Page 1

2018

Verhuur Catalogus


Intro NL- Experience makes the show. Discolife heeft dĂŠ ervaring in huis om van jouw evenement een event te maken om u tegen te zeggen! Ons materiaalpark breidt dan ook elke dag uit waardoor we steeds blijven innoveren. Kortom: wij bieden een professionele en vriendelijke service die gaat van het verhuren van een eenvoudige microfoon tot de full service behandeling voor uw grootschalig evenement. Klant is immers koning en niet zomaar een nummer in een klantenbestand. Of het nu gaat om een intiem feestje of een groots evenement: iedereen wordt dezelfde correct service geboden. Met ons jonge en gemotiveerde team gaan wij elke uitdaging aan, ook de jouwe! Via facebook blijf je bovendien steeds op de hoogte van het laatste nieuws van Discolife. Volgen maar! Met deze catalogus spelen we nog beter in op uw vraag. Met vriendelijke groet, Discolife Team

EN- Experience make the show. Discolife has experience in order to make your event a unique event! Our material park is expanding every day. This keeps us innovating. We offer a professional and friendly service from renting a simple microphone to full service treatment for your large-scale event. Our opinion is that the customer should be central and not just a number in a customer base. Whether it's a small party or a big event we offer everyone the same correct service. Our young and motivate team is happy to meet your challenge! With this cataloge we are even better able to answer your questions. Kind regards, Discolife Team

Discolife www.discolife.be

info@discolife.be

0498/56.19.25

All prices are incl. VAT

2018

2

Rental Catalogue

Discolife


Content

Content

3

Speaker

6

DB Meter / Limiter

7

Micro

7

Discobar

7

Moving Light

10

Conventional Light

10

Laser

10

Effects

11

Mirror Ball

11

Smoke

11

Light Control

11

Truss

14

Winch Up

15

Winch up + Truss

15

Package Audio

18

Package Light

19

Package Light

20

Package Truss & Rigging

21

Coefficient Rates

22

Transport

22

Crew

23

Conditions

24

Conditions

25

2018

Verhuur Catalogus

Light

2

& Logistics Package Truss Rigging

Intro

Audio

Content

3


Audio

2018

4

Rental Catalogue

Discolife


Audio

2018

Verhuur Catalogus

5


Audio

Mackie HD 1531

(2 beschikbaar)

€ 35

Mackie HD 1801

(1 beschikbaar)

€ 35

DB Technologie 405

(2 beschikbaar)

€ 25

2x Mackie HD 1531 + 1x Makie HD 1801 + 2x DB Technologies 405

(1 beschikbaar)

€ 155

2x Mackie HD 1531 + 1x Makie HD 1801

(1 beschikbaar)

€ 105

2x Mackie HD 1531

(1 beschikbaar)

€ 70

2x Db Technologie 405

(1 beschikbaar)

€ 50

2x Monitor

(1 beschikbaar)

€ 20

Speaker set

6

Rental Catalogue

2018

Audio

Speakers

Discolife


Audio

Dateq SPL 3TS

(2 beschikbaar)

€ 20

Audac SLM700 DB Meter

(1 beschikbaar)

€ 10

Audio

DB Meter / Limiter

Micro Shure SM 58 Shure PG 58

(1 beschikbaar) (1 beschikbaar)

BSS Audio Di Box Micro stand

(2 beschikbaar) (1 beschikbaar)

€5 €5 €5 €3

Discobar 2x Pioneer CDJ 2000 nexus + 1x Pioneer DJM 900 Nexus

(1 beschikbaar)

€ 150

Pioneer CDJ 2000

(2 beschikbaar)

€ 50

Pioneer DJM 750

(1 beschikbaar)

€ 35

Numark Icd mix 3

(1 beschikbaar)

€ 22,50

Behringer DX 626

(1 beschikbaar)

€ 15

2018

Verhuur Catalogus

7


Light

2018

8

Rental Catalogue

Discolife


Light

2018

Verhuur Catalogus

9


Light

Light

Moving Light Martin Mac 500

(2 beschikbaar)

