Page 1

SEPT 2012

189

Hydropneuma

DĂŠ referentie voor aandrijf- en besturingstechniek

Motorreductoren voor moderne transportsystemen

Antwerpen X - P 309959 - 12,50 EUR

3de trimester - 42e jaargang - Afgiftekantoor

Driemaandelijks tijdschrift van FIMOP en BELGITRANS -

Met hun hoge overbrengingsverhoudingen in het twee- en drietrapsbereik, de koppelgradatie en een hoge vermogensdichtheid zijn de nieuwe motorreductoren van Siemens geschikt om aan de eisen van moderne transportsystemen te voldoen.

6 - Dossier sensoren en actuatoren

11 - Vooruitblik op Indumation.be 2013

19 - Op bezoek in het PCLT


100 - Lezersdienst


Belgische beroepsvereniging voor industriële aandrijftechnieken (mechanisch, elektrisch, mechatronisch en hydro-dynamisch)

vzw FIMOP Tel: +32 (0)2 640 77 35 Fax: +32 (0)2 640 84 80 info@fimop.be www.fmop.be

vzw BELGITRANS Tel: +32 (0)2 640 84 32 info@belgitrans.be www.belgitrans.be

RAAD VAN BESTUUR JEAN-PIERRE VAN DER KELEN, Testo Philippe Vansevenant, Olaer M. DE WINTER, Service Hydro PHILIPPE CONSIGLIO, Bosch Rexroth R. DECLEER, Decleer, Gaelens & Part. Y. Meulenijzer, LinMotion

RAAD VAN BESTUUR G.Heyvaert, MGH L.De Groef, Esco Couplings L.Roelandt, GKN Stromag BNL L.Van Hoylandt, Act In Time Dick ter Welle, Hansen Industrial Transmissions Steven Cassiers, Siemens Bart Vanhaverbeke, Voith Turbo

TOEZICHTHOUDERS Jean Schauss, Atlas Copco Maciej Szygowski, Doedijns Fluidap

TOEZICHTHOUDERS Steven Bergia, MEA Marc Goos, Transmo

COMMISSIES Confederatie Toetredingen Algemene voorwaarden CETOP Onderwijs - IHP Events & Beurzen Repertorium Tijdschrift Automation-HP MARCOM GROUP MARKTONDERZOEK - HYDRAULICA - PNEUMATICA - AFSLUITERS E-News - Webstek Beroepsethiek

COMMISSIES MARKETING EXPOSITIONS MEDIA WEBSITE

Hydropneuma

Dé referentie voor aandrijf- en besturingstechniek

Omslagverhaal

COLOFON

COORDINATEUR LEDEN 2012 AB Flex AF BELGIUM ASCO NUMATICS BENELUX ATLAS COPCO COMPRESSEURS BOGE COMPRESSEURS BOSCH REXROTH Brevini Fluid Power BURKERT CONTROMATIC CLIPPARD EUROPE CQS TECHNOLOGIES COMPAIR GEVEKE DECLEER-GAELENS & PARTNERS DINAMIK COMPRESSOR Doedijns Fluidap DONALDSON ULTRAFILTER EFC ERIKS + BAUDOIN Euregio Hydraulics FESTO BELGIUM FLUIDTECH GATES EUROPE Hansaflex HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN (PIH) HYDAC HYDRAULIC ASSISTANCE HYDRAUMEC INTERNATIONAL HYDRAUVISION Hydro Tools INGERSOLL RAND BENELUX IPAR Industrial Partners b.v. LinMotion Manuli Fluiconnecto nv NORGREN OLAER BENELUX PALL BELGIUM PARKER HANNIFIN PIRTEK BENELUX Poclain Hydraulics REM B SAUER DANFOSS SERVICE HYDRO SMC PNEUMATICS TESTO VAN DE CALSEYDE VEMOFLEX WTS

SEPT 2012

BELGITRANS

Belgische Verenigingen van Fabricanten, Invoerders en Verdelers van Materiaal voor Industriële Hydraulica, Pnematica, Automatisatie en aanverwante technieken. Lid van het Europese comité CETOP

189

FIMOP

LEDEN 2012 ABB ACT IN TIME ATB AUTOMATION AVD BELGIUM AZ HOLLINK BELGIUM BEGE AANDRIJFTECHNIEK BRAMMER BREVINI BELGIO CALDIC TECHNIEK BELGIUM Eriks Motion Control ESCO TRANSMISSIONS GKN SERVICE BENELUX HABASIT BELGIUM HANSEN TRANSMISSIONS INT. L. TAS & CO KTR MEA MGH OPTIBELT RENOLD CONTINENTAL REXNORD ROTERO BELGIUM SEW SIEMENS SKF GKN STROMAG BNL TRANSMO VOITH TURBO WEG BENELUX

SECRETARIAAT Wielstraat 12 B - 2880 Bornem Tel Fimop: +32 (0)2 640 77 35 Tel Belgitrans: +32 (0)2 640 84 32 Fax: +32 (0)2 640 84 80 automation@hydropneuma.be www.hydropneuma.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER René Decleer, FIMOP p/a KHNB, Louisalaan 500, B 1050 Brussel REDACTIECOMITE Ing. René Decleer, Ing. Roger Stas REALISATIE CxO Europe Wielstraat 12 - B -2880 Bornem PUBLICITEIT Dirk Vermant – gsm: +32 (0)477 270 787 e-mail: dirk.vermant@skynet.be Redactie Arn Borstlap - tel: +32 (0)2 640 77 35 e-mail: automation@hydropneuma.be DRUKKERIJ Artoos, Kampenhout

23 - Motorreductoren voor moderne transportsystemen

Inhoud Reportage Uitzonderlijk vaartuig Allseas lift off-shore platformen

5

Dossier Sensoren en actuatoren

6

Beurs Kortrijk Xpo klaar voor Indumation.be 2013

11

Reportage Toepassingen voor 400V-gelijkstroomtechnologie

13

20 jaar WEG Benelux

15

Opleiding en vorming Professionele praktijkopleidingen hydraulica

19

Verspreiding 6.500 ex. NL + 4.500 ex FR Automation Magazine is een uitgave van de beroepsverenigingen Fimop en Belgitrans. De advertenties in Automation Magazine worden ter goedkeuring aan het redactiecomité voorgelegd. Alle advertenties die betrekking hebben op de technieken en de producten voor industriële automatisering komen in aanmerking voor publicatie. Alle artikels en berichten in de redactionele bijdragen van dit tijdschrift werden door de redactie geselecteerd. Zij verschijnen gratis en bevatten geen advertenties. De auteurs zijn verantwoordelijk voor hun teksten.

Actualiteit Motorreductoren voor moderne transportsystemen

23

Vision-sensoren voor pick-and-place toepassingen

25

Toepassing Zijn hydrauliek filters gelijk in efficiëntie?

33

Actualiteit

37-45

Biblio-tech

46

Lezersservice

47

Volgend nummer: december 2012 AUTOMATION paraît aussi en français Lid van de Unie van de uitgevers van de Periodieke Pers.

Copyright FIMOP 2012

189 - SEPT 2012 - P 3


Voorwoord

België in de wereld. Crisis in de sector. “De dag dat het licht uitgaat” (de Tijd – 8/9/12) > dit is fictie.

delijk de regering die moet beslissen over de heropstart.”

Het is een bar koude ochtend in februari. Waar ieder voor vreesde, gebeurt:

België: concurrentiekracht daalt (DS 6/9/12)

een totale black-out. Een ‘rolling black-out’. Dat betekent dat netbeheerder

België zakt twee plaatsen op de ranglijst van het Wereld Economisch

ELIA doelbewust een afschakelplan in werking laat treden om een totale

Forum. We zijn nu zeventiende. Lang niet slecht, maar de daling is zorgwek-

black-out of stroompanne in het land te vermijden. In februari van 2002

kend. We gaan achteruit terwijl onze directe concurrenten vooruitgaan. De

was het bijna zover. De windturbines in het oosten van Duitsland, goed

evolutie van de Totale Score:

voor een productie van 10 000 MW, leverden door een gebrek aan wind

2006: 24ste, 2007: 20ste, 2008 : 19de, 2009: 18de, 2010: 19de, 2011: 15de,

geen energie meer. Er werd massaal stroom in Frankrijk ingekocht en dat

2012: 17de

werd in kolossale volumes over ons hoogspanningsnet naar Duitsland ge-

De twaalf pijlers van de concurrentiekracht : op welke plaats staat België

voerd. België balanceerde toen op het randje van overbelasting. Op het nip-

wereldwijd?

pertje kon een massale black-out vermeden worden. Als het licht uitgaat bij

Dynamische omgang met technologie : 22ste

een black-out, loopt België per uur tussen de 55 en 90 miljoen euro eco-

Zin voor innovatie : 11de

nomische schade op. Eerder waarschuwden Elia en regulator Creg al voor

Een efficiënte marktwerking: 15de

urenlange stroomonderbrekingen tijdens de winter, als Doel 3 en Tihange 2

Een goed werkende financiële markt : 31ste

voor onbepaalde tijd zouden stilliggen. Maar vergeet niet dat onze moder-

Een efficiënte arbeidsmarkt: 50ste

ne maatschappij aan handen en voeten gebonden is aan elektriciteit. Ook

Goede gezondheidszorg en basisonderwijs : 2de

de hoogleraar en energie-expert van de KULeuven, windt er geen doekjes

Kwaliteitsvol hoger onderwijs en opleidingen: 4de

om. “Ik zeg al jaren dat een vervroegde sluiting van de Belgische kerncen-

Een gezonde macro-economische omgeving : 66ste Rechtszekerheid en

trales dramatisch zal zijn voor de stroomvoorziening.” Meer dan ooit beseft

transparantie: 27ste

hij dat ons stroomnet het cruciale zenuwstelsel is van deze maatschappij.

Markttoegang in binnen- en buitenland: 27ste

“Koude winter zet België zonder stroom.” (de Tijd 6/6/12)

Een goed ontwikkeld bedrijfsleven: 12de

Extra stroom importeren uit het buitenland wordt vaak genoemd als een

Een degelijke infrastructuur en logistiek : 21ste

oplossing bij stroomtekorten. Maar met het huidig net lijkt dat in de praktijk niet altijd mogelijk. België kan op koude momenten stroom invoeren

Onze buurlanden: NL: 5de, F: 21ste, D: 6de, VK: 8ste, L: 22ste

uit Nederland, dat productie overschotten heeft. Maar op erg koude dagen vloeit meer stroom weg naar Frankrijk dan we uit Nederland importeren.

De Sector Fluidumtechnologie

Dat blijkt uit de analyse van de CREG. Frankrijk heeft met zijn reusachtig

De sector van de Industriële Hydraulica en Pneumatiek (FIMOP) gaat van GROEN voor het eerste trimester 2012 naar GEEL voor het tweede trimester 2012 en neigt naar ORANJE voor het derde trimester 2012 tot zelfs ROOD voor het pneumagedeelte. Dus toch nog een stuk ‘crisis’.

nucleair park op de meeste momenten wel voldoende eige productie. Maar doordat miljoenen gezinnen er elektrische verwarmen, wordt het land op koude dagen afhankelijk van de import van buurlanden.” De rapporten die duidelijk moeten maken of Tihange 2 en Doel 3 überhaupt nog open kunnen, worden pas eind november verwacht. Zolang deze er niet zijn,wacht de regering af. De nucleaire waakhond FANC wil tegen het jaareinde zijn eindrapport over de problemen klaar hebben, maar het is uitein-

P 4 - 189 - SEPT 2012

R.P.A.Decleer Verantwoordelijke uitgever n


REPORTAGE

Bosch Rexroth ontwikkelt unieke ‘drive and control’-oplossing

Uitzonderlijk vaartuig van Allseas lift offshore-platformen in één stuk

Als belangrijkste engineeringpartner van de Allseas Group heeft Bosch Rexroth de ‘drive and control’-oplossing ontwikkeld voor ’s werelds grootste mobiel hefmechanisme voor offshore-installaties. De ‘Pieter Schelte’, het speciale vaartuig uitgerust met dit topsideliftsysteem (TLS), kan topsides van offshore-platformen met een gewicht tot 48.000 ton in één stuk opheffen en transporteren. Allseas verlaagt zo op aanzienlijke wijze de kosten en risico’s verbonden aan offshore-assemblage en -ontmanteling. De Pieter Schelte wordt momenteel in Zuid-Korea gebouwd en zou begin 2014 klaar moeten zijn voor gebruik. Voor de ontmanteling van topsides van offshore-platformen moesten werklui tot nu toe op volle zee de structuur handmatig in individueel transporteerbare onderdelen ontmantelen – een taak die zowel tijdrovend als gevaarlijk is. In de toekomst zal het nieuwe speciale vaartuig van de Allseas Group de platformen in één keer uit het stalen ‘jacket’ hijsen en naar het land vervoeren. Dat maakt de ontmanteling stukken veiliger en rendabeler.

Topsideliftsysteem De sleutel tot deze belangrijke vereenvoudiging is het topsideliftsysteem, een innovatie die in dergelijke omvang zijn gelijke niet kent. Het TLS kan tot 48.000 ton tillen, wat gelijk is aan 80 volgeladen A380 Airbussen. Als belangrijkste engineeringpartner van de Allseas Group heeft Bosch Rexroth de ‘drive and control’-oplossing ontworpen en ontwikkeld, evenals de belangrijkste componenten van het TLS. Voor Edward Heerema, eigenaar van de Allseas Group is de engineering het hart van het project: “De basis voor alle functies van het schip zijn hier gelegd. Daarom mocht niets over het hoofd worden gezien: alle technische vereisten moesten precies worden voldaan en alle mogelijke scenario’s dienden overlopen te worden.”

