Het boek van Vincent

Page 1

Het boek van

Vincent

Icoon van moed en hoop Omer Van CauwenberghHET BOEK VAN VINCENT


Opgedragen aan Lillie-Roos & Ella-Marte opdat ze zouden weten, nooit vergeten, hoe mooi hun papa was …

Achter vreugde en lach kan zich een gemoed verschuilen, grof, hard en ongevoelig. Maar achter smart schuilt altijd smart. Leed, in tegenstelling tot vreugde, draagt geen masker. Daarom is geen waarheid te vergelijken met smart. Er zijn ogenblikken dat smart mij voorkomt de enige waarheid te zijn. Andere dingen zijn misschien begoochelingen van het oog of van de begeerte, dingen die enkel bestaan om het oog te verblinden of de begeerte te verzadigen, maar uit smart zijn de werelden opgebouwd, en geen kind of ster wordt geboren zonder pijn. Waar smart is, daar is gewijde grond. De Profundis, Oscar WILDE

Uitgegeven in eigen beheer. D/2019/ Omer Van Cauwenbergh, auteur-uitgever. Technische assistentie: Chris Van Dael.


Omer Van Cauwenbergh

Het boek van Vincent Icoon van moed en hoop


4


5

Wij vragen uw hulp, uw gulheid graag

Dit boek is volledig in eigen beheer uitgegeven. Het heeft zijn prijs gekost, maar het is vooral met verdriet geschreven. Niettemin mag er geen verlies zijn. Het is een boek dat winst moet genereren. Er moet eerst en vooral een moreel kapitaal aangesproken worden. Het is een boek van hoop en moed. Hoe te moeten leven, en vooral hoe de wanhoop te lijf te gaan, ook met de dood voor ogen. Misschien kunnen we, zoals Vincent toonde, ons aller einde overstijgen door ons te smijten met innerlijke kracht, met schoonheid van het hart en met ultieme puurheid. Hij vertrok zonder zonde. Zuiver. Het boek handelt over een harde strijd tegen kanker. Een sluipmoordenaar die misschien buiten wacht, op ons allen, op de loer om toe te slaan. Onder ons vel te kruipen. En de kille rest. Dus is er werk aan de winkel. Wij moeten in het verzet. Laten we ons verenigen, leve de weerstand. Dood aan de dood. Het is dringend. Daarom beste lezers, lieve mensen allemaal, draag uw steentje bij en open nu snel uw portemonnee. Uw bijdrage aan de strijd is vrijblijvend, als u 20 euro (desnoods meer) stort, dan is dat mooi, maar 10 euro is ook wel fijn, en indien nog minder, dan blijven we even


6

Wij vragen uw hulp, uw gulheid graag

goeie vrienden. Ook zij die enkel lezen en niet geven, mogen onze bondgenoten zijn. De boodschap hier is gratis, uw eventuele centen een schoon geschenk, de lectuur is evenwel cruciaal en primordiaal, wij creëren een netwerk van bewustwording. Wie leest die kruipt meteen mee in ons spinnenweb van verweer tegen de fataliteit van een moordende ziekte. Laat ons samen weven aan die weerstand. Laat ons, bij voorkeur, de wetenschap steunen en gul voorzien van de geneeskundige wapens om deze vuile oorlog te winnen. Het is nu aan u allen. Laat het even bezinken. Overdenk uw bijdrage, moreel, en hopelijk ook financieel. Spreek hierover, geef het boek door. Verspreid de boodschap. Strooi de hoop uit, verzamel overal de nodige moed. Verwek daadkracht, betrokkenheid. Een berg van vertrouwen en samenhorigheid. Laten we een kapitaal verzamelen. Een rijkdom creëren. De wereld wacht op vrede, vrijheid, vooruitgang, verzoening… en soms ook op de lieve centjes. Koken kost geld weet u wel. De medische wereld heeft nood aan middelen, vooral financiële, om de dood, uw dood, onze dood te bestrijden. Pijn te verzachten, levens te verlengen. Dit is uw groot moment. Wees gul en geef het beste van u zelf. Wie het zich kan permitteren, mag zijn bankrekening plunderen, geen bezwaar, de anderen geven met hun hart, graag. Onze immense dank aan iedereen!

Uw bijdrage kan gestort worden op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker: BE03 4886 6666 6684 met vermelding actiecode ‘110317168 + GIFT’ in het vakje ‘vrije mededeling’. Uw centjes gaan op die manier dus rechtstreeks naar de organisatie Kom op tegen Kanker. Voor een bijdrage van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest. Daarmee wordt de gift voor 45% fiscaal aftrekbaar. Exemplaren van het boek kunnen bijbesteld worden met een simpel mailtje naar omerleuven@yahoo.com. De verzending gebeurt snel en is gratis. Geef uw boek eventueel door aan familie, kennis-


Wij vragen uw hulp, uw gulheid graag

7

sen, collega’s, vrienden, en liefst ook aan uw vijanden (!), maar niet verkopen, dat mag niet hé.

Noteer ook het evenement ‘Tour de Vincent’ op zondag 25 augustus 2019, het verzamelpunt is de Citadel te Diest. Dit wordt de 2de uitgave van de fietshappening opgedragen aan Vincent, de opbrengst gaat eveneens integraal naar Kom op tegen Kanker. Pomp nu al uw banden op, smeer uw benen in. En ondertussen: sponsor reeds ons goede doel. Open uw hart, overval uw pc-bank, reageer via uw snelle app. Geef en leef met ons mee. Nu! Let wel: deze actie loopt ten einde op 31 december 2019.9

Inhoud

Ter inleiding: het einde 1. De beer kwam weer 2. Helden sterven jong 3. Van nonk tot zoon 4. Ook onze pa vertrekt 5. De totaal witte kamer 6. Manneke in de kleuterschool 7. Hij speelde stil en leerde snel 8. Zijn sport was ook soberte, relax man 9. Onverstoorbaarheid en zelfvertrouwen 10. Klein ventje en altijd content 11. Zijn zin in het leven: zen 12. Vincent op vrijersvoeten 13. Het einde van de wereld: Brisbane 14. De werkzaamheden allerhande 15. Zijn spijtige referentie-doden 16. Mijn spijtige referentie-doden 17. De beklijvende boodschap 18. Laatste passage op Gasthuisberg 19. Finale passage in Sint-Pietersziekenhuis 20. Warmte en dankbaarheid bij de dood Tot slot: de bekroning Bijlage 1 – Tekst afscheidsviering Vincent Bijlage 2 – Tekst begrafenisplechtigheid pa Bijlage 3 – Tekst doopplechtigheid Ella-Marte Wij vragen uw hulp, uw gulheid graag

11 15 19 23 27 31 35 39 45 51 57 61 67 73 81 87 93 103 109 117 123 131 135 139 145 149


10


11

Ter inleiding: het einde

Dit is het Boek van Vincent. Het verhaal van een jonge man van 36 die zijn leven voortijdig en bijna bruusk ziet ten einde lopen. Hij is gelukkig getrouwd en vader van twee kleine meisjes. Zijn kinderen Lillie-Roos en Ella-Marte zijn respectievelijk 2,5 jaar en 10 maanden als hij ziek wordt in het najaar van 2017. Vincent werd niet alleen zomaar ziek, nee, de haast dodelijke diagnose werd al meteen gesteld. Kanker aan de galwegen, stadium 4. Dat wil zeggen dat elke vorm van behandeling reeds overbodig leek. Er volgden niettemin nog een paar chemokuren, maar die sloegen dus niet aan. Vincent diende de strijd te staken eind van de zomer 2018. Hij overleed op 3 september op de palliatieve dienst van het Sint-Pietersziekenhuis in Leuven. Het is dan maandag van Leuven kermis, met de jaarlijkse braderie. Het ziet zwart van het volk in de Brusselsestraat, ook aan de ingang van het ziekenhuis. De dood van Vincent en ons immens verdriet botsen er op leute en plezier. De zon knalt meedogenloos die dag. Verschrikkelijke paradox, maar ook de gang van het leven. Helaas.

Dit is het relaas van het jonge leven van Vincent, zoals opgeschreven door ondergetekende, zijn papa. Dus geheel vanuit mijn eigen perspectief, hoe kan het ook anders. Ik breng het verhaal van zijn jeugdjaren zoals ik ze mocht meemaken vanuit mijn bevoorrechte positie als vader. De beschreven periode loopt dus min of meer vanaf zijn geboorte (°1981) tot aan zijn 25ste levensjaar. Toen zat ik bij manier van spreken op de eerste rij en was ik een gelukkige getuige van het wel en wee van mijn zoon. Zijn jonge jaren waren getekend door de traditionele ups-anddowns van elk jeugdig leven, er waren de spreekwoordelijke kin-


12

Ter inleiding: het einde

derziekten en -tragiekjes, de emotionele momenten, de schoolse perikelen, zijn toch wel straf sportief parcours en de vaak ook hilarische anekdotes, want jawel, Vincent stond op een droogkomische manier in het leven, ironie was zijn handelsmerk, dedramatiseren zijn core business. Blijven ademen papa, hoe vaak heb ik het niet mogen horen. Hij participeerde wel heel actief aan zijn eigen opvoeding, ik werd er zelf stukken slimmer van, een beter mens misschien. Ik was immers van bij aanvang ook niet de perfecte papa.

In de laatste hoofdstukken beschrijf ik zijn slopende einde, de drie weken die hij nog doorbracht op Gasthuisberg, daarna op palliatieve. Ook toen zat ik er weer dichtbij, de cirkel was op een tragische manier voortijdig rond, ik hield zijn hand vast en streed mee zijn machteloze strijd, zoals ook zijn geliefde Véronique dat deed en zijn mama Gerda. Wij stonden hem bij, maar het was vooral hij die ons hielp. Met zijn onsterfelijke morele erfenis. Zijn ware rijkdom. Het was een snoeiharde epiloog aan een schoon bestaan. Maar ook in die eindfase scheen er soms licht in de duisternis. Het licht kwam van Vincent, vanuit een haast frivool positivisme, ook toen nog, met de dood reeds staalhard voor ogen. Vincent steeg er boven uit en versloeg zijn kanker met een ultiem restant aan waardigheid. Hij bleef de regie voeren. Tot die laatste snik betoonde hij zich sereen, zijn fierheid behield de bovenhand. Hij besliste finaal over de dood, niet de dood over hem. Het was de ultieme kamp van een sportman, zijn leven was een wedstrijd, hij gaf niet op. Het einde bevatte ook een zegegebaar. De triomf van een vechter, een levenslange strijder. Het lijden had hem niet klein gekregen, zijn innerlijke schoonheid bleef intact. Met heldhaftige trots en een knipoog van troost naar ons stapte hij op. Wat een noblesse! Vincent was een onvervalste aristocraat van het hart. Zijn leven was kort, maar krachtig. Het werd brutaal afgeknakt, maar Vincent lacht nog goedig terug, en hij blijft ons ook toe-


Ter inleiding: het einde

13

lachen. Zo zullen we hem gedenken. Als een schalkse jongen, een blije filosoof, een vrolijk mens.

Merci Vincent, je bent invincible. Dit boek is dus geen ode aan een dode, neen, want hij leeft voort bij ons. Het is een lofzang op zijn onoverwinnelijkheid, zijn morele dapperheid en zijn blakend optimisme. Naast gemis heerst er ook schoonheid. Mijn lieve jongen, je bent ons icoon van moed en hoop. Een levenslang cadeau!


14


1

15

De beer kwam weer

Toen Vincent geboren werd op 3 november 1981, werden wij bedolven onder de cadeaus. De ziekenhuiskamer in Sint-Rafaël te Leuven waar zijn mama verbleef, was volgestouwd met pakjes. In die tijd woonden wij vlakbij op het Pater Damiaanplein. Het was mijn taak om, na het voorzichtig thuisbrengen van moeder en kind, de pakjes gaan op te halen. Mezelf kennende zal ik die klus in één keer hebben willen klaren. In een vage flash-back zie ik me nog door de gangen van Sint-Rafaël schuifelen, voetje voor voetje, mijn hoofd nauwelijks zichtbaar onder de dozen, de armen volgepropt met leuke spullen en hebbedingetjes voor onze baby Vincent. Bij thuiskomst, na zeven struikelpartijen, en bij het breeduit etaleren van de geschenkenbuit, zegt Gerda al haast meteen: en waar is dat beertje? Ja, waar was dat beertje? Ik kende beertje ondertussen ook wel. Het pronkstuk onder de cadeaus. Maar beertje was weg. Gaan lopen of niet meegekomen. Ik raakte er niet onderuit met een paar flauwe mopjes. Dus ik mocht meteen op zoektocht. Heb de weg heen en terug naar Sint-Rafaël nog een keer of drie afgelegd. Radeloos. Huiszoeking verricht in de lege ziekenkamer. De gangen en de stoep in vertraagd tempo afgespeurd. Geen beertje. Sorry Vincent, mijn eerste dikke flater bij je opvoeding, en je was nog maar drie dagen jong.

Jaren later, bijna 37 om precies te zijn, bevinden wij ons pal naast datzelfde Sint-Rafaëlziekenhuis, namelijk in Sint-Pieter, op de afdeling palliatieve. Zijn aanwezig: Vincent, als patiënt en stervende, zijn vrouw Véronique, mama Gerda en ikzelf. In de hoek van de sobere kamer zetelt een flink uit de kluiten gewassen beer. Geschenk


16

De beer kwam weer

van een paar collega’s van Vincent. Tragisch frappant: geboorte en dood, en de terugkeer van een beer, zoveel groter nu dan het baby-beertje van toen.

Ik heb die lieve grote beer mogen meenemen naar huis, hij zetelt nu in mijn living, hij lacht minzaam, aan één stuk door, een milde jongen. Beetje ironie in de zachte oogopslag. Wel heel zwijgzaam. Wat valt er ook te zeggen. Vincent is niet mee mogen naar huis komen. De bezoekjes en de cadeautjes hebben deze keer niet mogen baten. Vincent is nu ergens waar wij hem niet kunnen bereiken, wij zijn hem kwijtgespeeld, hij is voor altijd vermist, zoals kleine beer toendertijd.

Grote beer blijft vriendelijk kijken, we noemen hem Vinny. Dat was de troetelnaam voor Vincent bij zijn kameraden in Kessel-lo. Ik praat vaak met Vinny, aai hem over zijn bol, knipoog of steek mijn duim op naar hem. Vinny is altijd content, een makkelijk manneke, goed karakter, onverstoorbaar blij, de kalmte in persoon, en die schalksheid ook, ja hij heeft duidelijk binnenpretjes. Rustig aan papa, zegt Vinny, blijven ademen. Laat het los, ga door. Ja jongen. Het is beregoed wat je zegt. Knuffel Vincent. Alles komt weer. Beren en mensenkinderen. Tot later. Ergens. In een grote mensen- en dierentuin, ver van deze wereld, maar wel voor eeuwig: in een onaards samenzijn.18


2

19

Helden sterven jong

Vincent had reeds als peuter een prille fascinatie voor zwemmen. Als ik met hem naar het zwembad in Kessel-Lo reed, zette hij al van in de auto zijn badmuts op. Grappig hoe hij zo de sporthal binnenstapte, mentaal en vestimentair al helemaal gefocust op de waterpret. Wij lieten hem als zesjarige dan ook aansluiten bij een Leuvense zwemclub. Een jaar later zwom hij daar al zijn eerste wedstrijdjes. Typerend voor Vincent was dat hij zich nooit druk maakte om dat competitiegehalte. Stress was niet aan hem besteed. Reeds als kind had hij die vroegrijpe ingesteldheid, bijna als een wijze volwassene, dat ge alles moet relativeren. Het is allemaal maar een spel, ook de sport, zelfs de competitie met mogelijke prestatiedruk. Hij floot dat fijntjes weg. Onverstoorbaar.

Een plezante strijdmakker op dat vlak was zijn kameraadje Kristof, leeftijdsgenoot, blonde kuif, blauwe ogen en geboren met de glimlach op het gelaat. Hij lachte altijd naar het leven en we gingen ervan uit dat het leven naar hem zou blijven teruglachen. Kristof was echt de vrolijkheid in persoon, een onvervalste bon vivant, steeds in voor een grap, ook voor een aangebrande mop, hij kwam daar makkelijk mee weg, Vincent grinnikte dan toch ietwat verlegen, Kristof gierde het uit. Je vergaf hem alles en lachte mee. Kristof en Vincent waren sportief aan mekaar gewaagd, maar het werd nooit een wedstrijdje in de wedstrijd. Dat was uiteindelijk bijzaak voor die gasten. De kameraadschap ging voor. Later verloren ze mekaar langzaam uit het oog. Vincent zwom in competitie tot zijn zestiende, Kristof haakte eerder af, te druk met


20

Helden sterven jong

het flirten en de puberlieven. Gezonde jongen, en hij lag goed in de markt. Ik kwam hem later nog sporadisch tegen in Leuven. Telkens een overenthousiaste ontmoeting. En dat ik de groeten moest doen aan Vincent. De gezonde goeiendag van een brok natuur aan een andere jonge oermens, onverwoestbaar in hun wederzijdse schoonheid. Tot ik hem, in de zomer van 2015, nog eens in een snelle momentopname zag voorbijflitsen in de Diestsestraat in Leuven. Zeker weten dat het een zaterdagnamiddag was. En nog zekerder dat het over Kristof ging in dat kille krantenbericht van de daaropvolgende maandag. K.S. verongelukt op de Brusselse Ring, mogelijk in slaap gevallen achter het stuur van de wagen. K.S. laat vrouw en kind achter. Exit Kristof. Ik heb Vincent toen heel voorzichtig op de hoogte gebracht. Lange stilte aan de telefoon. Ik voelde de pijn snijden, het hallucinante van dit bericht. Dat je toch vooraan in de dertig niet hoeft te sterven in een stomme auto, dat een kort slaapknikje toch geen valstrik mag zijn voor de brutale dood. En zijn vrouw dan, die baby van een paar maanden, de waanzinnige dramatiek van dit gebeuren. We verstonden het niet, Vincent niet, ik niet. Wie kan zoiets verstaan, laat staan aanvaarden. Kristof, geboren voor de gulle lach en de goeie kanten van het leven, was weggeblazen, neergesmakt door de onvoorspelbaar wrede wetten van datzelfde leven. Zijn auto werd zijn kille doodskist.

Kristof was de zoon van een bekend arts, destijds verbonden aan Gasthuisberg. Jaren later gaat mijn toenmalige vriendin Sonia op consultatie bij deze dokter. Ik heb hem niet durven zeggen wie ik was. Ik had onnoemelijk te doen met die vader die zijn zoon verloren had. Dat leek me zo onwezenlijk. Een ouder die zijn kind verliest, dan sterf je toch zelf van verdriet. Fragiel en immens mijn empathie.


Helden sterven jong

21

Drie jaar later ongeveer volgde Vincent zijn maatje Kristof. Naar diezelfde definitieve uitgang van dat even meedogenloze leven. Hun mannelijke jeugd, hun optimisme, hun vrolijkheid, hun sprankelende vaderschap, hun fiere huwelijkse staat, het heeft allemaal niet mogen baten.

Vincent en Kristof, ik zie ze nog zwemmen, zij aan zij, met een knipoog naar mekaar, een blik van jongensachtige verstandhouding die het opspattende water weerstond. Maar het wreed opspattende leven haalde hen in, sloeg hen neer. Jonge weerloze mannen, hun trotse viriliteit in de knop gebroken. Ik zie ze verder zwemmen, in slow motion, traag door de wolken, de lucht moet wijken, zij trekken een baan van licht. Mooie jongens, jonge goden.


22


3

23

Van nonk tot zoon

Er is een tragische parallel tussen de levensloop van mijn nonkel Jef en mijn zoon Vincent. Nonk werd geboren in 1929 in het wel erg landelijke Geetbets. Hij was niet alleen een oergezonde boerenzoon en een puur-natuurmens, maar ook een man met een gouden hart en een charisma dat onweerstaanbaar was. In dat onooglijke gat op de grens van Hageland en Haspengouw, pal op de scheiding tussen Vlaams-Brabant en Limburg, groeide hij op als een soort lokale mix tussen James Dean en Marlon Brando. Wilde looks maar zachte ogen, blonde haardos en schalkse lach, een softe macho. Nonk was onze buurman in Waanrode, getrouwd met tante Jeanne, zus van mijn ma. Nonk en tante konden jaren lang geen kinderen krijgen. De enige die daar zijn voordeel mee deed was ik. Voor mij was nonk een tweede vader. Onze band was zo sterk dat ik zelfs mee met hem op café mocht, en naar het hanenvechten of andere ondeugende gokspelen ergens te velde. Nonk was soms roekeloos, op een onschuldige manier, het was het kind in hem dat bleef spelen, en niet altijd wees iemand hem op de gevaren. Uiteindelijk bleek het brute, blote leven zelf het grote gevaar.

Nonk werd ziek. De meedogenloze diagnose wees op acute leukemie. Een boom werd in versneld tempo geveld. De natuur implodeerde op een helse manier. Nonk stierf op 36-jarige leeftijd, hartverscheurend.

En het was des te schrijnender want ondertussen was hij wel degelijk papa geworden, zoontje Marc was geboren. En zijn schone nieuwe huis, haast eigenhandig opgetrokken, stond daar te blinken in de Waanrodense zon. Tante en 4-jarig kind bleven verweesd achter. Niet alleen in onze familie maar in gans Waanrode werd er


24

Van nonk tot zoon

geweend. Dit was tegennatuurlijk, dit was het leven op zijn kop gezet. Schoonheid, kracht en puurheid, in een opperste symbiose verenigd in één en dezelfde man, werden vernield, brutaal genekt. Het was alsof ons rechtvaardigheidsgevoel geweld werd aangedaan. Het is meer dan een halve eeuw geleden, maar dit trauma hakte er zodanig in bij mij dat het nog altijd nazindert. Om dan, na al die jaren, op een tragisch analoge manier, bij Vincent uit te komen. Eveneens een oergezonde jongen, sportman in hart en nieren, levenslustig en ook met die schalksheid van nonk, dat speelse en zacht ironische, beetje dollen met het leven, een grap en een kwinkslag bij de hand, en altijd dat relativerende lachje. Wat een schone mensen, verre familie en toch zo nauw verwant in het karakteriële. Het waren gelijkgezinden, ik word in een grote boog van de tijd zorgzaam door hen omringd, en zelfs beschermd, jazeker.

Om nooit te vergeten, ik krimp nog een beetje in mekaar, hoe ik Vincent als klein manneke vertelde over nonk. En Vincent die meteen repliceerde: was dat dan uw lievelingsnonk, papa? En ik maar beamen en verder vertellen, en op den duur zaten we daar, op de tapis plein in de living, alletwee te wenen, zonder geluid, warme tranen rolden over onze wagen. Vader en zoontje verenigd in een klein en ver verdriet. Moment om in te kaderen. Zeker nu, nu ook Vincent werd ingehaald door de tijd en de tragiek. Kanker die genadeloos toesloeg, 36 jaar, jonge papa, na ook jaren ongewild kinderloos te zijn geweest. Kindjes kwamen dan toch, het geluk lachte hem en geliefde Véronique toe, hun huis was kant en klaar, eindelijk een knus en veilig nest. En dan plots de klop op de deur, een onheilsbode, de man met de zeis. Weggemaaid. Mijn dierbare doden, Vincent, nonk, en 3 maanden na Vincent ook mijn pa, de hoeder van zijn (schoon)broeder indertijd, mijn pa die nonk zo vaak had behoed voor de diverse valkuilen in dat schitte-


Van nonk tot zoon

25

rende, onstuimige leven van hem. Ik die Vincent als kind had willen beschermen, omdat ook in hem die kwetsbaarheid, die weerloosheid zat, de eigenschappen van de zuiveren onder ons, de meest pure mensen. Het is alsof de natuur dat niet tolereert, met hun puurheid steken zij de natuur naar de kroon en de natuur straft dan meedogenloos met zijn eeuwige schaduw. Maar aan de zon in ons hart, daaraan kunnen de klauwen van de natuur niet raken. Vincent, nonk, pa, bedankt voor de blijvende warmte, wij blinken nog altijd van trots omdat wij deel zijn aan jullie absolute zuiverheid. Jullie leven voort door dat brandend vuur in ons, jullie gloeiende goedheid.


26


4

27

Ook onze pa vertrekt

En op 22 december 2018 hebben we dan onze pa (86) begraven, de opa van Vincent. Pa stierf een goeie drie maand na zijn kleinzoon. De man was verteerd van verdriet om het heengaan van Vincent. Zijn hart was al verzwakt de laatste jaren, maar daar kwam dan die genadeloze klop nog bovenop. En hij kon ook niet wenen, zei mijn ma, al die droefenis zat opgekropt, diep vanbinnen, dat woekerde als een steen, onverteerbaar, wrang en wreed, het deed hem helse zeer. Pa en Vincent waren in hoge mate verwant aan mekaar, ze waren meer dan zomaar opa en kleinzoon. Voor Vincent was hij ‘vake Waanrode’, een trouwe toeverlaat voor hem tijdens zijn kinder- en jeugdjaren. Dikwijls ook een vake-wonderdokter, de man met gouden handen, de tovenaar-techneut, de eeuwige reparateur, de man die wonden heelde.

