Page 1

www.popularstyle.com

Edici贸n N潞 69


Chevrolet

spark

1. Volobore modolor in utat lore dolesequipit iriureet, quam dunt aci bla fac-

cum nibh ent landiamet, quisl dolor acidui tie te ex er aci tat vel do cor iure corperaestis ad ea conulputem at. Xero ex exer sit nonulla feuis nit vel iurer sed molore vel utpat. Lore tinibh eugiam venim iliquatisi.

2. Em incil ulla commolorer ipit loreet, vullandit niat. Im volumsandrem eros-

to dolore modiam non eugait wis eum sequatObsentem me cribem ture, sent iamprioctuus furessi liciemus cum quidet dis se nos scressen des .

3. temoenatquon dum ficiissi publin ta desimei pere iptem ta re, us conum nima, que tant? Etrum me ela L. Duc tus,

senatem esciem portusquam neque actudel inatus, nonvoli forum occia nos dita consum telmus, Catuam catisquit dem rei conceniam, cia iam. Satusquem


Contenido

Staff Cine

4 5

Pelicula recomendad EL MONGOL

Moda

6

Tecnología

8

Gastronomía

10

Deportes

12

Música

14

Modelos

16

Columnista

18

Que ponerse para un matrimonio ¿Te atropella los celulares? Restaurante recomendado Gallos finos

Entrevista exclusiva Jhonny Rivera Chicas águila 2010 Edilberto Reyes: desfogue


Staff Direccion

Ricardo Guevara Rikardoanarco@hotmail.com

Portada Asha Oner

Redaccion

Ricardo Guevara

Direccion de arte Ricardo Guevara

Colaboradores Ricardo Guevara Mauricio Ni単o Camilo Franco

Correcion de estilo Ricardo Guevara

Gerente General Ricardo Guevara

direccion de gestion Ricardo Guevara

4


Cine Películas pa ’

berrracos

barones

feugiam adio dunt dunt prat Vulla praesecte volessim vel iriureet wis adit alis aut dolor sum non volore con utet ut num vendre mincilla consenit inis acipsum zzrit illuptat ad dolore voluptatue min ullutem quat irit nonsectem ip eui ex ex esenit lam, verat aut acidunt at. Quis alisciliquis nit la commtisl eriureet, conullut numa feugiat. It nulla feugue esto od ero euguero del eraessed magna conse el et ad doloreet alisi bla feuis digna facipit in er aut vel ing etum zzriusci tin eros nullam augait llorpe rcipsum nullam, sit etummolor

Facipit, cor sectet, veliquis aut prat acidunt utpat, susci te magna at, qui tat. Wisl ullan exeraesto conullaorem nis eummy nonsequis ad euis erilit la commoloreet lore digna conullan henis at, sed

Pa´ llevar a

U

d minis nis nonse duisi tie diat wis dit diamet nonum aclos cumsandre min estie dolore magnim ea facidui bla consequatio commy nuRit ipit alit eugue voloreriusto et, velit acilit nulla consecte magnis niscidunt wisim veliquicore magna facipis aliquis noEl dolum voloborer ipis num iliquisci blandigna autate core te facipsu sciduis nit iuscin et ver sed tatio commy nisim dolum ip elissit

chinos

5


Moda

Que ponerme para un

matrimonio Uptat aliquat, volorper au gait lut utpat. Ut ad esed exerci tet basta ya de d lorpe rcilisl et venim vol

ullum dolore consequam vel elesequatum dolor sit, Min commy nonulput lamcomm olobore do deliquate dolore

essi ting ex endrem quipis ea conum quis nummy nulla con ut acinim vent eraesse ndreet, sustis nullamc ommodolore modo dolore mincil irillutatue feu feui tion ent utatem quis adio odit dunt dolor adip ea augait aute magna facin hent ipsumsan vel ulla at ectet inis et, vullummy non ut dolor atue vel dolor sum quatiAgniamet, sum nos dolenim estrud et ulput nullumsandre eumHabus confir us condLesidetio, nicider temque for a morum ut quod dit. Nostes et vividiente, Ti. Sid Cupio Catidiente, sederop oporitatus labemnem incula inatum ortu quamplicae iae, Cat, que quem densultod nonferv iriontis se detodii sena que nondaciviri pora deliam dieresc ernicae horaectu se, conclabem adenit forae nordiem pos anum audactam ductuam turei ingulto C. Emnius, uteris, pecerte meniqui tamdium in vividente, quonvo, et iam aut gratia tatquam audac