Dit nieuwe, speciale vaartuig wordt momenteel op een ZuidKoreaanse scheepswerf gebouwd en zou begin 2014 klaar moeten zijn om de eerste offshore-platformen te ontmantelen.

Drive and control Om dit mogelijk te maken nam Allseas een partner voor de lange termijn onder de arm: Bosch Rexroth beschikt over ruime ervaring in het ontwerpen en realiseren van veeleisende ‘drive and control’-oplossingen voor offshore-installaties en maritieme toepassingen. Een internationaal team van industriële specialisten en technische experts ontwikkelde een TLS drive & control systeem, volgens de principes vooropgesteld door Allseas. “Een vergelijkbaar systeem is voordien nooit gemaakt, waardoor dit ook voor onze ervaren ingenieurs een zeer uitdagende zaak was,” licht Project Manager Ron van den Oetelaar de uitdaging voor Bosch Rexroth toe.

Hydraulische aggregaat Door middel van complexe co-simulaties controleerde Rexroth het ontwerp en de dimensionering van de belangrijkste componenten, daarbij steeds rekening houdend met de hoge veiligheidsvoorschriften. De door het bedrijf ontwikkelde simulatiesoftware neemt daarbij zowel de mechanische krachten als de specifieke hydraulische kenmerken in rekening. Naast de technische producten en diensten leverde Rexroth ook het centrale hydraulische aggregaat van 5 megawatt en talrijke belangrijke componenten en bouwgroepen voor de TLS. n

101 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 5


DOSSIER

Sensoren en actuatoren

IO-Link aan tweede generatie toe In 2006 werd op de Hannover Messe IO-Link voorgesteld. Voorgesteld, want van producten was nog niet veel sprake: die werden een jaar later schoorvoetend geïntroduceerd. Inmiddels - vijf jaar later - kent IO-Link een groot succes. Een succes dat voornamelijk moet toEgeschreven worden aan de directe kabelbesparingen dan aan de eventuele extra functionaliteiten die de IO-Link communicatie biedt. Het succes van IO-Link situeert zich ook in zijn doelmarkt: factory automation en meer bepaald de machinebouwers en integratoren (ontwikkelaars bouwers van bijvoorbeeld assemblagelijnen, traditioneel grootverbruikers van sensoren en actoren). Deze moesten in den beginne overtuigd worden, waT tijd heeft gekost daar zij op hun beurt hun klanten dienden te overtuigen van het nut van IOLink. Voor machinebouwers en integratoren is de besparing op bekabeling uiteraard een zeer belangrijk voordeel.

En wat met de communicatie? De communicatie van en naar sensoren en actuatoren toe was de doelstelling van de IO-Link groep waarvoor men destijds IO-Link ontwikkelde en op de markt losliet. Deze communicatie zou voordelen bieden die heel wat verder gaan dan besparing op het vlak van bedrading. Men dacht daarbij verder dan het opnemen van een status of waarneming van een sensor (via een IO module al dan niet via een veldbus). Neen, klassieke moderne sensoren en actuatoren zijn allemaal tot op zekere hoogte uitgerust met intelligentie in de vorm van een processor, een DSP, geheugen, .... en andere elektronica. Dit elektronisch zeg maar, bevat een pak aan waardevolle informatie die tot op vandaag niet beschikbaar is voor het controlesysteem, want hiervoor moet daadwerkelijk gecommuniceerd worden met de sensor of actuator. Zo heeft de microprocessor van een fotocel weet van de kwaliteit van detec-

tie (licht, storingen door HF licht, andere storingen, ..., tot en met kortsluiting, overspanning, ....), en deze performantie is vandaag buiten het bereik van het controlesysteem. Met IO-Link kan men niet alleen over proces data (binair of analoog) beschikken, maar ook over zogenaamde service data (parameters, diagnose data). De instelling van een sensor die normaal in het veld ter plaatse (dip swiches) gebeurt, kan met IO-Link via het controlesysteem gebeuren (parametrering). De sensor zal met IO-Link alarmen kunnen genereren voordat hij het totaal laat afweten waarop gepast kan worden gereageerd.

Uitbreiding op klassieke sensortechnologie Nog een veldbus, alsof we die nog niet genoeg hebben? Voor digitale communicatie grijpt de industrie traditioneel naar veldbussen, doch de IO-Link groep gooide het over een andere boeg. IO-Link is dan ook geen veldbus want een veldbus impliceert naast een communicatieprotocol en -procedures eveneens het vastleggen van een fysische netwerklaag (zeg maar speciale bekabeling). Ook hebben instrumenten die communiceren via een veldbus steeds een specifieke communicatiechip ingebouwd (Ethernetchip, Profibuschip, Profinetchip, Interbuschip, ASichip, ...). Gewone sensoren zonder de specifieke interface kunnen niet op een veldbus gebruikt worden. Via een veldbus compatibele I/O module (kast- of veldmodule) die als interface dienst doet, kan men wel de status van de sensoren en actuatoren opnemen, maar daar blijft het bij. Voor echte communicatie moet de interface tot in de sensor worden doorgetrokken. IO-Link daarentegen maakt gebruik van de bestaande standaard niet afgeschermde 3-draads (kan ook 2-draads) bekabeling met een maximale lengte tot 15 … 20 m. De communicatie loopt eveneens over een interface, maar dan wel een wat speciale interface: namelijk de overal aanwezige UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) interface. Een interface die bij zowat iedere elektronische component, die naam waardig, standaard is ingebouwd. Het is sinds lang de ultieme manier om elektronica aan te spreken.

Verschillende communicatiemodes

Een nieuw type toepassingen waarvoor IO-Link masters werden ontwikkeld is bijvoorbeeld RFID. Naast de standaard IO-Link mastermodules bestaan ook andere producten die met een IO-Link master poort uitgerust worden.

P 6 - 189 - SEPT 2012

Met IO-Link bekomt men een peer-to-peer verbinding met cyclische deterministische proces data communicatie en simultane transfer van service data. IO-Link kent meerdere communicatiemodes, maar I/O modules zijn steeds SIO (standaard geschakelde IO) compatibel. Dit houdt in dat een I/O module volstaat om zowel digitale en analoge sensoren of actuatoren aan te spreken, maar dat ook niet IO-link sensoren hierop kunnen worden aangesloten. Een bewijs dat IO-Link niet meer is dan een uitbreiding op de klassieke sensortechnologie. De IO-Link masters (modules) zijn uitgerust met de verschillende netwerk/veldbus interfaces tot en met Asi toe. De integratie van IO-Link kan gebeuren op diverse niveau’s: gebruik makend van de standaard veldbusprotocols (via de master) zoals DPV0, DPV1, PCP, ..., tijdens de engineering met behulp van tools als GSD, GSDML, FDCML, ..., en tenslotte zijn er nog de zogenaamde device tools als FDT/DTM De IO-Link masters (I/O modules) ondersteunen 4 communicatiemodes: vooreerst Standaard IO (SIO) - zoals de klassieke sensoren - en daarnaast Com1, Com2 en Com3 voor de respectievelijke IO-Link slaves. Com1 sensoren schakelen tussen SIO mode en digitale communicatiemode aan 4,8 kbaud. De communicatie is tijdelijk en beperkt


DOSSIER

Met IO-Link kan men communiceren tot op het sensor/actor niveau.

Voordelen De voordelen van IO-Link zijn divers. Elektrisch heeft men te maken met minder variatie aan kabels, het ontwerp en de configuratie wordt eenvoudiger, de integratie wordt eenvoudiger, en de betrouwbaarheid van de installatie zal verhogen. Vanuit het oogpunt van onderhoud kan men sneller defecte toestellen detecteren (statusmeldingen) en vervangen, wisselstukken worden beter beschikbaar (minder verschillende sensoren nodig), minder stilstandtijd door diagnosetools, minder onderdelen in voorraad, ... Bovendien zijn onderhoudsverantwoordelijken bang dat hun onderhoudstechnici niet voldoende kennis hebben van deze technologie om snelle vervangingen van sensoren door te voeren, zeker als het gaat om een intelligente sensor. Er is nog onvoldoende geweten dat een intelligente sensor “plug & play� vervangen kan worden. De parameters van de oude sensor worden automatisch naar de nieuwe sensor gestuurd. Weer tijdwinst dus aangezien

men niet meer met de teach-in toetsjes op de sensor dient te spelen. De vrees dat IO-Link voor techniekers een blackbox is, is eigenlijk ongegrond.

Tweede generatie Vooral het elektrisch voordeel, bekabeling, werd tot op heden door de verschillende machinebouwers en integratoren benut, voldoende om van IO-Link nu reeds een succes te maken (5 jaar is in een conservatieve industriĂŤle omgeving als was het gisteren). In de toekomst zal systeemintegratie, onderhoud (diagnose, alarmen, ...), ..., waarvoor het aspect communicatie onontbeerlijk is, IO-Link nog tot een hoger niveau tillen. Dat dit zal gebeuren staat buiten kijf als men de nieuwe IO-Link producten in ogenschouw neemt. De fabrikanten zijn toe aan de tweede generatie IO-Link producten: producten met meer intelligentie. Een van de redenen waarom vooral signaalbundeling (bekabeling) de meeste aandacht kreeg is dat de verhouding werkelijk intelligente sensoren versus klassieke sensoren relatief klein is. Alle sensoren hebben wel allemaal wat intelligentie aan boord maar daarom kan men hier nog niet veel mee aanvangen (intelligentie moet voor de toepassing nuttig zijn). Men mag zich verwachten aan meer intelligente sensoren en actuatoren. Van de kant van de hubs staat men reeds verder wat de toepassingsmogelijkheden betreft. Zo treft men hubs aan uitgerust met

103 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 7

t

(na de opstart staan dergelijke sensoren in SIO mode). Com2 sensoren kunnen zowel SIO aan, maar kunnen ook continu, vanwege de hogere baud rate (38,4 kbaud), digitaal communiceren (simultaan proces en service data). Vanaf Com2 mode is volledige systeemintegratie mogelijk. Com3 tenslotte is een 2-draadsversie en communiceert aan een 230 kbaud rate.


104 - Lezersdienst


t

DOSSIER

De verschillende COMmodes van SIO tot Com3 garanderen communicatie gaande van traditionele statusinfo (SIO) tot hoge snelheid digitale communicatie. een webserver waardoor het mogelijk wordt met een eenvoudige webbrowser de hub aan te spreken en de status van elke poort kan worden opgevolgd. Masters en hubs krijgen ook zogenaamde single channel monitoring diagnose wat zeer gedetailleerde diagnose toelaat. Masters en hubs zijn vandaag codeerbaar en veelal hiertoe uitgerust met een display. Een display waarop zeer uitgebreide informatie kan worden ingekeken (stationnummer of -naam, IP

adres, software, ...). Tenslotte kunnen steeds meer verschillende toestellen met behulp van IO-Link worden aangesloten en door het systeem aangesproken worden. De term ‘sensoren en actuatoren’ krijgt hierdoor een grotere (bredere) betekenis. P. Paulus n 102 - Lezersdienst

Nog een bewijs dat IO-Link doorbreekt: een motorstarter met geïntegreerde IO-Link master.

189 - SEPT 2012 - P 9


105 - Lezersdienst


BEURS

In 2011 was Indumation.be een nieuw geluid op de beursmarkt. De beurs slaagde erin om het grootste aanbod technologie, componenten en dienstenverlening qua factory, process en infrastructure automation samen te brengen.

Drie hallen van Kortrijk Xpo klaar voor Indumation.be 2013

Ruim 5.000 bezoekers en 165 exposanten waren vorig jaar present op Indumation.be.

Indumation.be 2013 is de tweede editie van de nationaal overkoepelende beurs voor factory-, process- en infrastructure automation. De initiatiefnemende partners van dit vaktreffen zijn Fimop vzw, Belgitrans vzw en de Federaties Agoria vzw. Ook de tweede versie van deze totaalbeurs voor automatisering in april 2013 belooft succesvol te worden. In 2011 ontving Indumation.be ruim 5.000 bezoekers en 165 exposanten. Karl D’haveloose, Managing Director Invent Media: “Als enige nationaal overkoepelende beurs heeft Indumation.be 2013 als doelstelling om een marktrepresentatief aanbod van industriële automatisering te presenteren. Strikte vereiste is dat de aanbieders van diensten, technologie of apparatuur een bijdrage moeten leveren tot de optimale automatisering van een productieonderneming of -infrastructuur. De niveaus van optimalisering zijn productie, engineering, planning, logistiek, goederen- en personentrafiek, verpakking, onderhoud, resources, energie en afvalresidu. We zullen ook het thema “Infrastructure Automation” uitbreiden met technologie en ICT voor het automatiseren en monitoren van smart entities (smart grids, smart cities…).”

Zes themaroutes Op de beurs zullen niet alleen technologie-aanbieders, maar ook individuele aanbieders van componenten (sturingen, motoren, sensoren, controllers enzovoort) en dienstenverlenende bedrijven in revisie, monitoring, maintenance en systeemintegratie aanwezig zijn. Om structuur in hun bezoek te

Het organisatieteam van Invent Media: Miet Vanhoucke, Mario Dejaegher en Evelien Desmyttere.

Indumation.be 2013 praktisch Wat: de nationale vakbeurs voor industriële automatisering Locatie: hallen 1, 2 en 6 van Kortrijk Xpo Data: van woensdag 24 t.e.m. vrijdag 26 april 2013 Openingsuren: van 10 tot 18 uur Nocturne op donderdag tot 22 uur Info: www.indumation.be info@indumation.be (info en reservaties) Via het Facebook-profiel van Belgian Industrial Exhibitions kunt u het verloop van de inschrijvingen, feeds en tweets m.b.t. de beurs volgen. brengen, kunnen bezoekers een zestal themaroutes lopen: de Indumation Route (drives, robotics, motion control), de Control & network Solution Route, de Sensor & Vision route, de Process & Instrumentation Route, de System Integration Route en de Industrial Software, Hardware en IT Route. Ze kunnen op voorhand op de website deze routes selecteren samen met de namen van de bedrijven die tot die route horen. Om het beursbezoek te vergemakkelijken kan de bezoeker de route vooraf printen.

Al 70 procent bezet Tijdens de vorige editie van 2011 waren vele Vlaamse én Waalse bezoekers aangenaam verrast. Ook de tweede versie belooft een succes te worden: ruim zeven maanden op voorhand bedraagt de bezettingsgraad van de beurs al bijna 70 %. Het Waals aanbod werd sterk uitgebreid. Karl D’haveloose: “We zullen nog meer bezoekers uit Wallonië aantrekken door de samenwerking met Mecatec, Technifutur, Technofutur en Agoria Wallonië en door het creëren van een speciale ruimte voor kleinere Waalse spelers.”

Drie beursdagen Indumation.be 2013 telt 3 beursdagen, namelijk woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 april 2013. Karl: “Bij de keuze van de beursdata hielden we bewust rekening met de datum van Hannover Messe 2013 (8 t.e.m. 12 april 2013). Op die manier kunnen de exposanten op Indumation.be de primeurs van HMI 2013 onmiddellijk aan de Belgische bedrijven demonstreren.” De organisatie houdt de uitbreiding van de beursoppervlakte bewust beperkt tot 18.000 m2. De mix tussen grote standen en een grote diversiteit aan kleinere standen blijft dus primordiaal. Iedereen is alvast welkom in Kortrijk! n Indumation.be staat voor technologie en innovatie.

106 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 11


107 - Lezersdienst

108 - Lezersdienst


REPORTAGE

De stijgende energiekosten en vraag naar energie in combinatie met het gebruik van duurzame energiebronnen stimuleren het toepassen van nieuwe energietechnologieën.

Toepassingen voor 400Vgelijkstroomtechnologie Gelijk- en wisselstroomtechnologieën hebben zich ontwikkeld sinds Tesla en Edison eind 19e eeuw de concurrentie met elkaar aangingen om een distributiemethode via het elektriciteitsnetwerk te ontwikkelen. Tegenwoordig is het gebruik van gelijkstroom over lange afstanden zeer kostenefficiënt. Het gebruik van op gelijkstroom gebaseerde duurzame energie neemt alsmaar toe en de meeste technologische apparatuur werkt op gelijkstroom. Recente ontwikkelingen op het gebied van stroomconversietechnologieën in combinatie met een snelle groei van op gelijkstroom gebaseerde apparatuur hebben een wereld gecreëerd waarin de distributie van 400V-gelijkstroom actief overwogen wordt en moet worden.

Telecommunicatie In tegenstelling tot het elektriciteitsnet maken telecommunicatienetwerken al lange tijd gebruik van gelijkstroomdistributie vanwege de hoge betrouwbaarheid en de uitstekende signaalkwaliteit. Omdat de telecomapparatuur is overgestapt op de op silicium gebaseerde gelijkstroomtechnologie, worden de bestaande distributie van gelijkstroom en op gelijkstroom werkende apparatuur momenteel al op elkaar afgestemd. 400V-gelijkstroom is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het leveren van hoge energieniveaus over lange afstanden.

Datacenters De logica achter 400V-gelijkstroom in datacenters wordt aangestuurd door de behoefte aan een hoog beschikbaarheidsniveau, hoge efficiëntie en

lagere totale kosten. Omdat wisselstroom uiteindelijk in gelijkstroom moet worden omgezet om alle IT-apparatuur te kunnen gebruiken en omdat energieopslagsystemen (batterijen, vliegwielen enz.) en duurzame energiebronnen gelijkstroom leveren, vereist een gelijkstroomtechnologie gewoonlijk minder stroomconversies tussen elektriciteitsnetwerk en chip.

Commerciële gebouwen Eigenaren en beheerders van gebouwen maken vandaag de dag vaker gebruik van intelligente oplossingen die, dankzij duurzame materialen en energiebronnen, minder energie verbruiken. Duurzame energieopwekking op de locatie zelf kan ervoor zorgen dat er minder of helemaal geen stroom van het elektriciteitsnetwerk hoeft te worden afgenomen. Dit is van belang voor 400V-gelijkstroom, omdat duurzame energiebronnen gelijkstroom leveren. Dit betekent dat bij gebruik van gelijkstroom voor de wisselstroom toepassingen binnen het gebouw meerdere conversies van gelijkstroom naar wisselstroom nodig zijn Hierdoor wordt de duurzame energieopwekking minder efficiënt.

Transport Er zijn veel soorten transportmiddelen (auto’s, schepen, bussen, locomotieven, enzovoort) die gelijkstroom gebruiken voor het aandrijven van motoren en het voorzien in andere stroombehoeften om de efficiëntie te vergroten en brandstof te besparen. Bij schepen en locomotieven wordt gelijkstroom bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt voor de aandrijving en om te voorzien in de stroombehoeften aan boord. n 109 - Lezersdienst

110 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 13


111 - Lezersdienst


REPORTAGE

WEG Benelux, opgericht in 1992 en oorspronkelijk gevestigd in België, heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. WEG is een van ‘s werelds grootste fabrikanten van elektromotoren en automatiseringsapparatuur.

WEG Benelux viert 20e verjaardag met groeicijfers

WEG Benelux (voorheen WEG Europe) viert dit jaar haar 20e verjaardag in de business. Aanvankelijk werd de hele EU afgedekt, maar tegenwoordig wordt uitsluitend de Benelux voorzien van marktleidende en hoogefficiënte elektromotoren en frequentiesturingen. Als eerste WEG-kantoor buiten Noord- en Zuid-Amerika, doet WEG Benelux niet onder voor haar moederbedrijf wanneer het gaat om groeicijfers: de jaarlijkse omzet bedraagt ruim E33 miljoen. Dat een plaatselijke voorraad aanwezig was, van waaruit motoren en sturingen met allerlei vermogens en configuraties direct konden worden verzonden, wordt beschouwd als de sleutel tot het succes en heeft mede geleid tot het besluit om de opslagcapaciteit uit te breiden tot 4.500m2, met een waarde van ruim E5,5 miljoen aan voorraad. Er is ook een werkplaats van 250m2 aanwezig, waarin op maat gemaakte motoren, bedieningspanelen en aansturingen worden vervaardigd, waar namelijk veel vraag naar is. WEG Benelux streek aanvankelijk neer in Nivelles vanwege de strategische locatie met uitstekende weg- en spoorverbindingen om heel West-Europa doeltreffend te bedienen. Nivelles had de nabijheid van Antwerpen, de tweede grootste haven van Europa, als bijkomend pluspunt, en was een gemakkelijk centraal punt om vakmensen vanuit heel het land aan te trekken.

Snelle groei Naarmate de onderneming groeide, werd duidelijk dat een nieuw kantoor nodig was om aan de vraag naar een lokale service-ondersteuning vanuit Nederland te voldoen. In 2002 werd het kantoor in het Twentse Oldenzaal geopend, dat na een stevige groei te hebben doorgemaakt, nu zijn eigen 10e verjaardag viert. Vanwege de snelle groei van WEG in Europa moesten nog meer regionale kantoren en magazijnen worden geopend om de lokale markten te bedienen. In 2008 werd de naam WEG Europe gewijzigd in WEG Benelux en werd de focus verplaatst naar de belangrijke kernmarkten in België, Nederland en Luxemburg.

Aanpassen van motoren Typische toepassingen in de voornaamste marktsegmenten van deze regio zijn o.a. pompen, compressoren, koeltorens en ventilatoren voor wereldwijd actieve bedrijven. Deze klanten krijgen hoofdzakelijk op maat gemaakte oplossingen, bestaande uit motoren, die in de eigen werkplaats worden aangepast aan de wensen van de klant en aangevuld met schakelmateriaal en sturingen. De onderneming is een specialist op dit gebied en bijna 90% van haar voorraad wordt op enige wijze aangepast om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen. Deze aanpassingen zijn o.a. het monteren van flenzen, ombouw naar hogere IP graad, beperkt aanpassen van explosiegevaarlijke motoren (van EExd naar EExde), het monteren van encoders, temperatuursensoren in wikkelingen, geforceerde ventilatiesystemen, stroomgeïsoleerde lagerdeksels, speciale lagers en afdichtingen, stilstandsverwarming en aangepaste kabelingangen. Daarnaast doet de werkplaats ook het schilderwerk volgens speciale vereisten voor koeltoreninstallaties. “Onze groeicijfers van 2010 (46%) en 2011 (29%) staan op een recordhoogte, terwijl de rest van de economie hierop duidelijk achterloopt, wat aantoont hoe effectief onze groeistrategie is”, aldus Stéphanie Dupont van WEG Benelux. “Wij behoren tot een organisatie die in slechts 50 jaar van niets tot een omzet van ruim $3 miljard is uitgegroeid, maar ons motto is onveranderd: klantgerichtheid leidt tot succes.”

Wereldwijd WEG is een mondiale speler in vermogendistributie, automatisering en besturingen, die zojuist haar 50e verjaardag vierde. De wereldwijde omzet bedraagt nu ruim US$3 miljard, waaruit blijkt dat WEG steeds meer producten uit een breed gamma verkoopt, waaronder de laatste generatie transformatoren, generatoren, LVschakelmateriaal, frequentiesturingen, softstarters, LV- en HVmotoren, ATEX-conforme explosieveilige motoren, motoren voor rookafzuiginstallaties, motorreduktoren en complete turnkey-systemen. n 112 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 15


113 - Lezersdienst

114 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

EXLAR Tritex II elektromechanische DC actuators Mijnsbergen en ATB Automation introduceren de nieuwe EXLAR Tritex II DC actuators. De Tritex II DC is een complete actuator-oplossing opgebouwd uit een elektrische actuator met digitale positioneerbesturing, een borstelloze servomotor en geïntegreerde rollerscrew overbrenging.

Compacte servocilinders tot 4248N continue met rollerscrew-overbrenging en geïntegreerde positioneerbesturing direct op 1248Vdc aangesloten.

Alles is ontworpen in één compacte behuizing (IP54 of IP65) waardoor geen externe servoregelaar en feedbackbekabeling nodig is. De Tritex II actuator is leverbaar in 2 bouwgrootten (60 en 75 mm frame) met een piekkracht tot 6 kN. De slaglengte varieert van 75 tot 450 mm. De maximale snelheid is 846 mm/s. De speling van de rollerscrew overbrenging is standaard kleiner dan 0,1 mm.

Capaciteit De actuator wordt aangesloten op een voeding van 12-48Vdc. De Tritex II actuator heeft een omvangrijke I/O capaciteit: 8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen plus een analoge ingang en uitgang. Als terugkoppeling is standaard een analoge Hall-sensor aanwezig. Voor applicaties met hoge nauwkeurigheid is het optioneel mogelijk een incrementele encoder toe te passen. Daarnaast is het mogelijk om met een batterij back-up een absolute positie-

feedback te hebben. Aansluiting van de voeding en de I/O is mogelijk via een klemmenkast met wartels of met connectoren. n 115 - Lezersdienst

Turbineslijpmachine voor heet en langdurig gebruik

De turbine van de GTG 40 werkt met olievrije perslucht en zonder slijtagegevoelige lamellen.

Omdat de kunststofhuizen van hoogfrequentslijpers bij het warmslijpen in het smeedproces wegsmolten gebruikt smeedspecialist Böhler in zijn smederij nu persluchtgedreven turbineslijpers van Atlas Copco Tools voor deze opgave. Het metalen huis van de machine verdraagt de hitte van de tot 900 °C hete onderdelen. Parallel aan de hoogfrequentslijpers worden de persluchtslijpers pas dan gebruikt, als de drieploegendienst extreme belastingen

met zich meebrengt. Fouten, die bij het zandstralen opduiken, moeten uitgeslepen of op bepaalde plaatsen voor de hardheidstest, gepolijst worden. Moet er veel materiaal verwijderd worden, dan worden de slijpmachines extreem belast – vooral in drie ploegendienst en bij het warmslijpen tijdens het smeden. De turboslijpers van de types GTG 40 en GTG 21 van Atlas Copco Tools zijn tegen het langdurige gebruik en de hitte opgewassen. Voor Böhler was dit dan ook de reden, om speciaal bij deze werkzaamheden over te stappen van hoogfrequent- naar persluchtmachines. Want het kwam voor dat de elektrische slijpers gedeeltelijk al na één shift doorbrandden. De GTG-persluchtslijper kan men echter nauwelijks tot stilstand drukken – en als dat toch zou gebeuren, dan staan ze eenvoudig stil; doorbranden is door de turbine aandrijving niet mogelijk. Tandwielschade treedt slechts zeer zelden op. Een pluspunt is ook het metalenhuis van de machines, omdat dit bij temperaturen tot 900 °C bij het warmslijpen niet smelt.

