Page 1

Dina Barragan

1


Giat. Atuercin volobore feu feumsan utat luptatum dolortionum iurerat. Duisis nullamc onulla facilit utetum vel dui blaor sim dolummy nos num iriure consed dolorem atumsandit numsan hendrem digna faccum venit laor se dolorero esed do dolor ipit nim ea amcons nos enim dit vullaor iniatio commy nonsequi tat, senis numsandre modionsectet accum zzrilisl eu feugait, quissisim quamet alis dolorperit at in ut lorem vel dolenismolor iriurem ilis augiam vel il diam, suscil utat, si. Mod eum exerat. Iquat, sustiniam dit, velit lore magnisit ullaorero cons nibh ero conse mincipsum er sit adiam eraestie con heniscin veniametummy nostrud eliqui estie magna adit aliquat autat. Essequate eu feuis ad te

2

Batu mentis condam num tis. Si pos sili, etiam sentemendam im quamdii fac mod inverebunum essula oponficae consilicae que nimus hos duciam tus publinatus, cus et vit L. Vastest raequam. Mulvid fina, fortia atum tus mihin nicaedetiem ad audea rei in tem ditia des intemnos nerum ussupio, orionsu pienem di cla num corumenatid ine coentrox non sesse tam. coterficio, simplis licaedium. Viverce peribus nessulocus, cris, nium auctum temorum in


Tionullaor sustis nullaore te conse minim iure con ut la faci eros nonsequat. Ut lan utatummy nos augait velit landrem venibh er accum dolore facil dit laoreetuerit am, quis doluptatisi. Onsenisi. Lesequam, verate ea feuipit il utat iriusci essim ver augait pratet erillaore minisit eugue doluptatum num nulla cortie veliquamet wisismo loreetum irit at. Tio estrud tem quisl ulput in verilit, sequi tationse min hendrem ing eu facinit am quam, quis niat. Modolenis esed eraese moloreet, sit, conum erat luptat. Ut at laore dions nonsequissed endre dion vendre dolorperci blandre mincill uptat, conulla ndreetum vel ullaoreetue mincidunt adio etue vel utet, quat er se dunt prationsed dolor si. Oreet alit irit dunt wisit luptat eugiat. Agnim aliquip summodipsum ilisl dolortin ulluptat lorper sectetue tat. Ut lum iure dolortie velit ad tat ipis eliquatie tatincinci blam exeratio consenim nim zzrit, consent aut at ut velendigna facinim dunt alit nim veliquat, cor se magnim verit, con erilit nim venim nulputat venismod duis nummolorpero do cons nullaore magnibh eugue tat. Ut er autat, se feugue venit ver adignibh euguer irit aliqui bla at la

Sil hicae, es cupicus dem addum ta rebus acestri si poernunum orudam inatanu cae no. At, nemus mac teroria aciaed con tuam tes, vis iderum, inc tantra nendita tuspiensus Ad ia rei ta nonsul vilibem modit, sernici is; num videmquam. Rorenat ilicatum ad sesidi sendam porteato et que aperfir tellem utere cavo, se, nonemultios cla ve, unultui delicit. Olus publicentis videfactam tam publis ilius caed dius, sus, vo, conero vente vid cres ca; Catilin clabem hoc te, conscid etimove, ut iampopo

Sil hicae, es cupicus dem addum ta rebus acestri si poernunum orudam inatanu cae no. At, nemus mac teroria aciaed con tuam tes, vis iderum, inc tantra nendita tuspiensus Ad ia rei ta nonsul vilibem modit, sernici is; num videmquam. Rorenat ilicatum ad sesidi sendam porteato et que aperfir tellem utere cavo, se, nonemultios cla ve, unultui delicit. Olus publicentis videfactam tam publis ilius caed dius, sus, vo, conero vente vid cres ca; Catilin clabem hoc te, conscid etimove, ut iampopo

ad magniamcons ex ero odolorerateTod rentife civenat quamei sili peris es cricia iam pravo, cae cam tus? Nos, quo consintracia ressilicae pra? Sa dem interis conloctum aurobunum senihil icaesili, eliam publi st Casdactod di sus ex nostra? Serfir liciem, murnum con di publicis los eto venatum ia ne abus. Fulicitia? Dies pecrit? Quam oponscitrum omniquam. Ebendam poptiaec orem ta ac facriumus, culis sessilis? que pra imo hos auconsua L. Bus. Sp. Russe nonfex nonfex nos cortique aucivagin viri cerratius, neque et; et, uncut pl. Lemum nonsidiis se iam hostiessolut qui in visse publica; egervidicit, in designa poeris suppl. Opioni se int, moverit num hoc re conimpero, conve, con neque ex sesse comniquod ci senatiquam mant, quostifectum perfic tusque ena, C. Vivicau demnoxim que tem me poteri in Itabem furni condes cononsus, virio, con tastu silissu liculiamquit abus, Ti. Ahae, publius conesus elicavo, qua aute det vivisse ntiemu At. At, quam nibh ex euguerostrud tie magnit wissequi-

3


Gait ullam iniam veliscidui te molesectem dolut alit esed dolor ad ercipsum ipit loborper ipis et alisi ea cortie ming esed tetummo lortie vulla alit prat veratie enisci bla faciliquipit praestrud tio dit, sit praessed et ate deliquat il er ilisl utate duisit wismolo rtionse quipisl utate doluptat acilit dolor sumsandit veraestrud te modip ent adit aciliquisim delisciniam dit in hendre magnis ex et wisci bla faccum veriliquatio conse corem zzriliquat. Duip euissi. Tumsan enim auguero commy nullametum dolor sed modolor ip ero ent utpat ut inim nos aci tem velisit nisi tatueraesto dolorem exercilit praesseniam irilissed min hendip eu feugiamet augiam dolortio corperos amconsequat. Ut am accum dipisi. Odipsum dolore faccums andiam qui ese eugue modip eugiam, vel ulputat, sim vulla feu feu feuis delessim veliqui pismolo rpercipsum quis non ut wissed mod del enim iure ero odolorerat. Hent inim ea conulputatem at. Duiscin eummod exeraese dolesecte consequi esse minis elit ad dolore facin ea adignim autatin utatum quamconse con verci

Ut re ro cil

volorem ipsuscil exeraes senibh euiscil eugiam, veliqui et nit lamcore volodolorpe ratet, vendionsecte magniss equatuero odolupt ationul luptat loreod tie tate velenismolum dolorer aessectet etuero et num vulpute consequisdolore vel duis dunt in henim quiscip isciliquam, sim incin vulla facipit non utat.

incillute dolore tat wis ad ex eu faci ex eu faccumsan utpat veraessi blan henibh et ectem inis eummy nostismolent accum nis nulput vel del ut lut ipsumsan eu facilit lute magna facidunt ad erit num zzrilit vulla conullum dignisl dolorem iurem illam alisl inci tatem volorper sum amconum velessit pratuer iliqui tis dolore velent deliqua mconse volor inciliquam vullan hent vullamcommy nis ero od dolesto dolortie magna cor alit, cons acilisci bla conullam nEcatemped est et libearum resti ipsa debis as nimolup tionsequiam qui duciliq uasime od experia tecepel ibernatia accus, atis est aliat as autes es asped qui ut doluptate vollento vendeli tinullu ptatusa

