Page 1

De motor moet gevoed worden door een electrische spanning van 230V volgens het bijgevoegde bekabelingsschema.

MOTBPMRT1040/1340

ELE2000/2001/2005/2007/2021

Veiligheidsvoorschriften

Motorol wordt gebruikt voor het automatiseren van rolluiken, etc...

Controleer bij het uitpakken, of de Motorol niet beschadigd is, bv. transportschade. Indien er beschadiging is, neem onmiddellijk contact op met de leverancier. Installeer het toestel niet. Het foutief installeren van het toestel kan verwondingen veroorzaken. Gelieve strikt de handleiding te volgen. Gelieve deze ook te bewaren. Hou de Motorol zenders uit de buurt van kinderen. STOP

1

2

3

4

5

6

Controleer regelmatig de Motorol, de kabels en de sturingen. Gelieve niet meer te gebruiken indien herstelling of onderhoud nodig blijkt.

7

STO

P

Motorol is niet geschikt voor personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap (incl. kinderen) of personen met onvoldoende kennis hetzij onder begeleiding van een technisch bevoegd persoon die instaat voor de veiligheid van de Motorol.

Blauw Bruin

Buismotor

Aansluitdoos

Motorol wordt gevoed met een spanning van 230 V, 50 Hz. De aansluiting dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een erkend electricien volgens de electrische schema’s en de van kracht zijnde reglementeringen. De muurzender dient zichtbaar bevestigd te worden, weg van beweegbare elementen en op een afstand van 1,5 m van de grond.

MOTBPMRT07/13/23/47

De Motorol moet voorzien zijn van een veilige ontkoppeling.

230V 50Hz

Opmerkingen

HANDLEIDING VOOR MOTOROL ZENDERS

De installatie in de as en de afstelling van de eindpunten moeten uitgevoerd worden volgens de handleiding van de Motorol.

Motorol motors moeten werken met alle Motorol zenders. Maximum 8 zenders (kanalen in geval van meerkanaalszenders) kunnen ingelezen worden in 1 Motorol. Het radio-controle bereik is begrensd door reglementeringen betreffende de maximale zendercapaciteit en de installatievoorwaarden. Het maximum zendbereik is 25 m door 2 muren.

Geel-Groen Blauw Bruin

Buismotor

Aansluitdoos

Conformiteitsverklaring. Wij verklaren hierbij onder volledige verantwoordelijkheid dat de Motorol beantwoordt aan de volgende europeese richtlijnen : 1. Richtlijn voor lage spanning 73/23/EWG Lv ; 2. Richtlijn voor electromagnetische compatibiliteit 89/336/EWG


De motor moet gevoed worden door een electrische spanning van 230V volgens het bijgevoegde bekabelingsschema.

MOTBPMRT1040/1340

ELE2000/2001/2005/2007/2021

Veiligheidsvoorschriften

Motorol wordt gebruikt voor het automatiseren van rolluiken, etc...

Controleer bij het uitpakken, of de Motorol niet beschadigd is, bv. transportschade. Indien er beschadiging is, neem onmiddellijk contact op met de leverancier. Installeer het toestel niet. Het foutief installeren van het toestel kan verwondingen veroorzaken. Gelieve strikt de handleiding te volgen. Gelieve deze ook te bewaren. Hou de Motorol zenders uit de buurt van kinderen. STOP

1

2

3

4

5

6

Controleer regelmatig de Motorol, de kabels en de sturingen. Gelieve niet meer te gebruiken indien herstelling of onderhoud nodig blijkt.

7

STO

P

Motorol is niet geschikt voor personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap (incl. kinderen) of personen met onvoldoende kennis hetzij onder begeleiding van een technisch bevoegd persoon die instaat voor de veiligheid van de Motorol.

Blauw Bruin

Buismotor

Aansluitdoos

Motorol wordt gevoed met een spanning van 230 V, 50 Hz. De aansluiting dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een erkend electricien volgens de electrische schema’s en de van kracht zijnde reglementeringen. De muurzender dient zichtbaar bevestigd te worden, weg van beweegbare elementen en op een afstand van 1,5 m van de grond.