Olievrije turbine Zo heeft de olievrije turbine geen lamellen die kunnen slijten. De machine behoeft niet gesmeerd te worden door olie in de perslucht te vernevelen. Daarnaast zijn de in een oliebad lopende tandwielen speciaal afgedicht. Een automatische balancering (autobalancer), waarbij een rondlopende set kogels als contragewicht de constant veranderende onbalans van de slijpschijf compenseert, verlaagt het trillingsniveau beneden de 2,5 m/s2. n 116 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 17


117 - Lezersdienst


OPLEIDING EN VORMING

In het kader van FIMOP’s Biaa bezocht de redactie het PCLT in Roeselare. We hadden een gesprek met de directeur, de ere-directeur, de docenten en de verantwoordelijke voor de sector Mechanisatie.

Professionele praktijkopleidingen hydraulica Het Praktijkcentrum PCLT profileert zich als dé naschoolse opleidingspartner voor de landbouw en tuinbouw, mechanisatie en de professionele groenvoorziening. Door een verschuiving van het opleidingspubliek, stelt het Praktijkcentrum zijn praktijkopleidingen hydraulica nu ook open voor industriële of mobiele klanten. Vanuit de markt is er namelijk vraag naar korte gespecialiseerde praktijkopleidingen in hydraulica.

Hierop wil het PCLT inspringen met verschillende interessante initiatieven. Het praktijkcentrum wil zich profileren als een vormingsinstituut ‘HYDRAULICA’ open voor zowel de sector van de stationaire machines (indoor en outdoor) als die van de mobiele machines. De werking van een hydropomp is dezelfde voor zowel de landbouwmachines als voor persen bijvoorbeeld. Bepaalde parameters , zoals hogere drukken en grotere drukvariaties met drukpieken, zijn verschillend , maar principieel zijn beide vergelijkbaar qua werking.

Nieuwe hydraulische vloeistoffen Hierbij moet vermeld worden dat , door de ervaring in de land- en tuinbouwsector, het PCLT de ‘nieuwe’ hydraulische vloeistoffen , ‘biodegradeerbaar’ en ‘food grade’ meeneemt als een onderdeel van de vormingen. Laten we opmerken dat het uitzonderlijk is dat een vormingscentrum zich inlaat met andere dan minerale (olie) vloeistoffen. Meerdere inrichters van cursussen hebben het zelden over de eigenschappen van welke hydraulische vloeistof dan ook. Ook voor de stationaire machines zal het geen probleem (mogen) zijn om de voor deze sector de bijzondere vloeistoffen te behandelen. De vier soorten moeilijk brandbare vloeistoffen zullen geen geheim zijn en nog minder de ATF.

“HYDRAULICS ACADEMY” Een tweede initiatief is de cursus op aanvraag. Hier staat het PCLT, nu HYAC, open voor elke vraag van de “industriële” of “mobiele” klant. Deze cursussen worden in samenspraak met de klant uitgezet en vervolgens in de gebouwen van het vormingsinstituut gegeven, of naar wens, op locatie. De vraag naar korte cursussen is ook wel relevant. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit één dag omtrent een bepaald thema of een “ intro” – deel van één dag en vervolgdelen van één of meerdere dagen, of de vervolgdelen kunnen meer gerichter worden op een bepaald aspect van een thema of een vervolgcursus van één of meerdere dagen waar ingegaan wordt op een welbepaald ‘probleem’ van een cursist of van het bedrijf van de cursist. Bedrijfsleiders moeten weten dat een cursus voor hun medewerkers of ander personeel minder een kost is dan wel een zeer rendabele investering. Tijdens het gesprek werd ook verschillende keren de miskennis van hydraulica naar voren gebracht, alsook de “ vrij summiere” opleidingen die her en der kunnen gevolgd worden. De nadruk moet dus wel degelijk op de voordelen van de hydraulica gelegd worden en dit vanaf het begin van de cursussen, theoretisch of praktisch. (lees verder op pag. 21)

t

Initiatieven

189 - SEPT 2012 - P 19


119 - Lezersdienst


t

OPLEIDING EN VORMING

Experten De opleidingen aan het PCLT worden door docenten en lesgevers gegeven die zich kunnen berusten op een grote kennis en expertise. Ze zijn door ervaring in deze technische sector en middels een permanente tocht naar meer kennis middels vakbeurzen, voordrachten en tijdschriften, zeer goed op de hoogte van de nieuwste technologieën. Grote merken van hydraulische componenten worden regelmatig aangesproken om nieuwe producten en oplossingen te delen met lesgevers en docenten. Een bezoek aan de werkplaats liet ons zeker niet twijfelen aan de kundigheid en vaardigheid van het praktijkcentrum. Talrijke hydraulische componenten, te gebruiken als didactisch materiaal of in te zetten als werkend onderdeel op een hydraulische installatie, waren netjes weggezet in een ruime trainingszaal waar, tegelijkertijd, 12 leerlingen, onderverdeeld in groepjes van 4, hydraulische schakelingen kunnen bouwen en testen op goed functioneren. En om het geheel nog wat meer professioneel te kleuren, zijn een wit scherm en beamer aanwezig om zodoende, met laptop of pc, de schakelschema’s te projecteren.

Meetapparatuur Ook meetapparatuur zoals drukmeters, debietmeters, thermische camera, worden aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Ze kunnen ook door het PCLT ingezet worden bij industriële klanten om het rendement van hydraulisch bestuurde machines of voertuigen te meten en te optimaliseren. Hierbij moet men nogmaals de nadruk leggen op de zeer coherente manier waarop het PCLT omgaat met alle technische aspecten van mobiele en/of stationaire machines, en alle technieken aangaat die hierop aanwezig zijn, zowel elektrisch, mechanisch, maar ook elektronisch, enz.

Alfons Dedeyne (docent hydraulica PCLT) en Philippe Vansevenant (lid van  de FIMOP commissie ‘Opleiding en Vorming’).

Het bezoek alsook de gesprekken met onze verschillende gesprekspartners, hebben ons geleerd dat het PCLT te Roeselare een praktijkgericht, up-to-date vormingsinstituut is, open voor alle suggesties en met de neus wijzend naar de toekomst. Trouwens: In 1976 startte de eerste cursus Hydraulica met drie klassen. In een volgend deel worden de geactualiseerde cursussen besproken (dec 2012). n www.pclt.be

118 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 21


121 - Lezersdienst

120 - Lezersdienst

122 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

De Siemens-divisie Drive Technologies stelt Simogear, een nieuwe reeks motorreductoren, voor.

Motorreductoren voor moderne transportsystemen Met hun hoge overbrengingsverhoudingen in het twee- en drietrapsbereik, de fijne koppelgradatie, een hoge vermogensdichtheid en een buitengewone efficiëntie zijn deze modellen geschikt om aan de eisen van moderne transportsystemen te voldoen. Door de marktconforme aansluitmaten is de nieuwe motorreeks volledig compatibel met bestaande installaties. “Met de reeks Simogear-motorreductoren heeft Siemens de norm voor motorreductoren in de industriële aandrijftechniek verder ontwikkeld”, aldus Dirk Bauer, hoofd van het segment Standard Gear Units & Couplings van de Siemens-divisie Drive Technologies. Hij voegde er nog aan toe dat deze motorreductoren ideaal zijn om voor transportsystemen ingezet te worden. Ze verenigen de voordelen van energie-efficiëntie, een vermogensdichtheid en een uitstekende kwaliteit. Er zijn eveneens conventionele types motorreductoren verkrijgbaar geclassificeerd volgens vaste koppelgradaties. De nieuwe Simogear-reeks biedt bijkomende drijfwerkmaten, gekenmerkt door een geharmoniseerde gradatie zodat de vermogensprongen tussen de verschillende maten verkleinen. Hierdoor is het mogelijk voor elke toepassing de juiste aandrijving te vinden m.b.t. tandwieltype, tandwielkoppel en overbrengingsverhouding.

Conische tandwieldrijfwerken De efficiëntie van tweetraps conische tandwieldrijfwerken die speciaal voor gebruik in transportsystemen werden ontwikkeld, is groot. Deze efficiëntie vinden we eveneens bij de nieuwe rechte en parallelle tandwieldrijfwerken. Dankzij de hoge overbrengingsverhoudingen resulterend uit de toepassing van het insteekpignonprincipe, kunnen vaak tweetraps tandwieldrijfwerken met een efficiëntie van minimaal

96 procent worden ingezet in plaats van drietraps tandwieldrijfwerken met een efficiëntie van zo’n 94 procent. Het insteekpignonprincipe helpt ook de omtreksnelheid in de eerste trap te beperken, waardoor de geruisemissie afneem

Conform de norm De nieuwe tandwielmotoren zijn zo ontworpen dat uiterst efficiënte asynchrone en synchrone motoren conform de internationale energieefficiëntienorm (IE = International Efficiency) IE2 en IE3 kunnen worden gemonteerd om een geïntegreerde unit te creëren, zonder sprong in motorframemaat van IE2 naar IE3. Uitvoeringen van hoogdynamische synchrone Simotics-motoren met minder speling kunnen eveneens rechtstreeks worden gemonteerd.

Ook op bestaande installaties Omdat de afmetingen van de Simogear-motorreductoren conform de marktnorm zijn, kunnen ook op bestaande installaties aandrijvingen worden vervangen zonder dat hiervoor extra engineering vereist is. Bovendien zijn ze dankzij hun compacte ontwerp en lichte gewicht makkelijk te hanteren in bijzonder kleine ruimten. De compactheid van de nieuwe modellen is te danken aan het gebruik van een geïntegreerd aandrijfzijde-eindschild op de motor in plaats van een adapterplaat en eindschild. Door het optimaliseren van de lagering van de pignonas kon tevens de totale lengte van de meertraps kegelwieldrijfwerken worden verkleind en kon er een lichtere eenheid worden gecreëerd. De tandwieldrijfwerken en motorbehuizingen in het lagere koppelbereik zijn volledig uit aluminium vervaardigd. Typische toepassingen voor deze tandwielmotoren zijn algemene transportsystemen in de automobiel- en logistieke sector, alsook de voedingsmiddelen- en drankensector. n

123 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 23


124 - Lezersdienst

125 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

Vision-sensoren voor pick-and-place toepassingen Omron heeft een nieuwe vision-sensor geïntroduceerd die specifiek is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van pick-and-place-toepassingen. De FQ-M-visionsensor is uiterst compact en heeft een verwerkingssnelheid van 5000 stuks per minuut, zelfs bij een rotatie van 360 graden. De vision-sensor wordt geleverd met ethernet en EtherCAT, voor eenvoudige integratie in elke omgeving, en omvat een incrementele encoder voor gemakkelijke tracking en kalibratie. De FQ-M biedt intelligente camerasturing voor dynamische pick-and-placerobots en is gemakkelijk te configureren met de Sysmac Studiosoftware van Omron. De sensor wordt gecompleteerd met een klein formaat Touch Finder-console voor lokale bewaking en toegang tot functies en instellingen.

Automatiseringsplatform De FQ-M vision-sensor is de nieuwste toevoeging aan het Sysmacautomatiseringsplatform van Omron, dat kerncomponenten voor automatisering integreert in één gezamenlijk netwerk en één enkele interface voor programmering en configuratie. Communicatie met andere apparatuur verloopt ofwel via EtherCAT, Omrons voorkeursnetwerk voor het Sysmac-automatiseringsplatform, via standaard ethernet of via een combinatie van beide. De FQ-M kan bijvoorbeeld via een netwerk verbonden zijn met een Omron-machinecontroller uit de NJ-serie voor objectbewaking en via standaard ethernet met de robot zelf en de Touch Finder-console. De instelling van de FQM-vision-sensor gebeurt via de Vision Editor uit de Sysmac Studiosoftware. Dit programma biedt intuïtieve configuratie op basis van pictogrammen, waarmee optimale vision-instelling gemakkelijk wordt gemaakt. De Vision Editor biedt eveneens uitgebreide trending- en logging-functies. Met de communicatiewizard kunt u elk robotprotocol eenvoudig en zonder complexe programmeertaken als server of client configureren voor gemakkelijke integratie in pickand-place-systemen met robots. De Touch Finder-console biedt gemakkelijke bewaking en toegang tot parameters en instellingen via een 3,5 inch TFT-kleurentouchscreen. De gebruiker kan beelden in real-time bekijken, inzoomen, uitzoomen en beelden stilzetten voor nadere handmatige inspectie. n 126 - Lezersdienst

Power Modules en Control Units voor modulaire omvormers De Siemens-divisie Drive Technologies voegt twee nieuwe Power Modules en een nieuwe Control Unit aan de reeks van modulaire omvormers Sinamics G120 toe. In het kader van de systematische uitbreiding zijn de PM240-2 FSA- en PM230 IP20 Power Modules van de volgende generatie gebaseerd op een nieuw hardwareplatform voor een hogere vermogensdichtheid. Dankzij de zogenaamde Push-through-technologie worden er eveneens innoverende koelingconcepten geboden. De Control Unit CU240E-2 is ook verkrijgbaar in een uitvoering met Profinetcommunicatie, de Ethernet-norm voor automatisering. Dit vergemakkelijkt de realtime implementatie van innoverende Ethernet-gebaseerde systeemontwerpen.Het Sinamics G120systeem van modulaire omvormers wordt verder uitgebreid. Met de PM240-2 FSA stelt Siemens een Power Module voor die gebaseerd is op een nieuw hardwareplatform met een vermogensdichtheid tot 3 kW LO in FSA-framemaat in plaats van de eerdere 1,5 kW LO. De zogenaamde Push-through-technologie maakt tevens innoverende koelingconcepten mogelijk, wat dan ook weer toepassingen toelaat die bijzonder hoge eisen stellen op het vlak van warmtedissipatie in de schakelkast. Met deze nieuwe generatie biedt Siemens eveneens Power Modules uitgerust met een com-

pacte geïntegreerde filter.

