Page 1

huisorgaan van stiho

f e b r u a r i / m a a r t

2 0 1 1

stiho krant Actief werken aan passiefbouwen

Watergedragen beits in 83 kleuren, waaronder een metallic-range

Optimaal gebruik maken van de natuur is binnen de bouwbranche al sinds lange tijd onderwerp van gesprek. Op 11 december 2010 opende de Ecolodge in Wieringen haar deuren, een schoolvoorbeeld van een project waarbij de natuur als uitgangspunt is genomen.

Hot news: eerste HoTT-woning in Nederland

Veelzijdig constructie­ hout nu met gratis calculatiesoftware

De Stiho krant sprak met Louis Draisma van Van Keulen Bouw en Han van Keulen van Ekolodge Woningen. Zij zijn de bedenkers van het Ekolodge-concept, waarbij 80% minder energie verbruikt kan worden dan bij een traditionele woning.

Hal nieuwe Maasziekenhuis akoestisch verantwoord

Recreëren in natuurlijke omgeving

Binnen het nieuwbouwproject Keizerspoeldijkerpolder, dat gerea­ liseerd wordt met gelden van het Waddenfonds, ontstond begin 2009 de wens een gebouw te plaatsen met een recreatieve en een educatieve functie.

Vier partijen richtten Ekolodge Woningen op, een samenwerking van Van Keulen Bouw, Conditio Sine Qua Non, Houttec Houtkonstrukties en VDH architekten. Vanuit de ideologie een passiefhuis te bouwen gingen zij aan de slag, met subsidie van de provincie Utrecht. De Ecolodge zou een verblijfsaccomodatie moeten worden waar de tijdelijke bewoners kunnen recreëren in een natuurlijke omgeving. Daarin past een volledig duurzaam pand, met een minimaal energieverbruik en gebouwd met hernieuwbare materialen. “Belangrijke vraag was dan ook hoe dit conceptueel én technisch te realiseren”, aldus Han van Keulen. Louis Draisma vult aan: “Passiefbouwen is in Duitsland en Frankrijk al heel gewoon, maar in Nederland nog niet.

Een van de eerste passiefhuizen die in Nederland in 2010 zijn opgeleverd, is de Ecolodge. Wij vonden het een uitdaging om op deze manier aan de slag te gaan. In onze voorbereiding daarop hebben we een training gevolgd en veel documentatie bij elkaar gezocht. Immers, als je vindt dat het anders moet, moet je ook goed beslagen ten ijs komen. Duurzaamheid is een allesomvattende term waarbinnen passiefbouwen een bijzonder concept is. Een concept dat ervoor zorgt dat bewoners hun woning kunnen ervaren als een ‘lodge’: comfortabel, gezond en duurzaam.”

Principes van passiefbouwen

Stiho leverde voor dit project de gevelbekleding die bestaat uit bezaagd Douglas in een open gevel, verduurzaamd met een niet-metaalhoudend impregneermiddel. “Het bepalen van de materialen in het project was niet ingewikkeld, Lees verder op pagina 2.

Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.

XX%

www.fsc.org Cert no. CU-COC-805712-D06 © 1996 Forest Stewardship Council

De Stiho krant wordt gedrukt op FSC-papier.

NIEUW

Sansin Enviro Stain SDF beits

Wedi bouwplaat Premium

EcoTherm iSoEasy® Pro na-isolatiesysteem


b e s t e k k o r t i n

Actief werken aan passiefbouwen

Watergedragen beits in 83 kleuren

Bij passief bouwen worden 'passieve' energie van de zon en restwarmte optimaal benut, zodat het gebruik van energie voor verwarming en koeling tot een minimum beperkt wordt.