Op foto’s van mijn vader in zijn jonge jaren zie ik een levensgrote gelijkenis met Vincent. Ze waren allebei niet te groot, hadden een vrij stevig figuur, nogal pezig ook, zo typisch mannen van ‘stavast’, je kon hen zomaar niet omver duwen. En die haast elegante robuustheid kwam dan nog eerder voort uit de vaste rustigheid die hun persoon uitstraalde dan uit de loutere fysionomie. Allebei ook steeds met die zachte glimlach op hun gelaat, ze brachten overal hun opgewektheid mee, hun hoge mate van ‘zen’, hun onverstoorbaarheid en vooral hun geloof in het goede van de medemens. Noch Vincent, noch zijn vake waren kwaadsprekers, laat staan roddelaars, intriges waren hen vreemd, het waren verzoeners, ze brachten mensen samen. Het waren per definitie ambitieuze en grandioze familiemensen.


28

Ook onze pa vertrekt

Mijn pa was ook letterlijk een trouwe soldaat, getuige daarvan zijn schone loopbaan als adjudant bij de Luchtmacht, waar hij een geheel eigen invulling gaf aan zijn leidinggevende graad: het team vooruittrekken door een rolmodel te zijn, hij had een voorbeeldfunctie, hij vroeg aan zijn mannen niets wat hij zelf niet kon waarmaken. Zijn ordewoorden waren dienstbaarheid en bescheidenheid, verantwoordelijkheidszin en een hoog ethisch normbesef. En daarmee is tegelijkertijd kleinzoon Vincent getypeerd, ook een perfecte ploegspeler, iemand die soms vanuit een quasi-anonimiteit aan de kar kon trekken. Zulke mannen worden wel eens de ‘stille krachten’ in de samenleving genoemd. Het zijn de sterkhouders, de gasten die de pijlers vormen onder een gebouw, de straffe pilaren onder een maatschappij van vaak feilbare mensen, ze staan bij manier van spreken met de ‘poten in beton’, maar ze blijven meestal ongezien, krijgen zelden applaus… wij zitten comfortabel op hun schouders en vergeten naar beneden te kijken.

Vincent, vake, het zijn de mannen die vanuit de schaduw de zon doen schijnen, voor ons. Wij zijn vaak te verblind van ijdelheid om nog een blik achteruit te werpen. Naar de aangevers, de stille motors, de genereuze generatoren. Nu dat ze vertrokken zijn, en de zon plots zoveel minder schijnt, zoek ik hen nog in die schaduw, maar zelfs die schaduw is weg, er heerst nu duisternis. Vanuit het donker moet het dan verder, help ons pa, help ons Vincent, laat vanuit dat ‘verre ergens’ toch nog wat licht door. Het schaarse licht, als een vage herinnering, ik schrijf het op, leg het neer in flarden taal, onder de stolp van tekst. Het is iets, maar het is te weinig. Hier botsen wij op eindigheid. De keerzijde is heimwee. Ik pink een traan weg naar de maan, steek een vinger op naar de zon, knipoog, dag schoon mannen.30


5

31

De totaal witte kamer

Op de afscheidsviering voor Vincent werd het gedicht ‘De totaal witte kamer’ van Gerrit Kouwenaar voorgelezen, voor mij een klassieker in het genre, maar voor de goegemeente waarschijnlijk een onbekende parel. Niet verwonderlijk, poëzie is een kunstvorm in de marge en wordt vaak geteisterd door storende moeilijkdoenerij en cryptische verwoording.

Het gedicht werd aangekondigd als het lievelingsgedicht van Véronique. Mijn hart maakte een blij sprongetje toen ik dat hoorde, maar in even grote mate was ik verwonderd. Want datzelfde gedicht ‘De totaal witte kamer’ had jarenlang bij ons thuis in Kessel-lo aan een muur in de keuken gehangen. Vincent heeft er jarenlang willens nillens tegen aangekeken, de tekst hing bij manier van spreken recht voor zijn neus, ongeveer op ooghoogte.

De historiek hiervan is eerder prozaïsch. Ik liefhebberde indertijd wat in maaksels van eigen hand, zat in dichterclubjes, deed mee aan poetry slams, kreeg af en toe wat werk van eigen hand geplaatst in de poëzieblaadjes. Een hele uitleg om te zeggen dat het ook weer niet zoveel voorstelde. Maar tegelijkertijd was ik wel een erg onhandige harry. Als er een nagel in de muur moest geklopt worden, zocht Gerda hamer en nagel bij mekaar en gaf het materiaal door aan Vincent. Onze jongen klaarde de klus, hij was geen stielman, maar wel behulpzaam en een beetje van alle markten thuis. Hij sloeg zich door alles een weg, dus ook een nagel kreeg hij wel vakkundig in de muur.


32

De totaal witte kamer

Welnu, hoe het gekomen was weet ik niet, maar opeens zat er een gat in onze keukenmuur, pal boven het fornuis. Ik heb er eerst wekenlang tegenaan gekeken, maar op die manier kreeg ik het gat niet dicht. En toen ontwaakte de dichter in mij, ik bedacht een heel directe, radicaal poëtische oplossing. Ik printte het gedicht van Gerrit Kouwenaar af van internet en met behulp van plakband werd het gapende gat op een semi-artistieke manier bedekt. Onze keuken zag er stukken beter uit, tikkeltje arty-farty, mijn huisgenoten zaten erbij en keken ernaar. Ik apetrots, mijn vage omzwervingen in dichtersland hadden dan toch tot iets geleid. Kunst aan de muur, én de klus geklaard.

Gerda heeft er altijd zedig over gezwegen, het gat werd ook niet groter, de schande bleef verstopt. En daarbovenuit troonde die glasheldere tekst van Gerrit Kouwenaar. Heeft Vincent, door daar jarenlang op moeten te kijken, misschien ongewild die regels in zich opgenomen, meegenomen op zijn liefdespad naar Véronique? Ik zou de vraag kunnen gesteld hebben aan Véronique, maar ik verkies voorlopig het mysterie. De mogelijks onverwachte samenloop van omstandigheden is mooier als we net niet de volledige toedracht kennen. Voor mij kwam het gedicht uit de lucht vallen, uit de ijle hemel van Vincent, recht in de handen van Véronique. Een ijzingwekkend schoon godsgeschenk. Het gedicht is een trage mokerslag, maar evengoed biedt het de laatste troost. Het is de finale grote gelijkmaker, het wit egaliseert, het totaliseert de liefde.

Al wat ik er hier nog zou willen aan toevoegen, riskeert afbreuk te doen aan de inhoud. Lees het en absorbeer, proef de regels en geneer u niet voor de krop bij het slikken. Idem ik.


De totaal witte kamer

33

Laten wij nog eenmaal de kamer wit maken nog eenmaal de totaal witte kamer, jij, ik dit zal geen tijd sparen, maar nog eenmaal de kamer wit maken, nu, nooit meer later en dat wij dan bijna het volmaakte napraten alsof het gedrukt staat, witter dan leesbaar dus nog eenmaal die kamer, de voor altijd totale zoals wij er lagen, liggen, liggen blijven witter dan, samen Toch nog een toevoeging. Is dit misschien een ultieme tekst over de grote symbiose van de liefde? En de troost van melancholie, die bestaat uit waarheid en schoonheid die blijvend naast mekaar liggen in de grote kamer, kaal en wit, maar samen, voor altijd samen. De dood gaat liggen, het volmaakte staat op en leeft door, onvatbaar aanwezig.


34

De totaal witte kamer


6

35

Manneke in de kleuterschool De eerste dag naar de kleuterschool. Zo beklijvend alsof het gisteren was. Ik had de ouderlijke eer om de net geen 3-jarige Vincent weg te brengen. In het kinderstoeltje achter op mijn fiets, boekentasje met bokes op de rug, zich in niks bewust dat zijn papa alleen terug naar huis zou fietsen. Het afscheid was gewoon hartverscheurend. Vincent sloeg helemaal in paniek, weende zich te pletter. Voor de allereerste keer maakte ik mee wat afscheid nemen van een kind betekent. Maar dit was slechts een mini-versie, een afscheid met een happy-end. Toen kon ik hem in de namiddag gewoon terug ophalen. Alles komt altijd goed, leerden wij hem van jongsaf aan. Eigenlijk een beetje boerenbedrog. Maar al die jaren is mij die plotse totale hulpeloosheid van de kleuter Vincent op dat eigenste moment bijgebleven. En een gevoel van lafheid bij de papa. Wat deed ik zo’n kind aan? Moeten we hen niet steeds blijven behoeden voor de koude buitenwereld? Blijven we niet ouder voor gans ons leven? En in hoeverre kunnen we dat waarmaken? Van de kleuterschool tot aan een sterfbed, het verloren gevecht, de machteloosheid. Maar toen kwam het nog goed. En verscheen er opeens een engel: juffrouw Frieda, klein onooglijk vrouwtje. Zij spreidde haar vleugels over zijn kinderverdriet, troostte hem met haar engelenstem en voerde hem op een wolkje van milde moederlijkheid mee haar klasje in. Zo kan het dus ook. Liefde en empathie zijn aan Vincent altijd goed besteed geweest, het heelde vele wonden. Ik herinner me ook een ander pijnlijk feitje bij die ritjes naar de kleuterschool. Op zekere dag kwam ik hem ophalen. Vreugde alom, vertellen honderduit, zijn mond nog vol choco, soms een snottebel, ik kreeg ook altijd een natte klapzoen, smak papa. Nadat ik hem in zijn kinderstoeltje had gehesen, moet er iets fout zijn gegaan. Opeens liet Vincent een ijselijke schreeuw en mijn fiets blokkeerde. Wat was er gebeurd? Kleuter Vincent was met een voetje tussen de


36

Manneke in de kleuterschool

spaken van mijn fietswiel geraakt. Onmogelijk om de exacte toedracht te reconstrueren. Eén van zijn korte kinderbeentjes was effe mee omgewrongen in een pijnlijke draai. Zo voorgevallen, zo opgelost. Ik was wel van de hand god’s geslagen. Zodanig de kluts kwijt dat ik even niet verder durfde rijden. Te meer daar het accidentje was voorgevallen onder de neus van een paar taterende buurtvrouwen. Mét hun commentaar. Ik schaamde me dood. Een slechte nonchalante papa, dat was ik. Mijn dappere kleuter heeft me toen gedepanneerd. Kom papa, hop, het doet al helemaal geen zeer meer. Ik ben dan voorzichtig verder gefietst, ik voel nog haast lijfelijk hoe de verwijtende blikken van de straatmadammen in mijn rug priemden. En Vincent die opeens met de korte beentjes opvallend wijd open in zijn stoeltje zat. Tja, met zo’n papa weet je maar nooit, dacht hij met zijn gezonde kleuterverstand.

Nog een klein, eerder hilarisch feitje uit die kleuterschool. Op het eind van het eerste jaar was er een kindershow. Kleutertjes mooi opgekleed in feeërieke pakjes, de ene een elfje, de andere een kaboutertje, Vincent was uitgedost in een aandoenlijk bloemenpakje. Hij was dé bloem van het bontgekleurde gezelschap. Maar de bloem stond daar niet te bloeien, noch te blinken op dat kinderpodium. Het begon met blozen en het eindigde met een hulpeloze huilbui. Het was toen reeds duidelijk, theater was niet echt aan hem besteed. Toen reeds droeg hij de prille kiemen van een stevige nuchterheid in zich. Voetjes altijd op de grond, geen show, geen komedie. Vincent was wel een permanent blije jongen, maar zijn humor zat verscholen in een zachte ironie, zijn glimlach was een milde metgezel. Hij was echter geen tafelspringen, geen lawaaimaker, nooit de man van het burleske of het groteske. Vincent was in niks een acteur, hij was altijd wie hij was, op een tegelijk subtiele en directe manier. Spanning en stress kon hij met één rake opmerking ontzenuwen, met één woord counterde hij intriges of negativiteit. Het gewone dagdagelijkse showtoneel, dwz de huis-, tuin- en keukenbiotoop of de werkvloer, dat was zijn podium, daar was hij de kampioen van


Manneke in de kleuterschool

37

de stille lach. Theatraliteit heeft hij altijd aan zich laten voorbijgaan. Tot op zijn sterfbed. Steeds weer die pure, simpele menselijkheid, en zelfs toen: de grote kunst van ironie.

Onlangs, december 2018, heb ik Frieda, zijn eerste kleuterjuf, nog eens zien voorbijkomen in de stad. Flitsende flash-back. Onze blikken kruisten zich één seconde. Ik ben er zeker van dat ze die wat dwaze papa nog herkende. We zijn meer dan 30 jaar later. Kleuter Vincent was toen duidelijk haar troetelkindje. Ik weet zeker dat zij van bij de eerste kennismaking met een feilloze intuïtie heeft aangevoeld wat een kwetsbaarheid dat kind in zich droeg. Frieda ging in een spontane reactie meteen over op de modus bescherming. Ook zij heeft hem moeten loslaten, wij hebben dat finaal allemaal moeten doen, het leven sloeg genadeloos toe en de dood kreeg veel te vroeg het laatste woord. Maar de kwetsbaren onder ons blijven de schoonsten. Zo wordt de dood dan toch overwonnen.

Post-scriptum: op de laptop waarop ik deze tekst uittik, staat als bureaublad een foto van de eerste schooldag van Lillie-Roos, het is begin januari 2018 en bar winters koud, ze loopt een beetje verloren aan de hand van Vincent, de geschiedenis herhaalt zich, de zoon van de papa begeleidt zijn dochtertje op haar eerste stappen in de grote schoolwereld, Lillie-Roos kijkt een beetje verkleumd naar het onbekende dat op haar afkomt, ze klemt haar handje in de grote hand van papa, haar beschermer. Vincent is reeds getekend door de ziektekiemen in zijn lichaam, maar vooral zijn hart is aangetast, hij ziet die orkaan van een kanker op zich afkomen, terwijl hij eigenlijk bij zijn jongste telg wil blijven, hij wil zijn kleine meisje begeleiden, bijstaan, door het leven leiden, maar het was reeds het begin van zijn lijdensweg, hij heeft het pad met zijn kleine meisje niet ten einde mogen gaan, die foto gaat door merg en been, het leven is zo meedogenloos oneerlijk, en toch bleef Vincent zelf sereen, hij was ook al op die foto de drager van een niet te torsen waardigheid, hij deed het tóch, alleen al die foto maakt hem onsterfelijk.


38

Manneke in de kleuterschool


7

39

Hij speelde stil en leerde snel

Ik zal nooit het beeld kunnen vergeten van de kleine Vincent die uren aan één stuk zat te spelen met zijn matchboxkes, mini-auto’ tjes dus, hij had een fameuze verzameling. Zijn favoriete speelveld was gewoon de vloer in de living, op het vasttapijt. Dat werd met eindeloos geduld omgetoverd in slingerende autostrades, garages, parkings, benzinestations en al wat maar van ver of dichtbij te maken had met autocultuur.

Hij creëerde met zijn kinderlijke fantasie eindeloze files naar de kust, verzon verkeersongelukken, liet ziekenwagens en takeldiensten uitrukken. Vincent kon makkelijk een halve dag op de vloer doorbrengen, waarbij je hem nauwelijks hoorde of waarnam, hij lag soms ook languit onder tafel, in opperste concentratie ontwarde hij daar de meest onmogelijke verkeersknopen. Toen al was duidelijk dat er zich een stil en rustig karakter ontwikkelde, dat hij een jongen was die een intense focus kon zetten, dat hij graag vanuit de schaduw opereerde, iemand die wel aan de touwtjes wou trekken maar tegelijkertijd een beetje ongezien wilde blijven. Een regisseur die orde in de chaos bracht, maar daarvoor zeker geen applaus wou. Als hij bij zijn gedreven autokes-theater al eens aan ons mouw kwam trekken, dan was dat omdat hij een zogezegd onoverkomelijk probleem had: wij moesten dan helpen om de knoop door te hakken welk wagentje naar de schroothandel moest, want ook dat had hij voorzien. Bij te veel sleet aan een matchboxke moest het naar zijn autokerkhof, een knus plekje tussen de diepvriezer en het fornuis. Alsof hij toen reeds, met een autoke als symbool, de zwaarwichtigheid inzag van slijtage, aftakeling, afscheid nemen, weggeparkeerd worden uit het leven.


40

Hij speelde stil en leerde snel

Soms trachtte ik er goed aan te doen om Vincent even uit zijn auto-toneeltje te halen en hem aan te zetten om eens wat frisse lucht te gaan pakken. Ik was bang dat hij toch een ietwat te stille huismus zou worden. Geen probleem voor Vincent, hij drentelde meteen naar buiten, om vijf minuten later al terug aan de slag te gaan op zijn auto-straten. Hij had dan gewoon effe zijn fietsje opgepakt, reed één toer rond de blok en kwam terug binnen. Opdracht volbracht, papa content, dacht hij. Hij deed nooit moeilijk als hij ons ook op een makkelijke manier kon tevreden stellen, zonder daarbij zijn eigen prioriteiten te schaden.

Vincent had tijdens zijn kinderjaren echt wel iets met auto’s, ook met de grote mensen-exemplaren. Als hij met ons meereed in de gezinswagen, veilig in zijn autostoeltje, kwam hij daar binnen de kortste keren uitgeklauterd. Dan ging hij recht staan op de achterbank, de blik naar de achterop komende auto’s, en begon hij met een wonderlijke fascinatie kilometerslang naar het autoverkeer te staren, muisstil, in opperste concentratie. Merken, kleuren, nummerplaten, modellen, de meest onooglijke details, hij zoog het op met zijn kinderlijk bevattingsvermogen en maakte er in zijn kleine brein een dolle carrousel van die hij dan wel ging naspelen op zijn huiselijk autopodium.

Daarbij aansluitend toch ook even vermelden hoe makkelijk Vincent leerde autorijden. Fluitje van een cent voor hem, hij kon dat haast meteen. Zo ging het eigenlijk met alles wat hem boeide, dat nam hij in één tijd op, daar moest nauwelijks voor gestudeerd of geoefend worden. Ook toen hij als kleine pagadder leerde fietsen. Ik zette hem op dat fietsje, gaf wat prille instructies, hield ondertussen angstvallig toch maar dat zadeltje vast, en dan op een drafje naast en achter hem aan, maar in geen tijd was kleuter-cyclist Vincent ribbedebie. Gezwind de berg af in de Pater Lievenslaan in Kessel-lo. Mijn hart stond stil, maar ons jongetje zag echt het probleem niet, hij was


Hij speelde stil en leerde snel

41

gewoon begonnen aan de proloog, zijn eerste trip in de wedstrijd van het mobiele leven. Opeens kreeg hij zelfs zo’n vaart dat ik hem toeriep van heel voorzichtig af te remmen en de eerste bocht naar rechts te proberen, een veilig en doodlopend straatje. Geen probleem, Vincent zwenkte licht acrobatisch het hoekje om. Toen ik zelf ter plekke kwam: geen Vincent te bekennen, ook geen kinderfietsje. Wel een schril stemmetje dat stamelde dat hij ongedeerd was, dat ik echt niet ongerust mocht zijn. Vincent kwam onder een camionette uitgekropen, zijn fietsje meesleurend aan het stuur. Zijn eerste accident! Hij was zo gezwind die bocht ingegaan dat hij er tegelijkertijd was uitgeslingerd en zodoende onder een stilstaande bestelwagen was geschoven. Nooit vergeten hoe aandoenlijk bezorgd hij om mij was. De wereld op zijn kop. Wat een vader lijden kan!

Het zou een patroon zijn dat in het latere leven van Vincent zal blijven terugkomen. Die innerlijke rust, zijn natuurlijke afweer tegen paniek. Blijven ademen papa, placht hij te zeggen als ik al eens onnodig nerveus werd. Ik moet toegeven, reeds als kleuter trachtte hij mij voorbeeldig op te voeden. Het is ook haast geen ironie. Vincent beschikte over een premature wijsheid. Reeds in die kinderblik zag ik stevige kiemen van rijpheid, van voortijdse volwassenheid. Wat niet wil zeggen dat zijn volwassen leven daarom zo vroegtijdig moest beëindigd worden. Goedbedoelende mensen die aan spirituele analyse doen, zeiden me later: zijn werk in dit leven was af, Vincent had zoveel voorsprong op gewone mensen dat hij reeds aan de afsluiting toe was. Zijn levenscirkel was rond, zijn taak volbracht, hij liet ons een prachtig nageslacht. Ik kan dat helaas niet beamen. Ik maakte die hartverscheurende drie laatste weken mee aan zijn sterfbed. Die niet te vatten pijn, dat lijden. Ik beschik helaas niet over de aanleg tot spiritualiteit, en noch minder tot religiositeit, om hierop een plausibel antwoord te vinden. In dit verband nogmaals het ultieme antwoord van Vincent zelf, vanuit zijn palliatieve fase: de waar-


42

Hij speelde stil en leerde snel

om-vraag mag niet gesteld worden, er is gewoon geen antwoord, hij had pech gehad, verdomde pech, “loslaten papa, we moeten hier gewoon doorheen, ik ben er bijna, jullie moeten echter verder”… Ook met de dood pal in de ogen: geen paniek, de kalmte van een oernatuur, die finale wijsheid, meesterlijk Vincent! Ik wil wel meegeven dat ik Véronique nog ooit heb weten zeggen dat Vincent zelf wel met het idee leefde dat hij jong ging heengaan. Voer voor interpretatie. Ik blijf er eerder nuchter bij: wij zijn hem kwijt en wij waren zeker niet klaar voor dat voortijdige afscheid. Die tragiek, dat drama.44


8

45

Zijn sport was ook soberte, relax man

Vincent is tijdens zijn ganse jonge leven (tja, hij heeft ook geen ander leven gekend) een fervente sportman geweest. Ik schrijf fervent, daarmee bedoel ik tegelijkertijd: niet fanatiek. Dat wil zeggen dat Vincent zeer gedreven was, gedisciplineerd in zijn trainingen, stevig gefocust op zijn wedstrijden, maar het was voor hem nooit een strijd op het scherp van de snee. Hij kon die sportieve bedrijvigheid op elk moment ook relativeren. Hij wist perfect waar hij mee bezig was, en dat bleef voor hem zelfs tot in de piekmomenten een spel. Ook op dat vlak was ik, als papa, de mindere van mijn zoon. Hij de leermeester, ik de leerling. Ik de fanatiekeling, lopen alsof mijn leven ervan afhing. Elke seconde winst, elke plaats dat ik opschoof in een klassement was een overwinning op het leven. Dacht ik. Vincent wist beter. Hij zag ook van sport de uiteindelijke relativiteit, hij bouwde bewust zijn relaxe filosofie in, rustig blijven ademen, zeker nooit buiten adem geraken en nog minder stressen om de concurrentie een plaatsje af te snoepen in de einduitslag. Vincent was zen! Ook al trainde hij soms twee keer per dag. Hij moest als triatleet immers drie sporten beoefenen. Ik weet nog dat hij weekschema’s had met tien trainingen. Maar daar had hij leren mee omgaan. Dat was voor hem een natuurlijk patroon. Reeds als jong manneke, als prille competitiezwemmer, trokken wij wekelijks 3 à 4 keer naar het zwembad. En Vincent was altijd graag op post, blij dat hij zijn makkers zag. Die gastjes trokken eindeloos lang hun baantjes, op aangeven van een schril fluitsignaal, het wakende oog van de trainer. Tussen de sessies door werd er wel wat gedold, kriebelende jongens en kirrende meisjes onder mekaar, opspattend water, een pletsend ballet. Maar Vincent is in die tijd nooit gefixeerd geweest op zijn persoonlijke ‘tijden’, hij lag niet echt wakker van de


46

Zijn sport was ook soberte, relax man

chrono. Achteraf bekeken had hij op dat vlak ook weer die vroegrijpe maturiteit, het was zelfs een rare paradox, een jongetje dat vanaf zijn 7de in de wedstrijdsport zat als zwemmer, die de competitie met de paplepel aangereikt kreeg, en tegelijkertijd innerlijk compleet afstand kon nemen van het concurrentiële, van het puur prestatiegerichte aspect. Het bewijst dat Vincent van in zijn diepste kern, zijn DNA, een ploegspeler was en in niks een egotripper. Daar lagen al de kiemen van zijn latere onvervalste dienstbaarheid als man van zijn vrouw, als gedegen en gedreven werknemer voor zijn werkgever, en zeker, bij uitstek, als de allerpuurste papa, een vader par excellence voor zijn kleine meisjes. Want dat was zijn uiteindelijke overwinning in dit helaas kortstondige bestaan: zijn schoon gezin, gelauwerd en geheiligd, omkransd en bekroond, daar behaalde hij de eerste prijs in het leven, een definitieve prijs, die bij ons, de omstaanders, onwrikbaar staat gebeiteld in ons geheugen: Vincent de onoverwinnelijke familieman!

