Page 1

İnovasyon: inovasyon, inovatif (yenilikçilik-yenilik) anlam olarak, hem bir faaliyet olarak (yenilemeyi / yenilenmeyi) hem de bir durağan sonucu (yeniliği) ifade eder. İnovasyon konusu sıkıntıları çözme konusuna eğilerek şuan ki durumda bizi rahatsız eden hoşumuza gitmeyen veya daha iyi nasıl olabilir dediğimiz sorunlara çözüm aramakta olabilir. İnovasyon bir icat değildir. Ama icat kadar önemlidir günümüzde var olan bir malı (ürünü), hizmet argümanlarınıda kullanarak ürüne yeni özgün ve ayrıcalıklı etkin özellikler ekleyip yeniden tüm dünyanın kullanımına sunmaktır. Bu aşamada en önemli nokta değişen yeni farklılıkların etkin olmasıdır.Özgün bir özellik katmasıdır. Yani önceki ürün ile arasında büyük ve dikkat çekici farklılıkların bulunmasıdır. Nitekim bu özellikleri olmayan bir hizmet kullanımı inovasyon anlamında pek bir işe yaramayacak, yaptığınız işlem ise çöp denebilecek kadar kötü durumu ifade edecektir.

İnovasyon Nedir? İnsanların en kolay şekilde anlayabileceği tanımıyla inovasyon, farklı, new idea olarakta adlandırılan yeni fikirler geliştirmek ve bu fikirleri elimizde bulunan mal veya ürün üzerinde uygulamaktır. Bu düşünceler ve fikirler, daha önce hiç çözümü saptanmamış sorunlara cevap olmak veya daha önce rastlanmayan ihtiyaçları karşılamak amacıyla geliştirilebilir. Ya da önceden de var olan bir çok mal,ürün ve hizmeti daha yenilikçi ve çağdaş, daha dayanıklı ve kullanışlı, daha çok kişinin istifade edeceği hale getirmeyi kendine görev edinebilir. Bu düşüncelere hayat verilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapma tarzlarının çıkarılmasıyla, sonrasında bu ürün, mal ve hizmetlerin para veya mal karşılığında satılması, iş yapma tarzlarının kullanılmaya başlanmasıyla inovasyon tam anlamıyla yapılmış ve faal olarak yapılmakta olur.

Profile for Student Discount Deal

inovasyon nedir  

Advertisement