Page 1

Infogids district 73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 1

Wilrijk 16/06/11 14:14


Colofon districtshuis Wilrijk Bist 1 | 2610 Wilrijk tel 03 338 53 11 fax 03 338 53 20 district.wilrijk@stad.antwerpen.be www.wilrijk.be redactie afgesloten in juni 2011 Alle opmerkingen en correcties: communicatie.wilrijk@stad.antwerpen.be verantwoordelijk uitgever: Jan Schaut, Bist 1, 2610 Wilrijk Wettelijk depotnummer: D/2010/0306/258 Grafische Vormgeving: grafisch centrum van de stad Antwerpen WI/3 | 2011/06 | C 73357

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 2

16/06/11 14:14


Infogids | district Wilrijk Inhoud 1. Voorwoord

5

2. Wilrijk binnen Antwerpen

6

3. Op stap in Wilrijk

8

4. Bestuur

17

5. Districtshuis

20

6. Aanspreekpunt in uw wijk

27

7. Cultuur

30

8. Sport

33

9. Jeugd

36

10. Senioren

40

11. Onderwijs en kinderopvang

42

12. Propere straten

46

13. Andere nuttige informatie

49

14. Trefwoordenregister

53

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 3

3

16/06/11 14:14


4

Een zicht op de buurt rond de Sint-Bavokerk en het Steytelinckpark.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 4

16/06/11 14:14


1

Voorwoord

Beste inwoner Het district Wilrijk kan op verschillende wijzen getypeerd worden. Wat meteen opvalt als u de kaart op de volgende bladzijden bekijkt, zijn de grote invalswegen die Wilrijk opdelen in duidelijk herkenbare wijken. Deze wegen - de A12, de E19 en de R11 - betekenen ook dat Wilrijk makkelijk bereikbaar is en dus ook de ideale uitvalsbasis: naar Antwerpen, maar evengoed naar Brussel. Ons district is echter geen doodse slaapgemeente, daarvoor zorgt het bruisende districtscentrum rondom de gerenoveerde Bist en talrijke vele groene plekjes zoals de forten, het Steytelinckpark, de groene wijken Hoogte en Elsdonck, het Groenenhoekgebied en het toekomstige ecologische Neerlandpark. Wilrijk draagt haar imago van groene Antwerpse deelgemeente met evenveel fierheid als haar imago van toegankelijk en economisch sterk district. Het winkelcentrum van Wilrijk is absolute top in Antwerpen ondermeer vanwege de verscheidenheid aan winkels en de vele gratis parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid. Belangrijker dan de wegen die het district verdelen, zijn echter de inwoners die Wilrijk verenigen en een kloppend hart geven. Ons district blijft aantrekkelijk voor jonge gezinnen, maar telt evengoed tal van troeven voor de oudere inwoners. Wilrijk telt een indrukwekkend palet van verenigingen, die samen ervoor zorgen dat Wilrijk binnen de stad een eigen culturele en sportieve identiteit heeft. Als bewijs daarvan gelden tal van eigen topevenementen zoals Willrock, de jaarmarkt, het jaarlijkse wielerderny-spektakel en last but not least de vijfjaarlijkse Geitestoet.

5

Voor u en de meer dan 39 000 inwoners wil het districtsbestuur blijven bouwen aan Wilrijk als een groen, duurzaam, welvarend en aantrekkelijk district. Binnen de stad Antwerpen, maar met de nadruk op de Wilrijkse eigenheid en fierheid. Deze infogids biedt u een overzicht van de diensten die het district aanbiedt en onze troeven. Hopelijk geeft deze publicatie u goesting om nog meer te ontdekken. Veel leesplezier! Johan Peeters Districtsvoorzitter

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 5

16/06/11 14:14


2

Wilrijk binnen Antwerpen

District Wilrijk 38 974 inwoners* Stad Antwerpen: 482456 inwoners* 2 881 geboorten** 157 huwelijken** 883 overlijdens**

Val Va V al a a

1 370 hectare oppervlakte 113 kilometer wegen

Wijken:

6

Centrum Elsdonk Hoogte Industrie Koornbloem Neerland Oosterveld Valaar

R11

Koornb bloem b lo

* cijfers van 2009 **cijfers van 2010

Industtrie t tr

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 6

16/06/11 14:14


2

Wilrijk binnen Antwerpen

A12

al a a aa aar ar ar

Hoog H Ho oog o oo oogte ogte og gte e

Wilrijk heeft een zeer rijk verleden. Het district telt talrijke monumenten en bezienswaardigheden. U vindt er bovendien zowell ru rust in de lekje waar he talrijke groene plekjes het rpozen is aangenaam verpozen is, als aactie m evenem nten en met een resem evenementen unieke feesten. eesten n

Oost O Oo ost o sttte errrv e rveld vve eld el e lld d

dewijnlaa

Centr Ce C entrum entru e en n um um

Prins Bou

Elsdonk Elsdo EEls lsdon sdo ssdonk on on nkk

7

n

m LAAN

KRIJGS

E19

Ne eerland erland d at nstra Door

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 7

Stratenplan Wilrijk Dit plan geeft slechts de grote verkeersassen en wijkindeling van Wilrijk weer. Wilt u een meer gedetailleerd plan? Aan de balie van het districtshuis kunt u een gratis stratenplan krijgen. Dat plan valt ook om de drie jaar in uw brievenbus.

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

8

Op een zonnige jaarmarktdag in 1932

Wilrijk heeft een zeer rijk verleden. Het district telt talrijke monumenten en bezienswaardigheden. U vindt er bovendien zowel rust in de talrijke groene plekjes waar het aangenaam verpozen is, als actie met een resem evenementen en unieke feesten.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 8

De geschiedenis van Wilrijk Keltische nederzetting De oudste bewoning van Wilrijk dateert van ca. 650 voor Christus. Pas in 1003 wordt voor het eerst in een akte de naam ‘uuilrika’ vermeld. Die naam bevestigt het bestaan van een dorpsgemeenschap gegroeid rond de Bist. Men neemt aan dat de naam Wilrijk afgeleid is van de Gallo-Romeinse plaatsnaam ‘Villari-

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

acum’ en ontstaan is als villarisdomein (een Romeinse nederzetting rond een villa of bezettingspost) uit een oudere en belangrijke villanederzetting in de omgeving. Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw blijft het landelijk karakter van Wilrijk haast onveranderd behouden door akkerland, weiland en de vele hoven van plaisantie met hun parken (buitenverblijven van rijke kooplui met kasteelallures). In 1810 telt Wilrijk 1660 inwoners. Net geen vijftig jaar later zijn het er 3553. Wilrijk kent dus een trage evolutie. In de tweede helft van de negentiende eeuw wijzigt het uitzicht van het landschap grondig door de bouw van een fortengordel rond Antwerpen en de aanleg van verschillende spoorwegen, een stationsgebouw en de Route Militaire als verbindingsweg tussen de forten.

Voorstad De aanleg van de buurtspoorweg Antwerpen-Rumst-Mechelen in 1901 en tramlijn 5 in 1912 brengt Wilrijk dichter bij de stad. Zo verdwijnt stukje bij beetje het landelijke karakter van de gemeente en evolueert Wilrijk naar een voorstad. Na de oorlog breidt Wilrijk snel uit. De landbouw neemt zienderogen af, industrie komt in de plaats. De grote

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 9

bevolkingsaangroei in die periode is vooral te danken aan de emigratie uit de stad en aan veel nieuwbouw waaronder nu ook hoogbouw. In cijfers uitgedrukt: in 1950 heeft Wilrijk 27.213 inwoners, in 1964 al 40.000. In 1960 besluit de gemeenteraad tot de vernieuwing van de dorpskern. Het nieuwe cultuurcentrum wordt verweven met de omringende hoogbouw en het shoppingcenter. In deze periode besluit het gemeentebestuur een grote industriezone van 150 hectare aan te leggen langs de Boomsesteenweg.

Stad en district Op 1 januari 1983 fusioneert Wilrijk met Antwerpen en zeven andere gemeenten - Berchem, Borgerhout, Ekeren, Hoboken, Merksem, Deurne en Berendrecht-ZandvlietLillo. Hierdoor ontstaat een stad van ongeveer 500.000 inwoners. Iedere voormalige gemeente wordt omgevormd tot een district met een districtsbestuur en een districtshuis, meestal het vroegere gemeentehuis. De districtsbesturen hebben een louter adviserende bevoegdheid. Op 1 januari 2001 voert de stad Antwerpen de binnengemeentelijke decentralisatie in. Dit betekent dat de districtsbesturen opnieuw eigen bevoegdheid krijgen over enkele domeinen.

9

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

De voornaamste bezienswaardigheden Districtshuis: Een beschermd monu-

ment, gebouwd in 1871 en ontworpen door E. Gifé. Dit voormalige gemeentehuis werd de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid (zie p. 21).

