Page 1

BERICHTEN UIT GROEP TER ENGELEN Groep Ter Engelen Dienstencentrum Ter Engelen vzw: De Kade, Open Kans Siemkensheuvel Het Roer

TER ENGELEN www.terengelen.be

Onderwijs: Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon Secundair Onderwijs

NIEUWS

3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen

Arbeidskansen GOB Ter Engelen vzw Labor Ter Engelen vzw Ergon Maasland CVBA Trabajo Maasland VZW Opgeruimd VZW

PRIJS: 1.50 €

Paul en Jef poseren voor nieuwe brochure Deze foto willen we u niet onthouden. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan een nieuwe algemene brochure voor Dienstencentrum Ter Engelen. Jef en Paul, beide bewoners van De Halte waren graag bereid te poseren. Mogelijk zien ze dit als een opstapje naar méér?

januari 2009

Nummer 42 Afgiftekantoor Maaseik Ter Engelen Nieuws verschijnt in januari, april, juli en oktober

ALGEMEEN JAARPROGRAMMA BROERS EN ZUSSEN 29/12/2008: Kerstfeestje in Open Kans 26/3/2009: Info-avond: relaties en seksualiteit 14/6/2009: Wandeltocht 9/9/2009: Dansnamiddag 22/11/2009: Kienavond Dienstencentrum Ter Engelen 5 maart 2009: vrijwilligersfeest 6 juni 2009: 30+ Fuif 7 juni 2009: Siemkensheuvelfeesten

De weg naar Kerstmis Wij zoeken onze weg naar Kerstmis in het doolhof van de winkelstraten en langs de rekken van het grootwarenhuis. Wij zoeken de kortste weg naar een kerstfeest in de reclamebladen: ’t is toch al kerst dat de klok slaat. Wij zoeken tussen concerten, party’s of reveilons. We zoeken koortsachtig… als verdwaalde mensen. Is dat Kind dan zo moeilijk te vinden?

REORGANISATIE VAN DE KADE EN OPEN KANS Voor Sherpa, De Kade en Open Kans stond 2008 in het teken van een grondige reorganisatie. Deze reorganisatie heeft dan ook een effect op alle personeelsleden en alle gasten. Op pagina 3 leggen we u haarfijn uit waarom deze belangrijke verandering nodig is en wat er precies zal gebeuren.

INHOUD Pagina 1

RESTAURANTDAGEN

Pagina 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nieuws uit Dienstencentrum Ter Engelen Pagina 8 Nieuws uit de Wikke Pagina 9 Nieuws uit het Bu.S.O Pagina 10 Nieuws uit Arbeidskansen

GAAN UITZONDERLIJK NIET DOOR!!!

Moet er dan zo veel gebeuren om een beetje van Zijn geluk te kunnen delen? De weg naar de echte Kerstmis is een stille weg die loopt door ons eigen hart: een weg van inkeer en bekering. Misschien is het genoeg even de ogen te sluiten en zich zo klein te voelen als een herdersjongen in de nacht. Misschien is het genoeg mekaar, even maar, diep in de ogen te kijken en dat ene gebaar te stellen dat alles weer goedmaakt als op de eerste dag.

Hoofdredactie: Dirk Cremers Redactieraad: Gunilde Celis, Miranda Lenders, Francine Lamberigts, Royakkers Ann, Caroline Theys, Alice Beliën, Ilse Cuypers, Danielle Deckers, Lydia Lamberigts, Guido Jacobs, Patrick Lemmens Lay-out: Dirk Cremers VU: Dirk Cremers Ter Engelen Nieuws verschijnt op 2500 exemplaren

Misschien is het genoeg ergens bij Hem binnen te lopen en Hem in de schemering van de kerk te vragen dat Hij ons genadig mag zijn. Misschien hebben we dan de weg gevonden, de tijd en de ruimte om gewoon maar dankbare mensen te zijn.

De jaarlijkse en erg succesvolle restaurantdagen die normaal gepland waren voor 4 en 15 februari 2009 zullen niet doorgaan. Door een ingrijpende renovatie is een gedeelte van het hoofdgebouw momenteel een bouwwerf. Omwille van plaatsgebrek en veiligheidsredenen dienen we de restaurantdagen in 2009 af te blazen. Let wel, het gaat hier om een onderbreking. In 2010 zijn de restaurantdagen gewoon terug!

In 2010 zijn we er weer!!!

Dirk Cremers

NIEUWE WEBSITE VOOR DIENSTENCENTRUM TER ENGELEN surf naar www.terengelen.be! Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Websites zijn een belangrijke bron van informatie geworden en hebben naast de traditionele papieren informatiebronnen (brochures, tijdschriften) een belangrijke en volwaardige rol gekregen. Dienstencentrum Ter Engelen had sinds 2004 een eigen website. Het werd dus tijd voor een grondige opfrisbeurt! De webontwikkelaars (Rob Geurts en Dirk Cremers) besloten om de website in eigen huis te bouwen en te beheren. Zo kunnen we kort op de bal spelen en op korte termijn aanpassingen realiseren. Het nieuwe concept maakt het eveneens mogelijk om vacatures via de website kenbaar te maken. We zullen er tevens voor zorgen dat het “laatste nieuws”-luik van de site geregeld wordt geüpdated. U kan de site bezoeken op het volgende adres: www.terengelen.be Dirk Cremers


TER ENGELEN: ALGEMEEN

OOK BENIEUWD WIE DE SIEMKENSHEUVELFEESTEN ZAL AFSLUITEN IN 2009?

Gezocht: talent voor de Siemkensheuvelfeesten op 7 juni 2009.

SAFFRAANBERG: een loyale en royale peter

De Koninklijke Technische School van Saffraanberg is al geruime tijd “peter” van Dienstencentrum Ter Engelen. Elk jaar worden we uitgenodigd in Sint-Truiden ter gelegenheid van een receptie voor koningsdag. Voor het leger is dit altijd een uitgelezen moment om een aantal goede doelen én de peterschappeninstellingen uit te nodigen. Directeur Patrick Lemmens mocht twee cheque van telkens 2125€ in ontvangst nemen. Eén voor het Dienstencentrum en één voor Het Roer. Saffraanberg steunt ons overigens niet alleen financieel. Elk jaar worden onze volwassenen uitgenodigd om deel te nemen aan de SAF (een leuke verwendag). Boven kregen we bevestiging dat de strijdkrachten ons logistiek komen helpen met de grote verhuis die begin februari zal plaats vinden in De Kade en Open Kans. Dirk Cremers

De Siemkensheuvelfeesten bieden dit jaar een podium voor onbekend talent. Indien u zich geroepen voelt om uw talenten voor een groot publiek te brengen, dan kan u contact opnemen met André Peeters (089/30 15 00 of via mail: andrepeeters@terengelen.be)

SHERPA NAAR THORN MET BOOT De gebruikersraad van Begeleid en Beschermd Wonen had weer een leuke zomeruitstap gepland. Wat hadden we geluk met het prachtige weer deze dag! Iedereen had er geweldig veel zin in om naar Thorn te reizen. Het was ‘s morgens verzamelen geblazen in Maaseik. Met de belbus of met de auto werden we in Ophoven aan De Spaanjerd afgezet. Na een mooie wandeling langs de Maas, kwamen we aan de boot. Over de Maas voeren we richting Thorn. Op het dek genoten we van de zon en van de wind in de haren. In de cafetaria, beneden in de boot, genoten we van een drankje. Een uurtje later kwamen we aan in het sfeervolle Thorn. Daar aangekomen was het tijd voor een smakelijke lunch. Sommigen van ons kozen voor een gezellige picknick, anderen gingen voor een terrasje bij de Pannekoekenbakker. Na een vrije wandeling in de Thornse zon, was het al tijd om terug op de boot te stappen. De terugreis verliep weer heel gemoedelijk en we sloten af met een terrasje. Bedankt aan alle deelnemers voor de gezellige, plezante uitstap! (Op de foto zie je de Sherpaanse moppentappers).