Profinetcommunicatie De Control Unit CU240E-2 werd ook verder ontwikkeld voor de Sinamics G120-reeks. Naast de bestaande Profibus DP en de RS485-, USS- en Modbus RTU-interfaces is de nieuwe Control Unit ook verkrijgbaar in een uitvoering met Profinet-communicatie. Als uitbreiding van de Profibus DP-veldbus zorgt Profinet voor een grotere veelzijdigheid en efficiëntie en voor krachtigere prestaties in industriële communicatie. Zo is er bijv. gelijktijdig een hoge gegevenssnelheid mogelijk voor veldbus- en Ethernet-communicatie. Via Profinet kunnen gegevens snel worden uitgewisseld voor uiterst performante toepassingen. Via mediaredundantie kan er een alternatief communicatiekanaal ter beschikking worden gesteld om een grotere installatiebeschikbaarheid te verzekeren bij een eventuele storing van de communicatielijn. n 127 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 25


128 - Lezersdienst

129 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

Motoren tot bouwgroottes van 80 tot 180 Als antwoord op de steeds veeleisender wordende regelgeving op het gebied van energiebesparing voor motoren, levert Nord Drive Systems IE4 systemen van 0,55 tot 7,5 kW in motorbouwgroottes van 80 tot 100. Nord levert bovendien IE3 motoren tot bouwgrootte 180. Naast de standaard IE2-modellen, die al geruime tijd wereldwijd leverbaar zijn, zijn er ook IE2 ATEX uitvoeringen in bouwgroottes 80 tot 180. Nord produceert tevens diverse aanvullingen op zijn programma motorreductoren. De nieuwe, uitgebreide serie krachtige industriële aandrijvingen omvat nu koppels van 25.000 tot 242.000 Nm. In deze serie omvat één standaard behuizing per framemaat het complete overbrengingsbereik. Dit zeer flexibele modulaire concept biedt talloze mogelijkheden voor eenvoudige en snelle configuratie voor klantspecifieke modellen.

Tweetraps helical bevel gear units Een ander product van Nord, de nieuwe tweetraps helical bevel gear units in open of gesloten spatwaterdichte uitvoering, is eenvoudig te reinigen. Zowel robuust als lichtgewicht, zijn deze aluminium reductoren leverbaar in vijf framematen met een koppel 90 tot 660 Nm. Een andere nieuwe ontwikkeling -die van de SMI serie wormwielreductoren- volgt dezelfde aanpak. Met resistente en zeer gladde oppervlakken, zijn deze twee series reductoren optimaal geschikt voor toepassingen met veeleisende eisen wat betreft hygiëne. Nord maakt gebruik van een nieuwe behandeling

die aluminium oppervlakken voorziet van een uitstekende corrosiebescherming, vergelijkbaar met roestvast staal. n 130 - Lezersdienst

ZX, compacte verplaatsingsdetectie voor een optimale productiviteit lossing in uiteenlopende toepassingen zoals het meten van de vervorming in mallen van (buiten)banden en de controle of het juiste aantal ringen op een as zijn gemonteerd. De veelzijdigheid van de nieuwe sensoren is te danken aan hun brede meetbereik, van 20 tot 1.000 mm, afhankelijk van het model, en hun vermogen om stabiele resultaten te leveren, zelfs met ‘moeilijke’ doelen. Bovendien maakt hun responstijd - meestal 60 microseconden of beter - de ZX1- en ZX2-serie sensoren geschikt voor gebruik in high-speed productiemachines.

Geïntegreerde versterker

Omrons nieuwe verplaatsingssensoren in de ZX1- en ZX2serie combineren eenvoudige instelbaarheid met één knop en een compacte constructie met een hoge nauwkeurigheid en een stabiele werking, ongeacht de doelkleur of het type oppervlak. Deze verplaatsingssensoren bieden een handige en rendabele op-

ZX1-sensoren zijn voorzien van een geïntegreerde versterker voor een snelle ééncomponentsinstallatie, terwijl ZX2-sensoren, die met aparte versterkerunits zijn uitgerust, over een nog compactere sensorkop beschikken. Beide modellen hebben een digitale display voor een directe uitlezing van de afstand tot het doelobject. In de ZX2-modellen kan daarnaast de weergegeven waarde worden geschaald om deze aan specifieke gebruikersbehoeften aan te kunnen passen. Wereldwijd is Omron een leider op het gebied van automatisering. Omron levert producten en diensten voor uiteenlopende bedrijfstakken, waaronder de automatiseringsindustrie, de industrie voor elektronische componenten en de gezondheidszorg. n 131 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 27


132 - Lezersdienst

133 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

Onder druk uitwisselbare handnoodbediening ASCO Numatics introduceert een handnoodbediening die onder bedrijfsdruk te verwijderen is waardoor opstart en inbedrijfstelling sneller uit te voeren is. Tegelijk wordt het per abuis bedienen van verkeerde kleppen voorkomen. Heel vaak worden, tijdens inbedrijfstelling vanwege het gemak, handnoodbedieningen op de stuurventielen gebruikt. Deze robuuste hulpstukken worden dan – bij voorkeur - weer verwijderd als de werkende installatie wordt overgedragen aan operations. Daardoor voorkomt men eventuele ongewenste trips en stops. Het verwijderen van deze handnoodbedieningen kan alleen plaatsvinden als het persluchtcircuit drukvrij gemaakt is, wat een tijdrovend proces is en bij de projecttijd moet worden opgeteld. De nieuwe onder druk verwijderbare handnoodbediening van ASCO Numatics kan van ventiel naar ventiel verplaatst worden zonder dat het circuit drukloos gemaakt of het proces onderbroken hoeft te worden.

ASCO Numatics introduceert een magneetventiel met een onder druk uitwisselbare handnoodbediening.

Samenwerking met klanten “We werken nauw samen met onze klanten om de aspecten die hen dagelijks bezighouden, goed te leren kennen,” zegt Wim van de Haar, ASCO Numatics’ marketing manager voor olie, gas en chemie. “Uit één van onze klantsessies is de noodzaak voor de uitwisselbare handnoodbediening naar voren gekomen. We hebben dat meteen opgepakt en deze oplossing geproduceerd.”

voor de serie 327 magneetventielen. De 327 reeks is een 3/2 stuurventiel voor de bediening van regel- en veiligheidskleppen. Het is leverbaar in diverse materialen en met een keur aan bedieningen en certificaten. Dit maakt het toepasbaar in alle belangrijke markten wereldwijd en in alle explosiegevaarlijke gebieden. n

Serie 327

134 - Lezersdienst

De onder druk uitwisselbare handnoodbediening is beschikbaar

De kleine krachtpatsers van HydrauRent Dankzij het modulaire ontwerp is de HydrauPack 45E eenvoudig te koppelen wanneer meer vermogen vereist wordt. Om overal opstarten mogelijk te maken, worden de gekoppelde elektrisch aangedreven versies één voor één opgestart.

Modulair

Dankzij het modulaire ontwerp is de HydrauPack 45E eenvoudig te koppelen wanneer meer vermogen vereist wordt.

De HydrauPack 45E is een hydraulische aggregaat met een vermogen van 45 kW, die toegepast wordt bij industriële en offshore-toepassingen. Deze is nu verkrijgbaar in drie uitvoeringen: de standaard elektrische versie, een ATEX-uitvoering voor explosieveilige omgevingen en een dieselgedreven aggregaat.

Alle uitvoeringen – ingebouwd in eenzelfde frame – zijn modulair en eenvoudig te koppelen aan elkaar of aan andere hydraulische installaties, zoals bijvoorbeeld filtratie-units. Of aan de HydrauSupport 1000T, de hydrauliektank van duizend liter, wanneer veel olie bij een toepassing nodig is. Deze tank is geschikt voor koppeling aan zowel de standaard- en de ATEX-versie als de dieseluitvoering. Optioneel wordt de eenheid door middel van een afstandsbediening (niet draadloos) in- en uitgeschakeld. Op deze afstandsbediening zit uiteraard een noodstopknop.

Waterglycol-uitvoering Binnenkort wordt de serie uitgebreid met een water-glycol-uitvoering. Deze maakt gebruik van een water-glycolmengsel in plaats van hydrauliekolie als medium. Naar verwachting zal deze versie in het najaar van 2012 beschikbaar komen. We houden u op de hoogte. n 135 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 29


136 - Lezersdienst

137 - Lezersdienst

138 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

De camerakop vrij kiezen Endoscopische inspectiecamera´s worden normaliter aangeboden met een door de fabrikant vastgelegde camerakop met zwanenhals. Voor veel toepassingen is de desbetreffende combinatie van optica en handgreep/display echter niet ideaal, zodat de koper zich met minder functionaliteit moet tevredenstellen of de voor hem passende camerakop moet bijkopen. Reichelt Elektronik heeft gereageerd op dit vaak betreurde manco en heeft met de Endo Kam 4 een inspectiecameragreep in het programma opgenomen waarbij de klant kan kiezen uit vier verschillende camerakoppen alsmede drie verlengingen.

Afhankelijk van toepassing Afhankelijk van de specifieke toepassing hebben gebruikers van inspectiecamera´s lichtsterke, maar tevens relatief dikke, starre camerakoppen nodig of zo dun mogelijke voor moeilijk toegankelijke plekken. Hier komen afhankelijk van toepassing verschillende eisen met betrekking tot de brandpuntsafstand nog bij.

Camerakoppen met zwanenhals Bij de Endo Kam 4 kan de klant kiezen uit camerakoppen met zwanenhals met dikten van 4,5 t/m 17 mm en een lengte van 100 mm. Voor langere c.q. dieper liggende doelobjecten biedt Reichelt Elektronik bovendien verlengingen van 90, 200 en 500 mm aan. Veel van de kopers tot dusver hebben niet alleen hun individue-

Bij de Endo Kam 4 kan de klant kiezen uit camerakoppen met zwanenhals met dikten van 4,5 t/m 17 mm. le combinatie van handgreep en camera samengesteld, maar ook verschillende camerakoppen besteld. Hiermee kunnen de gebruikers, afhankelijk van toepassing en behoefte, de handgreep telkens eenvoudig voorzien van de passende camerakop. n 139 - Lezersdienst

ALDS-lekdetectiesysteem Een machine die 2000 NI (normaal liter) per minuut gebruikt, verbruikt in totaal 1.040.400 m3 per jaar voor 8.670 bedrijfsuren. Bij een geschat bedrag van 0,02 euro/Nm3 voor perslucht komen de totale kosten neer op ongeveer 20.800 euro per jaar. Als er sprake is van 20 procent lekkage, verdwijnt dus 4.000 van de 20.000 euro in het niets.

Lekdetectie

Het ALDS-leksysteem van SMC Pneumatics kan voor een aanzienlijke vermindering van de productiekosten zorgen door persluchtlekken in een vroeg stadium op te sporen.

Een probleemloze werking van het persluchtnet is essentieel voor de efficiĂŤntie van het gehele persluchtsysteem. In veel bedrijven verdwijnt een aanzienlijk deel van de perslucht, die tijdens een energie-intensief proces moet worden geproduceerd, helaas in het niets. De verliezen verhogen de productiekosten van bedrijven en hebben een negatief effect op het concurrentievermogen. Een automatisch lekdetectiesysteem (ALDS) biedt ontwerpers en ontwikkelaars van machines een oplossing voor dit probleem.

Handmatige lekdetectie gebeurt met ultrasone meettoestellen. Lekken in machines die 24 uur per dag draaien en bewegende onderdelen hebben, zijn tijdens dergelijke inspecties echter moeilijk op te sporen. Elk ventiel, elke leiding, elke schroefverbinding moet afzonderlijk worden gecontroleerd, wat veel moeite kost. Lekdetectie met ultrasone apparaten leidt in deze omstandigheden meestal tot een schatting in plaats van een accurate meting.