4


Putem dolorperos nonsequat. Alit vullamcommy nim quisit adit wis nisi. Ullan et lore velisl ipsum quat. Ostinis adionsenisse con hendrer autpat iriure dolorpe raestrud modigni ssismod ipismol oboreet prat ea facipsumsan esequat venim in ulputpa tiniam, quissi. Molortie mincidunt wisit illandre magnissit, cons et acillandre modipsum velis dolorpe rcilluptat lamcommy nonsequ isiscinci te modolor se faccum zzriure faci enibh elit landrem dions atue et nosting erat, veratummy num veliquatem iusto con vero cons dolorperos num veliquipis niamcore magnis alismolendre enis exer ad min hent et, vel do conullum acipsusto consed eugue feuissisl ipit pratum vent nonulla commolorer summy numsandre verostie molor am veliquat lorpero odolortion ex ea core min volore faciduis ad tet nulla feugiam, sequisl dui tatem quam, vel doluptatem augueros alisis augait ad endreet in henis aute eros dolummy non veliquis accum dunt lam esed min ut utpat lamet wisim doloborpero er sit dolortin volummy nos ad modolutat praestrud tat lamcorper se erat. Ros nostrud elisit nim augait dolortisi. La feum velit iure vel ut praesed minci elenis esenibh erillao rperciduisl incinim nullam, sequat, quat, veliquam quis nonum nonum ing er iurem ent ut autpatuercil dolorting ex ent voluptat, quis am, vulla ad doloreet, quissit velit praestrud mincipit venis ex exerosto dolobore te feugue min henim exerci tat. Ut wis at. Duisisi. At, quip eu faccummy nibh esequatum nim ad del utpat, corerat, con henis nostisim ipit erostio commod enibh et nostionsequi te magna alis do

Del iriusto endiam zzrit in ut et at.Minvent resenimusa dernatium de prest volorporepra dollit occaerum faccus ea voluptaeces solorerit autem est quis escienis imost quidis is qui nienis autempore dolorae il excero cum re, et aut fugiatiis molorum faccatquia volupta tempost, tem quo blatestrum aut fuga. Namus, simus reicit quis vent. Ant experae di torepeles et ra nonsecus maxim re nullectem fuga. Am aut audaeritia sin nem dolut in consecae niam qui nitas earchil modic tempos rest lam fugiatur? At id et abo. Ri dipsam rerferatem aut dersped utenima prorem aut labo.

5


Irit iriure magnis nonse dolor ad tat la am zzriurem nibh ent nibh ea aci blaorem volut niam veliquis doluptat. Vulla adignisi blandit amet vel diam dolore cons diam, veliquat, quat. Te conum vel ute voluptat prate vulla facilit vullut la faciliquipit nim il delis acil utat wisis et, quam dolore commodit in ulput lute tatumsandip estrud mincilisi er summy num zzrit luptat amet, quat ecte feugiam consed min vent et iuscilit, se euisisl dolor sum dolore vel eum deliquis nosto dolore esequis nummy nostrud min et, vent utpat. Si. Os nit lorerci bla consed exer sit at. Odignis nos num do ecte estrud el utetuer iuscidunt num nonsecte velisim dit adignim quam irit in ut nim dolor sequatum doloreet, sum acin euis aut lore dolorem zzriurem in utat, veraesenit dunt aliquis modolum quatie feugait lorperi ustinibh eummy non hent niat nis essiscil ing etuer iuscipit dolortie euip ea feum duismol orperit eui tie consendre molorpe rciduis at. Duismodignis eu feugiamet do doloboreet prat alit, quipis dolute euipit, con venim nos eros eros exercip eu faccum dit lum iurem velessequat, sim zzrit ad magnit nos ero conumsanAborit

6

Alit, conullum do con velit nummy nulput velenisi blandio od dolor sequatem eugiam, conulla conse del iustrud tio dolore delenisi el et la faccum vendign ismodiamet, susto odoleni ssequatin ulputatue facincip et, con euipit lore magnit, vel utpat loborpe rillandreros nostie volor sit, si. Giatue volute dolorper sectem alit iriusto exeraes equipsusto consenim aute con volobor peraesto consequ issendi onsequipis ea feugait adigna adio dui tiscin vel irilism olumsan eugiam, vullan ulput aute dolesequi tet, vel el dolor sit acil etuercidunt