Karen Stinkens en Annick Mantels

Vergelijkend onderzoek maaltijdbereiding Afschaffing verplichting medische schifting Door een Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008 is het medisch onderzoek voor houders van een rijbewijs, geldig voor de categorie A, B of B+E, niet langer meer vereist voor : *Het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid; *het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel; *vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, klinieken (behalve ambulancediensten), rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen. Deze wijziging is in werking getreden op 15 november 2008. Dit betekent dat werknemers voortaan tijdens de werkuren of het woon-werkverkeer collega’s en gebruikers mogen vervoeren in een wagen zonder dat ze hiervoor nog een specifiek medisch onderzoek moeten ondergaan. Goed nieuws dus voor de sector en een bron van discussie minder!

In de huidige keuken van Dienstencentrum ter Engelen dienen grote investeringen te gebeuren om te voldoen aan de milieu- en hygiënewetgeving.

Kapel en Kleuterschool naar vzw Groep Ter Engelen

Bovendien moet er rekening worden gehouden met de grote decentralisatie van de huisvesting om de middagmalen efficiënt en kwalitatief goed op tafel te krijgen. Daarom is de directie, in overleg met de keuken, bezig om een vergelijkend onderzoek te doen zodat er een goede oplossing voor dit probleem kan komen. De verschillende systemen met al zijn consequenties op vlak van prijs, kwaliteit, logistieke gevolgen, personeelsinzet zullen dus grondig tegenover elkaar afgewogen worden.

Op 23 december 2008 zal de akte verleden worden waarbij de geklasseerde kapel en de kleuterschool aan de B. Philipslaan overgedragen wordt van vzw Dienstencentrum Ter Engelen naar vzw Groep Ter Engelen. Deze overdracht past in de opdracht van Groep Ter Engelen om het patrimonium dat gelegen is in het binnengebied van de Capucienenstraat te Maaseik zo goed mogelijk te beheren. Het gaat om gebouwen die niet gesubsidieerd zijn en die niet tot de uitbating van onze voorzieningen behoren.

Een nieuwe carrière voor The Units Deze groep vindt haar ‘roots’ in Concertino dat 20 jaar lang het huisorkest vormde van Dienstencentrum Ter Engelen onder leiding van Marc Ieven en Mia Quix. In 2003 werd The Units opgericht door Sarah Vaesen. Zij paste samen met Veerle Maesen het repertoire aan met klassiekers uit de jaren ’70. Menig feestje werd opgeluisterd met eigenzinnige disco-interpretaties van onverslijtbare nummers. Sarah verliet dit jaar Dienstencentrum Ter Engelen. Liebrecht Kenis zal voortaan samen met Wim Gijbels The Units begeleiden. Liebrecht zal verantwoordelijk zijn voor de verdere uitbouw en vernieuwing van The Units.


TER ENGELEN: ALGEMEEN

REORGANISATIE

DE KADE EN OPEN KANS Dienstencentrum Ter Engelen is in beweging. Continu. Dat komt omdat onze samenleving ook in beweging is. Wat gisteren vooruitstrevend is, is morgen door de tijd achterhaald. Deze organisatie heeft zichzelf destijds een mooie opdracht gegeven. Zorg op maat bieden aan mensen met een verstandelijke handicap. Maar ook deze mensen veranderen. Hun zorgvraag van vandaag is niet dezelfde als die van 10 jaar geleden. Om daaraan tegenmoet te komen, dient ook onze organisatie te veranderen. Of te REORGANISEREN. Voor Sherpa, De Kade en Open Kans stond 2008 volledig in het teken van een grondige reorganisatie. Deze reorganisatie heeft dan ook een effect op alle personeelsleden en alle gebruikers (cliënten). Een grote omschakeling komt er natuurlijk niet helemaal ‘zomaar’.

1 De redenen - De evoluties binnen onze populatie (veroudering, bijkomende problematieken, …) en de nood aan geschikte accommodatie. - De nood aan ‘zorg op maat’ bij gasten/cliënten met verschillende en soms specifieke behoeften. - De wens om bij voorkeur de ondersteuning te krijgen zo dicht mogelijk bij het natuurlijke netwerk (familie, vrienden, …). - De ambitie om de ‘juiste vrouw en man op de juiste plaats’ te hebben: Voor de gebruikers: op de plaats waar ze de best mogelijke ondersteuning krijgen in functie van de zorgbehoefte Voor de personeelsleden: op de plaats waar de eigen expertise zo goed mogelijk kan worden ingebracht.

2 Het proces Binnen De Kade, Open Kans en Sherpa hebben we gepoogd om gezamenlijk een nieuw organisatiemodel uit te tekenen dat aan deze behoeften kon tegemoetkomen. Dit vergde veel overleg en denkwerk. Aan de hand van onderstaand schema wordt de gevolgde aanpak duidelijk:

2

1

3

INDELING IN DOELGROEPEN (CLUSTERS)

VOORBEREIDING: DENKWERK EN OVERLEG

6

INDELING IN (LEEF-)GROEPEN

5

EVALUATIE

4

UITVOERING

PERSONEELSTOEWIJZING

Tijdens dit proces pogen we om alle betrokken partijen een plaats te geven. Zowel gebruikers (gasten, familieleden) als personeelsleden werden rechtstreeks of onrechtstreeks bevraagd.

3 Het gevolg

4 Het resultaat vanaf 2009

Aangepaste accommodatie

Vanaf 2009 krijgen we hierdoor volgend aanbod binnen De Kade en Open Kans

Om tegemoet te komen aan behoeften op vlak van accommodatie werden bouwplannen op de Gerkenberg aangevat en intussen voor een flink stuk gerealiseerd. De Oase is een bijkomende leefgroep voor 10 ‘nursing-gasten’. Het gaat hier om gasten met een grote ondersteuningsbehoefte op vlak van o.a. verzorging, hygiëne, voedingsbegeleiding en mobiliteit. Ook voor de structuurgroep was een aangepaste infrastructuur gewenst. Deze groep woont nu nog in ‘De Halte’ te Maaseik. Ook voor deze groep wordt – eveneens op de Gerkenberg – een nieuwbouw gerealiseerd die ‘De Horizon’ als naam kreeg.

Tehuizen

Dagcentra

De Kade

Ter Wilge Ter Olme De Uitkijk Ter Lee Ter Eycke Den Dries De Halte

De Giek Maasmechelen Sherpa Maaseik De Graaf Maaseik Begeleid Wonen Winkel De Passage Beschermd Wonen Geïntegreerd Wonen

Open Kans

De Pas De Poort Zorgvlied De Opstap De Oase (De Horizon)

Open Kans Bree Winkel OKee

Differentiatie Verschillende zorgnoden moeten anders ondersteund worden. Een doelgroep-gerichte aanpak moet dit mogelijk maken. Gebruikers met een gelijkaardige ondersteuningsnood worden bijeengebracht. Hierdoor kan het begeleidend personeel zich (verder) specialiseren om de gepaste ondersteuning te kunnen waarmaken. Zowel voor gebruikers als personeel geldt daarbij: de juiste vrouw/man op de juiste plaats. Zo krijgen we, naast een nursing en een structuurgroep, ook groepen die zich richten naar ouderen, jongeren, meer of minder mobiele gebruikers, …

Decentralisatie De roep om de ondersteuning te kunnen bieden dicht bij het ‘natuurlijke netwerk’ (familie, vrienden & kennissen) leidde tot een decentralisatie. In het bijzonder wordt Sherpa, de dienst Begeleid en Beschermd Wonen, gedecentraliseerd. Naast het bestaande ankerpunt in Maaseik, is op korte termijn een ankerpunt onder Open Kans (in Bree) voorzien. Op middellange termijn komt er wellicht een 3de ankerpunt te Maasmechelen. Voor de cliënten én voor de begeleidsters moet zo de dienstverlening laagdrempeliger kunnen worden.

Verschuivingen/verhuis Een gevolg van dit alles is een ingrijpende verhuis- en verschuifoperatie. Die moet resulteren in een gepaste plaats voor iedereen, zowel gebruikers als personeelsleden.

