Page 1

Երևանի պետական համալսարան Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ Մամուլի պատմության և տեսության ամբիոն

Ավարտական աշխատանք

Թեմա` Հաշմանդամության խնդրի լուսաբանման առանձնահատկությունները հայաստանյան առցանց մամուլում Ուսանող` Աննա Կարապետյան Գիտական Պետրոսյան

ղեկավար`

բ․գ․թ,

Ընդդիմախոս` Զարուհի Բաթոյան

Երևան 2016

-1-

դոցենտ

Վարդուհի

Հաշմանդամության խնդրի լուսաբանման առանձնահատկությունները հայաստանյան առցանց մամուլում  

Աննա Կարապետյան

Հաշմանդամության խնդրի լուսաբանման առանձնահատկությունները հայաստանյան առցանց մամուլում  

Աննա Կարապետյան

Advertisement