__MAIN_TEXT__

Page 16

Salmebogen på kryds & tværs i Essenbæk Kirke Onsdag den 20. januar kl. 19.00-20.00 De nye salmer – hvordan får vi dem lært? Der er kun én måde: Ved at synge dem! De gamle salmer – dem, som vi elsker og kender så godt – dem synger vi også. Så der er både nyt og gammelt – på kryds & tværs. Korister fra vores voksenkor synger for, og vores organist Kirsten Pultz akkompagnerer på klaveret.

Onsdagskaffe kl. 10-11

VIRRING ESSENBÆK ÅRSLEV HØRNING

GUDSTJENESTER Januar og februar 2021 Søndag den 3. januar

Søndag den 7. februar

Søndag den 10. januar

Søndag den 14. februar

Søndag den 17. januar

Søndag den 21. februar

Søndag den 24. januar

Søndag den 28. februar

Helligtrekongers søndag Essenbæk kl. 09.00 – UBP Årslev kl. 10.30 – UBP 1.s. e. H. 3 k. Virring kl. 09.00 – UBP Essenbæk kl. 10.30 – UBP 2. s. e. H. 3 k. Essenbæk kl. 09.00 – ILG Hørning kl. 10.30 – ILG

Sogneaften i Essenbæk Kirke Onsdag den 3. februar kl. 19:00

afholder Anders Laugesen sit foredrag ”Livsfortællinger”. Han skriver på sin hjemmeside følgende om sit foredrag: ”Da jeg var 15 begyndte min livsrejse ud i verden for at tale med mennesker om deres tro. Det er på mange måder blevet en eventyrlig rejse, hvor jeg har mødt det smukkeste ved menneskene og ondskaben i mange afskygninger … Men først og fremmest har det været en rejse, hvor jeg har set verden forandre sig. Fra en relativ overskuelig verden til en klode i dyb krise” Der er plads til 48 i kirken. Tilmelding skal ske til Kirketjener Berit Nielsen på kirketjener.essenbaek@gmail.com eller mobil 2128 0038. Det er gratis at deltage.

Babysalmesang Der er stadig pladser på Babysalmesang Hold 2 (start den 11. marts 2021). Det foregår torsdage kl. 11.00 i Essenbæk Sognehus under ledelse af Birgitte Kragh, Randers Musikskole. Efter en lille times sang med de små er der en bolle eller let frokost. Holdet mødes 7 gange. Tilmelding: Du sender dit navn og dine kontaktoplysninger samt navn og fødselsdato på dit barn til Kirke- og Kulturmedarbejder Kathrine Silleborg, kirke.kultur. essenbaek@gmail.com

Sidste s. e. H. 3 k. Årslev kl. 09.00 – UBP Essenbæk kl. 10.30 – UBP

I uge 3, 4 og 5 afholdes der juniorkonfirmand. Alle elever i 3. klasse har modtaget en invitation til forløbet. Vi i kirken glæder os rigtig meget!

Fastelavn Essenbæk kl. 09.00 – ILG Årslev kl. 10.30 – ILG

1.s. i fasten Virring kl. 09.00 – UBP Essenbæk kl. 10.30 – UBP 2. s. i fasten Essenbæk kl. 09.00 – ILG Hørning kl. 10.30 – ILG

Sogneeftermiddage i Årslev Onsdag den 17. februar kl. 14:30 hos Annette Gårdsted, Gl. Krovej 9

Søndag den 31. januar

Septuagesima Essenbæk kl. 09.00 – ILG Virring kl. 10.30 – ILG Lørdag den 6. februar

Essenbæk kl. 10.30 (Dåbsgudstjeneste) – UBP

Nørkleklubben – et fællesskab, der gør en forskel ILG = Inger Lise Gram UBP = Ulla Bønlykke Pedersen

Ny præstevikar Jeg hedder Ulla Bønløkke Pedersen og bor med min mand på en lille ejendom i Fløjstrup i yderste ende af Hørning sogn. Jeg har været præst i 26 år, senest i et vikariat i Hobro og inden da i en årrække sognepræst i Fausing, Auning, Øster og Vester Alling. Jeg ser frem til at være vikar i jeres sogne fra nytår og tre måneder frem.

Der fremstilles tøj og tæpper til nødlidende børn og familier i Østeuropa samt tøj til kvinder og børn på Randers Krisecenter. Vi nørkler i sognehuset første mandag hver måned kl. 19.00-21.00. Du er til enhver tid velkommen til at kigge forbi.

Syng dig glad

Essenbæk Kirke

Virring Kirke

Hørning Kirke

Årslev Kirke

Vi synger med Ernst Boje ved klaveret. Det foregår i sognehuset den 3. mandag hver måned kl. 14.00-16.00. Vi medbringer selv kaffe/kage og betaler 20 kr. til musikken pr. gang. OBS: i januar afholdes der ikke Syng dig glad på grund af juniorkonfirmand. Alt efter hvordan COVID-19 udvikler sig, kan der ske yderligere aflysninger.

Kirkebil

ADRESSER Kirkekontor: Alle henvendelser vedr. fødsler, navngivning, attester, navneændringer m.m. rettes til: Ørneborgvej 5, Kristrup (Kristrup Sognegård) Tlf. 8642 5016 Mandag-fredag kl. 9.00-13.00 Torsdag også fra kl. 16.00-17.00 Alle henvendelser vedr. dåb, vielser, dødsfald, hjemmebesøg, m.m. rettes til sognepræsterne.

Juniorkonfirmand

Seksagesima Hørning kl. 09.00 – UBP Essenbæk kl. 10.30 – UBP

De første to onsdagskaffer i 2021 finder sted den 27. januar og den 24. februar Sognepræst Inger Lise Gram vil stå for et kort indlæg og der vil være lejlighed til at udveksle nyt og gammelt samt mulighed for at nyde en kop kaffe, naturligvis! Kaffe: 10 kr. ALLE er velkomne.

Se øvrige adresser på hjemmesiden: www.defiresogne.dk

Sogne- og hospitalspræst (kbf): Inger Lise Gram Mail: ilgr@km.dk, tlf. 8649 4430 (fredag er fridag) Præstevikar: Ulla Bønløkke Pedersen Tlf. 2964 3688 (mandag er fridag) Graver i Virring: Heine Smidt Mail: hesm@km.dk, tlf. 4017 5235 Ledende graver i Essenbæk-Årslev-Hørning: Ann Britt Falck Mail: abf@km.dk Tlf. 8649 5740

Hold øje med avisen – næste kirkebladsannonce kommer den 24. februar. Kopi af denne annonce udleveres i Essenbæk Sognehus og på graverkontoret i Virring på forespørgsel.

Læs mere på: www.defiresogne.dk eller se

Kirkebilen kører til gudstjeneste eller andre arrangementer, som pastoratet står for. Ring til Grund Taxa, tlf. 8648 1390. En udvidelse af kirkebilsordningen betyder, at ældre og handicappede, bosat inden for pastoratets 4 sogne, kan besøge deres gravsted 4 gange årligt ved benyttelse af kirkebilen. Ønsker man at benytte muligheden, skal man kontakte Kirke- og Kulturmedarbejder Kathrine Silleborg, tlf. 3035 8226, som herefter bestiller Grund Taxa til kørslen. Hvis besøget er på Virring kirkegård, skal graver Heine Smidt kontakts på tlf. 4017 5235. Udvidelsen er en forsøgsordning.

Profile for Din Avis Randers - den lokale avis i Randers

Din Avis uge 52  

Din Avis Randers uge 52

Din Avis uge 52  

Din Avis Randers uge 52

Advertisement