Timing In de laatste week van januari 2009 zal De Oase in gebruik worden genomen. De eerste week van februari zal dan de verhuisoperatie in en tussen de andere leefgroepen gebeuren. Gelukkig kunnen we voor dit logistiek huzarenstukje alvast rekenen op de steun van het Belgisch leger. Zij komen ons helpen bij de verhuis. In het voorjaar van 2009 hopen we ook de opsplitsing tussen Sherpa Maaseik en Sherpa Bree te realiseren. Dit is onder andere afhankelijk van het verkrijgen van een bouwvergunning voor tijdelijke huisvesting van de cliëntbegeleid(st)ers van Sherpa Bree. In 2010 zal De Halte overkomen naar hun nieuwe thuis in Bree: De Horizon. Mogelijks kunnen we ook dat jaar al het nieuwe dagcentrum De Giek in Maasmechelen in gebruik nemen.

We zijn er van overtuigd dat de vele voorbereidingen en inspanningen die reeds gebeurd zijn, uiteindelijk onze gasten en cliënten ten goede zullen komen. Een nog meer aangepaste ondersteuning op maat, dicht bij het natuurlijk netwerk moet het resultaat worden.

Steven Eerdekens en Willy Wevers

Ambulante werking

Sherpa Bree Begeleid Wonen Beschermd Wonen Geïntegreerd Wonen


DIENSTENCENTRUM: OPEN KANS

O

FEESTWEEKEND OPEN KANS

P

In het kader van 25 jaar Open Kans werd er een feestweekend georganiseerd van 7 tot 9 november.

E N

K A N S

Op vrijdag was er fuif in de Barrier in Gerdingen. We werden opgehaald met de bus en zijn in het Koningshof gaan eten. We konden kiezen tussen friet met stoofvlees of vidé. Daarna richting fuif waar veel volk was: de gasten van het dagcentrum, de bewoners van de Pas, de Poort, Zorgvlied en de Opstap. Ook heel wat mensen van Maaseik waren naar onze fuif gekomen. Er was een optreden van Ambraz en DJ Kris en Joey. Aan de mooie cocktailbar waren lekkere drankjes te verkrijgen en ook was er bier, frisdrank en chips. We hebben veel gedanst en muziek geluisterd, er werden foto’s gemaakt en gebabbeld. Er was veel ambiance. Rond 11u30 gingen we met de bus naar huis. Hopelijk komt er gauw weer een fuif! Op zondag was onze grote opendeurdag: eetdag, een kijkje nemen in het dagcentrum, De Pas, Zorgvlied en winkel OKee. De eetdag vond plaats in Gerdingen, schuin tegenover de kerk. De zaal was mooi versierd. Er waren veel mensen komen eten. Wij konden kiezen tussen kleine of grote spaghetti. Er was veel personeel aan het helpen. Ze hebben heel goed gewerkt. De spaghetti was lekker. Ook in het dagcentrum was er van alles te doen. Op de binnenkoer was er een kerstmarkt. Er waren kraampjes met soep, wafels, hotdog, glühwein en warme choco. Het was mooi versierd met beelden en kerstbomen. Dit mooie kersttafereel werd opgeluisterd door muziek van De Vlegeband. Dit zorgde voor heel wat ambiance. Ook werd er gedanst op ons feestlied “’t is feest vandaag”. De mensen konden ook naar ateliers gaan kijken. Er lag werkmateriaal wat we gebruiken zoals klei en verfwerkjes. Er lagen ook foto’s van gasten die aan het werk zijn. Ook stond er info van De Taemhoeve, Sherpa, PAPOZO, de medische en de paramedische dienst. In de mooi versierde living kon men een stuk vlaai met een tas koffie krijgen. De mensen konden met het busje naar winkel OKee meerijden. De winkel was ingericht in kerstsfeer. Alle kerstspulletjes die wij gemaakt hadden konden ze daar kopen. Het was heel druk in de winkel. Ook voor de leefgroepen de Pas en Zorgvlied was er veel belangstelling en zijn veel mensen een bezoekje komen brengen. Tijdens het ganse feestweekend hebben heel wat vrijwilligers meegeholpen. Langs deze weg willen we nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Zij hielpen mee om van ons feestweekend een mooi, sfeervol en spetterend feest te maken!

DE OASE & DE Horizon: Hoe staat het? De Oase is bijna klaar. In de laatste week van januari 2009 is de verhuis voorzien. De werkmannen van Maaseik doen hun best om alles klaar te krijgen. Ook de werken aan De Horizon zijn volop bezig. Hier zal later de structuurgroep komen. Nu is deze nog in Maaseik.

DE INWONERS VAN BREE SCHENKEN 8100 € AAN OPEN KANS De stad Bree schenkt jaarlijks een bedrag aan organisaties voor mensen met een verstandelijke handicap die inwoners van Bree opvangen. Het bedrag bedraagt 25 € per inwoner van Bree. Open Kans ontving 8100 €!

AVM schenkt 3500 €

Karen, Josee B. en Marina E.

Broers en zussen schenken 2500 € De broers- en zussenwerking van Open Kans en De Kade organiseren jaarlijks een aantal activiteiten voor de gasten hun familie. Zo is er jaarlijks een infoavond, een wandeling, een dansnamiddag, een kienavond én een kerstfeest. Deze activiteiten zijn er op de eerste plaats voor de gasten. Het maken van winst is zeker geen hoofdbekommernis maar een goede vereniging zorgt ervoor dat op het einde van een activiteit alle kosten zijn betaald en dan wil er soms wel eens iets overschieten. De broers-en zussenwerking heeft op die manier toch een mooi bedrag kunnen bij elkaar sparen. Tijdens de kienavond in november werd door voorzitter Henri Leurs en cheque van 2500 € overhandigd. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de aanschaf van een digitale filmcamera en toebehoren.

AVM (Alfons Vangehuchten Montage) is een internationaal montagebedrijf dat zijn activiteiten ontplooit vanuit Bree. Avm opende onlangs nieuwe bedrijfshallen. De genodigden werden gevraagd om te storten voor een goed doel. Open Kans mocht 3500 € ontvangen.

Gevraagd: vrijwilligers voor De Oase Elders op deze pagina kan u lezen dat de nieuwe leefgroep “De Oase” bijna klaar is. Het is de bedoeling dat deze leefgroep begin februari kan starten. Het publiek van De Oase zal bestaan uit 10 ‘nursing-gasten’. Het gaat hier om gasten met een grote ondersteuningsbehoefte op vlak van o.a. verzorging, hygiëne, voedingsbegeleiding en mobiliteit. Open Kans zoekt vrijwilligers voor deze groep. Bijna alle mensen die in De Oase komen zijn rolstoelafhankelijk buitenshuis. We zijn op zoek naar vrijwillgers die bereid zijn om met onze gasten op pad te gaan en dus de rolstoelen te duwen. Daarnaast zoeken we mensen voor huishoudelijke activiteiten. De bewoners van De Oase zullen te zwak zijn om nog taakjes te doen.

4


5

DIENSTENCENTRUM: DE KADE

DE GIEK OP WEG NAAR EEN NIEUWE LOCATIE De huidige locatie van dagcentrum De Giek in Maasmechelen kan niet erg lang meer behouden blijven. De destijds gemaakte afspraken waren duidelijk. De oude, schitterende, dokterswoning zou een tijdelijke locatie zijn voor een kleinschalig dagcentrum. Ondertussen werden er toekomstplannen uitgetekend en die beginnen vaste vorm te krijgen. De Giek ging van start in 1997 in de Joseph Smeetslaan. Dit gebouw werd al vlug te krap en men vond een tijdelijke (en comfortabele) oplossing in het huidige gebouw in de Nijverheidslaan. Gezien het voorlopige karakter van deze situatie ging Dienstencentrum Ter Engelen op zoek naar een permanente oplossing. Deze werd gevonden in de Thomasboslaan waar een mooi stuk grond ter beschikking was dat voldeed aan de vereisten voor een nieuwbouw. Met de eigenaars (de Parochiale Werken van het dekenaat Maasmechelen en de Kerkfabriek Sint Monulphus en Gondulphus) werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor 50 jaar die start op 01/01/2009. Ondertussen is er al concreet gewerkt aan de plannen van een nieuwbouw. De plannen die momenteel voorliggen, gaan uit van een dagcentrum voor 30 gebruikers met in een latere fase ruimte voor een aanpalende leefgroep. Vergeleken met het huidige dagcentrum wordt de nieuwbouw groter maar ook efficiënter. De kleinschaligheid van de werking zal echter zeker behouden blijven. In januari of februari gaan we meer zekerheid krijgen over de toewijzing van de VIPA-subsidies. Dit zal de snelheid bepalen waarmee het project zal worden uitgevoerd.

