Page 1

TILSTANDSRAPPORT 2020 DIT:KBH

1

DIT:KBH / Tilstandsrapport 2020/21

DIT:KBH

Foto: Jacob Crawfurd

Sammen om det københavnske kulturliv Side 1+2

Side 2+3

Side 5+6

Nysgerrig på kulturen

Meningsfulde fællesskaber

Kulturhuse i udvikling

DIT:KBH vokser

Kultur på tværs og kultur på trods


2

TILSTANDSRAPPORT 2020 DIT:KBH

Nysgerrig på kulturen I tæt samarbejde med byens mange kulturmiljøer skaber DIT:KBH engagerende og originale kulturoplevel­ser over hele København. Det er vores kerneopgave, at understøtte, inspirere og samskabe med borgere, frivillige og kulturaktører om at etablere, drive og udvikle nye kulturtilbud og undersøge nye kulturelle strømninger. Vores kulturhuse er laboratorier. Vi går til kant og er ikke bange for at teste nye måder at skabe kultur på. Det gælder både i forhold til indhold, formater, samarbejdsformer, orga­nisering og frivillighed. Vi stræber efter indlevelsen og de originale opleve­lser, som skaber et særligt bånd til publikum og giver mulighed for nye møder – på, bagved og foran scenen.

Union Kulturhuset Indre By KraftWerket Kildevæld Kulturcenter Krudttønden Villa Kultur Onkel Dannys Plads Basement, Stairway Ungdommens Demokratihus Under Broen CPH Volunteers

DIT:KBH

Huset Ungdomskulturpuljen Snabslanten


TILSTANDSRAPPORT 2020 DIT:KBH

“ Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) klipper snoren over til Menneskebibliotekets Læsehave i Union.

DIT:KBH består af de 12 kulturinstitutioner, Huset, Union, Kulturhuset Indre By, KraftWerket, Kildevæld Kulturcenter, Krudttønden, Villa Kultur, Onkel Dannys Plads, Basement, Stairway, Ungdommens Demokratihus, Under Broen samt frivilligkorpset CPH Volunteers og ungdoms­ kulturpuljen Snabslanten Samlet set har DIT:KBH over 1,2 mio. besøgende og afholder godt 3.000 arrangementer årligt DIT:KBH er en del af Københavns Kommune og organisatorisk placeret som en enhed i bydelsenheden Kultur Ø i Kulturog Fritidsforvaltningen.

Vi har længe drømt om at skabe en fysisk ramme om Menneskebiblioteket, hvor læsere kan komme ind fra gaden og låne en bog. Så vi er enormt glade for at have fået mulighed for at skabe det hjemsted i Union. De har tidligt set vigtigheden i at skabe trygge rum i byen, hvor vi kan udfordre fordomme og skabe forståelse på tværs af samfundet. Det giver den nye læsehave alle københavnere og byens gæster en mulighed for.” Ronni Abergel stifter af Menneskebiblioteket

Kulturhuse i udvikling Vi mener, at et kulturhus altid skal sigte mod en både rummelig og særegen profil, der hele tiden enten er ved at blive skabt eller ved at forny sig. Vi udvikler altid vores kulturhuse sammen med andre – bor­gere, kulturmiljøer, frivillige og kulturelle entreprenører. Det gør vi, fordi vi tror på, at det nye og bæredygtige opstår i de møder vi skaber, når man går på tværs af aktører, genrer og kulturer. Vores huse og pladser tænker vi derfor på som arenaer for samskabelse og samproduktion af et bredt kulturelt udbud indenfor vores huses forskellige profiler. Vi forventer derfor, at dem vi samarbejder med, er engagerede og selv bringer noget til bordet, og at de kan vokse og trives i vores rammer.

3


4

TILSTANDSRAPPORT 2020 DIT:KBH

Meningsfulde fællesskaber I DIT:KBH arbejder vi med konsekvent fokus på samskabelse, da vores erfaring fortæller os, at den tilgang munder ud i meningsfulde fællesskaber og nærværende kulturoplevelser som pirrer nysgerrigheden.

