Page 1

BENJI WEERATUNGE, Famako irakasle zorrotzena:

“Me gusta el rollo macho” Kotiloia ala kotileoa? Kanpaikadei buruzko erreportajea Gonzalo Ramos eta Andrea Duro (FoQ), aurrez aurre Agur ETB2ko “Date el bote”ri. Carlos Soberarekin solasean


ikus-entzuleak

Idatz iezaguzu: Larramendi 5, 20014 TOLOSA (Gipuzkoa) edo eskutitzak@studio.com

ALBISTEGI EZBERDINA

Izan ere, 16 urteren ondoren,

Duela gutxi hasi naiz gaurkota-

guztia kontatu digute jada, eta

suna jarraitzeko La Sexta Noti-

behin eta berriro errepikatzen

cias ikusten. Aitortu behar dut

dute argumentua pertsonaiak

hasieran pattal xamarra irudit-

aldatuz (eta batzuk berpiztuz

zen bazitzaidan ere, gero eta

ere bai). Maria Luisa hil zenetik,

hobeto egiten dutela. Ikus-

Arralde ez da gauza bera. Noiz

puntu ezberdin bat eskaintzeaz

arte jasan beharko ditugu

gain, albisteak oso era dina-

Arraldeko miseriak?

Un guión agotado Jose Javier Esparza

N

o sabe usted la ilu-

toria pierde sentido y el pú-

sión que le hace a

blico la abandona. Pues bien,

uno que le obedez-

se ve que los cerebros de la

can en 'Jolivú', que es como

cosa en los States -o sea, los

hay

jefes de la ABC- han consta-

que

decir

Hollywood

cuando de la tele se trata. ¿Por

tado lo mismo, y de ahí su de-

ten dituzte eta aurkezleak

qué sacamos pecho hoy? Pues

cisión: dar un descanso a la

ezinhobeak dira.

porque la cadena madre de

serie para que los guionistas

'Flashforward', esa serie de

reflexionen y mantengan la ca-

ciencia-ficción que está emi-

lidad. ¡Un guionista reflexio-

LEHIAKETA GARBIA

tiendo Cuatro, ha decidido sus-

nando! ¿Se da usted cuenta?

Toma cero y a jugar lehiaketa

pender el rodaje.

Uno ve cosas como 'Física o

miko eta entretenigarrian ema-

Periko Urkizu (Tolosa)

Lourdes Salaburu (Bermeo)

askotan ikusten dudan arren, ez

Aquí llevamos semanas di-

química', y el tropo parece una

naiz bere funtzionamenduare-

ciendo que 'Flashforward' se ha

contradicción en sus propios

kin fio. Gutxitan asmatzen dute

agotado. Es una serie estu-

términos. Por ahí fuera, sin em-

kaxa non dagoen, eta ez dute

penda, de excelente realización

bargo, los guionistas sí refle-

inoiz saria non dagoen adieraz-

técnica, planteamiento origina-

xionan, y tal es la tarea

ten. Hasieratik sobre itxi bat

lísimo, interpretaciones nota-

impuesta a los que escriben

izan beharko lukete; barruan

bles y, en fin, todas esas cosas

'Flashforward'. La cuestión de

que hay que tener para mere-

fondo es ésta: en literatura, hay

sariaren kokalekua adierazten

Adam Hezierski (FOQ)

duen papertxo batekin. Askoz

DRAMATISMO GEHIEGI

cer buena calificación. Pero,

cuentos, 'nouvelles', novelas

ere serioagoa izango litzateke.

Física o Química saioaren zale

precisamente por sus virtudes,

cortas, novelas largas y novelo-

Francisca Pérez (Bilbao)

ARRALDEKO MISERIAK

amorratua naiz, baina denbo-

los productores han debido de

nes por episodios. Cada género

raldi hau erabat aspergarria

pensar que la moneda de oro

tiene su estilo y convertir en

iruditzen ari zait. Gehiegitan ari

que tenían en la mano podía

novelón por episodios una his-

16 denboraldi, 3.000 atal...

dira erabiltzen Cabanoren gai-

estirarse hasta el volumen de

toria más apta para un cuento

Marka politak dira ETB beza-

xotasunaren kontua, eta argu-

tres lingotes, y ahí han resba-

es una locura. Sin embargo, en

lako telebista bati publizitatea

mentuak gero eta freskotasun

lado. Desde hace semanas, el

la tele, las presiones comercia-

egiteko. Hori izango da zuzen-

txikiagoa du. Onena, Gorka iza-

guión de 'Flashforward' da

les obligan a estirar los relatos

dariek Goenkalek antenan ja-

ten ari den erabateko aldaketa.

vueltas sobre sí mismo sin ir a

aunque ya no haya nada que

rrai dezan erabilitako irizpidea.

