Page 1

DINO SCHOOLS NEWS 1|2014

1


certifikace

partneři pro jazykovou výuku

jsme členy


NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD Vážení rodiče, dovolte mi jako novému majiteli vzdělávací soustavy DINO SCHOOLS Vám co nejsrdečněji poděkovat za důvěru, se kterou jste nám svěřili Vaše děti. Chci Vás ujistit, že je i nadále naším cílem vzdělávat a vychovávat děti tak, jak jsme přislíbili. Chceme připravit žáky a studenty na budoucí studium, a to nejen v rámci ČR, ale i v zahraničí. Rád bych Vás informoval, že se nám povedlo stabilizovat hospodářskou situaci školy natolik, že ke konci školního roku 2013/2014 budeme upravovat platy našich pedagogů na znamení spokojenosti s jejich výkony. Ve snaze zvýšit kvalitu a úroveň našich škol jsme pro příští školní rok rozdělili funkčně DINO SCHOOLS na dva celky - základní školu a gymnázium, každou školu se svým ředitelem. Základní školu povede dál osvědčeně pan Mgr. Václav Řešátko a společně se pokusíme o rozšíření základní školy o druhý stupeň, tedy od šesté do deváté třídy. Tímto krokem chceme umožnit žákům, kteří nemají zájem pokračovat na našem osmiletém gymnáziu, aby mohli dokončit svou povinnou školní docházku na naší základní škole. Novým ředitelem osmiletého gymnázia se od 1. 6. 2014 stane pan Mgr. Ondřej Lepka, jeho hlavním úkolem bude doplnění počtu žáků v jednotlivých ročnících, zkvalitnění výuky a příprava našich gymnazistů na IB maturitu. Dalším krokem pro zlepšení výuky bude zavedení využití iPadů ve výuce, a to jak na základní škole, tak i na gymnáziu. Naším společným cílem je tak zefektivnit výuku a motivovat naše žáky a studenty k vyšším výkonům. Pracujeme spolu s  radou rodičů na dalším zlepšení námi poskytovaných služeb. Jedná se především o zlepšení úrovně školní jídelny, dále rozšíření místností pro herny a volnočasové aktivity, a to tak, aby se žáci co nejméně rušili při jejich odpoledních aktivitách. Chceme obnovit naši autobusovou dopravu zakoupením nového školního busu a mnoho jiného. Závěrem sděluji, že pro Vaše případné dotazy či podněty ke zdokonalení naší činnosti je Vám celé vedení DINO SCHOOLS ochotně k dispozici. Zůstávám s přátelským pozdravem a úctou, Julius Prüger


DINO PRESCHOOL OHLÉDNUTÍ...

What animals live on a farm? During the first week of October, the Little Kids visited Farm Blanik and had a great day visiting the animals at the farm. During Farm Animals week, we learned the names of many animals we saw: pig, goat, turkey, chicken, duck, cat, and cow. The children were each given food to feed the animals, and everyone loved feeding the goats the best. Just before we ate lunch on the farm, everyone got a turn on the zip line. The preschoolers like to learn outside of the classroom and love going on walks and on trips outside of the city.

A very, merry Xmas show In 2013, the Christmas show was held on Wednesday, December 11. Dino Preschool was filled with parents and friends who came to watch the kids sing their hearts out after practising for weeks to memorise all of the songs. The show was a great success, with only a few tears (there’s always one or two children who suffer stage fright on the day) and roars of applause from all that came to see it. After the show, parents and teachers enjoyed a range of refreshments and discussed plans for the holiday season, with everyone looking forward to the much needed end of year break.

Jaká zvířátka bydlí na farmě? Začátkem října navštívily malé děti farmu Blaník a prožily krásný den se zvířaty na farmě. Naučily se pojmenovat mnoho zvířat, která byla na farmě k vidění: prasátka, kozy, krůty, kuřata, kachny, kočky, krávy. Každé dítě pak dostalo jídlo ke krmení zvířat a mohlo si krmení vyzkoušet v praxi. Děti se tak dozvěděly mnoho zajímavého o zvířátkách přímo v jejich prostředí.

Vánoční besídka 11. prosince proběhla vánoční besídka. Dino Preschool byla plná rodičů a přátel, kteří se přišli podívat na hezké písně, které děti nacvičily. Všem se besídka líbila a ukáplo i několik slz radosti. Po přehlídce si rodiče a učitelé u občerstvení povídali o plánech na období vánočních svátků a zakončení roku.

4

Learning our A,B,Cs in the Little Kids room! In the little kids room, we are not only about play! It is also very important for us to teach our students their letters and practice their writing skills. These are skills that will carry them onto the Big Kids' room and on into school. Each week we focus on a specific letter and learn the sound it makes in English, how to write it, and do a variety of games and crafts focused on this letter. For example, when we were learning the letter A we practiced writing the letter, thought of all the words and names that start with A and molded big letter As from play dough. The kids have so much fun learning their letters, that they hardly realise they are building the foundation for reading and learning when they are older. We are trying to teach the children from a very early age that reading (and English) can be fun! Učíme se abecedu V oddělení malých dětí si jen nehrajeme. Je pro nás důležité naučit se a procvičit si základy pro psaní, a tím se připravit na přechod do oddělení pro větší děti a následně do školy. Každý


Skiing in Pec pod Sněžkou In February we packed up and drove to Pec Pod Snezkou for our winter school in nature trip. We had so much fun skiing, sledding, having snowball fights, and enjoying the beautiful mountains. We were so happy to have a lot of snow! At the end of every day we were very tired but we still managed to eat a lot of yummy food, read a lot of books, and we even had a disco. A good time was had by all! týden se zaměřujeme na konkrétní písmeno a učíme se, jak zní v angličtině, jak se píše a provádíme celou řadu her a činností zaměřených na určené téma. Například písmeno „A“ jsme procvičovali jeho psaním, vymýšlením slov a jmen, která začínají na „A“. Děti se takto učí formou zábavy, a tím si nenásilně budují základy pro čtení, psaní a další učení. Snažíme se učit děti od útlého věku, že čtení i angličtina může být zábava.

Lyžování v Peci pod Sněžkou V únoru jsme si zabalili a odjeli do Pece pod Sněžkou na zimní školku v přírodě. Na horách byla spousta zábavy při lyžování, sáňkování i koulování. Hory nás okouzlily svou krásou a hromadou sněhu. Na konci každého dne jsme byli pořádně unaveni, ale energii nám dodalo velmi chutné jídlo. Kromě zimních sportů jsme četli zajímavé knihy i tančili na diskotéce. Všichni jsme si hory náramně užili!

