanuit de school IVV Gent, waarmee wordt samengewerkt en ondersteuning vanuit Diverscity.

ZORGEN VOOR DE NODIGE BEGELEIDING Lokale besturen die inzetten op duaal leren moeten de nodige begeleiding voorzien voor de leerling . Gelukkig staan ze er niet alleen voor. Delphine Decherf (IVV Gent): Voor ons als school was duaal leren ook iets helemaal nieuws. Maar met een enthousiast team van leerkrachten en DIVERSCITY.BE

trajectbegeleiders zijn we er vol voor gegaan. We wilden de werkplekken waar leerlingen terecht kwamen zo goed mogelijk ondersteunen. We komen dan ook 2-wekelijks langs om te bekijken of alles goed verloopt en helpen de mentoren bij de opvolging en evaluatie van de leerlingen. Tom Monsieur (Stad Gent): Die ondersteuning is voor ons belangrijk. Doordat de leerlingen zo vaak op de werkplek aanwezig zijn, moeten we hen ook kwalitatief kunnen begeleiden. We mogen niet vergeten dat het gaat over jongeren die vaak zeer gemotiveerd zijn, maar nog niet over alle nodige beroepscompetenties beschikken. Naast ondersteuning van de school, lieten we daarom alle mentoren de gratis mentoropleiding van Diverscity volgen. De ervaringen met de mentoropleiding waren zeer positief. Onze kinderbegeleiders die de opleiding volgden, gaven aan dat ze veel handvatten kregen om de leerlingen goed te begeleiden, onder andere rond feedback geven en evalueren van de leerling. En tijdens extra intervisiesessies kregen ze de kans om specifieke cases te bespreken.

EEN WIN-WINSITUATIE VOOR STAD EN LEERLING De uiteindelijke doelstelling is jongeren beter klaarstomen voor de arbeidsmarkt en een win-winsituatie creëren tussen leerling en werkplek. Bij Stad Gent is dat goed gelukt! Ilse Cooman (Stad Gent): Van de verantwoordelijken van de kinderopvanginitiatieven krijgen we veel positieve reacties. De leerlingen duaal leren zijn echt een aanwinst voor het team. Doordat ze veel en lange tijd aanwezig zijn, vormen ze ook voor de ouders sneller een bekend gezicht. Verschillende leerlingen namen zelfs al deel aan selectiegesprekken en met positief gevolg! Drie van de vijf leerlingen die deelnamen, weten nog voor ze zijn afgestudeerd dat ze daarna bij de stad aan de slag kunnen. Een mooi resultaat. Volgend schooljaar gaan we zeker verder met duaal leren!

INTERESSANTE CIJFERS In 2017 werden er 120 helpdeskvragen over duaal leren beantwoord In 2017 werden er 157 mentoren opgeleid: 45 mentoren volgden de mentoropleiding technisch uitvoerende beroepen, 126 mentoren volgde de mentoropleiding zorgberoepen In 2017 werden er bij de sector lokale besturen 155 nieuwe werkplekken erkend bij 61 verschillende Vlaamse lokale besturen.

W I S T J E DAT… Diverscity aan lokale besturen die inzetten op leerlingen uit de opleiding duaal kinderbegeleider een ondersteuningspremie van € 250/maand/leerling uitbetaalt Diverscity je helpt bij je praktische en juridische vragen rond duaal leren Diverscity gratis mentor opleidingen en intervisies organiseert voor mentoren die het lokaal bestuur recht geven op een RSZ-korting van max. € 800 per kwartaal

Meer info over duaal leren? www.diverscity.be/thema-s/ duaal-leren

DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017/ pagina 9


CIJFERS & NIEUWS uit 2017 Een overzicht

1000

ENERGIEBAROMETERS VERDEELD BIJ LOKALE BESTUREN

In 2017 zag de ‘Energiebarometer” het levenslicht. Het is een tool om in team en op een speelse manier met medewerkers in gesprek te gaan over het werk: over wat hen boeit en ‘goesting’ geeft, maar ook over wat hen verveelt. Dit resulteert in een concreet actieplan waar onmiddellijk kan mee gestart worden. Hiermee kunnen belangrijke stappen gezet worden in de vermindering van stress en de preventie van burn-out. Meer info en bestellen energiebarometer: www.diverscity.be/ondersteuning/ opleidingen-op-maat/energiebarometer

SPEELBANK.BE, DE ONLINE SPEELACTIVITEITEN DATABANK 18000 unieke bezoekers 650 nieuwe inzendingen ontvangen 115 nieuwe speelactiviteiten online 4 nieuwe speeltips met testjes 6 wedstrijden

2632

deelnemers bereikten we op de VVSG-Trefdag van 12 oktober 2017. Diverscity engageerde zich om 5 lezingen over actuele HRMthema’s te verzorgen.