Borja Sanchez (Donostia)

ningún lado. Resultado: la his-

contar.

Eskaleta Kotiloia ala kotileoa? Kanpaikadei buruzko erreportajea 6 Gonzalo Ramos eta Andrea Duro (FoQ), aurrez aurre 9 Agur ETB2ko “Date el bote”ri. Carlos Soberari elkarrizketa 12

Zuzendaria: Gorka Otaegi Erredakzioa: Jose Javier Esparza, Sustrai Colina, María José Andrés, Rosana Lakunza. Larramendi 5, 20014 TOLOSA (Gipuzkoa) eskutitzak@studio.com www.wordpress.com/studio

Std 3


zapping Deabruaren abokatua GAZTEA SARE SOZIALETAN ERE BAI Ale honetan, JOSEINA

ETXEBERRIA

E

ITBko gazteen irratiak

hainbat perfil zabaldu ditu Facebook, Tuenti

“Hernanin diruzalea nintzen eta Barakaldon etarra"

eta twiter sare sozialetan. Horrela, urrats berri bat eman du .

Dida eta Top Gaztea saioak izan dira interaktibitatearen zubi berri hauek zabaltzen le-

Sustrai Colina (argia) Nola izan daiteke irratiko aurpegi ezaguna?

henak. Irratiko arduradunak

Aurpegi ezaguna ez, buru ezaguna naiz ni! Aurpegirik gabeko ahot-

“pozik” daude entzuleek ha-

sarenak badu xarma, baina segidan desmuntatzen den mitoa da.

rrera “bikaina” egin baitiete

Ez esan irratian ere irudia denik nagusi.

webguneei. Horren isla da Top

Neurri handi batean bai. Izena duen oro badela dio esaerak, baina

Gazteak bigarren perfila egin

irudia duen oro badela esango nuke nik.

behar izan duela, lehena 1.000

Komertziala den oro badela esango banizu...

laguneko topera iritsi baita.

Errepikatzearen artea da gurea. Abesti bat behin jartzea ez da na-

Gorka Otaegi

hikoa. Bi aldiz jarriz gero jende gehiago harrapatzen du, eta hiru aldiz jarrita are jende gehiago. Horregatik aukeratzen dituzte diskoetxeek ahal bezain goiz harrapatzen zaituzten singleak. Gaztea entzunda ingelesezko kantek goizago harrapatzen gaituztela ondorioztatu behar al dut? Ordubetean 3-4 euskal kanta jartzeko kanona daukagu, baina ni ez naiz aldekoa. Mesede egin dezakeen gisan gorrotoak sortu ditzakeela iruditzen zait. Ordubetez euskal kantak baizik ez jartzea kaltegarria litzateke kanta horientzat. Zeinek esan dizu hori? Audientziek erakusten dute zerk funtzionatzen duen eta zerk ez, eta

Urretabizkaia (Academiatv.es)

entzuleria ahal bezain zabala biltzera kondenatuta gaude. Hamar lagunentzako irratia egiteko, etxeko sukaldetik egingo genuke.

(Argazkia: Gaztea)

Zuen ildo musikalarekin bat ez datorrena baztertzen duzuela esaten ari zara? Diskriminazio positiboa egiten saiatu arren, garbi daukagu sartu behar genituen kanta guztiak ez ditugula sartu, eta sartu behar ez genituen kanta batzuk sartu ditugula. Sormena eta taldeen arrakasta baldintzatzen ari zarete! Ezin gara beti haize kontra ibili. Surflari gizagaixo batzuk baino ez gara, eta olatu handi bat badator ez daukagu hartu eta ahal bezainbat metro zutik egiten saiatu beste erremediorik. Olatuari aurre eginez gero, azpian hartuta pasako gintuzke.

