Page 1

dinocolor


Ustvarjanje varnejšega sveta z vrhunsko tehnologijo

CREATING A SAFER WORLD THROUGH CUTTING EDGE Stvaranje TECHNOLOGY sigurnijeg svijeta uporabom vrhunske tehnologije


EN

HR

We guarantee you a good night’s sleep. No, we do not sell comfortable beds or pillows. We provide safe solutions that will protect your company or web data - solutions that will give you peace of mind that your newly issued cards and terminals are in line with the highest standards and safe from abuse. Yes, we offer a peaceful night’s sleep without worries. The companies we cooperate with are not only “customers”, but people with whom we build longterm partnership relationships based on trust and support. Together with our partners, we have realised exceptional projects in various areas – from issuing personal identity documents to bank cards and various loyalty programmes that are part of our everyday life. Indirectly, we are responsible for issuing more than three million bank cards and documents annually. We encourage curiosity and the desire to find new solutions. We employ top professionals who continuously upgrade their knowledge in the field of new technologies and system solutions, both at home and abroad.

Jamčimo vam bolji san. Ne, ne prodajemo udobne krevete ili jastuke. Mi nudimo sigurna rješenja koja će zaštiti vaše poduzeće i vaše on-line podatke – rješenja zbog kojih ćete vjerovati da su novoizdane kartice i uređaji u skladu s najvišim standardima, ali i da su zaštićeni od zlouporabe. Da, nudimo miran san bez ikakvih briga. Poduzeća s kojima surađujemo nisu samo „klijenti“, već i ljudi s kojima gradimo dugoročna partnerstva na temelju povjerenja i podrške.

Since 1978.

SLO

Zagotavljamo dober spanec. In ne, ne prodajamo udobne postelje ali vzglavnikov. Omogočamo varne rešitve, s katerimi boste zavarovali podatke v podjetju ali na spletu – rešitve, zaradi katerih boste prepričani, da so vaše nove izdane kartice in terminali usklajeni z najvišjimi standardi in varni pred zlorabami. Tako je, ponujamo vam miren spanec brez skrbi.

S našim smo partnerima ostvarili izvanredne projekte u raznim područjima – od izdavanja osobnih dokumenata do bankovnih kartica i raznih programa vjernosti koji su dio naše svakodnevice.

Podjetja, s katerimi sodelujemo, namreč niso samo “naročniki”, so ljudje, s katerimi gradimo dolgoročne in partnerske odnose, ki temeljijo na podpori in zaupanju. Skupaj s partnerji smo uresničili izjemne projekte na različnih področjih – od izdajanja osebnih dokumentov do bančnih kartic in različnih programov zvestobe, ki nas spremljajo na vsakem koraku.

Neizravno smo odgovorni za izdavanje više od tri milijuna bankovnih kartica i dokumenata godišnje. Potičemo znatiželju i želju za otkrivanjem novih rješenja. Zapošljavamo vrhunske stručnjake koji stalno unaprjeđuju svoje znanje u području novih tehnologija i sustavnih rješenja, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

Posredno smo odgovorni za vsakoletno izdajo več kot treh milijonov bančnih kartic in dokumentov. Spodbujamo radovednost in željo po iskanju novih rešitev. Zaposlujemo vrhunske strokovnjake, ki se na področju novih tehnologij in sistemskih rešitev nenehno izpopolnjujejo in izobražujejo tako doma kot v tujini.

Od 1978.

In to že od leta 1978.


05

TRUSTED IDENTITIES SECURE TRANSACTIONS Consumers, citizens and employees increasingly expect anywhereanytime experiences — whether they are making purchases, crossing borders, accessing e-gov services or logging onto corporate networks.

POUZDANI IDENTITETI SIGURNE TRANSAKCIJE Potrošači, građani i zaposlenici sve više očekuju ‘bilo gdje i bilo kad’ iskustva, neovisno o tome jesu li u kupnji, prelaze li granicu, pristupaju li uslugama e-vlade ili se prijavljuju na poslovne mreže.

ZAUPANJA VREDNE IDENTITETE VARNE TRANSAKCIJE Potrošniki, državljani in zaposleni vse bolj pričakujejo “tukaj in zdaj” izkušnjo — ne glede na to, ali nakupujejo, prečkajo državno mejo, dostopajo do e-uprave ali se prijavljajo v poslovna omrežja.