Standbeeld van Pater De Deken: Dit

bronzen beeld (1904) van Jean Hérain herdenkt de Wilrijkse missionaris-ontdekkingsreiziger Constant De Deken (1852-1896). Hoek Bist/Doornstraat

hoek Bist-Doornstraat Kasteel Ieperman: Een voormalig hof van plaisantie dat vandaag onderdak biedt aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. hoek Bist-Sint-Bavostraat De Kaeck: deze pomp met schand-

10

paal uit 1697 is een beschermd monument. Bist 4 Geiten: Dit bronzen monument (1991) van Ronald De Winter met vier levensgrote geiten verwijst naar de spotnaam ‘Geitedorp’, en zijn inwoners de ‘Geitekoppen’. winkelcentrum De Kern

Lange Wapper: Dit beeld (1991) herinnert aan de centrale figuur van de 5-jaarlijkse historische Geitestoet. hoek Doornstraat en Oudestraat

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 10

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

Sint-Bavokerk: Deze kerk is een

Moderne Kerststal: Deze bronzen

beschermd monument. Voor de kerk staat een bronzen beeld van SintBavo, afgebeeld als ridder en monnik. Het beeld werd in 1965 gecreëerd door Lode Eyckermans. De pastorie dateert van de 18e eeuw en werd in 1992 volledig gerestaureerd.

beeldengroep, gecreëerd door Lode Vleeshouwers in 1962, staat tijdens het jaar verspreid over het district. In de kerstperiode worden de beelden verzameld op de Bist.

Sint-Bavostraat

Kerk Sint-Jan Evangelist: Deze kerk, ontworpen door Fr. Peeters, werd gebouwd tussen 1932 en 1936 en is een beschermd monument. Interieur met pijporgel van S. Schumacker uit Eupen (1971).

Begraafplaats Steytelinck: Deze

begraafplaats herbergt tal van prachtige monumenten. Blikvangers zijn twee monumenten voor de gesneuvelden van de hand van Jos Bascourt en Lode Eyckermans en een monumentaal kruis van Gaston Pierre. Dokter Donnyplein Begraafplaats Schoonselhof: De

grootste begraafplaats van België was vroeger een hof van plaisantie, maar is nu een beschermd landschap en monument. Schoonselhof herbergt unieke grafmonumenten in een prachtige omgeving. Toegang via Krijgsbaan te Hoboken.

Bist

Kolonel Slaterplein Residence Elsdonck: Dit appartements-

gebouw van 1933 is een beschermd monument. Het merkwaardige ontwerp is van architect Leon Stijnen.

11

Prins Boudewijnlaan

Groene plekjes Park Steytelinck: Een voormalig hof

van plaisantie waarvan het kasteel vandaag onderdak biedt aan een restaurant, het heemmuseum ‘Jozef De Ridder’ en een deel van het cultureel centrum. Het park bevat een waterpartij en een speeltuin. Aan de publieke barbecueplaats kunt u ‘s zomers gezellig barbecueën met vrienden en familie. Ingangen: Sint-Bavostraat, Alfons Wellensstraat en Steytelincklei

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 11

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

Kasteel Klaverblad: Dit kasteel is een dorpsgezicht en monument middenin een beschermd landschap. Dit Wilrijks hof van plaisantie is het laatste dat nog bewoond is door de adellijke familie Moretus. Het kasteel is niet toegankelijk, maar de prachtige omgeving nodigt uit tot een wandeling of fietstocht. Klaverbladdreef

12 Hof Van Mols: Dit wandelpark staat ook bekend als het Valaarhof, Berkenrijs of Hof Le Grelle. De naam Berkenrijs is een streeknaam die verwijst naar het rijshout dat er groeide en gebruikt werd voor onder andere bezems. Sinds 1976 is het voormalig hof van plaisantie eigendom van de gemeente en is het open voor publiek. In 1996 kocht de Steinerschool het kasteel en de hoeve waarin een afdeling van de school is ondergebracht. Ingangen: Berkenrijslaan, Valaarstraat Hof Ter Beke: Dit voormalig hof van plaisantie is een beschermd dorpsge-

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 12

zicht en monument sinds 1982. Het gebouw wordt voor het eerst vermeld in de 14e eeuw en is gebouwd in laat- en neorenaissancestijlen. Hof ter Beke is het enige kasteel in Wilrijk met een toren. De ligging vlakbij de Grote Struisbeek verklaart de naam. Sinds 1979 is het gebouw eigendom van de gemeente. Het kasteel geraakte geleidelijk in verval en wacht nu op een nieuwe functie. Terbekehofdreef Dierenpark: Dierenpark Wanninkhove ligt in de wijk Neerland. Dit parkje wordt uitgebaat door vrijwilligers die hulp krijgen van de kinderboerderij. Het dierenparkje is vrij toegankelijk en ligt aan de rand van een park. Wanninkhovelaan

Fort 7: Dit onderdeel van de Brial-

mont-fortengordel is nog praktisch volledig in zijn oorspronkelijke staat behouden en is sinds 1994 beschermd als monument. Hoewel de toegang beperkt is, worden er regelmatig natuurwandelingen gehouden door Natuurpunt Zuidrand

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

Antwerpen. Er zijn ook historische wandelingen van de Heemkring Wilrica in samenwerking met het Simon Stevin Vlaams vestingbouwkundig centrum. Legerstraat

Markten

Kinderboerderij Op de kinderboerderij leven uitsluitend boerderijdieren. Verder zijn de verschillende tuinen een bezoekje waard. Bezoekers kunnen er ook leren kaas of brood te maken. Er wordt aan land- en tuinbouweducatie, voedingseducatie en natuur- en milieueducatie gedaan. U kunt er geiten melken, varkens voederen, konijntjes knuffelen enzovoort. De boerderij is alle dagen open van 10 tot 16 uur behalve op maandag. De toegang tot de boerderij is gratis.

In Wilrijk zijn er iedere week twee markten: • Centrum Wilrijk: elke dinsdag van 8 tot 13 uur • Valaar (Michel Willemsplein) : elke vrijdag van 8 tot 13 uur

13

Kinderboerderij Lievevrouwkesbosweg 20 2610 Wilrijk tel. 03 828 48 17

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 13

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

De veeprijskampen zijn steeds een topper op de jaarmarkt.

Feesten en evenementen 14

Wilrijk is een bruisend district met talrijke evenementen. Een overzicht van alles wat er te beleven valt, vindt u op www.wilrijk.be of op de UITbladzijden van het stadsmagazine De Nieuwe Antwerpenaar. Hieronder sommen we alvast de belangrijkste feesten en evenementen op. Jaarmarkt: De jaarmarkt bestaat al meer dan 100 jaar en vindt traditioneel plaats op de tweede maandag van augustus. Plaats van gebeuren is de Bist en omgeving. Naast de zomerfoor, die tijdens de eerste twee weken staat, geniet u onder meer van optredens en een wielerwedstrijd achter derny’s. U vindt er ook talrijke veeprijskampen die grote

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 14

faam genieten in Vlaanderen. Traditioneel wordt de jaarmarkt afgesloten met een spetterend vuurwerk. Districtshuis Wilrijk tel. 03 338 53 11 Willrock: Dit gratis muziekfestival begin augustus is dĂŠ afspraak voor muziekminnend Wilrijk. Op de affiche is traditioneel plaats voor jong aanstormend talent dat via een wedstrijd wordt geselecteerd. Plaats van gebeuren is het gezellige Steytelinckpark.

JC Vizit tel. 03 820 30 11 www.willrock.be

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

Geitestoet: Om de vijf jaar trekt de

historische folklore Geitestoet door het Wilrijkse centrum. De stoet vertelt de geschiedenis en toont de folklore van Wilrijk. Met 1.500 verklede deelnemers, tien dansgroepen en twaalf originele praalwagens staat de Geitestoet in de top drie van stoeten in België. De stoet lokt vele tienduizenden bezoekers van heinde en verre. De eerste Geitestoet in 1965 ging tweemaal uit. De tweede Geitestoet vond plaats in 1990. Gezien het overweldigende succes besloot de vzw Geitestoet om de stoet vanaf dan elke vijf jaar te organiseren. Op 19 september 2010 trok de zesde Geitestoet door de Wilrijkse straten.

Fietsroutes en wandelingen Volgende fiets- en wandelroutes lopen over Wilrijks grondgebied en zijn zeker het proberen waard: • Geitepad (fiets- en wandelroute) • Duivelspad (wandelroute) • Brialmontroute (fietsroute) – provincie Antwerpen • Architectuurroute (fietsroute) – provincie Antwerpen Districtshuis Wilrijk tel. 03 338 53 11

Zustergemeenten Wilrijk is verzusterd met twee Duitse gemeenten: Niedernhausen en Ilfeld. Om deze vriendschapsbanden te onderhouden en verder uit te bouwen, werd de vzw Wilrijk-NiedernhausenIlfeld opgericht. Deze vereniging organiseert heel wat activiteiten in Wilrijk, zoals een kerstmarkt.

15

VZW Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld Hubert De Ranter tel. 03 827 83 64 www.wni-vzw.be

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 15

16/06/11 14:15


3

Op stap in Wilrijk

Wilrijk informeert Via de volgende bronnen blijft u op de hoogte van alle gebeurtenissen, activiteiten en actualiteit van het district. Website: Op www.wilrijk.be vindt u alle informatie over de diensten van het district. Op de website kunt u administratieve documenten aanvragen, de laatste persberichten raadplegen of uitzoeken welke verenigingen er actief zijn in uw buurt. Ook alle informatie over de stad Antwerpen is maar een muisklik verwijderd.

16

De Nieuwe Antwerpenaar: Om de twee weken valt het gratis infomagazine ‘De Nieuwe Antwerpenaar’ in de brievenbus. Achteraan vindt u Wilrijkse pagina’s met het laatste nieuws, nuttige informatie en tal van sportieve, culturele en andere tips.