MIKEL URRETABIZKAIA, PREMIO TALENTO

E

l responsable de Nuevos

Proyectos de ETB, Mikel

Urretabizkaia, acaba de

ser galardonado por la Academia española de la Televisión

Izan ere, zuentzat dena da sekulakoa, kristona, bonbazoa, kañeroa...

con uno de los Premios Ta-

Kalean gaztetxoak ikusi eta eurengana iristeko zer egin dezakedan pentsatzen dut beti. Ehiztari lana

lento. que por noveno año

da gurea. Gu frontean gaude eta frontean goaz. Etorriko dira atzetik zuzenduko gaituztenak, maila

consecutivo reconoce el tra-

jasoko dutenak, baina horretarako frontea egon behar da.

bajo de aquellos profesionales

Irratia ez, Disko Festa zen frontea!

dedicados al medio televisivo

Gainditu egin ninduen eta ez dut oraindik gainditu. Badakizu zer den kanpoko musikarekin, berta-

cuya labor entre bastidores re-

koaren kontra, droga bultzatzera zatozela entzutea? Hernanin diruzalea nintzen eta Barakaldon eta-

sulta merecedora de reconoci-

rra, baina finean, langile puta bat baino ez nintzen. Produktu osoak 5.000 euroko kostua bazuen,

miento público.

nik 200 kobratzen nituen.

Std 4

El Diario Vasco


flash

Telesailetako sexyenak By Basi-k elkartuta

E

smeralda

Moya ('9060-90'),

Mario

Casas

('Los hombres de

Paco'),

Maxi Iglesias ('Física o Química'),

Miriam

Giovanelli ('Sin tetas no hay paraíso') eta Alejandro Albarracín ('Amar en tiempos revueltos') diseinatzailearen

kanpainan

elkartuta. (Argazkiak: fórmulatv.com)

Std 5


TELEtipoak

Kotiloia ala kotileoa? Telebistek aukera ugari eta desberdinak proposatzen dizkizute urtea behar bezala agurtzeko. Hona, aukeratzen lagunduko dizuten pistak Gorka Otaegi, portalmundos.com, J.J. Vazquez eta Belen Esteban (Tele 5)

K

lasikoak, umoretsuak, arroxak... Zapore guztietako mahatsak dastatu ahal izango ditugu urte zahar gauean. Telebista kateek ezagutarazi dituzte dagoeneko, zeintzuk izango diren 2009 honetan gure pantailetan ikusiko ditugun azken aurpegiak. Telecinco-k egin zuen lehen iragarpena, zalapartatsuena izaten ari dena. Belen Esteban eta Jorge Javier Vazquez-ek aste osoan izaten duten festa urte-zahar gaura ere luzatu nahi izan dute, eta jandea hasi da jada Esteban baietz nahastu apus-

Std 6

tuak eginez, bere garaian Carmen Sevillarekin gertatu zen bezala. Umorea izango dute protagonista ETBk, La Sextak eta TVEk. Barakaldoko Jonan-ek, Bertok eta José Motak urtea irribarretsu amai-tzeko aitzakia eskainiko digute. Bestalde, kanpaikaden aurretik ikusi ahal izango dugu TVEk emango duen azken iragarkia. Krisi garaian gauden arren, telebista publikoak beste kateek ordainduko dioten kanon baten bidez eskuratu beharko du orain arte publizitateak eman dion dirutza.

LAS BURBUJAS DE LA CRISIS La crisis motivado a Freixenet a repetir el anuncio navideño de 2008, en el que las burbujas del conocido cava catalán eran el equipo español de natación sincronizada, aunque como novedad ha realizado un documental sobre la participación de las sirenas capitaneadas por Gemma Mengual en el Mundial de Roma de este año. Freixenet argumentó que tras constatar que el momento actual "reclamaba moderación", la compañía decidió insistir en los valores de "esfuerzo, calidad, ambición y espectáculo", que ya reflejaba el anuncio de 2008. Además, la campaña del año pasado fue la mejor valorada por los consumidores en las encuestas que realiza la empresa desde 1986.


