Page 1

Nieuwsbrief 9 13 januari 2011

Onderwerpen: nderwerpen: Aanmelding nieuwe leerlingen Gladheid Herfstvakantie 2011 Van de overblijfadministratie Onderzoek Universiteit Twente “Wij zijn aardig voor elkaar” Cursus “Opvoeden en zo” Nationale Voorleesdagen Teun Kupper (groep 7) naar Hengelo’s voorleeskampioenschap voorleeskampioenschap Inzameling oud papier Kinderkerk Viering Groot en Klein Uit de onderbouw Agenda

Een van de ouders maakte ons attent op de zogenaamde “noodstrooiroutes” die de gemeente gebruikt als men niet meer de over de capaciteit beschikt om alle wegen te strooien. De noodstrooiroute door onze wijk loopt via de Kopenhagenstraat naar de sporthal en gaat dan via de Brusselstraat , de Levantstraat en de Madridstraat naar de Salamanderstraat. Genoemde straten worden dus altijd gestrooid en bieden een redelijk alternatief op met de fiets naar school te gaan. Voorzichtigheid blijft echter geboden want dit zijn wel de straten voor doorgaand (auto)verkeer in de wijk. Voor meer informatie over het strooibeleid van de gemeente, kijk op http://www.hengelo.nl (Pdf_Internet/LevenWonen/verkeer/Gladheidbestrijdi ng2010_alternatieve%20route.pdf)

Aanmelding nieuwe leerlingen Ouders van kinderen die in het schooljaar 2011/2012 de leeftijd van vier jaar bereiken, worden verzocht een afspraak te maken met Petra Huitink om hun kind aan te melden. Ook ouders van kinderen die in het lopende schooljaar vier jaar worden en hun kind nog niet officieel hebben aangemeld worden verzocht dit te doen. Dit in verband met de planning voor de nieuwe groepen.

Herfstvakantie 2011 Ongetwijfeld hebt u in de regionale media de discussie gevolgd over de mogelijke verschuiving van de herfstvakantie in 2011. Er ligt een voorstel om de herfstvakantie te verplaatsen naar de week van 24 t/m 28 oktober, waardoor de lesperiodes voor en na de herfstvakantie gelijkmatiger verdeeld zijn. Begin februari 2011 neemt de gemeente Hengelo hierover een besluit. Mocht u een vakantie willen plannen in die tijd, wacht dan even de definitieve periode af.

Gladheid Het was bar en boos op de wegen in de wijk en dus ook rond de school. Wegen en stoepen veranderden in complete ijsbanen en velen hebben de gevolgen aan den lijve ondervonden. De school kreeg veel reacties op de gladde speelplaatsen die voor een gedeelte terecht waren. Echter, ruimen als de sneeuw al platgetrapt is lukt niet. Paden naar de diverse ingangen hebben we zoveel mogelijk schoon gehouden. Het gladheidprobleem rond de school is in de ouderraad besproken waarbij ook de stoepen worden meegenomen. Eén ouder is bereid actie te ondernemen als er weer een pak sneeuw valt. Als een aantal ouders samen de schep hanteren maken vele handen licht werk. Overigens is een sneeuwvrije speelplaats een illusie. Kinderen worden enthousiast als ze in de klas naar buiten kijken en de eerste vlokken zien vallen. Het vooruitzicht om naar buiten te gaan is natuurlijk heerlijk. Vanuit pedagogisch standpunt bekeken zijn wij van mening dat kinderen ook moeten leren vallen en opstaan. Als we alle gladheid “weghalen” leren ze dat niet.

Van de overblijfadministratie Door omstandigheden heeft de incasso van het overblijven van november tegelijk met die van december plaatsgevonden. Excuses hiervoor van de penningmeester. Onderzoek Universiteit Twente Een groep psychologiestudenten van de Universiteit Twente doet de komende tijd onderzoek naar gedragsproblemen bij jonge kinderen en heeft onze school benaderd om hieraan mee te werken. Vandaag ontvangen alle ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een envelop met daarin een vragenlijst die betrekking heeft op dit onderwerp. In het begeleidend schrijven staat precies vermeld wat er van u verwacht wordt. Vanzelfsprekend is uw bijdrage op vrijwillige basis. Wij verzoeken u vriendelijk om de ingevulde vragenlijsten uiterlijk 21 januari bij de leerkracht in te leveren.