Stairway er et professionelt blackbox venue med en normal kapacitet på 350 stående publikummer

Samlet set råder DIT:KBH over et unikt sæt ressourcer i form af bygninger, udstyr og – især – et ultrarutineret personale, der alle har lang erfaring med udvikling, planlægning og afvikling af kulturelle events. Men vi er ikke perfekte. Vi har lært, at den mest lærerige proces, og det bedste indhold skabes sammen med andre. Mange af vores kulturevents opstår ved at københavnere med skabertrang henvender sig til os med en god idé som vi sammen gør til virkelighed. Det giver energi, sikrer en givende kreativ dialog, og muliggør en modning og kvalificering af lokalt opståede kreative fællesskaber. På den måde inddrager kulturhusene københavnerne i at holde byens vilde puls kørende.

Huset 50: Aktivismen blomstrer igen

DIT:KBH vokser

I 2020 rundede Danmarks første kulturhus Huset, eller i folkemunde Huset i Magstræde, 50 år, og det blev fejret med fire dages kulturfest med talks, koncerter, teaterforestillinger og andre kulturelle indslag. Gennem fem årtier har Huset været rugekasse for kulturlivets kreative idéer og dannet rammen om vigtige politiske strømninger, som rødstrømpebevægelsen, hippier, punk, beat og meget mere på tværs af kunstarter. Og i anledningen af jubilæet har Huset igen inviteret aktivismen indenfor. En gruppe unge er flyttet ind for at skabe i et “aktivistlaboratorium” og har skabt en ny og eksperimenterende platform i krydsfeltet mellem politisk aktivisme, kunst og kultur.

I takt med at vores fælles by vokser og gror udvider DIT:KBH rammerne for frivillighed, samskabelse og kultur i København. I 2020 åbnede DIT:KBH spillestedet Stairway i Vanløse, og et Ungdommens Demokratihus i Kødbyen står til at slå dørene op i 2021.


TILSTANDSRAPPORT 2020 DIT:KBH

5

STAIRWAY Bedst som Vanløses nye spillested Stairway stod til at åbne i foråret 2020, ramte corona-epidemien, og store dele af landet blev lukket ned. I september lykkedes det endelig at åbne dørene til Københavns nyeste spillested. På Stairway præsenteres danske og udenlandske artister og giver plads til de alternative genrer og den nyskabende og grænsesøgende musik, der spænder fra garagerock og indie over den elektroniske verden til det finske råbekor og japansk noise.

Tuhaf spiller på Stairway

Oplevelserne i Stairway præsenteres ofte i sam­ arbejde med eksterne musikinitiativer og festivaler.

Plads til musikken

Foto: Kasper Pasinski

Stairway var som spritnyt spillested den perfekte ramme, hvor vi kunne præsentere 8 upcoming acts i en intim setting. Som festival med fokus på vækstlaget har vi er et ansvar for at give musikken og musikerne et ståsted og skabe oplevelser også i en krisetid. Det var derfor vigtigt for os at afholde festivalen i et forsvarligt format, som stadig passede ind i festivalens ånd og gav plads til musikken.” Summer in the City

Ungdomspartierne besøger deres kommende demokratihus

UNGDOMMENS DEMOKRATIHUS Ungdommens Demokratihus skal åbne for en ny politisk debatkultur og understøtte medborgerskab, samfundsengagement, selv­ organiserede fællesskaber og valgdeltagelse blandt unge københavnere. Initiativet hviler på en bred tilslutning fra de ungdomspolitiske partier. Lige nu arbejder 10 ungdomspolitiske foreninger, med hver sit politiske ståsted, sammen om at udvikle Ungdommens Demokratihus. Og indtil videre er alle beslutninger truffet i enighed. Ungdommens Demokratihus kommer til at ligge ved siden af H17 i Kødbyen på Vesterbro.