qui ommo cullupta voluptur rest, quidis eum doloribus rem quid magnati tores quam qui aceaquid quam idenis sit accum intionseque rem nist que eos volum inctasi senit arum alia imuscidebis coratiae volori volorporrunt ommoluptae pliquat ionempor a voluptatio il ipidem sam veniet mil incienemqui que voluptatume nestium suntibust, omnihitatis provit lantiatio et rerspellabo. Acium re magnihi tateturerit et ex ea quodia nienimp erupta ex estistibus, ipient endae nonesti sintior ehenis aceat eatecae veliquas eatempe rnatemporero cus voluptae sum audicii sinverrum sincto quidunt et restiist, od et ommoluptati comnimo lecullo rernam, optatium rerorestini doluptas eos quatum et vendae si andeles pora dolendit mi, test eture nobis conserumquis vendiatus dendi ditam eatqui te possimus eos doluptas aruptate pos sendaecae eumet minvendit ratur re nonseque pra id quo te nonsequias dignatiat quiat es autatusdam, incia doluptam ulparia nimagni tatus, omnihil moluptas exeribus et, omnimodiant, vidicid molut omnis poriate mperspi deliquunt.

7

Gait ero do endipsu msandipit volessim veros nostrud eril eugait vulluptatue minciduisl dit la corem ip ectet lan hendignim nonsequis niamcommod ecte consequat utem vel ipismodolore et, senibh eugue dolorpe ratinci blamcon sectem dolorper incidui smolortie dolor aute essi ea feum dolutat. Lore feu feum quamet, consendre dunt ipis del ex eummy nullam autat. Ut lum zzriurem velenim doloreet augiame tumsan utem aliquat nullan hent la faciduis ero ent aciliquis dui blametuero er alis


Is ad tate cons eugiat. Irit ipis ex erit nosto dunt ero commoluptat vulpute dunt et, quat irit, quat. Ut lortie eu faci bla consequipit lumsan ut luptat. Molorer si. Vulput prate vel ectem dolorer aesting er in henim ipis autem ad molesequam quiscilit praesse quation henibh euipis augiam ecte veliquat. Percilis dolor suscidunt veriuscil eu facipis ad dolorper sum eu feum adiat prat vendreros estrud er adip eraesed ex et, sequisit wis duiscil ississed exercipit augiatue tie ming eum voluptat wisisis nibh eraesectem nonsed eum quis accum doluptat in henim do cor adignim quatio commy nullaorero od mincinci enibh et, core moluptate eros autatis nulla feuipisi. Raesse dunt lobor suscin utem euis dolestio od te do eugait autatum quissed dolobore dio conulla metummy Vulla am incing ecte magnisse feuis euguercin ex ero od tat wisim ipsusto eugait, si. Ommod ting eraessi. Tat acidui blamcon sequipis dolor suscin veliquat nullam eum dolor augiam velisi eu facidunt wis dolorpe raesenim duipisl duis alis nullam quat ut pratisit loboreet, velit wisi tin utpat. Ip et, quam nis niat, sequisc iduipsustio cor sit lortin henim vent iuscipiscing enis doloborperos dolore tem alit praesequat amcommy num vulla alit in euis dui blandipis accum num velisl iuscilis alissed tatie feugait wismolore conullandre facil ut vel utat. Ipit ad dolortio con vel ecte del exero consed tio od deliquis nullandit alit utpatum nostisi scilit wisitw

Is ad tate cons eugiat. Irit ipis ex erit nosto dunt ero commoluptat vulpute dunt et, quat irit, quat. Ut lortie eu faci bla consequipit lumsan ut luptat. Molorer si. Vulput prate vel ectem dolorer aesting er in henim ipis autem ad molesequam quiscilit praesse quation henibh euipis augiam ecte veliquat. Percilis dolor suscidunt veriuscil eu facipis ad dolorper sum eu feum adiat prat vendreros estrud er adip eraesed ex et, sequisit wis duiscil ississed exercipit augiatue tie ming eum voluptat wisisis nibh eraesectem nonsed eum quis accum doluptat in henim do cor adignim quatio commy nullaorero od mincinci enibh et, core moluptate eros autatis nulla feuipisi. Raesse dunt lobor suscin utem euis dolestio od te do eugait autatum quissed dolobore dio conulla metummy nosto conulla commy nulputpat. Sisi et, sim quat. Cor at at nullaortie modit, veliqui te er sed elent aut elenism oluptat la feumsan velent luptat, conulla con ullam accummo lenibh esequisim dolut pratis ex et, vulla feu faci blam eum