“Wij zijn aardig voor elkaar” In januari starten we met de derde schoolregel in het kader van het pedagogisch klimaat. Bij alle ingangen staan de witte Telgenkampbomen. Daarin hangen logo’s van de thema’s die tot nu toe aan de orde zijn geweest en het nieuwe logo “Wij

zijn aardig voor elkaar”. Iedereen vindt het leuk om op z’n tijd eens een complimentje te krijgen. Het is fijn om van een ander te horen dat je iets goed gedaan hebt. Dat geldt voor alle mensen. Sommige mensen hebben deze eigenschap van nature, sommigen moeten er op attent gemaakt worden om eens een complimentje uit te delen. Welnu, hiermee gaan we de eerste twee maanden van het nieuwe schooljaar bezig. Niet alleen om onze kinderen dat te leren maar ook volwassenen (waaronder leerkrachten en ouders) moeten hier wel eens op attent gemaakt worden. Wat gaat er zoal gebeuren vraagt u zich misschien af. Enkele voorbeelden: Leerkrachten spelen met elkaar het “complimentenspel” en met de kinderen wordt “complimentenbingo” gespeeld. In de lessen gaan we o.a. bezig met de volgende elementen rond het thema: Iemand aankijken en uit laten spreken Elkaar bij de voornaam noemen Niet om elkaars fouten lachen Uit jezelf hulp aanbieden Naar elkaars sterke punten kijken Denk na voor je iets zegt Voor ouders zouden we er aan toe willen voegen om geen vooroordelen uit te spreken en er niet van uit gaan dat alles vanzelfsprekend is. We hopen van harte dat bovengenoemde vaardigheden automatismen worden bij kinderen, leerkrachten en ouders. Zo kunnen we een sterke bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Cursus “Opvoeden en zo” De GGD regio Twente organiseert een cursus voor ouders van basisschoolleerlingen met informatie over hoe je positief gedrag kunt stimuleren en ongewenst gedrag kunt verminderen. Naast praten en kijken gaat het bij de cursus vooral om doen! De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur.

Voor Hengelo zijn de data: Woensdag 2, 9, 16 februari, 2, 9 en 16 maart 2011 van 19.00 uur tot 21.00 uur. Locatie is de bibliotheek aan de Beursstraat. Voor meer informatie en aanmelding: Regionaal Cursusbureau JGZ, 053-4876930 of cursusbureau@regiotwente.nl Nationale Voorleesdagen Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag worden in het hele land de Nationale Voorleesdagen gehouden, waarbij in peuterspeelzalen en op basisscholen gedurende drie dagen een sterk accent ligt op voorlezen. De Telgenkamp doet ook mee, compleet met gastlezers! Personeel van de Hengelose brandweer heeft aangegeven wel te willen voorlezen in een onderbouwgroep en ook in andere groepen zullen opa’s, oma’s, ouders, bekende wijkgenoten, gastleerkrachten acte de presence geven in de klassen. Voorlezen is niet alleen leuk maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. Door met het kind te praten over het boek wordt het ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan Kinderen leren luisteren en zich te concentreren wanneer ze voorgelezen worden. Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind. Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind veel van de wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname, enz.) kan het kind steun bieden en een goede manier zijn om in gesprek te komen over deze onderwerpen. Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat ze beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die het kind krijgt tijdens het voorlezen zijn van belang voor de ontwikkeling. Samen lezen van een boek kan helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen wordt er regelmaat en structuur geboden worden. Ook kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan. Teun Kupper naar Hengelo’s voorleeskampioenschap Onze voorleeskampioen Teun Kupper uit groep 7 doet op maandag 24 januari a.s. mee aan het voorleeskampioenschap van Hengelo dat wordt gehouden in de bibliotheek. We wensen Teun heel veel succes! In de volgende Nieuwsbrief leest u hoe het is gegaan. Inzameling oud papier Beste ouders,