Lichtkranten: Wilrijk heeft drie

lichtkranten: in de Heistraat (wijk Centrum), de Berkenrijslaan (Valaar) en Groenenborgerlaan (Hoogte). Deze lichtkranten geven informatie over de leukste evenementen of nuttige inlichtingen over wegenwerken. U kunt er ook een activiteit van uw vereniging gratis aankondigen. Sms: Wilrijk wil zijn inwoners zo goed mogelijk informeren. In sommige gevallen, bv. bij wegenwerken, moet er kort op de bal worden gespeeld. Schrijf u daarom gratis in op onze sms-dienst. Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Lichtkranten bieden u nuttige weetjes.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 16

16/06/11 14:15


4

Bestuur

17

In 2001 namen de negen districten, waaronder ook Wilrijk, een deel van de bevoegdheden over van het Antwerpse stadsbestuur. Concreet blijft de gemeenteraad beslissingen nemen over zaken die heel de stad aanbelangen of die de uitstraling van de stad buiten de stadsgrenzen bepalen. De districtsraad van zijn kant spitst zich toe op lokale onderwerpen die van de gemeenteraad overgeheveld werden naar de districtsraden.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 17

Het Wilrijkse districtscollege met bovenaan v.l.n.r. Johan Peeters, Gilbert Van Nuffel en Hans Ides. Onderaan Thierry Vanderkindere en Kris Matthijssens.

Concreet staat de districtsraad in voor het lokale straatbeeld zoals de aanleg en heraanleg van straten en pleinen, jeugdbeleid, cultuurbeleid en feestelijkheden, sport, seniorenwerking en communicatie. De districtsraadsleden worden rechtstreeks verkozen. Aan het hoofd van de districtsraad staat de districtsvoorzitter. Het uitvoerend orgaan op lokaal vlak is het districtscollege

16/06/11 14:15


4

Bestuur

met de districtsvoorzitter en de districtsschepenen. Bij de districtsraad kunt u steeds terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het lokale beleid. De districtsraad komt in principe elke vierde donderdag van de maand samen in het districtshuis, uitgezonderd in de maanden juli en augustus. Op de voorafgaande maandag vindt een voorbereidende bestendige raadscommissie plaats. De zittingen van de districtsraad zijn openbaar. De agenda van de districtsraad, evenals de actuele samenstelling van de raad en de contactgegevens van de raadsleden, vindt u terug op www.wilrijk.be. 18

Samenstelling van het Wilrijkse districtscollege Johan Peeters (sp.a), districtsvoorzitter: · burgerlijke stand · protocol · participatie, informatie & communicatie · verkeer en mobiliteit inclusief de fietspadendossiers in het kader van de bovenlokale doelstelling “aanleg 100km nieuwe fietspaden”

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 18

Gilbert Van Nuffel (Open Vld), districtsschepen: · openbare werken (inclusief openbare verlichting en straatbeeld) (investering én onderhoud openbaar domein = wegen, voet- en fietspaden) Inclusief coördinatie bovenlokale initiatieven openbaar domein · lokale economie (middenstand en bedrijfsleven) · markten & foren · jumelages (en vriendschapsbanden) · ruimtelijke ordening (coördinatie adviesbevoegdheid BPA’s en RUP’sen)

Kris Matthijssens (CD&V/N-VA), districtsschepen: · sociale aangelegenheden, senioren gezin - diversiteit

Hans Ides (CD&V/N-VA), districtsschepen: · · · ·

cultuur feestelijkheden jeugd lokaal erfgoed voor educatief-culturele functies

Thierry Vanderkindere (sp.a), districtsschepen: · · · · ·

begroting en financiën sport openbaar groen en begraafplaatsen lokaal erfgoed en monumentenzorg coördinatie adviesbevoegdheid milieu

16/06/11 14:15


4

Bestuur

De verdere samenstelling van de Wilrijkse districtsraad per fractie: sp.a Alia El Bouk, Annick Bracke, Viviane Wittock, Alev Kurt

Open Vld Kristel Claes, Kristof Bossuyt, Werner Theuns

Groen! Wendy Geens

Vlaams Belang Eric Huijbrechts, Leopold Rouchet, Andy Aertgeerts, Palmyre Claessens, Jozeph Verbruggen, Jozef Van der Put

Onafhankelijk Peter De Jonghe, Hugo Haazen samenstelling op 27 januari 2011

CD&V/N-VA Robert Moens, Simone Van BrusselKetels

19

De gloednieuwe raadzaal met zicht op de Bist.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 19

16/06/11 14:15


5

Districtshuis

20

De stad Antwerpen en het district Wilrijk hechten veel belang aan een klantvriendelijke dienstverlening. Het eerste aanspreekpunt voor de burger is het districtshuis. U kunt er terecht voor een nieuw paspoort, rijbewijs en tal van administratieve documenten, maar vindt er ook onder meer de sportantenne en de seniorenconsulent. Aan het hoofd van de Wilrijkse districtsadministratie staat bestuurscoรถrdinator Jan Schaut.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 20

Districtshuis Wilrijk Bist 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 338 53 11 fax 03 338 53 20 district.wilrijk@stad.antwerpen.be www.wilrijk.be

Openingsuren: - maandag tot vrijdag doorlopend open van 9 tot 15 uur. - donderdagavond van 17 tot 19 uur. - Opgelet: tijdens de kerstvakantie en in de maanden juli en augustus is er geen avondopening.

16/06/11 14:15


5

Districtshuis

- Alle diensten zijn gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Naar een nieuw gemeenschapscentrum

centrumplein van Wilrijk, volledig heraangelegd. Beide projecten samen vormen het masterplan Wilrijk. Meer informatie over het Masterplan Wilrijk vindt u op www.wilrijk.be/ masterplan.

Loketdiensten van het districtshuis

De loketten en de districtsadministratie hebben als eerste hun intrek genomen in het nieuwe administratieve centrum aan de Bist. Terwijl het centrale onthaal en het districtshuis al in gebruik zijn, wordt er nog druk gewerkt aan de gebouwen voor de bibliotheek, de academies en de politie. Zij zullen tegen 2013 allemaal hun plek krijgen in het nieuwe gemeenschapscentrum. Wilrijkenaars kunnen dan voor een brede waaier aan diensten terecht op één adres. Samen met de bouw van het gemeenschapscentrum werd ook de Bist, het

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 21

In het districtshuis kunt u terecht voor talrijke diensten en documenten. Een volledig en actueel overzicht staat op www. antwerpen.be onder de rubriek ‘Leven’. Hieronder vindt u meer uitleg over de producten die vorig jaar het meest gevraagd werden in het Wilrijkse districtshuis.

21

Het e-loket Heel wat diensten van de stad kunt u online opvragen. Veel formulieren kunt u onmiddellijk online invullen en verzenden. Andere formulieren zijn pdf-documenten die u zelf afdrukt en opstuurt of meebrengt naar het loket. Daarnaast bieden we een aantal diensten aan via eID-identificatie. Een tijdsbesparende optie omdat uw persoonlijke gegevens dan automatisch worden ingevuld. Een volledig overzicht van alle e-loketdiensten vindt u terug door op www.antwerpen.be bovenaan te

16/06/11 14:15


5

Districtshuis

klikken op E-loket.

De juiste foto Voor een identiteitskaart, Kids-ID, rijbewijs en reispas moet u zelf één of meerdere identieke pasfoto’s meebrengen. Deze moeten voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals o.m. een witte achtergrond, geen schaduwen en een volledig frontaal, zichtbaar gelaat. Ook het formaat moet correct zijn: 45 x 34mm. Afdrukken op papier van eigen digitale foto’s worden niet aanvaard. Kijk deze voorwaarden goed na op www.antwerpen.be (rubriek ‘Leven’) om onaangename verrassingen te voorkomen.

22

Twee tot vier weken later ontvangt u uw codes en kunt u uw nieuwe identiteitskaart afhalen in het districtshuis. Breng dit document, samen met uw oude identiteitskaart, mee naar het districtshuis. De elektronische identiteitskaart kan ook via spoedprocedure worden aangevraagd. De leveringstermijn bedraagt dan twee tot drie werkdagen. Door het inzetten van spoedkoeriers dient u hiervoor wel een hogere prijs te betalen (123 of 187 euro). Prijs: 17 euro Mee te brengen: - uw oproepingskaart - uw oude identiteitskaart - een recente pasfoto die aan de normen voldoet

Kids-ID De Kids-ID, het elektronisch identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar, is als reisdocument geldig binnen Europa, in de landen waar geen internationaal paspoort verplicht is. De afleveringstermijn bedraagt 3 tot 4 weken. Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

Elektronische identiteitskaart Wanneer u een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, krijgt u een oproepingskaart thuis toegestuurd. U gaat met deze kaart naar het districtshuis om uw aanvraag te ondertekenen. Breng zeker een geschikte pasfoto mee die voldoet aan de voorschriften.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 22

Prijs: 3 euro Mee te brengen: - de elektronische identiteitskaart van de ouder die de Kids-ID aanvraagt - een recente, scherpe pasfoto van het kind die aan de normen voldoet - eventueel het oude identiteitsbewijs van het kind

16/06/11 14:15


5

Districtshuis

Rijbewijs Om een bromfiets, moto, auto, vrachtwagen of autobus te besturen, moet u een rijbewijs hebben. Om dit te behalen, moet u slagen voor een theoretisch en praktisch rijexamen bij een erkend rijexamencentrum. Nadat u geslaagd bent voor uw theoretisch examen, kunt u uw voorlopig rijbewijs afhalen in het districtshuis. Nadat u geslaagd bent voor uw praktisch rijexamen, kunt u uw definitief rijbewijs afhalen in het districtshuis of stadskantoor. Prijs: 9 of 7,5 euro (voorlopig rijbewijs) 16 of 11 euro (rijbewijs) Mee te brengen: - twee recente, identieke pasfoto’s die aan de normen voldoen (behalve model 3 van het voorlopig rijbewijs) - een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum - eventueel uw oud rijbewijs bij verandering van categorie of model voor het voorlopig rijbewijs - getuigschrift van onderricht-bekwaamheidsattest voor model 18 maanden voor het rijbewijs - eventueel een medisch attest van uw arts na nieuw medisch onderzoek

