Page 1

PROJECTE EDUCAT1x1 Assessorament. Secundària. Sessió 5: 22/11/2010

Judit Serra i Morera jserra75@xtec.cat https://sites.google.com/site/juditserraimorera/


Formularis Office 2007 Alta usuaris xtec


Real Player Permet reproduir i, a la vegada, descarregar vĂ­deos. Es poden descarregar els vĂ­deos sobte els quals apareix una icona a la part superior dreta.


XtecBlocs • http://blocs.xtec.cat/ • A la part inferior dreta cal entrar a • Omplir la informació i posar un nom al bloc, amb el nom d’usuari i la contrasenya de la xtec.


• Per entrar, introduir nom d’usuari (sense @xtec.cat) i contrasenya a ENTRA • Quan estem registrats, ens apareix el bloc i hi podem accedir clicant a les eines; esborrar-lo des de la paperera o entrar-hi i modificar-lo des de EDIT


Alumnes col.laboradors… • Podem fer que els alumnes siguin col.laboradors, però no editors, és a dir, que puguin publicar, però que no puguin esborrar ni modificar el format del bloc. • Es pot fer des d’USUARIS, introduint un nom a cadascun d’ells i una contrasenya que, posteriorment podran canviar.


Blogger TambĂŠ es poden crear blocs des de http://www.blogger.com


DROPBOX • En cas que els alumnes es facin un embolic amb el seu propi Dropbox, es pot crear un Dropbox de cada matèria, amb un compte de correu de la matèria i una contrasenya que tothom conegui. • L’únic a tenir en compte és que tothom serà responsable de tot.


Recomanats

Escriure a mà • http ://www.avui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/32854

ARC – Aplicació de Recobriment Curricular • http://base.projecte-arc.com/ Sopes de lletres i mots encreuats • http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/demo/f_sop • http://miayudante.upn.mx/juegos/crucigrama/ • http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.h tml


EVEA - EVA - Entorn Virtual d’Ensenyament i Aprenentatge - Entorn Virtual d’Aprenentatge Exemples: - UOC - IOC - Moodle


MOODLE Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) és un programa que té com a objectiu crear entorns virtuals d'ensenyament i aprenentge, és a dir, produir i gestionar cursos basats en internet. Els programes d'aquest tipus també reben el nom de Sistemes de Gestió de l'Aprenentatge (Learning =Management Systems, LMS) o Entorns Virtuals d'Aprenentantge (EVA Virtual Learning Environment, VLE)… Davant altres sistemes semblants disponibles a la xarxa, Moodle té un avantatge important, entre molts d'altres: és d'ús lliure. Moodle és propietat intel·lectual de Martin Dougiamas, qui en va ser el creador original, però que el va alliberar sota llicència pública GNU.


• • • • • • •

Inicialment, Moodle va ser creat com a eina i marc que donessin suport a una visió de l'aprenentatge que tenia en compte diversos conceptes teòrics: Constructivisme: les persones construïm nou coneixement en interacció amb l'entorn. Construccionisme: l'aprenentatge és particularment efectiu quan construïm alguna cosa per tal que els altres l'experimentin. Constructivisme social: amplia les idees anteriors a un grup social en el qual les persones que interactuen construeixen el coneixement de manera conjunta i cooperativa. La visió de l'aprenentatge que va inspirar la gènesi de Moodle es pot resumir en aquesta idea: Aprenem en interacció amb l'entorn i amb els altres, aprenem quan construïm, especialment per als altres. Així doncs, les eines per a la comunicació són fonamentals i no només han de permetre, sinó que han d'afavorir i fomentar, la interacció entre tots els membres del grup de manera que possibilitin la construcció conjunta, que ha de ser la base de l'aprenentatge. Moodle no és una “plataforma de distribució de materials”, és un programa que crea espais on té lloc l'aprenentatge.


Opcions Moodle: • Enllaçar diferents tipus d’activitats, fer-ne el seguiment i l’avaluació. • Ofereix informació tipus: – Quant fa que l’alumne no es connecta? – Quines activitats ha visualitzat, quantes vegades i quins dies? – Visualitzar les seves aportacions des del seu perfil.


Demos: • • • •

Ocultar i visualitzar mòduls. Editar perfil. Participants i seguiment. Exemples d’activitats: – Fòrums. – Glossaris. – JClics. – Wikis.

• Tramesa de tasques


WIKI • http://ciberespiral.net/index.php? option=com_content&task=view&id=24&It emid=41

1x1 sessió 5  

sessió 5 de la formació 1x1

1x1 sessió 5  

sessió 5 de la formació 1x1

Advertisement