Page 1

Recursos informàtics i necessitats educatives especials Personal educador i auxiliar d'educació especial http://www.xtec.cat/dnee/cursos/pas_1/index.html Judit Serra i Morera jserra75@xtec.cat jserra_im@uoc.edu


SESSIÓ 3 - Opcions d’accessibilitat des de Windows. - La veu sintetitzada. - Plafons de comunicació amb Word. - Plafons de comunicació amb Plaphoons. - Clic. - Alguns recursos.


La veu sintetitzada


Plafons de comunicació •

• • • • •

Els plafons de comunicació són una ajuda tècnica que s'utilitza en alguns sistemes de comunicació alternativa i augmentativa per presentar pictogrames. Se situen davant els interlocutors, que es comuniquen assenyalant els pictogrames amb la mà, la mirada, el ratolí, el teclat o un commutador. El suport bàsic és un paper amb les imatges, impreses o enganxades, protegit dins bosses plastificades i organitzades en forma de quadern o llibre. Si cal un format més gran s'utilitza en forma de mural enganxat sobre una superfície rígida, cartró, fusta..., que de vegades es plega en forma de tríptic. També pot ser en suport informàtic, mostrant el plafó en la pantalla de l'ordinador, i fins i tot, pot "llegir" amb veu sintetitzada el que l'emissor asssenyala en les icones del plafó. El plafó en suport paper és un instrument de comunicació eficaç, fàcil d'utilitzar i que es pot construir artesanalment amb tècniques elementals fotocopiant les icones, retallant-les i enganxant-les. La seva construcció es pot agilitar utilitzant les eines informàtiques especialitzades com el Boardmaker o altres de més assequibles, com en el cas del Word i Plaphoons , i emprant procediments fàcils d'utilitzar.


ICONES • • • •

Els sistemes de comunicació pictogràfica utilitzen imatges en lloc de símbols orals per expressar les necessitats i els estats de les persones que sovint no poden produir llenguatge oral de forma intel·ligible. Les imatges s'acompanyen de la paraula escrita, per facilitar-ne la comprensió dels no-usuaris i, a vegades, d'un codi de color que indica la seva categoria gramatical. Disposen de dues col·leccions d'icones que podem utilitzar lliurement: Els símbols SPC (sistema pictogràfic de comunicació) són una col·lecció de dibuixos o pictogrames que formen un sistema de comunicació desenvolupat a partir de la dècada dels 80 per Mayer i Johnson als Estats Units i que el Departament d'Ensenyament ha distribuït en el CD-ROM del Diccionari de símbols SPC, que conté més de 3.000 icones en una doble versió en color i en blanc i negre. http://www.xtec.cat/dnee/spc Les icones MIC (magatzem d'icones catalanes) desenvolupat per professionals del centre ASPACE de Barcelona, consta d'una col·lecció de prop de 1.000 icones en color sobre els temes culturals més propers (cultura, alimentació, escola,...). Els podeu trobar al CD-ROM Sinera o a la web http://www.xtec.cat/dnee/mic


MIDES • La grandària de les icones i el format del plafó s'ha d'ajustar a les necessitats dels usuaris. • PlantillaMida iconesColumnesFilesMarge del paperspc2cm.dot2 x 2 cm 9131,5 cmspc4cm.dot4 x 4 cm5171 cm


El color de fons El color identifica la categoria gramatical de la paraula segons un codi de color diferent per cada funció: • Persona (noms / pronoms): groc • Verbs: verd • Adjectius i altres descriptius: blau • Menjar, roba i altres complements: taronja • Miscel·lània: blanc • Expressions de salutació, cortesia i altres interaccions socials: vermell o rosa


Pràctica: • Obre la plantilla de 2x2cm o 4x4cm i selecciona el vocabulari i elabora un plafó sobre algun dels següents temes: – Accions habituals: menjar, dormir, cantar… – Menjar. – Joguines. – Un plafó per jugar amb una nina.


CLIC - consideracions: • Vigilar que s’usin de forma constructiva, poden ser un treball totalment mecànic. • Adaptacions que hi ha al Clic 3.0, però no al JClic (cursor gran, fil gruixut i escaneig). • Alguns Clic els podem editar i modificar, segons les nostres necessitats.


ALGUNS CLICS INTERESSANTS: • CAP A ON? http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1008 • SEQÜÈNCIES http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1014 • PEMSA http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2481

sessio PAS 3  

sessió 3 curs PAS, TIC i NEE

Advertisement