TELEtipoak

Antena 3 estudia despedir este 2009 desde Santiago de Compostela y dar así la bienvenida a 2010, año Xacobeo, repitiendo con Ramón García y Kira MIró. Estas serás las decimocuartas campanadas del Bilbaino (las terceras tras su ruptura con TVE).

Arg.: Fórmulatv

El acto grabado en la Herriko plaza de Barakaldo lo presentará el actor Ibon Uzkudun. Asi mismo no podrian faltar a la cita El Jonan de Baraka y El Txori. En el apartado musical, el acto contara con las actuaciones de, entre otros, el grupo vizcaino zodiacs.

EL INCOMBUSTIBLE RAMONTXU Arg.: Starmedia

JONAN EN BARAKALDO

Anne Igartiburu dará las campanadas por quinto año consecutivo. Este año, acompañada de Manuel Bandera, actor y vencedor de “¡Mira quien baila!”. Además de la conexión desde la Puerta del Sol podremos ver el especial de José Mota así como la tradicional gala.

Arg.: TVE

Arg.: ETB

IGARTIBURU, UN CLÁSICO

CAMPANADAS Y ¡A BAILAR!

LA SEXTA EN SU LINEA En Cuatro

han

el

año

bailando. Y

¿Qué

mejor que Paula Vazquez y Rafa Mendez, presentadora y profesor de Fama, para transitar del 2009 al 2010 de un brinco?

¡ARRIBA LA ESTEBAN! Telecinco sigue escojiendo a aquellos rostros que más han destacado en la cadena durante el año. La Esteban y Jorge Javier no deja indiferentes a nadie. El omnipresente Sálvame tambien en las uvas.

Arg.: Telecinco

terminar

Arg.: El País

decidido

Berto y Ana Morgade serán los encargados de despedir el año 2009 y, además, de hacerlo de una manera original. El encendido digital fijado para el 3 de abril será el 'leit motive' de este final de 2009. Berto repite así un 'honor' que el año pasado compartió con Buenafuente.

Std 7


Karatula

BENJI, el profe duro de Fama, ¡A bailar!

“Me gusta el rollo macho”

Sus problemas con el idioma lo hacen más atractivo. Su cuerpo lo dice todo María José Andrés (Teleprograma)

H

a formado parte del cuerpo de baile de estrellas como Mariah Carey, Kylie Minogue, Leona Lewis, Justin Timberlake, Samantha Fox, Geisha White, Paulina Rubio, Meter Andre y Sandyo y ahora, a pesar de su escaso conocimiento del español -es británico- se esfuerza en trasladar lo que sabe a los alumnos de Fama, ¡A bailar!

(Argazkia: Teleprograma)

Benji Weeratunge es el profesor de commercial dance, un concepto que mezcla todos los estilos y en el que prima la actitud de la persona. ¿Conocías el programa antes de venir a nuestro país? Muy poco. He tenido buenas ofertas profesionales, pero me encanta la enseñanza y por eso he acep-

tado.

Hacíamos tres números juntos, pero murió antes de viajar a Londres. Sólo habíamos hablado de los pasos por internet. Es el mejor bailarín de todos los tiempos.

Tu estilo va más dirigido a los chicos que a las chicas... Tambien ellas pueden hacerlo. Pero para mí es importante que En España, los ellos bailen bailarines pasan como hombres. Me gusta el rollo mucha hambre macho.

¿Hay algo que diferencia al bailarín español del inglés? Sí. Los británicos son perezosos porque tienen más oportunidades. En España, los bailarines pasan mucha hambre. Ibas a participar en el show de Michael Jackson.

¿Qué esperas que tus alumnos aprendan de tí? Yo solo quiero que crean en ellos mismos y se lo pasen bien con lo que hacen.

¿Qué te gusta de España? El sol, el jamón, la noche... Además, estoy enamorado de una española: la cantante Ruth Lorenzo, que fue finalista de la edición británica de Factor X de 2008.