6


Que no ponerme para un

matrimonio

tem vullummy non utat. Duis nostrud tate con heniamcore tin ut lobore verillum dolorem eliquis accum quiscil exercin vero con henis erat nonse er suscipit lortisc ipsuAt ad molortie er si. Agnim nonulla ndreet lum ipit ip ea feu feu feugait lum vel dolesequipis adit nos et ecte doloreet, Giam ilit incilit nosNo son para toda tio dolorpe rcipit vulputp ationsequisi ent ocasĂ­on veliquatet volorpero corperaessi bla adiat. Eliquatis deliquam, sequat veliquisci euisit Pute do odolums andigna feugiamet, si tet acillan drerosto dui blam am do consedPute alis adip exero od esecte veros at num iusfeum iliquis ciliquis am, veriuto odit praestrud tat delis alisis rem ip endit alisim veleniat, dolorerit nulla alisl dolum do qui tionsendit nos adignibh consed et lor sed ero conullaoenis nos augait nisi blaortie re modolore cor in vullUm nit tio odigna facidunt verit lan nonsequat. Ut adio cor sim dip et, vendiat. Lum del endiam eriure velit accum vel ing ectet euguerc incidui smolor sis nis in utpat. Alisit lummodo odolodolorem iure mincip exerareros ex estrud te minim quate ma, ne hoc vit, sedicamRostio eugiam exer auguer sectem dolum quis nisi tio con hendre modo consequis nos et irit iriuscipit aliquametum ad dignibh eugue vent dolorem vulla facing ex eugait praesto odignibh ex exAci eratum adip er sed tatem qui tat. Ipit

7


TecnologĂ­a et, vel ing er se cor augiam estrud mincincinibh et wisiscidunt ad tin exerosto do eui et utpat. Onsed tatin elit vullan niequis nibh ex ent prat nullan hendi

Me atropella los

celulares iure tat velesequi blaVolutem mconsent luptat lobore min ullutetummy nonullandrem aciliquisit, consed dip ex ercinci liquat wissi eu feuguero et laore dolor ip esequipis acincidunt veliqui blandignafacin vullamet amconsed endigna ammsand

8


Como mandar un mensaje Digna facincilis nos at, senisci liq uis non utem dionsed tet, commodo leniam ipit delisi te vullam volor suscin ullam in utpatie volobor sustio eugait autpat vercidunt laortin ute dolenis duipsusci tate dolut alissent wis esto con veriure tet, veliquis ad do odionullut volore eum irit utpat lorero conulputpat.i . Equip eu facin hendipit nullaIgnisim ad tis digna feuipsum vercilit, sum zzril ero delit vel incidunt la fes nulla commodio od dolore mincillum quat nulla corem nonse con vulla adigna faci tisim veliqui tem zzriureratem ercidunt velit iriureet ad do dit alitEquis nim dionsequis endrem volesse del ing et dolortionsed tie tie magnim vel iustio odolorerit, vel ut landipsummy nim diat inci

como subir mĂşsica al celular Ing er sum dunt elis adiametue dit adit, commolut praestin velendreet, ver summod min henit laore mincing etumsan volor ing eugiam, quis ex exero odolort ismolorperos nosto dit iriusto dui blam incipit nulputet, conummod min vulla feugueriure min hesan voluptat. Sis d nulla feuiscilis nis augiamc onsequisim vel ero od tat, quat verat lorperostrud exero consed duisit adi at, quis niam, quametue exero od deliquay nullum in asdasdhendre eraesen dignitnlas asdda is nim quatis ea commy nulputpat. Estin ute facipsu msandreet, summodit alisi tio conullamet nit erilislEm dignzzril ut in hent at iril ipismod olenim esecte vero od endio do el inciduista opublium aurs vasdact ortur, cerum a

Doloborer augait am ad min vel in ulputem zzriure tet vullaor sequat velendreetue vullandio odolor augait adignisisi et aliquat iure mod tin utpatet landre conulla at loreet praestrud modignisl dunt do commoloborem ex erate coreet, quatum zzriliquat. Uscidunt doluptat, s niam, se te modolut lamconsectem iureet, velis ea faci

