Page 1


Verk keers sinforrmatiie Vanaf don nderdag 1 augustus s

Stilstand- en n parkeerverb bod: • Bist (opstelling zomerfo oor) van toep passing tot e n ustus met 15 augu

Woensdag 7 tot en met zond dag 11 augusttus

Stilstand- en n parkeerverb bod: Willrock k • Alfons Wellensstraat: van v nummer 1 tot numme er 25 ag 12 augusttus: St Bavop plein (St • tot maanda Bavokerk) + parking tusssen kerk en park Steytelinckp

Zondag 11 augustu us

Stilstand- en n parkeerverb bod: • Bist, Bist-zuidzijde: tusssen Vuurmollenstraat en Doornstraat (zijde districctshuis) 2 augustus: Verkeersvrij op 11 en 12 ein (St Bavokkerk) + parkin ng tussen ke erk • St Bavople en Steytelincckpark • Koningin E Elisabethstraa at tot en mett Koning Leopoldstraa at • Mastplein

Maandag 12 augustus

1. Jaarmark kt • Stilstand- e en parkeerve erbod + verke eersvrij vana af zondag 11/8 8 om 20 uur: Bist, Heistra aat (van Bist tot R11), Ma astplein, Jule es Moretuslei (van Boomsestee enweg tot Ke erkhofstraat), SintBavostraat (van Bist tot Steytelinckle S ei), Koningin aat, Sint-Cam millus-straat (van Heistra aat Elisabethstra tot Sint-Seba astiaanstraatt), Doornstra aat (van Bist tot Kerkeveld dstraat), Kon ning Albertstrraat, Kleinesteenw weg (tussen Vuurmolens straat en Koning Albertstraat). opoldstraat: eenrichtingsv e verkeer word dt • Koning Leo opgeheven + parkeerverrbod aan parre zijde

ekenstraat: eeenrichtingsv verkeer wordt • Pater De De op pgeheven, parkeerverbodd ter hoogte van Bist 2.. Wielerweds strijd Sttilstand- en parkeerverbo p od: • Jules J Moretu uslei (van Booomsesteenw weg tot Heistraat), Heistraat (van JJules Moretu uslei tot Bist)), Gallaitlaan, G Jo ozef Cuyversstraat, Vuurm molenstraat, Kleinesteenwe eg (van Vuurrmolenstraatt tot Koning Albertstraat), Koning K Alberrtstraat, Krijg gslaan (van Doornstraat to ot Gallaitlaann). • Bist blijft verkeersvrij. Er wordt geen verkeer to oegelaten op het parcourss. 3.. Vuurwerk Sttilstand- en parkeerverbo p od + Verkeerrsvrij van 18 to ot 24 uur: • Zone Z Bist, Doornstraat (vvan Bist tot Oudestraat) O • Sint-Bavostr S aat tot Steyteelincklei Liijnbussen Op O zondag 11 en maandaag 12 augustus worden de e trajecten va an de lijnbusssen die door het ce entrum van Wilrijk W rijden, omgelegd (z zie aa anwijzingsbo orden aan dee haltes). Fiietsparking Voorzien op Kleinesteenw K weg, ter hoog gte van nr 19 p: Parking personen met eeen handicap Kleinesteenwe eg, tussen V Vuurmolenstraat en Kon. Albertstraat (o onpare zijde)) Opgelet! O Op O dinsdag 6 en 13 augusstus vindt de wekelijkse markt m plaats in n de Jules M Moretuslei

Fees stcom mité distri d ict Wilrijk W k Voorzitter: Penningmee ester:

Raymond Va R an de Weyerr P Paul Frighem m

Gilbert Van Nuffel, N Stassiia Jonckheerr, Alma Van Reeth-Weym miens, Guy V Vervoort , Ine e Hans Ides, G Borghmans, Hugo Cassa auwers, Kristel Claes, Te essa De Cuis s, Germaine De Meester,, Hendrik De e Mesmaecker, Laurent Ho ollevoet, Guiido Hulstaertt, Stan Lauw wers, Dirk Opdenbergh, C Carlo Pelgrim ms, René Torfs, Franççois Van den Eynde, Raf Van de Weyyer-Smet, Grreta Van der Heyden, Luddo Van Dyck k, Walter Van n Geit, Jozef V Van Gils, Ian Van Nuffel, Greet Van S Stappen, Jos sepha Velge, Ken Van Nuuffel, Sofie Stukken S