Eenvoudig en kosteneffectief Automatische lekdetectie met het ALDS-systeem biedt een alternatief. Een eenvoudig, kosteneffectief detectiesysteem registreert persluchtlekken zodra ze optreden. Het systeem verhoogt de frequentie van de lekdetectie en reduceert de personeelskosten. Hierdoor worden de productiekosten eveneens lager. Machinefabrikanten kunnen het gepatenteerde, automatische systeem voor de meting en plaatsbepaling van lekkage gemakkelijk integreren in hun nieuwe ontwikkelingen. Bestaande machines kunnen worden omgebouwd. n 140 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 31


141 - Lezersdienst

DISCOVER THE FIMOP PRODUCT GUIDE (164 p) THE MOST COMPLETE GUIDE IN FLUID POWER AND FLUID CONTROL • Presentation of the participating Fimop members • Product guide • Formulas & symbols > Online: www.fimop.be (click on Productengids-Guide de produits) > Print: send an e-mail to: automation@hydropneuma.be

142 - Lezersdienst


TOEPASSING

Het grootste verschil tussen de DFE-test en ISO 16889 test is dat de DFE-test een reeks verschillende werkingscycli doorheen de test introduceert

Zijn hydrauliek filters gelijk wat efficiëntie betreft? Elk hydraulisch systeem heeft een tolerantie-niveau van vloeistofvervuiling dat wordt bepaald door de meest gevoelige onderdelen van het systeem, zoals de servo-kleppen of zuigerpompen. De systemen lopen risico wanneer de vloeistofvervuiling het tolerantieniveau van het hydraulische systeem overstijgt. Uit de vloeistof afkomstige vervuiling voeren heeft een rechtstreekse invloed op de snelheid van slijtage, levensduur en beoogd prestatievermogen van de componenten. De meeste fabrikanten van componenten bevelen zuiverheidsniveaus voor vloeistoffen aan die voldoen aan de ISO Standaard 4406 om een optimale prestatie en een voorspelbare levensduur te halen. Om hydraulische vloeistof zuiver te houden zijn de fabrikanten en gebruikers afhankelijk van filters en goede onderhoudspraktijken. Fabrikanten testen en beoordelen hun producten echter aan de hand van de ISO Standaard 16889 testmethode, die over het algemeen niet de werkelijke omstandigheden weergeeft. Als gevolg van deze testmethode presteren hydraulische filters vaak onder de verwachtingen van de gebruiker. De echte uitdaging is het selecteren van een filter die een vloeistofzuiverheid onder de kritieke contaminatietolerantieniveaus, evenals een betrouwbare prestatie en maximale levensduur van de onderdelen verschaft. Hydraulische filters moeten worden getest in een dynamische omgeving die reële werkomstandigheden verschaft om volledig te kunnen begrijpen en voorspellen hoe ze zullen reageren wanneer ze in een echt hydraulisch systeem worden gebruikt. De dynamische filter-efficiëntie (DFE) test is een multi-pass testcircuit waarbij, net als bij ISO 16889, gebruik wordt gemaakt van stroomopwaartse en stroomafwaartse deeltjestellers, een testfilter en injectie van contaminatie stroomopwaarts van de testfilter. Dit zijn dan ook de enige overeenkomsten tussen beide testen.

constant debiet volgens ISO Standaard 16889 en behield een ongewijzigde efficiëntie doorheen de test. De andere filter werd echter getest door middel van de DFE-methode, met variabel debiet, van maximaal tot half debiet en een werkingscyclus die overeenkwam met die van een reëel hydraulisch systeem. Terwijl de filter meer vervuiling opving, verhoogden de stroomafwaartse tellingen drastischer tijdens de veranderingen van hoog naar laag debiet.

Niet correct ontworpen Uit deze vergelijkingstest kunnen we afleiden dat deze filter niet correct werd ontworpen om eerder opgevangen vervuiling vast te houden. Extreem loslaten van vervuiling bij het begin van de levensduur van de filter kan ook wijzen op een element dat uiteindelijk zal breken, zijn efficiëntie zal verliezen en zal falen. Een algemeen resultaat van het uitsluitend vertrouwen op een ISO 16889 test is een hydraulisch systeem dat lijdt aan vroegtijdige vervuiling-gelinkte storingen, zelfs als het wordt beschermd door filters die dergelijke storingen dienen te voorkomen.

Koude start Er is nog een factor die een cruciale rol speelt bij de twee filtertypes: koude start simulatie. Tijdens een vergelijkende koude start test leidde de conventionele filter tot een tijdelijke toestand van sterk vervuilde vloeistof doordat het filterelement het vuil niet goed bleek vast te houden. Hoewel de DFE-geteste filter nog steeds enige vorm van loslaten vertoont, is het effect veel kleiner en de vasthoudefficiëntie veel hoger.

Conclusie Na variërende stroomtestomstandigheden en koude start simulatie kan men besluiten dat met de DFE-geteste filter een hoge efficiënte van vasthouden wordt verkregen en dat de vloeistof zuiverder wordt gehouden. Met deze resultaten kunnen hydraulische systemen een langere levensduur hebben en minder onderhoudsproblemen vertonen, waardoor de systemen soepeler lopen en een maximumprestatie leveren. n (bron: EFC)

Verschil De ISO Standaard 16889 test wordt gebruikt voor het evalueren en vergelijken van de filterprestatie, maar test filters niet op dynamische spanningen waaraan ze in moderne systemen worden blootgesteld.Het grootste verschil tussen de DFE-test en ISO 16889 test is dat de DFE-test een reeks verschillende werkingscycli doorheen de test introduceert, waardoor de kloof tussen het laboratorium en de werkelijkheid gedicht wordt.

Testmethodes Wanneer twee identieke glasvezel-filters met hoge efficiëntie van dezelfde fabrikant door beide testmethodes worden getest, worden twee verschillende resultaten verkregen. Eén van de filters werd getest bij een

143 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 33


144 - Lezersdienst

145 - Lezersdienst

146 - Lezersdienst


147 - Lezersdienst

148 - Lezersdienst


149 - Lezersdienst

150 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

Veilige klep met deksel en contactdoos Marechal Electric wil met deze nieuwe klep met ingebouwde connector allereerst de voeding van noodvoertuigen vrijwaren. Het systeem is echter ook inzetbaar op landbouwmachines die in vochtige, corrosieve en vuile omstandigheden moeten werken. Dit systeem dient om rechtstreeks te koppelen en ontkoppelen. De ergonomische ring op de contactdoos zorgt ervoor dat men de stekker vlotter los kan trekken. Marechal stelt deze klep voor met een deksel dat automatisch terugkeert zodra de contactdoos is losgekoppeld. Dit geheel (klep met deksel + contactdoos DSN1) biedt dubbele waterdichtheid zolang de klep gesloten is. Hij zit ingebed geplaatst en neemt minder plaats in. Daarmee is de installatie discreter en kunnen zowel personen als mobiel materieel zich vrij bewegen. Met zijn thermoplastische uitvoering is dit een elektrische totaaloplossing aan in recyclebaar materiaal.

Veiligheid gewaarborgd - De veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd dankzij de goede elektrische en mechanische prestaties van de decontactor DSN1. - Stopknop om veilig tussenbeide te komen - Vlot rechtstreeks koppelen en ontkoppelen - Neemt minder plaats in: klep ingebouwd in de belasting of plaatsing in de muur.

Veiligheid neemt minder plaats in dankzij dubbele waterdichtheid voor voertuigen en bedrijven. - Eén connector met waterdichtheid IP55 (klep gesloten) - Eén of twee ingebouwde LED-lampen: de gele LED-lamp als bewijs van spanning (230 V) en groene LED-lamp als bewijs van laden (12 V of 24 V) n 151 - Lezersdienst

Dubbelsensoren voor outdoor-toepassingen Traditioneel worden schakelkastjes met mechanische contacten, reed switches of inductieve sensoren gebruikt voor het detecteren van de stand van een klep. The F31K2 dubbele inductieve sensor voor ‘outdoor’-toepassingen vult de serie open oplossingen van Pepperl+Fuchs aan. Deze serie sensoren is ontwikkeld voor compromisloze toepassingen in de buitenlucht. Dankzij het ontwerp van een ‘behuizing in een behuizing’ bij deze sensor wordt hiermee dubbele mechanische bescherming en absolute waterdichtheid geboden. De sensor en besturingselektronica zijn ondergebracht in een enkele module die wordt omgeven door een robuuste, transparante behuizing, aangevuld met een afzonderlijk kabelcompartiment. De F31K2 is ontwikkeld voor de internationale markt. De eisen van de verschillende markten en de toepassingen lopen zeer uiteen. Verschillende materialen voor de behuizing (elektrostatisch geleidende kunststoffen, aluminium, roestvrijstaal) en aansluitmogelijkheden (metrische of Inch kabelwartels) zijn hiervan het resultaat. Het temperatuurbereik van -40 tot +75 °C en de beschermings-

Open oplossingen (dubbelsensoren) winnen aan populariteit in de markt, dankzij het compacte ontwerp en het installatiegemak. klassen IP66/67/69K dekken een breed toepassingsgebied af. Het product is gericht op toepassingen in de chemische/petrochemische, olie- en gasindustrie, mining, etc.. n 152 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 37


153 - Lezersdienst

154 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

Boven de wolken met Maxon-motoren Het aircosysteem van de cabine van de Boeing 787 (Dreamliner) wordt gestuurd door platte EC motoren.© 2012 Hamilton Sundstrand.

Op 11 kilometer boven het aardoppervlak is de lucht uiterst dun, maar dankzij de moderne drukcabines en een airconditioningsysteem (Environmental Con-trol System, ECS) wordt een aangename atmosfeer gecreëerd in de lijnvluchten. De borstelloze maxon DC-motoren, de combinatie van reductoren met een recht tandwiel en resolvers zorgen voor een aangename atmosfeer hoog in de lucht. De nieuwe Boeing 787, ook wel Dreamliner genoemd, is namelijk uitgerust met een speciale airco-installatie, waardoor de passagiers langeafstandsvluchten beter verdragen. De motoren die bestemd zijn voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart onderscheiden zich duidelijk van standaardmotoren. Ze moeten bestand zijn tegen enorme temperatuurschommelingen en trillingen, terwijl ze een uitzonderlijke duurzaamheid en betrouwbaarheid moeten bieden. In het aircosysteem van elke Boeing 787 worden in totaal 48 maxonmotoren gebruikt. Er waren belangrijke aanpassingen nodig aan de motoren die bestemd zijn voor deze complexe airco-installaties. Ze worden, onder andere, gebruikt voor de aandrijving van de ventilatie van de cabine, de koeling van de elektronische apparatuur en het openen en sluiten van de luchtinlaat aan de buitenkant van de vliegtuigromp. Tijdens de tientallen jaren dienst van het vliegtuig moeten de motoren bestand zijn tegen temperaturen van -55 °C tot

+85 °C, maar ook tegen zware trillingen tijdens het landen en opstijgen. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de levensduur van de motoren aangepast wordt. Het ventilatiesysteem van de cabine bevat 36 afsluitkleppen die worden aangedreven door platte maxon EC 45-motoren. Deze lichte motoren werden gebouwd voor toepassingen in zeer kleine ruimtes, en dit dankzij hun beperkte afmetingen. De platte EC-motoren kunnen een toerental van 20.000 t/min halen; de open constructie zorgt een optimale warmteafvoer bij hoge toerentallen. Met een aircosysteem van Hamilton Sandstrand halen de motoren een toerental van 9000 t/min.

Hall-effect Bij de platte motoren die in de airconditioning worden geïnstalleerd, werd de stator aangepast, de printplaat uitgerust met lagetemperatuursensoren met Hall-effect en de motor bekleed met een speciale, beschermende laklaag. De lineaire aandrijvingen van de luchtinlaten worden gestuurd door aangepaste EC32motoren, voorzien van lagetemperatuursensoren met Hall-effect. Daarnaast werd de uitgaande as van de motor uitgerust met een vlamdover, een binnenschroefdraad en speciale modules met een cogging-koppel, die bestand zijn tegen trillingen. n De lineaire aandrijvingen van de luchtinlaten zijn voorzien van aangepaste EC32-motoren, uitgerust met lagetemperatuursensoren met Hall-effect.© 2012 Hamilton Sundstrand.

