Page 1

MAART 2014

195

Hydropneuma

Dé referentie voor industriële automatisering

Debat: lineair techniek

“Geen hokjesdenken meer, maar integratie”

Antwerpen X - P 309959 - 15 EURO

1ste trimester - 44e jaargang - Afgiftekantoor

Driemaandelijks tijdschrift van FIMOP en BELGITRANS -

In een reeks van drie debatten leest u in deze Automation Magazine een eerste debat over lineair techniek. In deze editie staat het mechanische gedeelte centraal: lineaire geleidingen als basis van elke automatiseringsoplossing. Aan het debat namen onder meer leden van Fimop (Bosch RexRoth, Vermeire Motion) en Belgitrans (Rotero, Tas&Co) deel. Wat zijn kansen en bedreigingen?

11 - FIMOP Fimop verruimt en reikt hand aan mechatronica

19 - PARTNERSHIP Integrated Drive Systems (IDS)

23 - ENERGIE-EILAND Energie opslaan in een kunstmatig eiland


Belgische beroepsvereniging voor industriële aandrijftechnieken (mechanisch, elektrisch, mechatronisch en hydro-dynamisch)

vzw FIMOP Tel: +32 (0)2 640 77 35 Fax: +32 (0)2 640 84 80 info@fimop.be www.fimop.be

vzw BELGITRANS Tel: +32 (0)2 534 15 15 info@belgitrans.be www.belgitrans.be

RAAD VAN BESTUUR Yves Meulenijzer: Voorzitter Jo Verstraeten: Ondervoorzitter Marcel De Winter: Secretaris Philippe Consiglio: Penningmeester Hugues Maes: Bestuurder Paul Vermeiren: Bestuurder Jean-Pierre Vanderkelen: Bestuurder

RAAD VAN BESTUUR Geert Heyvaert, MGH NV Ludo De Groef, ESCO DRIVES NV Luc Van Hoylandt , ACT IN TIME SPRL Luc Roelandt, GKN STROMAG BENELUX NV Bart Vanhaverbeke, VOITH TURBO NV Steven Cassiers, SIEMENS NV Dick ter Welle, HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV

TOEZICHTHOUDERS Jean Schauss, Atlas Copco Maciej Szygowski, Doedijns Fluidap

TOEZICHTHOUDERS Marc Goos, Transmo

COMMISSIES Confederatie Toetredingen Algemene voorwaarden CETOP Onderwijs - IHP Events & Beurzen Repertorium Tijdschrift Automation-HP MARCOM GROUP MARKTONDERZOEK - HYDRAULICA - PNEUMATICA - AFSLUITERS E-News - Webstek Beroepsethiek

COMMISSIES MARKETING EXPOSITIONS LEDENWERVING MEDIA WEBSITE

LEDEN 2014 ABFlex Group ASCO NUMATICS BENELUX Atlas Copco Compressors Boge Compressors BOSCH REXROTH Brevini Fluid Power BURKERT CONTROMATIC CLIPPARD EUROPE CQS TECHNOLOGIES COMPAIR GEVEKE DECLEER-GAELENS & PARTNERS Doedijns Fluidap DONALDSON ULTRAFILTER EFC ERIKS + BAUDOIN Euregio Hydraulics FESTO BELGIUM FLUIDTECH GATES EUROPE Hansaflex HYDAC HYDRAULIC ASSISTANCE HYDRAUMEC INTERNATIONAL HYDRAUVISION Hydro Tools INGERSOLL RAND BENELUX IPAR Industrial Partners b.v. K-FLEX Manuli Fluiconnecto nv NORGREN PALL BELGIUM PARKER HANNIFIN PIRTEK BENELUX Poclain Hydraulics PROTEC NV REM B SERVICE HYDRO SMC PNEUMATICS Stäubli TESTO VAN DE CALSEYDE VB Parts Hydraulic VAMECO VEMOFLEX Vermeire Motion WTS Hydraulics

LEDEN 2014 ABB - ASEA BROWN BOVERI NV ACT IN TIME SPRL ATB AUTOMATION NV AVD BELGIUM SPRL AZ HOLLINK BELGIUM BVBA BAUER GEAR MOTOR BEGE AANDRIJFTECHNIEK BVBA BENZLER BRAMMER NV BREVINI BENELUX CET MOTOREN NV ERIKS NV - ERIKS+BAUDOIN ESCO DRIVES NV GKN SERVICE BENELUX GKN STROMAG BENELUX NV HABASIT BELGIUM NV HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV KTR BENELUX BV MGH NV MOTOREN FRANCOYS OPTIBELT GMBH RB SOLUTIONS RENOLD PLC ROTERO BELGIUM BVBA SEW - EURODRIVE BELUX NV SIEMENS NV SKF BELGIUM NV/SA TAS L & CO BVBA TRANSMO NV VIALEC BVBA VOITH TURBO NV WEG BENELUX NV YASKAWA EUROPE GmbH

Hydropneuma

MAART 2014

BELGITRANS

Belgische Verenigingen van Fabricanten, Invoerders en Verdelers van Materiaal voor Industriële Hydraulica, Pneumatica, Automatisatie en aanverwante technieken. Lid van het Europese comité CETOP

195

FIMOP

Dé referentie voor industriële automatisering

Omslagverhaal

COLOFON SECRETARIAAT C. VAN KERCKHOVENSTRAAT 106 B- 2880 BORNEM Tel Fimop: +32 (0)2 640 77 35 Tel Belgitrans: +32 (0)2 640 84 32 Fax: +32 (0)2 640 84 80 automation@hydropneuma.be www.hydropneuma.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Yves Meulenijzer, FIMOP p/a KHNB, Louisalaan 500, B 1050 Brussel REDACTIECOMITE Ing. René Decleer, Ing. Roger Stas, Steven Cassiers, Yves Meulenijzer REALISATIE CxO Europe C. VAN KERCKHOVENSTRAAT 106 B - 2880 BORNEM PUBLICITEIT Dirk Vermant – gsm: +32 (0)477 270 787 e-mail: dirk.vermant@cxonet.be Redactie Arn Borstlap - tel: +32 (0)2 640 77 35 e-mail: automation@hydropneuma.be DRUKKERIJ Artoos, Kampenhout

8 - “Geen hokjesdenken meer, maar integratie” Debat over lineair techniek. In deze editie staat het mechanische gedeelte centraal: lineaire geleidingen als basis van elke automatiseringsoplossing. Aan het debat namen onder meer leden van Fimop (Bosch RexRoth, Vermeire Motion) en Belgitrans (Rotero, Tas&Co) deel. Wat zijn kansen en bedreigingen? (Beeld: Bosch RexRoth)

Inhoud REPORTAGE Veilige laadlift voor binnenvaart

p.7

DEBAT “Geen hokjesdenken meer, maar integratie”

p.8

REPORTAGE FIMOP te gast bij Victor Buyck Steel Constructions p.13

REPORTAGE Mega Jack zet wereldrecord neer

p.16

Verspreiding 7.500 ex. NL + 3.500 ex FR ABONNEMENT: prijs: 60 euro Automation Magazine is een uitgave van de beroepsverenigingen Fimop en Belgitrans. De advertenties in Automation Magazine worden ter goedkeuring aan het redactiecomité voorgelegd. Alle advertenties die betrekking hebben op de technieken en de producten voor industriële automatisering komen in aanmerking voor publicatie. Alle artikels en berichten in de redactionele bijdragen van dit tijdschrift werden door de redactie geselecteerd. Zij verschijnen gratis en bevatten geen advertenties. De auteurs zijn verantwoordelijk voor hun teksten.

ACTUALITEIT Partnership Siemens en Vermeire Motion

p.19

EXPO Automatica 2014: Food in Focus

p.29

Volgend nummer: juni 2014 AUTOMATION paraît aussi en français Lid van de Unie van de uitgevers van de Periodieke Pers.

ACTUALITEIT

ISSN 0773-6252 Copyright FIMOP 2014

195 - MAART 2014 - P 3

p.33


Voorwoord

Arbeid verliest stilaan terrein ten opzichte van machines en robots Wanneer u dit leest, ligt de winter alweer achter ons en kunnen we ons verwarmen aan de gedachte dat de lente komt. Klimatologisch hadden we niet te klagen met uiterst zachte temperaturen en geen winterellende op de baan. Bij de ondernemers daalde de temperatuur helaas ver onder nul. De overhaaste invoering van het eenheidsstatuut deed weer menig bedrijfsleider twijfelen over de te volgen strategie. Gelukkig zijn we een volk van optimisten, blijven we niet te lang stilstaan bij de mindere kanten en gaan we op zoek naar lichtpunten waaraan we ons optrekken om een tandje bij te steken. Tijdens MNE 2014, Metals Network Event, in Kortrijk expo, viel bij verschillende standhouders een licht optimisme te rapen. De beurs klokte af op 2.800 bezoekers, bijna 30% meer dan de editie 2012. Dit wijst op een groeiende interesse in gereedschapsmachines, typische investeringsgoederen in de omgeving van de machinebouw en toeleveringsbedrijven. Daarmee zijn we aanbeland bij een ander hot item van dit moment, de robotisering van de maatschappij en industrie. Robots hebben al decennia het werk van vele werknemers in een groot aantal industriële sectoren overgenomen, maar de nieuwe golf van technologische ontwikkelingen bedreigt nu ook de tewerkstelling in banen die tot nu toe immuun leken voor automatisering. Wetenschappers van de University of Oxford, hebben berekend dat in de Verenigde Staten maar liefst 47 procent van de bestaande beroepstypes mogelijk bedreigd worden door de concurrentie van robots. Waar de machines in het verleden enkel werden ingezet voor repetitief en vaak afstompend routinewerk, zijn ze vandaag in staat om meer flexibele taken en taken die een zekere intelligentie vereisen, tot een goed eind te brengen. Creativiteit en sociale vaardigheden worden belangrijke troeven voor wie zich wil handhaven op de arbeidsmarkt. Dichter bij huis lijkt het erop dat machine-automatisering en robots de enige uitweg vormen om de productiviteit nog verder op te drijven en de productie betaalbaar te houden. Onze aanhoudende drang naar een hogere P 4 - 195 - MAART 2014

levensstandaard en meer sociale verworvenheden, heeft ervoor gezorgd dat arbeid stilaan terrein verliest ten opzichte van machines en robots. Het keerpunt is bereikt waarbij een mechatronisch systeem zichzelf niet alleen terugbetaalt door precisie en kwaliteit, maar nu ook via de “total cost of ownership”. Deze evolutie zet zich niet alleen door bij ons. Ook in China, waar de bevolking stap voor stap beter opgeleid en mondiger wordt, verdwijnen veel industriële jobs als gevolg van robotisering. De huidige generatie van productiemachines en robots zijn snel en nauwkeurig, worden niet moe en staken nooit. Gelukkig zijn er nog steeds mensen nodig om ze alsmaar beter te maken en draaiend te houden. Deze editie van Automation Magazine is de start van een driedelige reeks rond lineaire aandrijftechniek, een andere vorm van robotisatie die wel eens onderschat wordt en de basis vormt van veel machines. We starten met de technische fundering, lineair techniek, om in een volgende uitgave dieper in te gaan op de brede waaier van aandrijftechnieken. In het septembernummer sluiten we dan af met besturingen en toepassingen. Medio februari verzamelden we een aantal actoren uit de Belgische lineair techniek voor een boeiend ontbijtdebat, het relaas lees u op pagina 8. Verderop in dit nummer maken we kennis met Victor Buyck Steel Constructions, onze gastheer tijdens de halfjaarlijkse FIMOP ledenvergadering van december 2013. Onder de vorm van interactieve sessies werd de mening gepeild van de leden rond de thema’s Opleiding, Automation Magazine, Marktcijfers en Fimop 2020. Opvallend was de unanieme wens om Fimop te verruimen over de grenzen van pneumatiek en hydrauliek heen. Via deze weg doen we een oproep naar bedrijven uit de aandrijving en automatiseringsector, om deel te nemen aan de nieuwe Fimop werkgroep “mechatronica”. Maak vrijblijvend kennis met de werking als belangenvereniging en werk mee aan actuele thema’s. Yves Meulenijzer Voorzitter FIMOP yves.meulenijzer@fimop.be n


BEDRIJFSPROFIEL

Stäubli Robotics

Mechatronica-expert Stäubli Benelux, lid van FIMOP, is een dochteronderneming van de internationale Stäubli Group en omvat drie divisies die mechatronica als gemeenschappelijke noemer hebben: Robotics, Connectors en Textile. Door continu te werken aan ontwikkeling, productie en service in markten waar hoge productiviteit vereist wordt, bouwen we al meer dan een eeuw aan onze competentie en ervaring op het gebied van mechatronica. Sinds 1982 heeft Stäubli een gerespecteerde Robotics divisie uitgebouwd die de manier van werken in duizenden bedrijven heeft getransformeerd. Onze engineering, service en support worden gekenmerkt door consistentie, doeltreffendheid en betrouwbaarheid. De vereisten voor automatiseren zijn universeel, ongeacht het type industrie of applicatie. Doorheen het uitgebreid gamma leveren Stäubli robots uitgesproken technische voordelen: compactheid, breed werkbereik, hoge snelheid, precisie, resistentie in alle omgevingen en bovenal flexibiliteit om een groot aantal taken uit te voeren. Toch blijft elk industrietype uniek. Daarom heeft Stäubli een reeks gespecialiseerde robots ontwikkeld die voldoen aan de specifieke noden van volgende domeinen: stericlean, high speed machining, humid environment, paint, plastic en cleanroom.

4- en 6-assige robots Ons gamma omvat 4- en 6-assige robots met hefvermogen van 0,5 tot 250 kg. De meest recente innovatie is de TP80 Fast Picker, een ultrasnelle 4-assige robot voor standaard pick & place toepassingen. Deze innovatieve serie pickers bereikt snelheden van meer dan 200 picks per minuut en biedt meer flexibiliteit tegen een lagere kost in alle sectoren. Het Robotics team van Stäubli Benelux ondersteunt bij elke fase van de integratie van een robotcel: keuze van de integrator indien nodig, keuze van het type robot, uitvoeren van simulaties, voorzien in opleiding en service na verkoop.

Stäubli Connectors Stäubli is één van de wereldleiders in snelkoppelingen voor alle types vloeistoffen, gassen en elektriciteit. Onze producten omvatten enkel- en meervoudige connectoren, tool changers en QMC systemen die steeds dezelfde kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid combineren.

Als erkend expert in het veilig en snel connecteren van vloeistoffen, gassen, hydrauliek en elektriciteit biedt Stäubli zowel een uitgebreid gamma standaard snelkoppelingen als heel gespecialiseerde koppelingen voor alle circuittypes en toepassingen. Of u nu nood heeft aan clean break, veiligheids- of full flow koppelingen, onze producten leveren steeds sterke prestaties en hoge betrouwbaarheid. Stäubli snelkoppelingen voldoen aan de strengste eisen qua veiligheid, dichtheid en betrouwbaarheid. De beproefde veiligheid van de Stäubli producten beschermt de operatoren op hun werkplek. De clean-break technologie geïntegreerd in onze snelkoppelingen draagt bij tot een veilige en nette werkomgeving. Multi-Contact vormt een apart merk binnen de Connectors divisie en omvat alle soorten elektrische connectoren gebaseerd op de gepatenteerde Multilam technologie. Onze multi-connectie systemen bieden talrijke combinaties van connecties, diameters, debieten en dichtingen op één plaat. Verschillende energie- en vloeistofstromen kunnen gelijktijdig verbonden worden zonder risico op fouten of invloed op debiet en dichtheid. Indien u een oplossing op maat nodig heeft, ontwikkelen we samen een multi-koppelingsplaat om de efficiëntie van uw specifieke toepassing te optimaliseren. Specifiek voor de kunststofindustrie biedt Stäubli oplossingen om de omsteltijden van matrijzen te minimaliseren zodat de efficiëntie drastisch verhoogd wordt. Deze Quick Mould Change (QMC) systemen kunt u bekijken op www.quick-mould-change.com. De synergie tussen de divisies Robotics en Connectors komt naar voor in het Stäubli tool changer aanbod. Onze tool changers, zowel voor kleine als grote hefvermogens, zorgen voor gebruiksvriendelijke en toch krachtige automatisering en productiviteit in een hele reeks toepassingen. n Stäubli Benelux N.V. Meensesteenweg 407-409 8501 Bissegem +32 56 36 40 00 +32 56 36 40 10 benelux@staubli.com www.staubli.be

195 - MAART 2014 - P 5


TOEPASSING

In samenwerking met Siemens ontwikkelde Knauf Engis een duurzaam laadsysteem voor binnenvaarttransport.

Veilige laadlift voor binnenvaart Al sinds 1974 produceert Knauf bouw- en isolatiematerialen in Engis, nabij Luik. Knauf ontwikkelde de mechaniek voor een nieuwe laadlift om het transport van gips voortaan via binnenvaartschepen in plaats van vrachtwagens te organiseren. Voor de aandrijvingstechnologie van z’n innovatief laadsysteem deed het bedrijf een beroep op Siemens. Knaufs keuze voor meer binnenvaarttransport bracht verschillende technologische uitdagingen met zich mee. Zo moest het laadsysteem zich kunnen aanpassen aan hoogteverschillen tot wel twee meter. “Het laadplatform moet vanop kadeniveau kunnen afdalen tot op de hoogte van de boot, die tijdens het laden steeds dieper in het water komt te liggen,” verduidelijkt Jean-Bernard Charneux, Accountmanager Drive Technologies bij Siemens. Om in deze omstandigheden een perfect gesynchroniseerd laadproces te verzekeren, ontwikkelde Siemens een automatiseringsoplossing op maat van de mechaniek die Knauf uittekende. Zo werden verschillende sensoren op een modulair I/O-station van het type SIMATIC ET 200M gekoppeld. Deze sensoren waken over de relatieve hoogte van het laadplatform ten opzichte van de te laden boot. Via een wifi-systeem worden de nodige gegevens vervolgens automatisch naar de SINAMICS S120-Motion Control drives en standaard motorreductoren gestuurd. Zo stemt het aandrijvingssysteem de kracht en snelheid van de liftmotoren efficiënt af. Door de remenergie op het netwerk te recupereren, wordt het rationeel energiegebruik van het laadsysteem geoptimaliseerd. Dankzij het Integrated Drive Systems-concept (IDS) van Siemens werden drives, motoren en motorreductoren bovendien naadloos op elkaar afgestemd. Deze integratie van aandrijftrein en automatiseringsomgeving zorgt voor maximale productiviteit, beschikbaarheid en efficiëntie gedurende de hele systeemlevenscyclus.

Safety first ! Naast een geïntegreerd drive- en automatiseringssysteem ging ook de nodige aandacht naar Safety Control. “Een optimale veiligheid verzekeren, zowel voor de bediening als de aandrijving, was van bij het begin een topprioriteit”, vertelt Michel Filipovic, productiedirecteur bij Knauf. “Dankzij de vlotte samenwerking met Siemens is het laadsysteem volledig afgestemd op onze veiligheidsnormen.” De modulaire safety controllers van Siemens – van het type SIMATIC S7-300 Fail-safe – sturen zowel standaard- als fail-safesignalen uit vanop een en dezelfde PLC en zijn voorzien van een groot aantal beveiligingsmechanismes. Niet alleen staan ze in voor de juiste remspecificaties; het wifi-systeem en mobiel besturingspaneel – de SIMATIC Mobile Panel 277(F) IWLAN – maken de laadlift ook bedienbaar vanop afstand. Dit unieke besturingspaneel met noodstopfunctie communiceert met de PLC via draadloze SCALANCE-aansluitpunten in plaats van connectieboxen. Tal van sensoren detecteren of het laadplatform steeds de juiste hoog-

Knauf Engis ontwikkelde een laadsysteem voor binnenvaarttransport. te en snelheid aanhoudt, en of het al dan niet gebruiksklaar is. Zo kan de lift bijvoorbeeld nooit zonder laadvracht worden geactiveerd. Een hulpsysteem staat bovendien steeds stand-by om bij eventuele uitval het proces over te nemen. “Sinds het eerste laadproces in juli vorig jaar hebben we de nieuwe laadlift probleemloos kunnen inzetten,” vertelt Filipovic. “Siemens stond bovendien voortdurend klaar met flexibele en competente teams om indien nodig ondersteuning te bieden.”

Milieuvriendelijk transport Het gloednieuwe, gepatenteerde liftsysteem van Knauf is niet alleen uniek in zijn soort, het levert ook een aanzienlijke bijdrage aan het milieu. “Niet alleen kunnen we dankzij ons innovatief laadsysteem de laadtijd optimaliseren tot 100 paletten per uur, we verlagen ook indirect onze CO2-uitstoot”, aldus Filipovic. “Door binnenvaartransport te organiseren, zullen er jaarlijks 3.000 vrachtwagens minder op onze autosnelwegen rijden. Zo schroeven we ons mazoutverbruik van 2,85 liter per ton geleverd product terug naar 1,5 liter. Het binnenvaarttransport is bovendien goed voor drie keer minder CO2-uitstoot wat productlevering betreft. n 195 - MAART 2014 - P 7


DEBAT

Debat lineair techniek (I)

“Geen hokjesdenken meer, maar integratie” In de reeks van drie debatten organiseerde Automation Magazine een eerste debat over lineair techniek. In deze eerste editie staat het mechanische gedeelte centraal: lineaire geleidingen als basis van elke automatiseringsoplossing. Aan het debat namen onder meer leden van Fimop (Bosch RexRoth, Vermeire Motion) en Belgitrans (Rotero, Tas&Co) deel. Wat zijn kansen en bedreigingen?

De deelnemers Maxime Vansichen (bedrijfsleider Vansichen Lineairtechnik): “Wij bieden een algemeen gamma van componenten voor lineaire bewegingen, doen zelf ‘customized engineering’ om modules te ontwikkelen, om in een latere fase het lineaire gedeelte van een machine of installatie te ontwerpen en te bouwen.”

Rudi Sys (manager factory automation Bosch-RexRoth). “In ons programma van bewegings- en montagetechnologieën bieden we de klassieke lineaire technieken aan, van geleidingen tot modules. Ook een gamma van aluminiumprofielen tot besturingstechnieken.”

Lieven Gyssels (application engineer Schaeffler Belgium): “Schaeffler ontwikkelt en produceert met de merken INA, LuK en FAG precisieproducten voor alles wat beweegt in machines, installaties, motorvoertuigen en in de lucht- en ruimtevaart, zowel op rotatief als lineair gebied.”

De banalisering van de lineair techniek YM: “Wat me zorgen baart, is dat de lineair techniek vaak wordt gebanaliseerd en gereduceerd tot ‘een bout en een moer’ die men uit een catalogus kiest. Er is nood aan sensibilisering. Onder meer binnen Fimop willen we daar binnen een van onze werkgroepen werk van maken.” GM: “Mee eens, het belang van het totale mechanisch gedeelte in het mechatronica-verhaal wordt vaak onderschat.”

P 8 - 195 - MAART 2014

Yves Meulenijzer (business unit manager Vermeire Motion): “Wij bundelen ervaring in elektromechanische aandrijving & lineairtechniek met inzicht in sturing en elektronica, kortweg mechatronica. We zijn verdeler van SNRlineair en THK.”

Guy Mertens (commercieel directeur Rotero): “In ons gamma zitten lineaire onderdelen voor elektrische aandrijvingen. We ontwerpen, ontwikkelen en produceren oplossingen op het gebied van mechatronica. Wij richten ons o.a. op apparatenbouw en tot de kleinere vermogens.” Stan Vissers Stan Vissers (sales engineer Tas & Co): “We hebben een gamma lineaire modules zowel voor nauwkeurige positionering als voor handling toepassingen, met onder meer standaard lineaire modules, compact lineaire modules en meer-assen systemen.”

YM: “Net door die banalisatie komt het bijvoorbeeld voor dat de mechanische medewerker gaat overdimensioneren met als gevolg dat de hele aandrijftrein groter wordt, met als gevolg een zwaardere reductor, meer energieverliezen, enzovoort.” RS: “Ik ben het eens met die banalisering. Dat is jammer, want een energiezuinig design begint mechanisch, dat is de basis.” MV: “Wat we zeker in de gaten moeten houden is de normering. In Duitsland bedenken belangrijke spelers nieuwe ES-normen voor systemen.


DEBAT

RS: “Klopt, maar ook veiligheidstechnisch bestaan er voor elke component bepaalde waarden die in de veiligheidsberekening moeten worden meegenomen. Fabrikanten kunnen daar niet om heen.

Welke uitdagingen en bedreigingen zien jullie? MV: “Ik zie twee uitdagingen. Dat zijn enerzijds onze Aziatische collega’s die veel standaard producten in de assen en de kogelbussen kopiëren. Als de nieuwe normering er doorkomt, zal de lat een stuk hoger liggen waardoor deze bedreiging wordt tegengegaan. Daarnaast zie ik een bedreiging in de robotica. Robots kunnen veel overnemen. Uit studies blijkt dat in 2020 de robotmarkt groter zal zijn dan de huidige pc-markt. Al besef ik dat de lineaire geleidingen in het hart van het werktuigmachine er nog altijd zijn. Daar hebben ze nog geen robots voor gevonden.” YM: “Toch merk ik dat een aantal robots uit de productie verdwijnen, ten voordele van lineaire systemen. Sommige bedrijven zijn te euforisch geweest en stellen vast dat er te weinig knowhow is rond de klassieke robottechnologie in het algemeen. De menselijke factor is in het voordeel van de lineairtechniek, en dan met name de beschikbaarheid van servicetechnici, met kennis van de klassieke PLC-techniek.” GM: “Ook het onderhoudsaspect zie ik als een uitdaging. Er zijn nieuwe technieken die het gebruiksgemak bevorderen maar daarom nog niet het onderhoud. De uitdaging van de producerende bedrijven ligt in het continueren van de bestaande machines. Het onderhoudsaspect en de ‘keep it simple’ gedachte zijn daarin belangrijk.” YM: “De basis van een machine wordt vaak vergeten. Je moet kijken naar de onderliggende structuur van zo’n railgeleiding, die is anders dan bij een rollergeleiding. Er wordt wel gekeken voor een voldoende krachtige motor, of naar een snelle stilstand wanneer iemand de noodknop zou induwen. Maar wie bekommert zich over de impact hiervan op de geleiding?” RS: “De motor mag dan wel perfect geregeld zijn, maar welk effect is er op de levensduur, de opwarming, enzovoort?” LG: “Als je het maximum uit uw machine wilt halen, begin dan bij de afzonderlijke basiscomponenten.”