MOTBPMRT07/13/23/47

De Motorol moet voorzien zijn van een veilige ontkoppeling.

230V 50Hz

Opmerkingen

HANDLEIDING VOOR MOTOROL ZENDERS

De installatie in de as en de afstelling van de eindpunten moeten uitgevoerd worden volgens de handleiding van de Motorol.

Motorol motors moeten werken met alle Motorol zenders. Maximum 8 zenders (kanalen in geval van meerkanaalszenders) kunnen ingelezen worden in 1 Motorol. Het radio-controle bereik is begrensd door reglementeringen betreffende de maximale zendercapaciteit en de installatievoorwaarden. Het maximum zendbereik is 25 m door 2 muren.

Geel-Groen Blauw Bruin

Buismotor

Aansluitdoos

Conformiteitsverklaring. Wij verklaren hierbij onder volledige verantwoordelijkheid dat de Motorol beantwoordt aan de volgende europeese richtlijnen : 1. Richtlijn voor lage spanning 73/23/EWG Lv ; 2. Richtlijn voor electromagnetische compatibiliteit 89/336/EWG


De motor moet gevoed worden door een electrische spanning van 230V volgens het bijgevoegde bekabelingsschema.

MOTBPMRT1040/1340

ELE2000/2001/2005/2007/2021

Veiligheidsvoorschriften

Motorol wordt gebruikt voor het automatiseren van rolluiken, etc...

Controleer bij het uitpakken, of de Motorol niet beschadigd is, bv. transportschade. Indien er beschadiging is, neem onmiddellijk contact op met de leverancier. Installeer het toestel niet. Het foutief installeren van het toestel kan verwondingen veroorzaken. Gelieve strikt de handleiding te volgen. Gelieve deze ook te bewaren. Hou de Motorol zenders uit de buurt van kinderen. STOP

1

2

3

4

5

6

Controleer regelmatig de Motorol, de kabels en de sturingen. Gelieve niet meer te gebruiken indien herstelling of onderhoud nodig blijkt.

7

STO

P

Motorol is niet geschikt voor personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap (incl. kinderen) of personen met onvoldoende kennis hetzij onder begeleiding van een technisch bevoegd persoon die instaat voor de veiligheid van de Motorol.

Blauw Bruin

Buismotor

Aansluitdoos

Motorol wordt gevoed met een spanning van 230 V, 50 Hz. De aansluiting dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een erkend electricien volgens de electrische schema’s en de van kracht zijnde reglementeringen. De muurzender dient zichtbaar bevestigd te worden, weg van beweegbare elementen en op een afstand van 1,5 m van de grond.

MOTBPMRT07/13/23/47

De Motorol moet voorzien zijn van een veilige ontkoppeling.

230V 50Hz

Opmerkingen

HANDLEIDING VOOR MOTOROL ZENDERS

De installatie in de as en de afstelling van de eindpunten moeten uitgevoerd worden volgens de handleiding van de Motorol.

Motorol motors moeten werken met alle Motorol zenders. Maximum 8 zenders (kanalen in geval van meerkanaalszenders) kunnen ingelezen worden in 1 Motorol. Het radio-controle bereik is begrensd door reglementeringen betreffende de maximale zendercapaciteit en de installatievoorwaarden. Het maximum zendbereik is 25 m door 2 muren.

Geel-Groen Blauw Bruin

Buismotor

Aansluitdoos

Conformiteitsverklaring. Wij verklaren hierbij onder volledige verantwoordelijkheid dat de Motorol beantwoordt aan de volgende europeese richtlijnen : 1. Richtlijn voor lage spanning 73/23/EWG Lv ; 2. Richtlijn voor electromagnetische compatibiliteit 89/336/EWG


OPGEPAST ! Programmeren van de 2de en volgende zenders

Iedere programmatie en draairichtingverandering van de motor wordt bevestigd door een op- en neergaande beweging van de motor. Daarom mag de zender nooit geprogrammeerd worden in een extreme OP en NEERstand. Dit kan schade veroorzaken.

1. Hou op de MASTER zender gelijktijdig en gedurende 5 seconden de « stop » en « op » knoppen ingedrukt tot de motor een op- en neerwaartse beweging maakt en zo in de programmeermodus gaat.

