Page 1

Het verhuurtraject Stap 1: voorbereiding - oriënterend gesprek verhuurder-Dirk Lambrecht - bezoek aan het pand - toestand van het pand toetsen aan de opgelegde normen inzake woonkwaliteit - formuleren van de voorwaarden van de verhuurder en toetsing aan de wetgeving - prijssetting

Stap 2: publiciteit door de makelaar - via reclamebord aan pand - via eigen database - diverse websites - steeds bereikbaar tss 8 - 22 uur, ook op zondag

Stap 3: Communicatie met kandidaat -huurders Stap 4: voorstellen kandidaat-huurders aan verhuurder Stap 5: opmaken plaatsbeschrijving en huurcontract Stap 6: registreren huurcontract Stap 7: aanspreekpunt voor huurders Prijs:  1  maand  huur  +  btw  

Verhuurtraject  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you