Uit het hokjesdenken treden MV: “Eigenlijk staan onze bedrijven te weinig open om extra competentie of kennis op engineeringgebied in te huren of partnerships aan te gaan. Een boekhouder die een bepaalde competentie op het gebied van wetgeving mist, gaat toch ook elders zijn kennis zoeken, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen.” RS: “Dat is net de problematiek met de mechatronica. Als wij over een module met een servo-aansturing praten, dan komen we bij de technische medewerker of bij de mechanische man terecht, maar we missen de overlappende persoon die een overview heeft.”

Photo: Bosch RexRoth naast een uitgebreid programma ook gedetailleerd advies van belang. Ik wil iedere machinebouwer oproepen om ons, of een andere partner, in te schakelen bij het engineeringgedeelte. Of het nu rotatief of lineair is: schakel ons op tijd in, het zal veel moeite achteraf besparen.”

Weet wat je wil als klant RS: “Een van onze speerpunten is het gebruiksgemak en de eenvoudige inbedrijfname. Als je als klant in de ontwerpfase weet wat je nodig hebt, ben je op de goede weg. Want vervolgens kunnen we dan het mechanisch systeem definiëren en in een volgende stap het elektrisch systeem afstemmen op de mechanische eigenschappen, met eventueel een aantal vereenvoudigingen naar ingebruikname of naar gebruik. Dat is perfect mogelijk. De meeste geleidingen wijken qua karakteristieken nauwelijks van elkaar af. Bij een module, gemotoriseerd met een servo-aandrijving, kan het identificatienummer van die module meegenomen worden in de software. Hierdoor zijn alle mechanische eigenschappen meteen bekend. Onze servo’s werken met een meetsysteem met een geïntegreerde chip. Wanneer de drive wordt aangesloten, weet hij perfect wat er zal gebeuren en worden instellingen overgenomen. Bij inbedrijfname is dan het grootste deel van het werk al gedaan omdat het mechanisch aspect mee geïntegreerd is. Dat is zeker een stap in de goede richting.” YM: “Het volstaat niet om enkel de parameters van de module in de software te hebben. Ook de terugkoppeling is nodig want de keuzes die je ‘onderweg’ maakt, moeten afgetoetst worden. Ook de montage heeft een invloed op het eindresultaat. Denk daarbij aan bewerkingsfouten in het machinebed of uitlijnfouten. Seriematige productie van lineaire modellen bieden een uitweg.” MV: “Ik wil nog even terug komen op wat ik net zei. We moeten naar een structuur van projectmanagement evolueren door in de ontwerpfase een team te maken, waarin alle disciplines samenzitten. Het is dan de projectleider van de machinebouwer die dit kan coördineren. Zo moeten we verder in België. Geen hokjesdenken meer, maar integratie.”

RS: “Daarom: laat ons meedenken, laat ons toe in de projecten.”

SV: “Het afstemmen van de verschillende componenten in een project gebeurt nog te weinig.”

LG: “Mee eens, om steeds de juiste lineair geleiding te vinden, is

GM: “Ik heb de indruk dat de ontwerpers zich niet altijd bewust

195 - MAART 2014 - P 9


DEBAT

zijn van de beschikbaarheid van de toeleverancier en hun knowhow. Ze willen snel alles zelf uitzoeken, vaak met de hulp van het internet.” YM: “Een niet te verwaarlozen factor is het rendement van de machinebouwer. Al te vaak worden problemen pas vastgesteld tijdens de assemblage en het testen. Pas dan brengt men alle partijen samen. Indien men reeds vroeg in het ontwerp alle partners aan tafel brengt, verkleint men niet alleen de risico’s en wordt de uitkomst van het project voorspelbaar. Het inschakelen van gespecialiseerde kennis die beschikbaar is bij de partners-leveranciers is een eerste stap richting “integrated engineering” waarbij de meest optimale componenten en oplossingen samen worden gebracht. Hierdoor verlaagt de ontwerpkost, verkorten de doorlooptijden en versnelt de ingebruikname, factoren die een gunstig effect hebben op het rendement van de machinebouwer.” MV: “Door de daling van de beschikbare engineeringscapaciteit zullen onze klanten verplicht worden om deze structuur vaker te hanteren en op zoek te gaan naar geïntegreerde oplossingen.”

Innovatie en nieuwe materialen GM: “Wat we nog niet hebben aangeraakt, is het innovatieve karakter van onze industrie. De ‘parels’ zijn diegenen die zich specialiseren en innoveren. Techniek leidt naar innovatie. Ook in mijn business die zich op de apparatenbouw richt, zijn er innovaties, en maakt men gebruik van nieuwe materialen zoals kunststof. Mechanica heeft wel degelijk een innovatief karakter.” YM: “Het zoeken naar innovaties, naar partnerships, integratie, grenzen overstijgen, het clusteren van bedrijven. Ik ben aangenaam verrast dat we op dezelfde golflengte zitten. Overigens is het in Nederland meer van tel om sneller partners te zoeken, al van bij de ontwerpfase.”

Photo: Schaeffler RS: “Samengevat, de banalisering van de mechanica, en van de lineaire componenten die worden gebruikt, is een feit. Maar wij, en dan bedoel ik de bedrijven rond de tafel, bieden meer dan dat. Wij zijn specialisten die aan de machinebouwers een toegevoegde waarde kunnen bieden. Maak er gebruik van, zou ik zeggen.” n

Van links naar rechts: Lieven Gyssels (Schaeffler Belgium), Maxime Vansichen (Vansichen Lineairtechnik), Yves Meulenijzer (Vermeire Motion), Stan Vissers (Tas & Co), Guy Mertens (Rotero) en Rudi Sys (Bosch-RexRoth).

P 10 - 195 - MAART 2014


Actualiteit

FIMOP verruimt en reikt de hand aan mechatronica Tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering konden de FIMOP-leden zich uitspreken over de toekomst van hun belangenvereniging.Twee belangrijke items kwamen duidelijk naar voor. Ten eerste is een ruime meerderheid gewonnen voor een verruiming van FIMOP richting mechatronica en aandrijftechniek. Aan de andere kant is er behoefte aan gespecialiseerde werkgroepen rond de diverse technieken die onder de koepel van FIMOP vallen. Om die reden heeft de raad van bestuur medio februari het licht op groen gezet voor de oprichting van 5 werkgroepen rond de volgende domeinen:

Compressors Mechatronics Valves

• Vakgroep Compressoristen • Vakgroep Hydraulica • Vakgroep Pneumatica • Vakgroep Afsluiters • Vakgroep Mechatronica

Pneumatics Hydraulics

Ook niet-leden zijn welkom ! De vakgroepen staan open voor zowel FIMOP leden als niet-FIMOP leden die graag zouden kennismaken met de werking van FIMOP. Het staat bedrijven vrij om deelnemers af te vaardigen naar meerdere vakgroepen. Zij zullen 4 keer per jaar samenkomen en autonoom actiepunten vastleggen en ten uitvoer brengen.

Kom kennismaken Wij nodigen u daarom vriendelijk uit om vrijblijvend kennis te maken met onze nieuwe werking en de opstart van de werkgroepen. Dit gebeurt tijdens onze ontbijtvergadering op 24 april om 7u30 in hotel Holiday In Brussels Airport (adres: Holidaystraat 7, 1830 Diegem)

Informatie Neem contact op met een van de bestuurders van FIMOP. U vindt hun contactgegevens op de site www.fimop.be n

195 - MAART 2014 - P 11


P 12 - 195 - MAART 2014


Reportage

FIMOP te gast bij Victor Buyck Steel Constructions Victor Buyck Steel Construction in Eeklo is het grootste staalconstructiebedrijf in België. Het bedrijf maakt en monteert stalen constructies voor sluizen, bruggen, kantoor- en overheidsgebouwen en industriële complexen. De leden van FIMOP maakten kennis met dit Europees topbedrijf tijdens de ledenvergadering eind vorig jaar. Victor Buyck maakt onder meer stalen spoorweg- en kanaalbruggen, basculebruggen, constructies voor kantoorgebouwen, voetbalstadia en shoppingcentra maar ook componenten voor mechanische, hydraulische en elektrische toepassingen. Bekende constructies in Belgë zijn onder meer de spoorwegbrug van Schaarbeek, de brug over het Albertkanaal in Grobbendonk en het nieuwe havenhuis in Antwerpen.

45.000 ton staal per jaar De leden van Fimop kregen na een kort inleidend woordje van CEO Wim Hoeckman een rondleiding op het terrein. Met een productiecapactiteit van circa 45.000 ton is dit bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler in de staalbouwsector. De afgelopen jaren heeft het bedrijf de eigen engineeringafdeling sterk uitgebreid en gemoderniseerd. De engineers worden vanaf de conceptfase bij een project betrokken en verzorgen zelf de werkhuistekeningen en de montagestudie en de meest recente reken-, planning- en tekensoftware. Hun met CAD-CAM uitgeruste werkstations zijn rechtstreeks gelinkt met de computers in de fabricage-afdeling. Via een interchange zijn ze verbonden met de klanten. In Eeklo bevinden zich de kantoren en beschikt het bedrijf over ruim 42.000 m2 productieruimte. Hier worden staalstructuren geproduceerd tot een maximum lengte van 45m, een hoogte van 4m en een breedte van 9m. De productiesite in Wondelgem bedraagt 20.000m2 en 90.000m2 voorassemblage. Via het kanaal Gent– Terneuzen kan het bedrijf grote staalconstructies (tot 1.500 ton) verplaatsen.

Themagroepen

Europese referenties Staalconstructiebedrijf Victor Buyck Steel Construction heeft mooie referenties zoals de opvallende Swiss Re Building in Londen (zie foto) en het gebouw voor JTI Japan Tobacco International in Genève. n

Deze locatie was dan ook een prima plaats om verdere FIMOPplannen te bespreken, zoals de organisatie van het Indumation Network Event dat in september zal plaatsvinden in Leuven. Tijdens het interactieve gedeelte bespraken de leden, in vier themagroepen en onder leiding van de Raad van Bestuur, specifieke thema’s. Kwamen onder meer aan bod: opleidingen, Automation Magazine en de verruimingsoperatie 2020. Vice-voorzitter Jo Verstraeten vond deze interactieve aanpak geslaagd. “Het doel was om de kennis die leeft bij onze leden te delen, omdat zij over relevante input beschikken voor verdere acties. Het was de eerste keer dat we deze manier van werken toepasten, maar deze interactieve besprekingen zijn een kans om als vereniging verder te groeien.”

195 - MAART 2014 - P 13


P 14 - 195 - MAART 2014


CASE STUDY

Computergestuurde grijperhanden op verpakkingsmachines Deze wisselaar voor werkstukdragers van Gerhard Schubert GmbH kan als eerste in zijn soort volautomatisch computergestuurd grijperhanden voor verpakkingsmachines vervangen. Een van de centrale componenten is de VUVG-ventielbatterij van Festo. Zo werken de TLMverpakkingsmachines (Top Loading Machine) bijzonder efficiënt. Klein, groot, rond, hoekig, uit aluminium, verschillende soorten folies, karton en lijmen - nooit eerder waren de verpakkingen voor levensmiddelen zo divers als nu. Dat komt niet alleen door de strenger geworden eisen op het vlak van hygiëne maar ook doordat de verpakking uitgegroeid is tot een onderdeel van de marketing van producten en ondernemingen. Deze ontwikkeling leidt bij de fabrikanten tot een nood aan hoogwaardige verpakkingsmachines. Ze moeten steeds sneller, flexibeler en ook compacter zijn. Zo is ook de ‘hand’ van de TLM-P3 robot van Schubert door de jaren heen een stuk complexer geworden. Naast zijn hoofdtaak, namelijk het vastklemmen van werkstukken, moet de robothand nog aan vele andere vereisten voldoen. Daartoe behoren onder meer de overdracht van energie en data naar sensoren en ventielen op het gereedschap. Hij geeft ook de eventuele codes door. Maar naarmate de robotten en grijperhanden complexer worden, wordt het ook steeds moeilijker om ze te vervangen. Gerhard Schubert GmbH vond dat de tijd rijp was voor een volautomatische formaatwissel door middel van een automatische wisselaar.

Transport in enkele seconden tijd Het wisselproces beschikt over een eigen voeding en is erg eenvoudig van principe. In de nieuwe wisselaar neemt de TLM-P3 robot het stuk gereedschap dat geschikt is voor het desbetreffende product uit een kast op Europalet-formaat en brengt het naar een TLM-transmodule. Als eerste transrobot ter wereld kan de transmodule zich vrij bewegen op de wegen van een verpakkingsmachine. Hij wordt aangedreven door een servomotor die via een tandwiel in een tandheugel past. De energietoevoer en de gegevensoverdracht gebeuren inductief. De transmodule brengt het gereedschap met een precisie van +/- 0,1 mm naar de plaats van bestemming. Bij een versnelling van maximum 0,5 g-kracht wordt het doel in secon-

Dankzij de nieuwe, volautomatische grijperhand kan het formaat aangepast worden in 4 minuten.

den bereikt. Het halen en transporteren van de grijperhand neemt slechts ongeveer 40 seconden in beslag. De verpakkingsmachine is onmiddellijk klaar voor het nieuwe formaat.

Voorsprong door een minimale footprint De centrale interface van de automatische wisselaar is de VUVGventielbatterij. Deze brengt op een snelle en betrouwbare manier energie en stuurcommando’s over. En hij is erg klein in omvang. De minimale footprint ondersteunt de compacte constructie van de automatische grijperhandwisselaar en maakt montage rechtstreeks op de cilinder mogelijk. Een doorvoercapaciteit van wel 100% meer dan de gebruikelijke ventielen zorgt voor een hoge energiedichtheid bij een drukbestendigheid tot 10 bar. Ook de veelzijdige modulaire opbouw van de ventielbatterij was een voordeel bij de ontwikkeling van de automatische grijperhandwisselaar door Schubert. De grondplaat kan door middel van het verschuiven van de pakkingen eenvoudig omgevormd worden en aangepast worden aan de diverse functies. Aan de voorzijde kunnen de afzonderlijke ventielen door het los- en opnieuw vastdraaien van twee schroeven vervangen worden. Op basis van drie componenten verkrijgt Schubert zo wel 30 varianten. n

De volautomatische TLM verpakkingsmachine past zich flexibel aan haar taken aan, zoals het verpakken van yoghurtpotjes.