V R O E M

Vakantie Reizen Organiseren op Eigen Maat REISBEURS OP 19 FEBRUARI IN CAPUCIJNENKERK Reizen is leuk. Het is een aangename afwisseling in de dagelijkse beslommeringen. Jaarlijks organiseert elke leefgroep een leefgroepvakantie in overleg met de bewoners. Dit is een traditie die bestaat zo lang de volwassenenwerking bestaat. De laatste jaren duiken er een aantal tendensen op. - Onze gebruikers kiezen voor zeer uiteenlopende vakanties die niet te organiseren zijn binnen één leefgroep omwille van praktische en financiële redenen. - Onze bewoners hebben heel uiteenlopende interesses en voorkeuren, waar we niet steeds op kunnen inspelen. Omwille van die reden hebben we zeer gedifferentieerde groepen (op vlak van leeftijd, mobiliteit, interesses, actief/passief, ...). - Voor bewoners die niet op vakantie willen hebben we vaak geen gepast antwoord. We stellen vast dat door dit gegeven er steeds gebruikers uit de boot vallen omdat hun keuze niet overeenkomt met het vaak klassieke patroon dat doorheen de jaren is opgebouwd (onder meer zee, Center Parcs, …). Vanuit het emancipatorische gedachtegoed trachten we onze bewoners meer zorg op maat te bieden. Hiermee samenhangend lijkt het ons een uitdaging om ook vakanties op maat van elke bewoner te bieden en inspraak te bevorderen. We hebben het gevoel dat we op dit ogenblik niet of te weinig op elke individuele vraag kunnen ingaan. We kiezen er als voorziening echter voor om emancipatorisch te werken, waardoor we trachten in te spelen op de mogelijkheden van elke bewoner, inspraak te bevorderen en zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. We hebben daardoor nood aan een meer aangepast aanbod op het vlak van vakanties. Een interne werkgroep binnen Ter Engelen en een projectgroep van het VSPW hebben een nieuw concept van leefgroepoverschrijdende vakanties uitgewerkt, waarbij de gebruikers zelf kunnen kiezen – uit een bepaald aanbod – waar ze op vakantie willen gaan. Dit concept heeft de flitsende naam ‘Vroem’ gekregen.

Gunilde Celis Het vakantieaanbod wordt tentoongesteld op 19 februari in Dienstencentrum Ter Engelen.

Feest, feest, feest en nog eens feest!! De afgelopen maanden waren heuse feestmaanden in Ter Lee. Leuk, héél leuk maar er moet wel opgelet worden voor de lijn! In juni en juli vierden we Josee en Gerard. Dat was een aanloop op de grote festiviteiten! Op 30 juli werd Ronny ‘Abraham’. 24 augustus gingen we met z’n allen richting Eisden om hem in de bloemetjes te zetten. Een maand later was Gertrude aan de beurt. Ook zij behoort nu tot de vijftigers. Dit werd uitgebreid gevierd in het Brouwershuis. In oktober was er dan een dubbel feest. Hilde en Elza verjaren beiden op 22 oktober. Daar kon de vlaai dus ook niet ontbreken. De oudste bewoonster van Ter Lee heeft een groot feest gegeven in Ter Engelen. 13 oktober werd Mia 75 jaar! En als jullie denken dat we het toen al moe waren…. Jan ligt misschien wel in het ziekenhuis maar ook aan hem denken we op 3 november, zijn verjaardag. Een nieuwe voordeur voor Wies was ook een reden voor een feest. Lekker eten in De Beurs en erna dansen tot in de late uurtjes… zo zal Wies haar 70ste verjaardag nooit vergeten. Na deze maanden vol feestjes met vlaai, koffie en kroketten enzovoort gaan we allemaal vasten, dat na het eindejaar de weegschaal niet te hoog scoort!

De Giek naar Meeuwen kermis Op dinsdag 14 oktober was het zover. In de voormiddag nog wat werken… na het middagmaal trokken we dan naar Meeuwen. Alle gasten en begeleiding konden mee met de grote bus van Maaseik. Rond twee uur kwamen we aan. We werden in kleine groepjes verdeeld, want anders moesten we te lang op elkaar wachten. We mochten meteen op de rups, in de botsauto’s, eendjes vangen, in het treintje zitten, op het vliegende tapijt, ballen gooien, … zoveel we maar wilden! Ook kwamen we heel veel bekenden tegen. Zowel gebruikers van Bree, Maaseik, Wijchmaal, … Het was leuk om hen nog eens terug te zien en even een babbeltje te slaan.

Om half vier was het dan tijd voor een lekker tasje koffie of wat fris. Voor we terug de bus opstapten mochten we een presentje halen in het gemeentehuis. Voor iedereen was er een sporttasje met een drijfkaarsje in. Hopelijk gaan we volgend jaar weer met zijn allen naar de kermis!


DIENSTENCENTRUM: SIEMKENSHEUVEL

S I E M K E N S H E U V E L

6

PROJECT SPEEL-O-THEEK WEERHOUDEN VOOR “EEN HART VOOR LIMBURG”

IKEA HEERLEN SCHENKT 170 KNUFFELS EN 15 PRACHTIGE SCHILDERIJEN

Het streekfonds “Een Hart voor Limburg” doet het uitstekend. Sinds het ontstaan van het fonds werden 120 projecten gesteund. In 2009 worden er nieuwe projecten gesteund die gemeen hebben dat ze kansarmoede bij kinderen willen bestrijden.

“Met plezier kan ik je mededelen dat we hebben besloten om in het kader van de Unicef- actie “een euro is een fortuin” een knuffel te sponsoren voor alle kinderen die bij jullie in het internaat en het semi-internaat verblijven.”

Ergotherapeute Karien Coolen rook haar kans en diende een project in om een speel-o-theek op te starten. Het project werd goedgekeurd en krijgt een toelage van 7500 €. De speel-o-theek zal in de loop van 2009 gerealiseerd worden. We houden u op de hoogte! Dirk Cremers

Een rolstoelfiets voor het dagverblijf! Sinds begin september zijn we de trotse eigenaars van een spiksplinternieuwe rolstoelfiets. De gasten en de begeleidsters genieten iedere dag van onze nieuwe aanwinst! Wie weet… kom je ons tegen in het Limburgs fietsparadijs. ‘Dank je wel’ aan het sinterklaasfonds, de Lady’s Circle van Genk, Interdeco en de Chiro van Elen, Gert Vankevelaer Groepschef De Schommel

Zo liet Ikea bij monde van Marjo Aarts weten dat we een grote hoeveelheid knuffels konden komen ophalen in Heerlen voor onze kinderen. Bovendien kregen we er nog prachtige kunstwerken bovenop. Kunstenares Elly De Jong vertelt hoe de vork in de steel zit: “De schilderijen zijn het resultaat van de schilder-workshops die bij IKEA Heerlen zijn gegeven. Gedurende 2007 en 2008 was er 1x per maand een schilder-workshop voor volwassenen, voorwaarde om mee te doen was het lidmaatschap van IKEA FAMILY . Tijdens zo’n workshop hingen er ca. 8 voorbeelden ,om de deelnemers die niet wisten wat te schilderen te inspireren. De voorbeelden moesten in 3 uur na te schilderen zijn, dus dat beperkte mij wel in de moeilijkheidsgraad en de techniek. Voor iedere workshop heb ik minstens één nieuw voorbeeld gemaakt, dus in de loop der tijd zijn er heel wat schilderijen ontstaan. De achtergrond

Kunstenares Elly De Jong, Dirk Cremers en Marjo Aarts (Ikea) overleggen hoe ze 170 knuffels en 16 schilderijen in een Citroën C3 kunnen laden.

is steeds “gesponst” acryl-verf op papier, de figuren of landschappen zijn vervolgens in acrylverf met penseel opgebracht. Ik heb ze met veel plezier gemaakt en ben blij dat ze een “goed tehuis”gevonden hebben.”

