Page 1

Univerzitet “Sv.Kliment ohridski�-Bitola Ekonomski fakultet - Prilep

Seminarska rabota po predmetot devizen sistem i devizno rabotewe na tema:

Realen devizen kurs

Mentor: Prof. D-r Dimko Kokaroski

Izrabotil: Jovan Zacevski 183/05 MEB


Prilep, 2009 godina

SODR@INA 1.Voved 2.Koncepti 2.1Eksteren realen devizen kurs 2.2.Interen devizen kurs 3.Merewe 4.Upotreba 5.Zaklu~ok Koristena literatura

2


1. Voved

GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali

Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.

WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM WWW.SEMINARSKIRAD.ORG WWW.MAGISTARSKI.COM WWW.MATURSKIRADOVI.NET WWW.MATURSKI.NET WWW.SEMINARSKIRAD.INFO WWW.MATURSKI.ORG WWW.ESSAYSX.COM WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETEPRONAĆISVE,BILODA JETO SEMINARSKI , DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD,POWERPOINTPREZENTACIJAI DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL.ZA RAZLIKU ODOSTALIH MI VAM PRUŽAMODA POGLEDATE SVAKI RAD,NJEGOVSADRŽAJI PRVETRI STRANETAKODA MOŽETETAČ NODA ODABERETEONOŠTOVAM U POTPUNOSTIODGOVARA.U BAZI SENALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJEMOŽETESKINUTI I UZ NJIHOVUPOMOĆNAPRAVITI JEDINSTVENI UNIKATAN RAD.AKOU BAZI NE NAĐETERADKOJIVAM JEPOTREBAN,U SVAKOMMOMENTUMOŽETENARUČ ITI DA VAM SEIZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKIILI NEKI DRUGIRADRADNA LINKU IZRADA RADOVA . PITANJAI ODGOVOREMOŽETEDOBITI NA NAŠEMFORUMU

Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase. Naš link: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad" href="http://www.maturskiradovi.net">Semnarski i diplomski</a> Naš baner: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad" href="http://www.maturskiradovi.net">

3


<img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120" height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad"> </a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !

4

Realen devizen kurs -mak  

Mentor: Izrabotil: Prof. D-r Dimko Kokaroski Jovan Zacevski 183/05 MEB Univerzitet “Sv.Kliment ohridski”-Bitola Ekonomski fakultet - Prilep...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you