Onze school haalt op de eerste woensdagavond van de maand het oud papier op in het gebied "ten zuiden van de vijver". De vrijwilligers, die een avond in de maand zich inzetten, lopen tegen het volgende probleem aan: Op de hoek Aalststraat/Knokkestraat verzamelen (enkele) bewoners het papier en plaatsen het als een grote stapel aan de straat. Hiertussen zit helaas vaak plastic, piepschuim, etc. Het begint op een afvalberg te lijken. Bovendien gaan kinderen, volgens buurtbewoners, in deze afvalberg spelen. Wij zijn met schep en bezem bezig geweest om alles netjes op te ruimen, maar dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom beste wijkbewoners, graag een vriendelijke verzoek, om uw oud papier, in dozen of gebundeld aan de straat te zetten. Let er echter wel op dat er geen plastic, piepschuim of ander afval tussen het oud papier komt.

Hij moet op een avond op de schapen passen in de heuvels. Mopperen kan hij als de beste, zelfs wanneer hij verblind wordt door een wit licht en de engel Gabriël die, hem en de andere herders, het goede nieuws komt vertellen dat Jezus is geboren. “Weer zo’n druktemaker, die ons wakker houdt, denkt Joram”. Maar wanneer hij tenslotte Jezus ziet liggen in de kribbe is hij zelfs vrolijk en blij. Beide vieringen zijn goed bezocht en we hopen dat ook u het een mooie viering hebt gevonden. Elk jaar worden er twee kerstvieringen aangeboden, gezien de grote belangstelling. Volgend jaar zal de viering voor de Telgenkamp om 18.00 uur zijn. De volgende viering voor Groot & Klein is op zondag 6 februari a.s. om 11.00 uur in de Thaborkerk, met als thema “Een snufje zout, een wereld van verschil”. Wij hopen u allen van harte te mogen begroeten! Namens de ouderraad, Natasja Esman

Hartelijk dank, Namens de werkgroep oud papier De Telgenkamp, Henriët Kevelham

Uit de onderbouw Circuit-ochtenden groepen1 In de groepen 1 organiseren we de komende maanden 6 circuit-ochtenden. Tijdens deze ochtenden gaan we in kleine groepjes activiteiten doen op het gebied van natuur, kunst, koken, handwerk, gezelschapsspelen en techniek. Hiervoor zoeken we ouders die tijdens deze ochtend een groepje kinderen willen begeleiden. De circuitochtenden beginnen om 10.30 uur en vinden plaats op de volgende data: 26 januari,9 maart, 6 april, 11 mei,1 juni en 6 juli. Als u ons zou willen helpen, kunt u zich opgeven middels een intekenlijst bij de deur of via de klassenouder.

Kinderkerk ZATERDAG 15 jan. van 10.30 - 11.00 uur Alle kinderen van ca. 4 tot 7 jaar met hun vaders, moeders, opa’s of oma’s zijn harte welkom in de KINDERKERK We ontmoeten elkaar in de kerk, waar we door gebed, een Bijbelverhaal, liedjes en een kaarsje aan te steken het geloof mogen beleven. Tot zaterdag in de Lambertus ! Kerstviering Groot en Klein Op vrijdag 24 december jl. was er om 16.00 uur en om 18.00 uur een Viering voor Groot & Klein in de Thaborparochie. Het kerstverhaal werd verteld vanuit het oogpunt van de “knorrige” herder Joram.

Agenda 19 januari: Start Nationale Voorleesdagen 27 januari: Nieuwsbrief 10 28 januari: groepen 1 t/m 4 vrij


Nieuwsbrief 9  

Nieuwsbrief 9 13 januari 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you