IKEA-KNUFFELS EN BALLEN WORDEN DOOR SINT EN PIET VERDEELD IN DE SCHOMMEL De Ikeaknuffels en ballen vonden onmiddellijk nieuwe, dankbare eigenaars! Sint en Piet namen de taak op zich om het materiaal te verdelen onder de kinderen van het internaat en het semi-internaat.

Gevraagd: vrijwilliger voor de boerderij van Siemkensheuvel Siemkensheuvel is de trotse eigenaar van een kinderboerderij met behoorlijk wat dieren. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die op woensdagnamiddag helpt om samen met onze kinderen de dieren te verzorgen. Inlichtingen bij André Peeters: 089/ 30 15 00 of mailen naar andrepeeters@terengelen.be.

Sinterklaas op het semi Woensdag 3 december. Vol verwachting klopten de hartjes van onze jongens en meisjes, immers de goede Sint kwam die dag op het semi. De namiddag werd opgevat als een soort Fata Morgana spel. De jongens en meisjes konden in hun eigen leefgroep een ster verdienen. De uitdaging voor semi 1 was speculoos bakken voor zoveel mogelijk kinderen. Semi 4 moest zo mooi mogelijk voor de Sint knutselen. En semi 8 moest proberen een pietendiploma te behalen. De eerste uitdaging voor semi 3 en semi 5 was: voor iedereen lekkere fruitsla maken. De 2de uitdaging een grote tekening knutselen of schilderen. En de 3de: een sportproef Iedereen kon zijn 4de ster behalen door op een ongewone wijze in de zaal binnen te gaan (door een hoepel kruipen). En om de 5de ster te behalen moesten we welkomstliedjes zingen voor de Sint. De pieten kwamen in de loop van de namiddag een kijkje nemen of iedereen goed zijn best deed. Om 14u30 kwamen we samen met alle groepen om te proeven van de lekkere fruitsla, de heerlijke speculoos en het frisse fruitsap of appelsap. Ondertussen arriveerde de Sint met zijn pieten. Één voor één mochten ze bij de Sint komen om een snoepzak te gaan afhalen. En dan kwam het grote moment : iedereen ging benieuwd kijken in de leefgroep wat de lieve Sint had gebracht. Het was een hele, gezellige namiddag!

Gezocht:

talent voor Siemkensheuvelfeesten op 7 juni 2009 De Siemkensheuvelfeesten bieden dit jaar een podium voor onbekend talent. Indien u zich geroepen voelt om uw talenten voor een groot publiek te brengen, dan kan u contact opnemen met André Peeters (089/30 15 00 of via mail: andrepeeters@terengelen.be)

Halloween Semi 3 en 5 Dit schooljaar vierden we ons halloweenfeest rond een draaisysteem. De kinderen van semi 3 en 5 werden verdeeld in 4 gemengde groepen. De activiteiten hielden in: - pompoenensoep koken - een verhaal voorlezen in de kelder, die op voorhand versierd was en er werd een griezelzak gebruikt. - schminken en knutselen. - een buitenactiviteit. Om het half uur gingen de kinderen naar een volgende groep, zodat ze overal een beurt kregen en van alle activiteiten konden genieten. Marleen maakte de lekkere pompoenensoep met de kinderen. Miranda las in de kelder een griezelverhaal voor. In de zak mochten ze geblinddoekt voelen en raden wat dit was. De kelder was mooi versierd en de lichtjes deden hier nog iets speciaal aan, het bracht een echte halloweensfeer met zich mee. Eva en schminken, je kunt er niemand beter voor vinden, ze had het dan ook ontzettend druk. Terwijl de kinderen moesten wachten werden er spinnetjes geknutseld. Suzanne ontfermde zich over de activiteit die buiten verliep. Er werden 10 domino stukken verstopt, die iedere groep om de beurt moest zoeken en juist aan mekaar moest plaatsen. De ene groep vond de stukken al wat vlugger dan de andere. Irene volgde mee als begeleiding. Tot slot hadden we een gezellig vieruurtje op de gang, met onze lekkere soep erbij, Marleen is een echte kok! Iedereen ging dan ook tevreden naar huis!


7

DIENSTENCENTRUM:HET ROER

IK STUUR EEN BRIEF EEN RODE H AAN BALLON

HIJ KOMT, HIJ KOMT, DIE LIEVE GOEDE SINT klonk het in Ons Kind

7 november herdachten we E Op onze overleden bewoners van

Op zaterdag 29 november 2008 kwam de sint en zijn pieten naar Ons Kind en werd door 26 lieve kinderen en hun ouders ontvangen!

Het Roer.

T De viering stond in het teken van “ ik

R O E R

stuur je een rode ballon…” De bewoners kregen de week ervoor een rood kaartje waar ze in het dagcentrum de tijd voor kregen om iets te tekenen of te schrijven aan de overledene. De viering werd opgeluisterd door het “popkoor Horlecante “ van Hoeselt, De liederen waren heel mooi en indrukwekkend gezongen, de bewoners genoten ervan en gaven het nodige spontane applaus. Pater Pol ging de viering voor en hij zorde voor de nodige steuntjes in de rug. Iedereen droeg zijn steentje bij tijdens de viering: lezen, zingen, meebidden of stil meeluisteren… Na de viering hadden we rode balonnen met daar de kaartjes aan, we lieten ze allemaal tegelijk de lucht in. Een mooi beeld, van allemaal gezichten naar de hemel gericht. Ik geef jullie de tekst mee van tijdens de viering: Ik stuur je een brief aan een rode ballon Je bent nu zo ver en ik kijk naar de sterren en wou dat ik je bereiken kon Misschien ben je nu wel heel dicht bij de zon Zal de wind voor je waaien ? Mag je zwieren en zwaaien en drijven en zweven net als mijn ballon ? Zonder geluid komt hij nu naar je toe al zit ik van binnen je naam uit te schreeuwen Ik wil met je praten al weet ik niet hoe. Mocht je hem vinden laat het dan even, heel even maar sneeuwen ? Het mooie van heel het verhaal is dat het 2 weken erna sneeuwde, de sneeuw dwarrelde uit de “hemel”. Één bewoner zei me:”Ik denk dat de rode balonnen zijn aangekomen”. “ik denk het ook…”

Herdenkingsviering overleden gebruikers We hebben jouw naam in het zand geschreven, maar de golven hebben die uitgeveegd. We hebben jouw naam in een boom gekerfd, maar de schors is eraf gevallen. We hebben jouw naam in het marmer gegrift, maar de steen is gebroken. We hebben jouw naam in ons hart geborgen en de tijd zal die bewaren.

Samen met gebruikers, personeel en familie herdachten we onze gebruikers welke overleden waren tijdens de voorbije jaren. Op deze manier wilden we Josephine Machiels, Maarten Mercken en Mathilde Luyten opnieuw een plaats in ons hart geven. Deze viering vond plaats op vrijdag 7 november in de parochiekerk van het “Heilig Kruis” te Runkst. Na de viering was er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten in het dagcentrum met een tasje koffie.