Om even terug te komen op die triathlons, ja dat was echt geen sport voor doetjes. Alleen al die immense trainingsarbeid. Het laat ook geen ruimte voor ander vertier, pinten drinken is er haast nooit bij, laat staan andere (gevaarlijke) verlokkingen voor een jong leven. Ik weet nog dat hij na de proclamatie van zijn eindexamens in de humaniora op zijn gemakske thuiskwam, in niks euforisch, gewoon zichzelf, content met het geleverde werk, de bekroonde studie. Maar ik had hem eigenlijk nog niet thuis verwacht, denkende aan mijn eigen turbulente jeugd, elke examenreeks die moest afgerond worden met bier en wild plezier. Vincent zat helemaal anders in mekaar. Niet de toog en de maten, maar de fiets en de kilometers nodigden hem uit. Hij had zo zijn prioriteiten, zijn karakter was van beton. Ik was eigenlijk sprakeloos van bewondering. En daarom ben ik die keer mee gaan fietsen, uit sympathie en ook haast uit adoratie voor mijn zoon. Ook buurjongen Filip kwam plots nog opdagen. We wa-


Zijn sport was ook soberte, relax man

47

ren wel een zeer ongelijk trio. Ik mag niet ontkennen dat ik toen ‘wieltjeszuiger’ heb gespeeld. Vincent snokte flink door, Filip nam voorbeeldig over, en ik hing met de tong over het stuur aan hun voortdenderend treintje. Het werd me meer dan een keer zwart voor de ogen. Maar Vincent had die dag vleugels, misschien toch voortgestuwd door het prettig contentement van de eindproclamatie. Enfin, bij mij spatte de adrenaline uit mijn oren, niks endorfines, ik moest gewoon doorstoempen, nergens leiden, enkel lijden. En toen kwam de harde knaller, vanuit het niets, in een stomme bocht, in het landelijke Lubbeek, off all places! Filip reed effe voorop, plooide zich dubbel, wou beetje compenseren voor het sloperswerk van Vincent. En dan raakten onze wielen zich, dat van Vincent en mij, ik zwiepte met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel, wij haakten in mekaar, Vincent balanceerde aan de binnenkant van een bocht, langs een niet ondiepe gracht. Wij sloegen beiden tegen de vlakte. Wat een onwezenlijke val, ik kan het, in een vertraagd beeld, nog in elk van zijn onderdelen reconstrueren. Dat was een doodsmak, niet meer of niet minder. Maar ik stond haast meteen uit de doden op, in een oerreflex om als vader mijn zoon te redden. Vincent lag in de gracht, compleet groggy, zijn fiets ongeveer in twee gevouwen. Mijn wereld stortte in, hoe slecht kan een vader zijn. Maar dan opende hij toch traag de ogen. En ik zie tot op de dag van vandaag nog steeds die duim die hij opstak. O my God! Filip en ik hebben Vincent rechtgeholpen, het bloed wat proberen te stelpen. Ook een vlugge check of er geen breuken waren, blijkbaar niet. Daarna heeft Filip de fiets van Vincent omzeggens terug in mekaar geplooid, hij was niet voor niks ingenieur in wording. En Vincent wou per se ook terug op die fiets, tegen alle wetten van de natuur in. Aan ongeveer tien per uur zijn wij doorgepeddeld naar Kessel-lo, niemand heeft een onvertogen woord geuit. Het was effe stil, kilometers van bezinning. Maar ook dat was Vincent, zelfs in pijn en lijden bleef hij ingetogen. Daaraan herkent ge de echte mannen, de gasten die nooit begeven, een niveau dat haast niemand haalt. En just is just, ik kwam zelf ook niet in zijn buurt, dat soort


48

Zijn sport was ook soberte, relax man

heroïek vraagt een ander kaliber. Vincent was zo’n straffe gast! Terug naar de triathlon, Vincent had een gans palmares van kwartjes, halve triathlons en ook één volledige triathlon. Die laatste klus klaarde hij in Almere (Nl), in 2006. Hij zwom er 3.800 m, vervolgens fietste hij 180 km, om dan af te ronden met een loopmarathon van 42,195 km. Fabelachtig, wat een apotheose. Die sport was ook wel een soort rock ’n roll, het waren hippe vogels, op hun manier extreem alternatief, zij kozen radicaal voor de totale ascese, een spartaans bestaan, voor de blinde strijd met het water (kop in kas), voor het flitsende pedaleren op een blitse fiets en daarna de slopende duurloop als afsluiter. Een bewuste keuze voor de trage, absolute uitputting, om daarna langzaam terug tot verkwikking, tot leven te komen, maar gelouterd, dat wel, dat was hun finale beloning, de overwinning op zichzelf, op alle ongemakken en weerbarstigheden van een kort en klein bestaan. Voor veel van die gasten was triathlon een religie, een geloof in volhouden ondanks alles, een zege op de wegen van het leven. Vincent zou nooit zijn ultieme rit, zijn heldhaftig einde, kunnen rijden hebben zonder zijn schoon gestaalde karakter uit de duursport. Het diende als verre aanloop, als uiteindelijke leerschool, als blijvende metafoor voor zijn afscheid, triestig maar op zijn manier ook triomfantelijk, toch nog een winnaar. Hij stierf jong, maar zijn einde was ook een zegegebaar, hij had de regie in eigen handen gehouden, hij legde zelf de wedstrijd stil, zijn prestatie was grandioos geweest, gewoon afgerond. Er klonk verdiend applaus, op alle banken. Waarin een stille en bescheiden deelnemer aan de grote wedstrijd van het leven uiteindelijk toch een ware kampioen kan zijn. Invincible Vincent!50

Zijn sport was ook soberte, relax man


9

51

Onverstoorbaarheid en zelfvertrouwen

De rode draad in het karakter van Vincent was dus die onverstoorbaarheid. Reeds van toen hij een kleine dreumes was meende ik dat bij hem op te merken. Ongeacht de omstandigheden vertoonde Vincent een gelijkmatigheid van ingesteldheid, hij keek vanuit een oceaan van kalmte tegen de wereld en de mensen aan. Laat de boel maar draaien, leek hij steeds te denken. Alsof hij reeds van in zijn prille jaren beter wist, dat het er vaak allemaal niet veel toe doet, dat we ontzettend kwetsbaar in dit leven staan, dat een rustige bescheidenheid de beste instelling is om met de dingen om te gaan. Yoga was zeker geen ‘sport’ waaraan Vincent behoefte had, hij had van meet af aan al de hoogste graad in zelfbeheersing en serene vastberadenheid. Zijn blik getuigde steeds van een onwankelbaar zelfvertrouwen. Vaak heb ik zitten raden wat er in zo’n jongen omging, wat was zijn klein mysterie om op zulke grote manier in het leven te staan? Was dit vanuit de genen doorgegeven, indien ja, dan waren het wel genen die aan mij voorbij waren gegaan, goeie genen hebben misschien hun favoriete familietak. Vincent in ieder geval was begenadigd op dat vlak, een karakterieel voorbeeld, een modeljongetje.

Ik zal nooit vergeten hoe hij op een winterse dag deelnam aan een scholenveldloop in Leuven. Maar het was tegelijkertijd helemaal zijn dagje niet. Hij was behoorlijk grieperig, nogal slapkes, en dat was nog zwak uitgedrukt. Eigenlijk was hij gewoon ziek. Maar hij stond erop van deel te nemen, gewoon voor de eer van zijn school, het Leuvense St-Pieterscollege. Vincent gaf thuis geen krimp, plicht ging voor bij hem. Maar de wedstrijd werd, voorspelbaar, geen succes. Vincent nam zichzelve getrouw een rustige start, maar bolde dan ronde na ronde toch stillekes achteruit, gewoon te mottig om


52

Onverstoorbaarheid en zelfvertrouwen

vooruit te geraken. Maar bij elke doortocht stak hij zijn hand op naar mij, moed houden papa sprak zijn blik, ik red me wel. Aandoenlijk tafereel. Hij moet omzeggens zowat als laatste binnengestrompeld zijn, maar niettemin had hij punten gesprokkeld voor zijn school. Dat pakte mij, ik heb hem na de wedstrijd haast in tranen overknuffeld, manneke toch, wat een edele moed. Vincent kon bij manier van spreken door een muur lopen als het voor de goeie zaak was. Zijn eigen verdienste minimaliseerde hij steeds, alsof hij altijd geweten heeft, ook als jonge knaap, dat er iets hogers is om te dienen.

Is het toeval dat ik zoveel maanden later, nu ons alleen zijn memorie rest, de Hebreeuwse boodschap ‘tikkun olam’ meedraag in mijn scapulier, dat wil zeggen ‘genees de wereld’, het hoogste Joodse gebod. Op de voorkant prijkt een vingerafdruk van Vincent. Ik draag het juweeltje dag en nacht om de hals, de boodschap heeft eeuwigheidswaarde. Vincent leerde het van niemand, hij was een geestelijk begenadigde, zijn eigen goede goeroe. Pakkende anecdote, dat kleinood van een juweeltje zijn we een paar maanden voor zijn overlijden nog samen gaan bestellen bij een ontwerpster in Westerlo. Vincent moest een verse vingerafdruk daarvoor leveren. Het was een knallend zomerse dag, de zon jubelde van plezier, van gulle overdadigheid. Het werd onze laatste uitstap samen, Vincent aan het stuur van mijn bescheiden sportwagen, blitse zonnebril op, de wind in de zeilen, ogenschijnlijk toch, de dood reeds immers al mee. Maar Vincent zat weer in zijn kleine zen-cocon, we gingen eigenlijk een laatste luxe-shopping doen, een goud-gegrift aandenken laten aanmaken, we winkelden om een in memoriam aan te schaffen, een innige herinnering in luxe metaal aan zijn laatste verhaal, een exit in wit goud. Onwezenlijk, het surrealisme reed uitbundig mee. Onderweg hebben we wat gezeverd, onnozele praat verkocht, de dood uit de auto geduwd. Maar de dood heeft zijn achtervolging ingezet, het werd een race tegen de tijd. De finish lag na de laatste bocht, slechts twee maand verder. Ik heb die sportwagen daarna verkocht,


Onverstoorbaarheid en zelfvertrouwen

53

de soberheid van Vincent indachtig. Het leven fietst nu traag verder, de blits is er af. Ik schrijf deze regels in de winter, er rest kilte.

Laten we niettemin de moed heroppakken, beproefd en bedroefd dat waren we, maar Vincent zou ons niet hebben willen zien treuren ten eeuwige dage. Daarvoor was zijn mens- en wereldbeeld te optimistisch, hij was in alles een vrolijke jongen, niet de man van de uitbundige lach, geen goeiekoop jolijt, maar wel de kampioen van de subtiele humor, zijn ironie was meesterlijk, hij kon het leven in zijn pittige kern samenvatten met één grappig woord, één gevatte zin, het was er altijd boenk op. Dat deed hij vanuit een haast lichtvoetige wijsheid, een stille maar tintelende opgewektheid. Zijn pokerface barstte vaak van strak ingehouden binnenpretjes, ik dacht dikwijls: hij leest mijn gedachten, weer betrapt. Mijn kleine ijdelheid werd met tact gecounterd door mijn sobere zoon, hij was mij een generatie voor, de wereld op zijn kop. Helaas heeft de natuur deze omgekeerde chronologie ook opgepikt. Ik heb Vincent aan de uitgang moeten laten voorgaan, zo hoort het niet, dat is pas echt tegen de etiquette. Sorry jongen, voor deze bedenkelijke eer. Dik oneerlijk! En als ik toch naar één moment van kleine paniek in zijn leven zoek, dan vind ik alleen volgende pakkende anecdote. Vincent was als klein ukje gaan spelen in de buurt, we woonden in een veilige, stille wijk. De straat was een pretpark. Opeens werd er bij ons aangebeld, langdurig en onophoudelijk. Eén lange schrille beltoon, precies een noodgerinkel. Ik hol naar de deur, doe open, en de kleine Vincent komt hals-over-kop binnengedoken. Vlug papa, vlug, deur dicht! Zo gevraagd, zo gedaan. Vincent was compleet buiten adem, hij zag ook wittekes. Toen kwam het kort relaas. Ruzie tussen de kinderen. En Daisy, blond en bevallig, 7 jaar, had hem omvergeduwd. Hallo Daisy? En Vincent, die Daisy wel een beetje in zijn hart droeg, had uit onbegrepen liefde… een sjot teruggegeven. Hallo Vincent? Zo kende ik hem niet. Enfin, klein verdriet, korte wrok, maar toen


54

Onverstoorbaarheid en zelfvertrouwen

ging de bel plots opnieuw. Weer die schrille, langgerekte help-onstoon. Vincent spurtte meteen weg want… lieverdje Daisy stond op de drempel. Nog met dikke tranen, en in een aandoenlijk zelfbeklag. Meneer, meneer, Vincent heeft mij gestampt. Ik heb haar klacht aanhoord, met een zakdoek en vers speeksel haar pijn verzorgd, het gekwetste knietje geheeld. En beloofd dat ik Vincent zijn lesje zou leren, gepast zou straffen. Inderdaad Daisy dit was ongehoord. Daisy knikte gedwee, en ze ging net iets te aarzelend heen. Ik keek haar nog een beetje bezorgd na, en toen keerde ze zich om: ik moest aan Vincent zeggen dat ze niet meer boos was en dat zij hem nooit meer zou duwen. Aandoenlijk. Toen ik boven kwam, zat kleine Vincent stiekem vanachter het gordijn naar de straat te kijken, naar Daisy. Ik zag hem nog net op het glas tokkelen, hij zwaaide naar Daisy, zij zwaaide verlegen terug. Echt gebeurd. Kinderdramatiek. Om te bewijzen dat ons klein manneke nu ook weer geen heilige was, af en toe sjotte hij ook tegen de lat, of tegen iemands schenen, helaas die keer tegen het bevallige beentje van Daisy. Maar het speet hem meteen, vandaar zijn exceptionele paniek. Het geeft niet jongen, gij geen heilige, je vader een heiden. Accidenten komen in de beste families voor.56


10

57

Klein ventje en altijd content Vincent was altijd een haast bewust onopvallend manneke. Hij hield wel van dat plaatsje in de schaduw. Hard roepen en veel lawaai maken was echt zijn ding niet. Zijn taal was rustig, hij sprak stil en beheerst, nooit met een overdaad van gebaren. Wel steeds het juiste woord op de juiste plaats. En het klinkt misschien melig, zeker uit de mond van de papa, maar Vincent was ook beleefd. Een jongen met goede manieren. Hij kende zijn wereld en de bijbehorende etiquette, de simpele leefregels, alstublieft mevrouw en dankuwel meneer. Hij was meegaand van karakter, rap content, had niet veel plaats nodig voor zichzelf. Ten bewijze een wel erg letterlijk voorbeeld. Op een zomerse vakantiereis naar Spanje was ons wagentje, een Mini Cooper, zo volgeladen dat er op de achterbank maar een erg smal plaatsje overbleef voor ons jongetje. Dit konden we echt niet maken! Maar het was Vincent zelf die protesteerde. Hij kon zich daar perfect in vinden, in dat minuscule nestje. Hij hield aan weerszijden nauwelijks 5 centimeter over, maar vond dit voor zichzelf comfortabel genoeg. Aandoenlijk toch, tot op vandaag zelfs, ik zie nog altijd dat plaatje met die kleine Vincent die zich nóg een stuk kleiner moest maken, tijdens een rit van meer dan 1500 km! Protest was nooit snel aan hem besteed, zijn natuurlijke leefruimte, ook in zijn hoofd, was altijd sober. Alsof hij redeneerde: jullie tevreden, wel dan ik ook, geen probleem. Zo gebeurde het vaak dat de kleine Vincent moest gaan logeren bij zijn grootouders, hetzij in OLV-Tielt, hetzij in Waanrode. Wij, zowel zijn mama als ikzelf, hadden vaak weekenddienst en vandaar die periodieke opvang bij de grootouders. Hij was bij beiden even welkom, een jongetje dat toch niet stoorde, hij zat in een hoekje met een boekje, jongleerde solo met een voetbal of speelde mobiele toneeltjes met zijn ottokes. Altijd even content.


58

Klein ventje en altijd content

Ik heb het maar één keer meegemaakt dat Vincent echt niet graag naar de grootouders ging. En dat was dan nog voor zomaar geen geringe reden. Het was de fout van een koning… Koning Boudewijn notabene. Het was eind juli 1992, Vincent was bijna 11 jaar. Hij was toen ook al vier weken na mekaar op logies geweest omdat wij in die maand juli geen verlof konden nemen. En dan sterft koning Boudewijn plots. Ik maakte toen deel uit van de veiligheidsdienst op het Koninklijk Paleis en mocht mijn geplande verlof meteen schrappen. De mama had pas vakantie vanaf half augustus. Dus moesten wij plots voor opvang zorgen voor Vincent. Nogmaals een weekje bij één van de grootouders? Terwijl wij op het thuisfront spoedoverleg pleegden, zat Vincent daar opeens stillekes te wenen, wat echt niet zijn gebruikelijke manier van doen was. Hij had zo uitgekeken naar begin augustus, de aanvang van die maand vakantie in zijn Kessel-lose heimat, bij zijn vriendjes uit de buurt. En dan opeens heel bruusk een streep door de rekening. Het land verkeerde in een plotse totale rouw, maar wij zaten thuis nog eens extra te treuren, droef met ons drietjes, Vincent was echt letterlijk het kind van de rekening. Toen heeft mijn zoals steeds inventieve en genereuze zus met haar toverstokje gezwaaid en Vincent alsnog een mooi weekje vakantie bezorgd op de Bekkevoortse hei, hun eigen rustieke biotoop. Vincent heeft er één weekje uithuizige verlenging mogen spelen, met zijn neefje Levi en nichtje Asja. Toen ik na dat weekje beroepshalve meedraaien in ’s lands rouw en de hectische voorbereidingen op de koninklijke begrafenis eindelijk op zondag Vincent kon gaan ophalen, kreeg ik diezelfde avond bericht van het Koninklijk Paleis dat ik ook op maandag diende aanwezig te zijn voor de operationele ondersteuning bij de kroning van de nieuwe koning. Toen heb ik bij manier van spreken mijn middenvinger opgestoken. Mijn zoon ging voor op die nieuwe koning. Koning Boudewijn mee helpen begraven: oké. Koning Albert op zijn troon helpen: no way. Een kind is belangrijker dan om het even welke koning. Laat dat even de moraal van het verhaal zijn.


Klein ventje en altijd content

59

Ik zal ook nooit die keer vergeten dat Vincent geopereerd was aan zijn amandelen. Misschien een routineklus, maar voor een kind toch ook niet niks. Ik meen me te herinneren dat hij fameuze keelpijn had en daardoor ook met moeite kon spreken. Zijn mama had hem vergezeld op die voormiddag in het ziekenhuis. Ik had na de middag verlof genomen om zo snel mogelijk thuis bij moeder en kind te kunnen zijn. In een speelgoedwinkel in de buurt van Brussel-Centraal had ik toevallig twee prachtige vintage autokes in de etalage zien staan. Zonder nadenken meteen aangeschaft, alsof zulke cadeautjes daar speciaal voor hem waren klaargezet. Wonderlijke toevalligheid. De voorzienigheid? Bij thuiskomst was ik getroffen door zijn hulpeloosheid, bleek onder een dekentje, hese stem, wittekes en stil. Maar met die autokes klaarde zijn gezicht toch meteen op, werden zijn ogen groot. Om nooit te vergeten het gebaar dat hij toen maakte, want spreken deed te veel pijn. Vincent stak heel joviaal één duim op naar mij, en hij benadrukte die beweging een paar keer, een manuele en repetitieve dankbetuiging waar ik nu nog kippenvel van krijg. Dat was ook één van de weinige keren dat ik me kan herinneren dat Vincent, tengevolge van pure overmacht, ziek thuis was van school. Op zijn schoolse carrière, vanaf kleuterschool tot en met hogere studies, laat ons zeggen een periode van ongeveer 18 jaar, heeft hij nauwelijks een dag verlet wegens ziekte. Moeilijk gaat ook was zijn devies. Een lichte griep of een stevige snotvalling waren voor hem echt geen reden om thuis te blijven. En klagen was nog minder aan hem besteed. Hij was een manneke van plicht, dat was wellicht niet de pedagogische verdienste van de ouders, het zat bij hem gewoon in de genen. Misschien nog een moreel erfstuk van zijn opa’s, allebei taaie venten, zoals ze de dag van vandaag niet meer gemaakt worden. Dat waren gewoon mannen die er stonden, mensen op wie je kon rekenen, geen kasplantjes, maar karakterkoppen. Ook Vincent was van dat kaliber. Over pijn sprak je niet, ziekte trachtte je zo lang mogelijk te negeren, problemen loste je in stilte op, aandacht was altijd aandacht voor anderen. Geen egotripperij!


60


11

61

Zijn zin in het leven: zen

Zoals reeds een paar keer aangehaald, de rode draad in Vincent zijn karakter was die onverstoorbaarheid. Hij was en bleef ‘zen’ in haast alle omstandigheden. Om nog maar eens een straf voorbeeld te geven. Het was examenperiode in het eerste middelbaar. Ik had verlof om hem toch een beetje op te vangen. Het was de dag van zijn eerste examen, ik verwachtte hem thuis tegen de middag. Dat was de eerste keer dat de leerlingen naar huis mochten komen om te studeren. Tegen twaalven zat ik al nieuwsgierig uit te kijken naar zijn komst. Hoe zou zijn eerste examen zijn verlopen? Hij behoorde nu immers, met zijn altijd nog maar 12 jaar, tot de grote jongens van het middelbaar. Rond 12 uur nog steeds geen Vincent, ook niet om kwart na 12. Het werd half 1, nog later. Ik was wel goed nerveus geworden ondertussen, zeg maar heel ongerust. Niet vergeten, het was ook nog in het pre-gsm tijdperk. Het was uiteindelijk dik 1 uur toen Vincent opdaagde. Toch wel lichtjes bezweet, beetje buiten adem, en wat nog meer verwonderlijk was: te voet. Terwijl hij ’s ochtends was vertrokken met zijn spiksplinternieuwe fiets, heel recent aangeschaft, een pronkstuk! Ik liet hem effe bekomen, en toen kwam het relaas. Zijn fiets was verdwenen uit de ondergrondse fietsenstalling van het college. Hij had daarna de school nog gans doorzocht, alle hoeken en kanten nagekeken, ook in de onmiddellijke buurt buiten. Nergens nog zijn fiets aan te treffen. Dus meer dan waarschijnlijk gepikt. Op school zelf nota bene. Ik was effe mezelf niet meer van kwaadheid. Wat een groffe, laffe daad. Ten nadele van een kind van 12 jaar dan nog wel. In de fietsenberging van de school zelf! Vincent was ook wel wat aangeslagen, maar niet kwaad, hij behield zijn kalme pokerface, draaide zijn knop om, at zijn bokes en trok naar boven om te studeren. Ik heb toen een halve dag zitten bellen met de verantwoordelijke in het Sint-Pieterscolle-


62

Zijn zin in het leven: zen

ge, een niet verkwikkend verhaal. De dappere man bleef zich maar afvragen of de fiets van Vincent wel beveiligd was geweest met een slot of ketting. Zijn slappe redenering: zo niet, dan geef je wel de kans op makkelijke diefstal. Hallo zeg, op school? In de fietsenstalling, die dan nog ondergebracht was in een kelderverdieping! Ik heb die man toch in zoverre door mekaar kunnen schudden dat er ’s anderendaags op school een strenge toespraak werd gegeven door de directeur opdat de mogelijke dader (dief) zich, desnoods anoniem, zou melden. Noppes natuurlijk. Maar wat ik van deze hele onverkwikkelijke historie onthoud, is de relatieve rust van Vincent. Hij kon zich vrij snel neerleggen bij een toestand van overmacht. Hij zon geenszins op een soort wraak. Zoals dat in Leuven al wel eens de betreurenswaardige gewoonte was: fiets gepikt, dan pik ik er eentje terug. No way bij Vincent. Hij had een bijna ingebouwde knop die hem behoedde voor onbezonnenheid, voor rancune. Haatgevoelens zijn nooit aan hem besteed geweest. Hij kon zich neerleggen bij voldongen feiten, ook als ze extreem onrechtvaardig waren. Om de story te beëindigen, het was tenslotte de zoon die de vader bedaarde, loslaten papa. De morele boodschap: steek uw energie niet in verloren zaken, neem een nieuwe start, begraaf uw wrevel. We hebben hem een nieuwe fiets gekocht, tweedehands dat wel, maar Vincent gaf geen krimp, het was oké. Om nog even bij de les te blijven, meer bepaald dat fenomeen van examens. Daar lag Vincent echt niet wakker van. Hij studeerde op een superefficiënte en uitgekiend economische manier. Het was een beetje zijn geheim, bijna een klein mysterie. Met een minimale inzet aan krachten scoorde hij een maximaal resultaat. Om het in wielertermen te zeggen, hij gaf geen trap te veel, maar zat steeds in de kopgroep. Om aan de finish dan nog een scherp sprintje te trekken, want hij reed op reserve, dat wel. Ik wil gewoon zeggen dat Vincent allesbehalve een blokker was. Hij verstond de kunst of had het aangeboren talent om heel snel dingen op te pikken. En ik denk dat het fundament hierbij werd


Zijn zin in het leven: zen

63

gelegd door zijn gave om permanent te kunnen ontstressen. Zijn verstand kon functioneren zonder ook maar één enkel obstakel, hij bezat een totaal vrije geest. Hij heeft ook nooit moeten bissen, nooit geen herexamens gehad. In alles slaagde hij van bij de eerste keer, niet alleen op school maar ook bij het behalen van zijn rijbewijs, bij het bekomen van zijn brevet als zwembad-redder, met inbegrip van alle strenge bijscholingscursussen. Steeds weer op zijn sloffen, op zijn dooie gemak, zijn klassiek mopje tegenover ons was: en zijn jullie nog niet een beetje zenuwachtig? Blijven ademen hé! Het nagelbijten liet hij aan ons, hij zat altijd in zijn bijna totale zen-modus. Reeds als jong manneke, straf toch.

Toch één rariteit, iets dat helemaal naar zijn goesting moest zijn, of er volgde onmiskenbaar protest. Ik heb het over zijn eten, de maaltijden. Vincent was wat ik zou noemen een stereotype eter, hij verkoos een monotone schotel. Groenten waren lange tijd niet aan hem besteed, hij kreeg dat gewoon niet naar binnen, dwingen hielp geen zier, zijn lichaam protesteerde, zijn maag stelde een veto. Als hij het toch eens wou forceren, enkel om ons te plezieren, dan kwam het meteen terug. Hopeloos. Zijn alternatief was een oerdegelijke Vlaamse kost, en ook niet ongezond, het was gewoon appelmoes, zijn perfecte surrogaat voor groenten, ook bij de meest diverse gerechten. Kreeg hij daar dan nog kroketten bij, dan was het feestje volledig. En vlees moest daar voor hem ook niet per se bij zijn, dat kon hij soms even storend vinden als groenten. Dat heeft zo voortgeduurd tot in zijn late puberteit. Tja, wat doe je daaraan? Wij opgewonden, hij rustig, de kalmste wint de wedstrijd. En wat ook heel lang heeft standgehouden, was een andere degelijke klassieker uit de kinderkeuken: fruitpap. Vincent zat al in de laatste jaren van de lagere school toen zijn mama hem bij thuiskomst nog steeds een flink bord fruitpap serveerde. Baby-eten of kleutermenu, Vincent had er geen culturele of pedagogische bezwaren tegen. Jam jam. De wereld mocht op zijn kop staan, tegen alle geplogenheden


64

Zijn zin in het leven: zen

in lepelde hij ongegeneerd zijn bordje leeg. Achteraf bekeken toch wel mooi, laat de kinderen hun kleine afwijkingen. Als ze zich daar zelf lekker bij voelen, is er geen probleem. Ook dat leerde Vincent ons. Bij het dagelijkse eten, een basale bezigheid, moet er niet enkel honger zijn, maar ook spontane goesting, zin. Daar zit ook het hele zen-gebeuren. De rust daalt neer aan tafel, relax man, wees jezelf, kies je eigen favoriete potje, en simpel kan ook. Een kind deed het ons voor. En om een beetje filosofisch te besluiten. Daar zat altijd weer dat vroegrijpe van onze zoon achter. Die premature wijsheid. Het zat zelfs in zijn blik, die immer kalme oogopslag. Hij dacht er het zijne van. Wist vaak beter, maar liet ons in onze eer. Wij probeerden op te voeden en hij werkte niet tegen, maar in gedachten, in natuurlijke aanleg, leefde hij met vele lengtes, zeg maar kilometers voorsprong. Maar nogmaals, en ik blijf het wanhopig herhalen: moest hij daarom zo vroeg heengaan? Nee toch.66


12

67

Vincent op vrijersvoeten

Vincent was een stille en bescheiden jongen, maar niettemin een gezonde gast. Dus hij keek reeds als prille puber ook wel naar de meisjes, maar dan op zijn manier, dat wil zeggen zonder veel lawaai te maken, eerder discreet. Dat was zijn handelsmerk. In alle omstandigheden en op alle terreinen was hij gereserveerd, nooit opdringerig. Ook zijn onderhuidse temperament, noem het eventueel zijn testosteron, wist hij gecultiveerd onder controle te houden. In every inch a gentleman. Maar niettemin kon hij op dat terrein wel eens out of the box denken en dan vooral handelen. Want dat was óók Vincent, een origineel en authentiek karakter. Ten bewijze daarvan het relaas van zijn eerste stappen op vrijersvoeten, hij was hooguit vijftien jaar. Ik geef uiteraard het verhaal onder voorbehoud, want als ouder heb je nooit volledige kijk op dit soort aangelegenheden, gelukkig maar. Ook een adolescent heeft recht op zijn privacy. Enfin, hoe hij ons toen met zijn eerste liefje confronteerde, was wel op een rechttoe-rechtaan manier. Zijn mama en ik zaten in de tuin, lekker zonnetje, boekje, beetje relaxen. Plots komt Vincent langs de achterdeur de tuin ingestapt, hand in hand met een klein blond meisje, soort ‘blozekriekske’, rode wangetjes, beetje schuchter, nogal fragiel van voorkomen, maar wel koket en bevallig. Hallo, dit is Els, zei hij. Om dan in één tijd te vervolgen: wij gaan effekens naar boven, naar mijn kamer. Hallo? Wij werden echt wel op snelheid gepakt. Zonder dat wij een kans op repliek hadden, waren die twee weg, in afzondering op zijn slaapkamer. Toegegeven, het was ook wel wat grappig, we gunden hen het voordeel van de onschuld. Die vrijage met Elske heeft een paar maanden geduurd. Diezelfde zomer besloten ze ook om onder hun beidjes naar Pukkelpop te gaan. Tja, net


68

Vincent op vrijersvoeten

iets te jong dacht ik, geen van beiden zelfs geen 16 jaar. Heb hen dan vergezeld op de heenreis per trein. Dat vond Vincent precies niet mijn beste idee. Ze zijn niettemin intact teruggeraakt, maar de liefdesroes heeft daarna ook maar één zomer mogen bloeien. Hoe dan ook een prille liefde waarop hij zeker met plezier heeft teruggekeken. Elske is in zijn eindfase, toen hij reeds door de kanker getekend was, nog opgedoken in contacten via facebook. Ze is Vincent ook een afscheidsgroet komen brengen in Diest. Respect en dank. Ik zie haar soms voorbijlopen in Mechelen, zonder dat zij mij herkent, maar het geeft me telkens een warm gevoel. Op een snelle en flitsende wijze komt Vincent dan effe terug, mooi toch. Is dit de manier waarop we uiteindelijk blijven verder leven? We zijn er zolang iemand ons in zich meedraagt. Dat doet Elske dan ook, misschien ongewild. Maar zij ontsteekt dan bij mij telkens de vonk, en dan gaat dat vuurtje weer even branden. Het licht van Vincent, die ondanks zijn afwezigheid overleeft.

Later volgden nog een paar snelle kalverliefdes. Onder andere met een meisje uit Messelbroek dat vluchtig passeerde. Maar toen zat hij reeds te woekeren met zijn vrije tijd omwille van zijn belastende trainingsregime voor de triathlon. Ik meen me te herinneren dat het meisje in kwestie haar plaats naast de sport opeiste. Niet onterecht, maar Vincent was ook een doorduwer, wat hij deed wou hij haast perfectionistisch goed doen. En op dat moment in zijn leven was die sport superprioritair. Helaas voor de liefde. Later kwam er nog een dartel meisje uit Brussel langs. Ze was van huis uit franstalig. Ik herinner me haar grappig Nederlands. Ze was wel lief en keibeleefd, maar (euh) ook verdacht vroegrijp. Vincent bracht met haar wel opvallend veel tijd door op zijn kamer. Er kwam plots een eind aan, de reden hebben we nooit geweten. De commentaar van Vincent was kort en bondig: no comment. Hij was vaak een vat vol mysteries, maar wij respecteerden dat, het was zijn heel eigen manier om negativiteit te weren. Zo was hij.


Vincent op vrijersvoeten

69

Daarna volgde een langere liefde met de Zuid-Koreaanse Hanna. Hij had haar leren kennen in Australië, waar hij na zijn studies een klein jaar verbleef. Het relaas van deze liefde maakt het voorwerp uit van het volgende hoofdstuk (Brisbane, het einde van de wereld). We schakelen nu door naar zijn laatste liefdesperikelen alvorens hij het definitieve geluk vond in de armen van vrouwtje Véronique. Het moet ergens in de loop van 2006 geweest zijn dat Vincent een meisje uit W. leerde kennen, een zekere M. Ze was na haar studies blijven hangen in Gent. M. had grafische vormgeving gestudeerd en werkte een tijdje voor een gerenommeerd reclamebureau. Maar de economische crisis van 2008 kostte haar meteen haar job. Daarna kwam ze nooit meer aan de bak in dat wereldje en ging tenslotte aan de slag bij een kledingketen. Misschien dat daar, in die werktribulaties, de diepere kiemen lagen van hun falen in de liefde. Vincent was steeds een “stille kracht”, soms met de nadruk op stil, maar vaak ook accentueerde hij het element kracht. En beroepshalve was hij wel iemand die vooruit wilde komen in het leven. Hij deed dat als het moest traag, maar de progressie zat er wel blijvend in. Hij was geen mannetje van het status quo. Gezonde ambitie was hem zeker niet vreemd. Hierbij steunde hij eerder op zijn onwankelbaar zelfvertrouwen dan op blitse talenten. Hij wist wat hij wilde, en zijn uitgestippeld pad liep altijd opwaarts. Vincent was een meritocraat van het zuiverste slag. Hij ging voor ‘loon naar werken’, sturm und drang, de groeipijnen nam hij er graag bij. Maar als je zulke ingesteldheid hebt, dan moet je partner ook wel meekunnen. Als betrokkene die simpele filosofie niet deelt, dan komen er überhaupt problemen. Zo geschiedde. M. opteerde eerder voor gelatenheid in het leven, ze liet de dingen op zich afkomen, wat uiteraard haar goed recht was. Maar dan gaan wereldbeelden wel botsten. De clash volgde dus. De manier waarop was minder fraai. Ze liep onaangekondigd weg van Vincent, ze liet hem gewoon zitten met hun ganse hebben en houden, inclusief hun pas aangekochte huis. De berichtgeving liet ze over aan haar moeder, tja. Een aftocht in


70

Vincent op vrijersvoeten

mineur. Vincent stond perplex, dit had hij niet zien aankomen. En toch zat het einde, eerder vroeg dan laat, ingecalculeerd in deze relatie. Vincent moest nadien flink op adem komen bij ons. Zijn mama en ik leefden toen reeds gescheiden, maar met vereende krachten hebben we toen bijgepraat. De blaam was ook niet bij hem, het was gewoon een onvermijdelijke botsing van karakters. En luttele tijd nadien werden de wonden reeds geheeld, hij ontmoette zijn droomvrouw Véronique. Ze zat als het ware op hem te wachten in de achtertuin van zijn huis in Kaggevine. De biotoop van Véronique was het zeer naburige Diest. Uiteindelijk een groot geluk bij een tijdelijk klein ongeluk.

Toch nog een wat rare epiloog aan de historie met M. Toen Vincent reeds in de laatste dagen van zijn leven was, wou ze opeens nog op bezoek komen… Neen, liever niet.

Ik geef uiteindelijk toch het laatste woord aan Vincent, ik wil hier afsluiten met een positieve noot. Vincent is op die onverkwikkelijke affaire nooit op een negatieve manier teruggekomen. Kwaadsprekerij was echt niet aan hem besteed, en rancune nog minder. Ook in die kleine liefde, die tot mislukken gedoemde liefde, was hij een grote meneer.72


13

73

Het einde van de wereld: Brisbane

Vincent had er als jonge puber altijd van gedroomd om na zijn studies een stapje in de wereld te zetten. En hij zag dat meteen ook groots, het moest niet minder dan de wijde wereld worden. Hij mikte op Australië. Wat wij aanvankelijk als puberale fantasie aanzagen, was voor hem een idee dat hij in alle stilte vaste vorm liet aannemen. Ten bewijze daarvan het spaarpotje dat hij, discreet en zeer privé, hiervoor aanlegde. Toen hij aan zijn laatste jaar bezig was aan de Katholieke Hogeschool in Leuven, gaf hij ons met mondjesmaat wat meer concrete kijk op zijn plannen. De locatie in Australië zou Brisbane worden. Hij had er ondertussen ook een gastgezin gevonden en hij zou er zijn Engels gaan perfectioneren aan een internationale school. Op de vakantiedagen zou hij het land verkennen, gewoon als rugzaktoerist. Ik herinner me nog hoe perplex dat wij als ouders toch stonden. In de luwte die zijn persoon eigen was, had hij ons rustig op snelheid gepakt. Hij had haarfijn zijn parcours uitgestippeld, een traject dat hem gedurende een 10-tal maanden een goeie 15.000 km van huis zou leiden. Maar tegelijkertijd hadden wij ook een diep respect voor zijn vastberadenheid en zijn klare kijk op de zaak. Vincent was ook geen onbezonnen gast, hij was een op en top sportieve jongen, drank en drugs waren aan hem voorbijgegaan, uitspattingen en roekeloze ondernemingen waren nooit zijn ding geweest. Dus het redelijk vertrouwen was er wel. Maar toch, ik spreek voor mezelf, ik zag het niettemin met een bang hartje tegemoet, hij was immers pas twintig jaar. Maar in die laatste rechte lijn naar zijn vertrek heb ik hem toch met raad en daad bijgestaan. We zijn zelfs nog samen naar Parijs gespoord om daar bij de Australische ambassade een visum te regelen. En dat liep daar ook nog effe fout. Een gedoe met een ontbrekende stempel. Ik zie ons daar nog een beetje aan-


74

Het einde van de wereld: Brisbane

geslagen buiten tegen dat hek van de ambassade zitten. We waren gewoon voor niks naar Parijs gekomen. Vincent herwon als eerste zijn nuchtere kijk op de zaak, hij zou twee dagen later terugkeren, met het vereiste formulier en het goeie cachet. Geen paniek papa. Ja jongen!

Na die toch nogal hectische administratieve beslommeringen is Vincent dan veilig kunnen vertrekken in oktober 2002. Wij hadden, nog steeds niet voor de volle honderd procent gerust in de zaak, zijn spaarpotje nog wat extra aangezuiverd, je weet maar nooit. Een appeltje voor de dorst zou ook in het verre Australië welkom kunnen zijn. Alhoewel Vincent zelf, ere wie ere toekomt, daar geen punt van maakte. Hij had een onafhankelijk en fier karakter. Zelfredzaamheid behoorde tot zijn hoogste waarden. Wij hebben hem met de trein nog tot in Schiphol begeleid. Alles verliep ogenschijnlijk rustig en sereen, Vincent ontzenuwde het zaakje met zijn traditionele droge mopjes. Dat arsenaal aan gevatte grapjes maakte ook deel uit van zijn core business. Erg welkom op dat moment. Maar bij dat laatste afscheid, aan die allerlaatste balie waar we hem moesten laten gaan, brak er toch wel iets. Ook bij Vincent, opeens waren er die tranen. Alles werd daar flou, de film werd verdergezet in een troebele mist. En het was weer Vincent die de situatie redde: het was het einde van de wereld niet, troostte hij ons, alhoewel, voegde hij er met een betraande knipoog aan toe, ‘het is wel Australië nietwaar, de andere kant van de wereld ...’ Ik zal het kort samenvatten, met één woord, dat afscheid van onze 20-jarige zoon die voor 10 maand vertrok naar de vanuit België bijna verste bestemming, om daar in een onbekende omgeving en bij onbekende mensen terecht te komen, het was… verschroeiend. Wat er na zijn vertrek met mij gebeurd is, ik heb er nog steeds geen voor de hand liggende verklaring voor, maar ik ben zachtjes ingestort. Van bij het vertrek van onze trein in Schiphol tot omzeggens in Brussel-Noord heb ik ongecontroleerd zitten wenen. Het was één langgerekte niet te stuiten huilbui. Gerda trachtte te helpen door


Het einde van de wereld: Brisbane

75

op me in te praten, handje vasthouden, zakdoeken aanreiken, het was gewoon niet tegen te houden. Een zee van verdriet, ik werd overspoeld door golven van gemis, onverklaarbaar schuldgevoel ook. Een mens is duidelijk meer dan een rationeel geheel, emoties kunnen een tormenterende kracht zijn. De band met Vincent kwam plots opgestuwd vanuit de onderbewuste regionen. Dit bewijst tegelijkertijd de kleinheid en de grootheid van een mens. Een papa, en uiteraard ook een mama, hebben een niet te breken intieme levensband met hun kind, ongeacht de leeftijd. Een band niet alleen van het bloed, maar ook, en vooral, van het hart.

Vincent is dan op een veilige manier aangekomen in Brisbane. Zijn gastmama, de lieve Kate, stond hem daar volgens scenario op te wachten. Zij gaf hem een spoedcursus in al wat hem daar ook maar van practisch nut kon zijn. En wat zeker niet onbelangrijk was, zij zorgde meteen voor een goed-thuis-gevoel. Dat was ook de inhoud van dat mooie eerste bericht dat Vincent ons stuurde. Maar eigenlijk was dat pas het tweede bericht. Een pre-bericht was er gekomen van bij een tussenstop. Vincent zat vast op een vliegveld net buiten het Australische grondgebied. Er was toen nogal wat commotie in die regio naar aanleiding van een grote bomaanslag op een discotheek in Bali. Concrete namen en feiten ontsnappen me nu, maar een islamitische zelfmoordterrorist had er meer dan 200 dodelijke slachtoffers gemaakt, de meeste van hen Australiërs, maar ook een paar Nederlanders. Ik kan enkel nog de gruwelijke ongerustheid ervaren die ons toen beving nadat wij een paar tergend lange uren in het ongewisse waren gebleven over Vincent. Ik weet nog dat ik toen vanop mijn werk alle informatie op het internet bij mekaar sprokkelde. Kwam daar nog bij dat een collega met de melding kwam dat zijn broer daar ook op doorreis was en zelfs aanwezig was geweest in die discotheek. Toch dikke paniek. Vanop die duizelingwekkende afstand ben je dan machteloos en alle doemscenario’s krijgen dan de vrije loop. Gelukkig zat Vincent ondertussen uit het oog van de storm. Enkel de vluchtroute was gewijzigd na een onverwachte tus-


76

Het einde van de wereld: Brisbane

senlanding. Zijn bericht was dan ook kurkdroog, stijl van het huis. Rustig mannekes, hier gaat de vlieger terug op.

En de dag na aankomst ging hij daar gewoon naar school. Hij nam de bus aan de halte voor het huis van Kate. De man van Kate was een zakenman die vaak van huis was, ze hadden ook een zoontje, waar Vincent zich op minder dan geen tijd als een grote broer over ontfermde. Naar eigen zeggen vond onze grote zoon daar meteen zijn draai. Op een paar weken tijd pikte hij het Australische accent op, zijn Engels zou er blijvend de sporen van dragen. Op school waren er voornamelijk leerlingen van Aziatische origine. Dat waren ook meteen zijn beste maatjes, zowel de jongens als de meisjes. Aziatische mensen zijn doorgaans nogal zachtgeaard, niet opdringerig, en vrij gedisciplineerd. Helemaal Vincent dus, hij was een beetje de witte Aziaat in die middens. Daar leerde hij ook Hanna kennen. Aan de teneur van de emails die hij toen stuurde, wist ik direct dat het bingo was. Het stond er uiteraard niet expliciet in, dat was ook Vincent zijn stijl niet, maar wel tussen de regels, heel subtiel kwam de boodschap dat het koekenbak met Hanna was. En dan speelde zich al vrij vlug een scenario af dat deed denken aan de story met Elske indertijd, toen hij als 15-jarige meteen met haar naar zijn kamer trok, hij verkoos privacy. Concreet wou dat zeggen dat hij weg wou bij Kate, niet uit mistevredenheid, nee integendeel, hij was heel close met mama Kate, ze was zijn toeverlaat. Maar Vincent wou gewoon op kamers, hij wou gaan samenhokken met Hanna. Uiteraard lichte consternatie bij ons op het thuisfront. Als ouders verloren wij nu even de laatste controle die ons via het warme nest bij Kate werd geboden. En dan, heel raar maar waar, is het Kate zelf die voor de laatste duw, de ontknoping heeft gezorgd. Zij heeft Vincent daar veilig begeleid naar zelfstandig wonen, zij had hem een paar maand bezig gezien en ze zag ook dat het goed was. Vincent was er klaar voor, hij kon die vrijheid (met Hanna) en die verantwoordelijkheid aan. Dat is dan uiteindelijk allemaal vlotjes verlopen. Samen met Hanna is Vincent dan nog door het wijde Australië getrokken, ze


Het einde van de wereld: Brisbane

77

hebben onder andere gedoken in het exotische Barrier Reef, authentieke Bosjesmannen ontmoet en genoten van de plaatselijke fauna en flora. En niet vergeten, ze deden dat met super bescheiden middelen. Maar dat was ook geen hindernis voor Vincent, soberheid zat er bij hem ingebakken.

In de vroege zomer van 2003 is Vincent dan teruggekeerd. Het plan was dat wij hem op Schiphol zouden komen opwachten en dan samen naar huis zouden sporen. Wij hadden geopteerd voor de trein, je weet maar nooit met die files in Nederland. We wilden zeker niet te laat op de afspraak zijn, stel je voor, na 10 maand afwezigheid. Maar het zaakje was behekst. In de buurt van Dordrecht viel de trein in panne. Daar stonden wij geparkeerd, in een desolaat veld, het defect bleek niet te verhelpen. Na een dik uur, misschien anderhalf uur, werden wij opgepikt door een bus en tot Rotterdam gebracht om de treinreis te hervatten. Resultaat van het verhaal was dat Vincent een paar uur op ons zitten wachten heeft op Schiphol. Bovendien was onderweg de batterij van onze gsm nog uitgevallen. De communicatie met Vincent was dus op zeker ogenblik volledig verstoord. Stress en ellende van alle kanten. Toen wij Vincent uiteindelijk weerzagen was de emotionele vreugde niettemin groot, van een niet te vatten intensiteit. Vincent uitte dat op zijn manier, ingetogen, verstild. Zijn grote avontuur was hiermee beëindigd. Hij was effe naar de andere kant van de wereld gereisd. Had daar een tijdelijke thuis gehad, mooie mensen ontmoet, veel warmte ontvangen en nog een schoon lief er bovenop. Maar of de kern, het karakter van Vincent hierdoor veranderd was, ik denk van niet. Normaal zou men van zulke gigantische reis rijper en wijzer moeten terugkomen, maar die gaven bezat hij reeds voordien. Die wijsheid en die rijpheid waren, zoals eerder reeds aangehaald, prematuur aanwezig bij hem, hij heeft dat morele kapitaal hoogstens nog wat aangescherpt, gepolijst. Vincent was gewoon een


78

Het einde van de wereld: Brisbane

avonturier van het leven, hij was dat evengoed hier als in Australië. Hij had zijn horizon verruimd, geografisch en cultureel, maar de externe omgeving heeft nooit een allesbepalende invloed gehad op zijn interne wereld. Vincent was zen.

De love story met Hanna heeft wel een paar jaar geduurd. Zij was een lief maar voor ons vrij ontoegankelijk meisje. Ze is een tweetal keren bij ons komen logeren, telkens voor een periode van meerdere weken. Ze was haast onzichtbaar aanwezig in huis, Aziatisch stil en ondoorgrondelijk. Ze had wel een prima contact met onze huiskater Suske, ze noemde hem vertederend ‘Zoeske’. Naast Vincent was hij haar speelse huismaatje. Vincent is nadien ook een paar keer bij haar op bezoek geweest in Zuid-Korea, zij woonde in de hoofdstad Seoul. Hij heeft zelfs eens een cursus Koreaans aangevat om met haar familie te kunnen communiceren. Voor die eerste kennismaking met haar ouders had hij ook een ritueeltje moeten instuderen, met inbegrip van een perfecte buiging die hij moest maken voor haar papa. Blijkbaar lukte dat vrij aardig, Vincent was ook overal en altijd een flexibele jongen, maar ik weet nog wel uit zijn relaas dat de stiefmoeder van Hanna hem minder gunstig ontving. Die dame had precies bezwaren van een soort culturele aard, ze was blijkbaar niet erg westers gezind. Toch wel een schoonheidsfoutje, want ik weet zeker dat Vincent met het idee gespeeld heeft om zich daar te vestigen. Hanna had ondertussen ook vast werk als ingenieur bij Samsung. Volgens het strakke Zuid-Koreaanse systeem werd er daar zes dagen op de zeven gewerkt, aan een patroon van tien tot twaalf uur per dag en met één (!) weekje vakantie per jaar. Die mensen snapten helemaal niks van onze westerse werkwereld. De relatie met Hanna is dan ook willens nillens verworden tot een lange afstandsrelatie. Ze belden mekaar dagelijks, het internet was ook een dankbaar communicatiemiddel en de webcam op de kamer van Vincent was hun venster op mekaar. Maar op de middellange termijn was dat a room without a view. Ze zijn dan samen nog één keer terug op bezoek geweest


Het einde van de wereld: Brisbane

79

bij Kate in Australië, maar dat bleek achteraf de prelude op een afscheid in schoonheid. Wij vernamen dit aanvankelijk enkel via de lichaamstaal van Vincent. Tekst en uitleg volgden later, wel niet zo expliciet. Vincent liep nooit te koop met zijn emoties, maar des te intenser tikte zijn inwendige emotionele klok. Daarin zat ook zijn schoonheid, zijn fijngevoelige mooie binnenkant. Australië was een schitterende ervaring geweest, maar Vincent was ook een schitterend jongen. Reeds vóór zijn vertrek.


80


14

81

De werkzaamheden allerhande

Vincent liep school in het Leuvense Sint-Pieterscollege, vanaf het eerste leerjaar tot het laatste jaar middelbaar, afdeling economie. Hij was een goede leerling, maar niet echt een studax. Hij studeerde zeer punctueel, maar stelde hierbij ook duidelijk grenzen voor zichzelf. Een nachtje doorblokken was niet echt zijn ding. Ook niet toen hij hogere studies deed aan de Katholieke Hogeschool Leuven, richting financiën en verzekeringen. Tot zijn natuurlijke gaven behoorde wel dat hij makkelijk leerstof opnam. Maar hij bleef er dan ook niet op doorstuderen. Eens de materie geassimileerd gaf hij zich over aan een gezonde vorm van zelfvertrouwen dat hij de leerstof ook zou kunnen reproduceren. En dat klopte ook wel in de praktijk. Hij slaagde nergens met grote onderscheiding, maar hij had telkens genoeg overschot om zich veilig in het peloton van elk nieuw studiejaar te nestelen.

