Page 1

Kyrkogarden6_kyrkogården beta 2012-12-11 15:29 Sida 1

6

December 2012 organ för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

MÖTET: Samverkansformer upptar ensamutredaren Torgny Wergers tankar

NYHET: Regeringen lägger lagförslag om enhetlig begravningsavgift för riket

Katastrofblöta i Byske Begravningsrådet vill prata krisberedskap med landets kommuner. Sidan 10–12

Liv i fästningens skugga kultur&utblick

Ny lag leder inte till snar ändring av svenskens begravningsvanor säger experter. Sidan 4–7

reportage&nytt

tyngdpunkten

Döden långt ner på schemat

Mångkulturellt samhälle gick i graven på åländska Prästö. Sidan 28–29

Kyrkogarden6_etta  
Kyrkogarden6_etta  
Advertisement