Why did the kid thow the butter out the window? (to see a butter fly) What do you call a sleeping dinasaur? (a dina-snore) What has two hands, a round face, always runs, but stays in place? (a clock)

Drum Circle On March 17th we had a new visitor to the school. He came with many drums for the kids to play on. Mr. Šušor is a drum circle leader, he came to teach us a little about drums and the history of drumming. All the children sat in a circle and got a chance to play on the musical instuments that where made of mostly drums. There where little drums, big drums, colorful drums and every drum made a different sound. The drum cirlce was enjoyed by all. Drum Circle 17. března nás ve školce navštívil zajímavý host Petr Šušor a přinesl mnoho bubnů. Facilitátor Petr Šušor je zkušený hudebník, aktivní perkusionista, který se věnuje skupinovému bubnování. Všechny děti seděly v kruhu a hrály na bubny a perkusní nástroje. Měli jsme malé bubny, velké bubny, barevné bubny. Každý z nich vydával jiný zvuk. U skupinového bubnování děti zažily velkou legraci.

Text: Jana Rejcha

5


V DINO JEZDÍME ZA HRANICE BRITÁNIE Pobyt v Británii s výukou Ve dnech 7. až 14. června 2014 se 13 studentů třídy Prima A zúčastní netradičního zájezdu do Anglie. Jedná se o pobyt s výukou v primary school. Studenti budou ubytováni po skupinkách v konkrétních rodinách v Bexley, dopoledne absolvují výuku v místní škole v Dartfordu. Na odpoledne je připraven bohatý program plný společných akcí s anglickými studenty, exkurzí, výletů a her. Důraz je kladen nejen na zdokonalení se v jazyce, ale také na poznávací aktivity a navázání nových přátelství. Zážitkem už by měla být doprava dálkovým autobusem Bova Magic s trajektem do Doveru. Všichni se moc těší! Text: Zdeněk Krůta

6


CAMBRIDGE I letos se první a druhé třídy vydávají do Cambridge. Pro prvňáčky to bude jejich první společná zahraniční cesta, na kterou už se velmi těší. Druháci už ví, do čeho jdou, tak se těší ještě víc. Ubytováni budeme v osvědčeném hotelu Fenners, kde budeme mít zajištěné snídaně a večeře. Obědvat budeme „v terénu“ v závislosti na programu – samozřejmě nemůžeme vynechat Pizza Hut – all you can eat a Burger House. Vedoucí pobytů v současné době pilně připravují zajímavý program, zde je ukázka z programu pro třídy 2. A a 2. B: • • • • • • •

Návštěva místní školy Park Street School Science Centre – tentokrát s workshopem Sailing Science, při kterém budeme vyrábět model plachetnice Letecké muzeum Duxford Wimpole Hall – velká usedlost, jejíž součástí je zámeček, parky, zahrady a farma, kde si vyrobíme domácí máslo. Oblíbená cesta okružním vyhlídkovým autobusem včetně plavby loďkou po řece Cam A spousta her a dovádění ve vyhlášených anglických parcích Prvňáčci vyrazí na středověký hrad Mounfitchet Castle, navštíví zajímavá muzea a také místní školu.

Doufejme, že nám bude přát počasí a z Cambridge se vrátíme stejně nadšení jako loni.

Text: Lucie Raščičová

7


LONDÝN TOP MÍSTA, KTERÁ BYCHOM SI CHTĚLI LETOS PROHLÉDNOUT

LONDÝN JE PROSTĚ LONDÝN

I když jsme Londýn navštívili již v loňském roce, je v tomto krásném městě na Temži řada dalších zajímavých míst, která stojí za to. Na prvním místě je samozřejmě škola, ve které jsme kontakty navázali již při první návštěvě.

BUCKINGHAMSKÝ PALÁC Buckinghamský palác je oficiální sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě. Je londýnskou rezidencí královny Alžběty a místem konání akcí státního významu a oficiálních vítání hlav států. Protože nás královna na audienci zatím nepozvala, můžeme se těšit na střídání královských stráží, které je velkou turistickou atrakcí.   MUZEUM SHERLOCKA HOLMESE Muzeum Sherlocka Holmese, které je samozřejmě věnováno slavnému detektivovi, se nachází na Baker Street nedaleko Regent parku. Bylo otevřeno v roce 1990. V letech 1860 - 1936 byl tento dům používaný jako penzion a Sherlock Holmes a doktor Watson zde údajně pobývali v období 1881-1904. V loňském roce nám v návštěvě zabránil liják a dlouhá fronta před vstupem do muzea. WARNER BROS STUDIO Filmy o Herry Potterovi známe určitě všichni. Návštěva Warner Bros. studia poskytuje jedinečnou příležitost poznat prostředí, kde tato kultovní série vznikla. K vidění jsou sady kostýmů, soupravy rekvizit, mechanické systémy a speciální efekty. Těšíme se moc! GREENWICH PARK Nejstarší královský park v Londýně, založený roku 1433. V jeho severní části se nachází Národní námořní muzeum a královská greenwichská observatoř. LONDON SIGHTSEEING BUS Vyhlídkový autobus poskytuje jedinečnou příležitost prohlédnout si londýnské top památky jako je London Eye, Big Ben, Tower Bridge a další a dopřát si zároveň i trochu odpočinku v náročném programu.

Texty: Šárka Ochmanová

8


ŠPANĚLSKO MURCIA TĚŠÍME SE DO ŠPANĚLSKA. Letos se žáci pátých tříd Dino School vydají opět na týdenní studijní pobyt do Španělska, a to do naší partnerské školy Severo Ochoa v Murcii. Murcia je krásné město na jihovýchodě Španělska a jeho poloha je situována nedaleko pobřeží Středozemního moře. Studenti budou během tohoto pobytu navštěvovat hodiny ve škole Severo Ochoa a dále jsou pro ně připraveny různé aktivity a exkurze. Budou ubytováni v hotelu Casa Emilio, který leží přímo v centru. Do školy, kde výuka začíná v  9  hodin, budeme jezdit autobusem, žáci se budou účastnit vyučovacích hodin společně se španělskými studenty, budou rozdělení do pátých a šestých tříd po skupinách, 5 až 6 studentů na jednu třídu. Vyučování končí ve 14 hodin, přestávka je pouze jedna půlhodinová, a  to

na svačinu. Celá výuka bude probíhat v hostitelském jazyce, naši studenti se budou učit španělskou matematiku, dějepis, biologii apod. Jeden den bude věnován exkurzi do unikátní oblasti, La Manga, což je úzká kosa země mezi dvěma moři, Středozemním mořem a Mar Menor (největší mořská laguna v Evropě, které se také říká „mrtvé moře Evropy“). Naši žáci dostanou možnost srovnat rozdílné teploty obou moří a na závěr tohoto dne se pojedeme podívat do Cabo de Palos, což je město a mys s majákem, který byl vybudován v roce 1865. Mezi další vybrané aktivity bude také patřit návštěva paleontologického muzea či historického centra Murcie, její barokní katedrály a dalších památek. Tento pobyt bude pro studenty velkou příležitostí k rozvoji španělského jazyka, přispěje k pro-

hloubení znalostí, ale především k praktickému uplatnění španělštiny. Také napomůže poznání španělské kultury a rozdílného života ve Španělsku, což je fakt nesmírně důležitý pro pochopení samotného španělského jazyka.