Sansin Enviro Stain SDF is een watergedragen, niet-filmvormende beits die de vochtregulerende eigenschappen en de natuurlijk uitstraling van hout volledig intact laat. En wat te denken van de keuze uit 83 kleuren? Kleurenkaart beschikbaar via de antwoordfax!

verv o l g p a g in a 1

zolang je maar uitgaat van de principes van passiefbouwen: een luchtdichte constructie, de juiste isolatie en een zodanige situering van het gebouw dat er optimaal gebruikgemaakt kan worden van zonne-energie”, aldus Han van Keulen. “Het houtskeletbouwcasco is geïsoleerd met houtwolisolatie. We hadden ook kunnen kiezen voor steen- of glaswol, maar omdat er dampopen gewerkt moest worden, waren wij overtuigd van de kenmerken van houtwolisolatie. Een van de belangrijke voordelen van dit materiaal is namelijk dat het sterk vochtregulerend is.” De constructie van de Ecolodge, overigens volledig aan de eisen van passiefbouwen getoetst, is binnen Nederland nu nog zeer vooruit­strevend. De inschatting van zowel Louis Draisma als Han van Keulen is dat deze bouwwijze over tien jaar de gewoonste zaak van de wereld is. AFWERKPRODUCTEN - NIEUW

Watergedragen beits in 83 kleuren, waaronder een metallic-range Sansin Enviro Stain SDF is een watergedragen beits op basis van gemodificeerde natuurlijke oliën die diep in het hout doordringen. Daar hecht het middel zich aan de houtcellen om zo een stevige, waterafstotende en uv-bestendige laag te vormen die niet afbladdert of scheurt. Door het gebruik van deze impregnerende, niet-filmvormende beits blijven de vochtregulerende werking en natuurlijke uitstraling van het hout behouden. Enviro Stain SDF leent zich bij uitstek voor thermisch gemodificeerd hout (zoals Plato), maar ook voor western red cedar en verduurzaamd vurenhout.

Handige kleurenkaart met 83 kleuren

2

Sansin Enviro Stain SDF is verkrijgbaar in 83 semi-transparante en dekkende kleuren. Daarnaast kun-

nen op verzoek vrijwel alle mogelijke kleuren worden ontwikkeld. Om wegwijs te worden in de kleurmogelijkheden, is een kleurenkaart voorhanden. Deze kan, samen met een verwerkingsadvies, worden aangevraagd via de antwoordfax. Om tot een kleurresultaat te komen, wordt gebruik gemaakt van de laatste technolo­gieën. Zo maakt nanotechnologie het mogelijk bij een aantal specifieke kleuren de hoge transparantie te behouden bij een grote uv-bescherming. Uniek voor de toepassing op hout zijn de zogenaamde metalliceffectkleuren. Deze combineren de rijke uitstraling van metallic­ pigmenten met de natuurlijke uitstraling van hout.

Onderhoudsvriendelijk

Sansin Enviro Stain SDF is uiter­ mate onderhoudsvriendelijk.

Bij buitentoepassing van trans­ parant filmvormende oppervlakteafwerking is het doorgaans nodig de afwerking jaarlijks na te lopen en om het jaar volledig over te schilderen. Dat laatste is bij Sansin Enviro Stain pas na ca. vijf jaar nodig. Daarnaast is het onderhoud na deze

periode eenvoudig: hout vrijmaken van vuil en aanslag, één nieuwe laag opbrengen, en weer klaar voor vijf jaar. Sansin Enviro Stain kan industrieel worden toegepast, maar kan ook handmatig worden aangebracht. Hiervoor zijn blikken van 3,8 liter leverbaar.


Eerste HoTT-woning in Nederland Een woning die energie levert zonder daarbij aan wooncomfort in te boeten ... in Nederland wordt de eerste woning gebouwd die aan deze criteria voldoet. De naam: House of Tomorrow Today. Dat is hot!

Achter g r o nd - D U U R Z AA M

Hot news: eerste HoTT-woning in Nederland Duurzaam bouwen is onder meer gebaseerd op realisatie van een zo gering mogelijk energieverbruik van een object. Het voorbeeld op de voorpagina van deze Stiho krant is gebouwd volgens de passiefbouw­ methode, gericht op een zo groot mogelijke energiebesparing. Het onderwerp in dit artikel is een zogenaamd actiefhuis: ook gebouwd met energiebesparende materialen en methoden, maar óók met de mogelijkheid energie te genereren.

land met een hoog leefbaarheids­ niveau. In het HoTT wordt naast een woonhuis ook een bed & breakfast gevestigd. Na de ingebruikname van de woning worden de energieprestaties en leefbaarheid van de woning in de praktijk onderzocht. Ook de gasten die een tijdje verblijven in het experimentele gebouw worden gevraagd mee te werken aan het onderzoek, zodat er snel inzicht is in gebruikerservaringen onder verschillende omstandigheden.

