Page 1

ANAN-DO CENTAR „TAO”


ANAN-DO CENTAR „TAO” • • • •

VJEŽBANJE TAI CHI CHUAN LOHAN CHI KUNG NOVOSTI


ANAN-DO CENTAR „TAO” • • • • • • •

Zašto vježbati Anan-Do tai chi chuan Majstor Ananda Shifu Damir Tenodi Sensei Boro Ranitović O centru „Tao” O voditelju Za kraj/početak


Zašto vježbati Anan-Do tai chi chuan? •

• •

Anan-Do tai chi chuan je metoda poduke Shifu Damira Tenodija, fizičko-mentalna terapeutska disciplina, zasnovana na klasičnim

tai chi chuan formama prilagođenim potrebama današnjice. Uz prakticiranje formi preporuča se sjedeća Anan-do meditacija te studij ezoterijske Tai Chi filozofije oblikovan od strane Majstora Anande. Kombinacija prirodnih pokreta (usvajanih kroz formu vježbe), mirnoće (dosegnute kroz meditaciju) i znanja (usvojenog kroz studij/proučavanje i filozofsko razmišljanje) donosi promjenu i poboljšava život na svim nivoima. Tai chi chuan i druge takve vještine definirane su onim prema čemu vode. One svakako vode boljem zdravlju i opuštenosti; ponekad tehničkoj izvrsnosti ili prilično efikasnoj obrani, ali iako je sve ovo dobro, to ne smije biti konačni cilj za biće s višim aspiracijama, zapravo kao ni za bilo koga drugog .

„Svaki polaznik može umjereno ovladati formom. Kada ona počne služiti svrsi, dovoljno je uvježbana…“ , Majstor Ananda •

Cjelovite/povezane/integrirane forme i fizički pokret koriste se prvenstveno za uvođenje i uspostavljanje određenih stanja prijemljivosti tijela i uma. Pomoću formi i vještina, otvaramo se utjecaju nutarnjih ili viših energija i, još važnije, postajemo prijemčiviji za Plemenita Učenja. U centru se uči o prirodi nižih čovjekovih aspekata – donjoj piramidi – i kako primijeniti nutarnju disciplinu. Uče se uskladiti, prilagoditi, uravnotežiti i povezati, integrirati sva četiri niža aspekta te se postepeno postaje fizički jači, energetski revitaliziraniji, osjećajno stabilniji i mentalno smireniji. Tako “opremljeni” možemo započeti istraživanje svoje nutarnje prirode. U cilju osmišljavanja mogućeg uvida i ispravne interpretacije otkrića polaznici- studenti se moraju naoružati znanjem kroz daljnji studij.

”Ezoterijska filozofija je za um isto što tai chi chuan za tijelo”, Majstor Ananda •

Majstor Ananda u svojim materijalima razrađuje pitanje svrhe svih ljudskih aktivnosti i govori o potrebi za pomakom u pristupu, namjeri i načinu provođenja odabranih djelatnosti, i o potrebi za boljim osmišljavanjem naših angažmana. Odgovor na pitanje što je uzrok i svrha Anan-Do poduke, Majstor Ananda sumira ovako:

„Anan-do je uvod u Nastojanje* i počinje odlukom bića. Kad odluči prestati biti samo biće na zemlji i odluči postati duša u svijetu.“ i „Danas je nažalost malo vježbaća tai chi chuana koji ga vježbaju kao integralnu vještinu. Tako većina vježbaća ostaje na fizičkom, poneki i na energetskom, a vrlo rijetki se zainteresiraju za „više“…”

* Nastojanje - spremnost shvaćanja svrhe/smisla (postojanja) duše. Može se pojaviti samo kada je netko svjestan duše. Bez ove svjes(nos)ti nema Nastojanja. A nema svijes(nos)ti dok nema osjetljivosti za impulse duše. Nastojanje slijedi povezivanje s dušom. Stoga Nastojanje slijedi iz Vježbanja koje rezultira sviješću da smo napokon pomoću duše doista povezani sa Izvorom.


Majstor Ananda •

Majstor Ananda je Učitelj-mistik, koji od 1987. radi s izabranim užim krugom aspiranata-participanata, a šire se eksponira samo preko danih Materijala. Majstorovo Učenje definira misticizam kao metodu spoznaje putem otvaranja komunikacije s dušom. Za bolje prepoznavanje impulsa duše, preporučuju se specifične fizičke discipline, meditacija, te obrazovanje i kultiviranje uma, koje aspirant primjenjuje u svrhu Iskustva duše – što adeptu postaje i sviješću pojmljivo. Nastojanje, koje vodi Kompletiranju, je jedna od temeljnih ideja Majstorovog učenja. Definirano je kao trostruki napor – kontinuirano zalaganje za Sebe, za Društvo i za Izvor. U Majstorovoj poduci i Materijalima nalazimo smjernice za današnje aspirante, kao i optimalne metode za rafiniranje i integriranje aspekata ljudskog bića. Majstor Ananda smatra da su se ljudi danas toliko odvojili od Konteksta da više ne shvaćaju što im je svrha bivanja na zemlji. Teško im je prihvatiti ideju da postoji Makro-plan ili nebeska matrica, koja bi se trebala odražavati na Mikro-planu, u ljudskom življenju. Bez poznavanja tog Konteksta, ljudi nisu u stanju razlikovati prioritete od potreba, zamjenjuju jedne za druge, pa postaju sve više zarobljeni u materijalnosti ili sve izgubljeniji u krivo shvaćenoj duhovnosti. Zahvaljujući poduci Majstora Anande, i u skladu s teorijom Nastojanja, Shifu Damir je formulirao Anan-Do metodu poduke, koja je neophodna za ispravno razumijevanje Konteksta i osmišljavanje vlastitog življenja.


Shifu Damir Tenodi •

• •

Shifu Damir Tenodi, majstor terapeutskih i borilačkih vještina, je 1968. počeo podučavati karate, zatim Tai Chi i Chi Kung, prvo u Zagrebu a od 1983. u Sydneyu. Danas podučava Anan-Do integrirane forme, a u Zagrebu povremeno održava seminare za naprednije polaznike. U svoju rutinu je 1980. uveo Tai Chi Chuan – Yang stil. Prvi učitelj bio mu je dr. Tsao Detsong, koji je nekoliko godina proveo u Zagrebu i čije izuzetno majstorstvo uvijek naglašava kao nešto jedinstveno. Nakon odlaska u Sydney 1983., Shifu Tenodi je 1984. počeo trenirati Chi Kung (18 Lohan Kung, Sil Lohan, Dai Lohan i Wu Chi) s Chen Yongfaom, “čuvarem stila” pete generacije Choy Lee Fut Kung Fua. Od 1988. u svoj rad uvodi i Chen stil – najstariji stil Tai Chi Chuana, a od 1991. radi s Chen Xiaowangom, najpoznatijim svjetskim majstorom i čuvarem tog stila. Od 1995. do 2002. Shifu Tenodi intenzivno je radio i s jednim od najboljih današnjih predstavnika Yang stila, učenikom majstora Huang Sheng Shyana, koji je pak učio od Cheng Manchinga. Od 2000. do 2004. trenirao je i Hsing-I, s jednim izvrsnim taoističkim majstorom unutarnjih disciplina. Shifu Tenodi, kroz kontinuirani rad s ovim majstorima vještine, definira i razrađuje strukturu svog djelovanja, potrebnu za sljedeći krug rada.


