Page 1

Malarija Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka medicinska škola

SADRŽAJ Uvod.........................................................................................3 Životni ciklus plazmodiuma.....................................................4 Patogeneza i klinička slika........................................................6 Latalitet.....................................................................................7 Dijagnostika..............................................................................7 Rezervoar i izvor zaraze...........................................................7 Putevi prenošenja.....................................................................8 Ulazna vrata.............................................................................8 Osetljivost i otpornost..............................................................8 Inkubacija.................................................................................8 Period zaraznosti......................................................................9 Epidemiološke javljanje...........................................................9 Prevencija...............................................................................10 Protivepidemiske mere...........................................................10 Specifično lečenje...................................................................10 Literatura.................................................................................11 Uvod Malarija ( barska groznica ) je vektorska zarazna bolest koju izazivaju krvne protozoe iz roda PLAZMODIUM,a prenose ženke komaraca ANOPHELES. Malarija je najvažnija parazitarna bolest ljudi koja pogađa oko 103 zemlje u kojima živi oko 2,5 milijarde od kojih godišnje umre oko 1do 3 miliona. Malarija je velika ratna zaraza koja ima potencijal da iz stroja izbaci veoma veliki broj vojnika,a nekada i čitavu vojsku. U bitkama u Drugom svetskom ratu koje su vođene na endemskim područijima broj obolelih je bio veći od broja ranjenih. Po svojoj rasrostranjenosti,morbiditetu i mortalitetu malarija spada u NAJRAZORNIJE BOLESTI ČOVEČANSTVA. ETIOLOGIJA Malariju izaziva protozoa roda PLASMODIUM. To su krvni i tkivni paraziti. Kod čoveka se javljaju 3 vrste ovog roda: P.ovale P.vivax P.malariae. Plasmodium falciparum prouzrokuje tropsku malariju kod koje napadi nastaju u nepravilnim razmacima od 24 – 48 sati.Javlja se u tropskim i subtropskim predelima. Predstavlja najtežu formu sa najvećom smrtnošću. Plazmodium vivax izaziva malarija tercijanu kod koje napadi groznice nastaju svakih 48 sati i ovo je najrasprostranjenija forma malarije u svetu. P.Ovale izaziva malariju sličnu malariji tercijani čiji napadi dolaze na 48 sati. P.Malariae izaziva kvartanu koja napada na 72 sata.Ovaj plazmodium može da perzistira dugi niz godina sa ili bez pojave febrilnih epizoda . Životni ciklus Plazmodiuma Plazmodium malarije ima veći broj razvojnih formi i kompleksan ciklus razvoja koji se odvija u ženki


komarca anofelesa i čoveku. ...

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

Malarija (2) - seminmarski  

Malarija Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Visoka medicinska škola ---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZET...