Page 1

Cursusaanbod voortgezet onderwijs 2012-2013 Internationaliseren op school, hoe doe je dat?

europees platform internationaliseren in onderwijs


Inhoud Inleiding

3

Cursussen: 1 Beginnen met internationaliseren 2 Verdieping internationalisering 3 Opleiding Coรถrdinator internationalisering 4 Het ontwikkelen van een EIO-leerlijn 5 Masterclass internationalisering 6 CLIL Workshops 7 Teamtraining op maat 8 Cursus op maat en/of advies

4 5 6 7 8 8 10 11

Meer informatie: contact en aanmelden

12

Colofon Tekst: Rinke van der Valle Redactie: Europees Platform Fotografie: Wilco van Dijen Vormgeving en druk: nr58 /total communication

2


Inleiding Wilt u een start maken met internationaliseren op uw school? Of wilt u een opleiding volgen tot Coördinator internationalisering? Werkt u op een tto-school en heeft u behoefte aan een CLIL-workshop? Drie voorbeelden van cursussen die het ‘Europees Platform - internationaliseren in onderwijs’ organiseert in het cursusjaar 2012 - 2013. Er is voor elk wat wils, zowel voor docenten en coördinatoren internationalisering als voor schoolleiders. Nieuw in het aanbod is de cursus ‘Het ontwikkelen van een EIO-leerlijn‘; Europese en internationale oriëntatie voor docenten en coördinatoren die zich willen verdiepen in de mogelijkheid een consistente EIO-leerlijn te ontwerpen. Ook de CLIL Workshop Tweaking the tto textbook die we in samenwerking met Cumbria CLIL (VK) organiseren is nieuw. De CLIL Subject Workshops, herhalen we wegens groot succes. Alle cursussen zijn gericht op actuele ontwikkelingen op het terrein van internationaliseren. Mocht u in het aanbod een cursus missen dan kan in overleg een cursus op maat worden gemaakt, toegesneden op uw wensen. De cursussen werken verfrissend en stimuleren en motiveren u om met veel enthousiasme aan de slag te gaan met internationale activiteiten op uw school. U kunt ook voor adviezen terecht bij het ‘Europees Platform - internationaliseren in onderwijs’. Kijk op onze website www.europeesplatform.nl/cursussen. Daar vindt u te zijner tijd naast de cursussen uit deze brochure ook een aantal nieuwe cursussen. We hopen u op een van deze cursussen te mogen begroeten! Rinke van der Valle coördinator cursussen voortgezet onderwijs

Cursusaanbod voortgezet onderwijs 2012 - 2013

3


Cursus

1 Beginnen met internationaliseren Deze cursus is speciaal opgezet voor scholen die met internationalisering willen beginnen of er nog weinig ervaring mee hebben, maar ook ervaren scholen kunnen hun docenten op een snelle manier laten kennismaken met internationaliseren. In deze cursus wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van internationalisering, de subsidiemogelijkheden van het Europees Platform, het zoeken van partnerscholen, het opzetten van een uitwisseling en het koppelen van een project aan de leerstof. Daarnaast wordt ingegaan op de voorwaarden die op schoolniveau gerealiseerd moeten worden om tot een succesvol internationaliseringsbeleid te komen: het bepalen van de doelstellingen, de rol en facilitering van de commissie internationalisering, het verbreden van het draagvlak en het format van een beleidsplan internationalisering. Doelgroep Datum Tijd Plaats Prijs

4

Docenten en schoolleiders van scholen die willen beginnen met internationalisering 8 november 2012 Van 10.00 tot 16.00 uur Utrecht â‚Ź 525,00


Cursus

2 Verdieping internationalisering Deze cursus is bedoeld voor hen die internationalisering een belangrijke plaats willen geven in hun school. De cursus bouwt voort op de cursus ‘Beginnen met internationaliseren’ op 8 november 2012. De cursusleider gaat er van uit dat de deelnemers die cursus hebben gevolgd of anderszins op de hoogte zijn van de zaken die in die cursus aan de orde zijn geweest. De volgende onderwerpen komen aan de orde: • het samenwerken met buitenlandse partnerscholen; • het beleid ten aanzien van internationalisering op school; • het inventariseren van EIO in de vakken; • het vergroten van het draagvlak voor internationalisering; • subsidiemogelijkheden. De cursisten kiezen voor een concreet eindproduct dat zij tijdens de cursus maken, zoals: • het actualiseren van een beleidsplan; • het verhogen van de kwaliteit van een uitwisseling; • het aanvragen van een Comeniusproject; • en het maken van een draaiboek voor een uitwisselingsweek. Doelgroep Data Tijd Plaats Prijs

