Page 1

Heb jij vragen of interesse in een kennismakingsgesprek? Neem contact met ons op via:

VOF Schuring-Juffermans

Trajectbureau Werk op Maat Nieuwstraat 51, 5521 CB Eersel Contactpersoon: Jolanda Schuring jolanda@trajectbureau-werkopmaat.nl www.trajectbureau-werkopmaat.nl

Bereik ons ook tijdens kantooruren op tel. 06 - 831 618 10

Op zoek naar een geschikte werkplek, goede scholing of hulp bij de start van een eigen bedrijf? voor en door mensen met recht op Wajong - WW - WIA - WAO


Ben jij op zoek naar een baan, maar weet je niet hoe je dit moet organiseren? Wij bieden jou de hulp die je nodig hebt om weer aan de slag te kunnen.

Onze werkwijze

professioneel en persoonsgericht, waarbij wij kijken naar jouw specifieke kwaliteiten.

Wij werken met mensen die niet zelf-

Jouw wensen, ideeën en mogelijkheden

standig op de arbeidsmarkt een pas-

staan centraal!

sende baan kunnen vinden of behouden.

Wij helpen je graag met het zoeken naar een geschikte werk-

De begeleiding die je van ons krijgt

is

plek, goede scholing of het opzetten van een eigen bedrijf.

Drie stappen Heb jij een beperking, zoals ADHD,

Wens-/veldinventarisatie:

maar wil je graag aan de slag? Ook jij

naast het vaststellen van jouw persoon-

kan bij ons terecht. Door de jaren heen

lijke wensen helpen wij bij het vertalen

In 2001 zijn wij als zelfstandig bedrijf ge-

hebben wij een specialisme ontwikkeld in

hiervan naar concrete doelen voor jouw

start voor en door mensen met een Per-

het begeleiden van (jonge) mensen met

loopbaan.

soons Gebonden Budget (PGB). Vanuit

autisme (normaal/ hoogbegaafd), ADHD,

onze ervaring weten wij dat mensen met

ADD of een andere aanverwante beper-

Individueel trajectplan:

een PGB behoren tot een grote groep

king. Wij helpen jou onder meer met be-

wij stellen samen met jou een plan op

die behoefte heeft aan specifieke bege-

geleiding bij werktempo-problemen of het

om stapsgewijs de gewenste vorm van

leiding in hun loopbaan. Zij lopen vaak

organiseren van een leuke samenwerking

arbeid, dagbesteding en scholing in te

met onbeantwoorde vragen rond: hoe

met collega’s.

vullen.

Succesvolle loopbaan met Wajong, WW, WIA of WAO?

kan ik op loonwaarde werken, hoe moet ik mijn uren indelen of hoe moet ik op-

Begeleiding op de plek:

drachten uitvoeren? Ons trajectbureau

wij bieden op de werkvloer coaching,

biedt hulp in het vinden en begeleiden van

training, voorlichting en overleg met

werk aan mensen met een Wajong, WW,

begeleiders en leidinggevenden.

WIA of WAO.

www.trajectbureau - werkopmaat.nl

Wij bieden ook hulp bij de aanvraag van: -

Wajong bij het UWV PGB bij het CIZ scholing bij het UWV IRO bij het UWV jobcoaching bij het UWV

Folder Trajectbureau Werk op Maat  
Folder Trajectbureau Werk op Maat  

Folder Trajectbureau Werk op Maat

Advertisement