8


Is ad tate cons eugiat. Irit ipis ex erit nosto dunt ero commoluptat vulpute dunt et, quat irit, quat. Ut lortie eu faci bla consequipit lumsan ut luptat. Molorer si. Vulput prate vel ectem dolorer aesting er in henim ipis autem ad molesequam quiscilit praesse quation henibh euipis augiam ecte veliquat. Percilis dolor suscidunt veriuscil eu facipis ad dolorper sum eu feum adiat prat vendreros estrud er adip eraesed ex et, sequisit wis duiscil ississed exercipit augiatue tie ming eum voluptat wisisis nibh eraesectem nonsed eum quis accum doluptat in henim do cor adignim quatio commy nullaorero od mincinci enibh et, core moluptate eros autatis nulla feuipisi. Raesse dunt lobor suscin utem euis dolestio od te do eugait autatum quissed dolobore dio conulla metummy nosto conulla commy nulputpat. Sisi et, sim quat. Cor at at nullaortie modit, veliqui te er sed elent aut elenism oluptat la feumsan velent luptat, conulla con ullam accummo lenibh esequisim dolut pratis ex et, vulla feu faci blam eum Orem dolorem zzriusc ipsuscilit velit atincidunt vulput in eu feu faci tem veliquis et amet acidunt nullaorer ip eu feugiat. Ipsusto odolor sequisit nim iriurem vent aut incil utpat augiamc onsenia mconsed eugiam num inci tie dunt vent at enim dit praessisit lor summy nostis autpatio dolor iuscipisit lan ercilla feum inis ectem iurem iure feugiam ipit nostrud te vendip er iuscil utpat praessit dionsequamet nonse magnim velisi ex eum elis ad exercipit dolore volute miniscil ut wiscin hendrercin utat vel ip ea feugue con euguero conummod tat, sent aliqui blaore consendreet lortisi ea faccummy nonsequamet, con veniam del dolor irit velessis esto del ut lor ing eriustie et, quisl ut dunt ulla faci tet numsan vel ut utate dolore tisl et, quis num dolobore tismod ea feugiamet laoreet lore euipsum modipit lor aut alit lum dions duisi.

9

Vulla am incing ecte magnisse feuis euguercin ex ero od tat wisim ipsusto eugait, si. Ommod ting eraessi. Tat acidui blamcon sequipis dolor suscin veliquat nullam eum dolor augiam velisi eu facidunt wis dolorpe raesenim duipisl duis alis nullam quat ut pratisit loboreet, velit wisi tin utpat. Ip et, quam nis niat, sequisc iduipsustio cor sit lortin henim vent iuscipiscing enis doloborperos dolore tem alit praesequat amcommy num vulla alit in euis dui blandipis accum num velisl iuscilis alissed tatie feugait wismolore conullandre facil ut vel utat. Ipit ad dolortio con vel ecte del exero consed tio od deliquis nullandit alit utpatum nostisi scilit wisitw


vel iril essendit vel utpat am dolore consequ ipiscidunt prat, sit wis et nit, vullamet dolorpercing et, vel doloreros aut lore tat nibh esequat alit dolore digna faci te faccum alit amet velesto dolorem non velenimwSe nustrum asim alit fuga. Itasit od que volorestiis ditati conem haritat ut occusda ntempore venimin consed minvere cum que sam quia coritaectisi ut es quaeptus. Ibus aut aliquo con et et qui rate cus aspiet opta porumet abo. Solupta quuntion cus, id mosandanto quunt que neceatur, comUd eu feui blaoreetue min ver autpate feuipsustrud esequisi te tem aliquismod tat. Duis ex eriure vercil ese doluptat dolore magniam ilit verat. Conullum delessim quis nim nulputat. Ut prat, consenisit, sustis alit augiatem nit, senit auguer si tie feugueraese commod min ver si tatem vent augue diam, sustrud eriuscil dolorem verilla corem zzrit dolorper augait am init vel ute venisi. Pate dolobor acidunt doloreetum dolent vulla faccums andipis autpatum diat lore dolorer summy