€ 40

Jb Systems Imove 5S

(2 beschikbaar)

€ 25

Jb Systems Dynamo 250

(2 beschikbaar)

€ 15

Conventional Light Led Par 56

(16 beschikbaar)

€5

Laser Laserworld CS 1000 RGB

Rental Catalogue

2018

10

(2 beschikbaar)

€ 20

Discolife


Light

Showtec Sunstrip Active

(6 beschikbaar)

€ 10

Eurolite Uv Light Es Blacklight Panel

(2 beschikbaar)

€ 10

Golden Strobe 2700W MK2

(2 beschikbaar)

€ 20

Mirror Ball Dia 30cm

(1 beschikbaar)

€6

(1 beschikbaar)

€ 20

(1 beschikbaar)

€ 40

Light

Effects

Smoke Antari Z1500 II

Light Control Chamsys PC Wing

2018

Verhuur Catalogus

11


Truss

2018

12

Rental Catalogue

Discolife


& Rigging

2018

Verhuur Catalogus

13


Truss

Truss (2 beschikbaar)

€ 10

Duratruss DT 34 1m

(4 beschikbaar)

€5

Duratruss DT 34 90°

(2 beschikbaar)

€5

Truss & Rigging

Duratruss DT 34 2m

2018

14

Rental Catalogue

Discolife


& Rigging

Winch Up Winch Up 60kg

(4 beschikbaar)

€ 10

(1 beschikbaar)