Sensei Boro Ranitović •

Sensei Boro, rođen 1960. u Zagrebu, se borilačkim vještinama bavi od 1974., a 1979. dolazi u kontakt i s Kempom i svojim današnjim učiteljem Damirom Tenodijem, s kojim radi do Shifu Tenodijevog odlaska u Australiju 1983. Iako fizički odvojeni, kontakt se nastavlja, a nastavlja se i vježbanje Kempa. Tragajući za izvornijim vještinama, već pri prvom posjetu Shifu Tenodija Zagrebu 1990. iznova ga otkriva kao učitelja i svoj rad sve više usredotočuje na unutarnje borilačke vještine Tai Chi Chuan i Chi Kung. Kao majstor Kempa, Sensei Boro 1991. otvara Dojo i podučava Kempo, Kempo Yogu, a potom i Lohan Chi Kung, te Tai Chi Chuan. U suradnji sa Shifu Tenodijem, prilagođuje podučavane metode općem stanju vježbača, ukazujući na mogućnost pripreme za suptilnije utjecaje i na neophodnost stalnog rada na sebi.


O centru „Tao” CENTAR „TAO“ djeluje u Rovinju od 2004. godine , kao udruga tj. centar za promicanje terapeutskih i „unutarnjih“ borilačkih vještina. Sa redovitim vježbanjem započelo se godinu dana ranije kada je gosp. Raul Brščić iz Pule , tadašnji voditelj tečaja u Rovinju i dopredsjednik udruge započeo sa tečajem tai chi chuana u Rovinju ( u okvirima Do centra iz Zagreba i senseia Bore Ranitovića). • Tečajeve tai chi chuana u Rovinju preuzimam i vodim od 2006. godine, a od 2012. godine centar „Tao“ djeluje kao Anan-Do „Tao“ centar Rovinj i Anan-Do „Tao“ centar Pula. • U Anan Do Tao centru Rovinj podučavaju se Anan-Do tai chi chuan , Anan-Do Chi Kung (Lohan) i povremeno Anan Do meditacija. Vježba se Chen stil tai chi chuana i to Anan-Do modificirana forma od 38 ciklusa (forma shifu Chen Xiaowanga, modificirana od strane shifu Damira Tenodija uz pomoć Majstora Anande). Iako je Chen stil najstariji stil tai chi chuana (od danas najpopularnijih stilova), i u njemu su borilački aspekti još uvijek zastupljeni, a pokretima je “izvana” najbliži praktičnim borilačkim tehnikama tvrdih stilova, vježbanjem po Anan-Do metodi borilački aspekt je u drugom planu (vanjski borilački), a prvenstveno se pravilnim radom i „namatanjem svile“ kroz formu postižu zdravstveno-terapeutski učinci, revitalizira tijelo, oslobađa napetosti, iskrivljenog držanja i grčevitosti te vremenom postiže opuštenost, gipkost i unutarnji mir (uz uvođenje meditacije). • Nakon završenog tečaja tai chi chuana , praktikanti mogu ostati i dalje trenirati, razvijati vještinu i sudjelovati u radu centra - kao članovi udruge ili pak ostati samo rekreativno trenirati. • Tečaj tai chi chuana započinje u listopadu i traje godinu dana (sa pauzama za zimske i ljetne školske praznike). Treninzi su dva puta tjedno,utorkom i četvrtkom u dvorani yoga centra „5 elementa“ udruge „Hrast“ sa kojom imamo jako dobru suradnju. •


O voditelju: Dino Sošić, Anan-Do voditelj, Rovinj: voditelj sam tečaja Anan-Do Tai Chi Chuana i Lohan Chi Kunga u Anan-Do centru „Tao“ u Rovinju. Prakticiram tai chi chuan od 2003. godine i Lohan Kung od 2005. Jedan sam od trenera u taekwondo klubu „Rovinj“, i nosilac sam crnog pojasa 2.dan (WTF, Kukkiwon). Hobiji su mi planinarenje ili izleti u prirodu i đembe bubnjanje (afrički bubanj). Član sam udruge „Hrast“ iz Rovinja-alternativne udruge koja slavi Prirodu i Elemente te promovira vegetarijanstvo. Udruga „Hrast” odnosno joga centar „5 elemenata” je mjesto gdje se okupljaju „alternativci“ sa područja Rovinja, Istre i šire. U udruzi „Hrast“ vodim izlete u prirodu i planinarenje, a povremeno i Anan-Do meditaciju. Stalno sam zaposlen u turističkom poduzeću „Maistra”.


•Kako u turističkom poduzeću „Maistra“ radim u odjelu Prodaje, tako već 5 godina, najviše zaslugom Anan-Do majstora Bore, ali i Anan-Do učitelja Amadea, te voditelja i starijih članova, uspješno suorganiziram redoviti godišnji seminar u Rovinju (u lipnju). Na seminaru mogu sudjelovati i svi zainteresirani koji nisu članovi Anan-Do centara. •U svim svojim aktivnostima trudim se promovirati Tai chi chuan i Lohan Chi Kung kao vrhunske terapeutske metode i svjetsku kulturnu baštinu, te ideju nužnosti cjelovitog, višeaspektnog razvoja pojedinca ili „malo vježbanja“, „malo meditacije“, „malo učenja“ što dakako može biti manje ili više, ali bit je u ujednačenom i balansiranom razvoju …


KULTIVIRANJE TIJELA, UMA I DUHA KROZ POKRET- MISAO-TIŠINU


ANAN-DO CENTAR „TAO” Kontakti i Info Anan-Do centar „Tao” Rovinj

Anan-Do centar „Tao” Pula

tel.: 830 560 mob.: 099/4004 665, e-mail: dino.sosic@pu.t-

tel.: 502 032 mob.:098/9030 074 e-mail: raul.plg@gmail.com

com.hr

Url: www.centar-tao.hr ili još puno detaljnije o Anan-Do metodi poduke shifu Damira Tenodija na: www.anan-do.com


Za kraj/početak: Tai Chi Cuan može koristiti ljudima svih životnih dobi i sposobnosti. Trebamo samo tijelo prisjetiti kako se osjećalo kao dijete: opušteno, gipko, slobodno, puno života. S godinama, životne teškoće i traume - i način na koji na njih odgovaramo nanose bol i napetost na napetost, a posljedica je ukočenost, stres, boležljivost i umor. Tai Chi ponovo povezuje um i tijelo, pomaže opuštanju zglobova i mišića, otpušta napetost, osvješćuje osjećaj za prostor i pokret u okruženju te povećava razumijevanje naše osobne energije i energije drugih ljudi, te nas čini senzibilnijima i otvara prema nekim „finijim” energijama (Utjecajima). Vježbajući Anan-Do Tai Chi Chuan dajemo vježbanju tai chi chuana dodatnu kvalitetu kroz rad na svim aspektima i postizanje integralnog razvoja (ocjeljivanje).

HVALA NA INTERESU !


VJEŽBANJE • TRENING • MEDITACIJA • MATERIJALI


O TRENINGU (Anan-Do Tai Chi Chuan i Lohan Chi Kung): Trening počinje sjedećom meditacijom (kraća meditacija, ustvari više relaksacija) kako bi polaznici opustilo tijelo, um i duh, tj. umirili podražaje nakupljene tijekom cijelog dana (posao, škola, obaveze, obitelj…). Vježbaćima uvijek napominjem da je to vrijeme samo za njih, da se opuste i uživaju!. U sjedećem stavu radimo još i vježbu disanja, varijantu „blistave lubanje“ kojom razbistrujemo um, te vježbu čišćenja „udisanje srebra“ kojom vizualizacijom čistimo tijelo . Prelazimo na vježbe disanja u pokretu i zagrijavanje od glave (vrata) naniže. Slijedi niz chi kung (energetskih) vježbi, stojeći chi kungu te osnovne vježbe u tai chi chuanu: namatanje svile na vreteno (jednoručno i dvoručno) na mjestu i u hodu. Tim jednostavnijim energetskim vježbama pripremamo se za izvođenje forme koja bi bez toga bila mehanička te više slična aerobici i gimnastici, tako formi dajemo „supstanciju“ . U tim osnovnim vježbama polaznici se uče osjetiti energiju povezujući Dan Tien (sa pokretom, kontrolirati pokrete i usmjeriti energiju. Taj prvi dio traje cca. 45 min., te slijedi kratka pauza (za toalet, piće…) od 5 -10 min.