Aangifte geboorte De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders: moeder en/of vader binnen de vijftien kalenderdagen na de

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 23

geboorte, de geboortedag niet inbegrepen. De ouders melden de geboorte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van het districtshuis van de geboorteplaats. Een kind dat geboren wordt in Wilrijk moet dus ook in het districtshuis van Wilrijk worden aangegeven. Na de aangifte krijgen de ouders uittreksels voor het kraamgeld (kinderbijslagfonds) en een zwangerschapsvergoeding (mutualiteit), een document voor inentingen en een aantal vrij te gebruiken uittreksels. Prijs: gratis Mee te brengen: - geboorteattest, afgeleverd door het ziekenhuis of door de vroedvrouw - trouwboekje, huwelijksbewijs of een erkenningsakte - identiteitskaart(en) en/of paspoort(en) van de ouder(s)

23

Adreswijziging Bent u in Wilrijk komen wonen? Dan moet u dat binnen de acht werkdagen nadat u op uw nieuw adres bent gaan wonen, aangeven op het districtshuis van Wilrijk. Indien u naar Wilrijk verhuist vanuit een andere locatie binnen de stad Antwerpen dan kan u uw adreswijziging ook aangeven op een ander districtshuis of –kantoor van de stad. Prijs: gratis Mee te brengen: - de elektronische identiteitskaarten en de pincode van alle leden van

16/06/11 14:15


5

Districtshuis

het gezin die mee verhuizen. - eventueel het inschrijvingsbewijs van uw auto.

Uittreksel uit het strafregister

24

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus uw eventuele strafrechterlijk verleden. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Er zijn twee soorten uittreksels. Het model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Model 2 hebt u nodig om een activiteit uit te oefenen die onder een van volgende themagebieden valt: - opvoeding - psycho-medisch-sociale begeleiding - hulpverlening aan de jeugd - kinderbescherming - animatie - begeleiding van minderjarigen Prijs: afhankelijk van de rede van de aanvraag (gratis of 2,5 euro)

Reispas Indien u naar het buitenland reist, heeft u mogelijk een paspoort nodig. De reglementeringen verschillen van land tot land. Om te weten te komen welke reisdocumenten u nodig heeft, kunt u surfen naar de website van de federale overheid (www.diplomatie. belgium.be) of neemt u contact op met de ambassade. Vraag uw reispas minstens tien werkdagen voor vertrek aan in het districtshuis en hou rekening met de eventuele aflevertijd voor een visumaanvraag. Elke aanvrager moet bij de aanvraag van een paspoort persoonlijk aanwezig zijn. Een paspoort is vijf jaar geldig. Een paspoort verlengen is niet mogelijk. Wanneer uw paspoort niet meer geldig of bruikbaar is en u er een nieuw nodig hebt, moet u het oude paspoort of een door de politie afgeleverde verklaring van diefstal/verlies meebrengen bij de aanvraag. Via een spoedprocedure ontvangt u uw reispas op 48 uur. Prijs: 83,50 euro (+18j.) en 41 euro (-18j.) 252,50 euro (+18j.) en 210 euro (-18j.) in spoed Mee te brengen: - identiteitskaart - twee geschikte en identieke pasfoto’s die aan de normen voldoen - eventueel uw oud reispas

Geboorteakte Voor gegevens over geboortes op het

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 24

16/06/11 14:15


5

Districtshuis

grondgebied van de stad Antwerpen kunt u terecht in elk districtshuis en elk stadskantoor. In een geboorteakte staan alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Prijs: gratis Mee te brengen: identiteitskaart

Aangifte overlijden Voor een overlijden op het grondgebied van het district Wilrijk, moet u zo snel mogelijk aangifte doen in het districtshuis. In de praktijk gebeurt de aangifte vaak door de begrafenisondernemer die handelt in opdracht van de familie. De medewerkers van het districtshuis maken een overlijdensakte op. Hierna krijgt de aangever de toestemming om de overledene te vervoeren, begraven of cremeren. Prijs: gratis Mee te brengen: - identiteitskaart van de aangever

- overlijdensverklaring - identiteitskaart en eventueel trouwboekje, paspoort of rijbewijs van de overledene - in geval van crematie: een aanvraag tot crematie, een bijkomend medisch attest en het adres van de asbezorging

Wettiging van een handtekening Sommige instanties vragen om een handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening wel degelijk aan de eigenaar toebehoort. Ze verzekert de echtheid van de handtekening maar nooit de inhoud van het voorgelegde stuk. Om een handtekening te laten wettigen moet u het document waarop de handtekening staat en uw identiteitskaart meebrengen. Als u een handtekening voor iemand anders geldig wilt laten verklaren dan moet u de identiteitskaart van deze persoon kunnen voorleggen.

25

Prijs: 2,50 euro voor gerechtelijke doeleinden, gratis voor sociale doeleinden Mee te brengen: - geldig te verklaren document(en) - originele elektronische identiteitskaart van de persoon waarvan de handtekening gewettigd moet worden

Huwelijk en huwelijksaangifte De huwelijksaangifte is de verklaring

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 25

16/06/11 14:15


5

Districtshuis

van twee toekomstige echtgenoten om te huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte kan gebeuren door één partner als de afwezige partner een geschreven volmacht geeft en de identiteitskaart van de volmachtgever. De aangifte moet gebeuren in het district waar een van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven. U kunt dus enkel in Wilrijk huwen als u en/of uw partner er woont.

26

Prijs: huwen op dinsdag, vrijdag en zaterdag is gratis. Op maandag, woensdag en donderdag betaalt u 124 euro administratie- en organisatiekosten. Een trouwboekje kost 15 euro. Mee te brengen: - de identiteitskaart of een identiteitsbewijs van beide partners - één gewettigde volmacht bij afwezigheid van een van de partners - een bewijs van wetgeving/ ‘certificat de coutumes’ voor niet-Belgen (eigen nationale huwelijkswetgeving, huwelijksnaam) met vermelding van de nationaliteit. Buitenlandse aktes die de registers van de burgerlijke stand in België niet zelf kunnen opvragen, zoals de geboorteakte (dit moet een integraal afschrift zijn), een bewijs van huwelijksontbinding en/of een bewijs van ongehuwde staat.

houd en herstelling van voetpaden, wegdek, groen, sluikstort of de dienstverlening aan de loketten? Dan kunt u terecht bij het Wilrijkse klantenteam. Eenvoudige meldingen worden doorgegeven aan de technische diensten. Complexere klachten worden met verschillende stadsdiensten besproken. Het districtscollege bespreekt vragen of suggesties over het beleid. De klantverantwoordelijke komt zo snel mogelijk terug bij u met mogelijke oplossingen. Klantenteam districtshuis Bist 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 338 53 11 district.wilrijk@stad.antwerpen.be

Sociaal Infopunt Wilrijk Hoe krijg ik kinderbijslag? Kan ik zomaar ontslagen worden? Heb ik recht op een sociale woning? Wie kan mijn bejaarde ouders thuis verplegen? U hebt vragen, maar weet niet waar u ze kunt stellen? U hebt hulp nodig, maar u weet niet wie die kan bieden? Het Sociaal Infopunt geeft een antwoord. In Wilrijk vindt u verschillende sociale infopunten. Een volledige lijst vindt u op www.wilrijk.be.

Klantenteam Hebt u klachten over bv. het onder-

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 26

16/06/11 14:15


6

Aanspreekpunt in uw wijk

27

Stedelijk wijkoverleg Aanspreekpunt voor bewoners Communicatie tussen burgers en overheid is niet altijd vanzelfsprekend. De grootte van een district maakt de communicatie vaak algemeen, en niet echt toegespitst op uw straat of wijk. Daarom organiseert het stedelijk wijkoverleg communicatie op maat tussen het district Wilrijk, de stad en de bewoners. Het stedelijk wijkoverleg

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 27

probeert bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid door hun mening te vragen, te informeren en antwoorden te geven.

Inspraak- en informatiekanaal Het stedelijk wijkoverleg verzamelt uw vragen, wensen en klachten en legt ze op het juiste beleidsniveau op tafel. Zo vormt het een direct communicatiekanaal van bewoners naar bestuur. Maar het kan even goed ook omgekeerd. Het districts-

16/06/11 14:15


6

Aanspreekpunt in uw wijk

en stadsbestuur kunnen via het stedelijk wijkoverleg bv. plannen en beslissingen aan u uitleggen. Uiteindelijk willen we een wisselwerking organiseren tussen bewoners en beleid, om samen van uw buurt een plek te maken waar u graag en goed woont. Het stedelijk wijkoverleg wil: - de meningen van bewoners inventariseren en de signalen uit de wijk doorgeven aan het bestuur; - bewoners informeren over gemaakte beleidskeuzes

28

Gedetailleerde info over de opdracht en de acties van het stedelijk wijkoverleg vindt u op www.wilrijk.be. Onder wijken en openbare werken ontdekt u waar we momenteel precies mee bezig zijn.