HoTT

Gebruiker centraal met Active House

In Sterksel (gemeente HeezeLeende), nabij Eindhoven, wordt de eerste woning in Nederland gebouwd volgens de principes van Active House en Slimbouwen. Het experimentele huis draagt de naam House of Tomorrow Today (HoTT). De ambitie van HoTT is scherp: een energieleverende woning neerzetten zonder concessies aan wooncomfort. De flexibiliteit van het project biedt de mogelijkheid om in te spelen op verschillende omstandigheden van de omgeving, die de ervaringen van bewoners beïnvloeden. De woning zal voorjaar 2011 worden opgeleverd. In energiezuinige bouwconcepten bleek een grote energiebesparing soms ten koste te gaan van het binnenklimaat. Dergelijke woningen gebruiken weinig energie, maar er is ook gebrek aan daglicht en frisse lucht. HoTT is de eerste energiezuinige woning in Neder-

Mensen brengen tot wel 90% van hun leven binnen gebouwen door, terwijl een op de drie gebouwen een slecht binnenklimaat heeft. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot allergieën, depressies en een verminderd vermogen om te leren. Daarom is het belangrijk dat de gebruikers al tijdens het ontwerp centraal staan. Een dynamische schil kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Sensoren monitoren de binnenen buitenkant van het HoTT. Als het nodig is, openen ramen geleidelijk en traploos als de

hoeveelheid CO2 in de kamer of de vochtigheidsgraad in de wasruimte te hoog oploopt. Of dakramen sluiten als het begint te regenen.

Hoge mate leefbaarheid

Dat het comfort van de gebruikers om meer dan het binnenklimaat draait, bleek onder andere tijdens het eerste Active House-experiment uit het Model Home 2020-project van de VELUX Groep. Daarom zijn de belangrijkste uitkomsten uit Home for Life in Aarhus, Denemarken, meegenomen in het ontwerp van het HoTT. Zo is daglichtopbrengst aan de voorkant van het pand regelbaar in verband met privacy. Het is immers niet prettig als voorbijgangers direct de keuken of de woonkamer inkijken. Op de bovenste verdieping van de woning is met dakramen gekozen voor maximale daglichttoetreding. Deze plekken zijn prima toegankelijk voor zonlicht, maar niet voor indringende blikken. De regelbaarheid van ramen en rolluiken is ook belangrijk. Zo dragen daglicht­ openingen ’s winters overdag bij aan energieopwekking, maar ’s avonds juist niet. Alle door sensoren aan­ gestuurde systemen zijn door de bewoners zelf te beheersen en handmatig bij te stellen.

Ecologische en economische winst

Slimbouwen is een visie om op integraal niveau een antwoord te geven op de problemen die de bouwsector kenmerken en richt zich vooral op de processen rond een woning. In het bouwproces van HoTT worden de hoofdactiviteiten Casco, Omhulling, Installaties en Inbouw opgesplitst. Voor al deze hoofdactiviteiten wordt een subcontractor benoemd, die tijdens het ontwerpproces al kennis inbrengt en meewerkt onder leiding van de bouwmeester, in dit geval WVTTK architecten. Door installaties fysiek en organisatorisch te ontkoppelen wordt industrieel bouwen mogelijk en ontstaat een efficiënter en dus economischer bouwproces. Bovendien blijft de woning in de toekomst voor meerdere functies aanpasbaar. Dat betekent een aanzienlijk hoger aanvangsrendement, lagere exploi­tatiekosten, een langere exploitatie­periode en een hogere restwaarde van de woning. Daarnaast gaat Slimbouwen op een andere manier om met materiaal- en volumegebruik. Dat brengt, samen met de levensduurverlenging ten opzichte van traditionele bouw, een spectaculaire reductie van de milieubelasting met zich mee. Zo is er sprake van na­genoeg een halvering van het gewicht, constructiediktes, productie-energie, CO2-uitstoot, transport, afval en fijnstof.

3


b e s t e k k o r t i n

Hal nieuwe Maasziekenhuis In Boxmeer is onlangs de nieuwbouw van het Maasziekenhuis opgeleverd. Erwin Kersten (BAM Utiliteitsbouw) vertelt onder meer over toepassing van de akoestische panelen in de centrale hal.