Distrrictsc college W Wilrijk k Voorzitter: Districtssche epenen:

Kristof Bossu K uyt H Hans Ides, Werner W Theu ns, Linda Ve erlinden, Rob bert Moens


VRIJDAG 9 AUGUSTUS

19 uur 19.30 uur 19 – 22 uur

10 – 17 uur 10 – 17 uur 13 – 17 uur 13 – 24 uur 17 – 19 uur 19 – 22.30 uur

Rosaceus aquariumtentoonstelling ook op zo en ma Tentoonstelling winnaar Schildersateljee 2012 ook op zo en ma Rommelmarkt t.v.v. Centro Andino ook op zo Modeshow Willrock Initiatie Zumba Schlagerfestival

Sint-Camillusstraat 33

ZONDAG 11 AUGUSTUS

9 – 15.30 uur 10 – 18 uur 10 – 18 uur 10 – 17 uur 11 – 16 uur 11 – 18 uur 12 – 16 uur 10 – 16 uur Vanaf 13 uur 13 – 15.30 uur 16 – 17 uur

9 – 16 uur Vanaf 9.30 uur 9.30 – 12 uur 10 – 17 uur 10 – 17 uur 11 – 16 uur 13 – 15 uur 14 – 15 uur

CC De Kern, Kern 18

ZATERDAG 10 AUGUSTUS

10 – 22 uur

19 – 20 uur 20 – 22.30 uur

Tentoonstelling Kon. Sint-Lucasgilde ook op za, zo en ma van 13 tot 18 uur Willrock comedy Dansavond met live muziek

Park Steytelinck Feesttent, Bist

Districtshuis Sporthal K. Elisabethstraat Podium Bist Park Steytelinck Podium Bist Podium Bist

Schildersateljee (zondagsschilders) Ticketdagen CC De Kern Hobbytentoonstelling KWB Schildersmarktje Oversnes Kinderrommelmarkt 23ste ambachtelijke Geitemarkt Barbecue Oldtimertreffen met autoshow en rondrit Belgisch kampioenschap voor geitenlammeren Optreden Duo Melodie Kindertheater: Ridder Jan Van Krottekotte (+ 6 j.) Optreden Mama’s Jasje Swinging Bist

Domein Ieperman CC De Kern, Kern 18 Sint-Bavostraat 55 Bist Kern-Bist Bist Bist K. Elisabethstraat-Bist Bist

Feestmarkt Weinprobe Veekeuringen Kinderdorp Ticketdagen CC De Kern Opendeurdag Harmonie Sint-Bavo Trottinettenkoers Optreden Bijzonder Sympathieke Onruststokers 19de Wielerdernyfestival Optreden Para Siempre (salsa) Optreden Read Right Up Optreden Fair Betrayal Optreden Laura Lynn Jaarmarktvuurwerk

Jules Moretuslei Kern Centrum Jeugddienst, Heistraat CC De Kern, Kern 18 Sint-Camillusstraat Bist Podium Bist

Podium Bist Podium Bist Podium Bist Podium Bist

MAANDAG 12 AUGUSTUS: JAARMARKT

Vanaf 15 uur 15 – 17 uur 17 – 19 uur 19 – 21 uur 21.30 – 22.30 uur 22.30 uur

Jules Moretuslei Podium Bist Podium Bist Podium Bist Podium Bist Centrum

Zomerkermis van zaterdag 3 tot en met donderdag 15 augustus op de Bist vanaf 14 uur


Tentoonstellingen Rosaceus zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 augustus 10-22 uur

Sint-Ursula-instituut, Sint-Camillusstraat 33 Rosaceus is een van de oudste verenigingen voor aquariumhouders in de provincie Antwerpen. Jaarlijks houdt ze tijdens de jaarmarkt een tentoonstelling van de meestal zelf gekweekte vissen en planten.