Petanquefeest 2008 De mama’s en papa’s konden rustig iets eten en drinken terwijl de kinderen op de foto gingen bij de sint. Ook hadden de kinderen hun best gedaan om de ruimte een beetje te versieren. Ze hadden mooie tekeningen en knutselwerkjes voor hem bij, sommige zelfs een wortel voor het paard van Sinterklaas.. Van de pieten, waren enkelen wel wat bang. Niet alleen de sint was jarig, er was zaterdag ook nog een kindje jarig. Uit volle borst zong dan iedereen een gelukkige verjaardag voor hen beiden. Als afscheid kreeg men een leuk cadeautje en een lekkere zak snoep. Hierna vertrok de sint weer naar Spanje. Gelukkig kreeg niemand de roe, de kinderen en hun ouders waren dit jaar zeer flink geweest. Hopelijk komen de sint en zijn pieten volgend jaar weer op bezoek.

Met het vallen van de bladeren en de killere dagen (… hoewel we dit jaar nog best kunnen genieten van de mooie herfstdagen) is er ook een einde gekomen aan het petanqueseizoen. De wedstrijden verliepen in een periode van mei tot begin oktober. Voor de petanquers een activiteit waar ze telkens weer

de spetterende fuif. Van Vlaamse Schlagers, rock tot slow,… de sfeer zat er dik in!

naar uitkeken. De speeldagen waren een succes! Veel amusement, de nodige concentratie en niet te vergeten, de sportiviteit tussen de gebruikers onderling. Voor de deelnemers en de begeleiding ook een fijne gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Op 23 oktober was het eindelijk zover… het jaarlijkse petanquefeest. Onze petanquers hebben er weken naar uitgekeken. Dit jaar was het de eer aan De Tandem om het gebeuren te organiseren. Het feest vond plaats in OC Lutselus in Diepenbeek. ’s Morgens werden we vriendelijk onthaald met een drankje en een gezellige babbel. Hierna het officiële gedeelte waarop iedereen in spanning op zat te wachten… de prijsuitreiking! Alle deelnemers waren dolgelukkig met hun medaille. En de winnaars, die staken natuurlijk fier hun beker in de lucht. Ons lunchpakket werd aangevuld met een lekker vers soepje van het huis. En de rest van de namiddag kon iedereen zich uitleven tijdens

Het petanquefeest is weer een succes geweest. Onze petanquers houden zich alvast klaar voor het nieuwe seizoen!

Kristien Minsen

Het Roer verhuist Het dagcentrum werd vrijdagavond 31 november helemaal ondersteboven gekeerd. Er vond een ware verhuis plaats. Dozen en materiaal werden heen en weer gesleurd die avond. Reden? De lokalen in de nieuwbouw werden in gebruik genomen en ook in het oudere gedeelte werden lokalen gewisseld. Op die manier kreeg bijna elke groep een nieuw lokaal. De leefgroepwerking kregen mooie lokalen in de nieuwbouw, die voorzien zijn van een kleine keuken en grote badkamer. Voor de begeleiding is er een bureauhoek in elk lokaal. De verhuis begon al vroeg zodat enkele gebruikers mee konden helpen met het verplaatsen en dragen van dozen, tafels en stoelen, … Na hard zwoegen, werden de lokalen weer gezellig ingericht en klaargemaakt voor een nieuwe start op maandag. De lokalen zijn al volop in gebruik en iedereen is zeer tevreden over het resultaat. Ilse Cuypers


O

u B a O

D

E

R

W

I

J

S

8

Visie: Informatie aan gescheiden ouders Buitengewoon Onderwijs de Wikke

Heksenhuis

In onze school vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor de gezinssituatie van onze kinderen daarom geven we bijzondere aandacht aan het thema scheiding. Iedereen kan in zijn leven geconfronteerd worden met een scheiding, dit betekent voor de meeste gezinsleden een ingrijpende verandering in hun leven.

Het huis van hekselientje mocht twee weken in onze klas blijven. Het was een zwart huis met binnenin spinnenwebben, muizen, ratten en vleermuizen … Aan het plafond hing een spook!

Ouders bezitten volgens de wet ouderlijk gezag over hun minderjarige kind(eren). Volgens diezelfde wet is de school verplicht de ouders op de hoogte te houden van de algemene gang van zaken op school en van het functioneren en de vorderingen van het kind. In de meeste gevallen wonen vader, moeder en kind(eren) in hetzelfde huis bij elkaar en komt de informatie over school en kind d.m.v. brieven, rapporten, ouderavonden, gesprekken e.d. bij de belanghebbenden terecht. Wanneer sprake is van gescheiden ouders is het niet vanzelfsprekend dat de informatie bij alle betrokkenen terecht komt. Het belang van het kind staat centraal. Het belang van het kind is het best gediend wanneer de school zich volledig neutraal opstelt en buiten een eventuele strijd tussen de ouders blijft en uitvoering geeft aan de wet en regelgeving t.a.v. gescheiden ouders.

DE WIKKE

B

N

Wie heeft recht op informatie? De ouders hebben allen recht op informatie over de school en over het kind. Wanneer de rechter bij een echtscheiding het ouderlijk gezag bijvoorbeeld aan de moeder heeft gegeven, dan blijft de vader zijn recht op informatie toch behouden, ook al maakt de moeder daar bezwaar tegen. De vader kan dus altijd bij de school om informatie over zijn kind vragen. De school mag dit niet weigeren zelfs als er nooit meer contact is met zijn kind.

Definitie van ouder(moeder of vader) De moeder van het kind is de vrouw uit wie het kind geboren is of de vrouw die het kind geadopteerd heeft. De vader van het kind is de man die het kind erkend heeft of geadopteerd, de echtgenoot van de moeder, als de moeder met hem getrouwd is op het moment dat het kind geboren is, de man die door de rechter is aangewezen als vader. Dit wil zeggen dat de wettelijke ouder niet altijd dezelfde persoon hoeft te zijn als de biologische ouder. Indien beide ouders overleden zijn of niet in staat zijn om het ouderlijk gezag te hebben over het kind. Een voogd is altijd een nietouder. Hij/zij is door de rechter aangewezen en heeft dezelfde rechten en plichten als een ouder met ouderlijk gezag.

Wie ontvangt de informatie? De informatie wordt meegegeven aan de ouder of voogd bij wie het kind in huis woont. Het is de bedoeling dat de ouder die de informatie ontvangt de andere ouder op de hoogte brengt van de informatie. Wanneer de ouder bij wie het kind woont dit niet doet, dan kan de andere ouder aan de school vragen om rechtstreeks geïnformeerd te worden. Bij oudercontacten wordt de uitnodiging meegegeven aan de ouder bij wie het kind woont. Bedoeling is dat gescheiden ouders op hetzelfde moment naar het oudercontact komen. Indien een van de ouders hier problemen mee heeft, kan er een aparte afspraak gemaakt worden. Er wordt een lijst bijgehouden op het secretariaat van gescheiden ouders en de maatschappelijke assistente draagt mee zorg voor een goede gang van zaken bij de organisatie van de oudercontacten.

Uitzonderingen op de informatieplicht In twee gevallen is de school niet verplicht om informatie te geven aan de ouder die niet het gezag heeft: 1. Wanneer dit in strijd is met de belangen van het kind. Ouders kunnen dan bezwaar aantekenen en naar de rechter stappen. 2. De rechter heeft bepaald dat de betreffende ouder geen recht heeft op informatie. De school heeft recht op inzage in het gerechtelijke vonnis.

Griezelig….

Een heksenverhaal beluisteren is veel spannender als het in het heksenhuis wordt verteld. Een heksenlied klinkt pas mooi als het gezongen wordt tussen de spinnen en de muizen… Niet alleen hebben we over heksen geleerd in het huis… We hebben zelfs vliegles op een bezem gehad. De begrippen links, rechts, naar boven en naar onder kan je op die manier goed inoefenen. Natuurlijk moeten heksen ook meegaan met hun tijd… De computerheks liet ons binnen in haar lokaal maar eerst moesten we de weg door het doolhof vinden… Daarna leerden we surfen op verschillende heksen-sites!! En dan hebben we het nog niet gehad over de heksenkleren in de poppenhoek, de heksencontracten met taal– en rekenopdrachten… Deze twee weken waren veel te snel om!!! Deze kinderen woonden twee weken in het heksenhuis : Nikita, Febe, Selina, Jordy,Bart, Deniz, Michael en Ferdi.