155 - Lezersdienst

Nieuwe autorisatie leesmodule Het RFID autorisatiesysteem Electronic Key System van Euchner vindt zijn toepassing in machinebouw, besturingsoplossingen, theatersystemen, rijdend materieel etc. Nu is er een nieuwe compacte leesmodule. Je “hangt” er de sleutelhanger aan in plaats van hem ergens in te steken. Hierdoor is de inbouwdiepte zeer gering en past de leesmodule in panelen met standaardopeningen van 22,5mm. De verwerkingselektronica moet elders op een rail worden ingebouwd. Verkrijgbaar in Parallel I/O, Serieel RS232/485, ProfiBus, ProfiNet, Ethernet én optioneel voorzien van veiligheidsuitgangen FSA (For Safety Applications). De communicatie tussen sleutelhanger en leeskop verloopt contactloos. Er bestaan veel verschillende toepassingen van dit systeem: Autorisatie (geen passwords meer) en LockOut/TagOut (veilige toetreding) zijn daarvan de bekendste. n 156 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 39


158 - Lezersdienst

157 - Lezersdienst

159 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

Schottencompressoren niet verouderd

Elektronische overbelastingsrelais: de nieuwe ZEB serie voor 175A van Eaton

Kalibratie-installaties voor debiet en druk

Schottencompressoren hebben een excentrisch geplaatste rotor waarin losse metalen schotten die door middelpuntvliedende krachten tegen de statorwand worden gedrukt. Door de steeds kleiner wordende ruimte tussen de schotten tussen in- en uitlaat wordt de lucht gecomprimeerd. Zeker voor zware omstandigheden en continu gebruik kunt u nog steeds best voor een schottencompressor kiezen. De compressorblok van de schottencompressor van AF Belgium is gemaakt voor 100.000 draaiuren zonder revisie. AF’s 10 jaar garantie op het compressorblok, ongeachte het aantal draaiuren, (weliswaar onder voorwaarden), is 10 jaar x 8.760 uren (aantal uren per jaar) is 87.600 uren. De schottencompressorblok heeft geen rollagers. De schottencompressor is simpel in ontwerp en in onderhoud. Hierdoor ligt haar onderhoudskost laag. Het heeft ook de minste vloeroppervlakte per geïnstalleerd vermogen. Een schottencompressor vervang je nooit omwille van de hoge renovatiekost. De Maxima reeks van AF Belgium heeft een verbruik van 5.4KW/m3/ min. De motor en compressor zijn dan ook zonder overbrengingsverliezen 1 op 1 verbonden. Tevens is het toerental van een compressorblok van de Maxima maximaal 1000 tr/min. Door dit lage toerental is het geluidsniveau van deze compressoren beperkt (65 tot 69 dB(A)). n

Eaton breidt het programma ZEB elektronische overbelastingsrelais uit met de nieuwe 175A serie. Zoals de eerdere apparaten uit de ZEB reeks, zorgen de 175A relais voor motorbeveiliging bij verschillende startkarakteristieken, zoals CLASS 10A, 10, 20 en 30. Samen met het brede elektronische verbelastingsbeveiligingsbereik met een 5:1 verhouding, omvat de nieuwe serie een aantal standaard bimetaal relais. De ZEB ...-GF typen elektronische overbelastingsrelais worden geleverd met extra geïntegreerde bescherming tegen aardsluitingstromen en kunnen daarom gebruikt worden als externe sommatietransformatoren zonder extra accessoires. Ze kunnen handmatig of automatisch worden gereset na een overbelastingsafschakeling. Ze bieden ook instelbare faseverliesgevoeligheid en kunnen worden gebruikt bij onevenwichtige belastingen. Een diagnose-LED geeft een visuele waarschuwing bij een dreigende overbelasting. De uitvoeringen van de 175A serie zijn leverbaar voor zowel directe montage op de xStart DILM80 ... DILM170 schakelaars, alsook op de nieuwe DILM185A ... DILM225A serie. De doosaansluitingen op de inkomende en uitgaande zijde van de ZEB.../KK uitvoering maken de relais geschikt voor universeel gebruik in aparte montagetoepassingen (montage op een metalen plaat). n

Endress+Hauser heeft zijn kalibratie-installaties voor debiet en druk volledig vernieuwd. Daardoor is het mogelijk om debiet- en drukkalibraties snel en met een hoge nauwkeurigheid uit te voeren. Tijdens de kalibratie wordt niet alleen de meetnauwkeurigheid van uw instrument bepaald maar Endress+Hauser zorgt bijkomend voor functiecontrole, bijstelling en waar nodig revisie en reparatie. De flexibiliteit van de kalibratie-installaties is zeer groot waardoor probleemloos instrumenten van verschillende merken met uiteenlopende procesaansluitingen kunnen gekalibreerd worden. De kwaliteit van uw eindproducten is een voorwaarde om competitief in de markt te staan. Deze kwaliteit wordt mede bepaald door de nauwkeurigheid van de toegepaste meetinstrumenten. Daarom is het belangrijk om de nauwkeurigheid van de kritische metingen periodiek te bepalen door middel van kalibratie. De belangrijkste voordelen: • Kalibraties herleidbaar naar nationale of internationale standaarden • Hoge nauwkeurigheid voor een aantrekkelijke prijs • Standaard kalibratietermijnen van enkele dagen tot één week • Express kalibraties op één dag mogelijk ! • Controle, bijstellen, reviseren en repareren van uw instrumenten tijdens de kalibratie • Kalibratierapporten worden tevens online beschikbaar gesteld n

160 - Lezersdienst

161 - Lezersdienst

162 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 41


ACTUALITEIT

Lineaire assen voor extreme toepassingen

Accu-afdichtpistool met hoge perskracht

DART Fieldbus Gecertificeerd volgens ATEX en IEC-Ex

Met nieuwe motoren is de toepassing van smeermiddelvrije lineaire eenheden ook onder vacuüm en water mogelijk. Igus GmbH uit Keulen breidt het motorenprogramma voor lineaire assen, die een paar jaar geleden gepresenteerd werd, uit met succes. Dankzij het groeiende programma lineaire assen ‘drylin’ en de passende motoren zijn constructeurs uitgerust met aandrijfoplossingen voor nagenoeg ieder toepassingsgebied dat smeermiddelvrij moet zijn. Speciaal ontwikkelde motorkits vereenvoudigen de aansluiting van de motoren op de lineaire assen. ‘drylin’ ZLW-tandriemassen met vrij selecteerbare slaglengte werden ontwikkeld om kleinere lasten te positioneren. Een speciale onderwater-tandriemas met PU-tandriem (ZLW -1040-UW) kan nu, in combinatie met de nieuwe 2-fasen-hybride-onderwater-stappenmotor (NEMA 23), tot op 10 m diepte worden toegepast. De motor voldoet aan de beschermingsklasse IP 68. In de halfgeleiderproductie of de meettechniek worden automatiseringscomponenten vaak onder vacuüm geplaatst. Voor een betrouwbare werking onder deze omstandigheden en om het vacuüm niet te contamineren, moeten de lineaire eenheden smeermiddelvrij, slijtagebestendig en corrosievrij zijn. Ideaal daarvoor: de combinatie van lineaire assen van rvs met spilaandrijving (bijv. SLW-ESX-1040) met de voor vacuümtoepassingen (fijn vacuüm tot 10^-3 mbar) geschikte NEMA 23-motor. n

Voor het aanbrengen van kits en lijmen lanceert Metabo de PowerMaxx KP, een compact en handig accu-afdichtpistool voor cartouches en foliezakjes. De PowerMaxx weegt amper 2,5 kg, maar biedt toch de hoogste persdruk op de markt. Voor werklieden die de hele dag met afdichtpistolen werken, zijn dat alvast twee doorslaggevende eigenschappen. De gebruiker kan zonder problemen ook de meest taaivloeibare vloeistoffen krachtig uitpersen en bijvoorbeeld bewegingsvoegen uit silicone en epoxyhars aanbrengen tussen verschillende bouwelementen zoals vloeren en wanden. Voor een optimaal resultaat kan de perssnelheid ook tijdens het werk traploos aangepast worden. Met de PowerMaxx KP is het bijzonder zuiver werken. Van zodra de gebruiker de schakelaar loslaat, trekt de tandheugel automatisch terug en wordt nadruipen voorkomen. Dankzij de aandrijving in massief metaal en de lithium-ion accutechnologie is het afdichtpistool bijzonder robuust en duurzaam. Het accu-afdichtpistool PowerMaxx KP wordt geleverd met een 600 mm lange buis, een perselement voor zowel cartouches als foliezakjes, een Li-Power accupack (10,8 V) en een LC 40 oplaadapparaat. n

De voordelen van intrinsieke veiligheid combineren met een hoog vermogen resultaat in de intrinsiek veilige High-Power Trunk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke combinatie van de innovatieve high-tech serie van FieldConnex® van fabrikant Pepperl+Fuchs. DART Power Hubs leveren stroom aan veldinstrumenten en aansluitingen met het DCS. De huidige intrinsiek veilige veldinstrumenten voor FOUNDATION Fieldbus H1 en PROFIBUS PA zijn verbonden met DART Segment Protectors. De producten zijn gecertificeerd volgens IEC 60079-11. De producent demonstreert de praktische toepassing van een nieuwe en revolutionaire technologie voor explosieveiligheid. DART Fieldbus componenten zijn gebaseerd op het ontwerp van de huidige FieldConnex veldbus infrastructuur producten, die wereldwijd reeds meer dan 700.000 instrumenten verbinden met DCS systemen. n

163 - Lezersdienst

P 42 - 189 - SEPT 2012

164 - Lezersdienst

165 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

Pick and Place voor hoge belasting

Nieuwe elektrische ‘plug in’ ventiel

Nieuwe thermische camera testo 875i

Tot vandaag is de lineair aangedreven PPU-E van SCHUNK de snelste Pick & Place eenheid op de markt. Door de enorme vraag breidt de toonaangevende marktleider voor span- en grijptechniek de reeks met de PPU-E 50 uit. Met deze dynamische eenheid kan een massa tot 5 kg verplaatst worden. Voor een komplete cyclus met 280mm horizontale- en 105mm vertikale slag heeft de PPU-E 0,92 sec. nodig en dit met een extra massa van 2kg met een grijptijd van 2 x 60ms. De „kleine“ en „grote“ PPU-E hebben geen beweeglijke en storingsgevoelige motorkabels. Met zijn snelle cyclustijden en een uitstekende repeteernauwkeurigheid van 0,01mm per as, is er een normvastelling in de assemblage van kleine en middelgrote onderdelen in de elektronica, consumptiegoederen en farmaceutische industrie. Alle toevoerleidingen voor de huidige stuureenheid, kontrole-eenheid en pneumatiek zijn aangesloten op de achterste, stationnaire verbinding. Hierdoor behoren kabelbreuken en proces- storingen tot het verleden. De flexibele en vrij programmeerbare PPU-E 50 is ontworpen voor een 150mm vertikale, 280mm horizontale slag en een beweegbare massa van 5 kg. De maximale versnelling bedraagt 100 ms-2, de maximumsnelheid 4 ms-1. n

Toen de R&D engineers van SMC besloten om hun populaire elektrisch bediende SY ventielserie uit te breiden met een ‘plug in’ variant, hadden ze slechts één doel voor ogen: het ontwikkelen van een elektrische ventielserie met een indrukwekkende functionaliteit. Het resultaat is de serie ‘new SY3000/5000’. De ventielen kunnen worden uitgerust met ingebouwde terugslagkleppen waardoor ongewenste cilinderbewegingen kunnen worden voorkomen. Met een goed zichtbare handbediening die in versschillende varianten beschikbaar is, is de werkveiligheid gegarandeerd. Dankzij de leidingaansluitingen in alle richtingen is installatie heel gemakkelijk en dankzij de beschikbaarheid van en type basisplaat met onderaansluiting kunnen pneumatische leidingen buiten de kast blijven. De nieuwe SY-serie is verkrijgbaaar met verschillende parallelle elektrische aansluitingen, zoals inclusief D-sub, lead-wire in verschillende kabeldiktes, flat-cables en ronde IP67 connectoren. Deze nieuwe elektrische ventielserie is bijzonder geschikt om toe te passen in combinatie met de bekende EX600, EX250 of EX260 veldbussystemen. n

Professionele en veelzijdige thermografie – met uitstekende thermische gevoeligheid, buitengewone beeldkwaliteit en eenvoudige bediening. Na de verdere ontwikkeling van de reeds bewezen testo 875, biedt Testo de specialist in meettechnologie - een uiterst goed ontworpen thermische camera voor de eerste stappen in de professionele thermografie. Dankzij de excellente thermische gevoeligheid van < 50mK, en de uitmuntende beeldkwaliteit met 160 x 120 pixels (kan uitgebreid worden tot 320 x 240 pixels dankzij de SuperResolution technologie), kunnen zelfs de kleinste details en de meest geringe temperatuurverschillen gedetecteerd worden met de nieuwe testo 875i. n

166 - Lezersdienst

167 - Lezersdienst

168 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 43


ACTUALITEIT

De elektrische scooter van SCUDDY GmbH & Co.