Schildersateljee zondag 11 augustus 9-15.30 uur

Domein Ieperman De kunstenaars van het Schildersateljee laten in het park zien hoe een idee in een mooi schilderij wordt vertaald. De beste werken worden in de namiddag in kasteel Ieperman getoond. In het districtshuis kan u het werk bekijken van Jacqueline Verstockt, die vorig jaar het Schildersateljee won.

Koninklijke SintLucasgilde vrijdag 9 – maandag 12 augustus 13-18 uur, opening vr om 19 uur

CC De Kern, Kern 18 Op deze tentoonstelling ontdekt u de mooiste olieverfschilderijen, etsen, pasteltekeningen en aquarellen.

Schildersmarktje Oversnes zondag 11 augustus 10-17 uur

Bist Op de Bist kan u de ganse dag de kunstwerken ontdekken van de schilderskring Oversnes.


Willrock 2013 vrijdag 9 augustus vanaf 19.30 uur zaterdag 10 augustus vanaf 13 uur Park Steytelinck – gratis – www.willrock.be Willrock is de vaste Wilrijkse afspraak op de festivalkalender. De succesingrediënten van het succesrecept zijn ook dit jaar een feeëriek parkdecor, veel stevig rocktalent van eigen bodem en enkele onvervalste Belgische topacts. Sinds enkele jaren doet Willrock daar nog een handvol komieken bovenop. Op zaterdag staat ook de jeugddienst klaar.

Headliners COMEDY (vrijdag) | Comedy Casino Cupwinnaar

Xander De Rycke schopte het ondertussen tot gastheer van het gelijknamige programma. Ook Han Solo en Jeroen Leenders zijn vaste waarden.

FREAKY AGE (vrijdag) | Met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar waren de leden van Freaky Age in 2006 de jongste Rock Rally-finalisten ooit. Inmiddels heeft de band 3 albums en veel sterke singles. CREATURE WITH THE ATOM BRAIN (zaterdag) | Aldo Struyf en zijn kompanen zijn tot ver

buiten de landsgrenzen bekend. Zo tourde de band met goed volk als Queens of the Stone Age en Mark Lanegan.

WALLACE VANBORN (zaterdag) | Dit trio verenigt stonerrock met dansbare drumbeats, en vestigde daarmee een stevige livereputatie. Het laatste album leverde al drie Afrekening-hits op. HALVE NEURO (zaterdag) | In onvervalste

Seefhoekstijl geven Halve Neuro, Slongs en hun crew hiphop-classics de Antwerpse remix die ze verdienen: sappig grappig en cultureel onverantwoord.

Line-up Vrijdag Xander De Rycke Jeroen Leenders Han Solo William Boeva Erhan Demirci Freaky Age Discobar A Moeder

Zaterdag 5AM Friday Chuck said no This kinda man Kick The Bucket The DeVilles Creature with the Atom Brain Wallace Van Born Halve Neuro Mr. Polska


Zaterdag 10 en zondag 11 augustus Rommelmarkt t.v.v. Centro Andino

23e Ambachtelijke Geitenmarkt

zaterdag 10 en zondag 11 augustus 10-17 uur

zondag 11 augustus 11-18 uur

Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 7-9 De vzw Centro Andino zet zich in voor projecten in Peru en Paraguay en het verspreiden van de Andescultuur in België. De organisatie verzamelt in hoofdzaak materialen zoals: hoogwaardige kleding en schoenen, huishoudgerei, ziekenhuismateriaal, gereedschap, schoolmateriaal, speelgoed, PC’s en printers. Voor financiering van het transport richt de vzw onder meer rommelmarkten in. Organisatie: Centro Andino vzw en werkgroep Piet Shaw

Modeshow zaterdag 10 augustus 13-17 uur

Podium Bist Het centrum van Wilrijk telt heel wat modezaken. Zij tonen de kleurrijke, geraffineerde en soms ook pikante outfits op de catwalk.

