Direktna Akcija

Direktna Akcija

Beograd, Serbia

Direktna akcija je nedeljni bilten Anarhosindikalističke inicijative (ASI) iz Srbije, sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica. Promovišmo direktno hvatanje u koštac sa kapitalizmom i državom, primenu borbenih metoda anarhosindikalizma, kako na radnom mestu tako i u svakodnevnom životu. Analiziramo značajne i aktuelne društvene fenomene, a najviše pažnje posvećujemo onim temama i sadržajima koji su blokirani ili lažno prikazani u kapitalističkim medijima. Naš nedeljnik ima formu biltena na četiri A4 stranice i besplatan je, na trećoj strani se nalazi spisak lokacija na kojima možete uzeti svoj besplatan primerak. Štampanje DA finansiramo zahvaljujući vašim donacijama i novcem ASI. Svako ko pomogne sa 500 ili više dinara, može dobijati štampani primerak DA na kućnu adresu u narednih šest meseci, ukoliko to želi. Pozivamo vas da nas kontaktirate ukoliko želite da donirate, kao i ukoliko imate bilo kakvo pitanje, sugestiju, prilog, kritiku ili pohvalu: da@inicijativa.org

www.inicijativa.org