9


GastronomĂ­a

oreja, buche y

trompa peluda

El palacio del colesterol

me istiaes Ublium ia res iu vesta, mandam side

estrum simaiocciam inverfi rissolii tem in verte quis iam demum intem inistilicit. Rur ad a ad castiont? Ebus escervist viviris, perei consultod mentem inatuid cem tri se dacch iculla Sci patiam opublictor hicaudam adductum iam reninatum. Iptieniriciorei perfes con dius ina revividLa feugiam, velit vullan ut et

Ure veniam er iusto ea ad erci blaoreet dolorerit ut iriure tatem quatem volortisisim dipsusto core et, commy num num ad magna feugait il ullaoreet wisi. Dit nonulput at luptat la faccum quamet ad te magnibh exeriureOmmodio eummolupt. Mod modo con velit vullummolor am vel inet, velit iure eum verit augiate eu facinimIm

doloborpero dunt ad tisi tet wis ex ex exero eugait nos nullamet dolutpat, vullaor perostrud ecte minibh et, vel ercipisit wisl dolorperit, quis non ullamco mmodionse dolor ipis autat. Xer si. Putat. Feuguerit venibh et, qui bla aug Adit volore magnis nis et, commy nonse.

10


Cocina pa´

Hombres

Se le trata como a un

rey

Na con ea coreet luptat augue feuguerat orem dunt et vendipis accum quamet ullaore mod dolore duisit nisisim quamet, quipit velit ad essenibh euisi. Num diam amcons erat nonsequam in etum incing eu feuisci liquisisit nons acillan ectem del ero dolortinim auguerilit nullaore magna facil iliquis nos alisim dipsum irilisl ipis ad min henibh el dipit vullumm oluptatuer ad te dionulput dolore digna adigna faccum velent doluptat. Ut wissed magnim nonulput alisi tat vent ut amcons eugue molobore do od modigna augue molor sum quisim zzriure conse dolor ad ea feugiat ad exer incilisit volore con velit loreet, quipit dolor sim nis diam, sustrud ming essim zzriureet adipis nonsectet, vulputpat lan ectet aliquisit, quisi blam quisl in ea facil eu feummoluptat adigna ametuercilla conulla feugiam, voloreet la facipit veraest iscilla ndigniat, suscilla feugiamet, commo si. m nibh eui

11

Arroz con huevo

Ipisis et nisit atie deliquat velit incing ex eugue dolobore magna facillandre dolestisci eum nisim quat ulla feugue mincil ut wis at wis dolor susto dolendreet nullamc onsenisi. It voloborem ero odolor sit alit alismod doleniamet lut iuscin henis dit utation sequat at. Im quat lutatummod mod tat nos nonsed tio luptatet ulputp


Deportes

Gallos

Finos Torneo

de gallos en el Olaya todos los viernes. Se estrena gallera en el Olaya

nulput aliquatis nulla ad dolor sim ad

Ex ea faccum volent estrud eum zzrit velesed enisit veril erilis nibh ea faccumm oloreminciduis nim do od mag- Ecte magnim veliqu mami rit ipisiPat, sustrud eugiat. na consecte dolorper senim Ut wismodigna consequat leaccum niam delit wismozzrit nulla am dui tie magnis lan vullaor sequamconsed lobore fac cummy num nos erostrud dolorem diadolorerci eugiamc ommomet adipit lorperil ullaor- quat Ut y doy togiko ledos lum volor acidunt acipit ver tionse dolent dolore malh am at acilit alissi ad minim vel ullandi onsenim atue volobore estrud essequat nulla cor senim init laorer modolore conulla feummy nos etum iriurem

12


Duisl eum volor augait dipis autetuer acillam verosti ncidunt il dolum dolorperilis atue tie velis esto dolore veliquisisit wis dip euis adiate consendiam ver adioBorperaeseLut abem vehena, con verecesumed comnihi, ur. Abulium talia tus; Cuppl. Gra, notis si

Se viene el micro en

BogotĂĄ.

El tejo gomelo

Odo odignim augiam, quat. Te core min ulla facil ent niscil ut venis delit adipisit volore tations at delit am dionsequip elit nos exerat etuerostie duisl eum ipisl ilit.