Hij studeerde dan ook gezwind af net voor zijn 21ste. Het diploma van de hogeschool was toen behaald en Vincent zou normaliter aan de slag kunnen gaan bij een bank of in het verzekeringswezen. Maar er stond uiteraard nog Australië op de agenda. Die werkwereld kon nog wel een jaartje wachten. Eerst nog even die jeugddroom waarmaken. Het was hem ook gegund. Hij was immers nog piepjong. De wereld, ook de andere kant van de wereld, mocht nog effe aan zijn voeten liggen… bij onze tegenvoeters! Maar tijdens zijn verblijf in Brisbane las ik in het weekblad Knack dat er aan de Hogeschool-Universiteit-Brussel een nieuwe richting ‘sportmanagement’ was opgestart op het niveau van een post-graduaat. Reeds voor ik het artikel helemaal had doorgenomen wist ik dat dit perfect aan het profiel van Vincent beantwoordde. Econo-


82

De werkzaamheden allerhande

mie, management, financiën en sport in één aantrekkelijk potje samengebracht. Ik had direct de smaak te pakken in zijn plaats en heb hem hier meteen over gemaild. Zijn interesse was er ogenblikkelijk. En zo hebben we hem dan overseas, mits de nodige administratieve obstakels, kunnen inschrijven voor het studiejaar 2003-2004. Ook dat jaar legde hij met vrucht af. Daar zat hij ook echt in zijn core business. De gedreven sportman die een theoretisch verlengstuk gaat breien aan dat sportieve en nu ook de achterkant gaat doornemen, de zakelijk-commerciële aspecten en de technisch-professionele finesses in de sportwereld. Kolfje naar zijn hand. Wij hadden dan ook verwacht dat hij dit carrière-gericht zou hebben doorgetrokken. En het begon aanvankelijk goed, meteen een klapper bij het solliciteren: het bedrijf van Eddy Merckx. Vincent ging op interview bij madame Claudine, de vrouw van Eddy, en slaagde meteen glansrijk in het evaluatiegesprek. Ook Eddy himself passeerde even en zag dat het goed was. Bingo! De bedoeling was dat Vincent er een administratieve all round job zou uitgeoefend hebben. Beetje commercieel beheer, periodiek de wielerbeurzen bezoeken in binnen- en buitenland, meedenken in het publicitair profiel van het bedrijf en ook nauwgezet de technische innovaties in het fietsgebeuren opvolgen. Droomjob! En na kort beraad zei Vincent… neen. Anti-climax voor ons. Maar respect voor zijn beslissing. Zo was Vincent. Hij wist wat hij wilde, en bij lichte twijfel volgde hij zijn buikgevoel. Dat was zijn kompas in het leven. Hij vond dat het bedrijf van Eddy Merckx aan de verkeerde kant van Brussel lag. Hij voorzag urenlang vastzitten in de files op de ring. Want in zijn achterhoofd was hij ook nog met zijn sport bezig. Hij wou hoe dan ook nog een volledige triathlon betwisten. En daarvoor waren vaak twee trainingen per dag vereist. Dus klopte het plaatje niet. Spijtig voor Eddy en Claudine, en (dacht ik) helaas voor Vincent zijn CV, want die prestigieuze job had er mooi op staan prijken. Maar niet getreurd want een maandje later ‘werkte’ Vincent zich binnen bij AG Insurance. Dat ging echt geruisloos. Wij wisten nau-


De werkzaamheden allerhande

83

welijks dat hij had gesolliciteerd en hij mocht reeds beginnen. Van een vliegende start gesproken. Hij kwam terecht bij de afdeling hospitalisatieverzekering. Een buitenstaander kan dit een beetje saai lijken maar Vincent beet zich daar echt in vast en als hij ons, pure leken, daarover vertelde dan werd dat plots een boeiend verhaal. Want Vincent zag altijd de mens achter dat zakelijke contract, en de mens dat was de zieke mens wiens belangen werden behartigd. Dat heb ik altijd mooi gevonden aan zijn relaas over dat werk, hoe hij oog had voor de sociale dimensie in een ogenschijnlijk technocratische en bureaucratische omgeving. Op vrij korte tijd bracht hij het in die branche tot teamchef. Ik herinner me hoe gedreven hij begaan was, niet alleen met het behalen van winstgevende cijfers, maar ook met het wel en wee van zijn mensen. Hij was de chef die voorop liep, bewust het goede voorbeeld wilde geven en oog had voor de kleine noden van hen die een zwakkere dag hadden of even hun streefcijfers niet haalden. Vincent voelde zich verantwoordelijk voor het geheel, er was dat onmetelijke plichtsbesef. Hij was niet de ongenaakbare leider maar wel een ploegspeler die excelleerde door altijd hard aan de kar te trekken. Een aardje naar zijn… nee niet naar zijn vaartje, maar eerder naar zijn grootvader Jefke, zelfde profiel van dienstbaarheid van de chef aan het team. Dat werd bij AG dan ook beloond, hij mocht een trapje hogerop in de hiërarchie en kwam bij de dienst marketing terecht, een afdeling vooral bevolkt door universitairen. Daar heeft Vincent er een erezaak van gemaakt om zich, als net geen universitair, toch op te werken tot een niveau dat meer dan verdienstelijk was. En weeral deed hij dat op karakter en op dat onwankelbare vertrouwen in zichzelf. Hij stelde zich een doel, en dat was dan meteen gebeiteld, gebetonneerd. Als hij scoorde, dan genoot hij wel, maar in stilte, hij gaf het dan fijntjes mee, met wat ironiserende humor, zo ne keer rap tussen de soep en de patatten. Maar ik was verdorie wel fier op hem. Alleen, ik had het hem meer moeten zeggen. Hij wist het wel, dat ik het echt waardeerde, zeker weten, maar niettemin: waarom zijn wij altijd zo


84

De werkzaamheden allerhande

spaarzaam met onze lof, een woord van kritiek is vaak sneller geuit, helaas. Het was ook ik die hem weerhield van universitaire studies te beginnen omdat ik vond dat hij te weinig ‘blokker’ was. Maar hij maakte er toen ook geen principieel punt van. Uiteindelijk is hij wel op een overeenstemmend niveau terechtgekomen en hij heeft perfect kunnen bewijzen wat hij in zijn mars had. Dat heeft één van zijn grote bazen mij nadien ook bevestigd. Vincent zat uiteindelijk op de plek die hij verdiende. En daar was hij volgens diezelfde bron weer die straffe ploegspeler, ook een onverbeterlijke optimist en zelfs de grappenmaker van dienst. Vincent voelde zich bij AG als een vis in het water. Hem kennende zou hij nooit weggegaan zijn bij dat bedrijf, dat was tegen zijn erecode, de begrippen trouw en loyauteit stonden stevig verankerd in zijn persoon. Vincent wikte en woog, maar eens een keuze gemaakt, dan was dat voor hem meteen zijn bijbel. Om de metafoor af te ronden, hij was in niks een bandeloze heiden maar wel een trouwe gelovige in de zaken die voor hem als gerechtvaardigd, waardevol en menswaardig golden. Ook in die laatste job was hij dus finaal een topspeler. En ere wie ere toekomt, AG heeft dit ook gehonoreerd. Toch nog even een terugblik op zijn jeugdjaren, met de focus op werk. De schoolvakanties besteedde hij steevast aan bijklussen. Na ongeveer tien jaar aan zwemcompetitie gedaan te hebben, wou hij daar in schoonheid afscheid nemen. Hij besloot het diploma ‘redder’ te behalen. Zoals alle cursussen die hij aanving, was dit weer ‘fluitje van een cent’ voor Vincent. Dit brevet heeft hem dan bij manier van spreken ook geen windeieren gelegd. Jaren na mekaar had hij als student een job in één of ander zwembad in de regio. Hij waakte over de veilige gang van zaken in de zwembaden van Leuven, Aarschot, Tienen, Scherpenheuvel… en waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar. Ook op het Provinciaal Domein van Hofstade, Kessel-lo en Diest heeft hij gewerkt als badmeester. Dat was een mooie bijverdienste voor zo’n jonge gast, niettemin met veel verantwoordelijkheid, het vereiste ook een aangehouden concen-


De werkzaamheden allerhande

85

tratie en een vlot sociaal contact. Het was Vincent allemaal op het lijf geschreven. Die communicatieve vaardigheden en leiderschapscapaciteiten had hij voordien al kunnen aanleren en optimaliseren bij de Jeugdwerking in Kessel-lo waar hij reeds als jonge puber leidinggevende taken kreeg. Hieraan was onlosmakelijk een vorm van dienstbaarheid verbonden. Ten dienste staan van de gemeenschap. Dat was Vincent ten voeten uit.

Deze morele lijn trok hij later door naar zijn professionele leven en bij uitstek ook naar zijn gezin, zijn geliefde vrouwtje en de kindjes, zijn kleine meisjes. Vincent was dan ook een gigant van een papa. Het was de ultieme kroon op zijn leven, zijn helaas te korte leven. Uiteindelijk ontbrak hem de kwantiteit van bestaan, maar de kwaliteit was superieur. Als papa stond hij op het hoogste schavotje van het podium, dat was het schoonste werk dat hij verricht heeft. Hij heeft blijvend een spoor van diep doordrongen menselijkheid getrokken, kijk naar mijn twee kleine meisjes, is de echo van zijn stem daar ergens ver aan die onbekende einder.


86


15

87

Zijn spijtige referentie-doden

Ik blijf me nog steeds verwonderen hoe vaak Vincent me tijdens die laatste 9 maanden van zijn leven over de dood heeft gesproken. Niet zijn eigen dood, waarvan hij toen toch al wist dat ze in een ijltempo op hem afkwam, maar de dood van anderen, van mensen die we beiden van nabij hadden gekend. Nu meen ik zeker te weten dat hij me trachtte voor te bereiden op zijn levenseinde. Hij paste een soort discrete strategie toe, hij bepraatte me zachtjes en met veel tact en psychologie, hij trachtte de horror te camoufleren, het ergste van het ergste af te zwakken. Hij wou die fatale klap die hem vernietigend zou treffen voor mij voorzichtig verpakken. Dat heeft hij waarschijnlijk ook met anderen uit zijn onmiddellijke omgeving gedaan. Zo vroeg hij me op zekere dag of ik wist dat Marcy Meeuws was overleden. Marcy was een triatleet uit Kessel-lo en tewerkgesteld als redder in de Leuvense zwembaden. Ik kwam hem al eens tegen op looptraining en dan deden wij een vluchtig babbeltje. Hij zat in dezelfde triatlonclub als Vincent. Van Vincent vernam ik toen dat Marcy in 2016 bezweken was aan een fatale ziekte. De man werd 59. Dat was toch wel een schokje. Als je jarenlang van iemand het ongeschonden beeld hebt van sportief en gezond, dan staat dat brutale einde op Gasthuisberg daar wel haaks op. En in één adem voegde Vincent eraan toe dat ook Didier Volckaert reeds overleden was. Ook een triatleet, en generatiegenoot van Marcy. Beiden waren trouwens nationale toppers in hun sport. Didier (58) overleed in 2018 aan botkanker. Vincent vertelde me dat met een zekere sereniteit. Wij haalden meteen herinneringen op aan die twee schone en vooral spartaanse


88

Zijn spijtige referentie-doden

atleten, twee gasten die de ascese van het leven hoog in het vaandel droegen, en niettemin hard geveld werden door datzelfde leven. Op die momenten konden wij mekaars gedachten lezen: sport, zelfs in zijn meest uitgepuurde vorm, behoedt niet voor lichamelijk onheil, het houdt de fataliteit niet af. Een lichaam blijft altijd broos, ook voor topsporters.

En in een volgend gesprek had hij het over de betreurde Serge Baguet, ex-profwielrenner die in 2014 overleed aan kanker, op nauwelijks 45-jarige leeftijd. Hij gaf me de tip om te kijken naar de heruitzending van een documentaire over Baguet. Hij had die reportage al gezien en zei dat het nogal aangrijpend was. Vooral de houding van de nog jonge weduwe had hem getroffen. Hoe die op een waardige, bijna bovenmenselijke manier, was omgegaan met het verlies van haar grote geliefde. Dat had hem duidelijk gepakt. Uiteraard zat hij toen reeds één en ander te projecteren naar zijn eigen leven. En zo’n volks type als Serge Baguet sprak hem al helemaal aan. Serge was een man die wars was van alle drukdoenerij, niks vedette-allures, een nuchtere en sobere werkmens, ook een droge grapjas. Maar tegelijkertijd stond Baguet op een zeer gedreven manier in het leven. Samen met zijn vrouwtje baatte hij een recreatief wielercentrum uit in Spanje. Dat was hard werken, maar ze deden het hand in hand, met hun intense liefde voor mekaar als stuwende kracht. Uiteraard was dit een spiegelbeeld voor Vincent. En dan die dramatische afloop. Ik heb gekeken. Een beetje klappertandend. Kippenvel. Op zekere dag gaf hij me ook een boek mee om te lezen: “De Val” van Miguel De Clercq. In grote lijnen kende ik het verhaal wel. En ik snapte meteen de bedoeling. Er was een verpletterend raakvlak met zijn eigen sportieve leven. Het vertelt de bloedstollende lotgevallen van vijf zeer kwetsbare jongens die op een onvoorstelbaar dramatische manier hun prille bestaan als profwielrenners gehypothekeerd zien. Van die vijf coureurs zijn er twee, net geen drie, om het leven


Zijn spijtige referentie-doden

89

gekomen, in diverse omstandigheden, maar telkens verschrikkelijk tragisch. De pechvogels, zeg maar vogels voor de kat, waren Wouter Weylandt (26) en Dimitri De Fauw (27). Hun maatje Kurt Hovelijnck (°1981) maakte op training een doodsmak, werd ‘bijeengeveegd’ en afgevoerd als levend lijk. De trainingsmakkers hielden hem voor dood. Maar Kurt kwam weer, na lange maanden revalidatie, van heel ver en van heel diep, vanuit die vermeende dood. Een medisch mirakel. Ik las en ik wist dat Vincent meelas, van over mijn schouder. (Mijn engelbewaarder).

Ik heb het boek slechts met kleine brokjes kunnen doornemen. Tranen en een krop in de keel verhinderden een snelle lectuur. Om de zoveel bladzijden stokte mijn adem, brak het angstzweet me uit. Het was alsof Vincent gans het boek gezwind meereed, maar ik zag ook zijn fragiele stijl. Hij pedaleerde met die gasten langs het jaagpad van Gent naar Oudenaarde. Hij deed kop en werd afgelost, beukte mee tegen de wind en schreeuwde over het water van de Schelde. Zweet en vreugdekreten. Ze waren met vijf plus één. Vincent zat goed in de wedstrijd, maakte zich klaar voor de finish, scherp en snedig. Maar ook hij viel. Hij was de derde dode. Kurt kwam weer. Vincent bleef liggen… En dan was er die meest tragische dode, althans in de ogen van Vincent. Het was deze keer geen sportman, maar iemand die van zijn excentriciteit bijna een sport maakte. Het betrof een melancholieke poëet, maar evenzeer een volkse jongen, een sobere verschijning, een man van simpele taal, maar wat een diepgang, soms scheerde hij tegen de afgrond, een morbide song weerklonk. Hij zong tegen de wind op en weende als hij alleen was. Dit overlijdensbericht betreft Luk De Vos (52), zanger van Gorki. Hij ging heel plots dood in 2014. Hoe ver reikte de directe betrokkenheid van Luk De Vos bij zijn definitief heengaan? Het bleef een mysterie, hij nam zijn geheim mee naar dat grote songfestival aan de overkant van deze wereld. Vincent was er ook mee bezig, het intrigeerde hem. Ging het inder-


90

Zijn spijtige referentie-doden

daad om een ‘acuut orgaanfalen’ en in hoeverre is de interpretatie dan rekbaar? Ik zal nooit die woorden van Vincent vergeten, zijn voorzichtige mening: “hoe dan ook, zijn hart zal gebroken geweest zijn”. Verschroeiende analyse. Daarmee is alles ook samengevat. In één lucide zin. Leven en dood compact verpakt. De psychosomatische finale. Vincent vertelde me dat met dromerige blik, een beetje afwezig, op weg naar zijn eindmeet, een makker tegemoet.

De soberheid en de broosheid van Luk De Vos moeten hem uiteraard aangesproken hebben, zoals ook de onschuldig volkse inslag van Marcy Meeuws en Didier Volckaert hem niet onberoerd lieten, en dan die vijf beukende coureurs, stoempend en vloekend tegen het noodlot, het is allemaal van een haast Shakespeariaanse schoonheid, het zijn Griekse drama’s. Leven en lijden geprangd in de kleinheid van ons bestaan. En groots weergalmt het heengaan. Daarom was het liedje ‘Mia’ van Luk De Vos ook het klapstuk bij de afscheidsviering van Vincent, het was opeens zijn lijfsong. Zelf gekozen, reeds in de loop van dat voorjaar 2018. Heeft hij mij nog persoonlijk gezegd. Ook de rest van het lijstje kreeg ik toen mee. Rilling door mijn lijf. Wat een bekentenis. Het was al een testament bij leven.

Allemaal beklijvende liedjes, zijn favorieten Editors, Muse, Johnny Cash en Jasper Steverlinck waren uiteraard van de partij. Eenvoud en emotie samengebald in de stille dreun van een nummer. Woorden en noten doorkliefden de aula. Tristesse en aandoenlijke verbondenheid, ons geschonken door een held die heenging. In gedachten, vanachter een waas, zag ik hoe hij zijn hoofd rechtop hield. Zonder woorden, geruisloos zong hij mee: “Bloemen komen bloemen gaan, alleen Elvis blijft bestaan … Mia heeft het licht gezien, ze zegt niemand gaat verloren …”. Dat was de boodschap, het losbarstende licht, de verlossing, het letterlijk schitterende einde, de


Zijn spijtige referentie-doden

91

verlichting na het lijden, het opgaan in iets groters, het onbegrijpelijke ultieme schone. Merci Mia, merci Vincent, merci aan al die goei mensen die komen en gaan. Al die Elvissen, ze blijven bestaan.


92


16

93

Mijn spijtige referentie-doden

De aanslepende ziekte van Vincent en zijn haast gedoemde heengaan lieten harde sporen na in zijn onmiddellijke omgeving. Het was een mokerslag voor zijn jonge gezin, zijn ouders, schoonouders en de rest van de familie. We waren allen met verbijstering geslagen en dat zijn we nog. Ook de verdere omgeving, de vrienden, kennissen, zijn werkgever AG, en zovele mensen van heinde en verre lieten niet na om hun leedwezen te uiten. Het waren telkens weer pakkende woorden en gebaren die getuigden van innige verbondenheid in de pijn en het verdriet om Vincent.

Als ik in deze intrieste context nog even mag reflecteren op mijn eigen leven. Hoe de slepende ziektes en soms ook de dood al een tijdje wild aan het toeslaan waren in mijn nabije kring. Het meedogenloze rijtje werd ingezet in 2008. Vriendin K., Zweeds model uit Leuven, ontsnapt op het nippertje aan de dood na overdadig medicijngebruik. Het was hard schrikken, een bitsige confrontatie met de bijna eindigheid van een jong leven. Maar het kwam weer goed. Vincent heeft haar nog gekend. Hij toonde toen, toch wel onthutst, zijn diep doorvoelde medeleven. Hij deed dat op zijn heel eigen manier, met weinig woorden, maar wel met de juiste woorden. Als vader kende ik mijn zoon. Ik wist waar zijn hart zat, en dat zat op de juiste plaats. Het was empathisch perfect. Vriendin K. werd ex-vriendin, ze herwon gelukkig haar levensvreugd, ook een nieuwe liefde werd haar gegund. Tot een paar jaar later het noodlot opnieuw toesloeg. Haar zoon T., een twintiger, nam afscheid van het leven. Mysterie en drama. Want in mijn herinnering zie ik een blije jongen, twinkeling in de ogen, een eeuwige speelvogel. Er was zelfs in zekere mate een gelijkenis met Vincent. De rust, de jonge levenswijsheid, de fijne ironie, die


94

Mijn spijtige referentie-doden

droge humor. Maar het heeft niet mogen baten. Ergens bleek het leven lijden te zijn. Kankers kunnen ook psychisch fataal toeslaan.

En toen was het de beurt aan mijn neef Roger. Een schone man, echtgenoot en vader, ingenieur bij de NMBS. Ik kwam hem al eens tegen op de trein tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Telkens een blije ontmoeting. Roger had altijd die ontwapenende lach op zijn gelaat. Er zat steeds dat vleugje dartelheid in zijn karakter, een late puber nog. Ik heb hem nooit als een volwassen man aanschouwd. Hij bleef die eeuwige jongen, ook als 50-er en bijna 60-er. Maar die 60 heeft hij net niet gehaald. Tijdens zijn zware beroepscarrière, met een overdosis stress en tergende deadlines voor projecten, werd hij geteisterd door allerlei lichamelijke kwalen. Het ene had uiteraard met het andere te maken. Hij ging echt op een sukkeldrafje naar zijn pensionering toe. Hij snakte er ook naar, vertrouwde hij me nog toe. Het vat was af, zuchtte hij, maar toch behield hij nog die twinkel in de ogen. Hij leek me helemaal klaar voor dat tweede leven, die ging blijgezind en voortaan superrelax op naar de 100. Het was met de hakken over de sloot, maar hij haalde dan in extremis dat pensioen. Klaar voor de nieuwe start. En toen sloeg het noodlot toe. De bruuske anti-climax. Roger bleek finaal toch opgebrand. Een verwoestende implosie vond plaats. Net dat laatste greintje moed ontbrak. Hij verkoos de eeuwige rust. Het was alsof de broer, die ik nooit had gehad, mij brutaal werd afgepakt. Zo heb ik het toen ook aan Vincent uitgelegd. Hij snapte dat. Mijn familie was zijn familie. Een onbekende nonkel zou voor hem voor altijd onbekend blijven. Twee prachtmensen die mekaar nooit zouden ontmoeten. Of ultiem toch, kan dat in de dood? Het is te mooi om waar te zijn. De dood als trefplaats voor schone zielen. Misschien. Roger verliet ons begin 2011. In die periode woonde ik samen met vriendin Marleen, één brok temperament, ze was van een pure schoonheid, haar hart was even sprankelend als haar buitenkant


Mijn spijtige referentie-doden

95

eclatant. Marleen vloog door het leven, als brandstof diende haar klaterende lach. Ze was sneller en blitser dan het licht, altijd flitsend, schoner dan een vrouw in mijn stoutste dromen kon zijn. Marleen was een vrolijke wervelwind. Ook onstuimig, soms wild, dat had zijn onweerstaanbare bekoring, dat getuigde van het zuiverste charisma, niet meer of niet minder, maar het hield ook zijn gevaren in. Marleen was, vanuit een soort roekeloze drift, ook heel kwetsbaar. Ik moest haar soms in die gierende drive afremmen of ze zou zich te pletter hebben gereden tegen de vangrails van het leven. En ze kreeg dan ook nog kanker, niet in de meest bedreigende mate, maar toch, er volgde een operatie en daarna bestralingen. Marleen bleek even geknakt. Ze herstelde echter. Vocht verder, leefde weer op, en herviel dan. Mentaal aangetast. Marleen bleef vallen, ik redde haar, één keer, twee keer, meerdere keren. Maar er bleek een drieste fascinatie voor de afgrond. Dat was de schaduwzijde van haar verwoestende temperament. De zuigkracht van de diepste bodem. Het moeras dat wenkt. Marleen sprong dan, ze stortte zich in de vergetelheid. Een morbide plan dat lukte, haar ganse binnenkant, elke herinnering was uitgeschakeld. Marleen had zich omgetoverd in een witte plant, broos en afwezig in het doordravende leven. Ik heb haar nog jaren bezocht, ik bracht haar telkens weer datzelfde relaas. Hoe schoon ze was, en nog. Dat maakte haar blij, en meteen vergat ze het weer. Ze had een instant-geheugen. Een kind van twee, dat was ze geworden. Ze kon alles vergeten, ze keek naar mij en ze keek naar de zon, ze lachte en liet begaan. Haar pijn was uitgesneden, het leed was lamgelegd. Marleen was een randgeval tussen leven en dood. Borderline. Vincent begreep dat. Hij heeft altijd respect gehad voor kwetsbaarheid. Ook zijn bestaan was breekbaar. Het zijn de mooiste mensen. Ze krijgen vaak de zwaarste klappen. Dat was het raakvlak tussen Vincent en Marleen. Fragiele familie. Mijn beste maatje op het werk in Brussel heeft Marleen ook nog gekend. Ik heb het over Jessie, een jonge Limburgse uit Riemst. Jessie was mijn steun en toeverlaat tijdens die ganse dramatiek rond


96

Mijn spijtige referentie-doden

Marleen. Zij leefde oprecht met me mee, haar bezorgdheid kwam recht uit het hart, het was ook een gouden hart. Jessie had mijn dochter kunnen zijn, haar pa was een leeftijdsgenoot. Omdat die pa een beetje het spoor was bijster geraakt in het leven, nam Jessie mij vaak in vertrouwen, ik was soms haar vervang-papa. Ik gaf haar raad, steunde haar, en dat ging allemaal heel spontaan, het was een natuurlijk proces. Wij waren erg close. En toen kreeg Jessie hoofdpijn, zware hoofdpijn. Oververmoeid misschien, neem wat rust, suggereerde ik. Jessie zat een tijdje thuis. Maar de hoofdpijn nam niet af, integendeel, opeens kreeg ze een zware aanval, het ging over in stuiptrekkingen. Het bleek een mysterieuze aandoening. Oorzaak aanvankelijk onbekend. Maar toen kwam de klap. Er zat een tumor te woekeren in haar hersenen. Het verdict was gevallen, een diagnose van “3de graad”, alarmerend dus, zelfs levensbedreigend. Jessie was toen net geen 30 jaar. De verjaardagsfuif werd meteen geannuleerd. De lijdensweg van Jessie was begonnen. Ze had aanvankelijk een levensprognose gekregen van één jaar, ze heeft er met haar onstuitbare levensmoed en haar onwankelbaar optimisme nog drie jaar van gemaakt. Ik ben Jessie gedurende die drie jaar trouw blijven bezoeken, ik heb haar bijgestaan in zoverre dat in mijn vermogen lag. En ere wie ere toekomt, mijn toenmalige vriendin Sonia heeft zich in dezelfde mate uitgesloofd, Jessie was ons troetelkindje. Ook met haar mama Lily werden de banden stevig aangehaald, wij werden een beetje familie. Innig verenigd in de strijd tegen de dodelijke ziekte van Jessie. Tot op haar sterfbed zijn we haar blijven volgen, steeds maar hopend op dat ultieme wonder. Maar Jessie zelf voelde op zeker moment dat haar kaarsje was opgebrand. Ze had nog wel wat kunnen meepikken, zelfs een grandioos verjaardagsfeest in de zomer van 2015, ook nog Pukkelpop datzelfde jaar. Jessie heeft nog heel moedig en zeer expliciet afscheid genomen van ons, er waren woorden van dankbaarheid en er waren tranen, uiteraard, maar er was vooral veel warme verbondenheid. Het voelde als een band die niet kapot kon. Jessie is gestorven in de herfst van 2015, in haar 33ste levensjaar.