EN

Dinocolor, with partner Entrust Datacard, offers trusted identity and secure transaction technologies that make those experiences reliable and secure. Solutions range from the physical world of financial cards, passports and ID cards to the digital realm of authentication, certificates and secure communications.

HR

Dinocolor s partnerom Entrust Datacard nudi pouzdane identitete i tehnologije za sigurne transakcije koji će ta iskustva učiniti pouzdanima i sigurnima. Rješenja obuhvaćaju sve od fizičkog svijeta financijskih kartica, putovnica i identifikacijskih kartica pa do digitalnog svijeta provjere autentičnosti, certifikata i sigurne komunikacije.

SLO

Dinocolor v sodelovanju s partnerjem Entrust Datacard ponuja tehnologije za zaščito podatkov in varnih transakcij, s katerimi so tovrstne uporabniške izkušnje zanesljive in varne. Rešitve obsegajo vse od fizičnega sveta finančnih kartic do potnih listov in osebnih izkaznic, digitalnega sveta avtentikacije certifikatov in varnih komunikacij.


07

TRUSTED IDENTITIES SECURE TRANSACTIONS POUZDANI IDENTITETI SIGURNE TRANSAKCIJE ZAUPANJA VREDNE IDENTITETE VARNE TRANSAKCIJE


SECURE IDENTIFICATION SIGURNA IDENTIFIKACIJA VARNA IDENTIFIKACIJA


09

TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS FOR SECURE IDENTIFICATION AND CARD PERSONALIZATION. The key challenge that most industries are facing these days is security. Card fraud and counterfeiting of identification documents are becoming real issues, while billions of euros are being lost due to poor security. Dinocolor offers a complete solution for secure identification and card personalization for every market.

TEHNOLOGIJE I RJEŠENJA ZA SIGURNU IDENTIFIKACIJU I PERSONALIZACIJU KARTICA. Ključni izazov s kojim se danas suočava većina industrija jest sigurnost. Kartične prijevare i krivotvorenje identifikacijskih dokumenata postaju veliki problemi, dok se zbog slabe sigurnosti gube milijuni eura. Dinocolor nudi cjelovito rješenje za sigurnu identifikaciju i personalizaciju kartica za svako tržište.

TEHNOLOGIJE IN REŠITVE ZA VARNO IDENTIFIKACIJO IN PERSONALIZACIJO KARTIC. Ključni izziv, s katerim se danes sooča večina panog, je varnost. Zlorabe kartic in ponarejanje osebnih dokumentov predstavljajo resne težave, hkrati pa zaradi slabe varnosti izgine več milijard evrov. Dinocolor ponuja celovito rešitev za varno identifikacijo in personalizacijo kartic za vsak trg.


EN

Central Card Issuance Systems A complete card-to-envelope solution for your high-volume card issuance solution. Datacard issuance systems will help you produce dynamic, highly personalized financial cards and secure IDs with superior speed and uptime. Instant Issuance Systems Engage consumers, build your brands and expand market share with Anytime-Anywhere Experiences. Issue cards in-branch and give consumers immediate purchasing power, instant card replacement and personalized service. Complete Id Solution Cut the hassle out of your issuance programs with reliable printers, highquality supplies, easy-to-use software and responsive local services. Passport Systems Designed to maximize document security and prevent counterfeiting and alteration. We know secure identity — and we provide our customers with the benefit of experience and best practices in every engagement. Datacard expertise extends to more than 400 government programs in over 100 countries, including passport, national ID, driver’s license, entitlement and employee ID programs.

HR

Središnji sustavi za izdavanje kartica Cjelovito rješenje od kartice do koverte za izdavanje kartica u velikim količinama. Datacard sustavi za izdavanje kartica pomoći će vam da proizvedete dinamične, personalizirane financijske kartice i sigurne identifikacije dokumente vrhunskom brzinom i dostupnošću. Sustavi za instantno izdavanje Angažirajte kupce, izgradite svoje robne marke i proširite tržište putem ‘bilo kad i bilo gdje’ iskustava. Izdajte kartice u podružnici i odmah svojim kupcima dajte kupovnu moć, zamjenske kartice i personaliziranu uslugu. Cjelovito ID rješenje Smanjite količinu komplikacija u vašim programima za izdavanje uporabom pouzdanih pisača, vrhunskih materijala, softvera koji se lako koristi i responzivnim lokalnim uslugama. Sustavi za putovnice Osmišljeni su da maksimiziraju sigurnost dokumenata i spriječe krivotvorenje i izmjene. Mi znamo što je siguran identitet, i svojim kupcima pružamo iskustvo i najbolje prakse pri svakom angažmanu. Datacard iskustvo obuhvaća više od 400 vladinih programa u više od 100 zemalja uključujući programe za putovnice, nacionalne identifikacijske dokumente, vozačke dozvole, ovlaštenja i ID-ove zaposlenika.