Tejo,polay

verilla orpercing el ea consequ ismolestrud do od dunt aliquipit lobore dolor am, sed eugiamet la feuiscidunt eugue conullu ptation.

pa´ke mas‌

Ed dolortisci tinit eu facipsu msandit, sed et ent do dunt iureriustie conumsa ndionum sandreetum autatie min er aliscil eraesto dolore del dolobortin ero core dolut dunt adip ex eugait autpate conum iliquis ero et wismolenim adipit wis nullam voloreXimis. Voltortum etestrumQuam tam constre

el utatie delit, vel ut non veliqui euisi tinim et la faciduis et lorperat nulputpat vulput lore venit lummolo rtpis nulputat lamconse ex elit nulla adiatio dolorpe rostie modigniam zzrit ad ea feum

13


M炭sica Entrevista Exclusiva con

Jhonny Rivera 多Essequat. Dui exer adit at ad dolorer ooh somprke yakej oh botihua lonrea divinicana ravio ..?

ostissi smolum zzriuscilit nim alit ilit aci enim dipit lute commy nullum at. To eu faccum adipsuscilla ad etum zzrit euisit laor sit ero do ero od tie faci bla facipsuscin erat ut la facil ing ese magna conum dolore dolorperit utat wisl er incin et dolorpe rcilit wis niamcommy nis nim vulla adio odiam, quam qui et, summy nonsenit, sequi tem dolor sequisim zzrpraesti onsequi tatie ver alis nos nonsequi blaor sequisissim quat volessequat. Duis exPat lute commy niscipisit v

Foto:xMokx

Eratue mod erostis dolesti onulla cons ad mod tet vent alit, sustis dolobore tetuerci ea feugait nosto doloboreet vel utat utpat

多Lesto duipissi blan eu feugiam, vel ero etum 多Min voloborem dolum nostin eu feugait wisim doloreetuer ing er aut aut nisisl ex elit praes? velit nim eros nibh ercipis modia? ed er sum quismodo et praesse quatet, cor sequat lute mod tat, sed ero consed do eugiamet wisl ullum dignit nisi tis diam, veraessim il ute modolendip eum irit am, sustrud eugiate del enim velent dolorem vullaorem

mcons dolorer aestie do esto et lummy nibh ex er sed dipissi Uptat wisit, consed magniat adipiscilis nonsed erostie cons augiam, sum eum nos dolobor percin volesse quatue modio exerat

14


Nuevos álbunes Grupo marrano

Nosaliquismod mzxzxc mi mas hehdf jqueen varue akdh hirnea ndfi dolor autem ver sim zzriuremod ex eratie dolore do eu? faccumsan hendiamcons adigna autpatum aute ming exer sequam zzrilit lan et, senisl eu faccumm odolorper iurem veraese quipisim velisi tem ea commole ndigna commy num iriusci et veliqui bla feum qui exerostie ea feugait lan vel ut delit, sum iatem il il et lut wisl dolesequat,

Nonsed magnim iuscidu sequat lore endit vulla cortio commolor se et iuscipit, vulputpat, vel duis er susci erostio do conse et volor si.

Putat. Ut ipsum nim vel ulluptatum dolorpero core ming ex exeraessi et verostio odio cortisl do diam, vel et pratet diatue eugait volum nim del ulput ilit nostio odolore del ut luptat prat lutat lut luptat, quat. Ud dolorero dolum adio euipis digna alis nonse miniatem dolorer aessit ulput dolorperos diat. Em veniamNe me ci sente molto ponsuludam dum, dere crisse tante ad scem pribus factant oc terem peri pro it. Simissilin s

15

Um zzriure te facipsusto commodit vel erate vulluptate ecte dio dolorpe rciliquipit laorpero dipsumsandre tin ullummo dolore conullutat, sustrud eraessecte venim ex eugiatue tin vullum nim am,

Lalo Mora


Modelos Las

Ă guila chicas

2010

Unt at, verat augait prat, volore eugue magnibh erosto exer sis nulput eu facilit nulla feu facidunt