Mijn spijtige referentie-doden

97

Vincent is permanent op de hoogte geweest van de lijdensweg van Jessie, hij leefde intens mee. Nauwelijks twee jaar later zou hij zelf prijs hebben. Kanker, 4de graad. Nauwelijks levensprognose. Jessie werd 33 jaar, Vincent net geen 37. De gruwelijke meedogenloosheid van dit leven. Zo verliezen we een soort dochter, daarna onze zoon. We trekken ons op aan de tere nagedachtenis, het beeld van pure mensen, hun zuiverheid is een blijvend geschenk. De afscheidsviering van Jessie was van een hartverscheurende treurnis. Er heerste een surreëel verdriet. Wij zaten er allemaal bij als gebroken mensen. Dit was gewoon niet te vatten. Jong en onschuldig, maar weggerukt. Wisten wij veel wat er toen nog moest komen. Dit was achteraf bekeken de prelude op een nog harder verdriet. De dood wist ons blijkbaar wonen en maakte zich klaar voor een volgende sprong. De weerloze prooi zou een jonge papa zijn. Want ondertussen was Lillie-Roos geboren. Vincent was in de wolken, eindelijk dat kindergeluk, maar de wolken keken snel al een beetje somber toe. Er dreigde onweer, donkerte. De duisternis viel reeds brutaal in tijdens de eerste maand na het heengaan van Jessie. Het verdict dat mijn vriendin Sonia toen kreeg was… borstkanker! Er volgde een bijna-spoedoperatie, heel drastisch. We zaten opeens op een rollercoaster, heel heftig, een niet te bevatten scenario van vergankelijkheid en constante dreiging van een nakend levenseinde. Sonia moest doorheen de gesel van chemo, daarna bestralingen en continu periodieke evaluatie. Er volgde een herstellende ingreep en alles leek goed te komen. De emoties waren zwaar geweest en bleven ook doorwegen, maar de lichamelijke schade was esthetisch toch hersteld. Sonia had niettemin de dood in de ogen gekeken. En ik mocht meekijken, op zulke momenten heb je geen keuze, je wijkt niet. Samen uit, samen thuis. Voor Vincent was dit ook een onwezenlijk gebeuren. Er was die van gezondheid blakende baby, en daarnaast de vriendin van zijn papa die even door de hel moest. Daar bestaat geen handleiding voor.


98

Mijn spijtige referentie-doden

Maar hij deed zijn best. Onvergetelijk is de foto van Lillie-Roos op het ziekenbed van de pas geopereerde Sonia. Het nieuwe frisse leven pal naast het pas van de dood geredde leven. Twee werelden die mekaar ontmoeten, de onschuld groet het noodlot.

En we zijn nog niet aan het eind van het rijtje, het lijden sleept zich nog verder. In onze nabije omgeving bleef de dood aankloppen. Zo kwam er in oktober 2016 een eind aan het leven van Steve L., gewezen kampioen snooker, een jarenlange topper op nationaal niveau. Steve was een geboren en getogen Leuvenaar. Hij was getrouwd met mijn collega D. en vader van drie kinderen. Steve was na zijn actieve sportcarrière een snookerzaak begonnen in het centrum van Tremelo. De zaak draaide ogenschijnlijk goed. Sonia en ik gingen er eens een koffie drinken en maakten kennis met een hartelijke man. Steve was een joviale jongen, ambitieus en dynamisch. En toch moet er iets fout zijn gegaan. Hij raakte verstrikt in de donkere spelonken van zijn hoofd en besloot dat hij uitgespeeld was. Game over. Steve zocht zich een weg naar de eeuwige verlichting. Hij vertrok op een herfstige dag uit Tremelo en stopte een paar kilometer verder. Het waren zijn laatste stappen. Onbegrijpelijk. Maar laat ons zijn mysterie respecteren. Uiteraard kende Vincent deze kampioen. Vincent was polyvalent op de hoogte van het sportieve gebeuren. Zelfs geen snel tikkende snookerbal ontging hem. Dat het klokje van Steve L. was uitgetikt pakte hem. Ik weet nog dat wij samen zaten te zwijgen toen ik hem het relaas bracht. Soms zijn er geen woorden. Stilte alom. Het droeve rijtje wordt afgesloten door een dartel hippie meisje, haar naam klinkt terecht engelachtig, ik noem haar Angel. Dit bloemenkind, deze frisse veertigjarige, was altijd een buitenbeentje geweest in de familie. Angel was de zus van H., beste vriendin van Sonia. Ze fladderde vrolijk en vrij alternatief door haar uitbundige leven. Ze was ook een creatieve duizendpoot, artistiek begaafd en haar levensfilosofie was the sky is the limit. Angel greep naar de


Mijn spijtige referentie-doden

99

sterren en leefde ook vaak in de wolken, dat maakte haar uiteraard fragiel. Haar liefdespad was rijkgevuld maar ook wel eens grillig. Die liefde voerde haar zelfs tot in Afrika, haar laatste lover was een Gambiaan. De liefde van haar leven, verkondigde ze superenthousiast. Voor Angel was Belgenland te klein, zij wou die verre einders verkennen, en hoe exotischer de liefde hoe intenser ook. Het was haar wel gegund. Het was haar persoonlijk gevecht voor een emotioneel en intiem thuiskomen. Haar laatste huis stond in Gambia, doodarm land, schitterende mensen, een overweldigende liefde, en overal warmte, levenslust, haar groot geluk in een misschien klein hutje, knusjes naast haar donkere jongen. Maar ook in Gambia kent de dood zijn weg. Haar man, haar schone zwarte geliefde, reed de nacht in met de wagen en haalde de ochtend niet meer. Zomaar stomweg verongelukt. Auto perte totale, bestuurder morsdood. Zo plots! Angel was in shock, maar werd prachtig opgevangen door haar Afrikaanse familie. Een gevoel van Gambiaanse goedheid. Zij zou die arme dompelaars nog jaren dankbaar blijven. Niks was haar te veel, geld en giften schonk ze gul. Maar zijzelf bleef niet gespaard. Ze kreeg gewoon een dik pak slaag, het leven bleef ongenadig op haar kloppen. Angel had… kanker, precies vanuit het niets waren de tumoren neergedaald op haar teer gestel. De flower power schoot deze keer tekort, de bloemen verwelkten snel, haar blik versomberde, ze werd alsmaar bleker. En zweeg. Angel ging heen in de zomer van 2018. Luttele tijd voor Vincent. Ze vertrokken haast met dezelfde trein, zaten op hetzelfde dode spoor. Ik zal nooit het aandoenlijke tafereel vergeten van onze huiskamer in het Haachtse bos: op de kast twee rouwprentjes van twee schitterende, schone mensen, ze konden mekaar bijna de hand reiken, zo kort was de afstand tussen hun jonge dramatiek. Tweemaal kaarsjes, tweemaal bloemen, en helaas evenveel keer verdriet. Hoe onwezenlijk allemaal. Niet te vatten. De kleinheid die je dan ervaart. Bij dit grote dodelijke gebeuren. Dubbel van formaat. Een jongen en een meisje, een papa en een mama, geveld door het leven. Kunnen ze mekaar nu ergens helpen?


100

Mijn spijtige referentie-doden

Zien ze ons zitten, ons trieste hoofd in onze handen, diep verscholen tussen de bomen? Dikke tranen druppen op tafel, maar niets biedt een antwoord. We kunnen wenen tot in de hemel, het bos kan ontploffen, het gras verdort van verdriet. Maar Angel blijft spoorloos, Vincent viel en was verloren, ze zijn verdwenen. Ons hart is hun laatste rustplaats. In een korte epiloog aan dit hoofdstuk vermeld ik ook nog eens mijn vader. Zoals hier reeds aangehaald overleed hij een goeie drie maand na Vincent. Mijn pa doet dus de deur dicht van dat jaar van de horror, hij is voor mij zelfs de hekkensluiter van een inktzwart decennium. Een taak die hij in al zijn waardigheid en grootmoedigheid zelfs wetens en willens zou opgenomen hebben. Vaders zijn er om te dragen, om te torsen, om voorop te lopen en soms om de achterhoede te vormen. Vaders zijn beschermers. Vincent had dat perfect begrepen, hij paste dat toe. Mijn pa evenzeer. Ik zit gewrongen tussen die twee giganten. Ik doe mijn best, ik schrijf hen hier neer. Maar alle taal faalt.102


17

103

De beklijvende boodschap

Reeds als 4-jarige heeft Vincent me eens moreel klemgezet, op een vertederend-kinderlijke maar ook heel indringende manier. Die scène is een ijkpunt gebleven in mijn leven. En tegelijkertijd een mokerslag. Zijn kleine woorden van toen zinderen nog steeds na. Het was na een nachtelijke ruzie met zijn mama. Waarschijnlijk was het ene woord er al hoger uitgekomen dan het andere. De slaap van ons jongetje zal uiteraard verstoord geweest zijn. Mea culpa. En het zal ook zo geweest zijn dat ik toen foute en stoute dingen heb gezegd, zoals “ik bol het hier af”. Het valt in de beste huishoudens voor, soit. ’s Anderendaags bij het ontbijt, de storm was wat gaan liggen, komt kleuter Vincent plots pal voor me staan. Hij kijkt me met zijn grote kinderogen aan, en dan met dat dunne kinderstemmetje, zegt hij plots op lieve maar niettemin ferme toon: “papa gij moet bij ons blijven”. Was me dat een dreun. Ik tuimelde daar meteen in een emotionele knock out. Dat klein manneke had me daar met één kort zinnetje op mijn plaats gezet. Dat wil zeggen: de plaats van een jonge papa is bij zijn gezin. Daar mogen kinderen over beslissen, en terecht. Het kan een achterhaalde visie zijn, maar voor mij komen de moraal en de waarheid in die context nog steeds uit een kindermond. In een plotse metamorfose werd ik even heel klein, de dreumes Vincent torende daar levensgroot boven me uit. Zijn bede was een zacht smeekbevel. Ik ben gebleven, uiteraard. Gedurende gans zijn jonge leven, 25 jaar lang, heb ik hem mee begeleid. Zijn mama en ik waren op dat vlak een hecht en warm team. En Vincent was een makkelijk kind, een dankbare zoon. Naar hem toe waren wij onberispelijk loyaal, door alle weer en wind ging het hand in hand, eensgezind met ons kind. Mooi toch.


104

De beklijvende boodschap

Het was dan rond zijn 25ste, toen hij reeds met beide voeten in zijn jong volwassen leven stond, dat de breuk met zijn mama er toch gekomen is. Het voelde alsof mijn taak volbracht was. Of dat nu verkeerd is of niet, het is vooral niet meer relevant. En weer volgde er een pakkende, zeer aandoenlijke scène met Vincent. Ik kreeg bij manier van spreken zijn indirecte zegen. Hij zag dat de situatie een beetje uitzichtloos was geworden, niemand werd er nog beter van. Vincent en ik namen noodgedwongen en een beetje versneld afscheid uit de huiselijke sfeer van zijn jeugd. Op een vrij sobere maar uiterst serene manier sprak hij de woorden: “papa het is nu genoeg, gij zijt voor mij altijd een goede vader geweest, ga maar, en als ik u kan helpen…”. Ik heb hem nog gevraagd om vooral zijn mama te helpen. Wat hij ook zeer ter harte heeft genomen. De rest is kleine geschiedenis. We kwamen allemaal min of meer goed terecht. Maar de schade was uiteindelijk miniem. Ons parcours was niet vlekkeloos, maar de opvoeding van Vincent, tja, daar hadden we toch een erezaak van gemaakt. Ik denk dus met veel dankbaarheid terug aan de verdiensten van zijn mama. Maar er was uiteraard overal en altijd die aandoenlijke Vincent, die verdiende gans onze inzet.

De twee voorgaande scènes komen in hun kern mooi terug in de video die Vincent in de laatste maanden van zijn leven nog heeft laten opnemen. Hij wou niet alleen zijn stem laten vastleggen voor zijn twee kleine meisjes, maar hij wou ook zijn stempel drukken op het ethische en het pedagogische vlak. Het was uiteindelijk zijn moreel testament dat hij daarin uitsprak. De video duurt ongeveer één uur. We zien een vrij rustige Vincent die zijn tijd neemt om afgewogen antwoorden te geven op de voorzichtige vragen. Het is duidelijk dat hij op dat moment zichzelf geen greintje kans meer geeft om te overleven. Dat valt op te maken uit een paar korte zinsneden, zoals “… iets nalaten voor wanneer ik er niet meer ben … uiteraard had het langer mogen duren … ook verschrikkelijk voor de mensen die dit moeten meemaken … als ze hier later zullen op


De beklijvende boodschap

105

terugkijken … die waarden had ik ook mijn meisjes willen meegeven …”.

Vincent heeft het in de video op de eerste plaats over zijn jeugd en opvoeding. Hij refereert naar de waarden die hij van zijn ouders heeft meegekregen. En hij betuigt zijn dank daarvoor. Dat hij als enig kind niet verwend werd, en maar goed ook. Hij spreekt over de kansen die hij gekregen heeft en over de grenzen die werden gesteld. Hij vat het samen als: het waren de juiste waarden. Dat had hij ook willen doorgeven aan zijn kinderen. Heel vluchtig haalt hij ook de ‘aparte’ karakters van zijn ouders aan. Vanuit een onmogelijke hoek maakt hij daar een ‘wereldgoal’. Van een geniale subtiliteit.

Daarna vat hij het hoofdstuk van zijn volwassen leven aan. Zijn zoektocht naar de grote liefde. De ups-and-downs op dat pad. Tot uiteindelijk, na zovele jaren toch die schone bingo: Véronique! Hij vertelt over hun problemen op weg naar het ouderschap. En hoe hun relatie daar nog sterker en intenser van werd. De fierheid die ze daar uit puurden toen de kindjes uiteindelijk toch hun gezin kwamen verrijken. Het complete plaatje! Vincent glundert nog als hij het vertelt, weliswaar met de dood in de ogen. Maar dat is zijn overwinning op het leven, hun gezamenlijke rijkdom, de twee kleine meisjes. Hij wijdt verder uit over het belang van waarden, hoe hij zijn kindjes zou willen opgevoed zien. Weer eens refereert hij naar zijn eigen jeugd. Legt de nadruk op warmte. En hoe hij al van meteen bij de geboorte in die natuurlijke rol van papa dook. Het was als het ware een symbiose, reeds met de fragiele baby’tjes. Hij ontfermde en beschermde. Ook zijn, helaas te korte, beroepscarrière omschrijft hij als een gemoedelijk en geslaagd proces. Hij begon op bescheiden basis maar klom toch gestaag op naar een hoger kader. Tot hij op zijn natuurlijk niveau zat, een functie boordevol uitdagingen en met de onvermijdelijke stress. Maar dat laatste nam hij er graag bij, hij walste daar overheen met passionele gedrevenheid. De uren werden niet ge-


106

De beklijvende boodschap

teld, hij werkte door op het thuisfont, ’s avonds en tijdens de weekends. Dat hoorde ook zo vond hij, hij had de kansen gekregen van een faire werkgever, nu was het aan hem om het vertrouwen niet te beschamen. Vincent betoont zich hier overduidelijk een ‘meritocraat’, dat wil zeggen dat hij een uitzonderlijk hoog arbeidsethos bezat, hij behoorde tot een haast vergeten generatie die zich perfect kon vinden in het motto ‘loon naar werken’. Glashelder van concept en wars van elke gemakzucht. Vincent was ervan doordrongen. Ben ik fier op. Hij anticipeert in de video ook op mogelijke tegenwerpingen, waarom was dat werk zo belangrijk? Zijn treffende antwoord: je identiteit wordt ook bepaald door je werk. En als je werk een passie kan zijn, dan trek je dat spoor door naar je gezin: in alles puur. Vincent besluit al dat ‘sérieux” dan met een knipoog. Je ziet hem stillekes grinniken in de video. De schalksheid steekt op. Hij uit zijn speelsheid en bepleit die attitude ook. Het belang van relativeren, de lont uit het kruitvat halen door een droge opmerking, een raak woord, een dwaze grap. Hij was er meesterlijk in. Hij beschikte over een ongeëvenaard gevoel voor ironie, voor absurde humor, voor subtiele scherts. Hij wist dat hij de man in de schaduw was die soms ongewild de regie overnam. Gewoon door zijn snedige en komische verbaliteit kon hij een situatie ontzenuwen. Hij was er zich van bewust dat het een schone gave was, een geschenk van de natuur. Hij ging er mondjesmaat mee om, maar koos toch telkens meesterlijk zijn moment. Zo wil hij ook herinnerd worden, besluit hij. Niet steeds in die taferelen van verdriet en gejammer. Dat mag, maar er moet later ook nog gelachen worden, geeft hij ons mee. De kindjes mogen zeker nog gniffelen en vrolijk glimlachen, of zelfs schateren om hun papa de ‘clown’. Het zijn de eigen woorden van Vincent. Hij begeleidt ons in die laatste fase met een finale lach, zijn boodschap is bijna frivool. Als vader bekijk en beluister je zulke video met kippenvel, het koud zweet breekt je uit om de zoveel minuten. Dit is van een hallucinant


De beklijvende boodschap

107

surrealisme. En toch was het onvervalste realiteit. De bikkelharde werkelijkheid.

Een ten dode opgeschreven jonge man spreekt zijn familie toe. Met vaste stem en eerlijke blik. Hij ziet er al doodmoe uit, maar met granieten moed houdt hij die dood nog even op afstand. Vincent wil het laatste woord. Hij houdt een schitterend pleidooi voor de zuiverste en de tederste menselijkheid. Hij smijt zich nog één keer alvorens hij definitief gaat liggen. Zijn leven was niettemin geslaagd, volgens zijn eigenste woorden. Daar valt echt niet op af te dingen, beste jongen. Het was te kort, het werd op verschrikkelijke manier afgebroken. Maar je ging heen met geheven hoofd, de beelden zijn vastgelegd. Als je spreekt, dan leef je. En je blijft spreken, zeg het maar Vincent, herhaal jezelf, graag, duizendmaal als het moet, het mag, ook als we omvallen van verdriet, pak ons op met je lach, wijs ons blijvend de weg, de weg van jouw wijze woorden.


108


18

109

Laatste passage op Gasthuisberg

Vanaf 13 augustus tot 28 augustus 2018 verbleef Vincent nog op Gasthuisberg, in een ultieme poging om hem nog wat verlichting te brengen. Definitieve redding was toen al uitgesloten, dat wist Vincent zelf en dat wisten wij allemaal. Maar niettemin, wat doet een mens en meer bepaald een vader die zijn kind ziet ten onder gaan? Vincent lag immers thuis in Diest op een ziekenbed in de living, pijnpomp bij de hand. Maar nachten na mekaar moest de verpleging van het Wit-Gele Kruis bijspringen om soelaas te bieden. Ik hoorde telkens zijn relaas, mijn hart brak, niet alleen van compassie maar ook van machteloosheid. Toen heb ik op eigen houtje professor Eric Van Cutsem (diensthoofd Klinische Digestieve Oncologie) van Gasthuisberg gecontacteerd. Gewoon linea recta per email. In een vertwijfelde poging om toch nog iets te doen. Het was een noodkreet. En het moest snel gaan. Vincent was al in het voorstadium van palliatieve fase. Om een lang verhaal kort te maken, prof. Van Cutsem wou nog een ultieme poging ondernemen, maar hij was ook eerlijk. Vincent zijn leven kon niet meer gered worden, maar wie weet, een allerlaatste chemo kon misschien nog even aanslaan en kans bieden op een korte levensverlenging. Niet iedereen uit de betrokken omgeving heeft mijn éénmansactie toen in dank afgenomen. Ik was inderdaad heel eigengereid solo gegaan, maar nood breekt wet, er mocht echt geen tijd meer verloren worden met familiaal overleg. A la guerre comme à la guerre. Dat zijn oerwetten, zo zit de natuur in mekaar. In die natuur heerst er ook geen democratie. Daar geldt harde survivle, struggle for live. Ik zou het zo opnieuw doen. Ook een zoon van 36 blijft het kind van zijn vader. Ik wou hem op dat moment nog dat laatste strohalmpje mee helpen aanreiken. Hoe, dat was van secundair belang.


110

Laatste passage op Gasthuisberg

En toen braken dan die laatste dagen met de ultieme reddingspogingen aan. Vincent onderging het gelaten, hij bleef sereen en kranig. Alsof hij die laatste stonde in zijn leven schoon liet overwaaien. Er was ook geen enkele vorm van revolte, Vincent liet begaan, alsof het stadium van loutering reeds was ingezet. Hij oversteeg langzaam zichzelf. In zijn heldere momenten sprak hij dan soms haast sacrale woorden. Conversaties die door merg en been gingen. Met zijn mama, met mij, en waarschijnlijk ook in zijn intieme fases met Véronique. Vincent maakte duidelijk de balans op. Zijn weloverwogen boodschap was er een van mededogen en mildheid. Hij was vooral dankbaar, voor het leven, weliswaar veel te kort, maar niettemin goed gelukt. Onvoorstelbaar pakkend was de passage dat hij zijn mama en mij nog tesamen bij hem op bed nodigde, wederzijds onze hand vastnam, en ons verklaarde dat dit spijtig genoeg de wereld op zijn kop was, het was zijn bedoeling geweest om later voor ons te zorgen, zoals hij ons dat had zien doen bij onze respectievelijke ouders, wat hij altijd ten zeerste had bewonderd, zei hij, maar helaas, de wetten van het leven gunden hem die kans niet. Wij hadden niet meer dan dikke tranen als antwoord, onze stem was verstikt. Dit was gewoon verschrikkelijk, maar op een niet te vatten manier ook hartverscheurend schoon. Hier raakte een jongen die nog in de fleur van zijn leven was de rauwe vezels van datzelfde eindige leven, hij puurde broze schoonheid uit genadeloos verval. En ik aarzel zeker niet om het te schrijven, er waren ook nog de bijna frivole momenten. Want Vincent bleef Vincent, zelfs op zijn sterfbed. Ronduit hilarisch was die keer dat er doordringende operamuziek uit een naburige kamer weerklonk, en Vincent had de lucide instant-reactie om een fictief dirigeerstokje ter hand te nemen en effe subtiel maar meesterlijk het orkest te leiden. Vriendin Sonia was er ook getuige van, het tafereeltje bezorgt ons nog steeds de lachkriebels. Zijn droogkomische humor zou hij echt doortrekken tot zijn laatste levensdagen. Dat was ook de kern van Vincent, die niet te stuiten


Laatste passage op Gasthuisberg

111

lichtvoetigheid, dedramatiseren en relativeren, tot aan de meet. Zo herinner ik me ook, met gepermitteerd plezier, dat hij opeens zei: “bwa, het komt nog allemaal goed” … en ook: “man man toch” … alsof het maar een accident was, een tijdelijk mankementje, hij wou de tragiek van de zaak effe onderuithalen.