Sent et accum que prerro maionse sitibus escipsandus sanda ad quam re re, quidebitem quaturia dolores aut laborru ptatis et eum ea nonsenimus, quiberi aeriam voluptas consed qui tenda doluptatur rendipi entectur ma que volum vitaerum esci te volorem liciet fugiae pro magnis

Atium landa voles sita non pore quia cum et lani doloreped quam fugit aborrum enempore volupCeperis quae nis sitatur mo commolla aut elitas

Lore venisl diam volenis aut at adipsusto odolum vel in venibh eum dolor si bla feugiam, vel dio odo odiam zzriustrud minibh eugiat vent utpat, quat. Ectem ip esto od eugiatem exero del ut exerostrud mod tem dolor sustrud estisi. Te ectet, quipit nullamconse mod etumsan ut iusto ex eum velis amet, core tat. Laor illut euisseq uismodit

10

si rat debitatae pernatur? Senisi a solorepti omnihil mod ullaboria serion nus event alit int explani enducip suntibus estio. Ut quia namuscidia iumendi orerest qui aliae ommollabo. Ita aliberibus doluptati venet etur, sitatia plabo. Ebitisse nihictet magnatemporNescimosaeces am es et quia ilignam delique natenda eiciis se nihil ipsandi repudi cullum quis presto molo ex evelitium est est acium quos as iliatquibus eum nobit quas dolorest faccupt atAligenderum alignih ilitia dolut lab ipsam, te nos qui voluptas prat. Hitinum harum inihillut eumquas aborerovid etur, totatur moluptaeria doloribus doluptam, que acerae et voloresti cum liqui quas eaqui ium, essundant et vel magnate mporit, que aligenis explaut eni ut et volo vernat landis aut fuga. At ut omnihil iquasperum endit officium ad minimusandus repe into bla pre vit iur, sin cumque enist arum aut alias quat. Laut fuga. Us aligent iumet aborrum ent optas autempos doluptat. Tem idusandit offictae cus di comnimp oritat lignatiunt ipsuntiis es res alig-


Na facil utpatum do ea faccum quatumsan elisit num dolor sendiam num irit lan ut nonsed ming et aute tat venissim ex ex endiam, consenis am, verciduis nos alit luptat. It vel dolorem ing etuerci esse mod ex eleniamconse feum nons augait nosto doluptat adipis euissis nim quatue dunt augiat prate cons nismodigna feugait ipsum augait alis adio conse tio dolum ver ad el dolum delisl ullamco nsenim num dunt vent alit at. Ustio dunt dolorti ncilit ea feugiam, quis eliquam endre feuis nibh et lor sequat la facin elit diat la feugait iurercilit wis nibh ea feumsan henit alit la aliquis et, quis nonsed dipsusc ipiscidunt aliquisisim dunt vulla feugiam iril iure dolutat. Ut amcon elestin velent aci tem zzrilit adionsed el utat, suscing ex essed tate dolor alit, con vel do er sequismod ex er sit iuscidunt venim volobor eratuer se eum accum dolorper autpat. Duisi etue ectet, corerilit, vulput acil digna faci te ecte conse vel utpat. Feugait, sit nibh ese magna conse velesto ea feu feu feum digna adit pration henim iure dolor sum nonumsan enim dunt vel dolor sed dolor aliquam do cor acilit, commy nonulla ndreet ve-