MASTER programmeren

1. Stroom aansluiten

Wissen van individuele zenders

STOP

MASTER

ON OFF

ON OFF

2. Schakel de stroom aan en af van de Motorol.

3. Doe dit nogmaals. Een op- en neergaande beweging van de motor bevestigt de programmeermodus.

2. Op de 2de zender of kanaal (in geval van een meerkanaalszender) die we wensen te programmeren, druk gelijktijdig en gedurende meer dan 1 seconde op de « stop » en « op » knoppen totdat de motor een op- en neerwaartse beweging maakt. Een andere zender of kanaal (in geval van een meerkanaalszender) is ingelezen in het geheugen van de Motorol.

ON OFF

ON OFF

OPGELET ! OPGEPAST ! Indien gedurende 20 seconden geen enkele procedure begonnen wordt, keert de Motorol met een op- en neergaande beweging terug naar zijn operatiemodus en blijft ongeprogrammeerd.

Wanneer de 2de zender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) is ingelezen, dient u minimaal 20 sec. te wachten op een op- en neerwaartse beweging van de motor als bevestiging.

1.......20 sek.

STOP

1. Ga in de Master-programmeermodus.

2. Druk gelijktijdig en langer dan 1 seconde op de « STOP » en «OP » knoppen van de zender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) die we van plan zijn om te wissen. De verbonden motor voert een open neergaande beweging uit en de zenderscode is gewist uit het geheugen van de motor.

1.......20 sek.

STOP

OPGEPAST ! Om een andere zender te wissen herhaal stap 2. Indien gedurende 20 seconden geen enkele actie uitgevoerd wordt, komt de motor automatisch terug naar de programmeermodus. Terugkeer naar automatische modus kan ook handmatig via de MASTER. In dit geval druk gelijktijdig en gedurende 5 seconden op de « STOP » en « OP » knoppen op de MASTER. In beide gevallen wordt de terugkeer naar de operatiemodus bevestigd door een op- en neergaande beweging van de verbonden motor.

MASTER

Beschrijving van de zenderknoppen : Wijziging van draairichting van de motor ON OFF

ON OFF

1

2

3

a) Hand- en muurzender ELE2000/2001/2005/2007

ON OFF

ON OFF

Na het inlezen van de zender, ga na of de knoppen van de motor « op » en « neer » overeenkomen met het open neergaan van het rolluik. Indien dit niet het geval is druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « op » en « neer » van een geprogrammeerde zender voor de Motorol. Motor maakt een op- en neerwaartse beweging en de richting van de motor wordt gewijzigd. Dit is mogelijk met eender welke zender.

4

2. Hou «stop » en « op » gedurende meer dan 1 seconde ingedrukt op de zender. De Motor maakt een op-en neergaande beweging die het inlezen van de Master bevestigt en de Motor schakelt over naar de programmeermodus.

STOP

STOP

Nu kan je de motor laten werken of kan je een andere zender programmeren met behulp van de Master.

STOP

Het wissen van de codes van alle zenders uit het geheugen van de motor.

OPGELET !

<<OP>> knop Selectie van het L-kanaal (enkel bij meerkanaalszender)

<<STOP>> knop <<NEER>> knop Selectie van de R kanaal

1. Ga in de programmeermodus

In het geval van meerkanaalszenders, selecteer het MASTER-kanaal met behulp van de de L en R-knoppen.

b) Minizender ELE2021

STOP

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

<<Op1>> knop

1

RAADGEVING ! Voor het gemak is het aan te raden dat iedere motor beschikt over een Master zender (appart kanaal in geval van een meerkanaalszender).

2

3

4 <<Op2>> knop

MASTER

MASTER

Vermijd situaties waarbij verschillende motoren slechts over 1 gemeenschappelijke Master zender beschikken (gemeenschappelijk kanaal). Masterzender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) altijd eerst inlezen. Dit maakt het programmeren van de volgende zenders gemakkelijker.

2. Bij om het even welke zender die we als Master wensen te programmeren druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « stop » en « op ». Deze zender wordt de MASTER en alle andere zenders worden gewist uit het geheugen van de motor. Ter bevestiging maakt de motor een op- en neerwaartse beweging.