P r o j ect

Hal nieuwe Maasziekenhuis akoestisch verantwoord In opdracht van het Maasziekenhuis en adviesbureau Vitaal ZorgVast is in Boxmeer het nieuwe Maas­ziekenhuis gebouwd. Op 17 december 2010 opende het nieuwe ziekenhuis haar deuren. Wij spraken met senior project­leider Erwin Kersten van hoofdaannemer BAM Utiliteitsbouw. Bouwen volgens de Planetree-filosofie

Het Maasziekenhuis werkt vanuit de Planetree-filosofie. Planetree is het best te omschrijven als een concept dat zowel de aandacht voor als de beleving van de patiënt centraal stelt. Hiermee worden materiaal­gebruik, kleuren en thema’s als huiselijkheid belangrijk in de ontwikkeling van het gebouw. Dit heeft consequenties voor de bouw van het ziekenhuis. Erwin Kersten vertelt: “De uitstraling van dit ziekenhuis werd net zo belangrijk als de functionaliteit ervan. Kleuren en de keuze voor materialen stonden steeds op de agenda.”

Een ander ziekenhuis

“De centrale hal van het ziekenhuis mocht niet de witte, kille uitstraling van het ‘geijkte’ ziekenhuis krijgen. Het zou een plek moeten worden die gezelligheid en levendigheid uitstraalt. Lees verder op pagina 5

4


Het kan nóg veelzijdiger De tweezijdig inzetbare Wedi bouwplaat Premium leent zich niet alleen voor tegel- en pleisterwerk, maar kan ook toegepast worden bij kritische afwerkingen als behang- en sauswerk. De toch al grote veelzijdigheid van de Wedi bouwplaat neemt hierdoor verder toe.

verv o l g p a g in a 4

De architect (Bonnema Architecten uit Hurdegaryp, red.) had hier goed over nagedacht,waarmee de keuze voor de materialen al vaststond”, aldus Kersten. Vanuit het idee dat de hal van het ziekenhuis een transparante ruimte zou moeten worden, is hier gewerkt met veel glas en

een hardstenen vloerafwerking. “Voor de wand­afwerking betekent dit dan ook dat er rekening moest worden gehouden met het galm­ effect. De architect schreef mede daarom akoestische panelen voor, gemaakt van kastanjefineer. De oorspronkelijke gedachte was dat de

kopse latten massief zouden worden toegepast. Vanwege het risico van splijten van deze latten is ervoor gekozen ook deze in kastanjefineer te maken.” In samenwerking met Baars & Bloemhoff leverde Stiho de op maat gemaakte panelen en aftimmer­

latten kant-en-klaar aan. Ze konden direct op de constructie (vurenhouten regelwerk 25 mm met steenwolisolatie) geplaatst worden. De panelen danken hun akoestisch dempende eigenschap aan gaatjes in het materiaal.

B O U W P LA T E N - N I E U W

Het kan nóg veelzijdiger: bouwplaat met ‘Premium’-mogelijkheden De Wedi bouwplaat wordt al meer dan 25 jaar toegepast in de (Nederlandse) bouw. Een van de hoofdredenen is de veelzijdigheid van de plaat, die met name in de renovatie tot zijn recht komt. De bouwplaat beschermt namelijk tegen vocht (waterdicht hardschuim, bestand tegen schimmels), biedt een prima warmte-isolatie en is uiterst functioneel als direct af te werken ondergrond voor tegelwerk en andere bekledingen.

Bovendien kunnen met de bouwplaat gemakkelijk afwijkende vormen worden gemaakt: het materiaal is bijzonder licht en toch zeer stevig, en het kan met normale handgereedschappen in elke vorm op elke maat worden gemaakt. Maar wat als je op de Wedi bouwplaat rechtstreeks wilt behangen? Of sausen? De nieuwe Wedi bouwplaat Premium is het antwoord.

naden een oppervlak dat net zo glad is als dat van de plaat zelf. Daarmee wordt de bouwplaat Premium de perfecte ondergrond voor kritische, dunne afwerkingen

zoals behang en verf. De gladde kant van de plaat is ook geschikt voor een afwerking met tegels (grootformaat), mozaïek en sierpleister.

