Page 1

Cursusaanbod primair onderwijs 2012-2013 Internationaliseren op school, hoe doe je dat?

europees platform internationaliseren in onderwijs


Inhoud Inleiding

3

Cursussen: 1 Introductie internationalisering 2 Sociale media en internationalisering 3 Opleiding Coรถrdinator internationalisering voor het basisonderwijs 4 Verbeter je Engels! 5 Cursussen op maat 6 Voorlichting, begeleiding en studiemiddagen

4 5 6 8 9 10

Meer informatie: contact en aanmelden

12

Colofon Tekst: Ab van Rheenen Redactie: Europees Platform Fotografie: Wilco van Dijen Vormgeving en druk: nr58 /total communication

2


Inleiding Internationalisering wordt steeds meer gemeengoed, ook in het primair onderwijs. Veel scholen starten met vroeg vreemdetalenonderwijs, willen online samenwerken, organiseren een klassenuitwisseling of geven met internationalisering invulling aan actief burgerschap. Wilt u een start maken met internationaliseren op uw school? Dan is het verstandig om u goed te informeren en te leren van ervaren collega’s. Het Europees Platform is hÊt centrum voor internationalisering in het Nederlandse primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding. Het Europees Platform organiseert onder andere cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. In deze brochure vindt u de cursussen die het Europees Platform organiseert voor het primair onderwijs in het cursusjaar 2012-2013. De cursussen zijn gericht op actuele ontwikkelingen op het terrein van internationalisering. Ze werken verfrissend en stimulerend en bieden veel praktische informatie en tips. U kunt meteen aan de slag. Mocht u in het aanbod een cursus missen dan kan in overleg een cursus op maat worden gemaakt. Voorlichtingsbijeenkomsten over online samenwerken, vroeg vreemdetalenonderwijs en schoolpartnerschappen vinden plaats op verschillende locaties in het land. Het is voor scholen en schoolbesturen ook mogelijk een adviesgesprek aan te vragen over internationalisering. Waarvoor u ook kiest; welkom in de wereld van internationalisering.

Ab van Rheenen coĂśrdinator cursussen primair onderwijs

Cursusaanbod primair onderwijs 2012 - 2013

3


Cursus

1 Introductie internationalisering Deze cursus is bedoeld voor scholen die met internationalisering willen beginnen of nog weinig ervaring hebben. De leervragen van de deelnemers worden vóór de cursus geïnventariseerd. Op basis van deze vragen wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van internationalisering. Aan de orde komen: online samenwerken, partnerschappen, uitwisselingen, nascholing, moderne vreemde talen op de basisschool, subsidies en leermiddelen. Daarnaast wordt kort ingegaan op de voorwaarden die op schoolniveau gerealiseerd moeten worden om tot een succesvol internationaliseringsbeleid te komen: het bepalen van de doelstellingen, de rol van internationalisering en het verbreden van het draagvlak. De cursisten stellen ter afsluiting een aantal activiteiten samen voor hun eigen school om te beginnen met internationalisering. Na deze cursus bent u op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van internationalisering voor het primair onderwijs en heeft u een startpunt voor het opzetten van activiteiten voor uw eigen school. Doelgroep Leerkrachten en directie basisonderwijs Tijd 1 bijeenkomst van 14.30 tot 19.30 uur Plaats Utrecht Prijs € 295,00 (inclusief maaltijd) Datum en verdere details op www.europeesplatform.nl/cursussen

“Die werkbladen van Europa Actueel zijn prachtig! Mooie leerstof om te gebruiken in de bovenbouw. Je kunt er meteen mee aan de slag. In de lesstof van groep 7 staat Europa centraal. De werkbladen voelen niet als een taakverzwaring, maar als een welkome aanvulling.” Jacqueline Noordhoff van Denderen, leerkracht

4


Cursus

2 Sociale media en internationalisering Twitter, LinkedIn, Facebook, Hyves U hoort er steeds meer over, maar weet u er iets van? Deze cursus leert u omgaan met moderne sociale media bij internationalisering. U bent helemaal bij! U maakt uw eigen accounts en u leert deze mogelijkheden in te zetten op uw school. Deze cursus behandelt de toepassing van sociale media voor internationalisering. Een belangrijk deel bestaat dan ook uit een introductie van wat u in het basis­ onderwijs kunt doen aan internationalisering. Daarbij gaat het over online samenwerken, uitwisselingen, nascholing, moderne vreemde talen op de basisschool, subsidies en leermiddelen. Vooraf worden de leervragen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis van deze vragen wordt vervolgens aandacht besteed aan eTwinning, Yurls, Facebook, Twitter, LinkedIn, Hyves, Workspaces en Wiki’s. Doelgroep Leerkrachten en directie basisonderwijs Tijd 2 bijeenkomsten van 14.30 tot 19.30 uur Plaats Utrecht Prijs € 495,00 (inclusief maaltijden) Data en verdere details op www.europeesplatform.nl/cursussen