€ 10

Winch Up + Truss

Truss & Rigging

Jb Systems LB -30

2018

Verhuur Catalogus

15


Package

2018

16

Rental Catalogue

Discolife


Package

2018

Verhuur Catalogus

17


Package

Audio Discobar set 1

€ 150

2x Pioneer CDJ 2000 nexus + 1x Pioneer DJM 900 Nexus

Big audio set 1

€ 155

2x Mackie HD 1531 + 1x Makie HD 1801 + 2x DB Technologies 405

Middle audio set 1

€ 105

2x Mackie HD 1531 + 1x Makie HD 1801

Standard audio set 2

€ 70

Standard audio set 1

€ 50

2x DB Technologies 405

18

Rental Catalogue

2018

Package

2x Mackie HD 1531

Discolife


Package

Light Martin Mac 500 set

€ 80

2x Martin Mac 500

Jb Systems Imove 5s set

€ 50

2x Jb Systems Imove 5s

€ 80

Led par set 4 16x Led par 56

€ 60

Led par set 3

€ 40

Led par set 2 8x Led par 56

Package

12x Led par 56

€ 20

Led par set 1 4x Led par 56

Laser set 1

€ 40

2 x Laserworld CS-1000RGB MKII 1000mW RGB

2018

Verhuur Catalogus

19


Package

Light Showtec sunstrip active set 2

€ 60

6x Showtec Sunstrip Active

Showtec sunstrip active set 1

€ 40

4x Showtec Sunstrip Active

Eurolite Uv Light Es Blacklight set

€ 20

2x Eurolite Uv Light Es Blacklight

Golden Strobe 2700W MK2 set

€ 40

Package

2x x Golden Strobe 2700W MK2

2018

20

Rental Catalogue

Discolife


Package

Truss & Rigging Truss set 7

€ 95

2 meter lichtbrug rechtop + 2x Hoeken + 4 meter lichtbrug lengte

Truss set 6

€ 85

2 meter lichtbrug rechtop + 2x Hoeken + 2 meter lichtbrug lengte

Truss set 5

€ 50

2x statief + 6 meter Lengte Lichtbrug

Truss set 4

€ 45

Truss set 3

€ 40

2x Winch Up + 4 meter Lengte Lichtbrug

Truss set 2

Package

2x Winch Up + 5 meter Lengte Lichtbrug

€ 35

2x Winch Up + 3 meter Lengte Lichtbrug

Truss set 1

€ 30

2x Winch Up + 2 meter Lengte Lichtbrug

2018

Verhuur Catalogus

21


Coefficient

Coefficient Rates 1 Day

1,0

2 Days

1,5

3 Days

2,0

4 Days

2,3

5 Days

2,5

6 Days

2,8

1 Week

3,1

Transport € 60

Logistics

Transport

2018

22

Rental Catalogue

Discolife


Logics

Crew Audio Technician

€ 25 / Hrs

Light Technician

€ 25 / Hrs

Video Technician

€ 30 / Hrs

Rigger Technician

€ 30 / Hrs

Discolife Dj

€ 20 / Hrs € 50

Logistics

Opbouw / Afbraak

2018

Verhuur Catalogus

23


Conditions Verhuur- en Verkoopsvoorwaarden Discolife Algemeen (verkoop, verhuur van goederen en verhuur van diensten) Alle hieronder opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgevoerde leveringen / plaatsingen, facturen, opdrachten en verhuurcontracten. U wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te aanvaarden op het moment dat u een bestelling plaatst, een opdracht geeft of een huurcontract ondertekent. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet tegenwerpelijk aan ons indien we ze niet schriftelijk aanvaard hebben. We aanvaarden enkel schriftelijke bestellingen en opdrachten. Indien we de prijs telefonisch zijn overeengekomen, dient u de prijs nog te bevestigen in een brief of e-mail die u ondertekent voor akkoord. Indien de termijn niet uitdrukkelijk werd bepaald, is onze prijsofferte bindend tot en met 15 dagen nadat de offerte door ons werd opgesteld, en dat behoudens missing en/of overmacht. Onjuistheden in de offerte dient u schriftelijk kenbaar te maken aan ons binnen 3 dagen nadat u de offerte ontvangen heeft. De vermelde prijzen op de contracten en op offertes zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Eigendomsvoorbehoud Op al onze verkopen geldt volgend eigendomsvoorbehoud: Discolife behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen. De geplaatste materialen blijven steeds eigendom van Discolife en kunnen in geen geval als onderpand dienen of het voorwerp zijn van een inbeslagname. Betaling Een factuur betaalt u uiterlijk op de vervaldatum, een verhuurbon betaalt u bij het afhalen of het leveren van het materiaal. Indien u niet tijdig betaalt, rekenen we u een forfaitaire schadevergoeding aan van 15% op het totale bedrag met een minimum van € 50 en de op dat moment geldende wettelijke maximum verwijlintrest. Dit gebeurt zonder voorafgaande ingebrekestelling. Elke begonnen maand telt voor een volledige. Alle nog openstaande