9


V DINO JSME AKTIVNÍ ANGLICKÁ SOBOTA Koňská farma Heroutice poblíž Neveklova u Slapské přehrady bude letošním výletním cílem anglické soboty, kterou žáci stráví společně s anglickými učiteli. Areál se nachází v pěkném prostředí pod lesem u malebného rybníčka. A proč zrovna tato destinace? Právě 17.5. tam dorazí mobilní naučnězábavný Park Tři věže, který už čtyři roky cestuje po Česku a přináší dětem zábavu spojenou s novými poznatky. Interaktivní formou se dětí nenásilně učí o národní historii a kultuře. Stanoviště parku jsou poskládaná z kvízu národního bohatství, pohádkového městečka nebo naučných stezek. Děti se mohou těšit na tvořivé dílny, hádanky pro bystré hlavy, bubnování, poznávání jarních kytiček a bylinek. Doufejme, že nám počasí bude přát a užijeme si krásný den v přírodě.

Texty: Šárka Ochmanová, Dana Kubrychtová

10

AKČNÍ ÚTERÝ

Pro zpestření odpoledního volného času jsme začátkem prosince představili program „Akční úterý“. V tomto programu nabízíme dětem zajímavé činnosti, které nemůžeme obsáhnout v časovém rozsahu nebo podmínkách heren. Nabízíme jim tak další možnost smysluplného využití volného času a pomáháme jim hledat nové oblasti jejich zájmů. Akční úterky se staly velmi populárními a málokdy tak zbývají volná místa pro všechny zájemce. Od spuštění tohoto programu jsme navštívili např. svíčkárnu v  Šestajovicích, kde si děti mohly různými technikami odlít vlastní svíčky, lezli jsme po umělých stěnách Boulder baru, zkoumali jsme mořské živočichy v Mořském světě, navštívili jsme premiéry filmů Ledové království a Zvonilka, hráli jsme bowling v bowlingovém centru Na Groši, dekorovali jsme keramické výrobky ve známé keramické dílně Maříž, podnikli jsme „Výlet do vesmíru“ ve Štefánikově hvězdárně a  s  jarní přírodou se vydáváme do okolí Hostivařské přehrady na Scaveger hunt. Do konce školního roku se žáci mohou ještě těšit, že vyrazíme na minigolf, na in-line brusle, do planetária, do botanické zahrady nebo také budeme připravovat občerstvení na párty.


DINO ŠLÁPOTA Na 4. ročník pochodu přírodou se s žáky, rodiči, učiteli a vychovateli vydáme v sobotu 24. května 2014 a zdoláme část okruhu Českým krasem ve vzdálenosti 8 km. Sejdeme se jako obvykle na Smíchovském nádraží a  vyrazíme přes Beroun do stanice Beroun – Popovice. Odtud se vydáme po žluté turistické značce. Nad vesničkou Popovice se vnoříme do přírody a   začneme stoupat po lesní stezce ke kapli sv. Blažeje, kde se rozevírá nádherná vyhlídka do okolí Českého krasu. Pod vyhlídkou u členitých skal Koukolovy hory nás u ohniště čeká první odpočinkové místo. Odkloníme se od skal, přejdeme vrchol a před námi se otevře široké údolí luk a polí. Vydáme se z kopce na křižovatku ke křížku a pokračujeme zase po žluté do blízké vesničky. Za Havlíčkovým mlýnem odbočíme přes louku doprava, kolem potoka, přejdeme lávku a stoupáme do poměrně prudkého kopce až k Aksamitově bráně. Od brány se dáme dále a pokračujeme přírodní rezervací Kotýz až na hranici velkolomu Čertovy schody. Odtud je to k cíli našeho putování jen chvilka a stojíme před nejkrásnějším místem Českého krasu – Koněpruskými jeskyněmi. Zde nás čeká další odpočinek, občerstvení a pro zájemce návštěva jeskyní. Protože půjdeme do jeskyní, nebudou tentokrát na trase tradiční kontrolní stanoviště, ale průběžný kvíz o zajímavostech na cestě můžete opět očekávat, proto si s sebou nezapomeňte vzít spolehlivou tužku/propisku. V cíli bude samozřejmě v pohotovosti oblíbená záchranná občerstvovací stanice, ale po cestě se občerstvení nenabízí, proto je vhodné vzít s sebou dostatek tekutin a případnou energii na cesty. Pochod se jde za každého počasí a na vlastní nebezpečí. Vzhledem k charakteru stezky doporučujeme pevnější turistické boty. Cesta není vhodná pro jakýkoliv kolečkový povoz. Přejeme pěkné počasí a příjemné turistické zážitky!

LETNÍ JAZYKOVÝ POBYT Do naší tradiční táborové základny eko/sport hotelu Montanie Desná v Jizerských horách se letos vydáme 12. – 20. 7. 2014, abychom strávili táborová dobrodružství po boku „Rychlých šípů“. S touhou stát se na chvilku Mirkem Dušínem, Jarkou Metelkou, Jindrou Hojerem, Červenáčkem nebo Rychlonožkou budeme plnit všem tak dobře známé bobříky - odvahy, vytrvalosti, otužilosti, šikovnosti a další, abychom utužili tělo i ducha... Zaměříme se také na dobré skutky, budování kamarádských vztahů, na poznávání přírody a její ochranu, k čemuž nás přímo vybízí příroda Jizerských hor v okolí vodní nádrže Souš. Budeme se těšit na tradiční táborové činnosti umožňující získávání bobříků, jako je tvorba z přírodních materiálů, odlévání stop, uzlování, sběr lesních plodů, vaření na ohni, výlety do okolní přírody, přenocování v přírodě, noční bojovka, koupání, sportovní soutěže a společenské hry. Svou úlohu bude hrát také bodování úklidu pokojů, dodržování táborových pravidel, noční hlídky, a to vše pod dohledem anglických a českých táborových vedoucích..