Aurrez aurre

Gonzalo Ramos Andrea Duro "Si nos dijeran que se acaba 'FoQ' iríamos todos a terapia porque estamos enganchados los unos a los otros" formulatv.com Argazkiak: Antena 3

A

ndrea Duro y Gonzalo Ramos dan vida a Yoli y Julio en la serie "Física o química", que Antena 3 emite lo miércoles. ¿Cuál es el plato fuerte de la temporada? Gonzalo: Hay cosas muy extremas esta temporada y eso va a gustar mucho al público. Va a ser muy intensa. ¿Qué escena de esta temporada ha sido la más complicada de rodar? Andrea: Complicada, complicada... (risas) Gonzalo: Es que estábamos los dos desnudos (risas), yo

llevaba un tanga color carne besas no sientes nada?” y yo y Andrea también. les respondo “es como darle Andrea: Pero ya nos cono- un beso a un hermano o un cemos, llevamos trabajando primo, no siento nada”. juntos dos Gonzalo: Es años y ya hay como jugar. confianza, Hay cosas muy De todo lo que somos como extremas hermanos y os ha dado la no nos asusesta temporada y serie ¿Qué ha tamos de sido lo más eso va a gustar nada (risas). importante? mucho al público Andrea: Poder ¿Qué tal tratrabajar en lo bajáis junque me gusta y tos? aprender de Gonzalo: Es muy divertido todos mis compañeros. Es lo trabajar con Andrea. más bonito de la serie. Andrea: Nos lo pasamos Gonzalo: En lo personal, los muy bien. A veces me pre- compañeros de la serie y en guntan “¿Y tú cuando le lo profesional, una gran ex-

periencia laboral. Si os dijesen que Física o química se acaba... Andrea: Lo hemos hablado muchas veces y hemos quedado que iríamos todos juntos a terapia (risas). Estamos tan enganchados los unos de los otros... Gonzalo: Sería todo muy raro, pero no me cabe ninguna duda de que mantendríamos el contacto todos. El grupo seguiría siendo el grupo ya que la serie nos ha cambiado la vida a todos a la vez y es algo que va a durar para siempre. Hurrengo orrialdean jarraitzen du

Std 9


Aurrez aurre

Aurreko orrialdetik dator

¿Cuáles son vuestros referentes en el mundo de la actuación? Andrea: Me encanta Penélope Cruz, me parece que lo que ha hecho ha sido muy grande. Es un referente, porque pienso “ojalá llegue a ser como ella”, ha trabajado un montón para llegar donde está. De hombres... me gusta mucho el trabajo de Morgan Freeman. Gonzalo: A mí me encanta Leonardo Di Caprio, es un actor al que ya le toca que le den el Oscar. Y como mujer, Kate Winslet.

Leo lo bueno y lo malo porque es bueno aceptar las críticas

Andrea Duro

Std 10

¿Seguís lo que se dice de vosotros en internet? Andrea: Claro que sí, para que te voy a engañar... leo lo bueno y lo malo porque es bueno aceptar las críticas. A veces te sientes mal, pero no puede pretender gustar a todo el mundo ni caerle bien. Yo suelo meterme en los foros de ‘FoQ Club’ en la web oficial, que ahí siempre hablan bien de nosotros. Gonzalo: Yo lo leía al principio por la curiosidad, pero, en general, yo no soy muy fan de internet. Gonzalo, ¿qué recuerdos tienes de Leonor (Coba) e Irene (Violeta)? Con Leonor estuve cerca de un año trabajando, éramos como hermanos y con solo mirarnos ya sabíamos que iba a hacer el otro. Era muy fácil trabajar con ella. Irene se incorporó en la pasada temporada y yo fui un poco el puente entre ella y el resto del equipo y fue muy bonito. Me gustó mucho trabajar con Irene, una chica super tierna. Gonzalo, ¿por qué la chica que sale con Julio termina dejando la serie? Andrea: No, por favor, no nombres esa maldición (risas). No había caído en eso y, desde aquí pido que le cambien el novio a Yoli!!! Gonzalo: Soy el viudo negro!!! (risas).