195 - MAART 2014 - P 15


REPORTAGE

Mega Jack zet wereldrecord neer De sterkste man ter wereld kan 263 kg opheffen. Een olifant kan met zijn slurf tot 400 kg aan. Grote hijskranen hebben een hefvermogen van 1000 ton. Indrukwekkende cijfers, maar waarvoor de ingenieurs en technici van Ale Heavylift vermoedelijk hun slaap niet zullen laten. Zij hebben immers het Mega Jack-hefsysteem ontwikkeld dat in mei 2013 een last van 42.780 ton tot een hoogte van 24 m heeft opgevijzeld. De hydraulische verbindingselementen van het systeem werden geleverd door de Hansa-Flex vestiging in Oud-Gastel, Nederland. Ale Heavylift, opgericht in 1983 door Roger Harris, ontwikkelt endto-end maatoplossingen voor alle aspecten die betrekking hebben op het hanteren, heffen, verplaatsen, transporten en installeren van grote en zware ondeelbare lasten. Ale biedt voor een brede waaier van sectoren ook strategische hefsystemen voor zware lasten aan. Sinds zijn oprichting heeft het bedrijf een aantal records op zijn naam geschreven. Zo ontwikkelden Ale’s ingenieurs in 2008 de grootste landkraan ter wereld, de AL.SK190. Deze kraan, met een hefvermogen van 4300 ton, werd specifiek ontworpen om extreem zware lasten te heffen. Ale’s hoofdkantoor is gevestigd in Staffordshire, Engeland. Met meer dan 30 vestigingen in Europa, het Nabije en Midden-Oosten, Afrika, Amerika en Australië is dit concern een speler van wereldformaat.

12 hydraulische cilinders per toren Het Mega Jack-project ging in 2011 van start en steekt alle eerdere recordbrekende prestaties van Ale de loef af. Dit innovatieve hefsysteem werd ontwikkeld om zware olieboorplatforms op te vijzelen en vervolgens op een loadoutplatform neer te laten. Om de kolossale last van 42.000 ton te heffen, werd een hefsysteem bestaande uit vier aparte torens ontworpen. Elke toren bevat twaalf hydraulische cilinders berekend voor extreem zware

Het Mega Jack-hefsysteem kan een last van 42.780 ton opvijzelen. lasten. Deze hydraulische constructie levert voor elke toren een hefvermogen op van 15.000 ton, of een totaal hefvermogen voor het Mega Jack-systeem van 60.000 ton. De last wordt echter niet in één keer tot een hoogte van 24 m opgetild. Eerst heffen de cilinders het platform iets omhoog en plaatsen het op een soort frame. Vervolgens worden onder het frame speciale stalen draagbalken geschoven om het gewicht te ondersteunen. Op deze cilinders zijn hydraulische tafels gemonteerd, waarmee de nieuwe balken telkens in een hoek van 90 graden ten opzichte van de vorige onder het frame worden geschoven. Het concept kan worden vergeleken met een reuzenversie van het populaire “Jenga”spel. Het hierboven beschreven proces wordt herhaald tot de gewenste hoogte wordt bereikt. In totaal duurde het 11 uur om het platform tot een hoogte van 24 m op te vijzelen.

P 16 - 195 - MAART 2014


REPORTAGE

Skid frame De volgende dag werd een zogeheten “skid frame” geïnstalleerd waarop het platform werd neergelaten en ten slotte op een zwareladingponton werd getrokken om naar zijn eindbestemming te worden gebracht. Het platform is bestemd voor het olieveld van Arkutun Dagi, het grootste olie- en gasplatform aan de oostkust van Rusland, en zou naar verwachting in 2014 operationeel moeten zijn. Kees Kompier, Executive Director van Ale “Dit grensverleggend project is een enorm succes voor Ale en voor de Mega Jack ontwikkeld door ons O&OEen hefsysteem bestaande uit 4 aparte torens. team en ingenieurs. Het Mega van Hansa-Flex-producten voor vrijwel elk project ontwikkeld door Jack hefsysteem biedt een enorm potentieel voor onze klanten, Ale Research & Development in Breda. want het is volledig schaalbaar en kan voor een brede waaier van complexe projecten worden ingezet.”

Hydraulische verbindingselementen Zonder de hydrauliek had Ale dergelijke innovaties nooit kunnen waarmaken. Om aan de vaak zeer complexe eisen van zijn klanten tegemoet te komen, is Ale Heavylift constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden en moet het voor zijn hydraulische verbindingselementen op een flexibele en betrouwbare leverancier kunnen rekenen. Hansa-Flex Nederland is op deze taak berekend. Al meer dan 13 jaar levert de vestiging in Oud-Gastel het volledige spectrum

Hechte relatie “Zo is een hechte relatie ontstaan die steunt op vertrouwen en samenwerking. Veel van Ale’s projecten zijn een ware uitdaging voor ons maar met ons geweldig team zijn wij er altijd in geslaagd een oplossing te ontwikkelen”, aldus Joris de Leeuw, Regional Manager van Hansa-Flex. Een perfect scenario waarin alle voorwaarden aanwezig zijn voor het volgende wereldrecord van Ale Heavylift. Gewoon een kwestie van tijd ... (Bron: HydraulikPresse 3/2013) n

195 - MAART 2014 - P 17


ACTUALITeit

Partnership Siemens en Vermeire Motion zet Integrated Drive Systems (IDS)concept op de rails Siemens Industrie Drive Technologies en Vermeire Motion, business unit van Vermeire Belting, bundelen hun krachten en lanceren voor de Belgische markt een totaaloplossing voor de volledige aandrijftrein voor motion control toepassingen. Machines worden complexer. Ook de eisen op het vlak van performantie, veiligheid en flexibiliteit worden hoger. Bovendien worden machinebouwers geconfronteerd met de vraag naar meer energie-efficiëntie en een kortere time-to-market. Het Siemens Integrated Drive Systemsconcept verenigt zowel de verschillende aandrijfcomponenten als de engineeringfases (mechanisch–elektronisch) en kan zo de volledige aandrijftrein realiseren. Bovendien is de ontwerptijd een stuk korter.

chatronica. Door het partnership wordt Vermeire Motion als het ware het verlengstuk van Siemens IDS voor machinebouwers en industrie.

Omdat alle componenten perfect op elkaar afgestemd zijn, vermijden machinebouwers onvoorziene problemen en is een succesvolle afloop verzekerd. Ook de levenscyclusintegratie is een belangrijk aspect van IDS. Software en service zijn hierbij doorheen de volledige levenscyclus van het aandrijfsysteem verkrijgbaar. Dat vergroot het optimaliseringspotentieel voor maximale productiviteit.

De klanten kunnen rekenen op technische ondersteuning over de verschillende technische domeinen van de volledige aandrijftrein heen. Reeds op de tekentafel worden zowel de mechanische als aandrijftechnische opties en besturingsmogelijkheden afgewogen en overlegd. Die nauwe samenwerking, ‘Model Based Design’ gedoopt, zorgt voor betere machines en een snellere engineeringtijd.

One-stop shop

Eerstelijnssupport

Vermeire Motion zet hiermee zijn opmars verder als preferred partner voor de machinebouw en industrie. De business unit is de eerste Belgische Siemens IDS-partner. Vermeire Motion bundelt ervaring in elektromechanische aandrijving & lineair techniek met een doorgedreven inzicht in sturing en elektronica, kortweg me-

Ook voor de eerstelijnssupport bij opstart en indienstname van de Siemens-servomotoren, -drives en -controllers, kan men een beroep doen op de application consultants van zowel Siemens als ook van Vermeire Motion. n

195 - MAART 2014 - P 19


P 20 - 195 - MAART 2014


Publireportage

AZ Hollink Belgium bvba is de exclusieve distributeur en partner in België, Frankrijk en Luxemburg van RENK, wereldleider op vlak van glijlagers, pennenkoppelingen, boogtandkoppelingen en tandwielkasten.

De koppelingsspecialist bij uitstek Dankzij specifieke technische kennis en een vast programma van producten, nestelt AZ Hollink Belgium zich in de markt als een koppelingsspecialist voor elke markt en toepassing. AZ Hollink Belgium bvba maakt deel uit van de internationale AZ Hollink Group. De aandrijfspecialist ontwikkelde zich de afgelopen decennia van een lokale speler tot een groep die wereldwijd actief is in de aandrijfmarkt. Met 4 filialen en een dealernetwerk bewerkt de AZ Hollink Group de lokale markten, bouwen ze aan een Europees dealernetwerk en zijn ze sinds twee jaar verankerd in Afrika. Speerpunt in Europa vormt de uitbreiding naar Frankrijk met daarbij vooral het RENK-pakket.

Renk AZ Hollink behoort met de RENK-importeurschappen in 38 landen tot één van de grootste RENK-distributeurs wereldwijd. RENK is een klinkende naam binnen de mechanische aandrijftechniek. De Duitse fabrikant en onderdeel van de MAN-group, produceert glijlagers, boogtandkoppelingen, pennenkoppelingen en turbotandwielkasten. Al meer dan 30 jaar is AZ Hollink de vaste RENK-partner in Nederland en België, en werd de samenwerking in de loop der jaren verstevigd. Frans Cools-Ceuppens, Managing Director AZ Hollink BeLux: “RENK is voor ons een heel belangrijke strategische partner. Met de producten van RENK draaien we mee in het topsegment van de aandrijftechniek. Onze portefeuille RENK-klanten blijft groeien en dat vooral bij de klinkende namen uit de industrie. Tenslotte gaat het hier om uiterst complexe toepassingen denk maar aan: generatoren, windturbines, scheepsmotoren, etc. Vandaar ook dat de focus op Frankrijk heel belangrijk is. We spreken over koppelingen die tot 4000 kNm halen en glijlagers met een doorsnede tot 1400 mm in standaard. Zonder schroom: onze RENK-producten worden alleen toegepast als de meest hoogwaardige oplossing binnen een aandrijfvraagstuk. Een RENK-dossier vraagt van onze medewerkers heel wat technische ondersteuning, projectopvolging, ervaren communicatie met de engineersafdeling van de fabrikant,… Vaak gaat het om maar één stuk in de vervangingsvraag, maar dat stuk is wel het hart van de aandrijflijn. Die nauwgezette opvolging is cruciaal en dertig jaar kennis onze grootste troef.”

AZ Hollink Belgium bvba Die kennis vertaalt zich ook binnen AZ Hollink Belgium bvba. Frans Cools-Ceuppens: “We kunnen prat gaan op de specifieke technische kennis die we hier in Stabroek in huis hebben. Dankzij enerzijds het gamma van RENK, maar ook de aanvullende merken zoals Warner, Wichita, Stieber, Schmidt,… die we sinds jaar en dag zowel in Nederland als België voeren, kunnen we aangepaste oplossingen voor onze klanten aanbieden. Daarbij wordt de nodige tijd geïnvesteerd in het meedenken en uitrekenen van de koppeling.

Vaak gaat het om kleinere componenten die we op voorraad houden, maar we maken evengoed mee dat klanten binnen die range een specifieke oplossing vragen. Dan kunnen we advies geven of meedenken: het echte engineering- of productmanagement, zeg maar. Regelmatig ontwikkelen we met onze projectafdeling specifieke oplossingen. Zo maakt één van onze klanten liften om vanuit een hoog flatgebouw heel snel naar beneden te komen in geval van nood. Wij helpen dan om de juiste remmen te ontwikkelen.

HiTeX De AZ Hollink Group is naast exclusief importeur van o.a. RENK en tal van andere lijnen, ook eigenaar van het merk HiTeX. HiTeX bundelt een reeks aandrijfcomponenten die de standaard in de markt vertegenwoordigen. Populaire producten die vaak één op één uitwisselbaar zijn en makkelijk worden ingezet. Denk daarbij aan koppelingen, tandwielkasten, klemringen, etc. Frans Cools-Ceuppens: “Met de AZ Hollink Group, en voornamelijk zusteronderneming European Transmission Company, zijn we het afgelopen jaar op zoek gegaan naar kanalen om HiTeX ook in andere Europese landen af te zetten en dat werpt zijn vruchten af. Zo vindt u straks onze HiTeX-koppelingen op de Engelse markt en gaat er ook een UK-webshop online. Ook in BeLux en Frankrijk wordt HiTeX verder verdeeld via ons kantoor AZ Hollink Belgium bvba in Stabroek. AZ Hollink Belgium bvba, Conservenweg 4C, 2940 Stabroek, Tel: +32 (0)3 722 11 18, F +32 (0)3 722 11 19, E-mail: belgium@azhollink.eu, Website: www.azhollink.eu, Website: www.azhollinkgroup.com. n

195 - MAART 2014 - P 21


P 22 - 195 - MAART 2014


REPORTAGE

Voor de kust van Wenduine wordt een kunstmatig energie-eiland gepland. Dat heeft federaal Minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte, bekend gemaakt. Dit waterreservoir heeft de vorm van een atol, waarin enkele turbines worden geplaatst die energie kunnen produceren wanneer dit reservoir volloopt met zeewater en waarbij pompen ingeschakeld worden om dit reservoir leeg te pompen bij een teveel aan energieproductie van de windmolens.