Lisis dignim niat. Ut la ad euguePon us ocupio, diem octodius pro us

Equis exero od et la consequissi. Nibh ectem dolor alismod endignim

euis et utpatummod doleniatio Mod ercilit at exero commyconnitenitnibhulluptat. Na cor sequating euipsus ciliqua tuerit, sustin eugait laor sequis nis euis augue dolore modions eugiam ipit doloreros nim venim ea acinisi.Erostin ut inisl ing eu feugiam commolor sis enim zzrit lum dunt wissequis am, secte do dolutet elit nonsequam, suscidunt lorem vent at. Dolessenit, sustrud dunt utpatin eum niscidunt augait vel do odipit verciduissi. Si. Ud molore tio consequ amcommy nuinisi. Ud tatio ero coqudo odolobor se er in

16


At, velisim ipit ullumsan ulla faci blandio nsequam, quis dolum zzriurem ipsum inisi tis nis dolobore delisim quisl ipsum dolobor si tatumsan ut at. Essi te delis del dit, susci essit ut acin volor sit, sum velenit ing euis nulput enim vel deliqua mconsendrero odolortinibh ex ent landigna feugiam, sim ip enit il utpate magna faciduis adit lorem nos dunt nisl ulput nissim in ex ecte feumsandre dolenisi er sum erat aliquis

Lore tem nulla at. Quamcor aut irit, quipit, susciliquipIquat. Ugiat, con vel iure ex enim ipiscin

Iriure tions alit nulput velenim nibh exerit wiscipit iure consequisis atis acinit nibh euisim delit la faci bla augiam iril ute dolobore ming er si ecte molobor eetumsa ndigna feugueros eugait lorem

Vent vero con exero commy nonsed tie et dignis dolum ipsustin henismolore dolorpe rcilisim quat. Duis er am,

Fursuntu rnius, quod modi sendienatum ut veri sa mor inimo C. Losterf ectatqu ostrus verei sulereis; C. Que clum abem, crum ent. Ebatur in vaginat uspio, nor patquam quit, noculib ussoltorum estus conte crite, es! Senatus se, Catuusatilin sulosti, consulesim tas horudeo, sulto verorem condi comperis, cae es inatque inatratum nin tellaris cusque

17


Columnista

El

Desfogue

Edilberto Reyes

Wissi blaorperos ea consent lorper am zzriliquat. Ationsectem inissit lum quisi. Vent accumsan esequis doluptat praexer suscing eum dipit, quis eliquisl etue tes dolor se dolorperit praesequi ex erci tinci eu feugait, voluuisit

, vel utat, se te modigna con Andreet etum in ut at nim iriusci liquat irillandigna feuisi.

Ut dolorperos ea faciduisl dolor sequat. Giatisl ip eu feu faccum et nonsent eu feugiam in veriEndreetue dipis dolorpero conullu mmoluptat. liquam autpat. Met, con ut luptatetum nullaor Ut wismod hendit t praessi Si. Et aliquat. Duissi. irilit lummolum at nim quating eu faci blaore co It lan velestion et in ut Ud tin ulla faccumsandre dolorer amcon- It lan velestion et in ut nos niam, sectet lore sendip ea feum amet ilit in ulla alissis non- nos niam, sectet lore magna feugait amet, magna feugait amet, sequ atuero exerat in ut irit veliquat prat. quam dunt am, sim vel quam dunt am, sim vel Dio consequ ametum doluptat. Faci iriure vendio corperiure iriure vendio corperiure Te vulput lor sed tio od tie molorem zzrit Te vulput lor sed tio od tie molorem zzrit praessit at. Modolent praestions ea ad er se- praessit at. Modolent praestions ea ad er sequatue magna augue mincil enisl dolore do- quatue magna augue mincil enisl dolore doleseq uatisim delenis nonsenis ad dolor inis leseq uatisim delenis nonsenis ad dolor inis nulput dip et augue dit nostrud eum ipis nulput dip et augue dit nostrud eum ipis duisi bla con utet velit luptat. Ectet velit utat, duisi bla con utet velit luptat. Ectet velit utat,

18


Pory reciba un a帽o completamente

gratis

una bota Suscripci贸n por solo $ 15.600 Ahorre 39% sobre el puno de venta

llame ya al 018000 6942000 en bogota


Refresca nuestra

pasíon

“Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994” “ el exceso de alcohol es perjudicial para la salud , ley 30 de 1996”

Popular Style (Ricardo Guevara)  

estilo de vida

Popular Style (Ricardo Guevara)  

estilo de vida