1. Bouwplaatnaad 2. Afgeschuinde kant 3. Wedi Tools weefselband 4. Wedi bouwplaat Premium 5. Wedi 240 voegmortel Premium

Bouwplaat Premium

Evenals de gewone Wedi bouwplaat is de bouwplaat Premium inzetbaar voor alle wand-, vloer- en plafondtoepassingen in woonvertrekken en vochtige ruimten. Het onderscheid is dat de bouwplaat Premium twee verschillende oppervlakten heeft. De ene kant heeft de gewone glas­ vezelstructuur, de andere kant een volkomen gladde afwerking op cementbasis. Bovendien is deze zijde van de plaat aan de langskanten uitgevoerd met een verjonging. Hierin kan een weefselband worden aangebracht waarna de naad kan worden afgeplamuurd. Op die manier ontstaat ter plekke van de

1 2 3 4

5

Afmetingen Wedi bouwplaat Premium: 2600 x 600 x 12,5/20/25/30/50 mm.

5


b e s t e k k o r t i n

Na-isoleren en afwerken in één

iSoEasy® Pro wordt als totaalpakket geleverd.

Isoleren met iSoEasy® Pro transformeert een zolder snel in een lichte, comfortabele leefruimte. Een ruimte bovendien die meteen aan de isolatieeis voldoet die het huidige Bouwbesluit stelt aan nieuwbouwwoningen.

I S OLA T I E

Na-isoleren en afwerken in één onverwarmde zolder bespaart gemiddeld zo’n € 206,- per jaar op de gasrekening. Dit kan bij een verwarmde zolder oplopen tot maar liefst € 478,-.* Zeker bij steeds oplopende energieprijzen is de investering in iSoEasy® Pro dan ook in relatief korte tijd terugverdiend.

Hoogste rendement per m2

Een met iSoEasy® Pro geïsoleerde zolder voldoet direct aan de isolatieeis die het huidige Bouwbesluit aan nieuwbouwwoningen stelt (Rc 2,5 m2K/W). Zo’n zolder levert een hogere isolatiewaarde op dan iSoEasy® Pro geeft minimaal ruimteverlies tussen de balken.

Met iSoEasy® Pro van EcoTherm kan een zolder snel tot een lichte, comfortabele leefruimte worden veranderd. Anders dan bij traditio­ nele systemen is iSoEasy® Pro een totaalpakket, dus inclusief profielen, schroeven en andere toebehoren. De isolatieplaat heeft een alu meerlagenfolie met stootvaste witte zichtzijde, bestemd voor het thermisch isoleren aan de binnenzijde van een ongeïsoleerd hellend dak. In slechts enkele stappen worden zowel isolatie als afwerking bevestigd. Stuken of schilderen is overbodig. Tijdbesparend dus, en bovendien

isoleren met traditionele isolatiematerialen van dezelfde dikte. Afmetingen iSoEasy® Pro: 1200 x 600 x 60 mm (Rc 2,5). Afmetingen iSoEasy®Pro XL: 3000 x 600 x 60 mm (Rc 2,5) en 3000 x 600 x 100 mm (Rc 3,75).

Gemakkelijke en strakke naadafwerking dankzij T-profielen.

arbovriendelijk: iSoEasy® Pro is vrij van vezels (jeukt niet).

Energiebesparend

In een Nederlandse doorsneewoning wordt per jaar voor de cv gemiddeld 2053 m3 gas verstookt. In een goed geïsoleerde woning is slechts 700 m3 nodig.* De meeste warmte verdwijnt door het dak, met een gemiddelde verspilling van zo’n 714 m3 gas per jaar bij een verwarmde zolder.* De meeste besparingswinst is dus te behalen door de zolder hoogwaardig te isoleren. Isolatie aan de binnenzijde van een * www.milieucentraal.nl

c a rt o o n

6


Tip

De bijna eindeloze rij voordelen en unieke eigenschappen van Kerto constructiehout is weer iets langer geworden: met de speciale Finnwood calculatiesoftware kunnen constructieberekeningen gemaakt worden voor het toepassen van Kerto. Snel, eenvoudig en gratis.