Daarnaast wil Opsinjoren alle initiatieven ondersteunen die bewoners in een straat dichter bij elkaar brengen. Dit kan gaan van zomer- en winterfeesten, de jaarlijkse lentepoets tot zelfs cultuurstraten. Opsinjoren zorgt voor logistieke en financiĂŤle ondersteuning. Uw contactpersoon van Opsinjoren staat altijd klaar met tips en praktische hulp. Opsinjoren Wilrijk tel. 0800 25 825 opsinjoren.wilrijk@stad. antwerpen.be www.antwerpen.be/opsinjoren

Stedelijk Wijkoverleg Wilrijk Bist 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 338 53 11 wijkoverleg.wilrijk@stad. antwerpen.be

Opsinjoren Opsinjoren werd in het leven geroepen om buurtversterkende initiatieven van Antwerpenaars op een passende en vlotte manier te ondersteunen. Want een propere buurt met overal bloemen en planten, keuvelende buren en spelende kinderen: het kan in elke straat.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 28

Buurtregie Buurtregie is een project van de stad Antwerpen. Het stelt buurtregisseurs aan in een buurt om acties op te zetten die een positieve buurtbeleving bevorderen. In samenspraak met buurtverenigingen en officiĂŤle instanties zoekt de buurtregisseur naar oplossingen voor overlast- en

16/06/11 14:15


6

Aanspreekpunt in uw wijk

leefbaarheidsproblemen. Buurtregie is actief in buurten die vooraf werden bepaald en afgebakend op basis van een overlastanalyse. De buurtregisseurs werken aan verschillende vormen van overlast. Concreet richten ze zich op sociale en fysieke overlast, samenlevingsproblemen, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens. Hun acties zijn gebaseerd op vier pijlers: veilig, proper, hersteld en gezellig. Ten slotte brengen de buurtregisseurs alle mogelijke diensten, projecten, buurtverenigingen en initiatieven samen. Op deze manier zorgen ze voor een goede uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen. Buurtregie Wilrijk Bist 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 338 53 11

leefregels en reglementen. Als vertegenwoordigers van de stad zien de buurttoezichters erop toe dat de reglementen worden nageleefd. Ze houden toezicht op pleinen en straten, binnenplaatsen van sociale wooncomplexen en tijdens buurtgerichte activiteiten zoals Muziek in de Wijk of acties van Opsinjoren. Buurttoezicht zuid tel. 03 248 51 89 buurttoezicht.zuid@stad. antwerpen.be

29

Buurttoezicht De buurttoezichters zijn de vertrouwenspersonen voor iedereen in de wijk. U herkent ze aan hun paarse uniform. Ze zijn iedere dag zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar in uw straat, op uw plein of in het sociaal wooncomplex waar u woont. De buurttoezichters leggen en onderhouden contacten met iedereen in de wijk. Ze bemiddelen bij persoonlijke problemen of samenlevingsgebonden conflicten. Ze informeren de bewoners over de

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 29

16/06/11 14:15


7

Cultuur

30

Cultuurantenne Uw aanspreekpunt in Wilrijk voor alles wat met cultuur te maken heeft, is de cultuurantenne. Zij behartigt het cultuurleven, ondersteunt culturele initiatieven en adviseert het lokale cultuurbeleid. Hebt u een vraag over cultuur? De cultuurantenne kent de lokale cultuurwerking en zoekt graag mee naar een antwoord op uw vraag.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 30

Cultuurantenne Wilrijk Bist 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 338 53 11 cultuurantenne.wilrijk@stad. antwerpen.be

Cultuurcentrum De Kern De Kern is een theaterschouwburg annex concertzaal op De Bist en in Kasteel Steytelinck in het park. Met een gevarieerd aanbod is De Kern het kloppende culturele hart van Wilrijk.

16/06/11 14:15


7

Cultuur

U kunt er komieken aan het werk zien, auteurs horen voorlezen, concerten meepikken, wekelijks op dinsdag een film bekijken en u abonneren op het betere theaterwerk. cc De Kern Kern 18 | 2610 Wilrijk Het onthaal is open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur - elke dinsdag en donderdag doorlopend tot 18.30 uur (behalve juni, juli en augustus)

Bibliotheek Het district Wilrijk telt twee openbare bibliotheken, allebei in het centrum. Op termijn worden beide ondergebracht in het administratief centrum.

Volwassenbibliotheek Openbare bibliotheek Kaeck Koningin Elisabethstraat 3 2610 Wilrijk tel. 0800 992 93

Jeugdbibliotheek reservatie: tel. 03 821 01 36 algemene info: tel. 03 821 01 20 verhuur: tel. 03 821 01 21 kern@stad.antwerpen.be www.ccdekern.be blog: dekernvandezaak.blogspot.com

Cultuurraad In de Wilrijkse cultuurraad zetelen leden van culturele verenigingen, cultuurdeskundigen en mensen die in de culturele sector werken. De cultuurraad geeft advies aan het districtscollege en organiseert overleg en inspraak bij de uitvoering van het cultuurbeleid.

Openbare bibliotheek Bist Bist 34-35 | 2610 Wilrijk tel. 0800 992 93 Openingsuren: dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 20 uur vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur maandag en zondag: open na afspraak (enkel voor scholen, verenigingen en groepen)

31

Louis Ryckmans voorzitter cultuurraad Wilrijk Niedernhausenlaan 1 | 2610 Wilrijk gsm 0485 34 42 40 cultuurraadvanwilrijk@hotmail.com

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 31

16/06/11 14:15


7

Cultuur

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Een instrument bespelen, zingen, uw eigen muziek schrijven, musiceren in de klassieke stijlen of u verdiepen in jazz, pop, rock of funk. Uw taalvaardigheid verbeteren, teksten voordragen, sketches improviseren en toneel spelen. Al deze leuke dingen vindt u in de stedelijke academie voor muziek en woord van Wilrijk. Van jong tot oud, iedereen vindt er een waaier van muziek- en woordopleidingen naar zijn smaak.

32

Speerstraat 12 | 2000 Antwerpen tel. 03 827 11 19 acad.muziek.wilrijk@ stad. antwerpen.be www.samwwilrijk.be wijkafdeling: Letterkundestraat 39 | 2610 Wilrijk Spoorweglaan 145 | 2610 Wilrijk

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten biedt creatieve zelfontplooiing voor jong en oud. Respect voor ieder individu en zijn mogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief zijn daarbij van groot belang. De docenten besteden veel aandacht aan het actuele kunstgebeuren. Voor exacte inschrijvingsmomenten neemt u contact op met het secretariaat.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 32

Valkstraat 74 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 99 36 acad.beeld.wilrijk@stad. antwerpen.be www.academiewilrijk.be wijkafdeling: Spoorweglaan 145 | 2610 Wilrijk

Heemmuseum ‘Jozef De Ridder’ De Kring voor heemkunde ‘Wilrica’ is in het heemmuseum ‘Kasteel Steytelinck’ gevestigd. De kring spoort al de getuigenissen van het rijke Wilrijkse verleden op en bestudeert ze. Daarnaast verspreiden ze hun ontdekkingen via een eigen tijdschrift en bewaren ze hun kennis voor het nageslacht met een museum en een documentatiecentrum.

D

Kring voor Heemkunde Wilrica vzw Sint-Bavostraat 20 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 85 51 (voorzitter) wilrica@scarlet.be Openingsuren: elke 2de zondag van de maand van 14 tot 18 uur elke woensdag van 13 tot 17 uur (niet in juli en augustus) Geleide bezoeken zijn mogelijk na afspraak.

16/06/11 14:15


8

Sport

De Geitencorrida is een vaste waarde op de Wilrijkse sportkalender.

Sportantenne U wilt meer sporten, maar weet niet waar naartoe in Wilrijk? U vindt dat het sportpleintje in uw buurt een opknapbeurt kan gebruiken? U hebt een vraag over een sportsubsidie? Of u wilt advies bij het opstarten van een sportief project? Het zijn allemaal vragen waarop de sportantenne van Wilrijk een antwoord heeft.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 33

33

Sportantenne Bist 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 338 53 11 sportantenne.wilrijk@stad. antwerpen.be

Stedelijke sportcentra Het aanbod aan sportaccomodatie in Wilrijk is zeer veelzijdig en biedt mogelijkheden voor zowel de individuele sporter als voor sportclubs.

16/06/11 14:15


8

Sport Sporthal UA Campus 3 Eiken

Zwembad Ieperman Doornstraat 3b | 2610 Wilrijk tel. 03 828 65 69 zwembad.ieperman@stad. antwerpen.be instructiebad en 25-meterbad

Edegemsesteenweg 100 2610 Wilrijk tel. 03 820 24 05 willy.malfliet@ua.ac.be www.sportua.be tennisbanen en VTV-centrum (Vlaamse Tennisvereniging)

Sportpark Fort 6 Universiteitsplein | 2610 Wilrijk tel. 03 827 67 14 danny.cuyt@stad.antwerpen.be 1 atletiekpiste en 2 voetbalvelden

Sporthal De Bist

34

Koningin Elisabethstraat 7-9 2610 Wilrijk tel. 03 827 11 65 danny.cuyt@stad.antwerpen.be Basketbal, handbal, volleybal, zaalvoetbal, korfbal, badminton

Sportpark Ter Beke Moerelei 177 | 2610 Wilrijk tel. 03 825 42 88 danny.cuyt@stad.antwerpen.be 4 voetbalvelden

Wielerpiste Ter Beke Moerelei | 2610 Wilrijk tel. 0478 977 192 guy.vanhelmont@telenet.be BMX-terrein, skeelerbaan en wielerpiste

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 34

Sportraad De Wilrijkse sportraad adviseert het lokale sportbeleid en promoot het plaatselijke sportleven. De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende Wilrijkse sportclubs. Dirk Opdenbergh voorzitter sportraad Wilrijk Doornstraat 57 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 20 05 sportraad.wilrijk@antwerpen.be

16/06/11 14:15


8

Sport

Subsidies Het district Wilrijk biedt verenigingen die aangesloten zijn bij de Wilrijkse sportraad financiĂŤle ondersteuning bij: - de organisatie van een sportevenement via de evenementensubsidie; - de aankoop van sportmateriaal via de materiaalsubsidie; - de aankoop, bouw of verbouwing van sportinfrastructuur via de infrastructuursubsidie. Meer informatie hierover vindt u bij de sportantenne.