Energie opslaan in een kunstmatig eiland

Volgens het Europese energiestappenplan 2050 wordt van de EU-lidstaten verwacht dat ze in lijn met de 20-20-20 regel 20 % minder broeikasgassen uitstoten, 20 % energie-efficiënter produceren en 20% meer energie uit duurzame bronnen halen. De overgang van onze energieproductie van grote centrales die op brandstoffen werken, naar hernieuwbare energiebronnen brengt een aantal grote problemen met zich mee. Eén daarvan is het opslaan van energie, omdat de windenergie niet constant is. Soms wordt er meer geproduceerd dan op dat moment verbruikt kan worden. Zo gaat er veel energie verloren. Wanneer de wind bijvoorbeeld ‘s nachts hard waait, kan er veel energie worden opgewekt door windturbines. Maar op dat moment liggen de meeste bedrijven stil en slapen de meeste mensen, waardoor er weinig vraag is naar die energie. Het is dus nodig om die overtollige energie te kunnen opslaan,

zodat ze niet verspild wordt maar later gebruikt kan worden, wanneer het nodig is. Een oplossing is de bouw van een energie-atol. Een dergelijk atol is eigenlijk een zeer grote energievoorraad: 25 miljoen kubieke meter zeewater kan heel wat energie opslaan. Hoewel het idee al sinds de jaren ’70 bestaat is Vlaanderen de eerste plek ter wereld waar de techniek op grote schaal op zee zou worden getest.

Hoe werkt het? De meest efficiënte en beschikbare technologie op vandaag is nog steeds de oudste vorm van energiestockage: waterkracht. In principe zijn er twee reservoirs gescheiden door een groot hoogteverschil. Het meer fungeert als een soort batterij voor windenergie, die wordt opgeladen wanneer er op zee veel wind is, maar aan land weinig elektriciteit verbruikt wordt. Als een gigantische badkuip wordt het meer leeggepompt met electriciteit van de windturbines op de Noordzee op momenten dat er veel elektriciteit over is. Op piekverbruikmomenten zou dan weer water binnengelaten worden, via waterkrachtturbines in de ringdijk. Lees verder p. 25

Een energie-eiland kan ervoor zorgen dat uitbaters van windenergieparken op zee een hogere prijs krijgen voor hun elektriciteit. Vooral voor wat ze ‘s nachts produceren. Omdat de energie niet opgeslagen kan worden en dus onmiddellijk verbruikt moet worden, krijgen zij tijdens de daluren een lage prijs voor hun offshore-stroom. Energie-opslag in een waterreservoir op een eiland betekent dat gewacht kan worden op hogere prijzen. Tegelijk kan zo’n opslag van pas komen om plotse verbruikspieken in ons land op te vangen. De opslagcapaciteit bedraagt 25 miljoen M3. De oppervlakte is ca 1,5 bij 2 km. Het max. vermogen varieert tussen 400 en 600 MW.

195 - MAART 2014 - P 23

t

De minister wijst erop dat de windturbines ook tijdens de nacht, op een ogenblik dat er weinig vraag is naar elektriciteit, actief zijn. Om te vermijden dat die energie verloren gaat, moet voor een tijdelijke opslag worden gezorgd.


P 24 - 195 - MAART 2014


REPORTAGE

Kan het eiland ook energie produceren?

t

De vraag rijst of dit eiland op zich, zonder windenergie, geen elektriciteit zou kunnen produceren. Bij hoogtij kan men het water in het stuwmeer laten lopen. Bij hoogtij kan dit zonder veel energie te verbruiken bij het pompen. Bij laagtij kan men het meer weer in de zee laten stromen, via de turbines om zo energie op te wekken. Zo zou dit kunstmatig eiland niet enkel een ‘batterij’ kunnen zijn om ongebruikte windenergie op te slaan, maar zélf ook duurzame energie kunnen produceren.

Tijdens periodes van lage vraag (en goedkope elektriciteit) kan het water gepompt worden van het lagere naar het hogere reservoir. Bij tekorten kan de omgekeerde beweging door de zwaartekracht en grote turbines, elektriciteit terugleveren. Dit principe kent een efficiëntie van 75-80%. Positief is de grote en stabiele opslagcapaciteit.

Planningsoefening Belangrijk is echter dat het gaat om een ruimtelijke planningsoefening waar ze voor verschillende activiteiten ruimte voorzien op zee, afgewogen t.o.v. de andere gebruiken. Het is niet de bedoeling dat de overheid het concrete plan gaat uitwerken. Met andere woorden, het is nu aan de marktpartijen om zich te organiseren, een concessie aan te vragen en de eventuele bouw aan te vatten. Op een moment dat er veel verbruikt wordt en wanneer het eiland energie produceert wordt die duurder verkocht dan normaal. Dat zou het project rendabel moeten maken. Het plan zou uitgevoerd worden door een consortium van o.a. Electrabel, windenergiebedrijven, baggeraars en investeringsmaatschappijen.

Kritiek op het project Er is echter ook kritiek op dit ambitieuze project. Zo zou het volgens sommigen een veel te dure oplossing zijn, voor een probleem dat zich op dit moment nog niet echt stelt omdat windenergie nog altijd een heel klein deel van de elektriciteitsbevoorrading uitmaakt. Volgens anderen is dit project niet zinvol omdat er te veel energie verloren gaat. Voor elke geproduceerde megawatt, moet er eerst 1,3 megawatt worden ingepompt.

Hoge bouwkosten De kostprijs van dit ‘energie-atol’ zou meer dan een miljard euro bedragen en de bouw zou minstens zeven jaar duren. Volgens berekeningen van studiebureau Ecorem zou het project break even moeten zijn na 10 à 12 jaar, uiteraard in functie van de marktprijs van energie. Sommige organisaties, zoals kleine en uitsluitend duurzame energieproducenten zoals Ecopower en andere coöperatieven, wijzen erop dat dit geld beter gebruikt zou kunnen worden om meer windturbines en zonne-installaties te bouwen, want op dit moment is België nog altijd heel afhankelijk van fossiele brandstoffen. In België wordt het overgrote deel van de elektriciteit nog altijd door kernreactoren en gascentrales opgewekt. n

195 - MAART 2014 - P 25


ACTUALITEIT

Koelingssystemen voor vloeistof Tijdens de beurs AUTOMATION & ENGINEERING van 14 tot 15 mei 2014 laat het bedrijf Promebat u kennismaken met verschillende van hun producten zoals kabelkettingen uit kunststof en/of staal, kabelhaspel voor elektrische kabels en slangen, een volledig gamma voor lineaire geleidingen zoals kogelomloopprecisiegeleidingen, kogelbussen, tandlaten, evenals alle materialen voor machines : beschermbalg, spanaafvoerapparaten, teleskoopafdekking, rolafdekking, schrapers, enzovoort. Een koelingssysteem zal ook geĂŤxposeerd worden, alsook nieuwe producten zoals containers en karretjes op wieltjes voor spanaafvoerapparaten. n

P 26 - 195 - MAART 2014


ACTUALITEIT

Nieuwe technologie voor cameragestuurde robots ABB introduceert een nieuw en betrouwbaar systeem voor cameragestuurde robotapplicaties. Het betreft een krachtig en slim camerasysteem, dat het mogelijk maakt om cameragestuurde robottoepassingen makkelijker en sneller te implementeren. Met behulp van de 2D-cameratechniek hebben gebruikers de mogelijkheid om flexibeler te automatiseren en dat geeft meer mogelijkheden voor betere en goedkopere oplossingen. Dankzij het Integrated Vision system van ABB kunnen ondernemingen een kwaliteitsinjectie realiseren en besparen op tijd, geld en middelen

Meer controle, lagere kosten ‘Naast het verbeteren van de flexibiliteit, optimaliseert de geïntegreerde cameratechnologie de productiecontrole, omdat de robots meer kunnen zien’, licht productmanager Klas Bengtsson toe. ‘Bedrijven die effectief gebruikmaken van cameragestuurde robotsystemen kunnen daarom hun doorvoersnelheid verhogen, dubbel werk voorkomen, materiaalverspilling verminderen en dus de productiekosten verlagen.’ Deze Integrated Vision technologie functioneert in samenwerking met Cognex® camera’s en beschikt over geavanceerde imagingtechnologieën, zoals de gepatenteerde PatMax® algoritme van Cognex® voor geavanceerde deellocaties. Het resulteert in een robuuste inspectie, foutdetectie, oriëntatie, uitlijning en meting die noodzakelijk zijn om producten te produceren die aan de hoogste

normen voldoen. Al deze technologie is bruikbaar na een eenvoudige set-up.

Bestaande robottechnologie Tevens is het vision system makkelijk te implementeren in de bestaande robottechnologie. RobotStudio, een pc-gebaseerde programmeertool, biedt een platform voor het snel en gemakkelijk aanmaken van visietaken. De robotoperators kunnen functies selecteren, parameters instellen en putten uit een bibliotheek waarin al wereldwijd toegepaste visie-toepassingen staan. De smart camera biedt een breed scala aan ingebouwde communicatieprotocollen die in directe verbinding met de robot staan. n

Veilig werken op Spool Base Work Platform Hydrauvision heeft een gigantisch veiligheidssysteem gebouwd voor de Carlyss Spool Base. Op deze Spool Base worden stalen buizen gefabriceerd die vervolgens op verticaal staande haspels met een doorsnede van 24 meter worden opgespoeld. De buizen kunnen tot 1 km lang zijn met een diameter variërend van 6” tot 16”. De haspels staan op een drijvende bak die aan de kade ligt. Bij het oprollen van elke nieuwe laag buizen moeten handmatige werkzaamheden verricht worden. Hierbij wordt er recht onder de haspels gewerkt tot een maximale hoogte van 7 meter. Dit is mogelijk dankzij het door Hydrauvision ontwikkelde en gebouwde Spool Base Work Platform oftewel SBWP, dat vergelijkbaar is met een schaarlift. Het 58 mT (metric Ton) zware werkplatform wordt met be-

hulp van een kraan vanaf de kade, via rails aan boord gebracht van de drijvende bak. Via een transfersysteem met hydraulische lieren wordt het werkplatform recht onder de haspel bewogen en ‘gezeevast’. Daarna wordt het werkplatform aangesloten op de boordgenerator. Wanneer de haspel opgespoeld is, wordt het werkplatform van de bak gehaald en op de volgende bak geplaatst.

Telescopische support legs “Omdat de geometrie van de schaar in het onderste traject van de verticale beweging erg ongunstig is, wordt het werkplatform de eerste meter door telescopische support legs omhoog gedrukt,” vertelt Roland Picavet van Hydrauvision. Vervolgens nemen de twee hoofdcilinders van de schaar de verticale beweging over.” Op het werkplatform verrichten zo’n tien mensen hun werkzaamheden. De meest kritische locatie bevindt zich aan de onderzijde van de haspel, waar de buis begint op te spoelen. Hier wordt de buis voor het eerst vervormd en als de buis breekt, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Om de veiligheid van de mensen die onder de haspel op het werkplatform staan, te garanderen, is er een veiligheidsfunctie in het werkplatform gebouwd waardoor deze zeer snel kan zakken bij overbelasting van het werkplatform. Hydraulische druksensoren in combinatie met een positiemelder van de schaar bewaken de last op het werkplatform. Bij het overschrijden van deze belasting zal het werkplatform in enkele seconden naar beneden zakken. Als het bovenste gedeelte van het werkplatform bijna beneden is, wordt dit door de support legs trapsgewijs verder afgeremd. n

195 - MAART 2014 - P 27


P 28 - 195 - MAART 2014


BEURS

Van 3 tot 6 juni stellen de standhouders op de AUTOMATICAbeurs hun laatste ontwikkelingen en baanbrekende oplossingen voor efficiënte en gecontroleerde, veilige voedingsproductiemethoden voor.

AUTOMATICA 2014: Food in Focus De voedingsindustrie is een van de grootste groeimarkten in de automatiseringssector. Of het nu gaat om voedingsproductie, primaire of secundaire verpakking: automatisering is de trend. Een blik op de massaal geïmplementeerde projecten toont hoe ver automatisering doorgedrongen is in de voedingssector. Robots melken koeien, snijden kaas, sorteren bakkerswaren, verpakken sla, stapelen drank op paletten – kortom, er is nauwelijks een proces denkbaar waarbij ze niet worden ingezet. Ongeacht of het nu bakkerswaren, pasta, gebak, vlees, vis, zuivelproducten, diepvriesproducten, fruit en groenten betreft, of het nu gaat om het afvullen, doseren, snijden, etiketteren, of tijdens het sorteren, verpakken en palletiseren, geautomatiseerde oplossingen staan garant voor resultaat en kostenbesparingen. De innovatieve kracht en dynamiek van de sector zijn verrassend in dit opzicht. De vergelijking van de allernieuwste systemen, die reeds enkele jaren in gebruik zijn, met die van de huidige snelle productielijnen, die worden tentoongesteld op AUTOMATICA, is duidelijk: er is belangrijke vooruitgang geboekt op alle relevante criteria, zoals cyclustijden, beschikbaarheid en energie-efficiëntie dankzij de ontwikkelingen. Deltarobotkinematica en ultrasnelle sorteerautomaten voeren meer dan 200 bewegingen per minuut uit. Moderne productielijnen behalen resultaten die tot voor enkele jaren als onmogelijk werden beschouwd.