U drugom dijelu treninga uči se novi ciklus Anan-Do Chen forme od 38 pokreta tj.ciklusa, ili Anan_Do Lohan Chi Kunga forme 18 ruku tj. ciklusa (u zavisnosti od tečaja) i ponavljanje prethodno naučenih ciklusa. Vježbanje forme započinje se uvijek sa učenjem novog ciklusa (na jednom satu uče se najviše dva ciklusa- i to iznimno ako su kratki). Pri kraju treninga kad grupa ponavlja prethodno naučene cikluse (15 min.) „novi tečajci“ mogu ostati i probati pratiti koliko uspiju kopirati, ili samo gledati taj dio, te se uključiti na dijelu koji su prošli . S tim načinom rada omogućili smo da se novi „tečajci“ mogu upisati kad god to žele i priključiti treninzima. Trening završava sjedećom meditacijom (sada nešto dužom nego na početku, 10-15 min. ), „masažom očiju“ i pozdravom. Ukupno trening traje nešto više od sat i pol vremena (dva školska sata sa kratkom pauzom između). Tečajci se nakon nekog vremena upoznaju sa Anan-Do „materijalima” te ih se savjetuje da proučavaju ezoterijsku literaturu i samostalno redovito meditiraju.


Materijali Majstor Ananda: "Izbor iz ranih materijala" "Komentari na življenje - Upute korisniku - 7 Eseja - Odlomci iz dijaloga: Razgovori sa shifu Damirom Tenodijem"

Vesna Tenodi: "Which Way Home" Anan Press , Sydney 2002.

Anan Press, Zagreb 2013

Damir Tenodi: "Strah od Sebe" "Praktični vodič za rješavanje stresa i depresije" V.B.Z. d.o.o., Zagreb 2009.

Damir Tenodi: "Terapeutske borilačke vještine" Anan Press, Zagreb 1996.

Damir Tenodi: "Desperately seeking Yin" "Tai Chi Chuan - as the Masters-of-the-nextlevel see it" With commentaries by Master Ananda Anan Press , Sydney 2004.

Majstor Ananda i Damir Tenodi: "Razgovori 1989" Anan Press, Zagreb 1996.


Damir Tenodi: "Yin i Yang izvan svog kruga"

Majstor Ananda: "Upute korisniku 1 i 2" iz serije - komentari na življenje -

Anan Press, Zagreb 1990. Anan Press, Zagreb 1990.

Majstor Ananda i Damir Tenodi: "Razgovori 1988" Anan Press, Zagreb 1994.

Damir Tenodi: "Lohan Kung - sa osvrtom na par Tai Chi i Chi Kung vježbi" Anan Press, Zagreb 1994.

Majstor Ananda: "7 eseja" iz serije - komentari na življenje Anan Press, Zagreb 1990.

Damir Tenodi: "Tai Chi - povratak zdravlju: potpun pristup" Sportska tribina , Zagreb 1985.

Uz ovu literaturu preporučuje se i druga literatura ezoterijske filozofije kao Madam Blavatska, C. W. Leadbeater , Alice A. Bailey , Krishnamurti, Paramahansa Jogananda… , kao i druga filozofijska literatura s područja dalekog istoka (Indija, Kina, Tibet,…), kao i starog Egipta , Grčke…, te proučavanje povijesti (osobito starih naprednih civilizacija iz doba antike i predantike)


Anan-Do Meditacija MEDITACIJA – 1. STUPANJ Meditacija sa vizualizacijom čakri i mantrama Čakra = energetski centar, točka gdje se križaju energetski putovi; Mantra = zvuk; Mantranje = primjena zvukova Čakre se pri vizualizaciji vežu uz elemente: •Muldahara - zemlja •Swadhisthana - voda •Manipura - vatra •Anahata - zrak •Vishuddha - eter Mantre su zvukovi ili sklopovi riječi, rečenice, čije doslovno značenje nije toliko važno, već se upotrebljavaju jer sami ti zvukovi dovode do fizioloških promjena u tijelu. Takvi zvukovi neutraliziraju negativne utjecaje i olakšavaju prilagođavanje na tišinu. Uloga mantre = priprema nas i osposobljva za tišinu. Mantrom neutraliziramo uznemirujuće misli i utjecaje ili energije. Pjevana mantra = prijelaz iz uobičajenog stanja u meditativno stanje. Pjevana mantra se ponavlja tri puta kao uvod i tri puta nakon meditacije. Mantra je pripremanje za dublju meditaciju, koja je bezvučna, osim disanja koje se osjeća u grlu, dok se mantra samo misli. Mantra/zvuk je popratna, početna tehnika, koja se primjenjuje u 1. stupnju. U 1. stupnju upotrebljavamo samo provjereno neškodljive, bezopasne mantre. Uvodna mantra: OM (AUM) NAMO ŠIVAJA (OM = prazvuk, prvobitni zvuk iz kojeg sve nastaje, Riječ, viša svijest;NAMO = postoji, manifestira se, izražava se; ŠIVAJA = kroz kretanje, ritam, vibraciju) Ples Šive simbolizira univerzalni ritam Značenje: usredotočujem se na višu svijest, predajem se Njemu Mantra na meditaciju: SO-HAM (SO = vječnost, HAM = ja sam); uz udah = SO, uz izdah = HAM Značenje: usredotočujem se na ono vječno u sebi, ja sam spiritualna vibracija Na kraju meditacije – pozdrav OM (AUM) ŠANTI, ŠANTI, ŠANTI Cijeli praktičan rad je podijeljen na 7 dijelova, a svaki dio je pripremljen tako da kroz njega pripremljeni uđemo u slijedeći.