Coördinatoren internationalisering, docenten en schoolleiders 21 november 2012, 30 januari 2013, 12 maart 2013, 15 april 2013 Van 15.00 tot 19.00 uur Utrecht € 1.390,00

Cursusaanbod voortgezet onderwijs 2012 - 2013

5


Opleiding

3 Opleiding Coördinator internationalisering Centrale doelstelling De opleiding ‘Coördinator internationalisering’ heeft als doelstelling het beleid van de school op het gebied van internationalisering meer vorm en inhoud te geven door het schrijven van een beleidsplan en het ontwikkelen van een EIO-leerlijn. Zowel de samenwerking met partnerscholen als de maatregelen om het eigen onderwijs inhoudelijk en via projecten meer internationaal te oriënteren, staan in het beleidsplan centraal. Het begrip EIO, Europese en internationale oriëntatie, speelt een belangrijke rol. Opzet Elke bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: • een inleiding door een expert over de volgende onderwerpen: Europese integratie en Europese onderwijspolitiek, tweetalig onderwijs, ‘Elos - grensverleggend onderwijs’, nationale en Europese subsidies; • een inleiding over de verschillende onderdelen van het beleidsplan; • en ten slotte een inleiding en reflectie op de inventarisatie van de EIO-elementen. Afwisselende werkvormen Er worden verschillende werkvormen gehanteerd: presentaties tijdens de zes bijeenkomsten, groepswerk, het schrijven van een eindscriptie in de vorm van een beleidsplan en van een EIO-inventarisatie, individuele gesprekken met de cursusleiders over de inhoud en het proces van het maken van een beleidsplan, zelfstudie, raadplegen van de opdrachten van medecursisten in het virtuele cursuslokaal. Studiebelasting De studiebelasting voor het beleidsplan en voor de EIO-inventarisatie is per school verschillend en hangt ook af van de benodigde tijd voor overleg met directie en secties/teams bij het schrijven van een beleidsplan. Er wordt uitgegaan van een studielast van gemiddeld 12 uur per maand gedurende 9 maanden. Er wordt een tentamen afgenomen dat bestaat uit open en gesloten vragen.

6


Certificaat De opleiding wordt afgesloten met een door het Europees Platform verleend certificaat. Hierop wordt het cijfer voor het tentamen en voor het beleidsplan vermeld. Doelgroep Data Tijd Plaats Prijs

Coördinatoren internationalisering, docenten en schoolleiders werkzaam in het voortgezet onderwijs 26 september 2012, 7 november 2012, 12 december 2012, 23 januari 2013, 13 maart 2013, 22 mei 2013 Van 14.30 tot 19.30 uur Utrecht € 2.490,00

Cursus

4 Het ontwikkelen van een EIO-leerlijn In de cursus die twee dagdelen beslaat, zullen de cursusleiders voorbeelden laten zien van een EIO-leerlijn: een opbouw van internationale activiteiten van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De cursisten leren hoe ze de activiteiten kunnen koppelen aan het Common Framework of Europe Competence (het CFEC). Via een tool is in één oogopslag te zien welke competenties een leerling heeft na het uitvoeren van die activiteiten. Ook komt ter sprake hoe de activiteiten kunnen worden vastgelegd in een portfolio inclusief een beoordeling van het geleverde werk. Doelgroep Data Tijd Plaats Prijs

Coördinatoren van tto-scholen en Elos-scholen, overige docenten in het voortgezet onderwijs 31 oktober 2012 en 28 november 2012 Twee bijeenkomsten van 15.00 tot 19.00 uur Utrecht € 690,00