Andrea Duro nació el 14 de octubre de 1991 y su papel en la serie Cuestión de sexo durante dos capítulos propició su catapulta a la fama a través de Física o Química lo que ha hecho que deje de lado en cierto modo los estudios (estaba haciendo 4º de E.S.O. cuando le correspondía ya 1º de bachillerato). Cconfiesa que las asignaturas que menos le gustan son física y química. (andreaduro.net)

Gonzalo Ramos es uno de los actores más “viejos” de FoQ; tiene 18 años y ha hexo apariciones puntuales en series como Hermanos y detectives, Los hombres de Paco o MIR. Estudió interpretación en la Escuela de Juan Carlos Corazza y ha participado en películas como “La vida en color rojo” de A. Linares o “El guardavias” de J. Viroga. (fisicaoquimica.net)


Antena BUELTAN DA OIARTZUARREN BAITAN IRRATSAIOA

TXAPA IRRATIAREN KONTZERTUAK

A

T

ste honetan hasiko du

hizkeraz gain, beste herrietako

‘Oiartzuarren

Baitan’

euskalkiak ere konparatzen bai-

bigarren

tira saioan, Aho- tsak.com-eko

irratsaioak

denboraldia. Lekeitioko Arra-

xapa irratiak antolatzen

dituen kontzertuen barnean, eta aurten 25.ur-

ondareari esker.

teurrena ospatzen ari direla eta,

kala eta Oiartzun Irratiak elkar-

Aurreko denboraldian ez

abenduaren 19an, Larunbata,

lanean emititzen duten saio

bezala, oraingo honetan, eus-

gaueko 11etatik aurrera, Bas-

hau Oiartzungo Ttur-ttur Eus-

kalkiaren ezaugarriei gehiago

que country pharaons eta

kaltzale- on bilguneak ekoizten

erreparatuko diote. Oiartzue-

Super big mamma taldeen

rari dagokionez: bertako aditza,

kontzertua izango da Berga-

‘Oiartzuarren Baitan’ irrat-

hiztegia, sintaxia, esaerak, e.a.

rako gaztetxean.

saioa Lekeitioko Arrakala irra-

nabarmenduko dituzte. Au-

kontuak ere ikasi zituzten. Aur-

Iruñeako Super big mamma

tian grabatzen da eta Oiartzun

rreko denboraldian, gai bat ait-

ten, jarraituko dute garai ba-

talde berria ere izango da taula

Irratian eta Arrosa sarean emi-

zakiatzat hartuta, euskalkiak

teko kontuekin, baina oraingo

gainean.

titu. Batez ere oiartzuarrei zu-

entzuten zituzten: Ikasteko le-

honetan, herri hizkeraren ezau-

Kontzertua zuzenean ent-

zendua

ere,

hendabiziko prozesua, beren

garriak erakutsi eta erabiltzera

zuteko aukera izango da FM-ko

gainontzeko euskaldunentzat

aburuz, “entzutea” baita. Eta

animatuko dute entzulegoa.

97.25ean eta internet bidez.

ere saio egokia da: Oiartzungo

horretaz gain, garai bateko

du.

badago

(arrosasarea.org)

(txapairratia.org)

On air JOSE MARÍA OTERMIN. Ex subdirector de programas de ETB

“El día que Euskadi Irratia llegó a los 100.000 oyentes, respiré tranqilo”

Rosana Lakunza (Noticias) José María Otermin acaba de jubilarse tras más de 27 años en EiTB. Su primer cometido fue poner en marcha Euskadi Irratia, la primera emisora pública en euskera. ¿Cómo le comunicaron que era el encargado de poner en marcha la emisora?

Ramón Labaien me llamó un martes santo de 1982. Me encargó poner en marcha EI y me puso un plazo, octubre de ese mismo año. ¿Qué le pareció? Parecía una empresa descabellada por la premura del tiempo. Salimos en noviembre. La reivindicación social era clara, el tema del euskera y en medios propios. ¡Cómo ha cambiado la radio! Técnicamente el cambio es increíble. Pero en el fondo, en la radio lo que tienes que tener es una historia que contar. Lo que ahora hay es una oferta impensable hace 27 años.