35

Rondjes rijden op de Wilrijkse wielerpiste.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 35

16/06/11 14:15


9

Jeugd

36

Jeugddienst De jeugddienst, dat is: - een heleboel leuke en uitdagende activiteiten - grabbelpas, swap, creollen, friemelvingers, leeslekker, speltrappers - het luisterend oor voor kinderen en jongeren - ondersteuning voor jeugdverenigingen, jongeren en jeugdraad Wilrijk - de informatieplek bij uitstek

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 36

- de uitvoerder van het speelruimtebeleid Kortom: de jeugddienst is dĂŠ plek waar jongerencultuur zich thuis voelt. Jeugddienst Wilrijk Heistraat 34a | 2610 Wilrijk tel. 03 828 01 64 jeugddienst.wilrijk@stad. antwerpen.be www.jeugd.antwerpen.be

16/06/11 14:15


9

Jeugd Openingsuren:

dinsdag 9 – 16.30 uur woensdag 10 – 18 uur donderdag 9 – 16.30 uur

Schoolvakantie: maandag tot en met vrijdag 10 - 16 uur

Jeugdcentrum Vizit Vizit is een huis voor en door jongeren. U kunt hier voor zowat alles terecht: theater, dans, beeldende of andere kunst, film of gewoonweg een goede babbel in kaffee De Vizit. Hebt u zin om met vrienden of uw vereniging iets te organiseren, dan kunt u gebruik maken van onze zalen. Het jeugdcentrum beschikt over een grote polyvalente zaal met podium, een kleine polyvalente zaal, twee repetitieruimtes en een kaffee. Jeugdcentrum Vizit Heistraat 34a | 2610 Wilrijk tel. 03 830 60 11 info@vizitonline.be www.vizitonline.be

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 37

Jeugdraad De jeugdraad is het adviesorgaan en de officiële spreekbuis van jongeren voor het districtsbestuur. De jeugdraad wordt vertegenwoordigd door gemotiveerde vrijwilligers, alle mensen die zich actief inzetten voor Wilrijkse jeugdverenigingen en professionele jeugdwerkers. Iedere derde woensdag van de maand komt de jeugdraad samen. De raad neemt het op voor de belangen van alle kinderen, jongeren, jongvolwassenen en jeugdverenigingen. De jeugdraad werkt acties uit over bepaalde thema’s, geeft advies over jeugdkwesties en organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren. Meer info over de jeugdraad vindt u op www. jeugdraadwilrijk.be of op Facebook.

37

Grabbelpas Grabbelpas is de naam van een speciaal vakantiepasje. Tijdens de schoolvakanties kan uw kind ermee terecht op de jeugddienst voor een actief spel, een mooie film, een daguitstap of een knutselactiviteit. Grabbelpas is er voor iedereen van 4 tot 12 jaar. Een grabbelpas kunt u kopen op de jeugddienst en kost 3,80 euro voor inwoners van Antwerpen en 7,60 euro voor wie buiten de districten woont.

16/06/11 14:15


9

Jeugd

Tieneraanbod Ook voor jongeren tussen 13 en 17 jaar heeft de jeugddienst heel wat activiteiten in petto. Hoe spectaculairder en uitdagender, hoe liever: initiatie duiken, kayaktocht op de Lesse, een bezoek achter de schermen bij Metropolis, workshop breakdance ‌ er is voor ieder wat wils.

Kortestraat, Steytelinckpark, Boekveldstraat Wijk Neerland: Planetariumlaan, Edenplein, Vorstenhuislaan Wijk Koornbloem: Bernard de Pooterstraat

Skateplein Skaten kan in het skatepark aan de Krijgslaan 92.

Speelpleinen In het district zijn er heel wat speelterreinen waar kinderen naar hartenlust kunt spelen en ravotten. Ieder jaar maakt het district een budget vrij om deze speelpleinen te onderhouden.

38

U vindt speelpleintjes op de volgende plekken: Wijk Oosterveld-Elsdonk: Rendierstraat, Sterrenlaan, Struisbeeklaan Wijk Hoogte: Pierebeekstraat, Frans Nagelsplein Wijk Valaar: Rooiboslaan, Michel Willemsplein, Egied Segerslaan Wijk Centrum: St. Camillusstraat,

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 38

Knutselateliers In Wilrijk zijn er twee knutselateliers op woensdagnamiddag (14 -16 uur): - Friemelvingers is er voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. - Creollen is er voor kinderen van 7 tot 10 jaar.

16/06/11 14:15


9

Jeugd

Het knutselatelier is een leuke ontmoetingsplaats waar kinderen hun fantasie en creativiteit kunnen uiten. Samen met enkele enthousiaste animatoren knutselen, tekenen, boetseren, plakken, schilderen en kliederen ze erop los. Deelnemen is gratis, maar reserveren is nodig, want het aantal plaatsen is beperkt.

Voorleesnamiddag Het is feest als er iemand voorleest. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand lezen animatoren van de jeugddienst voor in de bib. De kinderen zitten gezellig samen in de kussenhoek en luisteren naar mooie verhalen. Bibliotheek Bist Bist 34-35 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 84 91

Kwibus De Kwibus is en blijft de plezantste bus van ’t stad. In de zomervakantie duikt ze weer op en gaat ze van plein naar plein. Voorin zitten knotsgekke monitoren. Vanachter in de bus zit het materiaal voor een spannende activiteit.

Jeugd- en fuifsubsidies Het districtsbestuur verleent subsidies aan Wilrijkse jeugdverenigingen of jongeren die een fuif organiseren. Via het subsidiereglement kunnen verenigingen die aan de voorwaarden voldoen financiĂŤle steun ontvangen. 39

Infrastructuursubsidie Wilrijkse jeugdverenigingen die hun jeugdlokalen willen opknappen of renoveren, kunnen een aanvraag indienen voor een infrastructuursubsidie. Jeugdconsulent Wilrijk Heistraat 34a | 2610 Wilrijk tel. 03 828 01 64 jeugddienst.wilrijk@stad. antwerpen.be

Jeugdverenigingen Bent u op zoek naar een jeugdvereniging in de buurt? Op de jeugddienst vindt u een overzicht van het Wilrijks jeugdwerk.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 39

16/06/11 14:15


10

1

Senioren

40

Seniorenconsulent

Ouderenraad

De seniorenconsulent vormt de schakel tussen de senioren en het beleid op verschillende niveaus en domeinen. Hij biedt gerichte informatie en begeleiding aan. De seniorenconsulent organiseert ook activiteiten die gericht zijn op iedereen die ouder is dan 55 jaar.

Wilrijk heeft een ouderenraad. Hierin zetelen vertegenwoordigers van seniorenverenigingen, deskundige onafhankelijke senioren en leidinggevenden van de rust- en verzorgingstehuizen en dienstencentra. Afgevaardigde leden van de Wilrijkse ouderenraad zetelen ook in de Antwerpse ouderenraad.

Seniorenconsulent Bist 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 338 53 11 senioren.wilrijk@stad. antwerpen.be

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 40

Geert Rombouts voorzitter ouderenraad Wilrijk tel. 03 827 24 94 geert.rombouts20@telenet.be

16/06/11 14:15


10

Senioren

Aanpassingspremie Het district geeft een premie aan inwoners ouder dan 65 jaar die hun woning willen aanpassen zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Met deze premie kunt u een deel van de gemaakte kosten recupereren. Wilt u uw woning ook aanpassen? Informeer u dan zeker bij de seniorenconsulent.

Dienstencentrum Het OCMW-dienstencentrum is de ontmoetingsplaats in uw buurt. Kom er gezellig babbelen bij een kopje koffie of een pintje. U kunt ook er terecht voor creatieve activiteiten, cursussen en sportactiviteiten.

Dienstencentra in Wilrijk Romanza (wijk Centrum) Klaproosstraat 74 | 2610 Wilrijk tel. 03 292 33 70

Wijknet De wijknetmedewerkers in het project ‘WijkNet Aandacht voor Senioren’ gaan actief op zoek naar kwetsbare en eenzame bejaarden in de wijk. Zij werken hiervoor samen met de medewerkers van de dienstencentra. De lokale dienstencentra fungeren als neutraal meldpunt en netwerkplatform. Ook uw inbreng is van groot belang.

