Page 1

LLUMS I OMBRES A L’ESPANYA DEL SEGLE XX I XXI Diego Peñarrubia Iván Aguilar Kirill Kazarine Jose Ángel Cercos 4t E.S.O A


Activitat 1 Després de veure el vídeo de MUMMIES AND DADDIES hem respost a unes preguntes proposades en el dossier d'aquesta :

1) Fes un resum del vídeo tot i indicant quin és el tema i la idea fonamental que vol transmetre’ns. - En el video apareix una xiqueta jugant a pares i mares imitant el dia de la seua casa, envoltada per els maltractes que el seu pare li fa a la seua dona.

2) Pensa i justifica: Són importants els jocs en l’aprenentatge dels comportaments socials? - Si, perquè ens ensenyen a tractar els problemes socials sense tindre en falta tindre que usar la violència.

3) Creus que la xiqueta del vídeo ha aprés un model igualitari de les relacions entre homes i dones? Justifica la teua opinió. - No, perquè la xiqueta ha viscut amb un model paternal desigualitari i reprodueix tot el que veu.


Activitat 2. Sexe i gènere 1) Nasqueres amb un sexe però què s’espera de tu socialment? Fes una petita descripció de les característiques i comportaments que s’esperen de tu en raó del fet de ser xic o xica. Estaràs analitzant ELS ESTEREOTIPUS DE GÈNERE. En el cas de ser home s’espera ser més eficaç a l’hora de treballar en la major part del treballs el comportament que s'espera és a l'hora de formar una família tindre el comandament de ella i saber ser un líder.

2) Compara la teua descripció amb el quadre següent. Hi ha prou coincidència? Et sembla bé el que s’espera dels homes i de les dones? No, nosaltres no hem parlat sobre que la dona tinga que ser l’esclava de l’home com es mostra en la imatge. Respecte a l’altra pregunta pensem que no ens sembla bé, perquè la dona no ha de ser el pilar de la societat masculina i el home no ha de ser el centre del mon.

3) Resumeix les notícies de premsa i pensa quina relació tenen amb els estereotipus de gènere que hem analitzat anteriorment. Desde l’any 1848 l’entitat del cercle del Liceu no ha deixat participar a dones en el seu club però a partir de hui s’han reunit per a canviar les normes i admetre les dones Unes dones reclamen el seu dret ha pescar en l’Albufera van denunciar i al final el jutjat li va donar la rao i les dones van poder tindre el dret a poder pescar.


4) Llig el fragment i indica quina és la idea fonamental. Explica-la. La idea fonamental que vol transmitir aquest text és la diferencia que hi ha entre les paraules sexe i gènere. Ademés de que la dona és discriminada no per els seus valors físics i el que puguen fer, sinó que es per qüestió de poder, el home desde fa segles volia ser el centre del mon i tenir sempre el poder i per lo tant deixar a la dona per davall de l’home. Les dones també son persones amb les mateixes qualitats que l’home.

5) Treballem sobre les vinyetes: Fes una descripció i opina al respecte. La primera imatge es pot vore a un xiquet i una xiqueta mirant-se les seues parts. Semblen el mateix, però baix apareix una frase que diu : Oh ! Això explica la diferència en els seus salaris. Açò vol dir la diferencia que n’hi ha entre el home i la dona pel simple motius del sexe, sense pensar en les qualitats tant com a persones, com a professionals al seu treball. La segona imatge mostra els prejudicis que n’hi per ser home o dona. En aquest cas es tracta del color que es suposa per a cada sexe: home, blau; dona, rosa. Aquesta imatge és un exemple més de la discriminació que es fa de cada gènere, a vegades sense pensar-ho, però que hi existeix en la nostra societat.


Primer Producte El primer producte que afegirem al nostre mural ha de mostrar en un infograma les aportacions a la conquesta de la igualtat de les dones i els homes d’alguna personalitat del segle XX i XXI. Aquest infograma es publicarà en una entrada del bloc amb la presentació i valoració corresponents.