11


SEZNAMOVACÍ POBYT BUDOUCÍCH 1. TŘÍD Koncem letošních prázdnin 25. až 29. 8. 2014 zamíří opět naši budoucí prvňáčci na seznamovací pobyt. Cílem seznamovacího pobytu je umožnit dětem vzájemné seznámení s jejich budoucími učiteli 1. tříd a novými spolužáky v bezstresovém prostředí. Formou her, při poznávání přírody, při výletech a drobných soutěžích tak snadněji a plynule přejdou z hravého prostředí do školních lavic. Pro děti je připravena celopobytová hra na „Svět skřítků“ a pohádky o skřítcích je také budou celým programem provázet. Jizerské hory, kde se seznamovací pobyt koná, nabízejí výborné podmínky pro pěší turistiku, krátké poznávací procházky a letní sportování – míčové hry, soutěže, závody. Přímo před objektem se rozkládá chráněná vodní nádrž Souš a kolem ní ojedinělá příroda chráněné krajinné oblasti. V blízkosti obce pak najdeme největší přehradu Jizerských hor – Joefodolskou a rezervaci Jedlový Důl s peřejemi a vysokými vodopády říčky Jedlové. V okolí je spousta rozhleden vhodných k návštěvám – z nejznámějších Černá Studnice, Smržovka, Bramberk a  Špičák. Mezi další zajímavosti patří kulturní památka Ozubnicová železnice v Tanvaldu a kamenný železniční viadukt z  konce 19. století ve Smržovce. Ubytování je zajištěno v eko/sport hotelu Montanie Desná Jizerských horách, cca 120 km od Prahy. Jsou zde 2 až 4 lůžkové pokoje ve třech oddělených objektech. Každý pokoj má své sociální zařízení. Pokoje jsou jednoduše zařízeny, čisté a udržované. Pro naše zábavné činnosti je po dobu trvání celého pobytu k dispozici klubovna včetně promítacího plátna, data-projektoru a tabule. Plná penze je zajištěná v restauraci, která je součástí areálu. V každém patře hotelu jsou po celý den i  noc volně přístupné nápoje. Na výlety děti dostanou svačinové balíčky a samozřejmě také občas opečeme neodmyslitelné buřtíky na ohni. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky!

12


DINO OHLÉDNUTÍ...

ŠKOLNÍ KONCERT JARNÍ SOUZVUK

Letos se školní koncert „Jarní souzvuk“ konal 15. dubna 2014. Se svými skladbami se předvedli téměř všichni hudebníci aktivit naší školy a závěrem jsme si pro zpestření poslechli i jejich učitele. Začali jsme pozvolna nejmladšími klavíristy a flétnisty. Publikum se začalo rozehřívat při vystoupení kytaristů a do varu všechny přivedl sólový zpěv. Naprostou nirvánou byly souhry a vystoupení „kapel“ a při half playbacku bubeníků už aplaus neustával. Samozřejmou třešničkou na dortu se stalo vystoupení učitelů. Koncert se velmi vydařil a šťastní rodiče si mohli vychutnat, jak moc jejich děti pokročily ve svých výkonech od loňského roku. Příští Jarní souzvuk se jasně musí jmenovat: DINO má talent!

Texty: Dana Kubrychtová

COME &SHOW

V úterý 15. dubna 2014 se čtveřice žáků naší školy zúčastnila anglické pěvecké a recitační soutěže „Come and show“, kterou pořádala ZŠ Dolní Chabry. Po cestě přes celou Prahu se Oliver J., Honza U., Mája P. a Elizabeth K. představili v krásných prostorách Chaberského dvora divákům-žákům dalších pražských škol, a přestože to bylo jejich první vystoupení před větším publikem, tak neměli skoro vůbec trému a zkušeně odehráli píseň „New Soul“ od zpěvačky Yael Naim. Tímto výkonem získali čtvrté místo a skvěle reprezentovali naši školu, za což jim patří velké poděkování a už teď se těšíme na jejich další vystoupení. Poděkování zároveň patří paní učitelce hudební výchovy Jenny a panu školníkovi Milerovi za perfektní spolupráci při přípravě a realizaci vystoupení našich dětí.

Text: Šárka Ochmanová

13


DINO OHLÉDNUTÍ...

MAKING MUSIC Every Thursday morning at Dino Elementary School, beautiful music can be heard coming from the classrooms of 3rd Grade. Soft, mellifluous tones are sounded, songs are sung and notes are played. Research has proven the multitude of benefits that come from learning a musical instrument. Many studies have shown links between learning a musical instrument and improved academic performance, particularly in the subjects of mathematics and languages, as well as better social skills, improved memory and concentration and enhanced creativity. With all these reasons, who wouldn’t want to learn an instrument? In 3rd Grade, students learn recorder (or zobcová flétna as it is known in Czech) and have a recorder lesson every Thursday morning. In these lessons students learn all about the wonderful and weird world of music. At the beginning of the year, students learnt a few basic notes and some musical notation. After many squeaks and laughs, students were able to produce a strong, steady sound. Only a handful of lessons later, students were already able to play a few basic songs. Progress has been steady and students now know more notes, how to read music and all about rhythms in simple time. They have a large repertoire with pieces that also include singing as well. Currently, students are eagerly preparing for their performance at the Easter concert. Then they will continue to expand their musical knowledge with more songs and pieces for the remainder of the school year. If you are ever passing on a Thursday don’t hesitate to stop by and listen to the beautiful songs and harmonies (combined with a squeak or two) that fill the 3rd Grade classrooms and escape into the corridors. Text: Jenny Binovec

14

HAPPYVILLE Welcome to Happyville, the land of peace, fun, and tranquility! Happyville is the second annual school wide art installation based on Earth Day. Earth Day is a spring event first celebrated in April 1970 to educate the world about the preservation and the protection of the Earth‘s ecosystem. This year we combined the celebration with an Easter/spring animal theme.This year‘s collaboration was created from the imagination and hard work of your children. Our city celebrates the pleasure of life and freedom while educating them on the unlimited creativity of using recycled materials for art! I would like send a special thanks to you, the parents, for your support and your materials. It was a unique Earth Day experience and it was a pleasure to paticipate. Text: Šárka Ochmanová


VELIKONOČNÍ ČAS Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem – slunovrat a měsícem – úplněk. Připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací. Příprava na Velikonoce začíná čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní doba, která začíná Popeleční středou. V týdnu před Velikonočním pondělím mají podle tradice jednotlivé dny svůj význam. Na Škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce. Na Zelený čtvrtek musíte časně ráno vstát a omýt se rosou - nebudete nemocní. Také pečivo - jidáše s medem - zaručovalo zdraví. Tento den je spojován s Kristovou poslední večeří. Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Nesmělo se prát prádlo, pracovat v sadu a nic půjčovat. Tento den připomíná ukřižování Krista a měl by se držet největší půst. Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal křížek a ten se donesl na pole, aby bylo úrodné. Doma se uklízelo, pekly se mazance, beránci, pletly se pomlázky, zdobila se vajíčka. Tento den se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení Krista. Na Boží hod velikonoční - v neděli – dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla. Velikonoční pondělí je časem pomlázky a hodování. Na naší škole se každoročně žáci zapojují do velikonočních příprav – jejich výrobky zdobí prostory školy i jednotlivých tříd. Letos se můžeme těšit na velikonoční vernisáž a koncert. Žáci zde předvedou svoje dovednosti jak v ručních pracích, tak i v hudebním projevu. Letošní Velikonoce jsme všichni prožili ve zdraví, lásce a radosti. Text: Zuzana Frkalová