FEESTVARKEN JOERY! Op 17 november hadden wij een feestvarkentje in de klas, Joery werd 8 jaar!!! We hebben de klas versierd, gezongen en gedanst en Joery genoot met volle teugen. Hij was super enthousiast over zijn kroon met de “Tweenies” op, hij heeft er de ganse dag mee rond gelopen. Het was een fijn feest! Juf Hilde, Joery, Esra, Cheyenne, Ruben, Yannick, Dyon en Eveline

Lidia Lamberigts, directie

Milieu op school; ook in BuBaO de Wikke een feit! Tijdens de voorbije schooljaren leverden leerlingen en leerkrachten heel wat inspanningen om de afvalberg te verkleinen binnen de school. Denk hierbij aan het stimuleren tot het gebruik van boterhamdozen, hersluitbare bekers en/of flesjes ipv blikjes. Ook ouders werden op de hoogte gehouden van deze initiatieven om zo ons thema ‘afvalpreventie’ warm te houden. Omdat de provincie MOS( milieu op school ) promoot, besloten we afgelopen schooljaar om ons dossier rond ‘afvalpreventie’ te verfijnen en binnen te sturen. We hoopten zo ons eerste logo binnen te halen van ‘afvalarme school’. Op school organiseerden we een namiddag die volledig in het teken stond van ‘afvalpreventie’ met tal van spelletjes, knutselac-

tiviteiten en zang. Ook brachten heel wat klassen een bezoek aan het containerpark of kwam een team van ‘specialisten’ de leerlingen kennis bijbrengen rond sorteren en recycleren. Al deze inspanningen werden op 23 oktober 2008 beloond : we mochten ons eerste logo feestelijk in ontvangst nemen en kregen nog enkele mooie geschenkjes als toetje! Het nestkastje kreeg alvast een mooie plaats op onze speelplaats en de vlag werd netjes opgehangen onder het afdak; het logo kreeg een plaatsje aan de muur! Langs deze weg willen we alle leerlingen,

Vinden jullie ook niet?

leerkrachten en natuurlijk de ouders bedanken voor de volgehouden inspanningen om van onze school een ‘afvalarme, propere’ school te maken. Intussen zijn we volop bezig om ons tweede logo te behalen rond ‘veilig naar school’.


9

O

N

D

E

R

B

Esthetica-beurs 2008

u

Op maandag, 29 september zijn we met een paar klassen van de afdeling kappersmedewerker naar de Esthetica-beurs in Brussel geweest.

S

Rond 9 uur zijn we vertrokken met de bus. Het was ongeveer anderhalf uur rijden voordat we er waren.

O

Toen we waren aangekomen in Brussel, liepen we naar het grote gebouw. Binnen kregen we allemaal een ticket en een make-uptasje. Er waren twee grote ruimtes waar van alles te zien en te koop was. Ik heb met een paar meisjes van mijn klas rondgelopen en we hebben veel gezien en gekocht. Ik had een riem en een sjaaltje gekocht waar ik nu veel plezier van heb. Het enige nadeel was dat het erg warm was binnen. Je kon er van alles laten doen zoals: gelnagels en neptattoo’s laten zetten, maskertjes laten aanbrengen, je tanden laten bleken, je haren laten stijlen,... . Kortom: je kon je er lekker laten verzorgen! Ook verkochten ze spulletjes om er verzorgd uit te zien. Alles wat ik gezien had die dag was erg interessant maar vooral leuk! Verder hebben we nog erg veel foto’s gemaakt en veel lol gehad. Rond half 6 waren we weer terug op school en konden we naar huis toe. Het was een geslaagde dag met veel gezelligheid!! Monique Van der Voort, 4K

SOCIO-CULTURELE DAGEN

W

I

J

S

Bosklassen Hallo, ik ben Kim en ik ben van 20 tot 25 oktober naar Home Fabiola in Maasmechelen geweest. Met iedereen van het tweede jaar zijn we er vijf dagen op bosklassen gegaan. In het begin van de eerste dag riepen de leerkrachten de namen van de leerlingen af voor de kamerverdeling. Ik lag gelukkig bij Emel en Lovely. We hebben veel gedaan zoals zwemmen, een bosspel, koekjes bakken in het bakhuis…. De juffen waren heel plezant en veel liever als op school!

Hallo, ik ben Brenda en ik ga nog een beetje over de andere activiteiten vertellen. Op dinsdagochtend zijn we naar het natuurhulpcentrum geweest waar we veel uitleg over de dieren kregen en achteraf iets in het winkeltje mochten kopen. ’s Avonds hebben we een krantenspel gedaan wat heel leuk was. Donderdag hebben we een Halloweenavond gehad met heel veel spannende opdrachten. We hadden ons ook verkleed voor die avond. De laatste dag hebben we om 10.00u nog een fotozoektocht gedaan en om 12.30 uur zijn we de laatste keer middag gaan eten. Om de week af te sluiten hebben we nog een zoutpotje gemaakt en om 15.00u kwamen de ouders ons halen om terug naar huis te gaan. Kim Van de Reyd Brenda Vermeulen Klas 2L

Rijbewijs Op School November… Die ene week schoolvakantie was nog maar net achter de rug en een nieuwe uitdaging bood zich al meteen aan: de Belgische leerlingen van het vijfde jaar en ABO kregen samen met enkele leerlingen uit groep 3B en groep 3C hun eerste les over het rijbewijs. Het werd meteen een kennismaking met woorden die belangrijk zijn in het verkeersreglement.

Op 13 november zijn wij met alle vijfdejaars naar een klooster gegaan om daar 1 nachtje te blijven slapen. Toen we in Hasselt aankwamen zijn we eerst naar De Lijn geweest. Dan gingen we te voet naar het “Oud-Kerkhof’. Dit was wel heel oud, wel meer dan 200 jaar. We deden er een zoekspel, dat was wel raar. We zijn daarna in Café Anoniem heerlijke tomatensoep gaan eten. Dit is een café voor mensen die het thuis niet breed hebben: we kochten allemaal een stylo om te steunen. Dan zijn we een rondje Hasselt gaan maken, eerst met de leerkrachten naar het Paterke en dan mochten we een uurtje shoppen. Om half vijf kwamen we in het klooster aan, ieder kreeg zijn kamer en dan zijn we mee gaan bidden met de zusters. Dat duurde niet lang. Dan was het tijd om te gaan eten. Na het avondeten hebben we met zuster Patricia gepraat over haar leven als non.

DATA

‘s Avonds hebben we gezellig gekletst en spelletjes gespeeld en een brief voor Sinterklaas geschreven. Na de meditatie gingen we om half twaalf slapen (= giechelen en snoepen op de kamers). De juffrouwen en meester Jan waren heel lief want de sint was geweest : de mandarijnen lagen door de hele gang. De tweede dag zijn we naar de mis geweest en hebben we een zoektocht gedaan in de tuin van de zusters. Een meneer heeft ook een groepsfoto gemaakt voor op de website. Na het middageten hebben we nog even gechilled en toen zijn we terug naar Maaseik gegaan. Het was heel leuk. Vanwege de leerlingen van 5 Logistiek, ook in naam van 5 Winkelhulp en 5 Kappersmedewerker.