facturen en/of verhuurbonnen worden opeisbaar vanaf het moment dat u niet betaalt en alle nog uit te voeren opdrachten en/of leveringen worden uitgesteld tot u alle achterstallige betalingen voldaan heeft. Klachten Klachten meldt u ons binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur in een aangetekende brief, hierna is geen enkele klacht nog ontvankelijk. Indien er geschillen ontstaan, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd. Hou er in dat geval dan wel rekening mee dat u gerechtskosten en uitvoerende kosten zal moeten dragen. Huur van goederen/diensten We verhuren enkel toestellen die in perfecte staat zijn. U bent verplicht zichtbare gebreken, dit zijn gebreken die zich al manifesteren vanaf het eerste gebruik, direct te melden aan ons. Dat geldt ook voor de verborgen gebreken, dit zijn de gebreken die zich pas later kunnen manifesteren. Voldoet u hier niet aan dan kan de opgelopen schade op u worden verhaald. Toestellen onderverhuren mag u enkel met ons schriftelijk akkoord. U bent verplicht de toestellen te behandelen als een “goede huisvader”. Enkele speciale voorwaarden: Indien we voedselresten, resten van drank, modder, sigaretten,... aantreffen op onze toestellen rekenen we u herconditioneringskosten aan 30€/uur incl 21% btw voor reinigingswerk en kleine herstellingen aan. Voor interne reiniging van delicate onderdelen en herstellingen draagt u de integrale herstel- en transportkosten van een gespecialiseerde hersteldienst. U betaalt € 1,5 per kabel die u niet behoorlijk opgerold terugbrengt U dient gehuurd materiaal te vervoeren in een aangepast voertuig of in een gesloten aanhangwagen. U mag geen instellingen aan toestellen of bekabelingen veranderen die door ons ingesteld/gemaakt zijn U moet Discolife te allen tijde toegang verschaffen tot de gehuurde goederen en aanspraken van derden op de gehuurde goederen afwijzen. Huurtermijn Een huurdag loopt van 12u tot 12u tenzij anders schriftelijk afgesproken. Indien u de goederen laattijdig retourneert of het door ons ophalen op het afgesproken moment onmogelijk maakt rekenen we u per begonnen huurperiode een volledige huurdag aan. Indien u meerdere dagen wenst te huren is het mogelijk om vooraf een korting overeen te komen. Diefstal / Verlies Bij onherstelbare schade of diefstal of verlies zal de nieuwwaarde aangerekend worden. Schade Indien u huurmateriaal niet retourneert of beschadigt draagt u de volledige herstel- en vervangingskosten. Huurwaarborg Wanneer we een huurwaarborg vragen krijgt u deze cash bij het correct en tijdig retourneren van de gehuurde goederen terug. Indien nodig kan deze huurwaarborg volledig of gedeeltelijk ingehouden worden als voorschot op herstellingen, herconditioneringen of vervangingskosten en als extra huur bij het laattijdig retourneren. De verzekering van het gehuurde materiaal tegen diefstal of breuk is ten laste en op initiatief van de huurder/organisator. Annulatievoorwaarden U kunt het contract gratis annuleren tot en met 60 dagen voor de aanvang van de overeenkomst, Na de 60ste dag rekenen we een onkostenvergoeding aan die als volgt wordt berekend: Tussen de 60ste en 14de dag voor de aanvang van de overeenkomst betaalt u 25% van het overeengekomen totaalbedrag. Tussen de 14de en 4de dag voor de aanvang van de overeenkomst betaalt u 50% van het overeengekomen totaalbedrag. Tijdens de laatste 3 dagen voor de aanvang van de overeenkomst betaalt u 75% van het overeengekomen totaalbedrag. Door de aard van de sector bestaat een week uit 7 werkdagen. Indien Discolife de overeenkomst wenst te annuleren heeft u ook recht op bovenstaande annulatietarieven. De opdrachtgever kan nooit aanspraak maken op een hogere schadevergoeding dan bovenstaande annulatietarieven. Discolife heeft het recht om de overeenkomst op elk moment en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te annuleren in geval de opdrachtgever: ernstige indicaties van insolvabiliteit vertoont, de veiligheid van ons personeel of onze apparatuur rechtstreeks of door het verzuimen van de nodige veiligheidsmaatregelen ernstig in gevaar brengt, verdacht wordt van fraude of handelt in kwaad opzet.