Jose María Otermin

¿Le preocupó, le asustó, le ilusionó el proyecto? Me asustó mucho y le pedí a Labaien un tiempo razonable para contestarle y rebasé ese tiempo porque tenía cierto miedo escénico. Yo venía de una emisora donde el euskera tenía una presencia bastante normalizada, pero era Euskadi Irratia, una emisora en la que se planteaba todo en euskera. ¿No había discusión en la forma de abordar la emisora? Sí, había dos proyectos. Unos planteaban una emisora especializada y otros pensábamos que lo que reivindicaba la sociedad vasca era una radio bastante normalizada.

¿Qué significaba exactamente su propuesta de "normalizada"? Que hiciera frente a la información, a los deportes, a los concursos, etc. pretendíamos que el euskera tuviera carta de ciudadanía desde la normalidad. ¿Fueron años duros? Sí, pero como en todos los sitios. Con el esfuerzo que hizo la plantilla, con la inversión que se había hecho, yo pensaba que iba a tener una rápida respuesta en la sociedad en materia de audiencia. Me costó sangre, sudor y lágrimas ir alcanzando cotas aceptables. El día que llegué a los 100.000 oyentes fue el día que respiré tranquilo.

Std 11


Azken ordua

CARLOS SOBERA

"Cuando te echan de tu casa tienes que ir a buscar el trabajo fuera. Así es la vida"

“Date el bote” se acaba. Carlos Sobera, 'alma mater' del concurso, hace balance de siete años y ocho temporadas y media Rosana Lakunza (Noticias de Gipuzkoa)

C

arlos Sobera se relaja

en Londres mientras su

programa en ETB-2,

Date el bote, afronta su recta final. El presentador de Barakaldo asume la finalización de uno de los espacios más emblemáticos de la cadena con la maleta llena de proyectos. Dos series, teatro, televisión... Un poco de todo. Confía plenamente en el año que viene y explica por qué: a él le van muy bien los años pares. Positivo en todos los aspectos, tras dejar su puesto de profesor universitario se ha convertido en un buscavidas. ¿Trabajo en Londres? No, pero ya sabes, cuando te echan de tu casa hay que ir a buscar trabajo donde sea, esta

Std 12

vida es así. Londres me pilla un poco lejos y, además, los ingleses no entienden muy bien mi acento. ¿Y sus chistes y bromas? Tampoco, pero cada vez que levanto la ceja sí, se ríen, ése es un gesto universal.

absoluta con el público. Han sido siete años de pasarlo muy bien porque el programa ha sido una explosión de alegría y de colorido. Pero ya sabes que si trabajas en televisión no hay tiempo para llorar.

Sí hay tiempo para hacer maletas, ¿no? Somos como los Aquí hay que Decía que este mercenarios, vamos asumir que programa era somos como los de frente en frente, m e r c e n a r i o s , su tesoro. a partirnos la cara vamos de frente ¡Y es mi tesoro! Lo que ocurre con el peor de los en frente, a pares que da tirnos la cara enemigos mucha pena. siempre con el Son siete años peor de los enecon un grupo migos. De vez que prácticamente no ha cam- en cuando te pegan un tiro y te biado. Siete años de viajar llevan al hospital o te matan y todos los lunes a Donostia a tardas en regresar. grabar. Ha habido complicidad

¿Enfada que le retiren el programa tan pronto, en el primer trimestre de temporada? En televisión no te puedes enfadar por estas cosas. Me hubiera gustado acabar en junio. Además, un programa como éste, buque insignia de la cadena, se merecía una despedida más glamourosa. Acabar antes que la temporada indica un fracaso que uno no quiere en su mochila. La franja se había vuelto complicada. ¿Más que antes? Esta franja ha sido complicada siempre. Cuando comencé a presentar el programa, Los Simpson eran un auténtico fenómeno, y siguen siéndolo; estaba Corazón, corazón en la española, se salía, y Arguiñano con su programa de cocina en Telecinco, él ha sido nuestro


Azken ordua

gaste de audiencia, los datos han bajado mucho? Lo que te decía, la franja es muy apetecible. Telecinco y Antena 3 la han ido llenando de cosas, están La Sexta y Cuatro, las TDT... Hay una fragmentación de audiencias. El programa ha sido un titán de la sobremesa y creo que ha sido el más visto y más rentable de Euskal Telebista en los últimos ocho años. Incluso por encima de Vaya semanita. Nosotros somos diarios y ellos sólo entran en el prime time semanal. El day time en una cadena es fundamental para mantener la audiencia.

