Page 1

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

Till hemmen - Hagaborgsskolan och

Herrhagen/Norrstrands skolområde

Norrstrandsskolan

Karlstad 2010-11-08 Verksamhetschef Gunnar Fast

Skolnytt nr 3 Hemsidan och bilder Vi har en hemsida för varje skola i vårt skolområde: www.karlstad.se/hagaborgsskolan, www.karlstad.se/herrhagsskolan och www.karlstad.se/norrstrandsskolan. Också våra förskolor har egna hemsidor. Besök gärna våra hemsidor och ta del av nyheter och information. Ibland publicerar vi elevbilder på våra hemsidor. Då följer vi de riktlinjer för hantering av bilder som finns enligt svensk lagstiftning och de riktlinjer som kommunen har. Det innebär att vi ibland ber vårdnadshavare om skriftligt samtycke till publicering av elever som finns med på närbilder. Du kan läsa mer om riktlinjerna på www.karlstad.se (använd sökmotorn). Internet och mobiltelefoner 20 oktober hade vi klassombudsmöte. Ca 50 klassombud från Hagaborgsskolan och Norrstrandsskolan fick information av skolledningen i frågor alltifrån nya läroplanen och skollagen till hur vi ser på barn och ungdomars användning av internet och mobiltelefoner. Från skolledningen kunde vi märka ett tydligt och starkt intresse från föräldragruppen i många frågor, inte minst frågan om mobiltelefoner och internet. För alla våra elever gäller att mobiltelefonerna ska vara avstängda under lektionstid. Beslutet framgår av våra ordningsregler. Någon gång kan det hända att läraren medger att elever får använda mobiltelefonen, men då är det ett undantag från vår regel och utgår från lärarens bedömning. Internet är ett fantastiskt verktyg som många av oss är helt beroende av för att kunna sköta våra arbeten. Internet är också ett utmärkt verktyg för informationssökning och lärande, såväl i skolan som privat. Men på sitt sämsta är också Internet ett forum där människor, inte minst barn och ungdomar, utsätts för kränkningar och brott. Enhetschef Jonas Persson från polismyndigheten, har under höstlovet utbildat vår personal i denna fråga. På klassombudens starka rekommendation kommer vi att inbjuda er föräldrar till liknande informationer i kommande Skolnytt under rubriken ”Vad möter barn och ungdomar på internet?” Vi vuxna behöver ta större ansvar för hur unga använder mobiltelefoner och internet.

Postadress: Herrhagen/Norrstrands skolområde, Norrstrandsskolan, Box 4093,, 651 84 Karlstad Besöksadress: Norra Allén 33 Tel: 054-29 88 00 Fax: 054 - 15 14 89 Epost: norrstrandsskolan@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad Postgiro: 81 74-5 Bankgiro: 5695-7244

Skolnytt 3  

skolnyttnyheter

Advertisement