Page 1

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN PRESSMEDDELANDE Karlstad 2011-12-05

Tillfällig lösning i väntan på nya Hagaborgsskolan Beslut om en ny skola på Hagaborg har sedan tidigare fattats. För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, för både elever och lärare, kommer Karlstads kommun redan nu att vidta åtgärder, tills dess att en ny skola är på plats. Hagaborgsskolan är sliten, svårstädad och på sina ställen drabbad av fuktskador. Inomhusmiljön upplevs inte som tillräckligt god trots att åtgärder kontinuerligt satts in för att åstadkomma förbättringar. Teknik- och fastighetsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen väljer därför att flytta elever till tillfälliga lokaler. Redan nu flyttas elever och personal från avdelningarna Vävaren och Gesällen till andra lokaler inom skolan. Målsättningen är att redan från vårterminens start ha ersättningslokaler på plats för de båda avdelningarna. – Redan i våras fattades beslut om en ny skola på Hagaborg. Projektering för ny skola startar nästa år och vi ser nu över tidsplanen för att elever och lärare inte ska behöva vara i ersättningslokaler så lång tid, säger Niklas Wikström (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. – Den nya skolan på Hagaborg ska vara en naturlig reklampelare för den goda gröna staden. Med fokus på tillgänglighet, trygghet och flexibilitet bygger vi en klimatsmart skola för framtiden, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. Eftersom den nya skolan ska vara belägen på samma plats som den gamla behövs en tillfällig lösning under byggtiden. Karlstads kommun tittar nu på att finna sådana lösningar i närområdet. För ytterligare information kontakta: Thomas Braunerhielm, avdelningschef lokalförsörjningsavdelningen, teknik- och fastighetsförvaltningen. Telefon: 054-540 69 22 Ulf Mårtensson, samordnare, barn- och ungdomsförvaltningens stab. Telefon: 054-540 29 27

pressmeddelande hagaborgsskolan  

pressmeddelande