Page 1

L'industrialització Durant el segle XIX, la població va augmentar, dona lloc a un descens de mortalitat i el manteniment de la natalitat. En altres països europeus hi havia fam. Molts de pagesos de Espanya varen haver d'emigrar. A finals del segle XIX, l'emigració es va dirigir a Cuba. Hi havia un procés anomenat: desemortització, en el qual es venien les terres de les Esglesies i dels municipis o ajuntaments particulars.La industrialització d'espanya es va profuir amb retard a causa de l'escassa capacitat de compra, les poques inversions, els problemes de transport i l'escassetat de fonts d'energia. -Per una part teniem la indústria tèxtil; al 1833 es va instal-lar la primera màquina de vapor. -Per altre lloc tenim la siderúrgia; al 1826 s'instal.laren els primers alts forns a Andalusia. Mineria: Les activitats mineres més importants varen ser l'extracció de carbó i de ferro a causa de l'expansió de la siderúrgia. Astúries i Biscaia. *Plom *Coure *Mercuri *Zinc Ferrocarril: Primera linea Barcelona-Mataró i Madrid-Aranjuez.


L'economia espanyola. A finals del segle XIX va sorgir l'electrificació: 1a etapa: 1880 a 1914; us d'electricitat es va reestringir a l'enllumenat. 2a etapa: 1914 a 1930; el seu ús es va estendre a la indústria. La indústria metal.lúrgica Expansió industrial L'augment demogràfic va afavorir al desenvolupament industrial perquè va augmentar la demanda dels productes. Les noves classes dirigents; la alta burgesia, classe mitjana i l'antiga noblesa terratinent. Els pagesos alguns eren arrendataris i alguns jornalers, quasi ningu tenia les seves pròpies terres. Les classes populars urbanes -Artesans -Serveis -Proletariat industrial


Els orígens del moviment obrer. L'obrerisme. Les primeres protestes obreres varen ser contra la introducció de noves màquines. Els obrers s'organitzaren prest i crearen el primer sindicat ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS (Barcelona 1840. Al 1870 es va fundar la FEDERACIÓ REGIONAL ESPANYOLA DE L'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE TREBALLADORS. El socialisme: el marxisme va influir entre els obrers de Madrid. Al 1879 Pablo Iglesias va fundar el Partido Socialista Obrero Español i al 1888 el sindicat socialista UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT). L'anarquisme: es va entendre entre els obrers catalans i la pagesia andalusa. Un sector defensor de la violència. Fundaren sindicats obrers.

Tema 5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you