gran enemigo. Estuvimos ocupando una franja de dos a tres como líderes y luego fuimos segunda opción. Es una franja muy apetecible para todas las cadenas. ¿Qué ha influido en el des-

¿Con qué sabor se va? Dulce, agridulce, amargo... Me voy con un sabor extraordinario de éxito completo. Es muy difícil hoy estar en televisión como hemos estado nosotros: casi 1.800 programas, conseguir que el público nos vea. Eso es un milagro. Es un éxito que muy pocos podemos lograr y este equipo se lo ha labrado a pulso. Mi balance es labor acabada, el trabajo bien

hecho, éxitos sin precedentes, buque insignia de toda la programación de la cadena. A Euskal Telebista le va a costar Dios y ayuda conseguir otro programa que le dé este rendimiento y que le tenga en primera página de las audiencias durante casi una década. Al acabar esta etapa, ¿qué proyectos sacamos de su maleta? Afortunadamente proyectos hay, a pesar de la crisis, como productor por un lado y como presentador por otro. Lo que me toca ahora es acertar. No se puede quejar... No me puedo quejar, tampoco debo. He terminado una etapa y seguiré con otros proyectos. Afortunadamente tengo esos proyectos. Estoy muy contento. ¿Qué proyecto es ahora inminente? ¿Le toca esperar o va a pasar a la acción? Me tocan las dos cosas, esperar para unos proyectos y pasar a la acción en otros. El proyecto más inminente es la prepara-

ción de una serie para Televisión Española, Isabel, reina, y estamos grabando también otra serie para Telecinco, La pecera de Eva. En Isabel, reina es posible que me veáis como actor. ¿Y como presentador? Hay posibilidades de hacer algún concurso a nivel nacional. Volver al teatro en 2010 ó 2011, incluso barajo la posibilidad de regresar a ETB en el prime time con un programa de corte diferente. Tiene la maleta a reventar. El próximo año es un año par y, a mí los años pares siempre me dan mucha suerte. De hecho, me cortan los programas en los impares. ¿Supersticioso? No, pero empecé en Date el bote en el 2002, un año par, y me lo van a cortar en un año impar, 2009. Así que cuando llegue el 2010 otra vez a arrasar. Esto es así. ¿Me dejas que les diga una cosa a los directivos de ETB, un mensajito? Adelante. Que no desaprovechen a ninguno de los miembros del equipo que tienen a su disposición y que han estado todo este tiempo en Date el bote. Son grandes y pueden hacer grande a ETB como televisión. Cuando los programas acaban, la mayor tragedia y el mayor problema es que los equipos se deshacen. Que aprovechen, que no lo deshagan y que le den otro programa. Es un gran equipo.

Std 13


Flashback

MERCEDES MILA Recién salida de la facultad, se decantó por el periodismo deportivo. pero, en cuatro años, Milá era la niña terrible de las entrevistas. Así comenzó la carrera de una de las periodistas más famosas , en activo, de España.

(Argazkiak: Teleprograma)

Lehiaketa -K NORBEGIARA ERAMANGO ZAITU! Galdera honi zuzen erantzuten badiozu, otsailaren 25ean egingo den zozketan parte hartuko duzu.

Std 14

Inkesta Horretarako, sar zaitez gure webean, edo bidali erantzuna eskutitz batean. Zein izan da aurtengo EiTBren telemaratoiaren leloa? a) I love NY b) I love you c) I love my heart wordpress.com/studio Larramendi, 5. 20400 TO-

TELEBISTA BERRIA NAHI? -K ETXERAINO ERAMANGO DIZU! Gure inkestan parte hartzeagatik bakarrik, martxoaren batean egingo den

telebista berri baten zozketan parte hartuko duzu. Zein telebista kate bidez ikusiko dituzu aurtengo kanpaikadak? www.studio.com Eman zure botua geure webgunean. Inkestaren emaitzak, datorren asteko alean.


Denborapasak

Std 15


Studio  

Telebista eta irratiaren inguruko informazioa lantzen duen aldizkaria. Kazetaritza diseinuaren printzipioak ikasgairako sortua (kazetaritza,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you