Cursusaanbod primair onderwijs 2012 - 2013

5


Opleiding

3 C  oördinator internationalisering voor het basisonderwijs Centrale doelstelling De opleiding Coördinator internationalisering heeft tot doel het schoolbeleid op het gebied van internationalisering meer vorm en inhoud te geven door het schrijven van een beleidsplan internationalisering. Zowel de samenwerking met partnerscholen als de maatregelen om het eigen onderwijs inhoudelijk en via projecten meer internationaal te oriënteren, staan in het beleidsplan centraal. Doelgroepen Directie, bestuursleden en leerkrachten die de taak van coördinator of aanjager van internationalisering in de toekomst gaan vervullen. Enige ervaring van de school met internationalisering is noodzakelijk. Voor docenten die starten met internationalisering bestaat de cursus ‘Introductie internationalisering’. Opzet Elke bijeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen. Een deskundige geeft een inleiding over onder andere de volgende onderwerpen: Europese integratie en Europees onderwijsbeleid, vroeg vreemdetalenonderwijs, eTwinning, uitwisselingen en virtuele projecten, leermiddelen, nationale en Europese subsidies. Daarna volgt een inleiding over de verschillende onderdelen van het beleidsplan en voorbeelden uit de schoolpraktijk. Werkwijze Voor de opleiding begint, worden de leervragen van de deelnemers geïnventariseerd. In elke bijeenkomst wordt informatie gegeven over de hiervoor genoemde onderwerpen. Er worden verschillende werkvormen toegepast zoals presentaties, groepswerk, het schrijven van een beleidsplan en zelfstudie. De deelnemers krijgen veel gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen. In elke bijeenkomst zal ook in groepen gewerkt worden aan de diverse opdrachten. Tussentijds zal er contact zijn met de cursisten. Een elektronische leeromgeving op het internet biedt cursusmaterialen aan en de mogelijkheid voor uitwisseling van ideeën en ervaringen. Er komen belangrijke documenten op te staan en er is binnen deze leeromgeving onderling contact mogelijk.

6


Omdat het schrijven van een beleidsplan tijd kost, vraagt deze opleiding ook buiten de bijeenkomsten om inzet van de deelnemers. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van het Europees Platform. Doelgroep (Toekomstige) Coördinatoren internationalisering in het basisonderwijs Tijd 4 bijeenkomsten van 14.30 tot 19.30 uur Plaats Utrecht Prijs € 995,00 (inclusief maaltijden) Data en verdere details op www.europeesplatform.nl/cursussen

“Een internationaal uitwisselingsproject biedt de leerlingen de mogelijkheid om veel verschillende vaardigheden te oefenen, met name op sociaal gebied. Ze leren samenwerken en communiceren met leeftijdsgenoten in het buitenland in een vreemde taal. Ze verleggen letterlijk en figuurlijk hun grenzen.” Esther Diepenbroek, docent OC de Twijn, locatie VSO Hyacinthstraat in Zwolle

Cursusaanbod primair onderwijs 2012 - 2013

7


Cursus

4 Verbeter je Engels! Engels is verplicht in het basisonderwijs vanaf groep 7. Kinderen vinden Engels leuk en spannend en zijn heel snel enthousiast. Engels opent de deur naar andere landen en culturen. Het is voor leerkrachten en leerlingen natuurlijk het leukste als het geleerde in de praktijk gebracht kan worden. Scholen kunnen samenwerken met andere scholen aan internationale projecten via bijvoorbeeld e-mail, workspaces (online samenwerken) of een schoolpartnerschap. Engels is vaak de communicatietaal. Engels en internationalisering zijn dan ook de twee onderdelen van deze cursus. De cursus gaat in op verschillende vormen van internationalisering en licht met praktische voorbeelden toe hoe je kunt internationaliseren in het basisonderwijs. Dit onderdeel wordt afgesloten met het opstellen van een activiteitenplan internationalisering voor de eigen school. Daarnaast biedt deze cursus de gelegenheid aan de deelnemers om hun Engels op te frissen en te verbeteren, als communicatietaal voor internationale projecten. De eigen vaardigheid Engels staat in dit deel centraal. Het niveau van de leerkracht wordt aan het begin van de cursus bepaald en tijdens de cursus wordt geprobeerd dat een niveau hoger te krijgen. De cursus geeft ook veel praktische tips. De training sluit aan bij de behoeftes van de school/leerkracht en kan worden aangepast aan de wensen van de cursisten. Doelgroep Leerkrachten en directie basisonderwijs Tijd 8 bijeenkomsten van 14.00 tot 17.00 uur (of in overleg) Plaats Locatie in overleg Prijs â‚Ź 550,00 per deelnemer bij 10 deelnemers; extra deelnemers gratis Data en verdere details op www.europeesplatform.nl/cursussen

Deze cursus richt zich niet op het invoeren van vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs). Voor een dergelijke cursus bieden onze partners een speciaal nascholingsaanbod. Voor meer informatie kunt u terecht op www.europeesplatform.nl/vvto

8


Cursus

5 Cursussen op maat Het is ook mogelijk om door het Europees Platform een cursus op maat te laten verzorgen bij u op school. In een voorbereidend gesprek worden de wensen van de school besproken. Het voordeel is dat u een cursus krijgt toegesneden op de specifieke school­ situatie. Ook profiteert een grotere groep leerkrachten (of zelfs een heel team) van een dergelijke cursus. Verder is het prettig dat er geen lestijd verloren gaat met reizen naar de cursuslocatie. In de cursus kan bijvoorbeeld getoond worden welke projecten er voor de diverse groepen mogelijk zijn, welke hulpmiddelen er zijn om zo’n project op te zetten en welke valkuilen u kunt vermijden. Ook kunnen de subsidiemogelijkheden aan bod komen.