Vrijdag 30 januari 2009: Kienavond ouderraad Zaterdag 28 maart 2009: Spaghettiavond Zaterdag 16 mei 2009: Opendeurdag-school in werking

Gedurende 4 maandagen gaf een rijschoolinstructeur de leerlingen deskundige uitleg over de theorie voor het behalen van hun rijbewijs B. Deze lessen vonden plaats in de school zelf en kostten de leerlingen helemaal niets! De 21 leerlingen die het project ‘Rijbewijs Op School’ momenteel volgen kregen tijdens die lessen heel wat theorie te verwerken zoals de verschillende verkeersborden, de voorrangsregels, de regels bij het inhalen, stilstaan en parkeren en vele andere belangrijke reglementen! Wie zijn rijbewijs al behaalde, weet dat dit een hele brok leerstof is! Naast de acht uur les van de rijschoolinstructeur worden de leerlingen ook in de lessen GASV klaargestoomd voor het theoretisch examen. Gedurende november en december worden de belangrijkste regels herhaald en uitgelegd, oefeningen gemaakt op papier en op de computer en kunnen de leerlingen thuis alles instuderen met hun gratis handboek en een oefenwebsite. Complexe stratenplannen verschenen ondertussen al op het bord in de klas met allerlei mogelijke verkeerssituaties en weg-

markeringen! Om ook de leerkrachten wat ‘onder te dompelen’ in de sfeer van het rijexamen konden zij in de studio een demo-examen afleggen. Velen moesten toegeven dat dit proefexamen, zelfs met jaren rijervaring, niet zo eenvoudig verliep! Op maandag 15 december is het dan zover: het examencentrum komt met haar materiaal naar school zodat de leerlingen in een vertrouwde omgeving het examen kunnen afleggen. Ze krijgen daarna meteen te horen of ze geslaagd zijn en een voorlopig rijbewijs ontvangen. We duimen alvast…!!


A

A

Ergon

R

“Klein in de metaalsector, maar groot op sociaal vlak”

B E I D S K A N S E N

R

B

E

I

D

S

K

A

N

S

“Een opvallend kenmerk van Ergon is dat wij hoofdzakelijk werken met arbeidsgehandicapten,” vult afgevaardigd bestuurder van Arbeidskansen Eric Ramaekers aan. “Arbeidsgehandicapten zijn geen gehandicapten, maar mensen die minder kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt. Zij hebben bijvoorbeeld enkel een BLO-opleiding of een bepaalde beperking die geobjectiveerd kan worden, zoals autisme, analfabetisme en dergelijke. Via Arbeidskansen zetten wij hen aan het werk in een van onze projecten. Ergon krijgt hiervoor geen subsidies van de overheid. Alles wat onze mensen betaald krijgen, verdienen ze zelf. Zij leveren zeker geen minderwaardig werk ten opzichte van andere bedrijven.”

“Onze troef is dat wij snel kunnen inspelen op de eisen van de klant. Als er een bestelling binnenkomt, dan kunnen we die op korte termijn al leveren.”

10

N

Opening De Oase Lanaken in Buurthuis Briegden

Ergon Maasland is een toeleveringsbedrijf in de metaalsector, voor zowel staal, RVS en aluminium. Het bedrijf maakt deel uit van vzw Arbeidskansen van de groep Ter Engelen in Maaseik, en stelt hoofdzakelijk arbeidsgehandicapten aan het werk. “In onderaanneming werken wij vooral voor andere bedrijven in de metaalsector,” vertelt bedrijfsverantwoordelijke Leon Vandewal. “Deze werken kunnen onder andere bestaan uit het produceren van stalen hekwerken, hondenrennen of onderdelen voor vrachtwagens, maar ook bijvoorbeeld RVS tuinmeubelen of inox zaagwerk. Voor alle opdrachten die binnenkomen, maken wij een offerte.”

E

Eric Ramaekers en Leon Vandewal.

Structuur Om de werknemers extra te ondersteunen, zorgt Ergon voor een goede structuur, legt Leon Vandewal uit. “Wij stellen hier een 25-tal mensen te werk. Voor hen is het vaak moeilijk om plannen te lezen en zo aan de slag te gaan. Daarom zorgen wij voor een goede structuur. Voor elke productie hebben we aangepaste mallen die onze medewerkers kunnen gebruiken. Zo kunnen ze zich niet vergissen en hoeven ze geen moeilijke berekeningen te maken.” De klanten van Ergon komen voornamelijk uit de regio. “Onze troef is dat wij snel kunnen inspelen op de eisen van de klant,” aldus Leon Vandewal. “Als er een bestelling binnenkomt voor een leuning, dan kunnen we die op korte termijn al leveren. Daar wacht een klant toch elke keer op. In de metaalsector zijn we dan misschien niet groot, maar in de sociale sector zijn we zeker en vast uniek. Wij leveren echt maatwerk af.”

Druk op de ketel Ook op gebied van veiligheid heeft Ergon een unieke aanpak. “Wij gaan telkens uit van de kwetsbaarheid van de persoon,” vertelt Leon Vandewal. “Natuurlijk volgen we ook de veiligheidsreglementen zoals elk bedrijf, maar wij doen er nog een schepje bovenop. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor aangepaste verlichting. Voor autisten stellen we een lijst op met de verschillende taken die hij of zij moet doen. Als er iemand zijn veiligheidsbril niet draagt, gaan wij hem niet aanmanen, maar leggen we uit wat de risico’s ervan zijn. Deze manier van werken heeft succes, want arbeidsongevallen hebben we hier zelden. Daarbij is er hier minder druk op de ketel. Het is niet zoals bij grote bedrijven, dat ze aan de band staan en zo snel mogelijk moeten werken. Ze krijgen de tijd om hun opdracht af te werken. Zo maken ze minder fouten en gebeuren er minder ongevallen.”

Een tijdje geleden startten de gesprekken met OCMW Lanaken en ARBEIDSKANSEN VZW om samen een buurthuis op te richten in Lanaken. Daar OCMW Lanaken ook de sociale tewerkstelling in Lanaken wilt bevorderen, werden de partners PWA Lanaken en de Lokale Werkwinkel Lanaken betrokken met de onderhandelingen. Deze 4 partners sloegen de handen in elkaar voor de oprichting van een buurthuis, waarbij men streeft naar ontmoeting, ontspanning en toegankelijke vorming. Er zullen dagactiviteiten worden aangeboden in de voor- en namiddag. Tijdens de middag kan men gezellig samen tafelen. De deelnemers kunnen vrij kiezen aan welke activiteit men wenst deel te nemen. Om organisatorische redenen is het noodzakelijk dat men zich minstens 1 werkdag voorafgaand inschrijft voor een maaltijd. Men kan hiervoor terecht op diverse onthaalpunten verdeeld in heel Lanaken. Tegen betaling van €5,00 krijgt men op het onthaalpunt een maaltijdbon, die men voor een volledig middagmaal kan inruilen bij De Oase Lanaken. Het dagmenu is samengesteld uit een dagverse soep, hoofdgerecht en dessert. Opdat iedereen de mogelijkheid heeft om te genieten van het aanbod, kan men gebruik maken van een vervoerservice. Kortom in De Oase Lanaken komt iedereen aan zijn trekken. Leuke activiteiten iedere voor- en namiddag Gezellig samen tafelen tijdens de middag

Leuerbroek 1070, 3640 Kinrooi,Tel.: 089-70 36 01 Fax: 089-70 36 00, www.arbeidskansen.be, ergonmaasland@arbeidskansen.be

Contactgegevens : De Oase Lanaken: (089) 50 36 73 OCMW Lanaken: (089) 73 00 60

Van Loffelt Sonja Beckers Antoine

Andere diensten van De Oase Verhuisservice Ben je genoodzaakt te verhuizen, maar beschik je niet over vervoer? Personen met een beperkt budget kunnen onze dienst contacteren voor een sociale verhuisservice. Wij zorgen niet alleen voor het vervoer, maar helpen je ook met: - in- en uitpakken van huisraad - demonteren en monteren van meubilair - poetsen van lege ruimten - afvoeren van overbodig materiaal -… Klusjesdienst Heb je kleine klusjes, maar ben je niet meer zo goed te been of beschik je niet over het nodige werkmateriaal? Onze klusploeg komt je een handje helpen en de klusjes zijn zo opgeknapt! Interesse: contacteer ons op het nummer 089/50 36 73

Ter Engelen Nieuws  
Ter Engelen Nieuws  

Nieuws uit Groep Ter Engelen. Een Belgische organisatie voor personen met een verstandelijke handicap.

Advertisement