CONSTRUCTIEHOUT - NIEUW

Veelzijdig constructiehout nu met gratis calculatiesoftware De geavanceerde eigenschappen van Finnforest Kerto geven nog meer veelzijdigheid aan hout als bouwmateriaal. Het geeft de ontwerper een vrijheid die andere materialen niet bieden, denk aan grotere overspanningen en gegarandeerde rechtheid. Daarnaast zijn de sterkte en stijfheid aantoonbaar beter dan die van traditioneel balkhout. De competitie met staal kan Kerto aan door zijn eenvoudige bewerkbaarheid en het relatief geringe gewicht. Kerto staat voor flexibiliteit, tijdsbesparing en de mogelijkheid van op maat gezaagde oplossingen.

Kerto is met name geschikt voor binnentoepassingen.

De EPC-aanscherping voor nieuwbouwwoningen per 1 januari 2011 gaat definitief door zoals vastgelegd in het Lente-akkoord. Op 26 november is de aanscherping in het Staatsblad gepubliceerd.

Nieuwe calculatiesoftware Kortom, gemak alom. Gemak dat nog eens wordt vergroot door Finnwood, een nieuw en gratis te downloaden calculatiesoftwarepakket. Met Finnwood kunnen bouwers/constructeurs op snelle en eenvoudige wijze constructie­

berekeningen maken voor het toepassen van Kerto. Bel voor Finnwood met uw productspecia­ list bij Stiho (exclusief dealer van Kerto). Via de antwoordfax kunt u een uitgebreide brochure van Kerto aanvragen.

Kerto: typen en afmetingen

Kerto wordt gemaakt in de varianten Kerto-S (straight) en Kerto-Q (quer). Bij Kerto-S liggen alle fineren in één richting daarmee ideaal geschikt voor dragende balktoepassingen, zoals stijlen, lateien, gordingen, nokbalken, sporen en kil en hoekkepers. Van de Kerto-Q platen zijn ca. 20% van de fineren in dwarsrichting aangebracht. Deze uitvoering wordt gebruikt voor platen, kolommen en gekromde elementen. Stiho kan Kerto in de onderstaande dikten leveren. (dikten in mm)

27

30

33

39

EPCverlaging van 0,8 naar 0,6: nu definitief

r u b r i e k

Veelzijdig constructiehout

21

24

45

51

57

63

69

75

90

Q

Q Q/S Q Q/S Q/S Q/S Q/S Q/S Q/S Q/S

S

S

Standaardbreedten van 200, 225, 260, 300, 360, 400, 450, 500 en 600 mm. Lengten zijn naar wens aan te geven tot een maximum van 24 m1.

Kerto, het duurzame alternatief in constructieve toepassingen in hout

Kerto is een Laminated Veneer Lumber (LVL), een doorontwikkeling van triplex. Het principe is dat de fineerlagen niet kruislings zijn verlijmd maar dat ze vrijwel allemaal in één en dezelfde richting lopen. Door de fineren 10% samen te persen, ontstaan de unieke hoge waarden in sterkte en stijfheid. Bij het gebruik van balken voor constructieve toepassingen kan Kerto een sterk en duurzaam alternatief zijn. Door de goede eigenschappen van plaatmateriaal te combineren met vingerlassen en lamineren, ontstaat een zeer sterk product met veel voordelen: • slanker construeren • exacte afmetingen • lange lengten • grote overspanningen met geringere hoogte, bijvoorbeeld voor tribunes en vloeren • lage inbrandsnelheid (0,70 mm/min) • lichte hoofddraagconstructies (fundering) • eenvoudig te bewerken • hogere waarden in sterkte en stijfheid • houtvochtgehalte 10-11%, weinig werking na realisatie • CE-gemarkeerd in klasse 1+ • Keurhout Duurzaam Level 2

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen gaat van 0,8 naar 0,6. Deze aanscherping is onderdeel van de afspraken die in 2008 in het kader van het Lente-akkoord zijn gemaakt. Veel bouw- en ontwikkelingsbedrijven hebben zich sinds het afsluiten van het akkoord hierop voorbereid en werken aan bouwplannen die voldoen aan de nieuwe eisen.

De nieuwe berekeningsmethodiek energieprestatie norm gebouwen (EPG) is wél vertraagd en zal niet per 1 januari 2011 in werking treden. Dit houdt in dat de aangescherpte EPC voorlopig met de oude berekeningsmethodiek zal moeten worden berekend. De aanscherping tot 0,6 en ook een verdere aanscherping die voorzien is voor 2015, zijn stappen om te komen tot een energieneutrale nieuwbouw in 2020.

