Page 1

Sand-1016-A-001-01 2012-10-15 18.33 Sida 1

Publikens svar på livets frågor Carolina Frände söker meningen med livet s 12

Prisad för fred skapar konflikt LEDAREN

Chefa lockar men skriva bäst Annika Ahlefelt ny chefredaktör s 5 www.sandaren.se

Kristen nyhetstidning / Nr 42 / 17 oktober 2012 / Årgång 21 / Pris 25:FOTO: ANNA HAGNELL

a Bror och svägersk mördades men r Kjell Antby se inga gränser för Guds nåd s 10-11

Inifrån Meningen med motionerna s 3

til

l

Insamlingar. Lättare få gåvor till internationella insatser s 6 fir Nå g si ma ra d d 18 er

Bilaga Sveriges största församling finns i tv

Genomsnittlig GF-givare är pensionär ko n

De troende blir färre i USA Vita kyrkor krymper när protestanter inte längre är i majoritet s 4

sändaren  
sändaren  
Advertisement