Page 1

Alkoholizam Vrsta: Seminarski | Broj strana: 40 | Nivo: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

SADRŽAJ 1. Alkohol 1.1 Etanol 2. Istorija alkoholizma 3. Razvoj alkoholizma 3.1 Faktori rizika 4. Štetne posledice 4.1 Alkoholna intoksikacija 4.2 Alkoholna koma 4.3 Alkoholička demencija 4.4 Alkoholne halucinacije 4.5 Alkoholičarska psihoza 5.Alkoholizam zene 5.1 Posledice alkoholizma žena 6.Alkohol i sport 7.Alkohol i zdravlje 8. Alkoholizam i radna sposobnost 9. Alkoholizam i mladi 10. Alkoholizam i pušenje 11. Alkoholizam i kožne promene 12.Alkoholizam i seksualni život 13.Alkoholičarska porodica 14.Telesno propadanje alkoholičara 15.Nervno i duševno propadanje alkoholičara 16.Alkoholičarsko ponašanje 17.Trovanje alkoholom 18.Mamurluk 19.Lečenje 20.Šta bi svako morao znati o alkoholizmu 21.Zaključak 22.Literatura Alkoholizam Alkoholizam je jedna od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti, odnosno toksikomanija. Po pravilu alkoholizam je psihogenog porekla ali uz znatan uticaj situacionih faktora zbog čega je ranije smatran porokom a ne bolešću. Ispoljava se kao gubitak sposobnosti uzdržavanja od prekomerne upotrebe alkohola, što dovodi do zavisnosti, narušavanja psihičkog i fizičkog zdravlja i socijalnih odnosa. Po rasprostranjenosti i štetnim posledicama po zdravlje, alkoholizam je odmah posle bolesti kardiovaskularnog sistema i malignih oboljenja. Zbog navedenih razloga u većini zemalja je obuhvaćen zdravstvenim osiguranjem kao bolest zavisnosti. Češći je kod muškaraca, ali ga i žene više skrivaju. Lečenje može biti fiziološko (lekovima poput antabusa), psihološko (terapijom i rehabilitacijom) i/ili socijalno (grupnom terapijom). Porodična terapija, za koju se socijalni radnici mogu obučiti, najefikasniji je način lečenja. Alkohol Alkohol po svom molekulskom sastavu i primeni pripada grani organske hemije. U funkcionalnom skupu sadrži ugljenik, kiseonik i vodonik, što zajedno čine hidroksilni skup prema kome su alkoholi prepoznatljivi, opšta formula je R-OH.


Etanol Od svih alkohola, u alkoholnim pićima se nalazi etilni alkohol ili etanol formule CH3CH2OH. Tečnost snažnog i specifičnog mirisa još poznata kao "spirit" ili prirodni alkohol. Prirodno se dobiva procesom fermentacije (alkoholno vrenje) iz plodova voća i žitarica koje sadrže šećer, glavni mehanizam su enzimi kvašćevih gljivica koji služe kao katalizator. Primer sirovina za dobivanje etanola i pića koja nastaju: grožđe - vino raž, ječam ili kukuruz - viski krompir - votka riža - sake ječam, pšenica, hmelj - pivo agava - tekila šećerna trska - rum Istorija alkoholizma

---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. ----------

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

maturskiradovi.net@gmail.com

Alkoholizam - seminarski  

Alkoholizam Vrsta: Seminarski | Broj strana: 40 | Nivo: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja ---------- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you