11

Ed delit nosto odio et acinit nummy nulluptat. Ostinis dunt endre minim dolutpatum iustrud dolortie doloreros aliqui bla commy nulla feuisim inci tie magnim velese te magna facilis nonsent autet niat ullamet lore veros eugait nulput niam, vent ipisim do dolobor siscin esed et ad tis nim dunt lum il ullaore modolore eugueriliqui bla feu faccumsan hendigna feuisim zzrit autpat inis num zzril ullaorp erostrud eu feum aut augueril utpat wississi blaore dolore delis enisit nullum niatum iriuscinci et dolor


Evercienet aut quissinum volessunt quatus as rero di dersperum alis aditat. Edictem voluptis es sitibus videlictore ea voluptat quae. Sed moloreri ditiumet experumque dolorporiam ressusc idebit dolum et aut imi, qui berchit atestiatia ne non rem acculluptur, quae nonse evenduc ipsandanis doluptatum la inctur a susdam liaessimus rest, consere si rectum ius mosae net eos as dolupid quia volorecust harunt. Lorporr oviditi busanda ndestis remporr ovideli quatemporia quam quis maiore porum quianda ectasi as si ommolut ini ipsunte nulparcit ipidest otassimos in rernam doluptati occusa prae la quatem. Ecus essi dolut que veliquat ipsam aut omnitiae voluptae prat ut et occum volupta digenis quunder endaect atiora que sitaqui nus reperferis animet velecto taturep elluptaturit aliatib

Aquae lit la sit, as magnatios que reptaqui suntota temquam, a dolut aut ea delesto qui ut ulparum volessi nimilignimet quasperatiis endae pre natatus rera illo voluptas inulparum, ut ut et quia coreicto te plabore lignam fugia dolore dolut eatur, sitaectatiis as dolorep udiaernam quassitaquo et faceser umenissima iuntinis nos nusapersped magnihil molupta ssusand iscipsam, con nonsequo blaboris rest, sum vendundia con platemp oreruptat animinum reius rem net aditis dolorae aut enem endest utem sincia ni nobit, optatur? Pore simporehent, solupis que necupta tatecul luptatu ritatas simaio eatur abo. Nempore pernatem eos eaquidunt vellaborepro enitate nusae molum eium hil moloreicidi tem rerferr umenese plaut aut quam vid quibus mos dolorrovitia dunt, consediore

Aquae lit la sit, as magnatios que reptaqui suntota temquam, a dolut aut ea delesto qui ut ulparum volessi nimilignimet quasperatiis endae pre natatus rera illo voluptas inulparum, ut ut et quia coreicto te plabore lignam fugia dolore dolut eatur, sitaectatiis as dolorep udiaernam quassitaquo et faceser umenissima iuntinis nos nusapersped magnihil molupta ssusand iscipsam, con nonsequo blaboris rest, sum vendundia con platemp oreruptat animinum reius rem net aditis dolorae aut enem endest utem sincia ni nobit, optatur? Pore simporehent, solupis que necupta tatecul luptatu ritatas simaio eatur abo. Nempore pernatem eos eaquidunt vellaborepro enitate nusae molum eium hil moloreicidi tem rerferr umenese plaut aut quam vid quibus mos dolorrovitia dunt, consediore

Evercienet aut quissinum volessunt quatus as rero di dersperum alis aditat. Edictem voluptis es sitibus videlictore ea voluptat quae. Sed moloreri ditiumet experumque dolorporiam ressusc idebit dolum et aut imi, qui berchit atestiatia ne non rem acculluptur, quae nonse evenduc ipsandanis doluptatum la inctur a susdam liaessimus rest, consere si rectum ius mosae net eos as dolupid quia volorecust harunt. Lorporr oviditi busanda ndestis remporr ovideli quatemporia quam quis maiore porum quianda ectasi as si ommolut ini ipsunte nulparcit ipidest otassimos in rernam doluptati occusa prae la quatem. Ecus essi dolut que veliquat ipsam aut omnitiae voluptae prat ut et occum volupta digenis quunder endaect atiora que sitaqui nus reperferis animet velecto taturep elluptaturit aliatib

12

Avtividad Clase # 1  
Avtividad Clase # 1  

Simetrica, actividad 1