2018

24

Rental Catalogue

Discolife


Conditions Plaatsing en bediening U dient aan de ingang van de event locatie voldoende plaats te voorzien om te laden en te lossen met een vrachtwagen. U dient ook een parkeerplaats voor een bestel- of vrachtwagen te voorzien in een straal van 50 meter tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Op de plaats van de installatie dienen minstens 2 tafels aanwezig te zijn en dient ruim voldoende plaats te zijn om alle gehuurde apparatuur te plaatsen. Wanneer de locatie moeilijk bereikbaar is (trappen of +30m afstand tussen de plek waar de installatie moet staan en de losplek of andere obstakels) dient u dit bij de boeking te melden. Alle apparatuur dient, tenzij schriftelijk anders is afgesproken, te worden geplaatst op een droge, verharde en vorstvrije plaats. De stroomvoorziening moet degelijk en geaard zijn en mag max 5pct afwijken van 50Hz 400V bij krachtstroom of 230V AC bij gewone stopcontacten. Ook dient de stroomvoorziening op max 10m afstand van de opstelplaats te liggen, tenzij specifiek anders overeengekomen. Overbelasting van het net, is ten laste van de huurder/organisator. U dient zich, net als ons, stipt te houden aan afspraken over bedienings-, plaatsings- of ophalingsuren. Indien aan de voorwaarden in bovenstaande paragraaf niet voldaan zijn kan Discolife niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig opleveren van de installatie. Ook kan Discolife beslissen, zonder dat u recht heeft op een schadevergoeding, om een gedeelte van de apparatuur of alle apparatuur niet in gebruik te nemen totdat het probleem verholpen is. Indien de materialen door Discolife werden geplaatst, mag de huurder/organisator deze slechts heraansluiten en/of verplaatsen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Discolife. Indien het verplaatst word kan er een boete worden aangerekend. Overuren Overuren die ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande voorwaardes of doordat de opdrachtgever zich niet houdt aan afgesproken tijdstippen houdt of indien de productie langer duurt dan afgesproken worden aangerekend, tenzij anders afgesproken in het huurcontract. Gedurende hun activiteit moet ons personeel kunnen beschikken over gratis ingang en consumpties. Voor producties die vallen binnen de normale lunchuren moet u voor ons personeel eveneens een kleine maaltijd voorzien. (Uitkoopsom=12,5₏/persoon/maaltijd en 15₏/persoon/dag wanneer er geen gratis consumpties voorzien worden ) Geluidsniveau Als organisator bent u steeds aansprakelijk voor het gehanteerde geluidsniveau, zelfs als een medewerker van Discolife de installatie bedient. Wij volgen graag uw instructies op betreffende de gewenste geluidsdruk en kunnen tegen een bescheiden meerprijs meetapparatuur voorzien en/of contractueel een geluidslimiet vastleggen waar wij ons dan wel aan binden om deze niet te overschrijden. Als de geldende geluidsnormen herhaaldelijk worden overschreden, dan heeft Discolife na een eerste verwittiging het recht om de muziekactiviteit stop te zetten. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen, zijn gebeurlijke boetes ten laste van de Dj / Organisator / Huurder. De Dj / Organisator / Huurder verbindt zich ertoe om Discolife te vrijwaren voor eventuele schade van welke aard dan ook (zoals gebarsten ruiten, ingevallen systeemplafonds en gehoorschade). Vorderingen die worden ingesteld ten aanzien van de Discolife naar aan- leiding van schade opgelopen door derde partijen die een gevolg zijn van het niet naleven van de geldende geluidsnormen. Als er door de bevoegde instantie gevraagd wordt om het geluidsniveau te verlagen, zal de Dj / Organisator / Huurder hier onmiddellijk gevolg aan geven. De organisator moet zorgen voor de nodige formaliteiten en vergunningen: de toelating van de stad of de gemeente, SABAM, Rode Kruis, Aanvraag van de juiste categorie geluidsnormen enz. Discolife kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Op elk moment kan het personeel het evenement laten stilleggen, wanneer dit naar hun inzien nodig blijkt n.a.v. bv. de veiligheid, weersomstandigheden, enz. ... . Discolife kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen met of door de gehuurde materialen (elektriciteitspannes, geluidsoverlast, weersomstandigheden, ‌) De huurder / Organisator verklaart op de hoogte te zijn van de werking van de individuele componenten en dat hij de nodige zorg zal aanwenden om overbelasting en andere schade te vermijden. algemene voorwaarden vanaf 1/1/17, copyright Discolife

2018

Verhuur Catalogus

25


0498/56.19.25 discolife_sound_light www.facebook.be/Discolife info@discolife.be www.discolife.be BE19 7512 0836 2912 Btw: BE 0666.640.913

Discolife rental catalogue  
Discolife rental catalogue  
Advertisement