15


KLUB V NOVÉM KABÁTĚ Gymnazijní klub dostal „nový kabát“. Na přelomu školního roku převzal Gymnazijní klub nový vychovatel Bc. Radek Pich, který se svým elánem a novými nápady plánuje změny v zaujetí studentů pro trávení volného času. Studenti se s novým vychovatelem lépe poznali na první akci s názvem „Noc strávená ve škole“, kde se promítaly filmy, a studenti hráli společenské hry. Byl tak naplněn cíl akce, dostat klub a jeho využívání do povědomí studentů a utužit vztahy uvnitř kolektivu. Nejen aktivity v klubu prošly změnami, ale nový kabát pozvolna dostává i interiér klubu. V rámci projektu „Realizace výtvarného talentu“, byla studentům dána k dispozici stěna klubovny, na které mohli uplatnit svůj malířský talent a postupně tak přetvářet prostředí klubu tak, aby se tam dobře cítili. Pro efektivní relaxaci studentů v době přestávek byla klubovna vybavena sedacími vaky, které jsou též využívány pro „Debatní kroužek“ klubu, v němž se studenti učí logicky argumentovat, přijímat a respektovat názory druhých. Nová mini-posilovna slouží pro aktivní odpočinek studentů. Posilovna je využívána pro tréninky typu crossfit, jež je ideální cvičební metodou pro studenty, kteří v tomto věku cvičí převážně se svojí vahou a organismus tak není přetěžován, jen utužován. Každý den je plánovaný tak, aby studentům přinesl

16

nejen zábavu, ale i nové poznatky a dovednosti. Při plánování měsíčních, týdenních a denních programů je brán ohled na zájmy studentů a po společných konzultacích o přáních a představách studentů byly dny rozděleny tak, že každý den je zaměřen na jinou aktivitu a tematiku. Pondělky studenti tráví nejrůznějšími soutěžemi, úterý se orientuje na filmy a kulturní odpoledne, středa se soustředí na šikovné ruce a inženýrství, čtvrtek je věnován realizaci dlouhodobých projektů, jako je v současnosti tvorba vlastního filmu, do kterého se studenti velmi aktivně a se zájmem zapojili. Pátky pak studenti tráví aktivně/ sportovně, podle počasí v areálu školy nebo v okolní přírodě. Souběžně se pozvolna rozjíždí dlouhodobý projekt - školní rozhlas, který má za cíl zpříjemnit čas přestávek hudbou a vystoupeními mladých moderátorů a stejně tak zajistit větší informovanost a kompaktnost života na gymnáziu. Do budoucna se kromě dlouhodobých projektů jako je týdenní vodácký kurz, chystají i jednorázové odpolední akce: výlet na paintball, turnaj v minigolfu, turnaj v oblíbeném stolnímu tenisu nebo návštěvy kin a divadel. Vítejte v našem klubu! Texty: Dana Kubrychtová


VODÁCKÝ POBYT OTAVA

Po předchozích úspěšných ročnících vyrazíme s gymnazisty na vodácký pobyt na řece Otavě v termínu 20. – 26. 6. 2014. Cílem akce je osvojení si vodáckých dovedností, získání nových poznatků z environmentální výchovy, výchova k samostatnosti a sebeovládání, stmelení třídních kolektivů a rozvoj týmové spolupráce gymnázia. Z Prahy vyrazíme vlakem do Sušice, kde si zapůjčíme lodě, pádla, barely a záchranné vesty a  vydáme se po Otavě až do Písku, kde opět nastoupíme na vlak k  návratu domů. Řeka Otava odvodňuje severozápadní část Šumavy. Plocha povodí je 3788 km2. Celková délka je 133 km a celá je sjízdná na sportovní lodi. Vzniká soutokem řek Vydra a Křemelná u  Čeňkovy pily. Svůj život končí pod Zvíkovem jako levostranný přítok Vltavy. Dnes je bohužel soutok pod hladinou přehrady

Orlík. Někdy se Otavě také říká „zlatá řeka“, protože se v ní opravdu rýžovalo zlato. Naše trasa bude následující: 1. den: Přesun vlakem - Praha Hl. Nádraží – Sušice (191 km, 3h 21 min.), utáboření v kempu Sušice 2. den: Vodácké tábořiště Sušice (u nádraží) – Horažďovice, kemp na Lipkách (17 km) 3. den: Horažďovice (aguapark), kemp na Lipkách – Katovice (Kemp Otavský Ráj) (10 km) 4. den: Katovice (Kemp Otavský Ráj) – Štěkeň (16 km) 5. den: Štěkeň – Putim (tábořiště Na Soutoku) (12 km) 6. den: Putim – Písek (6 km), odpoledne přesun vlakem - Písek – Praha (2 hod. 20 min.) Pro zpestření sjíždění řeky navštívíme hrad Rabí a zastavíme se v blízkém aguaparku.

17


NEW AMIG@S V návaznosti na zkušenosti s proběhlými aktivitami v rámci výměnných pobytů v minulých letech a na základě oboustranných pozitivních ohlasů se Dino High School a partnerská škola Severo Ochoa z Murcie rozhodly pro naše studenty zrealizovat projekt, na jehož základě budou spolupracovat se španělskými nejen v rámci výměnného pobytu, ale po celý rok, a to v sestavených párech, které budou vždy tvořeny českým a španělským žákem. Na úkolech se budou podílet společně a budou v neustálém kontaktu. Projektu se účastní žáci třídy sekunda. V jeho rámci se připravila videoprezentace našich studentů ve španělském jazyce a španělských studentů v anglickém jazyce, kterou můžete shlédnout na stránkách školy.

a) Mezi primární cíle projektu se řadí zkvalitnění znalostí španělského jazyka studentů, kteří jsou součástí vzdělávacího programu Dino High School Praha. • rozšíření slovní zásoby • zvýšení úrovně znalosti španělského jazyka slovem i písmem • posílení vjemu důležitosti španělského jazyka v rámci celosvětové komunikace • zvýšení úrovně samostatnosti v cizím prostředí • rozvoj fantazie b) Sekundárně se projekt zaměřuje na hlubší poznání španělské kultury, národních zvyků, životního stylu a hodnot rodinného života. Aktivity projektu: • každodenní komunikace prostřednictvím mailingu a sociálních sítí ve španělském a anglickém jazyce • plnění zadaných úkolů • videokonference • soutěže • výměnné pobyty • slohová cvičení • audiovizuální aktivity Projekt má svůj název - NEW AMIG@S