SLO

11

Centraliziran sistem izdaje kartic Popolna rešitev za serijsko izdajo – od kartic do ovojnic. S sistemom Datacard za izdajanje kartic boste lahko zelo hitro in učinkovito izdelali varne identifikacijske in raznolike bančne kartice po lastnih željah in potrebah. Sistem takojšnje izdaje Vključite potrošnike, okrepite svoje blagovne znamke in povečajte tržni delež s sistemom Anytime-Anywhere Experiences. Izdajajte kartice na licu mesta in potrošnikom zagotovite takojšnjo možnost nakupa, zamenjavo kartice in personalizirano storitev. Popolna identifikacijska rešitev Vzpostavite unčikovit program za izdajanje kartic – z zanesljivimi tiskalniki, kakovostnimi potrošnimi materiali, uporabniku prijazno programsko opremo in odzivnimi storitvami na lokalni ravni. Sistemi izdajanja potnih listov Zasnovani so za zagotavljanje največje varnosti dokumentov in preprečevanje ponarejevanja in prirejanja. Naše podjetje ve, kaj je varna identiteta – sodelovanje z nami vas obogati s strokovnim znanjem in izkušnjami, ki temeljo na uspešnih projektih. Podjetje Datacard je bilo vključeno v več kot 400 vladnih programov v več kot 100 državah, vključno s programi za potne liste, nacionalne osebne dokumente, vozniška dovoljenja, kot tudi v programe za identifikacijo zaposlenih.


TRUSTED IDENTITIES POUZDANI IDENTITETI ZAUPANJA VREDNE IDENTITETE


13

IDENTITY-BASED SECURITY SOLUTIONS Data privacy is a lively topic at the moment, with stories of large-scale hacking attempts making the news. Our lives are moving online, but security is still a major problem. Dinocolor will help you get strong digital data security with Entrust’s complete array of identity-based digital security solutions.

SIGURNOSNA RJEŠENJA UTEMELJENA NA IDENTITETU Sigurnost podataka je aktualna tema i u vijestima često završe priče o pokušajima hakiranja velikih razmjera. Naši se životi sele online, ali sigurnost je i dalje veliki problem. Dinocolor će vam pomoći da dobijete vrhunsku sigurnost digitalnih podataka s Entrustovim nizom rješenja za digitalnu sigurnost na temelju identiteta.

VARNOSTNE REŠITVE NA PODLAGI DOLOČANJA IDENTITETE Zasebnost podatkov je trenutno zelo razvpita tema, ki zajema primere o obsežnih poskusih vdorov. Naša življenja se selijo na splet, kljub temu pa je varnost še vedno velik problem. Dinocolor vam bo pomagal zagotoviti močno digitalno zaščito podatkov. Ponujamo vam širok nabor rešitev sistema Entrust za zagotavljanje digitalne varnosti na podlagi identifikacije.


?

ON LINE how safe are you koliko ste sigurni kako varni ste

EN

HR

SLO

Authentication & Identity Assurance Solutions Reduce costs, defend against targeted attacks and consolidate identity-based security. Deploy a single management solution for issuing, provisioning, managing and authenticating the digital identities of users, mobile devices and machines.

Rješenja za provjeru autentičnosti i identiteta Smanjite troškove, obranite se od ciljanih napada i poboljšajte sigurnost na temelju identiteta. Koristite jedno upravljačko rješenje za izdavanje, osiguravanje i upravljanje kao i provjeru autentičnosti digitalnih identiteta korisnika, mobitela i uređaja.