Schlagerfestival zaterdag 10 augustus 19.30-23.30 uur Podium Bist

Bist Uiteraard kan de jaarmarkt in het geitendorp niet zonder zijn ambachtelijke geitenmarkt. U vindt er allerlei ambachtelijke en artisanale producten gemaakt van geitenmelk. Enkele kraampjes verkopen ook leuke spulletjes rond het thema geit.

Kinderrommelmarkt zondag 11 augustus 11-16 uur

Kern-Bist Op deze toffe rommelmarkt door en voor kinderen vindt u allerhande leuke kinderspulletjes, speelgoed, strips, boeken, cd’s en nog veel meer leuks.

Barbecue zondag 11 augustus 12-16 uur

Bist worst, saté of kipfilet: 6 euro per stuk volledig pakket, incl. brood en groenten: 14 euro


Zondag 11 augustus Oldtimertreffen 10-16 uur

Bist en Kon. Elisabethstraat Reeds vroeg in de voormiddag zijn meer dan 60 oldtimervoertuigen te bewonderen. Na een rondrit in de omgeving komen de oude knarren terug naar de Bist waar belangstellenden tijdens de static-show alles kunnen te weten komen over deze oldtimers.

Ticketdagen CC De Kern 10-18 uur, ook op maandag 12 augustus

Kern 18 – www.ccdekern.be Het komende seizoen ontvangt Cultuurcentrum De Kern opnieuw een hele reeks topnamen, zoals Stijn Meuris, Bart Cannaerts, Laïs, Joost Vandecasteele en Frank Focketyn. Haal uw tickets nu al tijdens de ticketdagen en bespaar meer dan ooit tevoren!

Kindertheater: Ridder Jan Van Krottekotte (+ 6 j.) 16-17 uur

Podium Bist Ridder Jan is het luilakken beu en wil eindelijk zo’n echte ridder worden. Hij gooit zijn krant aan de kant en gaat de rijke jonkvrouw Eufrasie verlossen. een knotsgek sprookje over heldhaftigheid op trillende benen, over geluk in een heel klein hoekje en groot worden.

Mama’s Jasje 19-20 uur

Podium Bist Wie kan er niet meezingen met ‘Zo ver weg’? Mama’s Jasje heeft echter nog heel wat andere hits in petto, zoals ‘Doe het licht maar uit’ en ‘Paradijs op aarde’.

Swinging Bist 20-22.30 uur

Podium Bist Wilrijks grootste meezingfeest van het jaar staat bol van de klassiekers. Studeer dus al maar de teksten in van ‘Sweet Caroline’, ‘Meisjes’ en ‘We will rock you’.


JAARMARKT – maandag 12 augustus Speeldorp op de jeugddienst 10-17 uur

Jeugddienst, Heistraat 34a Denkt u dat de jaarmarkt er alleen maar is voor grote mensen? Dan hebt u het mis, want speciaal voor de kinderen, tovert de jeugddienst haar binnenplein om tot één groot speeldorp. Er zal een springkasteel zijn, ballonnenwedstrijd, kermiskraampjes,… De monitoren van de jeugddienst en de Kwibus halen alles uit de kast om uw kind een spetterende spelnamiddag te bezorgen.

Terug van weggeweest: De Trottinettenkoers! 13-15 uur

Bist - GRATIS Vooraf inschrijven via www.wilrijk.be De jaarmarkt blaast een oude traditie nieuw leven in. Wie toont zich de snelste op een ouderwetse trottinette? Er zijn wedstrijden voor kinderen én volwassenen. De winnaar krijgt – net zoals vroeger – zijn lengte in salami of snoepspekken. Hebt u zin om deel te nemen? Schrijf u dan vooraf in via www.wilrijk.be. Het aantal deelnemers voor elke race is immers beperkt. Maar u kan natuurlijk evengoed komen supporteren voor uw zoon, dochter, mama of opa!