18


V rámci prvních aktivit Společného vzdělávacího projektu Dino High School a Severo Ochoa proběhla soutěž o název samotného projektu. Konaly se dvoukolové volby, a to jak ve Španělsku, tak u nás. Každý student navrhl jedno jméno pro název projektu a musíme konstatovat, že mnohé návrhy byly velmi nápadité. Po dlouhém jednání porotců byl vybrán vítězný název naší studentky Šárky J.: NEW AMIG@S. V dubnu se účastníci propojili na sociální síti v rámci speciálně vytvořeného profilu na FB, také sami studenti si vytvoří titulní stranu FB profilu projektu interaktivní formou. V květnu bylo hlavním úkolem vytvoření slohové práce na téma Můj domov, město, ve kterém žiji a volnočasové aktivity. V červnu se budeme věnovat tradicím ve Španělsku a v České republice. Po vzájemných dotazech čeští a španělští studenti natočí dokument jako divadelní představení o tradicích obou zemí. Tento program je jedinečnou příležitostí k oboustranné partnerské výměně životních zkušeností z  jiné země a zároveň výzvou pro studenty, jak aktivně zlepšovat jazyk a používat angličtinu a španělštinu v širším spektru komunikace. Spoluprací mezi školami posílíme u studentů vidění světa optikou multikultury, sociálního porozumění a solidarity s cílem pochopení rozdílů v kulturách různých národů. Jak již bylo zmíněno, založili jsme pro tento projekt

profil na sociální síti Facebook, který bude nástrojem zainteresovaných studentů k získání informací o jednotlivých aktivitách a úkolech. Na Facebooku mohou také konzultovat se svými protějšky postupy při plnění úkolů, vyměňovat si fotografie týkající se projektu či kulturních a sportovních aktivit ve škole. Pro pedagogy potom projekt slouží k výměně informací o didaktických postupech v rámci zkvalitnění výuky a učebních nástrojů. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1. Studenti Dino School musí při komunikaci používat vždy španělštinu, zatímco Španělé budou vše tvořit v angličtině. 2. Studenti se budou v komunikaci respektovat. Je naprosto striktně zakázáno používat vulgární či agresivní jazykové prostředky. 3. Studenti musí s maximálním úsilím používat vhodný jazyk a eliminovat chyby. 4. Pochyby, otázky a komplikace v komunikaci musí žáci vyřešit mezi sebou. Učitelé jim budou primárně k dispozici pouze jako koordinátoři nebo pomocníci. Text: Agáta Kosová

19


V DINO SOUTĚŽÍME

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ Letos jsme s příchodem jara poprvé vyhlásili pro naše děti na ZŠ literární soutěž. Soutěžit se bude v kategoriích 1. a 2. třídy a 3. - 5. třídy. Náměty pro naši literární soutěž jsou z oblastí blízké všem dětem. Nejmladší žáci budou mít na výběr básničku či povídku s tématem: Moje oblíbené zvířátko. V básničce to může být domácí mazlíček, ale třeba i zvíře exotické, které si oblíbili v ZOO nebo na safari. Zkrátka výběr je opravdu veliký. A kdo rád kreslí, může si svoji básničku i sám ilustrovat. V povídce bude zachován stejný námět. Opět zde bude hlavní roli hrát oblíbené zvířátko. Tentokrát ho ale děti pošlou do některé pohádky. Děj pohádky se pokusí převyprávět tak, aby místo hlavních postav, (např. princezny, krále, draka, trpaslíků, Popelky, Sněhurky atd. ), bylo hlavní postavou právě jejich oblíbené zvíře. Jistě budou překvapeny tím, co jejich mazlíček s původní pohádkou udělá. Starší děti mají na výběr také básničku nebo povídku. Tématem pro ně je : Zážitek z prázdnin, na který nikdy nezapomenu. Může se jednat jak o dovolenou, tábor, dny strávené u dědečka a babičky, či zajímavý zážitek v kruhu rodinném nebo mezi kamarády.

20

Téma: Můj zážitek z prázdnin, na který nikdy nezapomenu, tak může ještě udělat spoustu radosti i nám ostatním. Příspěvky do soutěže pak už stačí jen přepsat v počítači a odevzdat do konce dubna. Předáme je pak porotě, jejíž členové budou básníci, známí z oblasti tvorby pro děti , Jan Vodňanský a Jiří Žáček. Na konci roku pak bude slavnostně vyhlášen vítěz, který obdrží zaslouženou cenu z rukou porotců.

Text: Šárka Ochmanová


SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE PR S OF

OOL

SCH

E AGU

tem h gistrá a M s áci olupr

ádá: y poř h a r P l. m.

DINO

yce

m jaz é k c i l g

O R EV U n

ve sp

žva ě t u o S

O P ŘÍ

K

KR

EM Ž Á

ŽEM

10. jubilejní ročník 27. května 2014 Bellova 352, Praha 10 – Petrovice Prezence: 8.00 – 8.50 hod. Zahájení soutěže: 9.00 hod. Slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen: 14.00 hod. DINO SCHOOLS OF PRAGUE

21


V DINO JSME NÁROČNÍ STONOŽKA Srovnávací testy 3. a 5. tříd Ve dnech 8. až 14.4. tohoto roku opět proběhly testy projektu STONOŽKA. Jedná se o on line test z ČJ (český jazyk), AJ (anglický jazyk), MA (matematika) a ČaJS (člověk a jeho svět) pro 3.třídy a ČJ, AJ, MA a OSP (obecné studijní předpoklady) pro pátý ročník. Všechny testy máme úspěšně za námi a ráda bych se s vámi podělila o nejlepší výsledky. 3. třídy (jména se stejným skóre jsou seřazena abecedně, podle příjmení) 100% v AJ dosáhli - Mia P., Aneta P. a Tereza T. 100% v ČJ – Klára T. 100% v MA - David D., Tomáš J., Nikita V. 100% v ČaJS – Mojmír Z. 5. třídy Nejlepšími v daných testech byli: ČJ – 93,3% - Oliver J. MA – 100% - Adam K. OSP – 88,9% - Oliver J. Páťáci prošli z angličtiny testem SCATE, který nesrovnává výsledky s ostatními žáky, ale vychází z kategorií společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumá znalosti každého testovaného individuálně. Nejúspěšnější žáci dosáhli i úrovně B2, což nás nesmírně potěšilo. Speciálně v případě skóre 100%, si myslím, že se jedná o výjimečný výsledek hodný obdivu, lepší už být prostě nemohou. Blahopřejeme.

22

Cambridgeské zkoušky pro děti (Cambridge Young Learners English Tests -YLE) Jsme škola, která nabízí rozšířenou výuku anglického jazyka. Žáci bez problémů komunikují s rodilými mluvčími nejen ve škole, ale dokazují tuto schopnost i rodičům při prázdninovém cestování. Abychom žáky k výuce lépe motivovali, spolupracujeme se společností British Council, která nabízí každoroční testování žáků. Zkoušky prověřují čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a komunikace. Testy neobsahují žádná hodnocení typu „prospěl/ neprospěl“. Každý žák je oceněn za svou snahu a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia. YLE zkoušky jsou dostupné ve třech úrovních: Starters, Movers a Flyers. Naši učitelé anglického jazyka poradí, na kterou úroveň zkoušky se může jednotlivý žák přihlásit. Přihlášení žáci se nemusí nikam dostavit, ale zkoušející učitelé přijedou za námi až do naší školy . Letos je domluvený termín ve středu 21.5.2014. Testy se pak odesílají do centrály do Cambidge, kde se vyhodnotí a vystaví certifikáty, které se zašlou zpět škole. A naším posledním úkolem je předání zasloužených certifikátů pilným žákům. Pro žáky pátých tříd s výbornou úrovní angličtiny nabízíme zkoušku PET for Schools, která dosahuje úrov-


ně dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Žáci používají ke zdárnému složení zkoušky učebnici Compact Preliminary for Schools, která se cíleně zaměřuje na rozsah a zpracování nezbytných témat k dané zkoušce. Naši angličtí učitelé si prošli školením, aby žáky zodpovědně připravili. U této zkoušky musíme za zkoušejícími dorazit my. Termín je letos stanoven na 31. 5. 2014, o konkrétním místě a času zkoušek budou rodiče přihlášených žáků informování prostřednictvím mailové zprávy. V tomto školním roce se k PET zkoušce přihlásilo 11 žáků pátých tříd. Přejeme všem hodně štěstí. Jak korespondují zkoušky Cambridge ESOL pro děti a mládež se standardy Common European Framework?