Cursusaanbod voortgezet onderwijs 2012 - 2013

7


Masterclass

5 M  asterclass internationalisering De Masterclass internationalisering is een kans voor directieleden en bestuurders om een persoonlijke visie op internationaliseren (door) te ontwikkelen. Voor scholen en onderwijsorganisaties met ambities op het terrein van internationalisering en beperkte tijd om inspiratie op te doen en opbrengsten te genereren, is er de zeer resultaatgerichte Masterclass internationalisering. In een niet alledaags, contextrijk netwerk kan onverwachte inspiratie worden opgedaan. Die resulteert in een meerjarenbeleidsplan internationalisering en/of een visie­document om de school of organisatie verder te professionaliseren. De deelnemer ervaart en onderzoekt wat internationaliseren en kennisnetwerken voor de school en organisatie kunnen betekenen. De Masterclass internationalisering wordt georganiseerd onder auspiciÍn van het Europees Platform en de VO-raad. Doelgroep Data Meer informatie

Directieleden en bestuurders Vier werkbijeenkomsten en een inspiratiereis naar het buitenland Kijk op www.europeesplatform.nl/masterclass

Workshops

6 CLIL Workshops Tweaking the tto textbook In partnership with Janet Streeter & colleagues (Cumbria CLIL), we are offering a new one day tto workshop. The workshop is aimed at all tto teachers, old and new and all subject areas. As teachers, we are all rushed off our feet and often the mere thought of planning exciting and motivating classroom activities and the potential work this involves just adds to our stress. In this workshop we would like to show you ways of taking your existing teaching materials and devising interactive activities that need minimal preparation. In order to do this we will involve you in different activities for different subject areas so you are put in the

8


position of the learner. You will also have the opportunity to analyse what we do, why we do it and relate it to your classes (bring your textbook or any other materials you would like to make more exciting!). Doelgroep Data en plaats  Tijd Prijs

Docenten tto 26 november 2012, Amsterdam 27 november 2012, Rotterdam 28 november 2012, Amersfoort 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur € 395,00

Subject-specific tto workshop You may have heard that there is more to teaching your subject in tto classes than simply translating your Dutch lessons into English. Yet would you like to explore what that really means? Do you feel you could do with a bit more support with subject-specific vocabulary, language and resources? Then maybe we can help ... Based in Utrecht, each workshop will be delivered by two native speaker teacher trainers from the UK: Janet Streeter and an experienced subject specialist. The workshop will have several integrated strands – both methodological and linguistic. However, our main aims are to make your workshop relevant, interactive and enjoyable. We will do this by involving you fully in stimulating subject-related learning and teaching. This means that you will not only be immersed in English, but at the same time will have the opportunity to explore strategies and techniques that you can apply to your own classroom and context.

Doelgroep Data Tijd Plaats Prijs

Vakdocenten tto Week van 28 januari 2013, Art, Science, History, PE Week van 22 april 2013, Geography, Maths, Biology Voor exacte data zie www.europeesplatform.nl/cursussen 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur Utrecht € 395,00

Cursusaanbod voortgezet onderwijs 2012 - 2013

9


Training

7 Teamtraining op maat Deze training is vooral bedoeld voor het enthousiasmeren van scholen die met internationalisering willen beginnen. Naast het gegeven dat een team of afdeling in zijn geheel aan nascholing doet, werkt een training als deze ook motiverend, verhelderend en kan er binnen de groep cursisten een goede samenwerking en synergie ontstaan. Ideeën die worden aangereikt en besproken, krijgen regel­ matig een vervolg in het daadwerkelijk starten met een Europees project. Praktisch handelen en denken is dé pijler van deze training; er wordt concreet ingegaan op het opzetten van een uitwisseling, op successen maar ook op struikelblokken. Daarnaast komen de subsidiemogelijkheden van het Europees Platform aan bod. Ook de specifieke schoolsituatie is erg belangrijk; hierbij denken we bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van visie en beleid; het faciliteren van enthousiaste schoolmedewerkers en de rol voor leerlingen, overige collega’s en ouders. De training zelf is actief; er wordt verwacht dat de cursisten open staan voor de inhoud en het verloop van de training. Het advies dat onze trainers uitbrengen tijdens het voorgesprek richt zich ook op tijdschema en ‘aankleding’ van de training. Daarmee doelen wij op het feit dat de training kan beginnen met een ontbijt of lunch en kan eindigen met een hapje en een drankje. Informeel bezig zijn met internationalisering levert uit ervaring veel rendement op. Uiteraard zal er ook gesproken worden over een mogelijk vervolg in advies, individuele cursussen van het Europees Platform en verdere implementatie in de school.