Veemarkt zondag 11 augustus 13 uur Bist

maandag 12 augustus vanaf 9.30 uur tot de middag Bist en omgeving

De veemarkten vormen traditioneel de hoofdbrok van het jaarmarktgebeuren. Op zondag vindt het Belgisch kampioenschap voor geitenlammeren plaats. De andere evenementen vinden plaats op maandag. U vindt in het centrum van Wilrijk ook dit jaar de volgende diersoorten: landbouwpaarden, warmbloedpaarden, shetland-pony’s, welsh pony’s, runderen (zwart bont en rood bont), geiten, schapen, dikbilrunderen en lammeren. In de vroege ochtend brengen de eigenaars hun viervoeters naar de aangegeven standplaatsen. Vanaf 9.30 uur controleren veeartsen en keurders samen met de leden van het feestcomité of de dieren aan de vooropgestelde normen voldoen.

Keuringen

U vindt de verschillende dierenrassen op volgende locaties: • Landbouwpaarden: Doornstraat • Warmbloedpaarden: Jules Moretuslei • Runderen (inclusief dikbil): Sint-Bavostraat Heistraat • Geiten: Heistraat • Schapen: Heistraat • Shetlandpony’s: Jules Moretuslei • Ezels: Jules Moretuslei • Welshpony’s: Jules Moretuslei De veemarkt is vooral voor kinderen een groots evenement, omdat ze de dieren van nabij kunnen zien en vaak ook aaien. U kan met al uw vragen steeds terecht bij de deskundigen op alle keuringen. Info en inschrijvingen veemarkt: districtshuis Wilrijk,Bist 1, tel. 03 338 53 03.


JAARMARKT – maandag 12 augustus Bijzonder Sympathieke Onruststokers 14-15 uur

Podium Bist Vorig jaar bracht dit jonge Wilrijkse theatergezelschap op de jaarmarkt een voorsmaakje van de musical ‘Cinderella’. Ook deze keer zijn ze van de partij.

Laura Lynn 21.30-22.30 uur

Podium Bist Laura Lynn is de enige echte koningin van de Vlaamse schlager. Overal waar de West-Vlaamse zangeres optreedt, regent het meezingers en feestelijke polonaises. Wie kan er immers weerstaan aan hits als ‘Je hebt me duizend maal bedrogen’ of het Frans Bauer-duet ‘Kom dans met mij’?

Jaarmarktvuurwerk 22.30 uur

vanuit park Ieperman


Ook in augustus Openluchtcinema 13-20-21-27-30 augustus www.ccdekern.be

Vijf ‘valavonden’ op rij kan u genieten van een zwoele cinema-avond in open lucht. CC De Kern zorgt voor een groot scherm en stoelen. U brengt best warme kledij mee voor het geval de nachten harder afkoelen dan verwacht. Tickets kosten 2 euro. Programma: 13/8 Monsieur Lazhar Openluchtmuseum Middelheim 20/8 To Rome With Love Openluchtmuseum Middelheim 21/8 On The Road Valaar à la Playa (Valaarhof) 27/8 Reality Openluchtmuseum Middelheim 30/8 Allez Eddy Neerlandhof

Sterk Onversterkt zaterdag 31 augustus vanaf 12 uur – gratis www.sterkonversterkt.be

Park Steytelinck Sterk Onversterkt pakt uit met de derde editie van hun stroomloos, totaal onversterkt muziekfestival. Ontdek in het Steytelinckpark een bonte mix van topmuzikanten en nieuw aanstormend talent. Dit jaar kan u (of uw kinderen) ook zelf meedoen met muziekworkshops en een ludieke pianowedstrijd “Pian’oor”. Schrijf vooraf in via de website.

Schaken in het Park zaterdag 31 augustus van 14 tot 18 uur

Park Steytelinck Naar het bekende voorbeeld van Parijs kan u in een groen decor aan de slag met lopers, koningen en torens. Specialisten van de schaakkring Moretus leren u de fijne kneepjes, maar u kan evengoed aan de slag op een reuzengroot schaakbord.


Jaarmarkt Wilrijk 2013: programma  

De jaarmarkt vindt plaats op en rond de Bist op maandag 12 augustus. Ook het weekend ervoor valt er heel wat te beleven. Meer info op www.wi...

Jaarmarkt Wilrijk 2013: programma  

De jaarmarkt vindt plaats op en rond de Bist op maandag 12 augustus. Ook het weekend ervoor valt er heel wat te beleven. Meer info op www.wi...

Advertisement