STOP

MASTER

STOP

PILOT X

ALTERNATIEF : druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « stop » en « op » van de MASTER tot u een op-en neerwaartse beweging van de motor als bevestiging ontvangt.

Inlezen van de MASTER-code in het geheugen van de Motorol.

De mogelijkheid om slechts 1 van de geconfigureerde zenders te wissen gebeurt als volgt : 1. Druk gelijktijdig en langer dan 5 seconden op de knoppen « STOP » en «OP » op de MASTER zender tot de verbonden motor een op- en neergaande beweging uitvoert, waarbij de programmeringsmodus geactiveerd wordt.

<<STOP>> knop STOP

OPGELET ! Master kan enkel gewist worden indien hij vervangen wordt door een nieuwe !

<<NEER1>> knop <<NEER2>> knop

STOP

1.......20 sek.

STOP

MASTER


OPGEPAST ! Programmeren van de 2de en volgende zenders

Iedere programmatie en draairichtingverandering van de motor wordt bevestigd door een op- en neergaande beweging van de motor. Daarom mag de zender nooit geprogrammeerd worden in een extreme OP en NEERstand. Dit kan schade veroorzaken.

1. Hou op de MASTER zender gelijktijdig en gedurende 5 seconden de « stop » en « op » knoppen ingedrukt tot de motor een op- en neerwaartse beweging maakt en zo in de programmeermodus gaat.

MASTER programmeren

1. Stroom aansluiten

Wissen van individuele zenders

STOP

MASTER

ON OFF

ON OFF

2. Schakel de stroom aan en af van de Motorol.

3. Doe dit nogmaals. Een op- en neergaande beweging van de motor bevestigt de programmeermodus.

2. Op de 2de zender of kanaal (in geval van een meerkanaalszender) die we wensen te programmeren, druk gelijktijdig en gedurende meer dan 1 seconde op de « stop » en « op » knoppen totdat de motor een op- en neerwaartse beweging maakt. Een andere zender of kanaal (in geval van een meerkanaalszender) is ingelezen in het geheugen van de Motorol.

ON OFF

ON OFF

OPGELET ! OPGEPAST ! Indien gedurende 20 seconden geen enkele procedure begonnen wordt, keert de Motorol met een op- en neergaande beweging terug naar zijn operatiemodus en blijft ongeprogrammeerd.

Wanneer de 2de zender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) is ingelezen, dient u minimaal 20 sec. te wachten op een op- en neerwaartse beweging van de motor als bevestiging.

1.......20 sek.

STOP

1. Ga in de Master-programmeermodus.

2. Druk gelijktijdig en langer dan 1 seconde op de « STOP » en «OP » knoppen van de zender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) die we van plan zijn om te wissen. De verbonden motor voert een open neergaande beweging uit en de zenderscode is gewist uit het geheugen van de motor.

1.......20 sek.

STOP

OPGEPAST ! Om een andere zender te wissen herhaal stap 2. Indien gedurende 20 seconden geen enkele actie uitgevoerd wordt, komt de motor automatisch terug naar de programmeermodus. Terugkeer naar automatische modus kan ook handmatig via de MASTER. In dit geval druk gelijktijdig en gedurende 5 seconden op de « STOP » en « OP » knoppen op de MASTER. In beide gevallen wordt de terugkeer naar de operatiemodus bevestigd door een op- en neergaande beweging van de verbonden motor.

MASTER

Beschrijving van de zenderknoppen : Wijziging van draairichting van de motor ON OFF

ON OFF

1

2

3

a) Hand- en muurzender ELE2000/2001/2005/2007

ON OFF

ON OFF

Na het inlezen van de zender, ga na of de knoppen van de motor « op » en « neer » overeenkomen met het open neergaan van het rolluik. Indien dit niet het geval is druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « op » en « neer » van een geprogrammeerde zender voor de Motorol. Motor maakt een op- en neerwaartse beweging en de richting van de motor wordt gewijzigd. Dit is mogelijk met eender welke zender.

