Page 1

Obiteljska politika u Sloveniji i Hrvatskoj Vrsta: Diplomski | Broj strana: 60 SADRŽAJ UVOD................................................................................................. 3 1.DEFINICIJA OBITELJSKE POLITIKE................................................ 5 2.TIPOVI I INSTRUMENTI OBITELJSKE POLITIKE.............................. 7 2.1.Tip obiteljske politike prema ulozi hranitelja........................................7 2.2.Gauthierova tipologija obiteljske politike..............................................8 2.3.Instrumenti obiteljske politike............................................................. 9 2.3.1.Novac............................................................................................. 9 2.3.2.Vrijeme............................................................................................9 2.3.3.Usluge.............................................................................................9 3.DRUŠTVENI OKVIR RAZVOJA OBITELJSKE POLITIKE U REPUBLICI HRVATSKOJ I REPUBLICI SLOVENIJI.................................................12 3.1.Obiteljska politika u socijalističkom razdoblju i položaj žene................12 3.2.Ekonomsko-socijalni pokazatelji u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji....................................................................................................13 3.2.1.Analiza kretanja bruto nacionalnog proizvoda u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji.....................................................................................15 3.2.2.Analiza kretanja stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji....................................................................................17 3.2.3.Demografski pokazatelji u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji..19 3.2.3.1.Broj i stope živorođenih, umrlih i prirodnog prirasta u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji...................................................................20 3.2.3.2.Promjene strukture obitelji u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji....................................................................................................21 3.3.Razvoj obiteljske politike u Republici Hrvatskoj...................................23 3.3.1.Prvo razdoblje od 1990.-1995.g.........................................................24 3.3.2.Drugo razdoblje od 1996.-1999.g......................................................24 3.3.2.1.»Nacionalni program demografskog razvitka»..................................25 3.3.3.Treće razdoblje-početak siječnja 2000.g............................................27 3.3.3.1.»Nacionalna obiteljska politika».....................................................28 3.4.Obiteljska politika u Republici Sloveniji............................................. 30 3.4.1.»Rezolucija o temeljnim oblikovanjima obiteljske politike u Republici Sloveniji».................................................................................................. 31 3.4.1.2.Temeljna načela i ciljevi obiteljske politike.................................... 32 3.4.1.3.Mjere obiteljske politike................................................................ 33 3.4.1.4.Oblici pomoći obiteljima............................................................... 34 3.4.1.5.Predškolska djelatnost, školska djelatnost i zdravlje..................... 35 3.4.1.6.Zaključak o «Rezoluciji»................................................................ 36 3.4.2.Državna potpora obiteljima s djecom u Republici Sloveniji.............. 37 4.VRIJEME-primjeri Republike Hrvatske i Republike Slovenije.........38 4.1.Porodni dopust................................................................................. 38 4.2.Roditeljski dopust..............................................................................40 4.3.Očinski dopust..................................................................................42 4.4.Posvojiteljski dopust..........................................................................44 4.5.Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu......................................45 5.USLUGE- Primjeri Republike Hrvatske i Republike Slovenije.........47


5.1.Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji............47 5.2.Financiranje predškolskog odgoja.....................................................49 6.NOVAC- Primjeri Republike Hrvatske i Republike Slovenije...........50 6.1.Dječji doplatak.................................................................................50 6.2.Porodna naknada.............................................................................53 6.3.Porezne olakšice...............................................................................55 6.4.Obiteljske naknade u Republici Sloveniji..........................................56 7.ZAKLJUČAK.................................................................................57

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

Obiteljska politika u Sloveniji i Hrvatskoj - diplomski  

Obiteljska politika u Sloveniji i Hrvatskoj Vrsta: Diplomski | Broj strana: 60 ---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you