7


U vindt Stiho in de volgende plaatsen: Voor levering van Keurhout en/of Keurhout­ producten zijn wij aan­ge­sloten bij Keurhout. Het Stiho d­ eelnemersnummer is KH 0142.

SGS-COC-1053

FSC Trademark© 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC hout is afkomstig uit goed beheer­de bossen, o­ nafhankelijk gecertificeerd in ­overeenstemming met de regels van de Forest Stewardship Council.

The Global Benchmark for Responsible Forest Management

Alkmaar

Gilze

Helmond

Tilburg

0492-50 60 70

013-549 01 80

Amsterdam

Groningen

Hilversum

Utrecht

035-626 10 61

030-242 44 24

Amsterdam Amstel

Haarlem

Nieuwegein

Wijchen

030-280 82 37

024-648 81 11

Beverwijk

Haarlem-Zuid

Schiedam

Zwolle

072-547 17 00 020-682 86 20

in Stiho-bouwplein 020-560 76 66 0251-25 01 75

0161-43 88 00 050-313 04 33 023-516 07 00 023-544 50 66

038-425 85 00

010-427 33 33

Voor openingstijden en complete adressen kunt u kijken op www.stiho.nl. Raadpleeg voor meer informatie over Stiho of voor het bla­deren in vorige Stiho kranten www.stiho.nl, e-mail: info@stiho.nl. Copyright Novad B.V. Niets uit deze uitgave­mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

a chter g r o nd

Geen vraagtekens meer over brandwerendheid kanaalplaatvloeren vloeren. Zo bleek dat bij brand vooral aan ingeklemde vloeren met een druklaag ernstige schades kunnen ontstaan. Promat, leverancier van onder meer Promatect® brandwerende platen, heeft direct een aantal oplossingen ontwikkeld en bloot­gesteld aan een officiële brandtest op kanaalplaatvloeren. Met deze officieel goedgekeurde oplos singen kan de brandveiligheid van gebouwen met kanaalplaatvloeren duurzaam worden veiliggesteld.

Geteste oplossingen direct toepasbaar

Op grond van de huidige stand van zaken wordt aan ontwerpers van Kanaalplaatvloeren zijn gemeengoed in de bouwwereld, mede dankzij hun brandveiligheid. Immers, beton wordt altijd als onbrandbaar en brandwerend gezien. Een (overigens relatief korte) brand in een parkeergarage onder een appartementencomplex in Rotterdam veranderde dit beeld. Daarbij ontstond zware schade aan

het beton, waardoor instortings­ gevaar ontstond. Dit riep de nodige vragen op over de brandveiligheid van de daar toegepaste vloer­ constructie met kanaalplaten. Er volgde een uitgebreid onderzoek dat aan het licht bracht dat in bepaalde situaties extra maatregelen nodig zijn ter waarborging van de brandveiligheid van kanaalplaat-

Het nieuwe Promat Handboek Bouwkundige Brandpreventie 8.0 Het Promat Handboek Bouwkundige Brandpreventie 8.0 is geheel vernieuwd. In dit ‘standaardwerk’ voor brandveilig bouwen worden de nieuwste geteste constructies gepresenteerd middels nieuwe, driedimensionale fullcolourtekeningen die de toepassing in één oogopslag duidelijk maken. Het geheel is vormgegeven in een nieuwe lay-out waarmee men gemakkelijk de oplossing voor zijn/haar specifieke situatie vindt. Ook staat het vernieuwde Handboek vol met geteste oplossingen waar de bouwer direct mee aan de slag kan. U kunt het Handboek aanvragen via www.stiho.nl en via de antwoordfax.

8

kanaalplaatvloeren geadviseerd, onder meer door VROM-Inspectie, BFBN, TNO en Efectis Nederland, om voor nieuwe projecten de bepaling van de brandwerendheid uit te voeren volgens het ‘Schema voor de bepaling van de brandwerendheid’. Voor de bijzondere situaties uit het schema heeft Promat specifieke testen uitgevoerd op kanaalplaatvloeren met brandwerende mortel Cafco Mandolite® CP2 en de plaatmaterialen Promatect®-H en Promatect®-100. Deze geteste oplossingen zijn direct toepasbaar.

Stiho ma-feb  

Stiho bouwkrant