Qüestionari 1. Qui va ser una de les primeres dones que destacà pels seus coneixements de matemàtiques, astronomia i filosofia i que va ser la directora de la Biblioteca d’Alexandria al moment del seu famós incendi?

La directora de la biblioteca d'Alexandria quan aqueta es va cremar era Hipatia.

2. En quin document del segle XVIII s’afirmà: Oh, dones, dones! Quan deixareu d’estar cegues!, el qual li valdrà a la seua autora la pena capital?

Declaració dels drets de la dona y la ciutadana de Olynpe de Gouges del 1789.

3. En quin article de la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de 1789 es promulga que la Nació és el conjunt d’homes i dones, i que en ella resideix la màxima autoritat?

En el tercer article.


4. Quin procés històric del segle XIX va suposar un avanç a les reivindicacions de les dones respecte del treball, que s’uniren a les de la resta dels treballadors?

Podien treballar de professores, porteres o infermeres.

5. Quina va ser la persona que va aconseguir que les dones pogueren votar i en quin període històric? Concreta el més possible quan i qui.

Es va començar a utilitzar el sufragi femení en Espanya l’1 d’octubre de 1931, gracies a Clara Campoamor.

6. Quines 3 polítiques foren elegides diputades a les Corts Constituents de la II República en 1931?

Clara Campoamor, Victoria Kent i Margarita Nelken.

7. Explica quines són les diferències més importants entre Victoria Kent i Clara Campoamor durant la redacció de la Constitució de 1931.

Clara Campoamor volia que la proposta de Hilario Ayuso, de que la dona puguera votar als 45 anys, mentres que Victoria Kent va preferir que s’aplaçara el vot a la dona ja que estaven progressant en eixe moment.

8. Quines dones durant la Guerra Civil ocasionada per la sublevació militar contra la II República representaven el model contrari al tradicional?

Totes aquelles dones que es sentien lliures.


9. Quina política espanyola que morí en Madrid en 1989 va ser la única Presidenta del Partit Comunista i va viure una bona part de la seua vida a l’exili durant la dictadura de Franco, desprès d’haver liderat l’Agrupació de Dones Anti-Feixistes durant la Guerra Civil?

Dolores Ibárrri.

10. Durant el franquisme es produí un endarreriment molt greu en la conquesta de la igualtat de les dones com a conseqüència d’una sèrie de canvis legals. Quines lleis es derogaren i quines d’altres de 1889 tornaren a estar vigents?

Després de buscar en moltes pàgines hem escollit les lleis que es varen derogar que per a nosaltres resulten més interesants. Forçament a la dona perquè abandonar el treball al casar-se i se li va prohibir exercir determinats treballs, dura penalització a l'avortament i la reforma del codi penal reintroduint articles discriminatoris referits a l'adulteri.


Decàleg 1.

Tots som iguals.

2.

La nostra ideologia ha de ser respectada.

3.

Tot el món deuria de tindre en compte nostres idees.

4.

La dona deixara de tindre un rang social més davall que l'home, els dos tindran el mateix rang.

5.

Hem de lluitar perquè no es torne a produir una dictadura.

6.

La justícia ha de ser igual per a tots, tant per a rics com per a pobres.

7.

Evolutivament, en temps de crisi, els jóvens són els que han d'eixir cap avant. És doncs, l'hora dels jóvens. No poden defraudar.

8.

9.

Intentar no fer ús de la violència, ja que no aporta res al nostre futur.

En el camp laboral les dones han de tindre el mateix dret que els homes.


10.

En les tasques domestiques la dona i l'home han d'exercir la mateixa quantitat de tasques, la dona no s'ha de carregar amb totes i l'home de braรงos creuats.

Llums i ombres al segle XX  
Llums i ombres al segle XX  
Advertisement