41

Oversnes (wijk Centrum) Krijgslaan 110 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 84 70

Valaar (wijk Valaar) Dichterstraat 15 | 2610 Wilrijk tel. 03 827 80 30

Annemie Willems p/a Dienstencentrum Romanza Klaproosstraat 74 | 2610 Wilrijk tel. 03 292 33 78 annemie.willems@ocmw. antwerpen.be

Rust- en verzorgingstehuis Bloemenveld Klaproosstraat 50 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 08 08

Sint-Bavo Sint-Bavostraat 29 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 73 00

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 41

16/06/11 14:15


11

1

Onderwijs en kinderopvang

42

Stedelijk onderwijs Basisonderwijs De Zonnebloem

Boomsesteenweg 387 | 2610 Wilrijk tel. 03 827 25 40 www.sb-dezonnebloem.be De Letter

Letterkundestraat 39 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 58 89 www.schooldeletter.be

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 42

Prins Boudewijn

Spoorweglaan 145 | 2610 Wilrijk tel. 03 449 70 94 www.sb-prinsboudewijn.be

Secundair onderwijs Leonardo Lyceum/Topsport Campus Drie Eiken

Edegemsesteenweg 100 | 2610 Wilrijk tel. 03 645 82 51 www.topsportschool-antwerpen.be

16/06/11 14:15


11

Onderwijs en kinderopvang

Gemeenschapsonderwijs Basisonderwijs Parkschool Ieperman

Kerkelei 43 | 2610 Wilrijk tel. 03 827 11 18 www.parkschoolieperman.be

Secundair onderwijs De Kunsthumaniora - campus Wilrijk

Kerkelei 43 | 2610 Wilrijk tel. 03 827 27 43 www.kunsthumaniora.be

Vrij onderwijs katholiek onderwijs Basisonderwijs Pius X vrije kleuterschool

Groenenborgerlaan 212 | 2610 Wilrijk tel. 03 440 37 12 www.gvbsheilighart.be Rozenkransschool

Heistraat 255 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 25 87 www.rozenkransschool.be Wijkschool Don Bosco (kleuteronderwijs)

Klaverbladdreef 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 827 46 43 Johannesschool

F. Stienletlaan 39 | 2610 Wilrijk tel. 03 827 64 95 www.johannes-valaar.be

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 43

De Ark

43

Valkenveld 73 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 32 19 Vrije Basisschool Neerland

Mogendhedenlaan 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 825 84 30 www.neerlandschool.be Sint-Ursula Instituut

Kerkhofstraat 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 04 70 www.st-ursulawilrijk.be Katholieke basisschool

Keizershoevestraat 15 | 2610 Wilrijk tel. 03 230 46 92

16/06/11 14:15


11

44

1

Onderwijs en kinderopvang

Middelbaar onderwijs Sint-Ursula Instituut, ASO

Sint Bavostraat 51 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 29 26 www.st-ursulawilrijk.be Sint-Ursula Instituut, TSO en BSO

Vrij onderwijs andere netten R. Steinerschool Lohrangrin

Boomsesteenweg 94 | 2610 Wilrijk tel. 03 827 25 20 www.lohangrin.be

Sint Bavostraat 49 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 03 86 www.st-ursulawilrijk.be

Deeltijds onderwijs Don Bosco

Valkenveld 70 | 2610 Wilrijk tel. 03 828 02 99

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 44

16/06/11 14:15


11

Onderwijs en kinderopvang

Universitair onderwijs Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 20 20 www.ua.ac.be Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

Bist 164 | 2610 Wilrijk tel. 03 830 51 58

Studiewijzer De Studiewijzer beantwoordt al uw vragen over opleidingen, cursussen en studeren in Antwerpen. Heeft u een vraag over onderwijs? Bel of ga eens langs bij de Studiewijzer. Ook op de website vindt u heel veel informatie. Informatie of advies van de Studiewijzer is gratis.

Dienst Opvanggezinnen Wilrijk De Dienst Opvanggezinnen in Wilrijk coรถrdineert dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen en kleinschalige opvang in gezinsverband. Dienst Opvanggezinnen Fotografielaan 43-45 2610 Wilrijk tel. 03 740 50 90 (algemeen) tel. 03 740 50 91 (administratie) fax 03 740 50 95 opvangdienst.wilrijk@skynet.be www.opvangdienst-wilrijk.be Openingsuren: maandag van 10 tot 15 uur dinsdag van 10 tot 12 uur donderdag enkel op afspraak

45

Lange Gasthuisstraat 29 | 2000 Antwerpen tel. 03 338 3366 http://studiewijzer.antwerpen.be

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 45

16/06/11 14:15


12

1

Propere straten

46

Selectieve afvalinzameling In de stad Antwerpen, en dus ook in het district Wilrijk, wordt het huisvuil selectief ingezameld: voor elke soort afval is er een aparte zak of container. U helpt mee door het afval netjes te sorteren in volgende fracties:

- GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval): groene huisvuilzak/container

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 46

- PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons): blauwe huisvuilzak - Restafval: witte huisvuilzak - Papier en karton - Glas - KGA (Klein Gevaarlijk Afval) Vuilniszakken voor GFT, PMD en restafval kunt u kopen in het districtshuis en in de meeste winkels en supermarkten. Voor bedrijven die

16/06/11 14:15


12

Propere straten

hun restafval laten ophalen door de stad in plaats van een privĂŠfirma, is er de gele vuilniszak.

Afvalkalender Rond nieuwjaar valt de ophaalkalender in de bus. Daarin vindt u meer info over de ophaaldagen, de sorteerregels, de adressen van de containerparken en de KGA-ophaling. Elke buurt heeft zijn eigen ophaalkalender. Hebt u geen ophaalkalender gekregen of bent u hem kwijt dan kunt u een nieuw exemplaar krijgen aan de infobalie van uw districtshuis of stadskantoor, of aanvragen via de infolijn. U kunt de ophaalkalender ook raadplegen en afdrukken op www.antwerpen.be.

Containerpark Wilrijk Kernenergiestraat 43 2610 Wilrijk tel. 03 825 12 89 recyclagepark.wilrijk@stad. antwerpen.be Openingsuren: maandag tot vrijdag

van 9 tot 17 uur zaterdag van 8 tot 16 uur gesloten op zon- en feestdagen

47

Infolijn tel. 03 22 11 333

Containerpark In het containerpark kunt u, als particulier, terecht met al uw huishoudelijk afval (uitgezonderd restafval en GFT). De toezichter wijst u in welke container u de meegebrachte afvalstoffen mag deponeren. Alle parken zijn enkel toegankelijk voor particulieren die in Antwerpen wonen. Het gebruik van de stedelijke containerparken door Antwerpse particulieren is gratis. U kunt er ook terecht voor de aankoop van een compostvat en een GFT-container.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 47

Sluikstortlijn Een sluikstort te melden? Een telefoontje naar de sluikstortlijn volstaat om het afval te laten ophalen. Ook voor glasafval rond glasbollen kunt u bij de sluikstortcel terecht.

16/06/11 14:15


12

1

Propere straten

Sluikstortlijn tel. 0800 93511 (gratis nummer) sluikstort@stad.antwerpen.be

Infolijn tel. 03 22 11 333 info@stad.antwerpen.be

Kringwinkel De stad Antwerpen telt vier Kringwinkels. De Kringwinkel verkoopt tweedehands meubelen, kleding, elektrische toestellen, boeken, platen, fietsen en nog veel meer. U kunt ook zelf uw oude spullen, die nog in goede staat zijn, afgeven bij de Kringwinkel of laten ophalen. tel. 03 217 25 10 www.dekringwinkelantwerpen.be 48

Grofvuil Al het huishoudelijk afval dat niet past in een restafvalzak of afvalcontainer is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding ‌ Een deel van het grofvuil wordt aan huis opgehaald: soms gratis, soms tegen betaling. Met een ander deel kunt u terecht in de containerparken of in de kringwinkels. Maak een afspraak voor ophaling via de infolijn .U kunt kiezen uit de ophaaldagen aangegeven op de ophaalkalender. Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. U kunt dit wel op afspraak en tegen betaling laten ophalen door de stad.

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 48

16/06/11 14:15


13

Andere nuttige informatie

49

Noodoproepen Brandweer en ambulance oproepnummer 100

Politie oproepnummer 101

Antwerpse Waterwerken (AWW) Mechelsesteenweg 64 2018 Antwerpen tel. 0800 57 089 klant@aww.be dringende tussenkomsten: tel. 03 244 05 44

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 49

Apotheker van wacht tel. 0900 10 500

Autodelen Wilrijk beschikt in het centrum over standplaatsen voor autodelen. U vindt deze op het Mastplein. Meer info op www.cambio.be

Bedrijvenloket aanspreekpunt voor alle startende en gevestigde zelfstandigen en bedrijven in Antwerpen Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen tel. 03 338 66 88 bedrijvenloket@stad.antwerpen.be

16/06/11 14:15


13

1

Andere nuttige informatie

Brandweer oproepen betreffende wespenverdelging, wateroverlast en stormschade tel. 03 248 11 53 brandweer@stad.antwerpen.be

De Lijn Grotehondstraat 58 | 2018 Antwerpen algemene info: tel. 070 220 200 www.delijn.be

De Post Openbaar vervoer

50

Wijk Centrum

Tramlijn over Wilrijks grondgebied: 2 Hoboken - Linkeroever

Kleinesteenweg 30 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 52 60

Buslijn over Wilrijks grondgebied: 17 UZA - Centraal Station - Rijnkaai 21 Neerland - Middelheim - Rooseveltplaats 22 UZA - Valaar - Groenplaats 32 Edegem - Rooseveltplaats 33 Hoboken Moretusbrug - Merksem Volkstuinlei 130 Lier - Kontich - Wilrijk 131 Lier - Kontich scholen - Wilrijk 135 Lier - Kontich - Wilrijk 140 Hoboken Polderstad - UZA Mortsel - Wijnegem 180 Aartselaar - Groenplaats 181 Rumst - Aartselaar - Groenplaats 182 Boom - Aartselaar - Groenplaats 183 Niel - Aartselaar - Groenplaats 500 Antwerpen - Boom - Rumst Mechelen