Avtentikacija in rešitve določanja identitete Zmanjšajte stroške, preprečite ciljane napade in utrdite varnost, ki temelji na določanju identitete. Vpeljite enotno rešitev upravljanja za izdajo, oskrbo, upravljanje in avtentikacijo digitalnih identitet uporabnikov, mobilnih naprav in strojev.

Entrust SSL Take your website security to the next level and build trust in your brand. Ensure that transactions on your site, and your customers’ information, are safe with Entrust SSL certificates which are supported by the most extensive validation processes available, and use the highest standard of cryptography.

Entrust SSL Podignite sigurnost vaše internetske stranice na novu razinu i izgradite povjerenje u vaš brand. Pobrinite se da su transakcije na vašoj stranici i informacije vaših korisnika sigurne s Entrustovim SSL certifikatima, koje podržavaju najopsežniji dostupni postupci validacije te koristite najviši standard za šifriranje.

Entrust SSL Varnost svoje spletne strani dvignite na višjo raven in vzpostavite zaupanje v svojo znamko. Zagotovite, da bodo transakcije na vaši spletni strani in podatki o vaših strankah varni z uporabo Entrustovih SSL certifikatov, ki jih podpirajo trenutno najbolj obsežni postopki potrjevanja, in uporabljajte najvišji standard kriptografije.


100%


TRANSACTION SECURITY SIGURNOST TRANSAKCIJA VARNOST TRANSAKCIJ


17

SAFEGUARDING SECURITY, COMPLIANCE AND GLOBAL INTEROPERABILITY The world of electronic transactions moves at a fast pace, characterized by constant, dynamic innovation. The number of transactions is increasing, stimulating new technologies to emerge on the market.

ZAŠTITA SIGURNOSTI, SUKLADNOST I GLOBALNA INTEROPERABILNOST Svijet elektroničkih transakcija razvija se velikom brzinom, a karakteriziraju ga stalne, dinamične inovacije. Broj transakcija raste, čime se stimulira pojavljivanje novih tehnologija na tržištu.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI, SKLADNOST IN GLOBALNA POVEZLJIVOST Svet elektronskih transakcij se hitro razvija, zanj pa so značilne nenehne in dinamične inovacije. Število transakcij se povečuje, kar spodbuja nastanek novih tehnologij na trgu.


EN

Dinocolor with his partner UL Transaction Security helps you understand the impact of this (new) technologies. We keep up to date with the latest technologies in order to understand whether they are sustainable, secure and how to make them work. Are you doing or planning to do EMV migration, contactless and mobile payment implementations (NFC/HCE/BLE), data security (PCI, Common Criteria), border control solutions or e-ticketing (AFC) implementations? Our team of experts will, with indepth advisory and professional test tools, guide you towards a smooth, efficient and trouble- free go-live of your smart card infrastructure.

HR

Dinocolor, s partnerom UL Transaction Security, pomaže vam da shvatite utjecaj (novih) tehnologija. Pratimo korak najnovijih tehnologija kako bismo razumjeli jesu li održive i sigurne te što učiniti da funkcioniraju. Provodite li ili planirate EMV migraciju, implementaciju beskontaktnog i mobilnog plaćanja (NFC/HCE/BLE), implementacije podatkovne sigurnosti (PCI, Common Criteria), rješenja za kontrolu granica ili e-karata (AFC)? Naš će vas tim stručnjaka detaljnim savjetovanjem i uporabom profesionalnih alata za ispitivanje voditi ka jednostavnom i učinkovitim pokretanju vaše infrastrukture pametnih kartica bez ikakvih poteškoća.

SLO

Dinocolor vam skupaj s partnerjem UL Transaction Security pomaga pri razumevanju vplivov teh (novih) tehnologij. Skrbimo za uvajanje najnovejših tehnologij, saj na ta način lažje razumemo, ali so trajnostne in varne in kako zagotoviti njihovo delovanje. Ali izvajate oz. načrtujete EMVmigracijo, brezstično in mobilno izvajanje plačil (NFC/HCE/BLE), varovanje podatkov (merila PCI, Common Criteria), rešitve za nadzor meje ali e-vozovnice (AFC)? Naša ekipa strokovnjakov vas bo s svojimi poglobljenimi svetovalnimi in strokovnimi preizkusnimi orodji vodila h gladkemu, učinkovitemu in netežavnemu začetku delovanja vaše infrastrukture pametnih kartic.