6

TILSTANDSRAPPORT 2020 DIT:KBH

Kultur på tværs og kultur på trods DIT:KBH arbejder aktivt med partnere og kulturskabere om at understøtte et kulturelt engagement, forløse kreative potentialer, opsøge muligheder og udvikle faciliteter. Som en enhed med 12 kulturinstitutioner sker der helt naturligt en masse gode initiativer på tværs af byen. Året 2020 har med Coronaens begræns­ ninger for alvor skubbet kulturen ud i nye rammer.

for at flytte koncerter og events til mindre eller større, indendørseller udendørsscener, afhængigt af behovet. Et værktøj, vi som enhed og vores partnere har forsøg at udnytte før og under pandemien.

Med en bred vifte af kulturscener tilsat en solid omgang omstillings­ parathed har DIT:KBH rig mulighed

Af 2108 planlagte events i 2020 blev 603 aflyst eller flyttet.

Digitale oplevelser Sammen med partnere lavede vi 73 streaminger live for københavnerne.

Pandemien som benspænd

Da der i sommers blev åbnet op for at kunne lave udendørs kulturarrangementer med siddepladser, så ALICE i samarbejde med UNION et potentiale i at lave arrangementer i vores fælles gård på Nørre Allé 7. På grund af pandemiens benspænd var vi tvunget til at tænke nyt. Ved fælles indsats fik vi lynhurtigt stablet et mangfoldigt program sammen og lavet en opsætning, som ikke blot levede op til alle corona-krav, men som også fremstod både stemningsfuldt og indbydende. Feedbacken fra både musikere og publikum har været særdeles positiv, og har inspireret os til at arbejde mere med udendørsformatet, også når corona-restriktionerne har lagt sig.” Rasmus Steffensen Det regionale spillested ALICE

Foto: René Passet

+


7

Foto: Jacob Crawfurd

TILSTANDSRAPPORT 2020 DIT:KBH

WEEKENDEN En hånd til kulturlivet

Med WEEKENDEN gik vi ind og omfavnede midlertidigheden og det umiddelbare. Vi ville give københavnerne et bredt udvalg af ople­velser. Samtidig ønskede vi at holde hånden under de pressede kunstnere, og vise vores partnere i kulturlivet, at vi tænker på dem, og giver dem plads.” Sara Bech Jakobsen leder af DIT:KBH

SNABSLANTEN

BASTARD CAFÉ I HUSET

Ungdomskulturpuljen Snabslanten har konstateret, at de unge kunstnere og kreative sjæle ikke lader sig slå ud af en global pandemi. Pandemien har nemlig ikke påvirket antallet af ansøgninger for støtte til kulturprojekter i København. I en tid hvor kulturen har svære kår er det glædeligt, at de unge kulturskabere bevarer håbet, så drømmene om fede kulturprojekter stadig kan gå i opfyldelse og forme fremtidens kulturliv i København.

På en helt almindelig hverdag kan du have svært ved at finde en plads i brætspilscaféen Bastard Café i Huset. Da corona medførte nedlukninger i foråret 2020, måtte også Huset og Bastard Café lukke ned, men Bastarderne lod sig ikke slå hjem, og iværksatte flere modtræk. Bastard Cafés medarbejdere og frivillige game guruer fik straks iværksat en tjeneste, så corona-hjemsendte københavnere kunne leje brætspil med hjem. Desuden iværksatte Bastard Café en ”Build You Own Bastard Board Game”-pakke, hvor de fra gemmerne havde pakket diverse spilbrikker, kort og lignende fra gamle spil, som cirka 60 Københavnske familier fik glæden af at kunne skabe nye spil med.

I 2020 havde puljen 307 ansøgere, hvoraf Snabslanten har støttet 144 kulturprojekter med gennemsnitligt 7.200 kr.