Praktični rad (redoslijed i upute): Relaksacija vrata i glave: Sjednemo udobno i opustimo se, ispravimo leđa, par puta duboko udahnemo i izdahnemo, par vježbi za razgibavanje ramena, prvo lijevo rame, pa desno, glavu okrećemo u lijevo, spuštamo bradu na rame, naprijed na prsa, pa udesno i bradu prema ramenu – 3 puta; isto to, počinjući na desnu stranu – 3 puta. Lijevim uhom prema lijevom ramenu, desnim prema desnom – 3 puta. Kružimo glavom obrnuto od kazaljke na satu (lijevo, unatrag, desno, naprijed) – 3 puta; isto u pravcu kazaljke na satu. Vježbe disanja: Lijevi dlan položimo na donji dio trbuha, desnim kažiprstom i srednjim prstom se oslanjamo na čelo, palcem zatvaramo desnu nosnicu a domalim i malim prstom lijevu: -dišemo samo na lijevu nosnicu, u lagano ubrzanom ritmu 20 puta, između ciklusa 2-3 duboka udaha-izdaha – 3 puta -isto na desnu nosnicu -isto na obje nosnice, oba dlana su na donjem dijelu trbuha. Relaksacija: Od lijevog stopala prema gore, do kuka; od desnog stopala do kuka; od prstiju lijeve ruke do ramena; od prstiju desne ruke do ramena; donji dio leđa, uz leđa do ramena; donji dio trbuha, uz grudni koš, do vrata; vrat, potiljak, glava, olabavimo lice, zijevnemo. Ponovimo još jednom od stopala. Vizualiziranje čakri: Zamišljamo da nam je na vrh glave (gdje se spajaju kosti lubanje) pričvršćen lijevak kroz koji zamišljamo da udišemo svjetlost. Zamišljamo osnovne forme/likove. - Udišemo i zamišljamo da se dah, ulazeći kroz lijevak, spušta do najniže korjenske čakre (Muladhara), na dnu kralježnice, zadržimo dah sekundu-dvije i vizualiziramo vodoravno položen kvadrat, izdišući zamišljamo da se dah uz kralježnicu penje i izlazi kroz ljevak. -Slijedeći udah spuštamo do sakralne čakre (Swadhisthana) i vizualiziramo polumjesec okrenut šiljcima prema gore. -Slijedeći udah spuštamo do pupčane čakre (Manipura), vizuliziramo okrenuti trokut (stoji na jednom vrhu). -Slijedeći udah do srčane čakre (Anahata), ne zamišljamo lik već vizualiziramo sjaj. -Slijedeći udah do grlene čakre (Vishuddi), isto sjaj. -Slijedeći udah do čeone čakre (Ajna), sjaj. -Pri slijedećem udahu pažnja ostaje usredotočena na lijevak (Sahasrara). Ponovimo još jednom ’Vizualiziranje čakri’. Potom slijedi nova vježba: Zamišljamo kako kroz lijevak udišemo srebro (srebrni zrak, sjaj), spuštamo niz kralježnicu, kroz ruke i noge dok ne prožme cijelo tijelo. Prije nego što počnemo izdah zamišljamo da iz ekstremiteta skupljamo i vučemo nešto crno (kao crni dim, čađu) prema kralježnici uz kralježnicu i kroz lijevak van. Udišemo sjaj, izdišemo mrak – 3 puta. Om Namo Šivaja : 3 puta Meditiramo na So-Ham: Pažnja je koncentrirana na treću čakru (grlo) i promatramo disanje (lagani zvuk, osjećamo vibracije u grlu). 15-20 minuta. Prestanemo misliti mantru i završimo sa: Om Šanti, Šanti, Šanti – 3 puta. ***Polako otvorimo oči, protrljamo dlanove i položimo ih na oči – bar 3 puta. Zahvalimo se u sebi i završimo vježbu.


TAI CHI CHUAN • TAI CHI CHUAN-općenito • TAI CHI CHUAN-Chen stil


TAI CHI CHUAN • • • • • •

Povijest Tai chi chuan-značenje Zmija i ždral „Yin & Yang” „Chi” „Dan Tien”


TAI CHI CHUAN Povijest -osnivačem Tai Chi Chuana mnogi Tai Chi majstori smatraju Chang

San Fenga, taoističkog monaha iz Ming dinastije (1368.-1644.). Prema jednoj verziji Chang je bio šaolinski majstor borilačkih vještina koji se povukao u osamu u potrazi za smislom života i kako bi usavršavao svoje umijeće. U planinama je razmišljao i promatrao ponašanje životinja. Naročito ga je impresionirala borba ždrala i zmije, čije je gipke, meke, elastične i tečne pokrete kasnije ukomponirao u svoje tehnike. Tehnike su prožete univerzalnim principima u prirodi (ying i yang) na kojima se i temelji Tai Chi Chuan. -stotinama godina nakon Chang San Fengove smrti njegovu umjetnost prenosi i poznati majstor Wang Tsung pod nazivom “Unutarnja škola”, ne spominjujući ime Tai Chi Chuan. Smatra se da je on prenio Tai Chi Chuan poznatoj familiji Chen – Chen Changxingu (1771.-1853.) osnivaču modernog Tai Chi Chuana. Chen Changxing je podučavao i Yang Lu Chana (1799-1872.), osnivača Yang stila. Sadašnji nosilac i “čuvar loze” je Chen Xiaowang. -izvorna forma Tai Chi Chuana zapravo pripada Chen stilu, jer se sve do 1900. godine podučavala samo u krugu obitelji Chen i istoimenom selu Chenjiagao. Ostali glavni stilovi izvedeni su ili iz Chen stila ili Yang stila (Wu stil, Wuu stil i Sun stil). Yang stil je danas najpopularniji, ali se i sam razvio iz Chena.


TAI CHI CHUAN- Tai Chi Chuan-značenje TAI CHI - Je naziv za krajnji princip u kineskoj filozofiji. Prikazan je simbolom “dvostruke ribe” Bijela riba ima crnu točku ili oko, to znači da yang unutar sebe sadrži yin. Praktikantima Ta’i Chi simbolizira Ta’i Chi Ch’uan u kojem se tijelo giba vanjštinom, ali um miruje. Crna riba pak predstavlja yin, mirnoću i meditaciju, dok yang točka ili oko predstavlja pokret. Dijelovi Yin-Yang dijagrama spojeni su u jedno u savršenoj ravnoteži, tako da predstavljaju oblik univerzalnog.

CHUAN - na kineskom znači šaka, ali metaforički i kretanje, vježbu. Na jednom dubljem nivou chuan označava kontrolu nad vlastitim pokretima i prisutnost umne snage kao pokretačke sile svih fizičkih akcija. Dakle sintezom oba termina mogli bi reći da je Tai Chi Chuan: SISTEM ZA URAVNOTEŽENJE SUPROTNOSTI, POMOĆU FIZIČKE AKTIVNOSTI KONTROLIRANE UMOM. U Anan-Do-u Tai Chi Chuan definiramo i kao provjerenu metodu ugađanja i otvaranja prva dva aspekta (fizičkog i energetskog) ka nekim drugim Utjecajima.


TAI CHI CHUAN- „Zmija i ždral” “Prodoran i ljutit ptičji krik presjekao je tišinu vrućeg, ljetnog dana. Ptica se digla put azurno -plavog neba, na trenutak-dva lebdjela, da bi se opazivši na kamenu zmiju, pripremila za napad naglo rastvorivši kljun oštar poput britve. Ali zmija je bila spremna. Podigla je glavu lakom, kružnom kretnjom i čekala. Ptica je bijesno ponavljala napade no zmija ih je vješto izbjegavala. U jednom trenutku zmija odglumi slabost, ne bi li namamila pticu bliže. I ptica se prevari. Zmija skoči naprijed i zarije otrovne zube u iznenađenu žrtvu.”


TAI CHI CHUAN Tai Chi Chuan i “Ying & Yang” YIN i YANG predstavljaju dvije antagonističke sile u svemiru, čijim međudjelovanjem nastaju sve stvari, a po kojim principima funkcionira i ljudsko tijelo. Na najvećoj skali, nebo je yang, a zemlja je yin. Dan je yang, a noć je yin. Na razini živih bića, muško je yang a žensko yin. U cirkulatornom sustavu arterije su yang, a vene su yin. Pri disanju, izdah je yang, udah je yin. U ljudskim aktivnostima, pokret je yang, mirovanje yin. U samom pokretu također imamo yin i yang: pokreti prema dolje i pokreti povlačenja, predstavljaju yin, dok pokreti prema gore i naprijed predstavljaju yang.

Odnos yina i yanga temelji se na skladu i ravnoteži, neprekidno se kreću i izmjenjuju, a njihovom međusobnom interakcijom nastaje chi . Kad se u nekoj osobi poremeti ravnoteža između Yina i Yanga, kinezi smatraju da će se isto dogoditi i s tjelesnom chi energijom, a to neizbježno dovodi do bolesti.