1

solution rješenje rešitev

c o n t a c t contactless m o b i l e


STAY CONNECTED BUDITE POVEZANI OSTANITE POVEZANI

CEESCA

CEESCA

Central Eastern European Smart Card Association


21

CONECT WITH INDRUSTY LEADERS, STAY IN TOUCH WITH LATEST SMART CARD TECHOLOGIES There are major technology related challenges that card payment ecosystems face these days on a global scale and specifically in Europe.

POVEŽITE SE S INDUSTRIJSKIM PREDVODNICIMA, OSTANITE POVEZANI UPORABOM NAJNOVIJIH TEHNOLOGIJA PAMETNIH KARTICA Postoje veliki tehnološki izazovi s kojima se suočavaju ekosustavi za kartično plaćanje na svjetskoj razini, a posebno u Europi.

POVEŽITE SE Z VODILNIMI V PANOGI, OSTANITE V STIKU Z NAJNOVEJŠIMI TEHNOLOGIJAMI PAMETNIH KARTIC Ekosistemi plačevanja s karticami se dandanes soočajo z velikimi tehnološkimi izzivi na globalni ravni in predvsem v Evropi.


EN

HR

SLO

To answer these challenges, Dinocolor founded the CEESCA association, which brings together all companies and individuals from both the public and private sectors, whether suppliers, potential/ existing scheme operators or consultants. The goal is to provide its members regular information about smart cards and hold plenary meetings where members will hear from acknowledged industry experts, covering all aspects of smart card technologies and applications, explore and explain the latest security and systems architecture trends and projects being planned for the region and enable members to network together in a non-sales environment.

Kako bi se odgovorilo na te izazove, društvo Dinocolor osnovalo je udrugu CEESCA koja okuplja sva poduzeća i pojedince iz javnog i privatnog sektora, kako dobavljače, potencijalne/postojeće operatere shema (MasterCard, Visa …), tako i konzultante. Cilj je redovno informirati članove o pametnim karticama i održavati plenarne sastanke na kojima će članovi moći poslušati izlaganja priznatih stručnjaka iz industrije, a obuhvaćat će sve aspekte tehnologija pametnih kartica i aplikacija, istraživati i objašnjavati najnovije trendove u sigurnosnoj i sustavnoj arhitekturi, kao i projekte koji su planirani u regiji, te omogućavati članovima da se umrežavaju u neprodajnom okruženju.

Da bi lahko odgovorili na te izzive, je Dinocolor ustanovil združenje CEESCA, ki združuje podjetja in posameznike tako iz javnega kot tudi zasebnega sektorja, pa naj gre za dobavitelje, potencialne/obstoječe finančne sheme (MasterCard, Visa …) ali pa svetovalce. Cilj združenja je članom omogočiti dostop do rednih informacij o pametnih karticah, zanje organizirati plenarna srečanja – na katerih lahko poslušajo priznane strokovnjake iz panoge, ki pokrivajo vse vidike tehnologije pametnih kartic in njihovo izvajanje, raziskovanje in pojasnjevanje najnovejših trendov na področju varnosti in sistemske arhitekture, ki se načrtujejo za regijo – in omogočiti mreženje članov v neprodajnem okolju.

Imagine a room full of the highest level decision-makers from your target market... JOIN US at www.ceesca.org

Zamislite prostoriju punu donositelja odluka najviših razina s vašeg ciljnog tržišta... PRIDRUŽITE NAM SE na www.ceesca.org

Predstavljajte si prostor, poln najpomembnejših odločevalcev z vašega ciljnega trga … PRIDRUŽITE SE NAM na www.ceesca.org


SI — SLOVENIA Dinocolor, poslovne rešitve, d.o.o. Pristovškova ulica 16, 3212 Vojnik, Slovenia t: +386 3 78 00 421 f: +386 3 78 00 420 info@dinocolor.si www.dinocolor.si HR — CROATIA Dinocolor Zagreb d.o.o. Počiteljska ulica 18, 10000, Zagreb, Croatia t: +385 1 33 27 993 f: +385 1 33 27 994 info@dinocolor.hr www.dinocolor.hr

Dinocolor Catalog  

catalog of all our products and services that we offer. We work with the best in the industry - Datacard card printers and card solutions -...

Advertisement