Dokter (van wacht)

Nachtbuslijn over Wilrijks grondgebied: N2 Antwerpen - Wilrijk - Aartselaar

Huisartsenwachtpost Antwerpen-Zuid Goedetijdstraat 140 | Hoboken tel. 03 821 40 40 www.wachtpostzuid.be voor de inwoners van Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-Kiel tijdens het weekend en op feestdagen

Eandis (gas en elektriciteitsvoorziening) gasreuk: tel. 0800 65 065 algemeen: tel. 078 35 35 34 storingen en defecten: tel. 078 35 35 00

Fietsgraveren elke 3de vrijdag van de maand van 10 tot 15 uur op de jeugddienst Heistraat 34a tel. 03 828 01 64

Grafconcessies Domein Schoonselhof Krijgsbaan | 2660 Hoboken tel. 03 740 36 40

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 50

16/06/11 14:16


13

Andere nuttige informatie

Handel en Industrie Wilrijk

Ministerie van Financiën - directe belastingen

Deze vzw verenigt de Wilrijkse handelszaken en bedrijven. www.hiw.be

Italiëlei 4 | 2000 Antwerpen tel. 02 572 00 11

Infolijn stad Antwerpen alle inlichtingen over de stad tel. 03 22 11 333 www.antwerpen.be

Kadaster Wilrijk Federale Overheidsdienst Financiën Patrimoniumdocumentatie Italiëlei 4 b10 | 2000 Antwerpen tel. 02 575 52 80

Kap- en snoeivergunning voor hoogstambomen Kielsbroek 4 | 2020 Antwerpen tel. 03 260 80 30

Lokale Politie Blauwe lijn (voor vragen en niet-dringende meldingen)

NMBS (Spoorwegen) tel. 03 204 24 19 (infolijn Antwerpen Centraal) www.b-rail.be

Ombudsvrouw Sint-Jacobsmarkt 5-7 | 2000 Antwerpen tel. 0800 94 84 3

OCMW - Sociaal Centrum Jules Moretuslei 330 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 93 70

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Antwerpen (PWA)

51

Sint-Bernardsesteenweg 562 | 2660 Hoboken tel. 03 897 18 70 pwa.wilrijk@stad.antwerpen.be

tel. 0800 123 12

Hoofdcommissariaat Zone Zuid Kleinesteenweg 16 | 2610 Wilrijk tel. 03 820 92 11

Wijkagenten Kleinesteenweg 16 | 2610 Wilrijk tel. 03 337 87 72

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 51

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Lentestraat 23 | 2018 Antwerpen tel. 03 470 23 30 www.rva.be

16/06/11 14:16


13

1

Andere nuttige informatie

Stedenbouwkundige vergunningen bouwvergunningen, verkavelingen, stedenbouwkundige attesten, perceelsgebonden gegevens Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen tel. 03 338 66 45

Woningplannen

Vredegerecht 7de kanton Bolivarplaats 20 | 2000 Antwerpen tel. 03 257 81 70

Woonkantoor Abdijstraat 253 | 2020 Antwerpen tel. 03 257 30 95 woonkantoor@stad.antwerpen.be

Oude woningplannen kunt u na afspraak raadplegen op het Stadsarchief. tel. 03 292 94 11

Ziekenhuizen

Rioolkolken (reiniging)

Oosterveldlaan 24 | 2610 Wilrijk tel. 03 443 30 11 (algemeen) tel. 03 443 39 00 (spoedopname)

ZNA Middelheim Lindendreef 1 | 2020 Antwerpen tel. 03 280 31 11

Sint-Augustinus

52

Ri-Ant (Antwerpse Waterwerken) inlichtingen: tel. 0800 57 089 dringende interventies: tel. 03 244 05 44

Straatlampentelefoon melding van defecte straatverlichting tel. 0800 635 35 www.straatlampen.be

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) Wilrijkstraat 10 | 2650 Edegem tel. 03 821 30 00 (algemeen) tel. 03 821 38 06 (spoedopname)

Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) Somersstraat 22 | 2018 Antwerpen tel. 03 202 17 11 www.vdab.be

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 52

16/06/11 14:16


14

Trefwoorden

A Aanpassingspremie (senioren) Academie voor Muziek en Woord Academie voor Beeldende Kunsten Adreswijziging Afvalinzameling Afvalkalender Ambulance Apotheek (wachtdienst) Autodelen AWW

41 32 32 23 46 47 49 49 49 49

Dierenpark Districtscollege Districtshuis Districtsraad Dokter (van wacht)

12 18 20 17 50

E E-loket Eandis Elsdonk Elektriciteitsvoorziening Elektronische identiteitskaart

21 50 6 50 22

B Bedrijvenloket Begraafplaats Schoonselhof Begraafplaats Steytelinck Bibliotheken Blauwe Lijn (politie) Bloemenveld (RVT) Brandweer Buurtregie Buurttoezicht

49 11 11 31 51 41 50 28 29

C Cambio Centrum (wijk) Containerpark Cultuurantenne Cultuurcentrum Cultuurraad

49 6 47 30 30 31

D De Lijn De Kern (cultuurcentrum) De Nieuwe Antwerpenaar Dienstencentra

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 53

50 30 15 41

F Fietsgraveren Fietsroutes Fort 7 Fuifsubsidie

50 15 12 39

53

G Gasvoorziening Geboorte (aangifte) Geboorteakte Geitepad Geitestoet Grabbelpas Grafconcessies Grofvuil

50 23 24 15 15 37 50 48

H Handel en Industrie Wilrijk (HIW) Handtekening (wettiging) Heemmuseum Jozef De Ridder Hof Ter Beke Hof Van Mols Hoogte

51 25 32 12 12 6

16/06/11 14:16


14 Huwelijk

25

I Ilfeld Infolijn stad Antwerpen Infomagazine Infrastructuursubsidie (voor jeugdverenigingen)

15 51 15 39

J Jaarmarkt Jeugdcentrum Vizit Jeugddienst Jeugdraad Jeugdsubsidies Jeugdverenigingen

14 37 36 37 39 39

K 54

1

Trefwoorden

Kadaster De Kaeck Kap- en snoeivergunning Kasteel Ieperman Kasteel Klaverblad Kinderopvang Klantenteam Kinderboerderij Koornbloem Knutselateliers Kringwinkel Kwibus

51 10 51 10 12 42 26 13 6 39 48 39

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 54

Markten Masterplan Wilrijk Middelheimziekenhuis Ministerie van FinanciĂŤn

13 21 52 51

N Neerland Niedernhausen NMBS Noodoproepen

6 15 51 49

O OCMW Ombudsvrouw Onderwijs Oosterveld Openbaar vervoer Opsinjoren Opvanggezinnen Ouderenraad Overlijden (aangifte) Oversnes (dienstencentrum)

51 51 42 6 50 28 45 40 25 41

P Pater De Deken Park Steytelinck PWA Politie De Post

10 11 51 51 50

R

L Lange Wapper Lichtkranten Lokale politie

M

10 16 51

Reispas Residence Elsdonck Rioolkolken

24 11 52

16/06/11 14:16


14

Trefwoorden

Rijbewijs Romanza (dienstencentrum) RVA Rust- en verzorgingstehuis

23 41 51 41

S Seniorenconsulent 40 Sint-Augustinus 53 Sint-Bavokerk 11 Sint-Bavo (RVT) 41 Sint-Jan Evangelistkerk 11 Skateplein 38 Sluikstortlijn 47 Sms 16 Sociaal centrum 51 Sociaal infopunt 26 Speelpleinen 38 Spoorwegen 51 Sportantenne 33 Sporthallen 34 Sportraad 34 Sportsubsidies 35 Stedenbouwkundige vergunningen 52 Stormschade 50 Straatlampentelefoon 52 Strafregister (uittreksel) 24 Stratenplan 7 Studiewijzer 45

V Valaar Valaar (dienstencentrum) VDAB Verzustering Vizit (jeugdcentrum) Vredegerecht Voorleesnamiddag

6 41 52 15 37 52 39

W Wandelingen Wanninckhove (dierenpark) Wateroverlast Watervoorziening Website Wespenverdelging Wielerpiste Wijkagenten Wijknet Wijkoverleg Willrock Wilrica (kring voor heemkunde) Woningplannen Woonkantoor

15 12 50 49 16 50 34 51 41 27 14 32 52 52

55

Z Ziekenhuizen Zwembad

52 34

T Tieneraanbod

38

U Universitair onderwijs Universitair Ziekenhuis (UZA)

73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 55

45 53

16/06/11 14:16


districtshuis Wilrijk Bist 1 | 2610 Wilrijk tel. 03 338 53 11 fax 03 338 53 20 district.wilrijk@stad.antwerpen.be www.wilrijk.be

Openingsuren districtshuis: maandag tot vrijdag doorlopend van 9 tot 15 uur avondopening donderdag van 17 tot 19 uur geen avondopening: tijdens de kerstvakantie en in de maanden juli en augustus gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

www.wilrijk.be

03 338 53 11 73357_Infogids_Wilrijk_2010.indd 56

16/06/11 14:16

Infogids district Wilrijk  
Infogids district Wilrijk  

De infogids van het district Wilrijk bevat alle nuttige informatie over districts- en stedelijke diensten in Wilrijk, dat deel uitmaakt van...

Advertisement