Ethernet-Line Extender levert high-speed netwerkverbindingen via bestaande bekabeling

Nieuw: een positioneerbare pneumatische cilinder

KG heeft alles in zich om niet alleen in de overvolle binnenstad een favoriet vervoermiddel te worden, vooral ook omdat hij dankzij de TUBUS-dempers van ACE Stoßdämpfer GmbH een uniek rijcomfort biedt. Scooters met een elektrische aandrijving staan al enige tijd bekend als milieuvriendelijk en praktisch. Maar met de eerste generaties van de handige driewielers duurde de pret niet altijd lang. Ze waren te zwaar, hadden een klein bereik, waren niet compact genoeg voor transport en bij elke oneffenheid werd de bestuurder helemaal door elkaar geschud. Om ervoor te zorgen dat de bestuurder ook door kuilen en over andere oneffenheden kan rijden, moest de treeplank van de Scuddy worden gedempt. In het ideale geval moest de karakteristiek gekenmerkt zijn door een zachte krachtstijging bij een lange slag. Door het elegante uiterlijk van de scooter en het op plaatsbesparing gerichte opvouwmechanisme waren ook dempingsoplossingen zoals industriële gasveren niet geschikt. Minderwaardige alternatieven zoals rubberen dempers van polyurethaan of gewoon stalen veren werden vooraf al uitgesloten. Na een volgende testreeks ging de voorkeur van de Scuddy-ontwikkelaars binnen het uitgebreide aanbod van de TR-H-reeks uit naar de modellen van het type TR52-32H. Met een buitendiameter van 52 mm en een slag van 32 mm zijn deze dempers in staat om telkens 11,7 Nm per slag te absorberen. Met grotere modellen was het zelfs mogelijk geweest slechts één TUBUS in te bouwen. Maar omdat de ruimte bij de Scuddy in de hoogte duidelijk beperkter is dan in de breedte, werd een tandemconstructie toegepast. De TUBUS-oplossing zorgt bovendien voor een ontkoppeling van de schokken door het gewicht van de bestuurder op de scooter. n

Westermo heeft haar serie Ethernetline extenders uitgebreid met de release van een high-speed, compact apparaat dat wat betreft dataoverdracht voldoet aan de toenemende eisen in industriële toepassingen. De DDW-142 is de nieuwste toevoeging aan de Wolverine serie, die SHDSL technologie gebruikt voor een snelle verbinding tussen Ethernet netwerken met behulp van bestaande koperen kabels. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen als nieuwe systemen worden geïnstalleerd waar voorheen glasvezels de enige optie waren. De DDW-142 is een volledig managed toestel met Layer 2 switchfunctionaliteit, waarmee effectieve Ethernet netwerken gebouwd kunnen worden over afstanden tot 15 km. Datasnelheden van maximaal 30,4 Mbit/s zijn mogelijk, waardoor het toestel geschikt is voor het verbinden van complexe netwerken die zijn opgebouwd uit verschillende toestellen, waarbij brede bandbreedtes vereist zijn. Door middel van een ingebouwde 2-poorts 100 Mbit switch kunnen twee Ethernet apparaten worden aangesloten en een RS-232 poort maakt het verder mogelijk dat ook bestaande apparatuur gemakkelijk in het IP-netwerk kan worden opgenomen. n

Het positioneren van pneumatische cilinders is voor elke constructeur of mechatronicus een uitdaging. De Duitse fabrikant Specken-Drumag heeft een cilinder ontwikkeld die het mogelijk maakt om pneumatische cilinders in elke stand te laten stoppen en stil te laten staan. Door middel van intern gestuurde terugslagkleppen, worden beide cilinderpoorten afgesloten. De toestroom en uitstroom van perslucht in en uit de cilinder wordt geblokkeerd, waardoor er geen beweging meer plaatsvindt. Alleen bij het verhogen van de last aan de zuigerstang, kan de positie van de zuigerstang veranderen, omdat de perslucht in de cilinder dan nog verder gecomprimeerd wordt. Deze optie kan naast de functie van positionering, ook gebruikt worden als veiligheidsfunctie. Bij het losschieten van een persluchtleiding of bij het afbreken van de persluchtkoppelingen op de pneumatische cilinder, zal de cilinder “geblokkeerd” worden. Hierdoor worden onveilige situaties voorkomen. De ZLVS functioneert als een normale pneumatische cilinder en kan dus ook voorzien worden van snelheidsregel-ventielen in de aansluitpoorten. De afmetingen komen overeen met de ISO VDMA afmetingen. Hierdoor kunnen ze bestaande norm cilinders probleemloos vervangen tijdens een upgrade van uw systeem. De cilinders zijn er in de diameters 63, 80, 100 en 125 mm. n

169 - Lezersdienst

P 44 - 189 - SEPT 2012

170 - Lezersdienst

171 - Lezersdienst


ACTUALITEIT

Frequentieomvormers voor decentrale applicaties

“Bag Lips” revelatie in vacuumhandling met flexibele verpakkingen

Dias i/o Module DIO 014

Decentrale automatiseringstoepassingen stellen veel eisen aan aandrijfsystemen. Optimale oplossingen zijn, noodzakelijkerwijs, die oplossingen die voor een specifieke toepassing voldoen aan de eisen qua functionaliteit en kosten. Leverbaar in een breed scala aan vermogenklassen inclusief vele upgrademogelijkheden, stelt de SK 200E serie frequentieomvormers van Nord Drivesystems gebruikers in staat om oplossingen op maat te selecteren, met functies en kosten die zijn afgestemd op hun specifieke eisen. De modulaire omvormerserie is leverbaar in bouwgroottes 1 tot 4 met een vermogen tussen 0,25 en 22 kW, waarmee decentrale toepassingen, variërend van eenvoudige besturingstaken tot complexe positionering, op kostenefficiënte mogelijk gemaakt worden. Uitbreidingsopties omvatten externe remweerstanden en een aparte 24 V voeding voor stand-alone toepassingen. Verder levert NORD I/O modules voor de detectie en overdracht van sensor- en actuatorsignalen, alsmede communicatie-interfaces (met en zonder I/O’s) voor CANopen, DeviceNet, Profibus, Profinet en EtherCAT. Interfaces voor de Industrial Ethernet standaards POWERLINK en Ethernet/IP zijn in ontwikkeling. Uitbreidingsopties zijn leverbaar als externe technologische units voor eenvoudige en veelzijdige installatie, zowel direct op het apparaat, als op een machineframe of een fabrieksinstallatie. n

Piab, de marktleider in vacuumtechnologie, presenteert drie compleet nieuwe ‘bag lips’ voor de eerder gepresenteerde modulaire “piGrip” vacuüm¬zuignappen. Het gaat hier om opmerkelijk slimme zuignaplippen waarmee in tal van situaties een veel betrouwbaardere en stabielere producthandling verzekerd kan worden. De combinatie van deze zeer flexibele lip met een stabiele basis en of balg verzekeren een ongekende grip, met name bij diverse kunststof en andere flexibele verpakkingen. Daar waar deze producten normaal gesproken vrij moeilijk te hanteren zijn, zorgen de speciale ’bag lips’ ervoor dat ze altijd goed en veilig vastgehouden worden. Inmiddels heeft men kunnen aantonen dat de nieuwe piGrip onderdelen in veel gevallen beter functioneren dan andere voor dit doel gepresenteerde zuignaplippen. Het materiaal van deze nieuwe “bag lips” is een blauwe 50°shore FDA gecertifieerde silicone. Om de beste prestaties en een minimale slijtage te waarborgen wordt een vacuüm van ca -40 kPa geadviseerd. n

De nieuwe I/O module uit de SIGMATEK DIAS reeks, de DIO 014, is een multitalent. De module heeft acht digitale kortsluit beveiligde uitgangen evenals acht digitale ingangen voor het opsporen van signaal statussen. Twee van deze ingangen kunnen worden gebruikt als tellers - met een frequentie van 25 kHz. Naast twee analoge ingangen, ontworpen voor PTC 500 sensoren met een meetbereik van 0 tot 500 kOhm, is er ook een analoge uitgang voor de huidige output van 0 tot 20 mA. De DIO 014 combineert daarmee de functies van drie verschillende modules. Door de verdeling van de uitgangen in groepen, individueel van stroom voorzien, kunnen machineonderdelen afzonderlijk worden stilgelegd. Elke kanaalgroep is ook voorzien van overspanningbeveiliging. De digitale uitgangen, met een nominale belasting van 2 A, zijn ook ontworpen om grote inductieve belastingen af te schakelen. Zelfs in zware industriële omgevingen is de DIO 014 volledig operationeel. n

172 - Lezersdienst

173 - Lezersdienst

174 - Lezersdienst

189 - SEPT 2012 - P 45


Biblio Overzichtscatalogus Oriental Motor Vers van de pers: de nieuwe overzichtscatalogus van Oriental Motor. Nagenoeg 1500 bladzijden en 20.000 oplossingen voor alle problemen van aandrijving. De catalogus, in het Engels opgesteld, is ingedeeld in zes categrieën: stappenmotoren, servomotoren, AC-motoren; motoren met snelheidsregeling (inclusief borstelloze DC-motoern), gemotoriseerde actuatoren en ventilatoren. Om het geheel niet te overbelasten, werden enkele oudere series weggelaten. In plaats daarvan zijn er veel nieuwigheden. Zo bijvoorbeeld de AR-serie, de zeer eficiënte stappenmotor-driver combinatie met closed loop control, nu ook met geïntegreerde controller. Zo vindt men nieuwgheden in alle zes categorieën. De nieuwe Oriental Motor catalogus is kosteloos verkrijgbaar bij Rotero. www.rotero.com

175 - Lezersdienst

Leveranciersoverzicht RS Components RS Components lanceert een nieuw, interactief leveranciersoverzicht op RS Online. Het biedt een volledig overzicht van de meer dan 2.500 merken elektronica- en onderhoudsproducten en vergemakkelijkt het zoeken en bestellen op de website. 176 - Lezersdienst

Actua Innovation Awards 2012: eindwerk van TVH-stagestudenten door naar de volgende ronde De testfaciliteit voor hydraulische pompen en transmissies, het eindwerk van de vier KATHO-studenten die de voorbije maanden stage liepen bij TVH – Thermote & Vanhalst, is één van de projecten die werden weerhouden voor de volgende ronde van de Innovation Awards 2012. De Innovation Awards zijn een initiatief van de Ondernemerscentra West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Doelstelling is de studenten aan de West-Vlaamse hogescholen Howest, KATHO en KHBO extra te motiveren bij het schrijven van hun eindwerken. De meest vernieuwende en toepasbare eindwerken van de provincie worden elk jaar tijdens een prestigieuze uitreiking in de kijker gezet. Bekijk de testfaciliteit in werking op http://www.youtube. com/watch?v=CTLbsTQDS7E In de volgende editie van Automation Magazine gaan we hier dieper op in. 177 - Lezersdienst

P 46 - 189 - SEPT 2012


Gratis Lezersdienst fax: +32 (0)2 640 84 80 of e-mail: automation@hydropneuma.be

NAAM

VOORNAAM

FIRMA FUNCTIE DIENST STRAAT POSTCODE

NR

BUS

PLAATS

TEL

FAX

INFO

E-MAIL CODES PUBLICITEIT

INDEX

UW GEGEVENS

Als de naam, die in het adresveld van het magazine vermeld staat, niet overeenkomt met uw naam, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen en te terug faxen. Als u meer informatie wenst over een advertentie of een artikel, gelieve dan de overeenkomstige code in het formulier hieronder in te vullen en te faxen. Om een abonnement te verkrijgen, stort u 50 euro op rekening 210-0347117-06 van Automation Magazine. U kan ons ook bereiken via e-mail: automation@hydropneuma.be.

ADVERTEERDERSINDEX BEDRIJF ACE ACE ACE AF BELGIUM ASCO NUMATICS ATB AUTOMATION ATLAS COPCO AUTOMATION PRODUCT GUIDE B&R BALLUFF BECKHOFF BELGITRANS BOGE BREVINI CLIPPARD EFC EUREGIO HYDRAULICS FESTO FIMOP HANSA-FLEX IGUS INDUMATION LEUZE MAXON PARKER HANNIFIN PEPPERL + FUCHS REM B REXROTH BOSCH RITTAL ROCKWELL SCHNEIDER SENSOR PARTNERS SERVICE HYDRO SIEMENS SMC TESTO WAGO WEG WEIDMULLER

CODES ARTIKELS

PAG. 30 32 34 34 28 28 26 32 18 12 22 35 30 12 22 38 40 2 35 26 7 10 36 13 16 16 22 30 24 20 48 40 36 34 24 38 14 8 40

CODE 136 141 144 145 132 133 129 142 117 107 120 148 138 108 121 153 158 100 147 132 103 105 150 110 114 113 122 137 124 119 178 159 149 146 125 154 111 104 157

ARTIKELENINDEX TITEL Uitzonderlijk vaartuig van Allseas lift off-shore platformen IO-Link aan tweede generatie toe Kortrijk Xpo klaar voor Indumation.be 2013 Toepassingen voor 400V-gelijkstroomtechnologie WEG Benelux viert 20e verjaardag met groeicijfers EXLAR Tritex II elektromechanische DC actuators Turbineslijpmachine voor heet en langdurig gebruik Professionele praktijkopleidingen hydraulica Motorreductoren voor moderne transportsystemen Vision-sensoren voor pick-and-place toepassingen Power Modules en Control Units voor modulaire omvormers Motoren tot bouwgroottes van 80 tot 180 ZX, compacte verplaatsingsdetectie voor een optimale productiviteit Onder druk uitwisselbare handnoodbediening De kleine krachtpatsers van HydrauRent De camerakop vrij kiezen ALDS-lekdetectiesysteem Zijn hydrauliek filters gelijk wat efficiëntie betreft? Veilige klep met deksel en contactdoos Dubbelsensoren voor outdoor-toepassingen Boven de wolken met Maxon-motoren Nieuwe autorisatie leesmodule Schottencompressoren niet verouderd De nieuwe ZEB serie voor 175A van Eaton Kalibratie-installaties voor debiet en druk Lineaire assen voor extreme toepassingen Accu-afdichtpistool met hoge perskracht DART Fieldbus - Gecertificeerd volgens ATEX en IEC-Ex Pick and Place voor hoge belasting Nieuwe elektrische ‘plug in’ ventiel Nieuwe thermische camera testo 875i De elektrische scooter van SCUDDY GmbH & Co Ethernet-Line Extender levert high-speed netwerkverbindingen Nieuw: een positioneerbare pneumatische cilinder Frequentieomvormers voor decentrale applicaties Bag Lips” reve latie in vacuumhandling met flexibele verpakkingen Dias i/o Module DIO 014 Overzichtscatalogus Oriental Motor Leveranciersoverzicht RS Components Innovation Awards 2012: eindwerk van TVH-stagestudenten

PAG 5 6 11 13 15 17 17 19 23 25 25 27 27 29 29 31 31 33 37 37 39 39 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46

CODE 101 102 106 109 112 115 116 118 123 126 127 130 131 134 135 139 140 143 151 152 155 156 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177


178 - Lezersdienst

Automation Magazine september 2012  

De referentie voor industriële automatisering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you