Hoogtepunten Het handelsbeursforum presenteert op 4 juni de lezing “Flexibele automatisering van voedings- en drankenindustrieën: een kijkje achter de schermen van Coca Cola & Co.” in hal B5.

Het nieuwe beurscentrum van München AUTOMATICA is een internationale handelsbeurs waar alle aspecten van robotica + automatisering aan bod komen op één evenement. Het is de belangrijkste ontmoetingsplaats voor producenten en gebruikers van robotica, assembleer- en verpakkingstechnologie en inspectie van industriële machines. AUTOMATICA vindt al

sinds 2004 tweejaarlijks plaats op de terreinen van het nieuwe beurscentrum van München. De beurs wil een overzicht geven van de volledige keten van toegevoegde waarde op het vlak van robotica en automatisering. Messe München GmbH en VDMA Robotik + Automation, adviseur voor de vakbeursindustrie, zijn de drijvende krachten achter het concept van AUTOMATICA.

Nieuwe tentoonstellingsruimte voor professionele servicerobotica AUTOMATICA 2014 zal voor de eerste maal beschikken over een afzonderlijke tentoonstellingsruimte voor professionele servicerobotica. Bijgevolg positioneert AUTOMATICA zich als een B2B-platform voor professionele servicerobotica en als de toonaangevende handelsbeurs voor industriële robotica en professionele servicerobots, en dit alles onder één dak. De focus ligt op verkoopbare eindproducten en onderdelen die onmiddellijk worden gebruikt als kapitaalgoederen. n http://automatica-munich.com

195 - MAART 2014 - P 29


BEURS

300 ingenieurs bepalen conferentiethema’s van vakbeurs A&E 2014

Hoe kan een organisator het content programma van een event correct afstemmen op de actuele behoeftes van de markt? Sinds juni 2012 laat easyFairs België voor de meerderheid van haar vakbeurzen het conferentieprogramma bepalen door haar eigen bezoekers. In eerste instantie wordt er beroep gedaan op een neutrale denktank van key-exposanten en neutrale kennispartners om eerst een shortlist van mogelijke conferentiethema’s op te stellen. In een tweede fase wordt deze shortlist aan ideeën in een online enquête verwerkt en naar een zorgvuldige selectie van bezoekers en voorgeregisteerden verstuurd. Zo krijgen wij in amper 5 werkdagen een uiterst actuele barometer van de topics waarvoor de markt graag meer informatie wenst te bekomen.

De keuzes van 300 process, factory & automation ingenieurs Met meer dan 300 respondenten uit de process en factory automation wereld behaalde deze online enquête een responsgraad van maar liefst 10%. Statistisch gezien geven de resultaten uit deze enquête dan ook een betrouwbaarheidsniveau van 94% en een maximale foutmarge van 5%, een ideale uitgangspositie voor het samenstellen van een contentprogramma. De respondenten konden topics kiezen uit 3 hoofdthema’s : Productie-efficiëntie, Metingen en Safety & Security.

P 30 - 195 - MAART 2014

Visualisatie van uw productiegegevens “Visualisatie van uw productiegegevens: “less is more”, scoorde met 37% het hoogst qua topic uit de categorie productie-efficiëntie. Het is duidelijk dat men terugkomt van het gegeven om op productiebeeldschermen alle facetten van de productie weer te geven in allerlei kleuren, bewegende onderdelen enz. Als een productie goed loopt hoeft dit niet per definitie weergegeven te worden. Het is pas als er elementen zijn die afwijken van een normale gang van zaken dat deze via een alarm management visueel te aandacht dienen te trekken bij de productieverantwoordelijken.


BEURS

Automatisering en retrofitting Met 28% scoorde “Automatisering en retrofitting: Hoe uw bestaande machines een tweede leven geven? (elektrisch, bedrading, besturing en beveiliging) » Vaak hoeft men geen volledig nieuw machinepark aan te kopen, maar kunnen, nog goed draaiende machines geautomatiseerd worden en zo een tweede leven krijgen. “Motoren met geïntegreerde sturingen” en “direct drive motoren” scoorde met 23% het beste bij de categorieën van de aandrijvingen. De top 5 werd afgesloten door “Van eilandautomatisering evolueren naar een geïntegreerd systeem.” met een score van 21% . Onderwerpen binnen de top 10 van “Productie-efficiëntie” die tijdens Automation & Engineering 2014 ook aan bod gaan komen zijn: industriële protocols, conditioning monitoring van machines en industriële uitrusting, hoe werkt een dashboard met KPI’s en Hoe meet ik de efficiëntie van mijn productielijn (OEE - Overall Equipment effectiveness).

Debietmetingen Bij het 2de centrale thema ‘metingen’ komt ‘debietmetingen’ met 43% als meest gewenste thema naar voor. 41% wenst graag meer achtergrond over niveaumetingen, 39% over temperatuurmetingen en drukmetingen en 27% over IP-based instrumentatie. Verrassend is de score van energiemetingen (elektriciteit, gas en water) dat met een score 26% duidelijk aangeeft dat dit type metingen niet altijd zo evident zijn.

Safety en Security Bij het 3de en laatste thema over “Safety en Security” blijven SIL en Atex de topantwoorden met telkens 40% van de respondenten dat

hierover meer gespecialiseerde informatie wenst te bekomen. Met 30% staat “Is uw bestaande machinepark volledig conform de geldende machinerichtlijn?” op de 3de plaats. “Basisprincipes Functional Safety - IEC 61508 uitgelegd” komt met 28% op de 4de plaats. De top 5 wordt afgesloten met 2 thema’s : “Cyber security en industriële netwerken” en “Veiligheidscultuur binnen de onderneming voor leidinggevenden”. Op Automation & Engineering 2014 bovenstaande thema’s aangevuld worden met andere thema’s uit de survey. Na elke conferentie op de beursvloer zullen de aanwezigen bovendien in de business Lounge verder kunnen netwerken met collega-ingenieurs en de sprekers.

Niveau van de gewenste informatie Niets is vervelender dan een conferentie of opleiding te volgen die ofwel té technisch of ingewikkeld is ofwel net niet technisch of diepgaand genoeg is. Uit deze en ook voorgaande marktstudies blijkt steeds dat méér dan 42% eerder een ‘basic’ niveau wenst te volgen en de andere 44% eerder een ‘gevorderd niveau’ wenst. Het conferentieprogramma zal hier uiteraard verder op in spelen.

Praktische informatie Automation & Engineering 2014 vindt plaats op woensdag 14 en donderdag 15 mei 2014 in Paleis 1 van BRUSSELS EXPO, België. De beurs is telkens geopend van 10.00 uur tot 18u.00. Meer info : www.automation-engineering.be n

195 - MAART 2014 - P 31


P 32 - 195 - MAART 2014


ACTUALITEIT

Miniatuurgrijper

Verbeterde MY1B-Zen MY1H-Z-cilinders

Smart camera

De precisieversie van de miniatuur parallelgrijper MPG-plus van Schunk is speciaal ontworpen voor de geautomatiseerde assemblage van elektronische komponenten en andere kleine onderdelen. De standaardmodule is gefabriceerd met kleine toleranties, zodat hoognauwkeurige toepassingen mogelijk zijn: zijn uitwisselingsnauwkeurigheid bedraagt 0.1mm, de excentriciteit van het midden van de grijper 0.05mm, en de gelijke hoogte is 0.02mm. De maximale nauwkeurigheid van het montageoppervlak t.o.v. het klemcenter is altijd verzekerd. Met deze precisiegrijper kunnen zelfs de fijnste onderdelen exact gepositioneerd worden. Het is zelfs mogelijk om verschillende modules naast elkaar te plaatsen op een montageoppervlak en dit op dezelfde hoogte. Zowel de standaardversie alsook de precisie-uitvoering van de kleine onderdelengrijper bestaan van grootte 16 tot 64, met vingerslag van 1.5mm tot 10mm, en grijpkrachten van 25N tot 350N. Afhankelijk van de grootte is het maximale stukgewicht tussen 0.13 tot 1.25kg. n www.schunk.com

SMC leidt zijn mechanische zuigerstangloze cilinders naar meer succes, dankzij een reeks verfijningen. Het basistype van de nieuwe MY1B-Z-serie is ideaal voor lange slagen in krappe ruimtes. Het lineaire geleidingstype MY1H-Z is op zijn beurt ook geschikt voor lange slagen, maar met een hoge herhaalnauwkeurigheid (ook op krappe plekken). Beide modellen zijn verbeterd op een aantal punten. Zo is het bufferventiel eenvoudiger in te stellen en is het bevestigingssysteem van de stofafdichtband verbeterd. Bovendien zijn de slangen gemakkelijker aan te sluiten op de cilinder. Hierdoor biedt SMC zijn klanten nog betere prestaties en een hogere functionaliteit. De buffernaald is gemakkelijk bereikbaar, aangezien deze zich boven op de cilinders bevindt en met een inbussleutel kan worden ingesteld. Ook het algemene prestatieniveau en de betrouwbaarheid van de MY1B-Z en de MY1H-Z zijn toegenomen: een nieuwe magnetische stofafdichtband beperkt het aantal deeltjes die in de systemen kunnen binnendringen tot een minimum. Deze innovatie helpt ook de onderhoudskosten te drukken. Dankzij andere innovaties is de MY1B-Z bovendien tot 17% en de MY1H-Z tot 8% lichter, wat nog meer concurrentievoordelen oplevert. n www.smcpneumatics.be

Compact, slim en getalenteerd: het nieuwe weQube product platform van wenglor heeft alle eigenschappen van een geavanceerde visiesensor. Het baanbrekende beeldverwerkingsconcept van deze smart camera opent mogelijkheden en opportuniteiten voor de wereld van de automatisering. Waar veel camera-oplossingen het moeten hebben van externe belichting zet weQube een nieuwe standaard door de inbouw van flexibel stuurbare en hoog-kwalitatieve belichting. WeQube komt op de markt met twee software paketten. Het pakket voor de pure beeldverwerking werd “weQubeVision gedoopt. Het “weQubeDecode” pakket is dan weer bedoeld voor het lezen van 1D/2D codes. Het softwarepakket verandert de weQube dus in een visiesensor, een barcodescanner of een smart camera. Door zijn krachtige interface is de weQube inzetbaar in alle netwerkomgevingen: Ethernet, Profinet, RS-232 en een dedicated FTP server. n www.wenglor.com

195 - MAART 2014 - P 33


P 34 - 195 - MAART 2014


ACTUALITEIT

Ademluchtcompressoren

EXLAR servoactuators

Explosieveilige systemen voor gasgevaarlijke omgevingen

De Coltri compressoren zijn ontworpen om tegemoet te komen aan alle behoeften aan ademlucht en gas. Ze worden gecommercialiseerd door AF Belgium, zodat duikers, duikcentra, brandweerkazernes en civiele bescherming beschikken over een compleet gamma hogedrukcompressoren. De productiekwaliteit van de Coltri compressoren, van de draagbare versie tot het Trimix vulstation, verzekert een onberispelijke luchtkwaliteit, samen met een uitzonderlijke levensduur en rendement. De Coltri compressoren zijn meertraps zuigercompressoren, uitgerust met een monobloc in aluminiumlegering, die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. De zuigerkoppen zijn onder druk gefabriceerd in gegoten aluminium en voorzien van een conische compressiekamer. Door deze techniek optimaliseren ze het volumetrische rendement. De vierde trap in hoogwaardig staal, verchroomd en met hoge precisie afgewerkt, verzekert een lange levensduur en een hoog rendement. De condensafscheider, de luchtfilter met actieve kool en de moleculaire zeef waarborgen ademlucht van ‘medische’ kwaliteit, conform de EN12021 norm. Alle draagbare compressoren en vaste vulstations van Coltri worden operationeel getest voor het afleveren.

ATB Automation introduceert Exlar’s nieuwste elektrische actuator, de Tritex II AC en DC servoactuator met een frame van 75 mm. De Exlar Tritex II is een lineaire servocilinder met geïntegreerde drive en positioneerbesturing. Basis van de lineaire overbrenging is de inverted roller-screw in de holle as van de servomotor. Met deze 75 mm actuator worden continue krachten gerealiseerd van 4,6 kN en kunnen snelheden van 850 mm/s worden gehaald. De 1,5 kW drive is direct aan te sluiten op 230Vac. De positioneerbesturing is voorzien van digitale en analoge I/O en van Modbus RTU. Optioneel is hij leverbaar met Ethernet I/P, ProfiNET en CANopen.