Diverscity werkte in 2017 mee aan de studie van Trendhuis met ‘diversiteit’ als specifiek thema. De bevraging ging over diverse thema’s die aan het sectorconvenant gelinkt zijn en was een opportuniteit om te weten wat er leeft bij de lokale besturen. De resultaten zijn in 2018 in boekvorm verschenen met als titel ‘Diversiteit Natuurlijk!’

in 2017 In samenwerking met de Centra voor Basiseducatie heeft Diverscity een opleidingsaanbod uitgewerkt voor medewerkers in de uitvoerende diensten op niveau E en D. Dit aanbod bestaat een keuzemenu van 16 bouwstenen die ingevuld worden in overleg tussen het lokaal bestuur en het Centrum voor Basiseducatie. Het aanbod van deze bouwstenen is in 2017 uitgewerkt op maat van de diensten kinderopvang en thuiszorg. Daarbij werden een aantal bouwstenen geclusterd. In die bouwstenen komen onder meer sociale en communicatieve vaardigheden aan bod, schriftelijke communicatie, arbeidsattitude, omgaan met de digitale wereld, … www.diverscity.be/ondersteuning/ opleidingen-op-maat/bouwstenenvoor-talentontwikkeling

Diverscity hield in 2017 opnieuw regionale overleg -en werktafels, met als thema’s: ‘Hoe voeren we een positief

aanwezigheidsbeleid?’ en ‘Werken aan een nieuw feedback en evaluatiesysteem’. Met de regionale overleg -en werktafels bieden we lokale besturen een platform om zich te laten inspireren, te netwerken en goede praktijken te delen. Daarnaast is er plaats voor duiding bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op vlak van wetgeving of relevante HR-tools. De aanpak is interactief en via opdrachten en oefeningen wordt er gestreefd naar concrete uitwerkingen. Diverscity bereikte hiermee 203 deelnemers verspreid over 13 sessies!

1858

kinderbegeleiders sprongen op onze kinderopvangcaravan

Goede kinderopvang vraagt de juiste persoon met het juiste talent op de juiste plaats. Kinderen stimuleren, rekening houden met hun noden, hen verzorgen, hen blijven boeien elke dag opnieuw, de ouders onthalen en verwelkomen, zorg dragen voor jezelf en je collega’s, enz. Om de kinderbegeleiders te inspireren, organiseerden het VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Diverscity in 2017 de kinderopvangcaravan. Deze hield 26 keer halt en mocht 1858 deelnemers verwelkomen! www.diverscity.be/ondersteuning/ studiedagen/kinderopvangcaravanibo-2018

www.diverscity.be/ondersteuning/regionale-overlegtafels

pagina 10/ DIVERSCITY.BE

DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017


VOLGENDE jaren

Diverscity plant een bruisend 2018 en 2019

Blijf je graag op de hoogte van het actuele aanbod van Diverscity? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief! www.diverscity.be

CONTACT Nadine Ceulemans

Pol Despeghel

diversiteit, levensfasebewust personeelsbeleid & taal pol.despeghel@diverscity.be 02/211.55.50

administratieve ondersteuning en terugbetalingen aan besturen marjolein.stroobant@diverscity.be 02/211.55.94

Jan Creten

Hilde Hautekees

Sofie Van Caenegem

minivormingen, methodiek-ontwikkeling, speelbank.be hilde.hautekees@diverscity.be 02/211.56.51

duaal leren Sofie.vancaenegem@diverscity.be 02/211.55.74

Nele De Cat

Peter Neirynck

Lore Vandeurzen

Anne De Schryver

Karen Sarens

minivormingen, vormingsfonds & methodiekontwikkeling nadine.ceulemans@diverscity.be 02/211.55.23 werkplekleren, stageplaatsen, mentorschap & duaal leren jan.creten@diverscity.be 02/211.56.91 productontwikkeling & communicatie nele.decat@diverscity.be 02/211.55.33

administratieve ondersteuning en terugbetalingen aan besturen anne.deschryver@diverscity.be 02/211.56.27

DIVERSCITY.BE

Opleidingstrajecten en coรถrdinator peter.neirynck@diverscity.be 02/211.55.49

Marjolein Stroobant

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt lore.vandeurzen@diverscity.be 02/211.56.91

ondersteuningsaanbod, IAO, werkbaar werk en P+O-Congres karen.sarens@diverscity.be 02/211.56.48

DIVERSCITY JAARVERSLAG 2017/ pagina 11


Wij zijn het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten en de drie overheidsvakbonden.

Wij willen een brug slaan tussen werkgevers (VVSG) en werknemers (ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB, VSOA-LRB).

Wij bevorderen en ondersteunen vernieuwende projecten rond personeel en organisatie om zo actief bij te dragen tot de uitbouw van een divers en eigentijds personeelsbeleid bij de lokale besturen.

Meer info over onze werking vind je op onze website www.diverscity.be of via info@diverscity.be!

ŠDiverscity Created by Freepik

Profile for diverscity6

Diverscity Jaarverslag 2017  

Het jaarverslag 2017 van Diverscity (samenwerkingsverband tussen de drie overheidsvakbonden (ACOD-LRB, ACV-Openbare Diensten, VSOA-LRB) en d...

Diverscity Jaarverslag 2017  

Het jaarverslag 2017 van Diverscity (samenwerkingsverband tussen de drie overheidsvakbonden (ACOD-LRB, ACV-Openbare Diensten, VSOA-LRB) en d...

Advertisement