4

2. Hou «stop » en « op » gedurende meer dan 1 seconde ingedrukt op de zender. De Motor maakt een op-en neergaande beweging die het inlezen van de Master bevestigt en de Motor schakelt over naar de programmeermodus.

STOP

STOP

Nu kan je de motor laten werken of kan je een andere zender programmeren met behulp van de Master.

STOP

Het wissen van de codes van alle zenders uit het geheugen van de motor.

OPGELET !

<<OP>> knop Selectie van het L-kanaal (enkel bij meerkanaalszender)

<<STOP>> knop <<NEER>> knop Selectie van de R kanaal

1. Ga in de programmeermodus

In het geval van meerkanaalszenders, selecteer het MASTER-kanaal met behulp van de de L en R-knoppen.

b) Minizender ELE2021

STOP

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

<<Op1>> knop

1

RAADGEVING ! Voor het gemak is het aan te raden dat iedere motor beschikt over een Master zender (appart kanaal in geval van een meerkanaalszender).

2

3

4 <<Op2>> knop

MASTER

MASTER

Vermijd situaties waarbij verschillende motoren slechts over 1 gemeenschappelijke Master zender beschikken (gemeenschappelijk kanaal). Masterzender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) altijd eerst inlezen. Dit maakt het programmeren van de volgende zenders gemakkelijker.

2. Bij om het even welke zender die we als Master wensen te programmeren druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « stop » en « op ». Deze zender wordt de MASTER en alle andere zenders worden gewist uit het geheugen van de motor. Ter bevestiging maakt de motor een op- en neerwaartse beweging.

STOP

MASTER

STOP

PILOT X

ALTERNATIEF : druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « stop » en « op » van de MASTER tot u een op-en neerwaartse beweging van de motor als bevestiging ontvangt.

Inlezen van de MASTER-code in het geheugen van de Motorol.

De mogelijkheid om slechts 1 van de geconfigureerde zenders te wissen gebeurt als volgt : 1. Druk gelijktijdig en langer dan 5 seconden op de knoppen « STOP » en «OP » op de MASTER zender tot de verbonden motor een op- en neergaande beweging uitvoert, waarbij de programmeringsmodus geactiveerd wordt.

<<STOP>> knop STOP

OPGELET ! Master kan enkel gewist worden indien hij vervangen wordt door een nieuwe !

<<NEER1>> knop <<NEER2>> knop

STOP

1.......20 sek.

STOP

MASTER


OPGEPAST ! Programmeren van de 2de en volgende zenders

Iedere programmatie en draairichtingverandering van de motor wordt bevestigd door een op- en neergaande beweging van de motor. Daarom mag de zender nooit geprogrammeerd worden in een extreme OP en NEERstand. Dit kan schade veroorzaken.

1. Hou op de MASTER zender gelijktijdig en gedurende 5 seconden de « stop » en « op » knoppen ingedrukt tot de motor een op- en neerwaartse beweging maakt en zo in de programmeermodus gaat.

MASTER programmeren

1. Stroom aansluiten

Wissen van individuele zenders

STOP

MASTER

ON OFF

ON OFF

2. Schakel de stroom aan en af van de Motorol.

3. Doe dit nogmaals. Een op- en neergaande beweging van de motor bevestigt de programmeermodus.

2. Op de 2de zender of kanaal (in geval van een meerkanaalszender) die we wensen te programmeren, druk gelijktijdig en gedurende meer dan 1 seconde op de « stop » en « op » knoppen totdat de motor een op- en neerwaartse beweging maakt. Een andere zender of kanaal (in geval van een meerkanaalszender) is ingelezen in het geheugen van de Motorol.

ON OFF

ON OFF

OPGELET ! OPGEPAST ! Indien gedurende 20 seconden geen enkele procedure begonnen wordt, keert de Motorol met een op- en neergaande beweging terug naar zijn operatiemodus en blijft ongeprogrammeerd.

Wanneer de 2de zender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) is ingelezen, dient u minimaal 20 sec. te wachten op een op- en neerwaartse beweging van de motor als bevestiging.

1.......20 sek.