Met kennis van de olie- en gassector ontwikkelt en realiseert de Atos systemenafdeling moderne hydraulische aggregaten. Deze zijn conform specifieke toepassingen en bestendig tegen agressieve omstandigheden van de omgeving zoals geïsoleerde behuizingen, lekvrije verbindingen en behandeling volgens speciale verf/ coating instructies. Hydraulische aggregaten en systemen worden geleverd met een technisch handboek met montage-instructies, explosieveilige certificaten en de benodigde documentaties/instructies. Een voorbeeld van een opvallende en moderne electro-hydraulische toepassing is de booraandrijving (Top Drive) van een boortoren. Geavanceerde bewegingen worden uitgevoerd via de nieuwste Atos proportionele ventielen uitgerust met explosieveilige electronica. De integratie van digitale electronica voor explosieveilige ventielen maakt het mogelijk een ‘standalone’ gesloten regelkring te creëren en op deze manier de communicatie met de centrale controle te beperken tot opdrachtsignalen, via CAN- Bus, ProfiBus of EtherCAT interfaces.

www.atb-automation.be n

www.atos.com n

www.af-belgium.be n

195 - MAART 2014 - P 35


BEURS

Seminarieprogramma volledig afgestemd op actuele noden van bezoekers

No PUMPS & VALVES without MAINTENANCE In december 2013 deed easyFairs België een enquête bij de bezoekers van voorgaande edities. Doelstelling van de beursorganisator was te onderzoeken welke problematieken er spelen, waar de knelpunten liggen en welke onderwerpen er leven bij de professionals in de industrie. Het conferentieprogramma van de technologiebeurzen MAINTENANCE en PUMPS & VALVES speelt daarop in en bevat dus de thema’s die het doelpubliek zelf heeft aangereikt, zoals de inspectie van piping, conditiebewaking, risicoanalyse bij shutdowns en veiligheid. Iedere ervaringsdeskundige weet het: pompen en kleppen blijven maar optimaal functioneren als ze op de best mogelijke manier worden onderhouden. Daarom werden de vakbeurzen ‘MAINTENANCE’ en ‘PUMPS & VALVES’ in 2012 voor het eerst samen georganiseerd. Met succes, want dit jaar worden de twee technologiebeurzen opnieuw tegelijkertijd georganiseerd. Dat heeft alles te maken met concept van kruisbestuiving: vakbeurzen waarvan de technische thema’s elkaar gedeeltelijk overlappen, parallel aan elkaar op dezelfde locatie laten plaatsvinden (met een absolute win-winsituatie voor exposanten én bezoekers). Dit concept testte de Belgische beursinrichter easyFairs al in het verleden met succes uit.

Industry insights via 192 experts uit het veld Om nog beter te kunnen inspelen op de informatiebehoefte van de Belgische industrie, heeft beursorganisator easyFairs in aanloop van de nieuwste edities van MAINTENANCE en PUMPS & VALVES een enquête uitgevoerd bij 192 experts uit het veld. De voornaamste groep respondenten zijn leidinggevenden, managers en directie (55%), gevolgd door technische profielen (45%) waarvan het merendeel werkzaam is in het onderhoudsdepartement van het

P 36 - 195 - MAART 2014

bedrijf. De uitkomst van de tendensen wordt op diverse manieren geïntegreerd in het algemene beursprogramma. De inspectie en conditiebewaking van piping (76%) en risicoanalyse bijvoor informatiebehoefte, gevolgd door het onderhoud van roterende machines (57%) en de recuperatie van restwarmte (48%). Ook voor informatiesessies over pompstoringen (45%), lekdetectie (42%), pomptechnieken (38%) en emissienormen (35%) tonen de bezoekers een grote belangstelling. Ten slotte is er eveneens een sterke interesse in conditiebewaking van pompen en lagers, elektrisch en pneumatische aandrijvingen, alsook in de ‘total cost of ownership’ en de corrosiebestrijding van installaties en assets. Optimaal onderhoud is pas mogelijk in een veilige omgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat topics in het veiligheidssegment volgens traditie hoog in de ranking staan met respectievelijk 53% voor ATEX installatie- en onderhoudsmateriaal en met 41% voor veilig gedrag bij werknemers. Iedereen die trots is op zijn


BEURS

veiligheidsbeleid zou trouwens moeten meedingen om de Safe Maintenance Award Benelux 2014 in de wacht te slepen. Er werd in de enquête ook gevraagd naar de investeringsplannen van de respondenten. Meer dan de helft (54%) geeft aan dat het investeringen in onderhoud zijn die ze het meest nodig hebben om de huidige installaties optimaal te laten functioneren. Investeringen in opleiding en in pompen vervolledigen de top drie van de investeringsplannen van de bezoekers. Het geplande budget voor die nieuwe investeringen de komende twee jaar komt neer op een gemiddelde van E 235.355,-.

Randprogramma naar ‘the next level’ De resultaten van de enquête vormen de rode draad in de technische infosessies en workshops van MAINTENANCE en PUMPS & VALVES. Het ontdekken van innovaties is nog een andere motivatie om de vakbeurs te bezoeken. Traditiegetrouw wordt via de BEMAS Innovation Route een parcours uitgestippeld met 15 nieuwe, baanbrekende oplossingen en vernuftige systemen voor de onderhoudswereld, zorgvuldig geselecteerd door een jury van onderhoudsmanagers en assetbeheerders. De huldiging van de laureaat van de BEMAS Innovation Award, vooraf gegaan door een rondetafeldebat met captains of industry die hun visie geven over de rol van onderhoud en innovatie, vindt plaats tijdens de nocturne op 26 maart. Bezoekers die een uitgesproken passie hebben voor proces- en onderhoudstechniek, kunnen zich via het technische Demo Parcours op een interactieve manier laten inspireren.

exposant op het eerste plan. Vakbeursorganisator easyFairs heeft recent nieuwe features toegevoegd aan een handige app voor bezoekers, waarbij zowel de planning van het beursbezoek alsook de opvolging ervan efficiënter verloopt. Exposanten krijgen dan weer extra tools binnen het Online365-aanbod aangereikt voor een optimale opvolging van leads.

Informatie over easyFairs® Met het hoofdkantoor in Brussel en een internationaal netwerk van vestigingen, organiseert easyFairs beurzen in België, Canada, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland (www.easyFairs.com). n

Bedrijfsbezoeken Nieuw voor de editie in 2014 zijn de bedrijfsbezoeken aan ISVAG en Indaver. Bezoekers kunnen een kijkje nemen naar de processen die afval omzetten naar hernieuwbare energie. Een gesmaakte all-informule met de combinatie van een bedrijfsbezoek, lunch en beursbezoek die vorig jaar werd opgestart in het kader van de technologiebeurs M+R. De uitgebalanceerde mix van technische infosessies en workshops, maar ook van bedrijfsbezoeken, een rondetafeldebat, de Safe Maintenance Award en twee toegewijde routes maken het beursplaatje compleet.

Praktisch MAINTENANCE en PUMPS & VALVES vinden plaats op woensdag 26 en donderdag 27 maart 2014 in hal 1,2, 3 en 4 van Antwerp Expo. Breng een bezoek aan de beurswebsites voor de laatste stand van zaken en voor het aanvragen van een gratis bezoekersbadge: www.easyFairs.com/MAINTENANCE-BE en www.easyFairs.com/ PUMPS-VALVES-BE.

Gepland beursbezoek en online opvolging De kwaliteit van een contact staat zowel voor de bezoeker als de

195 - MAART 2014 - P 37


ACTUALITEIT

Robuuste RFID datadragers met groot geheugen

Perslucht meten in het EtherCAT-systeem

Decentraal aandrijfsysteem: IndraDrive Mi

Balluff presenteerde tijdens de vakbeurs SPS/IPC/Drives een nieuwe generatie datadragers, voorzien van een extra groot geheugen van maximaal 128 kByte. Deze datadragers werken tot acht keer zo snel als de standaard ISO 15693, waardoor ze de ideale keuze vormen voor track-andtrace toepassingen met hoge datavolumes, zoals die worden gebruikt in de assemblagelijnen in de automobielindustrie. Gebouwd met FRAM technologie, zijn de datadragers onderhoudsvrij, vereisen ze geen externe energievoorziening en hebben ze vrijwel onbeperkte lees/schrijf cycli. Dankzij hun hoge beschermingsgraad (tot IP 68), bieden ze met name probleemloze communicatie met een hoog niveau van databeveiliging, zelfs in ruwe omgevingen.

Naast besturing of regeling zijn analyse en diagnose absoluut noodzaklijk overal waar pneumatische systemen gebruikt worden. Zo kan bijvoorbeeld met de EtherCAT Box EP3744 de werkdruk worden gecontroleerd en over het algemeen meer transparantie van de machine worden verkregen. Een andere belangrijke opgave is het voorkomen van lekken om een kostenbesparing te realiseren bij de opwekking van perslucht die veel energie vergt. De decentrale en systeemgeïntegreerde drukmeting is de ideale oplossing om lekken vroegtijdig te herkennen en te lokaliseren. De EP3744 kan ook bijdragen aan een soepel verloop van de werkzaamheden: bij een pick-and-place-automaat kan zonder hoge kosten de vacuümdruk vereist voor het oppakken gecontroleerd worden. De EtherCAT Box hoeft hiervoor slechts via een eenvoudige aftakking (T-stuk) geïntegreerd te worden in de persluchtvoorziening van de vacuümgrijper.

Met de IndraDrive Mi introduceert Bosch Rexroth een decentraal aandrijfsysteem dat besturingselektronica en een servomotor combineert in een ultracompacte unit. Hiermee is tot 70% ruimte in de schakelkast te besparen en maar liefst tot 85% op de bekabeling. De optionele Motion Logic Software maakt daarbij het aansturen van maximaal tien assen mogelijk, zonder de noodzaak van een bovenliggend besturingssysteem. Het decentrale systeem is bijzonder geschikt voor toepassing in flexibele en modulaire machine- en installatieconcepten. Om de kosten in de machinebouw te reduceren, is het gebruikelijk om zoveel mogelijk te werken met standaard modules en deze pas zo laat mogelijk in het traject hun specifieke functie toe te wijzen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van hiervoor geschikte software. Speciaal voor dit concept introduceert Bosch Rexroth de benodigde technologie in de vorm van het IndraDrive Mi aandrijfsysteem. Kenmerkend voor het IndraDrive Mi decentrale aandrijfsysteem is het feit dat de aandrijfversterker in de motor is geïntegreerd waardoor er geen kabels meer nodig zijn tussen versterker en motor. Om de motoren van het Indradrive Mi–systeem onderling te koppelen is slechts één hybridekabel nodig.

www.balluff.be n

www.beckhoff.be n

www.boschrexroth.nl n

195 - MAART 2014 - P 39


ACTUALITEIT

Zelf stikstof maken uit perslucht

Vervangbare igubal-kogel

Energie-efficiënte oplossing voor pompaandrijvingen

Stikstof wordt vooral gebruikt als een zuiver, droog, inert gas. De toepassingen zijn legio: antioxidatie voor het verlengen van de houdbaarheid van producten, verpakken onder beschermende atmosfeer, inertisering als explosiepreventie, e.d. Stikstofgeneratoren van Parker produceren stikstof uit industriële perslucht, direct bij het verbruikspunt (productie op locatie). Ze bieden een kosteneffectief, betrouwbaar en veilig alternatief voor traditionele stikstofvoorzieningen zoals flessengas of vloeibaar stikstof. De gewenste zuiverheid is door de gebruiker zelf te bepalen. Zo ook de benodigde capaciteit. De stikstofgeneratoren zijn toepasbaar in tal van industrieën zoals chemie, farmacie, laboratoria, hittebehandeling, voedingsmiddelen, elektronica, transport, olie- & gas en laser snijden. Indien gewenst kan CompAir Geveke, als specialist in persluchtinstallaties, adviseren over en voorzien in een passende, energetisch efficiënte persluchtvoorziening.

Deze kunststofkogels uit iglidur-materialen vervangen metalen rollagers in flens- en staande lagers. De grotere reinigings- en onderhoudsbehoefte van metalen kogellagers kan immers in gevoelige bedrijfsomgevingen problemen veroorzaken. Veel gebruikers passen daarom vandaag al glijlagers toe van tribo-kunststoffen die geen externe smering nodig hebben. Omdat bij de bestelling van de kunststof kogel kan worden gekozen uit negen verschillende iglidur-materialen die allemaal over specifieke eigenschappen beschikken, kan de klant het volle potentieel van de iglidur-materiaalvarianten benutten en zo het juiste materiaal voor zijn toepassing bestellen: van het prijsgunstige en slijtvaste standaardmateriaal iglidur J4 tot het tegen hoge temperaturen bestendige materiaal iglidur X of de FDA-conforme variant iglidur iglidur A350. De vervangbare igubal-kogel is vooral geschikt voor de toepassing in de levensmiddelenbranche. Daar gelden namelijk strenge richtlijnen voor machines en worden hoge eisen gesteld aan de productie. Uitgaande van deze toepassing heeft igus met haar nieuwe product een oplossing voor de industriële vraag gerealiseerd die in talrijke branches kan worden toegepast.

De snelheid aanpassen naargelang de echte vraag vergroot aanzienlijk de energie-efficiëntie van pompsystemen. NORD DRIVESYSTEMS levert voorgeassembleerde aandrijvingen voor een breed vermogensbereik tot 22 kW. Naast de energiebesparing tot 60 % profiteren gebruikers van het mindere lawaai, geringe slijtage en een verhoogde levensduur plus de ecologische voordelen. De SK 200E serie bestaat uit economisch interessante frequentieregelaars die speciaal afgestemd zijn op pomptoepassingen die een precies vermogen vereisen. Ze zijn compatibel met de wereldwijd gangbare netspanningen. NORD kan voor diverse toepassingsgebieden (IP55/IP66, ATEX zone 22/3D) het gewenste aandrijfsysteem configureren. De geïntegreerde proces- en PI-controllerfuncties maken een volledig geautomatiseerde controle van alle procesvariabelen en een compensatie van onregelmatigheden toe. Dat kan zowel in stand-alone en mobiele toepassingen als in complexe configuraties met meerdere aandrijvingen. Dankzij de twee analoge ingangen kunnen de inverters direct sensorinformatie, zoals druk en debiet, uit het proces verwerken. Optionele signaal- en voedingsconnectoren vergemakkelijken het gebruik en zorgen voor compatibiliteit.

www.compair-geveke.be n

www.igus.be n

www.nord.com n

195 - MAART 2014 - P 41


ACTUALITEIT

Compact visie-systeem

Le nouveau système de raccord Parker EO-3®

Momentcompensator

Met een high-speed beeld, een vieraderig verwerkingssysteem, een nieuw visie-algoritme én snelle EtherCATcommunicatie, zet het compacte FH visie-systeem van Omron een nieuwe norm. In het hart van de nieuwe FH controllers bevindt zich de innovatieve Shape Search III visie-algoritme. Tot negen keer sneller bij het uitvoeren van zoekopdrachten dan conventionele algoritmen, maakt Shape Search III het mogelijk dat snelle, nauwkeurige metingen kunnen worden uitgevoerd. Deze prestatie wordt bereikt zonder de noodzaak van een gebruikersafhankelijke kalibratie, wat betekent dat FH visie-systemen eenvoudig te installeren en te bedienen zijn. Vanwege de beeldverwerkingseigenschappen, kan het nieuwe visie-systeem meerdere hoge-resolutie camera’s ondersteunen zonder vermindering van prestaties of beeldopnamesnelheid. Het betekent ook dat, in sommige toepassingen, één enkele visie-controller kan worden ingezet waar voorheen meerdere nodig waren, wat kostenbesparingen mogelijk maakt.