CEF úroveň

Odpovídající cambridgeská zkouška

C2 – Mastery

C1 – Effective operational proficiency

B2 – Vantage

FCE for Schools

B1 – Threshold

PET for Schools

A2 – Waystage

Flyers

KET for Schools

Texty: Šárka Ochmanová, Hynek Krátký

Naše účast v celonárodních projektech testování žáků Snad vzhledem ke změnám vlády se letos neopakoval loňský projekt České školní inspekce, nazvaný NIQES, jehož se (vloni) zúčastnila naše tehdejší kvarta (nynější kvinta). Přihlásili jsme se tedy k účasti na projektu Stonožka, který již několik let úspěšně provozuje společnost SCIO. Toto testování se týká vždy lichých ročníků základní školy (tedy 7. a 9.) – což odpovídá v našem případě sekundě a kvartě. Testování kvarty proběhlo v lednu, týkalo se češtiny, matematiky, angličtiny, obecných studijních předpokladů. Celkové výsledky třídy (tj. průměrné hodnoty výsledků jednotlivých žáků) jsou uvedeny v  níže uvedeném grafu. Z jednotlivců zazářil Christian R., který s průměrným výsledkem 89. percentilu (přičemž výsledek v OSP, testujícím obecné schopnosti logického přemýšlení, byl 95!) by se bez problémů mohl měřit s nejlepšími studenty nejlepších gymnázií. Testování sekundy proběhlo v dubnu. Týkalo se stejných 4 disciplín, i když metodika testu z angličtiny byla odlišná, takže – ke zklamání mnohých – výsledky neumožňovaly porovnání sekundy s jinými třídami. S potěšením jsme zaznamenali citelné zlepšení v  matematice, mírné zlepšení i v obecných studijních předpokladech. S potěšením tedy registrujeme mírně vzrůstající tendenci (což znamená vzrůstající kvalitu výuky) a jsme zvědavi, zdali letošní prima v příštím roce tento trend potvrdí.

23


Zkoušky z angličtiny na Britské radě Jednou z charakteristik naší školy je úzká spolupráce s Britskou radou (British Council) v Praze při výuce anglického jazyka. Tato spolupráce zahrnuje zejména provázání systému výuku angličtiny na naší škole se systémem mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny, tzv. Cambridge English Examinations, jednak podpora našim studentům při absolvování jednotlivých stupňů těchto zkoušek: • Primary English Test (PET) • First Certificate in English (FCE) • Cambridge Advanced English (CAE) • Cambridge Proficiency English (CPE) Britská rada organizuje zkoušky vždy ve třech termínech ročně (jarní, letní, zimní). Naší vizí je nabídnout rodičům našich žáků individuální rozvojové plány pro všechny naše žáky, předpokládající postupné skládání jazykových zkoušek (PET – FCE – CAE – CPE). Výstupem plánů, zpracovaných vyučujícími anglického jazyka, by mělo být doporučení termínů pro jednotlivé žáky, kdy by měli být připraveni ke složení odpovídajících úrovní jazykových zkoušek – tento plán by měl zahrnovat veškerou dobu studia na gymnáziu, minimálně ale nejbližší dva roky. Snahou je, abychom co nejvíce využili potenciálu jednotlivých žáků a zároveň je motivovali k učení (s  vidinou úrovně zkoušky, na kterou se připravují; stejně jako s viděním celkové „cesty“). Rodiče, jimž záleží na tom, aby jejich dítě získalo tyto mezinárodně platné certifikáty, by se měli obrátit na vyučující svých dětí a konzultovat s nimi připravenost dětí k určitým zkouškám, resp. požadovat spolupráci vyučujících při přípravě na tyto zkoušky. K jarním zkouškám bylo přihlášeno celkem 10 žáků gymnázia ze všech ročníků (5 PET, 5 FCE). Na letní termín v tuto chvíli registrujeme 8 přihlášek (2 PET, 8 FCE). Věřím, že využívání této nabídky bude v budoucnu stále častější.

24

Účast studentů gymnázia v soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2013 - 14 jsme studentům nabídli účast v řadě soutěží a předmětových olympiád, organizovaných Ministerstvem školství v celonárodním rozsahu. Výčet soutěží, o něž žáci projevili zájem, se od loňska příliš nelišil; co se ale lišilo, bylo lepší umístění našich zástupců. Platí to hned o Olympiádě v českém jazyce. Školní kolo vyhráli Christian R. a Kateřina Š. - tito studenti postoupili do vyššího okresního kola – Prahy 10. V něm se nakonec Kateřina Š. umístila na velmi hezkém 7. místě (z 38 soutěžících), čímž vytvořila rekord školy – zatím se nikdo tak vysoko v žádné soutěži nedostal. Naši žáci se zúčastnili i soutěže recitátorů „Mladá scéna“, dále olympiád v anglickém a španělském jazyce. Školní „rekord“ však překonala Diana Š. v dubnu, neboť spolu se dvěma spolužačkami se po vítězství ve školním kole Biologické olympiády zúčastnila okresního kola této soutěže. Zde se umístila na 4. místě (z 27 soutěžících) a jen o kousek jí unikl postup do vyššího, krajského kola! Ani její spolužačky nedopadly v okresním kole soutěže špatně, a tak si naše škola odnáší vedle 4. místa i místo 8. a 12. Rozhodně jsme zanechali hezkou vizitku – všechny naše soutěžící se umístily v první polovině!


NABÍDKA PRO NEJLEPŠÍ STUDENTY Studentům, kteří mají výborný prospěch a jsou otevřeni dalšímu rozvoji, nabízí gymnázium zapojení do zajímavých mezinárodních vzdělávacích programů. Z nabídek, s nimiž jsou žáci průběžně seznamováni, uvádíme dvě aktuální. Jednou z nich je program pro české a slovenské děti ze základních a středních škol, zaměřený na přípravu ke studiu na prestižních univerzitách v USA. Program s názvem „IT´S UP TO YOU!“ byl iniciován Centrem pro talentovanou mládež při Univerzitě Johna Hopkinse v Maryleandu na východním pobřeží USA. Program je poměrně nový – byl zahájen v lednu 2011. Svou činnost vyvíjí ve dvou základních směrech – jednak poskytuje studentům stipendium na studium v letních programech CTY v USA a centrech mezinárodní sítě CTY (tj. letní – prázdninové kurzy). Druhou oblastí pomoci je poskytování půlročních CTY Online kurzů během celého školního roku; kurzy jsou zaměřené na matematiku, fyziku, chemii, biologii a angličtinu. V průběhu uplynulých dvou let se do programu zapojilo různou formou přes 500 studentů. Účast v programech CTY je skvělým doporučením pro prestižní univerzity. Ty zajímá nejen to, jak dopadla nějaká zkouška nebo s jakými výsledky jste studovali, ale také, jak se váš talent projevoval, jak jste na rozvoji svého nadání a osobnosti dlouhodobě pracovali, jak jste aktivní a motivovaní, zda si před sebe kladete náročné cíle a zda jich dokážete dosahovat. Specifickou výhodou CTY je, že pochází z USA, takže pro americké univerzity je posouzení kvalit absolventa kurzů CTY snadnější, než je tomu u řady jiných národních programů, i když jsou vynikající. Programy CTY tak představují líheň talentů pro nejlepší světové univerzity, ať už v USA nebo jinde. Bližší informace o programu  „IT´S UP TO YOU!“ včetně návodu k registraci jsou k dispozici na webové adrese www.uptoyou.cz.

Jinou podobnou příležitostí je soubor Akademických letních programů pro studenty ve věku 13-18 let, pořádaný britským sdružením OXBRIDGE. Letní kurzy probíhají v Oxfordu, Cambridge, Paříži, Montlpellier, Barceloně, Salamence i New Yorku. Jsou rovněž zaměřeny především na oblast přírodních věd, ale vedle toho obsahují i kurzy věnované filozofii a psychologii. Bližší informace o programu jsou k dispozici na adrese www.oxbridgeprograms.com.

Texty: Hynek Krátký

25


DINO TÉMA PŘIJÍMAČKY. ŽÁDNÝ STRES? Škola je prostředí, které by se už ze své podstaty dalo brát jako místo přímo stvořené pro situace, kdy ztrácíme kontrolu, potíme se, jsme si nejistí, vysychá nám v ústech – jednoduše řečeno jsme ve stresu. Zkuste si sami vzpomenout, jak vám bylo před čtvrtletní písemkou nebo když jste měli odříkat básničku před celou třídou, případně udělat výmyk na hrazdě?! Denně ve škole probíhá testování žáků, porovnávání výsledků s ostatními a k zátěžovým situacím dochází také v  sociální interakci. Pomyslným vyvrcholením mohou pak být přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. První velká zkouška.

Učím pátou třídu a rád bych se s Vámi podělil alespoň o několik postřehů, případně zkušeností, které jsem tento rok se svoji třídou zažil v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Snad vám mohou být nápomocny při vlastním rozhodování nebo výběru školy pro vaše dítě. 1. Fáze: hledání Jako první budete řešit, kam vlastně chcete vaše dítě přihlásit. Nebudete to mít snadné, protože musíte vybrat takovou školu, která se bude líbit vám a především vašemu dítěti. Zatímco Vás budou zajímat např. výsledky státních maturit z posledních let, profil absolventů, umístění školy, jazyková úroveň nebo její zaměření, tak vaše dítě možná bude řešit zcela jiné záležitosti. Například: mohou se tam používat notebooky? Je ta škola pěkná? Chodí tam pěkné holky? Mají dobře vybavenou tělocvičnu? Nebudou mě tam šikanovat? Skromně doufáme, že se jako odpověď nabízí varianta přihlásit dítě na Dino High School. Možná to vyzní až příliš krutě, ale nezapomeňte si také položit otázku: má moje dítě na to, aby studovalo gymnázium? Ne každý totiž zvládne v tomto věku zvýšené požadavky na studenty gymnázií, a proto je na místě zamyslet se, zda není lepší počkat ještě pár let. Těchto dilemat je hodně. A v hlavě jedenáctiletého dítěte možná někdy ještě více. 2. Fáze: příprava V momentě, kdy jste rozhodnutí, nastupuje volba strategie. Učit se denně nebo tomu nechat volný průběh? Vynechat kroužky, sport, zábavu?

26


Představte si křivku, která roste s tím, jak se zkoušky blíží. Logika pracuje následovně: čím více přípravy, tím větší jistota. Na druhou stranu se může stát, že dítě bude „přatažené“ věčnými testy, které se opakují stále dokola. Doporučuji předejít situaci, kdy dítě bude zaskočené podobou testů. Pravdu totiž mají ti, kteří říkají, že testy se dají svým způsobem „natrénovat“. Časem Vaše dítě zjistí, že typově se otázky začínají opakovat, jen se mění zadání. To samozřejmě platí, pokud testy probíhají ve stylu Scio testů (což je nejčastější varianta). Rozhodně tedy není na škodu podívat se po možnostech přípravných kurzů, případně soukromého doučování. Ale myslet i na volný čas. 3. Fáze: den D Když je Vám 11 let, tak jste jiní, než když je vám 13 let nebo 33. Jednoduchá věc, ale důležitá zároveň. V jedenácti letech je totiž Váš svět stále omezený na malý prostor (škola, kroužky, domov) a na úzký okruh lidí (rodina, kamarádi, spolužáci, učitel/ka). A nyní tušíte, že se to má všechno změnit. Při diskuzi se svými žáky jsme dospěli k jedné neskutečně důležité a zároveň svým způsobem smutné věci. Snažili jsme se totiž zjistit, co je ten důvod, který je stresuje na celé věci okolo zkoušek. Pojmenování problému se totiž strach nebo úzkost zmenšuje. Odpověď zněla: po přijímačkách už nebude nic jako dřív. A vysvětlení: dosud děti ve třídě žily jako jedna velká rodina. Znaly se půlku svého dosavadního života a denně spolu trávily čas. Zkoušky je rozdělí. Od té chvíle je řečeno, kdo je jak „chytrý“, třída se rozpadne, učitel odejde, změní se styl výuky. Lidé okolo vás začnou

posuzovat. Podle testu, podle výsledků, podle školy. Kamarádství skončí. A o testy vlastně nakonec nejde. Poslouchal jsem je a říkal si, že ty děti mají pravdu. Všichni víme, že změna patří k životu a bezstarostnost někde končí. Ale je někdo, kdo tohle skutečně chce? Pátá třída a přechod na druhý stupeň (nehledě na nastupující pubertu) je tím zlomem. Nemůžu Vám dát návod na to, jak to všechno zvládnout, chtěl jsem Vám spíš doporučit, abyste se zkusili na to vše podívat i jinýma očima a uvědomit si, že se jedná o skutečně zásadní moment v životě Vašeho dítěte. Že Vás bude potřebovat jako oporu, a to nehledě na výsledky.

Text: Jan Bartoněk

27


Belova 352 Praha 10 - Petrovice +420 240 200 080 +420 240 200 082 www.dinoskola.cz info@dinoskola.cz

Dino schools news 1 2014  

Informační bulletin Dino Schools of Prague www.dinoskola.cz