STOP

1. Ga in de Master-programmeermodus.

2. Druk gelijktijdig en langer dan 1 seconde op de « STOP » en «OP » knoppen van de zender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) die we van plan zijn om te wissen. De verbonden motor voert een open neergaande beweging uit en de zenderscode is gewist uit het geheugen van de motor.

1.......20 sek.

STOP

OPGEPAST ! Om een andere zender te wissen herhaal stap 2. Indien gedurende 20 seconden geen enkele actie uitgevoerd wordt, komt de motor automatisch terug naar de programmeermodus. Terugkeer naar automatische modus kan ook handmatig via de MASTER. In dit geval druk gelijktijdig en gedurende 5 seconden op de « STOP » en « OP » knoppen op de MASTER. In beide gevallen wordt de terugkeer naar de operatiemodus bevestigd door een op- en neergaande beweging van de verbonden motor.

MASTER

Beschrijving van de zenderknoppen : Wijziging van draairichting van de motor ON OFF

ON OFF

1

2

3

a) Hand- en muurzender ELE2000/2001/2005/2007

ON OFF

ON OFF

Na het inlezen van de zender, ga na of de knoppen van de motor « op » en « neer » overeenkomen met het open neergaan van het rolluik. Indien dit niet het geval is druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « op » en « neer » van een geprogrammeerde zender voor de Motorol. Motor maakt een op- en neerwaartse beweging en de richting van de motor wordt gewijzigd. Dit is mogelijk met eender welke zender.

4

2. Hou «stop » en « op » gedurende meer dan 1 seconde ingedrukt op de zender. De Motor maakt een op-en neergaande beweging die het inlezen van de Master bevestigt en de Motor schakelt over naar de programmeermodus.

STOP

STOP

Nu kan je de motor laten werken of kan je een andere zender programmeren met behulp van de Master.

STOP

Het wissen van de codes van alle zenders uit het geheugen van de motor.

OPGELET !

<<OP>> knop Selectie van het L-kanaal (enkel bij meerkanaalszender)

<<STOP>> knop <<NEER>> knop Selectie van de R kanaal

1. Ga in de programmeermodus

In het geval van meerkanaalszenders, selecteer het MASTER-kanaal met behulp van de de L en R-knoppen.

b) Minizender ELE2021

STOP

ON OFF

ON OFF

ON OFF

ON OFF

<<Op1>> knop

1

RAADGEVING ! Voor het gemak is het aan te raden dat iedere motor beschikt over een Master zender (appart kanaal in geval van een meerkanaalszender).

2

3

4 <<Op2>> knop

MASTER

MASTER

Vermijd situaties waarbij verschillende motoren slechts over 1 gemeenschappelijke Master zender beschikken (gemeenschappelijk kanaal). Masterzender of kanaal (in geval van meerkanaalszender) altijd eerst inlezen. Dit maakt het programmeren van de volgende zenders gemakkelijker.

2. Bij om het even welke zender die we als Master wensen te programmeren druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « stop » en « op ». Deze zender wordt de MASTER en alle andere zenders worden gewist uit het geheugen van de motor. Ter bevestiging maakt de motor een op- en neerwaartse beweging.

STOP

MASTER

STOP

PILOT X

ALTERNATIEF : druk gelijktijdig en gedurende meer dan 5 seconden op de knoppen « stop » en « op » van de MASTER tot u een op-en neerwaartse beweging van de motor als bevestiging ontvangt.

Inlezen van de MASTER-code in het geheugen van de Motorol.

De mogelijkheid om slechts 1 van de geconfigureerde zenders te wissen gebeurt als volgt : 1. Druk gelijktijdig en langer dan 5 seconden op de knoppen « STOP » en «OP » op de MASTER zender tot de verbonden motor een op- en neergaande beweging uitvoert, waarbij de programmeringsmodus geactiveerd wordt.

<<STOP>> knop STOP

OPGELET ! Master kan enkel gewist worden indien hij vervangen wordt door een nieuwe !

<<NEER1>> knop <<NEER2>> knop

STOP

1.......20 sek.

STOP

MASTER

Handleiding voor zenders rolluiken Brunof type: ELE 2000/2001/2005/2007/2021  

Handleiding voor zenders rolluiken Brunof type: ELE 2000/2001/2005/2007/2021

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you