Bij koppelingen is een correcte installatie essentieel, omdat de effecten van lekkages niet aangenaam zijn: dure stilstand, klachten van klanten, herbewerking, milieuschade en zelfs ongelukken. Met het nieuwe EO-3® koppelingssysteem heeft Parker een koppeling concept ontwikkeld dat de nieuwe standaard in de industrie bepaalt. EO-3® koppelingen kunnen eenvoudiger, sneller en veiliger worden geïnstalleerd. Dit wordt bereikt met de nieuwe schroefdraad technologie. In tegenstelling tot alle voorgaande (DIN-norm) koppelingen, is het EO-3® koppelingssysteem gebaseerd op een 24 graden binnen kegel met geïntegreerde zachte afdichtingen en een conische schroefdraad. EO-3® is ’s werelds eerste en unieke systeem waarbij het resultaat van de montage aan de buitenkant controleerbaar is. Door gebruik te maken van een gele signaal ring, kan de monteur direct zien of verbinding correct is gemonteerd. De EO-3® installatie vereist alleen een standaard moersleutel met open einde en geen momentsleutel. Met pijp maten vanaf 25 millimeter wordt een achthoekige moer gebruikt in plaats van een standaard zeshoekige moer, welke zorgt voor extra installatiegemak. De achtkantige moer maakt het monteren in krappe ruimtes eenvoudiger en sneller.

De precisie en duurzaamheid van de verbinding tussen een cilinder of aandrijving en het te bewegen werkstuk is afhankelijk van de mechanische constructie van de machine. Bij positioneertaken van lineaire aandrijvingen zien we in de praktijk vaak een mechanische speling tussen de as en de te bewegen last, waardoor de precisie van de beweging en de levensduur van de componenten in het gedrang komen. De meenemer DARD van Festo heeft een terugslag van minder dan 0,1 mm en compenseert foute uitlijning tot 2,5mm tussen de as en de lastgeleiding (lateraal en verticaal). Deze meenemer is een standaardcomponent, beschikbaar voor assen van 18 tot 80mm bouwgrootte, en kan eenvoudig op bestaande assen gemonteerd worden.

Industrial.omron.eu n

www.festo.be n

www.parker.com/eo-3 n

195 - MAART 2014 - P 43


P 44 - 195 - MAART 2014


ACTUALITEIT

DeltaPac sensor

Flexibele koppeling voor pneumatische cilinders

JUMPFLEX®meetomvormers

Tot vandaag moest men doorgaans een kleine ruimte tussen de verpakkingen laten om ze te tellen of detecteren met behulp van, bijvoorbeeld, foto-elektrische sensoren. Niet zelden moest men zich daarvoor beroepen op complexe mechanismen in transportsystemen. Dankzij de DeltaPac sensor van SICK is dat nu niet meer nodig. De DeltaPac kan dus voorwerpen in een push-push opstelling detecteren. Dit biedt ontwerpers/bouwers van verpakkingsmachines veel nieuwe interessante mogelijkheden. Machineonderdelen om verpakkingen te beschermen of van elkaar te scheiden, zijn niet langer nodig. Dit werkt kostenbesparend en zorgt ervoor dat de ruimte van de machine beter kan worden gebruikt. De productstroom wordt gestabiliseerd omdat het risico op botsingen door vallende verpakkingen verkleind wordt. De DeltaPac is een betrouwbare oplossing die stilvallen van de machine, onjuist laden bij het groeperen van items en kwaliteitsverlies door crashes voorkomt, zodat u niet alleen tijd en energie wint maar ook de machinebeschikbaarheid verhoogt.

SMC heeft een nieuwe, lichtgewicht flexibele koppeling ontwikkeld als aanvulling op zijn huidige assortiment pneumatische cilinders. De JCserie heeft een aluminium behuizing in plaats van staal, wat in sommige gevallen leidt tot 30% gewichtsbesparing, waardoor de massatraagheid krachten en de zijdelingse belastingen op actuatoren tijdens de werking beperkt worden. Het model is ook uitgerust met een stofdichte kap die de pakking beschermt, waardoor hij langer mee gaat. De JC-serie werd ontworpen om eventuele foutieve uitlijningen tussen de toepassing en de cilinder te compenseren. Hij beschikt over een draaihoek van ± 5° en een toelaatbare excentriciteit van ± 0,5 tot 1 mm. Dankzij dit vermogen om afwijkingen op te vangen slijten de cilinders minder snel en gaan ze langer mee. De JC-serie is ideaal voor elke pneumatische cilinder waarbij de koppeling de uilijning of de hoekafwijking tussen cilinder en applicatie moet opvangen. De serie is bestand tegen een maximale trek/drukkracht van 3100N voor cilinderboringen tussen de 20 tot 63mm en met standaard schroefdraadmaten van M8x1.25 tot M18x1.5.

De JUMPFLEX®-meetomvormer serie 2857 werd ontworpen met een uniform vormdesign in het achterhoofd, dat ook compatibel is met de bestaande meetomvormers van de serie 857. Het design maakt het mogelijk om de voedingsspanning door te bruggen ongeacht de bouwbreedte van de verschillende modules. Op deze manier bespaar je de kost en de tijd om elke module apart te bedraden. De JUMPFLEX®- 2857 serie is ontworpen voor een breed temperatuursbereik van -25 tot +70°C. Voor de markering van de omvormers staan WMB en WMB inline markeerstrips ter uwer beschikking. Daarboven kunnen de afzonderlijke aansluitklemmen met het labelingsysteem Micro-WSB worden gekenmerkt. De nieuwe JUMPFLEX®-serie 2857 start aanvankelijk met een stroommeetomvormer (AC/DC tot 100A), een isolatieversterker en twee temperatuurgrenswaardeschakelaars. Deze laatsten kunnen signalen uit RTD-sensoren en thermokoppels naar een relais-signaal omzetten. Al deze modules kunnen ingezet worden voor de meest uiteenlopende toepassingen, waarbij alle configuratiemogelijkheden mogelijk zijn.

www.smcpneumatics.be

www.wago.be

www.sick.be n

n

n

195 - MAART 2014 - P 45


Nieuws en Actualiteit Festo België blaast 50 kaarsjes uit In 2014 is Festo een halve eeuw actief op Belgische grondgebied. In 1964 besliste de Duitse firma Festo om in Anderlecht een filiaal op te richten dat ook de distributie van Festo componenten verzorgde in het Groothertogdom Luxemburg. 50 jaar later staat Festo bekend voor zijn automatiseringstechnologie voor de industrie. Gestart als bedrijf dat voornamelijk houtbewerkingsmachines maakte (de allereerste kettingzaag), zagen de oprichters snel het potentieel van pneumatica bij de automatisering in de houtverwerkende nijverheid. Al gauw werd de nadruk gelegd op industriële pneumatische automatisering met innovaties zoals het ventieleiland. In de jaren zestig werd Festo Didactic opgericht. Deze onderneming had, en heeft nog altijd, de doelstelling om werknemers en studenten beter op te leiden in automatiseringstechnologie. In het streven naar innovatie heeft Festo ook ingezet op de markt van elektrische automatisering en Process Automation. Festo Belgium telt 56 personeelsleden.

High-end actuator vindt zijn weg naar België Parker Hannifin België, onderdeel van ‘s werelds grootste gediversifieerde producent van motion- en controletechniek (hydraulica, pneumatica en mechatronica) sluit partnership met Vermeire Motion, business unit van Vermeire Belting, voor de verdeling van de ETH high force Electro Cilinder. De ETH Electro Cilinder biedt hoge kracht en lange levensduur en is bij uitstek geschikt voor servo-applicaties met variabele posities en continue beweging. Mede dankzij de bouwvorm conform de ISO-norm voor pneumatische flenzen, met groottes 32, 50, 80, 100 en binnenkort ook 125, worden alle voordelen van hydrauliek of pneumatiek gecombineerd met die van elektronica binnen een robuust ontwerp. De nauwkeurig geslepen kogelomloopspindel is het middelpunt van het ontwerp en biedt naast een lage wrijving, een rendement van maximaal 90 % en soepele werking over het gehele toerentalbereik. Het centrale smeerpunt draagt bij tot een lange levensduur. Afhankelijk van het model is de ETH beschikbaar in standaardlengtes van 100 tot 2000 mm en krachten van 2400 tot 115.000 N, met een positionering nauwkeurigheid van 0.03mm en versnellingen tot 15 m/s2. Voor de meest veeleisende omgevingen is er een IP65 uitvoering, met roestvrij stalen schroeven en anti-corrosiecoating, zowel als een ATEX-versie. Typische toepassingen voor de ETH zijn onder andere voeding, verpakkingsmachines, industriële automatisering en andere toepassingen waar gebruikers op zoek zijn naar een energiebesparende electro-cilinder voor nauwkeurige positionering en stuwkracht. Naast de commercialisering van de ETH servo actuatoren, staat Vermeire Motion tevens in voor advies, technische ondersteuning en berekeningen tijdens het ontwerpproces bij de klant (www.parker.com/eme/eth en www.vermeire-motion.com).

Be there! • Hannover Messe (7-14 april, Hannover): www.hannovermesse.de • Automation & Engineering (14-15 mei, Brussels Expo) www.easyfairs.com (klik door naar Automation & Engineering) • Automatica 2014 (3-6 juni, München): www.automatica-munich.com • Pumps & Valves (26-27 maart, Antwerpen): www.easyfairs.com (klik door naar Pumps & Valves)

Droevig nieuws De redactie van Automation Magazine betuigt haar medeleven aan de nabestaanden van Eric Vandezande, bedrijfsleider bij Vameco-Vandezande, lid van Fimop. Eric Vandezande kwam begin februari om het leven bij een tragisch verkeersongeval.

P 46 - 195 - MAART 2014


Indumation Network Event: oog in oog met automation experts (18/09) Volgend op het succes van de vakbeurs Indumation. wil Invent Media een nieuw netwerkevenement uit de grond stampen. Indumation Network Event (INE) moet een lowcost maar high end netwerkgebeuren zijn, voor bedrijven die actief zijn in automatisering en optimalisering en voor hun klanten, prospects en partners. Bedoeling is om kennis te maken met bedrijven, actief in oplossingen, technologie en componenten voor Factory, Process & Infrastructure Automation. Dat gebeurt buiten de bekende beursformules: INE wil een aangename maar professionele sfeer creëren met kleine standjes en themaboxen. Een verplicht circuit van wandelgangen, stijlvolle decoratie en hoogwaardige catering moeten het ideale decor vormen voor deelnemers om met hun prospects verkennende gesprekken te voeren of om een nieuw product of service voor te stellen.

INDEX

Het eendaagse evenement vindt plaats in de Leuvense Brabanthal op 18 september 2014. Bezoekers worden enkel na persoonlijke uitnodiging geregistreerd via speciale kaarten en ingevoerd in het systeem, zodat hun badges op voorhand klaarliggen bij de ingang.

ADVERTEERDERSINDEX

SMC

11

Tas & Co

22

TITEL

PAG.

Testo

24

ABB

12

Valorlub

2

Asco Numatics

20

Vermeire Motion

42

ATB Automation

20

Wago

6

AZ Hollink

21

WEG

18

Brevini

28

Easyfairs A&E

40

Easyfairs Pumps & Valves

38

Euregio

32

TITEL

Festo

48

Staübli Robotics: Mechatronica-expert

5

Fimop Belgitrans

44

Veilige laadlift voor binnenvaart

7

Hansa-Flex

14

“Geen hokjesdenken meer, maar integratie”

8

Hydrauvision

22

FIMOP verruimt en reikt de hand aan mechatronica

11

Leuze

34

FIMOP te gast bij Victor Buyck Steel Constructions

13

MGH

26

Mega Jack zet wereldrecord neer

16

Norgren

12

Partnership Siemens en Vermeire Motion zet Integrated Drive

Omron

24

Systems (IDS)-concept op de rails

19

Parker

14

Energie opslaan in een kunstmatig eiland

23

Promebat

32

Nieuwe technologie voor cameragestuurde robots

27

REM-B

26

AUTOMATICA 2014: Food in Focus

29

Rittal

28

No PUMPS & VALVES without MAINTENANCE

36

Service Hydro

34

Actualiteit

33

Siemens

32

Nieuws en actualiteit

46

ARTIKELENINDEX

PAG.


Automation Magazine maart 2014  

De referentie voor industriële automatisering

Automation Magazine maart 2014  

De referentie voor industriële automatisering

Advertisement