Maar de realiteit sloeg altijd weer hard terug. Het was een fundamenteel oneerlijk gevecht. De boosaardige tumoren mepten tegen zijn broosheid aan. Ook zijn humor bleek op den duur ontoereikend. Op dinsdag 14 augustus zat ik bij Vincent op de kamer toen een assistent-arts kwam melden dat ook zijn buikzone was aangetast. Deze vrouwelijk dokter heb ik toen ervaren als de dame met de zeis. Die kwam dat laatste strohalmpje wegmaaien Met één snelle beweging, één korte zwaai, beslechtte zij zijn lot. En toen heb ik die korte maar totale verschrikking op het gezicht van Vincent kunnen waarnemen. Alsof zijn gelaat in een scherpe flits werd geëlektrocuteerd. Die niet te beschrijven weerloosheid, hulpeloosheid, machteloosheid. Een giftige cocktail van pijn, lijden, verdriet, afscheid… hij diende het in één teug te slikken, de bitterste pil die een mens kan toegediend krijgen. Welkom aan de dood. Als vader begaf ik het compleet, innerlijk verschrompelde ik, uiterlijk trok ik een hopeloos pokerface. Is hier soms een handleiding voor? Maar ook van deze klap herstelde Vincent zich weer, mentaal en moreel heb ik hem nooit volledig zien breken. Wat een spartaanse vechter, respect! Er werd dan nog éénmaal de chemo van de laatste hoop toegediend. Tevergeefs. Zijn verregaand verzwakte lichaam kon dit niet meer aan. Het resulteerde zelfs in een korte passage op intensieve. En toen waren we ook daags voor de eerste uitgave van de ‘Tour de Vincent’, een wielerhappening waartoe Vincent nog zelf het initiatief had genomen. Het evenement werd georganiseerd vanop de Citadel in Diest. Vincent had er zo naar uitgekeken, hij was er zo graag bijgeweest, maar het kon net niet meer. Hij heeft er wel van


112

Laatste passage op Gasthuisberg

genoten dat het geslaagd was, massale opkomst, mooie geldinzameling voor Kom op tegen Kanker. Organisator Dimitri is ’s avonds nog bij hem op de kamer geweest en bracht het relaas. Schitterend werk van dat team, maar de ziel van het gebeuren was Vincent. En dat zal zo blijven de komende jaren. De Tour de Vincent wordt een klassieker, van de fiets en van het hart! Vincent is toen stillekesaan beginnen achteruit bollen. Kreeg opeens ook moeite met stappen, zijn spraak was aangetast, een blaassonde werd gestoken. Op zeker ogenblik had hij ook continu de hik, tot 48 uren aan één stuk. Ach op den duur went alles, het waren zijn eigen woorden, het was hij die ons troostte. Daarbij kon hij ook al sinds een paar maanden niet meer normaal eten. Dat was behelpen met papkes, vloeibaar voedsel, baxters. Maar Vincent heeft daar nooit over geklaagd. Stoïcijns liet hij die maaltijden aan zich voorbijgaan. Het was vooral ook voor óns dat hij geen krimp gaf.

Op 23 augustus is dan het voltallig artsenteam, mét prof. Van Cutsem, aan zijn bed geweest. De prof deelde hem omzichtig mee dat ze tegen een medische uitbehandeling aanzaten. Volgens het korte relaas van Vincent aan mij, had hij simpelweg gevraagd: “is dit dan het einde” … De dokters beaamden, knikten ja. Ik ben later die dag de vrouwelijke assistent-arts nog tegengekomen, die dame verklaarde spontaan: “onze professor is er ook het hart van in…”. Klonk geloofwaardig. Want in de tussentijd had ik de prof nog eens in allerijl per email gecontacteerd omdat Vincent plots met helse pijnen zat. Prof. Van Cutsem, vanuit zijn kort recreatief verblijf in het buitenland, heeft meteen zijn dienst gecontacteerd om de nodige aangepaste richtlijnen te geven. Topdokter, topmens! Tijdens die heikele laatste dagen stelde Vincent me plots ook de vraag of ik een tekst wou opstellen. Desnoods voorlezen. Hij had het over zijn afscheidsviering. Het koud zweet brak me uit, eens te


Laatste passage op Gasthuisberg

113

meer. Ik zat effe sprakeloos. Vriendin Sonia was er bij, ze redde de situatie. Zij duwde mij met een oogopslag richting antwoord. Natuurlijk jongen, dat is wel het minste hé. Of ik die tekst kon voorlezen, wel ik zou het zeker proberen. Wat een bloedstollende conversatie. En dan ging hij in één tijd door. Hij had ook de muziek reeds gekozen, in het voorjaar was hij daar al mee bezig geweest. Wij aanhoorden dat gewoon lamgeslagen, sprakeloos. We herwonnen toch onze moed en keurden zijn keuze helemaal goed. Maar hoe dubbel toch. Om het samen te vatten, Vincent bleef de regie voeren van zijn eigen vertrek, zijn trage ondergang. Hij stuurde trots, hij fietste door. Bijna bevrijd. De finish was nabij.

Op 24 augustus heeft hij me bij zich op bed geroepen. Ik moest dicht tegen hem aan komen zitten. Was ook nodig, want zijn stem was al helemaal verzwakt, hij articuleerde ook heel moeilijk. En toen sprak hij die aandoenlijke woorden, ze snijden nog door mijn hart, zo schrijnend: het was genoeg geweest, hij wou dat het stopte, hij voelde dat zijn lichaam uitgestreden was, hij wou naar palliatieve, graag met langzame sedatie, liever geen directe euthanasie … “ik wil zachtjes inslapen, traag vertrekken” … Hij uitte die verschrikkelijke boodschap met zoveel rust dat het leek alsof hij daar ter plekke reeds een andere dimensie had bereikt, hij sprak precies al vanop een vage overkant, een niet bereikbaar land voor mij, ik was hem al een beetje kwijt, het was alsof hij reeds ergens veilig was toegekomen, Vincent had toen mentaal reeds de oversteek gemaakt, naar een ver eiland ... En plots werd het me zwart voor de ogen, dit was horror, de hel, godverdomme jongen toch, dit is begot niet eerlijk, ik begon onbedaarlijk te snikken en hing scheef van ellende. En dan Vincent, met een perfecte repliek, doodziek, maar zijn blik stond helder, zijn visie was lucide: “kom papa zet u recht, ik moet hier nog even hard doorheen, daarna is het aan jullie”. Geen spatje zelfmedelijden, hij bleef beresterk, wat


114

Laatste passage op Gasthuisberg

een gigant. En toen kreeg ik plots een kus van hem, op de wang, onbeschrijfelijk moment, het staat gebeiteld in mijn hart. Hij neep ook nog eens hard in mijn hand. Een laatste opwelling, een grandioze mix van zacht en krachtig. Hij had gezegd, sloot zijn ogen en ging liggen. Klaar voor die laatste rit. Voorop fietsen, toch nog.116


19

117

Finale passage in Sint-Pietersziekenhuis

Dit wordt het ongenadigste, het hardste hoofdstuk. Vincent werd dus overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis, en zoals zijn uitdrukkelijke wens was geweest, naar de palliatieve afdeling. Hij bleef zowel regisseur als hoofdacteur, weliswaar in een betreurenswaardige en helaas ook levensechte rol.

Maar hij acteerde meesterlijk, niet het minste spoor van teneergedruktheid of tegenzin. Hij stijgt op die cruciale momenten torenhoog boven ons uit. Vincent wordt op een extreme manier wijzer dan wijs. Die finale maturiteit, volmaakt, afgewerkt, perfect, zit in zijn totale persoon, hoe fragiel en afgetakeld hij ook is. In de kleine soberheid van zijn kamer speelt zich op grootse manier het einde van zijn levensfilm af. Impressionant. Ik kan het weten want ik zat op de eerste rij.

Zo mocht ik toekijken hoe hij op woensdag 29 augustus heel relax orde aanbracht op zijn nachtkastje. Hij wou een propere indruk nalaten. Geen rommel rond zijn bed, en zeker niet als hij geïmmobiliseerd zou geraken. Wat we zelf doen, doen we beter, leek hij te denken. Helemaal mijn zoon. Zijn vertrek moest vlekkeloos zijn. Na gedane arbeid wil hij TV kijken. Hij gunt zich nog wat ontspanning, wil nog één keer een blik op de wereld werpen. Een twintigtal minuutjes volgt hij een wielerwedstrijd. Geeft nog wat binnensmonds commentaar. Dat was natuurlijk zijn dada, de koers. Maar plots heeft hij terug werk in uitvoering. De lakens moeten gladgestreken worden, het laatste plooitje moet plat. Het was geen sloddervos, onze jongen.


118

Finale passage in Sint-Pietersziekenhuis

En dan wenkt hij mij. Ik moet dichterbij komen, binnen bereik van zijn totaal verzwakte stem. Omdat articuleren zeer moeizaam was beginnen verlopen, werd hij bewust spaarzaam met zijn woorden. Er volgt een spontane en verrassend lange omhelzing. We klampen ons gewoon vast aan mekaar. Weer een kus. Ik word gewoon verpletterd door de generositeit, de edelmoedigheid van mijn stervend kind. Ik ben helemaal niet gelovig, maar op dat moment is hij voor mij een engel. Door en door transparant van goedheid. We drinken er nog eentje op, met wat grapjes trachten we de loodzware ernst van de situatie te ontzenuwen. En over dat drinken gesproken, die laatste dagen kon hij ook nog nauwelijks slikken. Lichaamsfuncties vielen stelselmatig uit. Drinken ging keer op keer gepaard met verslikken, het water liep soms over zijn kin, uit zijn neus. Wij hielpen hem, in zoverre hij het toeliet. Want zijn fierheid behield hij, trots waakte hij over dat laatst restje autonomie. Diezelfde woensdag kwam ik ’s avonds nog eens extra langs, de tijd begon immers te dringen, zijn tijd. Het moet tegen 21 uur geweest zijn. Men maakte hem klaar voor de nacht, wie weet zijn laatste nacht. Vanuit zijn omgeving kwamen de blikken dat ik toch nog vrij laat weer opdaagde. Misschien niet ten onrechte, maar ik deed wat ik deed, puur op buikgevoel. En het was de volledig verslapte Vincent die zich moeizaam op één elleboog oprichtte en, omdat normaal spreken niet meer lukte, mij toefluisterde “kom binnen papa, zet u”. Grandioos, dit was een streepke pure poëzie van mijn terminale zoon. En dat iedereen mij vergeve dat ik hier de rol van zijn mama misschien onderbelicht laat, maar zij was daar ook wel degelijk aanwezig. Ook zij deed de dingen die ze meende te moeten doen. Uiteraard was ook vrouwtje Véronique bijna permanent in de buurt. Maar mijn focus was, hoe kon het ook anders, gericht op Vincent. Elke wederzijdse blik kon toen de laatste geweest zijn. Elk half


Finale passage in Sint-Pietersziekenhuis

119

woord het absolute einde van een levenslang gesprek. Zolang hij bleef ademen klonk dat voor mij als muziek. Daar was geen valse noot te bekennen. Ondanks de immense droefheid was er ook de schoonheid van een afscheid. Het was wrang, maar die wrangheid werd steeds doorbroken door Vincent. Met zijn immense morele kracht. Straf! Ik moet nog vermelden dat er continu opvang voorzien was van een vrouwelijke psycholoog. Véronique en Gerda maakten er dankbaar gebruik van. Op een bepaald moment zat ik er zelf ook helemaal door. Mijn doodzieke, maar immer alerte zoon had het opgepikt. Hij heeft zich toen in al zijn aandoenlijke onbeholpenheid zitten uitsloven, haast met gebarentaal, opdat ik ook bij die dame zou langsgaan. Ongelooflijk die zelfverloochening.

Op donderdag 30 augustus leek hij echt wel beanstigend verzwakt. Ons gevoel zei dat wij in de laatste rechte lijn waren aanbeland. Spreken lukte eigenlijk helemaal niet meer. Het was nog een krampachtig mompelen. Maar toch die ferme blik, in al zijn ellende, toch dat hoofd rechtop, ook in bed. Plots wou hij weer TV kijken, opmerkelijk. Wou hij in een laatste reflex nog ergens een uitzicht, al was het maar via beelden op televisie? Een greep naar een perspectief, van welke aard dan ook. Maar hij zapte toevallig pal op het nieuws, met een verslag over een begrafenis. Meteen zapt hij uit, zijn binnensmonds commentaar, ik weet het heel zeker, was “nee da’s te triestig”. Dan verloopt alles opeens vrij snel. Een assistent-dokter komt langs, de man pleegt een vlugge evaluatie, zijn blik spreekt boekdelen. De alarmfase is duidelijk ingetreden. Achter de schermen wordt spoedoverleg gepleegd. Véronique dient liefst zo gauw mogelijk langs te komen met de kindjes. Hun laatste groet… Vincent voelt de lichte commotie aan en murmelt met een enorme krachtinspanning “dan zal het nog rapper gaan dan verwacht”. Verpletterende uitspraak,


120

Finale passage in Sint-Pietersziekenhuis

maar nog altijd dat restantje helderheid, lucide tot op het randje, de afgrond komt op dat moment al vervaarlijk dichtbij.

Vrijdag 31 augustus is dan zijn laatste wakkere dag geweest, en bij momenten was hij zelfs héél aanwezig. Ik zag nog flarden van zijn clevere blik. Véronique kwam rond de middag langs met de kindjes. Allebei met oogjes groot van verwondering, maar meer nog van pure kinderliefde, daar lag hun papa die nog zwakjes zwaaide. Hij heeft het handje van Lillie-Roos nog gepakt, ik droeg Ella-Marte tot vlak bij hem, zij gaf haar papa nog een natte klapzoen. Vincent antwoordde met alle warmte die hij nog in zijn ogen had. Hij straalde, het was een blik van hopeloze gelukzaligheid, nog éénmaal de fragiele symbiose met zijn dochtertjes, zijn twee kleine meisjes. Hij wist heel goed dat het nu voorbij was. Zijn pad leidde hogerop, als engelbewaarder. Na het vertrek van de kindjes is de hoofdarts langs geweest. Zij vroeg of hij iets wou om wat te ontspannen. Op dat ogenblik was hij ook uitgeteld, zeg maar toegetakeld van puur interne emotie, hij kon immers niets meer uiten. Dan heeft hij iets gefezeld, onverstaanbaar, en nog een poging, dat éne gemompelde woordje, we verstonden hem niet, verschrikkelijk… Ik heb toen mijn oor bij zijn mond gehouden, en dan, bij die derde zwakke keer, kwam er een klank die onmiskenbaar een JA was. Dat wil zeggen: Vincent zei ja tegen de sedatie en het trage heengaan. Sacraal moment. Hij is dan meteen ingeslapen en zijn ongestoorde schoonheidsslaap heeft geduurd tot in de vroege ochtend van 3 september. Toen besloot Vincent om te stoppen met ademen. Hier werd de ultieme zuiverheid voltrokken. Vincent gaf er uitdrukking aan. Helden sterven jong, hun historiek leeft voort. Ze zijn de onsterfelijken. Ze overleven in hun kinderen, hebben een eeuwige plaats in ons hart. Ze verdienen een boek. De postume ode.


Finale passage in Sint-Pietersziekenhuis

121

En die 3de september was het braderie in Leuven. Een hoogdag tijdens de jaarlijkse kermis, met beestenmarkt en bier, en veel leut en plezier. Het was ook broeierig warm. Beneden aan Sint-Pieterskliniek was er geen doorkomen aan. De meute duwde, dronk en het stonk ook wat, ik rook het bedrog, de verschroeiende oneerlijkheid. Boven, op het 9de, lag een stille jongen voor altijd stil te zijn. Maar hij zou de ironische paradox van de situatie ingezien hebben. Vincent was iemand die leefde en liet leven. Nu was hij dood, er is echt geen eleganter woord voor, maar hij zou gemonkeld hebben en gezegd hebben dat het goed was. Merci Vincent, merci dat ge die zotte kermis hier op deze wereld tolereert. Ge zit nu op een andere carroussel. Vaarwel zoon!


122

Finale passage in Sint-Pietersziekenhuis


20

123

Warmte en dankbaarheid bij de dood

In dit laatste hoofdstuk begin ik met een bruggetje. Het betreft een citaat uit het boek ‘Dankbaarheid’ van Oliver Sacks (1933-2015). Oliver Sacks was een Brits neuroloog van Joodse origine. Onderstaande passages heeft hij geschreven toen hij de dood reeds in de ogen keek.

Ik kan niet doen alsof ik niet bang ben. Maar mijn overheersende gevoel is er een van dankbaarheid. Ik heb van mensen gehouden en zij hebben van mij gehouden, ik heb veel gekregen en ik heb iets teruggegeven, ik heb gelezen, gereisd, nagedacht en geschreven. Ik heb in contact gestaan met de wereld en de bijzondere uitwisselingen ervaren tussen een schrijver en zijn lezers. Maar in de eerste plaats ben ik op deze prachtige planeet een bewust denkend wezen geweest, en dat alleen al was een enorm voorrecht en avontuur. En nu ik zwak ben, kortademig, en mijn ooit sterke spieren zijn geslonken door de kanker, merk ik dat mijn gedachten in toenemende mate niet over het goddelijke of het spirituele gaan, maar over wat er bedoeld wordt met een goed leven dat de moeite waard is en het bereiken van een zekere vrede in jezelf. Ik merk dat mijn gedachten naar de sabbat gaan, de rustdag, de zevende dag van de week, en misschien ook wel de zevende dag van je leven, wanneer je kunt voelen dat je werk gedaan is, en dat je met een gerust hart mag gaan rusten. Vincent is gestorven op een maandagochtend. Zijn laatste volledige levensdag was een zondag. De week voordien had hij nog hard gewerkt, hij had het pad helpen effenen voor zijn finale vertrek. Hij had zich nog één keer sterk gemaakt, ons bij de hand geleid, ons hart gestreeld. Toen was hij definitief uitgeput. De nieuwe werk-


124

Warmte en dankbaarheid bij de dood

week liet hij aan zich voorbijgaan. Hij had zijn rust verdiend. Wij danken hem voor zijn immense arbeid.

Dankbaarheid. Dat was ook het kernthema dat Vincent zelf aanhaalde in de videoboodschap die hij ons naliet. Ook hij wist toen de dood reeds zeer nabij. Vincent was uiterlijk getekend door zijn loodzware kanker, maar innerlijk liep hij over van mildheid en zelfs nog van mededogen met zijn gezonde naasten. Faut le faire! Vincent spreekt daar zonder een enkele rancune, zelfs niet tegenover de onbillijkheid van het leven. Hij is sereen en vredevol, hij maakt rustig en weloverwogen de balans op. Dat eindsaldo is positief, hij benadrukt dat meermaals. Zijn bestaan was te kort, helaas zegt hij, maar het was ook mooi geweest: er waren de kindjes, zijn geliefde, de job, de sport, de goeie band met zijn ouders, de reizen, de vrienden, de warmte overal, de waardering. Vincent uit ook een gevoel van fierheid. Hij heeft zich echt wel gesmeten in dat korte leven. Zijn talenten heeft hij maximaal benut. Alles uit de kast, dat was zijn motto. Opgepikt uit de sport, en uit andere omgevingsfactoren die hem bepaald hebben, maar vooral uit zijn eigen specifieke kern: zijn kleine noblesse. Vincent was een stille aristocraat van het goede, het ware en het schone. Hij bezat die zuivere adeldom van het hart. Dankbaarheid. Van zoveel mensen hebben we dat geschenk mogen ontvangen, tijdens zijn ziekteproces, zijn heengaan, de afscheidsviering, en de nadagen. De overweldigende warmte die ons werd toebedeeld, een onbetaalbaar cadeau, recht uit het hart van de medemens. En ze kwamen van overal. Familieleden die we al twintig jaar niet meer hadden gezien, oude kennissen, nabije vrienden én verre vrienden, de collega’s allerhande, buren vanuit de wijk, maar ook mijn buren uit Leuven, buurtvolk vanuit zijn jeugd in Kessel-lo, ze kwamen massaal toegestroomd. Zoveel goedheid, doorleefde betrokkenheid, ware empathie. Dat maakt een mens, en ik spreek nu voor mezelf als vader, ingetogen, nederig en het schenkt troost bij de tristesse.


Warmte en dankbaarheid bij de dood

125

Dat maakt ook dat er tussendoor weer eens gelachen werd, een korte kwinkslag aan de koffietafel, een hartelijke knuffel, een plezant klapke. Mensen verenigen zich, vormen onvermoed één sterk geheel, samengesteld uit hun opgestapelde zachtheid. Dat heet gemoedelijk: groepsgevoel. Eendracht. Het is de sterkte van onze samenleving, het lijmt onze maatschappij aan mekaar. Dat wist ook Vincent, vanuit zijn kleinheid participeerde hij bewust aan dat grotere geheel. Vincent is nooit een egotripper geweest. Vincent was een ploegspeler, in het beste geval occasioneel een schaduwkopman.

Om te vermijden dat men mij van goeiekope woordkramerij zou beschuldigen, toch één voorbeeld tussendoor, gewoon ter staving van mijn morele opstelling. Een zeer nabij familielid van mijn toenmalige vriendin wou nadrukkelijk niet aanwezig zijn op de afscheidsviering van mijn zoon, zelfs een laatste groet op de vooravond kon er niet vanaf. Vanwege een verre, vage rancune. Zogezegd. Dat schokte mij. Mijn hart bloedde, het bloedt nog. In de nagesprekken tussen de betrokken partijen werden uitlatingen gedaan zoals “daar ni zo veel spel van maken (…) da verandert toch niks aan de zaak”. Wel, ik zal het kort houden, maar ook duidelijk maken: dat is niet mijn wereld. Ik leef in een diametraal tegenovergestelde wereld, naar ik betracht: een morele wereld. Deze controverse betekende voor mij een op zijn minst tijdelijk breekpunt in de relatie. Wat ik bedoel met deze strict-privé uitweiding: als je voor iets staat, moet je het ook hard maken, zeker als het om moreel gedrag, om ethische kwesties gaat. Wees één en onverdeeld, heb een mening, mét het accent op menselijkheid. En daar betaal je dan eventueel een prijs voor. Spijtig, maar het weze zo. Het was ook de stijl van Vincent. Zo zoon, zo vader. Ik schrijf dit neer zonder enige vorm van wrok of wrevel. Mijn betoog is eerder gericht op verzoening. Laat er vrede zijn, zeker in het aanschijn van de dood. Laten we hierbij reflecteren op de verworvenheden van onze westerse beschaving, waarvan de fundamenten werden gelegd door de joods-christelijk cultuur. Wel, het grootste feest bij de Joden is ‘Jom


126

Warmte en dankbaarheid bij de dood

Kippoer’, het feest van de verzoening. Op die dag wordt men geacht zijn medemens te vergeven. Dat geef ik hier dan ook mee: het is hen vergeven. Om het proper af te ronden. Met de jongste zoon van dezelfde vriendin had ik ook wel wat fricties gekend en hij had, al dan niet terecht, soms reden om mij niet in zijn hart te dragen. Hij reageerde op mijn vraag of hij aanwezig kon zijn op de afscheidsviering van Vincent, met: dat is toch wel het minste wat ik kan doen hé! Dat vond ik van een aandoenlijke schoonheid, zijn antwoord was een regel pure poëzie, een opperste daad van edelmoedigheid. Merci jongen, mijn respect. Conclusie. Ook uit het negatieve valt iets positiefs te puren. We kunnen ook niet anders. Het moet vooruit. Immer voorwaarts. Om even de opa (langs moederszijde) van Vincent te citeren: ge moet zien dat ge vooruit komt in het leven. Het lijkt een cliché, maar dat is het helemaal niet. Het is de verkorte en volkse uitdrukking voor ‘meritocratie’ (adeldom door verdienste), arbeidsethos, loon naar werken, de opdracht om u dubbel te plooien in het leven, er altijd voor te gaan, nooit kop in kas maar uw nek uitsteken en desnoods uw angsten overwinnen, het is ook morele moed, altijd en overal. Dat is dus Vincent, zijn persoon, zijn profiel. Geen heilige, dat bedoel ik helemaal niet, hij was ook een feilbaar mens, hij had fouten, maar hij leerde ook uit zijn fouten, en dan oversteeg hij wat verkeerd was geweest. Hij tilde zich steeds weer naar dat betere niveau. Plus est en vous. Vincent mikte heel hoog, als papa, als echtgenoot, als familieman, als werknemer, als kameraad, als buurjongen, als mens tussen de mensen. En er was een soort contentement bij hem dat hij toch bepaalde doelstellingen had bereikt. De lat mocht nóg hoger, maar het lot liet dat niet toe. Hij had pech, gewoon pech, spijtig toch, het waren zijn eigen woorden. Een type als Vincent was geschapen om 100 jaar te worden. Hij zou zich nog een halve eeuw of meer dubbel geplooid hebben. Dat was


Warmte en dankbaarheid bij de dood

127

zijn ethiek. Om het met een Joodse boutade weer te geven: ge moet voor dag en dauw opstaan, u met koud water wassen en dan aan de slag gaan, zonder dat ge de zekerheid hebt dat ge gaat slagen. Het tekent Vincent ten voeten uit. Daarmee was hij geen streber, maar een pionier op het menselijke vlak. Nog een wijsheid uit de geschiedenisboeken, also sprach Zarathustra: denk goed, praat goed, handel goed. Zó was Vincent ook. En om het af te ronden, de Joodse filosoof Spinoza: wees blij en doe goed. Kan het simpeler? Maar tegelijkertijd is het ook een uitdaging, begin er maar eens aan. Wel, Vincent deed het. Ik ben er dankbaar om, om die levenswijsheid van mijn zoon. We hebben mekaar helpen opvoeden. We trokken, met vallen en opstaan, een rode draad door ons leven. We probeerden elk op onze manier een steentje bij te dragen aan het welzijn in de maatschappij. En dan begin je best klein, het is te zeggen: bij jezelf. Je kijkt in de spiegel en je stelt je vragen over je zelf. Wie ben ik? Val ik samen met dat nietige ego of ga ik breder, trek ik mijn wereld open. Om finaal te belanden bij: hoe ga ik de onverschilligheid te keer? Hoe word ik een betrokken mens, een edelmoedige altruïst. Dat niveau had Vincent grotendeels bereikt, ik streef er nog steeds naar. Het is ons credo. Daarom ben ik ook gids in Kazerne Dossin, museum van de Holocaust en de Mensenrechten. De morele boodschap dient uitgedragen te worden. Vincent had er oor naar, hij verstond perfect het evangelie dat ik daar verkondig. Meer nog, hij was vaak mijn souffleur. Daarom, weerom, die dankbaarheid. Als besluit van dit boek, dit papieren monument voor mijn zoon, betuig ik een superdikke merci aan al die lieve mensen met hun ingoede hart die op hun manier mee de onverschilligheid zijn te lijf gegaan: ze waren bij ons, fysiek aanwezig of mentaal betrokken, tijdens deze droeve en donkere periode die onze familie geteisterd en getekend heeft. Door hun immense morele appreciatie werd het ook een schoon afscheid. Naast de vele tranen weerklonk er soms


128

Warmte en dankbaarheid bij de dood

een lach. In die lach zat ook Vincent, bij uitstek. Zijn dada was, naast moed, ook humor. De lichtvoetigheid van fijne ironie. Het behoorde haast tot zijn ethische gedragscode. Mensen samenbrengen in een blije en positieve sfeer. De kick’s van optimisme. Vincent knipoogt hier van achter mijn rug. Hij heeft mee dit boek geschreven. Ik was het dankbare medium. Ik gaf de moraal van zijn verhaal door: opstaan mensen, doorgaan, in vrijheid en in blijheid, maar liefst samen. Vincent leeft verder, voor altijd, de boodschap werd hier opgetekend. Door uw dienaar, zijn vader, hij dankt u allen.130


131

Als slot: de bekroning

Laat ons heel hoog mikken, een slot op niveau inbouwen. De aangever is eens te meer Vincent. Hij spreekt vanop een berg, tegen de wolken aan, misschien vanuit een dikke mist. Hij kijkt diep naar beneden, en hij schittert, met een gloeiende blik, de zon knalt door zijn haar. Het lijkt hier wel de taal van de goden, ik verklaar me nader. Ik schrijf slechts als een sterveling, een vader op aarde. Hier volgt het kort relaas.

