Page 1


lotòfags, 2

DITS DE ROSA

EDICIÓ SINGULAR


Joma

Uns i Altres


Š Josep M. Rius, JOMA Barcelona, novembre 2011


Què hi ha darrere els altres? What is behin the others? ¿Qué hay detrás de los otros?

7


8


9


Ha trepitjat merda (als nostres ulls) He stepped shit (to our eyes) Ha pisado mierda (a nuestros ojos)

10


11


Sistema cir culatori pe r a les

Circulatory system for ide

idees

as

para las ideas Sistema circulatorio

12


Obertura de mires

14

Opening up mindedness


Apertura de miras

15


Girar l’esquena Turning the back Dar la espalda

Donar un cop de mà a la pròpia ombra Give a hand to one’s own shadow Echar una mano a la propia sombra

16


17


Súplica/ Supplication/ Súplica

18


19


Ser a un costat o a l’altre del mar Being on one side or on the other side of the sea Estar en un lado en el otro del mar

20


21


Port d’acollida Host port Puerto de acogida

22


23


24


Costa inaccessible Coastline not available Costa inaccesible

25


Persona impermeable Waterproof person Persona impermeable

26


27


28


Deixar-se anar Leting him self go Soltarse

29


Alรงada, grandesa, estatura Height, greatness, stature Altura, grandeza, estatura

30


31


Persona d’idees fortificades/

32


Person with fortified ideas/ Persona de ideas fortificadas

33


A les palpentes Blindly A ciegas

34


35


Obrir-se Opening himself Abrir-se

36


37


Tancar-se Closing himself Cerrarse

38


39


Gener贸s Generous Generoso

40


41


42


Diàfan Diaphanous Diáfano

43


44


Ombra jardĂ­ Shade garden Sombra jardĂ­n

45


DITS DE ROSA

EDICIÓ SINGULAR

Profile for Joma Joma

Uns i Altres  

“Què hi ha darrere els altres?” interroga la primera imatge de la sèrie presentant l’ombra d’una persona com una porta oberta a un món fosc....

Uns i Altres  

“Què hi ha darrere els altres?” interroga la primera imatge de la sèrie presentant l’ombra d’una persona com una porta oberta a un món fosc....

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded