Page 1

Epidemiološka anketa i anamneza, šta je i čemu služi Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet zdravstvenih nauka

SADRZAJ Uvod...............................................................................................................................3 Sazetak...........................................................................................................................4 Vrijednos ankete.............................................................................................................6 Cilj..................................................................................................................................6 Epidemioloska anketa....................................................................................................7 Nacin prikupljanja podataka...........................................................................................8 Epidemioloska anamneza...............................................................................................9 Zakljucak......................................................................................................................10 Literatura......................................................................................................................11 UVOD Epidemiologija je nauka,koja se bavi ispitivanjem ucestalosti, distribucije i determinanti stanja ili dogadjaja povezanih sa zdravljem u nekoj populaciji i primjenom rezultata tih istazivanja u kontroli zdravstvenih problema. Osnovni cilj epidemiologje je identifikacija faktora povezanih sa pojavom bolesti. Identifikacija tih faktora, i uzrocnih i onih koji povecavaju rizik osobe da oboli, stvara osnov za preveniranje oboljenja.Epidemioloska istrazivanja najcesce obezbjedjuju dokaze na kojima se zasniva i rad klinickog lijekara-postavljanje dijagnoze bolesti,procjena njene prognoze i izbor adekvatne terapije. Analizom ucestalosti i distribucije poremecaja zdravlja u populaciji, ispitivanjem pirodnog toka bolesti, evaluacijom postojecih i novih preventivnih i terapijskih postupaka i efikasnosti zdravstvene sluzbe, epidemiologija obezbjedjuje i osnov za planiranje zdravstvene zastite i kreiranje zdravstvene politike. SAZETAK Vrijednost ankete Vrijednost ankete je ograničena, jer spoznaje koje nam ona može dati ovise o iskrenosti ispitanika i o njihovoj sposobnosti da odgovore na postavljena pitanja. Ali, uz primjeren problem istraživanja, dobro konstruiran i provjeren upitnik, reprezentativan uzorak ispitanika i uz konkretno prikupljanje i prikladnu analizu podataka, anketom se može doći do korisnih podataka o ljudskom doživljaju i ponašanju. Cilj Saznanja do kojih se dolazi epidemioloskim istrazivanjima dobijaju pravi znacaj tek njihovom primjenom u preveniranju obolejnja, produzavanju zivotnog vijeka i unapredjenju zdavlja, sto predstavlja sustinu javnog zdravlja, ciji bazicni dio cini epidemiologija. EPIDEMIOLOSKA ANKETA Epidemioloska anketa predstavlja osnovni instrument istrazivanja kojim se od ispitanika prikupljaju podaci od znacaja za odredjen zdravstveni problem. Epidemioloska anketa se koristi kao u istrazivanju zaraznih, tako i nezaraznih bolesti i oboljenja dovoljno poznate ili ne poznate etiologije. Kada se radi o zaraznim bolestima,osnovn icilj ispitivanja je otkrivanje izvora,nacina sirenja infekcije, kako bi se sto prije preduzele odgovarajuce protivepidemijeske mjere. Radi lakseg dobijanja odgovora na pitanja o faktorima o kojima ovisi nastanak i sirenje neke zarazne bolesti za anketiranje se upotrebljava unaprijed izradjeni formular za svaku zaraznu bolest posebno. Operativna epidemiolska anketa predstavkja istrazivacki instrument pomocu kojeg epidemiolog ispituje i utvrdjuje izvor i put prenosenja zarazne bolesti.

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ----------


www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

Epidemiološka anketa i anamneza, šta je i čemu služi - seminarski  

Epidemiološka anketa i anamneza, šta je i čemu služi Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet zdravstvenih nauka www.maturskirad...

Epidemiološka anketa i anamneza, šta je i čemu služi - seminarski  

Epidemiološka anketa i anamneza, šta je i čemu služi Vrsta: Seminarski | Broj strana: 11 | Nivo: Fakultet zdravstvenih nauka www.maturskirad...