Het moet ondertussen een jaar of vijf geleden zijn. Voorjaar, misschien vroege zomer 2014. Ik kan een jaartje mis zijn, maar dat is het punt niet. Wat ik wil zeggen is dat ik opeens telefoon kreeg van Vincent. Verwonderlijk, want hij was met zijn maten op fietstocht in Zuid-Frankrijk. De mannen gingen klimmen. Een paar cols van de Tour de France bedwingen. En toch, plots dat telefoontje.

Dag papa, hier Vincent. Zijn stem klonk van heel ver, precies vanuit een ijlte. Het was een dunne klank, met een lichtjes dansend echo, hij sprak helder maar in een soort weergalmend vacuüm. Zo kwam dat over, heel onwezenlijk. Alsof hij uit de realiteit getuimeld was. Woorden in een nieuwe, lichtende dimensie. Vincent belde van op de Mont Ventoux. Zielsgelukkig. Hij had het gehaald, zich tot boven gestoempt, zijn motor was moed, en hoop op bekroning. Even het laagdrempelige, het normaal menselijke overstijgen, en een kleine koning zijn, de hemel aanraken, en daarna terug naar af, de bescheidenheid inrijden, de nederigheid van de vlakte opzoeken, de alledaagsheid. En dan nogmaals die mastodont op, langs de andere kant. Met zacht geweld. De pijn kleineren. Strijd.


132

Als slot: de bekroning

Ik stond meteen geparkeerd, totaal perplex. Ik was daar on line met mijn zoon die ergens in een verre, hoge hemel vertoefde. In een surrealistische sfeer. Wat ik nu doe, sinds 3 september 2018, is wachten op een soortgelijk telefoontje, een hernieuwd contact van Vincent. Van zijn ziel, of een soortgelijk iets. Of van ander schoon gerief dat hij nu hanteert, in zijn geest misschien. Om te zeggen dat hij goed is toegekomen. Ergens aan die verre einder, op die duizelingwekkend hoge top. Met de boodschap dat hij wacht. Want wij hebben nog een eind te klimmen. Ons pad is opeens steil en de weg is lang. Maar wij volharden. Met de pedalen van ons karakter, met de adem van ons hart. Wij duwen onze wanhoop weg en kruipen verder, met een drinkbus vol water, verzameld uit tranen. Maar wij fietsen door. Op onze normen en onze waarden, want dat was het moreel geschenk van Vincent. De waardigheid van zijn kort en flitsend bestaan. Hij reed zuiver… En als hij niet belt, hij wacht wel.134


135

Bijlage 1

Danktekst voor Vincent uitgesproken op de afscheidsviering op 12 september 2018 in Hofheide te Nieuwrode Om met een hoekige regel poëzie te beginnen: “kanker bij je kind is als Auschwitz in je eigen huis”.

Het is een worp, bijna een kassei tegen onze kop, van dichter Willy Verhegghe, tevens fervent wielrenner en flandrien par excellence. Hierbij is meteen het profiel en de sportieve cultuur van Vincent aangegeven. Hij kon door een muur lopen als het moest.

Het was een jongen die nooit zaagde en nooit klaagde, hij stoempte zich moedig door het leven. Hij reed de tegenslag uit de wielen, hij demareerde weg van negativiteit. Hij fietste gezwind en fier voorop. Hij klom steeds hoger, tot op het toppunt van zijn kunnen. En daar hing dan plots die rode vod. De finish. Die laatste etappe was niet aangekondigd, maar het was wel de kroniek van een aangekondigde dood.

Het noodlot sloeg hem domweg uit de wedstrijd. Het leven schrapte hem uit zijn deelnemerslijst. Hij kreeg ongevraagd zijn plaats in de volgwagen. Dat was dikke spijt, dat was lijden. Het einde.


136

Bijlage 1

Maar geen theater en gene cinema. Hou het kort papa. Ga naar de kern. Laat alles los. Dat was zijn les. Toen hij mij de zoveelste keer vastpakte op zijn ziekenbed en ik daar scheef hing van ellende, zei hij: “kom papa, zet u nu recht”. Want zo was hij, kranig tot aan de meet. Nooit tomeloos triestig, hoogstens een droge traan. “Het is nu aan mij” sprak hij,”ik moet hier nog even hard doorheen” ... en, na een korte stilte: “daarna is het aan jullie, ga door!”. Wij moeten dus onze rug rechten, niet krom lopen van niet te stelpen verdriet, en zeker niet gaan zwelgen in zelfmedelijden.

Vincent reikte ons een overdosis fierheid aan, granieten weerbaarheid en zelfs extreme bescheidenheid in het allerdiepste lijden. In zijn laatste rechte lijn blonk hij van schoonheid, hij raakte aan de totale onthechting. Hij keek reeds toe van aan de overkant.

Ook toen hij niet meer kon spreken, vlamden zijn ogen nog van gloeiende goedheid en van liefdevol mededogen. Hij straalde van uitgepuurde moed. Zijn laatste woord was een trage zucht, zijn adem zei dapper ja aan die finale slaap. Maar, het was ook genoeg geweest. Hij had zich leeg gereden. Zijn lichaam was kapot. Zijn geest vertrok op reis. Naar het einde der tijden. Je bent nu onbereikbaar goeie jongen, voor eeuwig en altijd een grote kampioen.

Bedankt Vincent, wij fietsen verder, triest, maar fier op jou, onze trots dat ben jij!138

Bijlage 1


139

Bijlage 2

Danktekst voor pa uitgesproken op de begrafenisplechtigheid op 22 december 2018 in de parochiekerk te Waanrode Hoe een kleine man, van zeer bescheiden komaf, toch een groots leven kan leiden. Onze pa, Jefke in de volksmond, was een kind van de buitenste boerenbuiten. Hij groeide op in de jaren ‘30 op de Bekkevoortse hei. Het milieu bestond uit keuterboeren, armoede en heel veel hard werken in de stallen en op het veld. Onze pa heeft altijd gezegd dat hij als prille puber gekraakt werd door het labeur met, wat hij noemde, de ‘brabander’, een soort akkerploeg die met zware handenarbeid moest voortgetrokken en -gesleept worden. Het kostte hem zijn vlotte doorgroei naar, letterlijk, de grote volwassenheid, maar ook klein zijnde zou hij zich een ferme weg slaan naar een respectabel leven.

Onze pa was gepassioneerd door al wat in de lucht vloog, daarom liet hij tot in zijn vroege volwassen leven nog graag vliegers op. Hij deed dat met een aanstekelijk jongensachtig plezier, een karaktertrek die hij nooit zou kwijtspelen. Het was straf precisiewerk wat hij in mekaar knutselde. Eindeloos kon hij zich verliezen in zulk gesofisticeerd millimetergepringel met papier, schaar, lijm en touwtjes. Ik stond erbij en keek ernaar. Mijn pa leek me zo groot, een niet te vatten geleerde, een tovenaar, echt de man die alles kan. Hij had ondertussen, hoe kon het ook anders, de rangen van de Luchtmacht vervoegd. Daar bracht hij het tot adjudant, een leidinggevende graad die voor hem, zichzelve getrouw, vooral uit dienstbaarheid bestond. Hij was kameraad onder de kameraden, niet dé chef, maar onze chef, zeg maar Jefke.


140

Bijlage 2

Ook puur privé nam hij een hoge vlucht want hij leerde zijn grote liefde Martha kennen, ons ma, pronte madam, zijn droomprinses. De vonk sloeg over in het jaar ‘53, op een Waanrode kermis, en hun innige verbondenheid hield ongeschonden stand tot vorige zondag. Een winterse ochtend met sneeuw maakte een eind aan 65 jaar huwelijks geluk, aan een grandioze staat van het allerschoonste samenzijn, in goede en in kwade dagen. De kwade dagen tikten nog extra hard aan bij het recente heengaan van kleinzoon Vincent. Toch één troost: pa zijn opperste geluk bestond uit bezig zijn, de handen uit de mouwen steken, uit eerlijk werk, zo is hij ook mogen vertrekken, nog met de borstel in de hand, de sneeuw was opgeruimd, de weg was proper, het pad geëffend, pa deed steeds, in weer en wind, zijn plicht. Ten bewijze nog even, in de vlucht, of vanuit zijn lievelingsperspectief: hoog vanuit de lucht een kijkje naar beneden, naar zijn schone aardse leven:

We landen in Waanrode, zijn nieuwe thuishaven, daar was onze pa binnen de kortste keren een manusje-van-alles, een toeverlaat voor jan-en-alleman die in de knoei geraakte met weerbarstige elektrische apparaten. Bij ons thuis was het continu open-deur voor buren, familie en kennissen van heinde en verre die kwamen aandragen met defecte strijkijzers, stofzuigers, haardrogers, scheerapparaten, radio’s, tv’s, noem maar op, het had geen naam, Jefke sleutelde tot in de late avonduren, tot hij alles terug aan de praat kreeg, half werk bestond niet voor hem. Hij was in alles een perfectionist, in de eerste plaats op humanitair vlak, hij was mens onder en vooral vóór de medemensen. Zo dook hij op zijn vrije zondag in de rol van bibliothecaris, in wat wij toen de ‘boekerij’ noemden. Na de hoogmis ging zijn knusse boekenwinkeltje open. En op zondagnamiddag was hij technieker van dienst bij het zwiepende filmspoel in de parochiale cinema, ’s avonds volgde een tweede vertoning. Allemaal gratis en voor niks.


Bijlage 2

141

Het waren de sixties, de sky was the limit, de welvaart nam toe, onze pa vertaalde dat in een niet-gelimiteerde bekommernis om het welzijn van de medemens. Zijn leven was dienen. En wat is dienen anders dan de meest zuivere vorm van liefde? Belangeloos! Wat een levensfilosofie, wat een nobele zelfverloochening, de anderen, de familie, het dorp, de gemeenschap, ze gingen altijd allemaal voor op zijn eigen persoontje, hij hield zich klein.

Ik heb meer dan eens gedacht: zouden daar de kiemen zijn gelegd voor datzelfde soort dienstbaarheid van mijn zus aan diezelfde gemeenschap, die Waanrodense biotoop. Want wat is een bloeiende, van gezondheid blakende school anders dan het warme kloppende hart van een dorp, het dorp van mensenkinderen? Het dorp van Jefke.

Onze pa was in de diepste regionen van zijn hart een grote mensenvriend, een verzoener, een bemiddelaar. Op dat vlak was hij zijn tijd jaren vooruit. Het huidige ordewoord is ‘verbinden, niet polariseren’, een terechte bekommernis in tijden van doorgeslagen fixatie op het ego, de ik-gerichtheid. Onze pa, dat klein Jefke, had dat talent bij manier van spreken gewoon in zijn broekzak zitten. Hij jongleerde daar mee. Die spontane menslievendheid was gewoon zijn handelsmerk. Wat een schone leermeester, nu besef ik het pas ten gronde, wat een ingoede papa. Ik reik nog niet tot aan zijn knieën. Het modelvaderschap slaat soms een generatie over, maar Vincent was dan weer een waardige opvolger. Zo vader, zo kleinzoon. Ze wonen nu misschien ergens dicht bij mekaar, soort zoekt soort, mooi zo. Als dat woordje ‘ergens’ iets te vaag of te hemels klinkt, dan zijn ze alleszins schoon aanwezig in ons hart, we koesteren hen allebei, twee morele supermannen, warme en pure papa’s. Beste pa, bedankt voor alles, je hebt een schitterend leven geleid, je was groots in je bescheidenheid, je was een mensendienaar, je was


142

Bijlage 2

een toonbeeld van liefde voor ons ma, voor mijn zus en mezelf, voor de kleinkinderen en de achterkleinkindjes. Pa, Jefke, je was de grote held in ons kleine leven. Dikke merci, en als het kan, ik hoop het tegen beter weten in, doe dan de goeiendag aan Vincent, van ons allemaal. Misschien tot later.144


145

Bijlage 3

Tekst uitgesproken bij de dooplechtigheid van Ella-Marte op 10 september 2017 in de Allerheiligenkapel te Diest Dag mensen allemaal,

Ik val bewust met de deur in deze huiskapel, wij zijn mensen, de kleine Ella-Marte is een mensje, een piepjong mensenkind, een kersvers babymeisje. Ik permitteer het mij meteen van 130 jaar terug te gaan in de tijd, 1888, toen werd er ook een meisjesbaby geboren, mijn grootmoeder langs moederszijde, Fien Maes. Fientje zag het levenslicht net geen 100 jaar na de Franse revolutie, 1789. Die periode bracht ons ook de Verlichting, met de proclamatie van de mensenrechten. Slechts zo oud, of nog zo splinternieuw als u wil, zijn de politieke en morele verworvenheden van onze moderne tijd, met op kop: de vrijheid en de gelijkheid. Met onze net niet meer spik-splinternieuwe Ella-Marte kunnen we hier een historische tijdspanne van bijna 250 jaar overbruggen. Het fragiel gespannen bruggetje loopt via mijn baby-oma (ook een ode aan haar immense goedheid!), ze was een grandioos anonieme heilige.

Ik maak hier een intellectuele en mentale spreidstand die niet veel moeite vergt. Misschien dat Lillie-Roos er volgend jaar in het kleuterklasje al gaat over leren. U gelooft mij niet, pas maar op, dan onderschat u Lillie-Roos, zij gaat nu reeds gezwind op google. Zij kan


146

Bijlage 3

virtuele legoblokjes vinden. Ook de kleuterjuf kan aan de hand van zulke legoblokjes onze plaats in de geschiedenis illustreren. 1 blokje per decennium, 10 blokjes per eeuw. 25 blokjes om het actuele model van onze westerse maatschappij vorm te geven. Een zucht in de geschiedenis, maar een mijlpaal in de beschaving. De piek van homo sapiens, waarbij wij hier trots een nieuwe parel, Ella-Marte, aan toevoegen.

U zal dit misschien een hoop gedram vinden, want alles lijkt zo vanzelfsprekend. Tja, dat is dan tegelijkertijd ook het gevaar, dat het zo vanzelf gaat met die nieuwe tijden. Het gaat niet alleen vanzelf, maar het gaat ook razendsnel. Zo snel dat ze in Silicon Valley reeds de neergang van die homo sapiens prepareren. Onze vervangers worden klaargestoomd: ze heten met hun testnamen androïde of humanoïde, ze zijn van bij hun digitaal-technologische geboorte ook keislim: ze laten zich zonder complexen voorzien van artificiële intelligentie. Begin er maar eens aan als bescheiden homo sapiens, we gaan misschien een chip met internet in ons hoofd moeten krijgen om de concurrente aan te kunnen. Ook de winkel van onze deken Felix zou bedreigd kunnen worden, althans zo voorspellen de goeroes van Silicon Valley, want die nieuwkomer zou homo deus gaan heten. En dan is de cirkel plots rond: van god die de mens heeft geschapen naar de mens die god schept. Een duizelingwekkende evolutie. Gaat Ella-Marte deze spannende tijden van op de eerste rij mogen beleven? Gaat ondergetekende, haar peter-weet-het-beter, hier nog een stukje van mogen meemaken? En wat hem eventueel boven zijn petje gaat, véél dus, dat expliceert zijn petekindje hem dan wel, of Lillie-Roos, want die zal (euh) academisch altijd een jaartje voorsprong hebben. Maar hou u allemaal goed vast want het zou nog straffer kunnen volgens de prognoses: het eeuwig leven en het onbegrensd geluk zouden in het verschiet liggen. Simpel te genereren uit een potje


Bijlage 3

147

algoritmen die gemixt worden met een overdosis visionaire olie zoals dat heet. Met inbegrip van het failliet van de hemel, sorry deken.

Enfin, voor mij niet gelaten. Ik wil comfortabel blijven doorgaan, pensioen is een propere job, ik wil mijn petekindje met plezier nog een paar decennia blijven opvolgen in haar schone levensjaren vol ferm temperament en felle gedrevenheid. En wat er ook moge geworden van die nieuwe mens, ik hoop dat hij of zij, of wordt het een ‘het’, zijn rugzakje nooit vergeet, daar moeten naast de brooddoos en de cola light (ik zeg maar iets) ook een pakketje met mensenrechten inzitten, de vrijheid en de gelijkheid en doe er voor mijn part ook maar de blijheid bij. Ella-Marte, ik wens je het beste van het beste in dit mogelijks veranderend bestel. Sta steeds op je strepen, wees geen seut, heb een mening, leef met volle teugen, en klop erop als een robot je later het hof maakt. Je bent de pure mensenliefde waard. Je hoeft geen homo deus te worden, je bent nu al van goddelijke allure. Houden zo, en weet: wij houden van jou.149

Wij vragen uw hulp, uw gulheid graag

Dit boek is volledig in eigen beheer uitgegeven. Het heeft zijn prijs gekost, maar het is vooral met verdriet geschreven. Niettemin mag er geen verlies zijn. Het is een boek dat winst moet genereren. Er moet eerst en vooral een moreel kapitaal aangesproken worden. Het is een boek van hoop en moed. Hoe te moeten leven, en vooral hoe de wanhoop te lijf te gaan, ook met de dood voor ogen. Misschien kunnen we, zoals Vincent toonde, ons aller einde overstijgen door ons te smijten met innerlijke kracht, met schoonheid van het hart en met ultieme puurheid. Hij vertrok zonder zonde. Zuiver. Het boek handelt over een harde strijd tegen kanker. Een sluipmoordenaar die misschien buiten wacht, op ons allen, op de loer om toe te slaan. Onder ons vel te kruipen. En de kille rest. Dus is er werk aan de winkel. Wij moeten in het verzet. Laten we ons verenigen, leve de weerstand. Dood aan de dood. Het is dringend. Daarom beste lezers, lieve mensen allemaal, draag uw steentje bij en open nu snel uw portemonnee. Uw bijdrage aan de strijd is vrijblijvend, als u 20 euro (desnoods meer) stort, dan is dat mooi, maar 10 euro is ook wel fijn, en indien nog minder, dan blijven we even


150 goeie vrienden. Ook zij die enkel lezen en niet geven, mogen onze bondgenoten zijn. De boodschap hier is gratis, uw eventuele centen een schoon geschenk, de lectuur is evenwel cruciaal en primordiaal, wij creëren een netwerk van bewustwording. Wie leest die kruipt meteen mee in ons spinnenweb van verweer tegen de fataliteit van een moordende ziekte. Laat ons samen weven aan die weerstand. Laat ons, bij voorkeur, de wetenschap steunen en gul voorzien van de geneeskundige wapens om deze vuile oorlog te winnen. Het is nu aan u allen.

Laat het even bezinken. Overdenk uw bijdrage, moreel, en hopelijk ook financieel. Spreek hierover, geef het boek door. Verspreid de boodschap. Strooi de hoop uit, verzamel overal de nodige moed. Verwek daadkracht, betrokkenheid. Een berg van vertrouwen en samenhorigheid. Laten we een kapitaal verzamelen. Een rijkdom creëren. De wereld wacht op vrede, vrijheid, vooruitgang, verzoening… en soms ook op de lieve centjes. Koken kost geld weet u wel. De medische wereld heeft nood aan middelen, vooral financiële, om de dood, uw dood, onze dood te bestrijden. Pijn te verzachten, levens te verlengen. Dit is uw groot moment. Wees gul en geef het beste van u zelf. Wie het zich kan permitteren, mag zijn bankrekening plunderen, geen bezwaar, de anderen geven met hun hart, graag. Onze immense dank aan iedereen!

Uw bijdrage kan gestort worden op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker: BE03 4886 6666 6684 met vermelding actiecode ‘110317168 + GIFT’ in het vakje ‘vrije mededeling’. Uw centjes gaan op die manier dus rechtstreeks naar de organisatie Kom op tegen Kanker. Voor een bijdrage van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest. Daarmee wordt de gift voor 45% fiscaal aftrekbaar. Exemplaren van het boek kunnen bijbesteld worden met een simpel mailtje naar omerleuven@yahoo.com. De verzending gebeurt snel en is gratis. Geef uw boek eventueel door aan familie, kennis-


151 sen, collega’s, vrienden, en liefst ook aan uw vijanden (!), maar niet verkopen, dat mag niet hé.

Noteer ook het evenement ‘Tour de Vincent’ op zondag 25 augustus 2019, het verzamelpunt is de Citadel te Diest. Dit wordt de 2de uitgave van de fietshappening opgedragen aan Vincent, de opbrengst gaat eveneens integraal naar Kom op tegen Kanker. Pomp nu al uw banden op, smeer uw benen in. En ondertussen: sponsor reeds ons goede doel. Open uw hart, overval uw pc-bank, reageer via uw snelle app. Geef en leef met ons mee. Nu! Let wel: deze actie loopt ten einde op 31 december 2019.


Het Boek van Vincent vertelt het aangrijpende verhaal van een sportieve en levenslustige jonge man van 36. Hij is gelukkig gehuwd en fiere papa van twee kleine meisjes. Vincent ziet zich opeens geconfronteerd met het noodlot. Hij krijgt eind 2017 de diagnose van kanker, meteen in de zwaarste graad. Haast van bij aanvang weet hij dat zijn overlevingskansen nihil zijn. Vincent besluit dan om deze doem gewoon positief om te keren. In moed! Hij smijt zich in de strijd, het wordt de wedstrijd van zijn leven. Vincent dirigeert en regisseert. Hij hanteert als wapen de hoop. Hoop doet leven. Het is meer dan een cliché. Met immense moed en onwankelbare hoop gaat Vincent sereen en zelfbewust de eindfase in. Hij verschilt hierbij in niks van de persoon die hij tijdens zijn gezonde leven was. Vincent is één en ondeelbaar, een man met karakter en steeds bedacht op het welzijn van zijn naasten. Hij neemt hen met al zijn mildheid en zijn groot altruïsme mee tot aan de eindmeet. Hij begeleidt en stuurt en troost. Hij haakt pas af als hij hen veilig weet. Hij heeft zijn morele erfenis nagelaten, in woorden en in daden. Vincent was een toonbeeld van moed, een man die de hoop nooit opgaf. Hij ging steeds voor kwaliteit, zijn leven duurde telkens weer één dag. Tot die allerlaatste dagen bleef hij wie hij was: onverstoorbaar zichzelf, een man van normen en waarden, hij zocht de schoonheid in waardigheid.

Dit trieste maar ook aandoenlijk mooie verhaal wordt gebracht door zijn vader. Hierbij wordt het ganse leven van Vincent belicht. Het was de lange aanloop naar het ultieme licht, de verlichting van het lijden. Vincent is nu bevrijd, wat een strijd!

Omer Van Cauwenbergh (1954), papa van Vincent, gewezen commissaris bij de Federale Politie en momenteel gids in museum Kazerne Dossin te Mechelen.