Bel of mail ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Cursusaanbod primair onderwijs 2012 - 2013

9


Begeleiding

6 Voorlichting, begeleiding en studiemiddagen Voorlichtingsuitgaven, begeleiding en studiemiddagen Het Europees Platform is hét centrum voor internationalisering in het Nederlandse basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding. Het Europees Platform heeft veel voorlichtingsfolders en -brochures die op aanvraag gratis verkrijgbaar zijn. Ook op de website www.europeesplatform.nl vindt u veel informatie over onze programma’s en projecten. Voorlichtingsbijeenkomsten Daarnaast worden er – kosteloos – voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in het land. Er zijn bijeenkomsten over online samenwerken (eTwinning), vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), LinQ (versterking Frans en Duits) en schoolpartnerschappen (Comenius). Op de website ziet u wanneer en waar deze bijeenkomsten plaatsvinden. Om op de hoogte te blijven kunt u zich (gratis) abonneren op onze digitale nieuwsbrief voor het basisonderwijs, via www.europeesplatform.nl/nieuwsbrieven. Begeleiding Wilt u meer begeleiding bij het opzetten van internationalisering op uw school? Uw school kan een adviseur op bezoek laten komen voor een adviesgesprek. Dat kan een gesprek zijn met bijvoorbeeld de coördinator internationalisering, de directie of het bestuur. In het adviesgesprek kunnen de voor uw school relevante aspecten van internationalisering aan de orde komen. U kunt daarbij denken aan de financiering, het opstellen van een beleidsplan internationalisering en draagvlak­vergroting. Bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak met een adviseur maken ? Neemt u dan contact op met Ab van Rheenen van het Europees Platform.

10


Studiemiddag eTwinning eTwinning is een virtuele internetgemeenschap (online community) voor scholen in meer dan dertig Europese landen. Via www.etwinning.net vinden de scholen elkaar en werken ze samen, uiteraard gesteund door informatietechnologie. De medewerkers van de helpdesk eTwinning komen graag bij u langs op school om aan minimaal 10 collega’s een workshop te geven over de mogelijkheden van eTwinning en te oefenen met de middelen die eTwinning biedt. Ervaren leerkrachten kunnen u vertellen hoe u een project kunt uitvoeren en wat daar allemaal bij komt kijken. Aanmelding voor de studiemiddagen is kosteloos en dient 6 weken voor aanvang aangevraagd te worden. Kijk voor meer informatie op www.etwinning.nl, u kunt ons bereiken op etwinning@epf.nl of 023 553 11 60.

✁ Aanmeldingskaart Cursusaanbod primair onderwijs Europees Platform 2012-2013 Ondergetekende geeft zich op voor de volgende cursus*: Introductie internationalisering € 295,00 Sociale media en internationalisering € 495,00 Verbeter je Engels! € 550,00 per deelnemer bij 10 deelnemers, extra deelnemers gratis Opleiding Coördinator internationalisering € 995,00 *Graag aankruisen wat van toepassing is. Opmerking: cursustarieven zijn vrij van btw. Achternaam Voornaam (voluit)

Voorletters

M/

V*

Functie

Naam school

Adres

Postcode

Plaats

Brinnummer

Soort onderwijs

Tel. school

Tel. privé (mobiel)

E-mailadres cursist

Opmerkingen

Datum

Handtekening

Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden (zie www.europeesplatform.nl/cursussen). Deze kaart zo spoedig mogelijk en uiterlijk 6 weken voor aanvang van de betreffende cursus zonder postzegel opsturen.


Meer informatie Contact Om uw wensen en ideeën te bespreken kunt u vrijblijvend contact opnemen met de coördinator cursussen primair onderwijs, Ab van Rheenen. Meer informatie en de algemene voorwaarden voor onze cursussen vindt u op www.europeesplatform.nl/cursussen. Aanmelden U kunt zich online aanmelden of gebruik maken van de aanmeldingskaart in deze brochure. Kijk voor meer informatie op www.europeesplatform.nl/cursussen of bel naar 023 553 11 66 voor persoonlijk advies.

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein 16 Postbus 1007 2001 BA Haarlem T 023 553 11 66 vanrheenen@epf.nl www.europeesplatform.nl

europees platform internationaliseren in onderwijs

Postzegel is niet nodig

Europees Platform T.a.v. Secretariaat cursussen Antwoordnummer 971 2000 VB Haarlem

Cursusaanbod Primair Onderwijs  
Cursusaanbod Primair Onderwijs  

Cursusaanbod Primair Onderwijs

Advertisement