Foto: Barstard Café

Under nedlukningen var kulturkomfuret på laveste blus, og københavnerne hungrede efter oplevelser for hjerne og hjerte. Derfor gik kulturhusene i DIT:KBH sammen om at skabe en arrangementsrække hen over sommeren. Medarbejderne i DIT:KBH rykkede sammen på tværs af adresser og arbejdsområder, og arrangementsrækken blev stablet på benene på rekordtid. Med en placering på Onkel Dannys Plads ved siden af spisestedet Hver­ dagen, kom den selvfølgelig til at hedde WEEKENDEN. Det spændende program blev kurateret i samarbejde med DIT:KBH’s store netværk af kulturarrangører, blandt andre Red Barnet, Uniradioen og Cph Mix.


8

TILSTANDSRAPPORT 2020 DIT:KBH

Det gjorde vi også på trods af pandemien Konsolspilfællesskabet Kaf’ & Konsol satte i 2017 det første frø på KraftWerket. Fælleskabet spirede, og i 2020 slog de dørene op til en hyggelig konsolspilcafé i lokalerne ovenpå Råhuset. Gastronomiske ildsjæle fra KraftWerkets Folkekøkken har som et midlertidigt pop-up koncept og alternativt madlaboratorium præsenteret fællesspisninger, workshops, tastings mv. på spise­ huset Hverdagen. Lige efter nedlukningen i marts 2020 var Menneskebiblioteket hurtige til at opsætte et studie i Union og livestreame samtaler med menneskebøger via Facebook. I en coronatid hvor undergrundskoncerterne har det særligt svært, har DIT:KBH understøttet Underwerkets arrangørgruppe ved at give plads på spillestedet Stairway. Her præsenterer de som arrangørfællesskab en række koncertdage under titlen “Underwerket take-over”. Kulturcenter Kildevæld skal være det nye epicenter for kultur på Østerbro. Frem mod åbningen laver vi engagerende og coronavenlige arrangementer i parker, legepladser, krypter og på gader og stræder på hele Østerbro. Festivalen Summer in the City er vokset ud af Huset og ud under åben himmel på Onkel Danny Plads. I 2020 blev sommer til efterår, udendørs blev til indendørs, og festivalen præsenterede to dage på Stairway. Det regionale spillested ALICE lavede en lang række udendørskoncerter under titlen ALICE Summer Series i Unions baggård. Råhuset fyldte 10 år som spillested i 2020 og grundet begræns­ ningerne blev enkelte koncerter afviklet under åben himmel på Onkel Dannys Plads og efterårets koncerter flyttet til Stairway. Det er på den måde lykkedes at fastholde hele jubilæums­ programmet i en tid hvor det ikke har været muligt at afholde koncerter i Råhuset. KraftWerkets kreative bekæmper epidemien med kultur under fanen Culture vs. Corona. Det er i første omgang blevet til et heldagsarrangement på Basement med musik og kunstmarked i bedste KraftWerket-stil. Med midler fra Folkeoplysningsudvalget vil TeaterHUSET forbedre faciliteterne i HUSET med ny blackbox, sminkerum, lydisolering af øvelokaler, balletbarer til danserne, nyt kontor og ikke mindst et nyt workspace for dramatikere og producenter.

Tak til Samarbejdspartnere, frivillige ildsjæle og kulturaktører i alle lag af den københavnske kulturverden.

Kontakt Sara Bech Jakobsen, Leder DIT:KBH sabech@kk.dk Torben Vinter, Daglig leder Huset Torben.vinter@kk.dk Åsmund Boye Kverneland, Daglig leder, Union, Kulturhuset Indre By Krudttønden, Kildevæld Kulturcenter KL5S@kk.dk Peter Bække Olsen, Daglig leder Onkel Dannys Plads, Basement, KraftWerket og Stairway G94J@kk.dk + 45 dedikerede medarbejdere. www.ditkbh.kk.dk ditkbh@kk.dk

DIT:KBH


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.