Doelgroep Datum Tijd Plaats

10

Specifieke afdelingen en teams van startende scholen In overleg Ongeveer 3 uur Op de eigen school


Cursus en/of advies

8 Cursus op maat en/of advies Cursus op maat Het is ook mogelijk om door ons een cursus op maat te laten verzorgen bij u op school. Het voordeel is dat u een cursus krijgt toegesneden op de specifieke schoolsituatie. Ook profiteert een grotere groep docenten (of zelfs een heel team) van zo’n cursus. Verder is het prettig dat er geen lestijd verloren gaat met reizen naar de cursuslocatie. In een voorbereidend gesprek kunnen de wensen van de school besproken worden.

Advies Uw school kan ook een adviseur op bezoek laten komen voor een adviesgesprek. Dat kan een gesprek zijn met bijvoorbeeld de coördinator internationalisering, een commissie of de directie. In het adviesgesprek kunnen alle voor uw school relevante aspecten van internationalisering aan de orde komen. U kunt daarbij denken aan de financiering, het opstellen van een beleidsplan internationalisering en bijvoorbeeld draagvlakvergroting.

Aanmeldingsformulier Aanmeldingskaart Cursusaanbod cursusaanbod voortgezet voortgezet onderwijs onderwijs Europees Europees Platform Platform 2012 2012-2013 - 2013 Ondergetekende Ondergetekende geeft geeft zich zich op op voor voor de de volgende volgende cursus*: cursus*: Beginnen met internationaliseren € 590,00 Beginnen met internationaliseren € 525,00 Verdieping internationaliseren € 1.390,00 Verdieping internationaliseren € 1.390,00 Opleiding coördinator internationalisering € 2.490,00 Opleiding Coördinator internationalisering € 2.490,00 Het ontwikkelen van een EIO-leerlijn € 690,00 Het ontwikkelen van een EIO-leerlijn € 690,00 Masterclass Internationalisering Kosten ??? Masterclass Internationalisering Kijk op www.europeesplatform.nl/masterclass CLIL workshops europeesplatform.nl/cursussen CLIL workshops Opgave via www.europeesplatform.nl/cursussen *Graag aankruisen wat van toepassing is. Opmerking: cursustarieven zijn vrij van btw. Achternaam Voornaam (voluit)

Voorletters

M/

V*

Functie

Naam school

Adres

Postcode

Plaats

Brinnummer

Soort onderwijs

Tel. school

Tel. privé (mobiel)

E-mailadres cursist

Opmerkingen

Datum

Handtekening

Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden (zie www.europeesplatform.nl/cursussen). Deze kaart zo spoedig mogelijk en uiterlijk 6 weken voor aanvang van de betreffende cursus zonder postzegel opsturen.


Meer informatie Contact Om uw wensen en ideeën te bespreken kunt u vrijblijvend contact opnemen met de coör­dinator cursussen voortgezet onderwijs, Rinke van der Valle (vandervalle@epf.nl). Op deze cursussen van het Europees Platform zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Meer informatie en de algemene voorwaarden vindt u op www.europeesplatform.nl/cursussen. Aanmelden U kunt zich online aanmelden of gebruikmaken van de aanmeldingskaart. Kijk voor informatie op www.europeesplatform.nl/cursussen of bel naar 023 553 11 66.

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein 16 Postbus 1007 2001 BA Haarlem T 023 553 11 66 jansen@epf.nl www.europeesplatform.nl

europees platform internationaliseren in onderwijs

Postzegel is niet nodig

Europees Platform T.a.v. Secretariaat cursussen Antwoordnummer 971 2000 VB Haarlem

Cursusaanbod Voortgezet Onderwijs  
Cursusaanbod Voortgezet Onderwijs  

Cursusaanbod Voortgezet Onderwijs

Advertisement