TAI CHI CHUAN Tai Chi Chuan i “Chi” • “Chi” (ili “Qi) u Kini predstavlja energiju ili bioenergiju ljudskog tijela. U Japanu je to “Ki”, u Indiji “Prana”, stari Grci su je nazivali “Pneuma”, stari Egipćani “Sekhem”. U “zapadnoj” tradiciji naziva se bioenergija, elektromagnetna sila, psi energija... Prema tradicionalnoj kineskoj medicini Chi je glavna pokretačka i vitalna snaga svih tjelesnih aktivnosti te protječe kroz tijelo duž kanala koje zovemo meridijanima kao što krv teče arterijama i venama. Kad se pojavi blokada, chi ne može ravnomjerno “hraniti” organe, a kao posljedica javlja se bolest. Koncept chi energije temelj je Tai Chi Chuana a cilj mu je obnavljanje ravnoteže tako da bi chi mogla slobodno protjecati. • Chi se dijeli na prenatalni koji primamo od roditelja u razdoblju formiranja fetusa a osnova je svih pokretačkih sila životnih funkcija u tijelu i postnatalni koji primamo disanjem i apsorbiramo probavom iz hranjivih sastojaka i vode • Redovito prakticirajući Tai Chi Chuan razvija se, njeguje i podržava chi. Želimo li biti zdravi moramo se pobrinuti da nam rezervoari chija uvijek budu puni (Dan Tien ili „more chia”).


TAI CHI CHUAN- Tai Chi Chuan i „Dan Tien” •

Da bi se postigao prvi stupanj vještine u harmoniji uma i tijela, potrebno je aktivirati chi i sakupiti ga u predjelu ispod pupka. U tom predjelu nalazi se veliki energetski centar ”uspavane” chi energije. Tu se također nalazi i gravitacijski centar tijela- točka gdje je prirodno skoncentrirana i balansirana sva težina tijela.

Dan Tien je također točka gdje se meditacijom postiže balans energija dva velika aku meridijana tijela: DU MAI- kanal kontrole, leđni meridijan, koji kontrolira balans svih yang energija u tijelu i REN MAI- kanal funkcije, prednji meridijan, koji kontrolira balans svih yin energija u tijelu.


TAI CHI CHUAN - Chen stil • • • • • •

Glavne karakteristike Koraci i učinci Principi u vježbanju Blagodati vježbanja Čuvar stila: Shifu Chen Xiaowang Forma 38 pokreta-ciklusi („pokreti”)


TAI CHI CHUAN - Chen stil Glavne karakteristike: - Chen stil je najstariji stil Tai Chi Chuana i stoga su u njemu borilački aspekti još uvijek zastupljeni, a pokreti su “izvana” najbliži praktičnim borilačkim tehnikama tvrdih stilova, ali tu prestaje svaka druga sličnost - potpuna koordinacija spiralnih i ispreplićućih tehnika, te izvijanja tijela i ruku – s unutarnjim kretanjem chija - izbalansiranost laganih i mekih pokreta s brzim, eksplozivnim i snažnim udarcima - ritmičnost u izmjeni brzih i polaganih tehnika - istovremen dojam dinamičnosti i smirenosti pri izvođenju - naglasak na kultiviranju (generiranju) Jinga (elastične snage) preko laganih i mekanih pokreta i ekspresiji te iste energije preko brzih, naglih i eksplozivnih pokreta (Fajing) - generiranje Yang energije kondenzacijom Yin energije - kultiviranje Yin energije vježbanjem “namatanja svile na vreteno”


TAI CHI CHUAN - Chen stil Koraci i učinci : - počinje se s učenjem stavova i pravilnih pokreta, - nakon toga podučavaju se spiralni pokreti gornjeg dijela tijela koji pomažu generiranju energije u Dan Tienu i kanaliziranju te energije iz Dan Tiena u dijelove tijela po želji

- objašnjavaju se osnovni principi Tai Chija - kad dobro naučimo formu (što može potrajati godinama) prelazimo na vježbe “spojenih ruku” u kojima provjeravamo jesu li naše tehnike usklađene s osnovnim principima Tai Chia

- danas je borilački aspekt (uglavnom) u drugom planu a više se “njeguju” zdravstveno-terapeutski učinci: učimo se oslobađati napetosti, iskrivljenog držanja i grčevitosti te vremenom postižemo unutarnji mir – vježbajući Tai Chi Chuan učimo i vještinu samospoznaje - redovito prakticiranje vježbe je najvažnija stvar u Tai Chi Chuanu


TAI CHI CHUAN - Chen stil Principi u vježbanju Tai chi chuana : - ramena treba opustiti tako da otežaju i laktove usmjeriti prema tlu. Bezrazložno podizanje ramena “izvlači” chi iz Dan Tiena i tijelo postaje nestabilno - u pokretima i tehnikama treba jasno razdvajati Yin od Yanga (kontrakciju – opuštanje) - svi pokreti sadržavaju kružne kretnje, od većih krugova ovisno o veličini tijela vježbača pa sve do same točke - svaki krug je Tai Chi-sadrži Yin i Yang - donji dio trbuha treba držati potpuno opuštenim, voljno otklanjajući svaku napetost kako bi Chi mogao slobodno kružiti i tonuti u Dan Tien i revitalizirati tijelo - treba biti mentalno i emocionalno relaksiran i sabran - koordinirati um i tijelo. Kad se mentalne i fizičke snage ujedine, rezultati se udestorostručuju - treba biti uvijek svjestan struka (Dan Tiena)-svi pokreti rade se iz struka, polagano i jednoličnom brzinom, ritmički , povezano i glatko


TAI CHI CHUAN - Chen stil Blagodati: se očituju u trostrukom djelovanju: - FIZIOLOŠKO DJELOVANJE: - produbljivanje disanja

unutarnjim lučenjem

- poboljšava optok krvi - aktivira mišiće - podmazuje i učvršćuje zglobne veze - jača kostur i veze s mišićima - ispravlja kičmu - uravnotežuje rad žlijezda sa

- ENERGETSKO DJELOVANJE: - laganim, kružnim i fluidnim

pokretima, povezanim s dubokim disanjem, uspostavlja ravnotežu svih energija u tijelu i daje tijelu novu vitalnost.

- MEDITATIVNO DJELOVANJE:

meditacija je objektivno sagledavanje stvarnosti, a Tai Chi je meditacija u pokretu, smirivanje i kontrola svih tokova u biću, kako bi se otklonile prepreke jasnom sagledavanju vlastite prirode i života. Djeluje preventivno i kurativno za prevenciju protiv ili otklanjanje stresa.


TAI CHI CHUAN - Chen stil Nosilac i čuvar stila Shifu Chen Xiaowang

Chen Xiaowang rođen je 1945. u Chenjiagou (u Chen selu) u provinciji Henan u centralnoj Kini. Sin Chen Zhaokuia, najstarijeg sina Chen Fakea (legende Chen stila tai chi chuana), velemajstor Chen Xiaowang (19 generacija) je najistaknutiji predstavnik i nositelj izvornog stila tai chi chuana porodice Chen. Za potrebe današnjeg vremena ustanovio kratku Chen formu 38 pokreta (uglavnom iz Lao Jia ).


TAI CHI CHUAN -Chen stil Forma 38 pokreta-ciklusi („pokreti”) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OBUJMI VELIKO VRHOVNO BUDIN RATNIK IZ PRATNJE NABIJA MUŽAR BIJELI ŽDRAL ŠIRI SVOJA KRILA TRI KORAKA NAPRIJED KRETANJE KROZ NAGNUTOST OTIRANJE KOLJENA GACANJE NAPRIJED KRETANJEM U OBJE STRANE UDARAC ZAKLONJENE RUKE PREKRIVANJE LEĐA TKANINOM I NASLANJANJE DVOSTRUKO GURANJE RUKU TRI PROMJENE DLANA VRH LAKTA TEŽI ŠACI NAMATANJE GORNJE ODSTUPANJE I PRITISAK NA LAKAT STAV GLAVE ZVJERI RAZVIJANJE LEPEZE PREKO LEĐA GACANJE NAPRIJED KRETANJEM KROZ OBJE STRANE MODRI ZMAJ IZLAZI IZ VODE POLAGANJE I NABIJANJE NA TLO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

DVOSTRUKO PODIZANJE STOPALA ŠAKA ZAŠTITE SRCA VARKA NAPRIJED-NATRAG UDARAC DESNOM PETOM UDARAC LIJEVOM PETOM LJEPOTICA TKA NA TKALAČKOM STANU SPORO VEZIVANJE KAPUTA ŠEST PEČAČENJE I ČETIRI ZATVARANJE JEDNOSTRUKI UDARAC BIČEM ZMAJ NA TLU I KORAK SA SEDAM ZVIJEZDA MALO HVATANJE I UDARANJE KRETANJE OBLAKA VISOKO TAPŠANJE KONJA VOĐENJE I PRITISKANJE RAZMICANJE LOTOSA NOGOM PRVA TOPOVSKA SALVA DRUGA TOPOVSKA SALVA BUDIN RATNIK IZ PRATNJE NABIJA MUŽAR DOVRŠITI VELIKO VRHOVNO


LOHAN CHI KUNG • • • • • • • •

Povijest „Čuvar stila”-Shifu Chen Yonga Fa Drevna vježba za moderna vremena Meridijani Kako vježbati Lohan chi kung 18 „ruku” Lohan Chi Kunga Primjer djelovanja kroz pripremu i prve dvije „ruke” Tai Chi Chuan i Lohan Chi Kung


LOHAN CHI KUNG Povijest Prema legendi indijski redovnik Ta Mo (Bodhidharma) je 527. g.n.e., došao u planine Songshan, u samostan Shaolin, smješten u provinciji Hanan, da širi učenje Bude. Sjedio je, okrenut zidu, u svojoj pećini punih devet godina, meditirajući u tišini, u potrazi za svojim prosvjetljenjem te postao osnivač kineskog Chan (Zen) budizma. Tokom godina meditacije, ta Mo je otkrio da nedostatak kretanja kroz duži period, popraćen oštrom zimom i vjetrom oko njegovog skloništa u planinama, uzrokuje umor, bolove i napetost u tijelu. Njegovi su učenici također patili od istih poteškoća i često su padali u san tijekom meditacije. Da bi takvo stanje popravio, a i kako bi se samostan mogao oduprijeti banditima i divljim životinjama ustanovio je grupu vježbi zasnovanu djelomice na indijskoj yogi, postojećim kondicionim vještinama i promatranju ponašanja životinja u prirodi. Vježba koju je prenosio bila je poznata kao „Osamnaest ruku Lohana“ (osamnaest ruku redovnika ili osamnaest ruku prosvijetljenih). Generacije nadolazećih redovnika i učenika Shaolin hrama vježbu su usavršavale i nadograđivale. Tako je u 13 st. redovnik Gok Yuen vježbu proširio na 72 pokreta, a Lee sau i Bak Juk Fok na 173 pokreta, tako transformirajući 18 orginalnih pokreta (pretežito terapeutskih) u djelotvorni borilački sistem. Važno je napomenuti da Lohan Kung nije samo jedna u nizu kineskih terapeutskih vježbi to je orginalna „matrica“ iz koje su kasnije nastali Tai Chi Chuan, Hsing-I , Pa Kwa, Wushu, Kung Fu, Karate, Aikido, Taekwondo, Hapkido, Judo, Jiu-Jitsu i mnoštvo drugih orijentalnih borilačkih vještina. Znanje Lohan Chi Kunga je bilo dragocjeno učenicima Shaolin hrama i njegova tajna je uvijek bila čuvana unutar samostana. Poslije uništenja hrama prije nekih 200 god., redovnik Choy Lee Fook, jedan od preživjelih redovnika, prebjegao je na jug u pokrajinu Kwantung. Chang Heung je krenuo u potragu za njim i pronašavši ga biva prihvaćenim za učenika. Nakon što je gotovo 25 godina usavršavao svoju vještinu, Chan Heung je osnovao Choy Lee Fut, sistem borilačkih vještina. Današnji „čuvar stila“ iz loze je Chen Yong Fa pra praunuk Chan Heunga.


LOHAN CHI KUNG „Čuvar stila”-Shifu Chen Yonga Fa Cheng Yong Fa je potomak Chan Heunga i današnji čuvar stila pete generacije. Osim što je cijenjen majstor borilačkih vještina, Chen Yong Fa je i liječnik tradicionalne kineske medicine, specijalista kiropraktičar -osteopat.

Chen Yong a od 1983. živi u Sydneyu gdje je 1984. prihvatio malu skupinu učenika od kojih su neki, među kojima i Shifu Damir Tenodi, nakon višegodišnjeg treninga postali kvalificirani instruktori.


LOHAN CHI KUNG-Drevna vježba za moderna vremena Lohan Kung možemo definirati kao cjelovit sustav za održavanje zdravlja, a najviše odgovara onima koji traže: •vježbu koja će im pomoći da zalijeće bolove u tijelu, ojačaju unutarnje organe, koja djeluje i služi kao preventivna mjera protiv bolesti koje donosi moderna tehnologija (pogotovo za osobe koje su na poslu stalno za računalom). Lohan Kung je stvoren ne samo kao vježba za sve zglobove i mišiće, već i da aktivira chi duž meridijana, ubrzavajući na taj način proces iscjeljivanja i uklanjanje „nesklada“ koji je doveo (ili može dovesti) do bolesti •vježbu koja će ne samo ojačati njihovo tijelo u borbi protiv bolesti nego i poboljšati njihovu mentalnu sposobnost suočavanja sa stresom i napetošću, tako uobičajenoj u našem suvremenom društvu •vježbu koja će održavati njihovo zdravlje i krepkost na cjeloviti način. Nimalo nalik popularnim sportovima koji vrlo često razgibavaju samo određene dijelove tijela. Lohan Kung razgibava sve zglobove, usklađuje i oživljava cijelo tijelo, postupno i sistematski, izbjegavajući nepotrebne povrede koje se inače zadobivaju u grubim aktivnostima i natjecanju s drugima. Sasvim suprotno od aerobika i ostalih mehaničkih vježbi za održavanje forme, Lohan Kung sadržava veliki broj različitih gracioznih pokreta, izbjegavajući time ponavljanje i dosadu •vježbu koja pored atletske ima i kulturnu dimenziju. Lohan kung je dio kineske kulture, tijesno vezan za tradicionalnu kinesku medicinu, filozofiju i umjetnost. Vježbanje Lohan Kunga ne samo da mijenja vaše tijelo već vam i otvara nove vidike •svaka tehnika je tako definirana da odgovara ili korespondira s određenim energetskim kanalom-meridijanom, te stimulira i aktivira protok chija. Tako oslobođena energija, chi, nesmetano protiče meridijanima, vitalizira i pomlađuje stanice fizičkog tijela. Same tehnike na ugodan i ne pretjerano naporan način oporavljaju zapostavljen organizam modernog čovjeka.


LOHAN CHI KUNG -Meridijani •

Meridijani su putovi kojima protječe Chi. Oni su prijeko potrebni za održavanje harmonične ravnoteže. Nei Ching kaže da „meridijani pokreću Chi i krv (hranu), reguliraju Yin i Yang, vlaže tetive i kosti, korisni su za zglobove“. Meridijani su nevidljivi putovi, ali za Kineze oni predstavljaju fizičku realnost. Postoji dvanaest meridijana: šest Yang meridijana nalaze se na vanjskoj strani udova i odgovaraju Yang („šupljim”)organima. U rukama tako imamo yang meridijane tankog i debelog crijeva, te trostruki grijač i meridijan debelog crijeva. U nogama imamo yang meridijane mokraćnog i žučnog mjehura te meridijan želuca. Šest Yin meridijana nalaze se na unutarnjoj strani udova i odgovaraju Yin („punim“) organima. U rukama imamo yin meridijan pluća, meridijan koji upravlja srcem (perikard) i meridijan srca. U nogama imamo yin meridijan jetre, meridijan slezene i meridijan bubrega. Osim ovih dvanaest meridijana, postoje još dva koji prolaze okomito sredinom tijela: meridijan „funkcije“, Ren mai i meridijan „kontrole“, Du Mai. Duž svakog meridijana nalaze se točke koje se mogu aktivirati i pomoći toku Chia, a uključuju točku „jačanja“, „smirenja“ i točku „izvora“. Pokreti Lohan Chi Kunga kreirani su tako da aktiviraju chi duž tih određenih meridijana.


LOHAN CHI KUNG-Kako vježbati Lohan Chi Kung 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Čitava forma izvodi se sporo i ujednačeno ; Nemojte se koristiti „vanjskom“ snagom već „unutarnjom“, što je po ideji slično „mekoći” i „tvrdoći“. Fizički cilj je u potpunitosti razgibati mišićna vlakna kontrakcijom i relaksacijom mišića naizmjence. Forma se na početku vježba 15 min, dok u naprednijoj fazi to može biti i sat vremena Disanje je prirodno, duboko i ujednačeno, popraćeno sviješću o usklađenosti daha i pokreta te dopustite da tijelo aktivira dah. Udahnite kad se istežete, odnosno širite udove („tvrdoća“, Yang krug-podizanje Chia). Izdahnite kada kontrahirate tijelo ili između pokreta („mekoća“, Ying krug-potonuće Chia) Disanje ne smije biti forsirano ili požurivano, niti se smije zadržavati dah. Pokrete treba izvoditi točno i precizno , ali u relaksiranom stanju, bez nepotrebnog naprezanja. Ozdravljujući učinak Lohan Kunga postiže se samo pravilnim izvođenjem forme. Pokušajte razumjeti specifični cilj i točno određeni položaj svakog pokreta i izvedite ga u skladu s tim. Za početnika ili učenike slabije konstitucije, stav može biti viši i pokreti čvršći. Postepeno prijeđite u niži stav sa širokim kružnim pokretima kako bi ojačali svoje tijelo i protok Chija. Um je usredotočen, oslobođen vanjskih utjecaja i potpuno zaokupljen disanjem i upravo izvođenim pokretima. Vježbati treba dosljedno i redovito. U idealnom slučaju forma se izvodi najmanje jednom dnevno, u mirnom i prirodnom okolišu. Najoptimalnije doba je rano ujutro, dok je svježe i dok je Yang chi u svom usponu. Treba izbjegavati velike promjene temperature. Tokom vježbanja, najbolje se okrenuti prema istoku.


LOHAN CHI KUNG 18 „ruku” Lohana RUKE: 1., 2. 3.,4.,5.,6. 7.,8.,9.,10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

NAZIV: PODIZANJE DLANOVA K NEBU RUŠENJE PLANINA DLANOVIMA U ČETIRI SMJERA CRNI TIGAR ISTEŽE LEĐA DIVLJA GUSKA RAZMAHUJE KRILA POZDRAV SKLOPLJENIH RUKU RAZDVAJANJE KAO KOD NATEZANJA LUKA ZLATNI LEOPARD PRUŽA KANĐE UDARAC VRŠKOM DESNOG STOPALA I LIJEVOM RUKOM UDARCI NOGAMA POKRETOM KOŠENJA UDARCI PREMA NATRAG I ŽDRALOV STAV OKRET TIJELA SA PREKRIŽENIM NOGAMA


LOHAN CHI KUNG Primjer djelovanja kroz pripremu, prvu i drugu „ruku” Pripremni stav:

•Stanite uspravno, tijelo je opušteno, stopala razmaknuta za širinu ramena i usmjerena naprijed. Ruke su opuštene, malo odmaknute od tijela, dlanovi otvoreni a prsti ispruženi, ali bez napetosti. Ramena opuštena. Oči su napola zatvorene, pogled u daljinu i prema naprijed. Jezik dodiruje nepce; progutajte slinu dva, tri puta kako bi se ovlažilo grlo. Disanje je duboko i ujednačeno, pažnja se spušta do dan Tiena-a. •Analiza: ovo je stav za koncentraciju, njime se forma počinje i završava. U ovom stavu chi se skuplja u Dan Tienu aktiviranjem Ren Maia. Disanje otvara sva tri dijela san Jiao-a (Trostruki grijač) – chi se pri izdisanju spušta u Dan Tien. Osjećaj topline ili trnjenja u vršcima prstiju je znak da je chi prikupljen i da možemo početi sa izvođenjem, forme. Pogled u daljinu umiruje um i smiruje Duh

•Prva i druga ruka (ciklus): PODIZANJE DLANOVA K NEBU („Razdvajanje“ neba i zemlje): •1.-YANG: polagano UDIŠEMO dok se desna šaka, opuštena, podiže tako daje CO4 točka (m. debelog crijeva) okrenuta k Nebu. Ruke podižemo polako, kao da je obješena o uže koje je vuče nagore. Pogled prati desnu šaku. • 2.-YIN: kad je desna ruka došla u okomiti položaj i dlan se okrenuo za 90o, počinje IZDAH tako da se desna ruka savija tako da dlanom prolazi nad DU20 točkom (Bai Hui-m. Du Mai). Istovremeno, lijeva ruka se diže do Dan Tiena pokretom kao da zahvaća vodu. Ramena se lagano savijaju prema naprijed a oba dlana kreću prema naprijed u pokretu u kojem zamišljamo da stišćemo veliki balon. •3.-YANG: kada se ruke gotovo sastanu u visini ramena, počinje UDAH dok lijeva šaka rotira oko desne nadlanice kao oko neke omanje kugle •4.-YIN: kada dlan lijeve ruke skoro dođe iznad desne nadlanice, započinje IZDISAJ dok dlan lijeve nadlanice rotira iznad lijeve ruke do momenta kad je lijeva nadlanica iznad i okrenuta desnoj, potonuće •5.-YANG: kad dlan lijeve ruke dođe u položaj kad je usmjeren k nebu, a desni dlan prema zemlji, UDIŠEMO tako da obje

ruke, dlanovima okrenutim jedan od drugoga istežemo prema naprijed, gore i dolje „odvajajući“ nebo od zemlje. Lijevi dlan/ruku protežemo u nebo, a desni dlan/ruku ka zemlji. Zatim kontinuirano udišući savijamo tijelo i ruke unatrag istovremeno se istežući. Noge ostaju ispravljene. Pogledom pratimo lijevi dlan i pritom tako kontroliramo savijanje tijela, glave i ruku koji se na kraju pokreta potpuno istežu. UPAMTITE: Ideja je u istezanju, a ne u savijanju-ako se previše savijemo, time blokiramo dotok chija u lumbalnom dijelu kičme. Ruke na kraju pokreta moraju biti ispružene a dlanovi u položaju „Vrbinog lista“ tako da je dlan desne ruke paralelan sa tlom i iza desnog bedra, a prsti usmjereni na točku GB30 (m. žučnog mjehura). Vrat je opušten, oči zatvorene, usta zatvorena, jezik dodiruje nepce. U krajnjoj točki istezanja, kontrahirajte perineum. Strujanje se osjeća kroz LU meridijan (m.pluća), javlja se osjećaj svrbljenja u dlanovima, a pri istezanju (ovo se odnosi na sva istezanja) umom nastojimo „produžiti“ pokret.


•6.-YIN: ispravljamo tijelo i ruke. Polagano IZDIŠEMO, „tonemo“i spuštamo lijevu ruka na DU-20 točku, dok desna ruka stoji relaksirano spuštena pored tijela •7.-YANG: UDAH – tijelo i lijeva ruka se ispruži prema gore „izvire“ •8.-YIN: kad dođe u okomiti položaj i dlan se okrenuo za 90o. Počinje IZDAH tako da se lijeva ruka savija u laktu i spušta tako da dlanom prolazi nad DU20 točkom (Bai Hui-m. Du Mai). Istovremeno, desna ruka se diže do Dan Tiena pokretom kao da zahvaća vodu. Ramena se lagano savijaju prema naprijed a oba dlana se kreću prema naprijed, gore i dole, u pokretu u kojem zamišljamo da stišćemo veliki balon. •9.-YANG kada se ruke gotovo sastanu u visini ramena, počinje UDAH dok desna šaka nastavlja rotirati oko lijeve nadlanice kao oko neke omanje kugle •10-YIN: kada dlan desne šake skoro dođe iznad nadlanice lijeve šake, započinje IZDISAJ dok dlan desne nadlanice rotira iznad lijeve nadlanice do momenta kad je lijeva nadlanica iznad i okrenuta desnoj, potonuće •11-YANG: sada kad je dlan desne ruke u položaj kad je usmjeren k nebu, a dlan lijeve ruke prema zemlji, UDIŠEMO tako da obje ruke, dlanovima okrenutim jedan od drugoga istežemo prema naprijed, gore i dolje „odvajajući“ nebo od zemlje. Desni dlan/ruku protežemo u nebo, a lijevi dlan/ruku ka zemlji. Zatim kontinuirano udišući savijamo tijelo i ruke unatrag istovremeno se istežući. Noge ostaju ispravljene. Pogledom pratimo desni dlan i pritom tako kontroliramo savijanje tijela, glave i ruku koji se na kraju pokreta potpuno istežu. UPAMTITE: Ideja je u istezanju, a ne u savijanju-ako se previše savijemo, time blokiramo dotok chija u lumbalnom dijelu kičme. Ruke na kraju pokreta moraju biti ispružene a dlanovi u položaju „Vrbinog lista“ tako da je dlan desne ruke savinut i ispružen ispred glave, a dlan lijeve ruke paralelan sa tlom i iza desnog bedra, dok su prsti usmjereni na točku GB30 (m. žučnog mjehura). Vrat je opušten, oči zatvorene, usta zatvorena, jezik dodiruje nepce. U krajnjoj točki istezanja, kontrahirajte perineum. Strujanje se osjeća kroz LU meridijan (m.pluća), javlja se osjećaj svrbljenja u dlanovima, a pri istezanju (ovo se odnosi na sva istezanja) umom nastojimo „produžiti“ pokret. •12.-YIN: ispravljamo tijelo i ruke. Polagano IZDIŠEMO, „tonemo“ i spuštamo desnu ruku na DU-20 točku, dok lijeva ruka stoji relaksirano spuštena pored tijela. Lijeva ruka ostaje iznad DU20, dok se desna ruka opušta u zglavku-spremni smo za sljedeći pokret.

Analiza: u ovom pokretu učinak je sljedeći: otvaranje LU kanala i povećanje kapaciteta Lu organa (pluća) za primanje „čistog chija“, zatim u aktiviranju Trostrukog grijaća (San Jiao); i napokon u vježbanju otvaranja Mikro kozmičke orbite. Kada su desna ili lijeva ruka istegnute prema gore, stimulira se LU meridijan i prsa se otvaraju. Stimulirane su točke: HT1 (m.srca), PE1 (m. perikarda) i CO15 kada je ruka istegnuta , kao na primjer i neke točke u prsima (LU1,2…). Točke u gornjim KI (m.bubrega), ST (m.želuca) i SP (m.slezene) kanalima stimuliraju se istezanjem prsnih mišića u kombinaciji sa dubokim, kontroliranim disanjem.. ovaj pokret, otvarajući LU i gornji jiao, započinje cirkuliranje chija kroz „Trostruki grijač“ i povećava stvaranje Zhen Chija koji organizam uvelike troši. Kada je tijelo nagnuto unatrag, donji Jiao se diže i kontrahira srednji Jiao i time spaja sva tri dijela jiao-a. Kako se glava naginje prema unatrag a perineum kontrahira, yang chi je potaknut i diže se kroz Du Mai do točke DU20. Kada se praktikant relaksira, izdiše i spušta ruke, chi teče od DU20 nadolje kroz Ren Mai i dah i chi spuštaju se u Dan Tien. U to se može uključiti i vizualizacija protoka chia mikro kozmičkom orbitom, što vježbu čini još djelotvornijom.


LOHAN CHI KUNG Lohan Chi Kung i Tai Chi Chuan •

Lohan Kung i Tai Chi Chuan imaju puno sličnosti budući da oboje pripadaju unutarnjoj školi: npr. njegovanje Chija, polagani i graciozni pokreti, te pojam Yin i Yang kruga u pokretu i disanju. Osnovna razlika je u stupnju „tvrdoće“, odnosno „mekoće“ dviju vježbi. Kad govorimo o „tvrdoći“ mislimo na snagu uma pri istezanju udova i rotiranju zglobova. Snaga ruke koja počiva na nečijem ramenu povećava se proporcionalno sa sposobnošću uma da projicira misao o „istezanju“. „Tvrdoća“ ruke se postiže podizanjem Chija kojeg aktivira um: slično kao što protok vode otvrdnjava inače mekano crijevo za polijevanje. Pod „mekoćom“ podrazumijevamo kontrakciju i opuštanje tijela, te „sakupljanje“ Chi energije između pokreta. Tai chi je u osnovi „meka“ vježba. Pokreti su mu relaksirani i teku bez prekida. Amplituda u Yin Yang krugu je relativno mala. Sa druge strane, Lohan Kung ima jednak udjel „tvrdih“ i „mekih“ pokreta koji teku od jednog ekstrema Yin do drugog ekstrema Yang i obratno. To zahtjeva veću

ekspanziju i kontrakciju mišića kao i dublji način disanja nego što je to moguće u Tai Chi Chuanu. Prema tome, Chi se aktivira i teče snažnije i time omogućuje lakše i brže doživljavanje „zujanja“- svrbljive dlanove, znojne tabane, znojenje, osjećaj živosti ili velikog zamora. Sa zdravstvenog stajališta Lohan Kung je efikasniji u postizanju dobre kondicije i blagostanja općenito, s druge strane Tai Chi Chuan je „vrhunac“ umijeća Chi Kunga i puno je kompleksniji u izvođenju i ideji.


NOVOSTI • započeli su upisi za tečajnu godinu 2013./’14. • tečajevi Lohan chi kunga i Tai chi chuana-chen stil • tečaj Lohana se održava u prostorijama yoga centra „5 elemenata”, Drage Gervaisa 16 (udruga „Hrast”), od 19:30-21:00 sati, utorkom i četvrtkom • tečaj Tai Chi Chuana možemo započeti kad bude barem 5 zainteresiranih upisanih članova • Voditelj tečaja: Dino Sošić, Anan-Do voditelj-Rovinj • Udruga: Centar za terapeutske i unutarnje borilačke vještine „Tao” (MB 18001377) • mjesečna članarina 200,00 kn (ako slučajno pohađate oba tečaja istovremeno onda 300,00 kn)

Centartao web finb „tao  
Centartao web finb „tao  
Advertisement